Isten szemével

2020.09.30. 20:19

2020.09.29.

1.

Kép: Egy pap fekete reverendában egy oltár előtt áll a tabernákulum felé nézve.

Hang: Az atyának mennie kell.

Jézus: Hamarosan eljön az ideje a nagy válogatásnak, és a hűséges, Oltáriszentséget imádó papoknak el kell hagyniuk az Egyházat, amely a modernizálás felé halad.

2.

Kép: Az egyházi hierarchia, mint fekete felhő nagy nyomást gyakorol a papságra. A papok szűrik a dolgokat, vagy engednek belőle a híveknek, vagy nem. A fekete felhőt úgy tartják vissza, mint egy betontömböt.

Jézus: A képen a fekete felhő a reformokat és a hazugságokat jelenti, és sok múlik azon, hogy az alattuk levő papok mennyit adnak át ezekből a híveknek. Ők szűrőként szerepelnek, és vannak közöttük olyan jó szűrők, hogy nem mindent engednek át a negatív változtatások közül. Ezek a hívek legalább hallanak az Oltáriszentségről, részesülnek a szentgyónásokban, és a szentbeszédek az Égiekről szólnak.

3.

Hang: Mi meg azt teszünk, amit akarunk.

Jézus: A hívek tisztánlátásán és akaratán múlik, hogy amit a papoktól hallanak és látnak, elfogadják-e vagy sem. Az Én hűséges engesztelőim jól tudják, hogy ebben az elfogadásban hol a határ.

4.

Hang: Lassan-lassan engedelmeskedni kell.

Jézus: Az újítások ravasz módon, feltűnés nélkül, és lassan lesznek bevezetve. Így, a hívek közül sokan észre se veszik, és mindenfélében engedelmeskednek.

5.

Hang: Az az igazság.

Hang: Édesebb.

Jézus: Az az igazság, hogy könnyebb elfogadni a tömegnek a lazaságot a régi Katolikus Egyház szigorúságánál, a törvények betartásánál. Édesebb nekik, hogy nem kell gyakran gyónni, hogy nem kell mindent bűnnek tekinteni, hogy lehet egy második kapcsolatban is szentáldozáshoz járulni, hogy lehet abortuszt elkövetni.

6.

Hang: Lerombolja ezt a vacakot, mint a vihar.

Jézus: Az Én második dicsőséges eljövetelem le fogja rombolni, és teljesen megsemmisíti a hazug reformokat, és a kárhozatba taszítja ezeknek a kitalálóit.

7.

Hang: Nehogy véletlenül belecsöppenj az anyagi világba, a világ körülményeibe.

Jézus: Nehogy belekeveredjetek a hazug világba, amely mindent felfordít, megváltoztat.

8.

Egy pap arról prédikált, hogy a Szent kereszt egy hétig lesz látható az Égen a Nagyfigyelmeztetés előtt.

Kép: Fény

Jézus: Gyermekem, ez így igaz, ahogy az atya bejelentette. Mert a keresztem megjelenése az Égen a Nagyfigyelmeztetéskor vagy utána már késő lenne. Előtte kell, hogy napokon át ráterelje az emberiség figyelmét a nagy eseményre.

9.

Arról volt szó, hogy az Új Ég és Új föld idején, az ezeréves birodalomban mindenki megdicsőült testben lesz.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Az Új Világgal együtt történik meg az első feltámadás. Azok a lelkek, akik a Mennyben vannak, a tisztítóhelyen, mindannyian megdicsőült, feltámadt testet kapnak. Azok pedig, akik a rejtekből bújnak elő, átváltoznak, és megdicsőült testtel lépnek be az Új Világba. Csak a kárhozottak maradnak a Pokolban, egészen az utolsó napig.

10.

A Szentháromságról, a tagjai közötti szeretetről és a szenvedésükről volt szó.

Olvastam: A Mennyországban nincs szenvedés, sem Isten, sem az angyalok nem szenvednek ott.

Gondolat: Jézus, míg a földi életet élte, nem szakadt el a Szentháromságtól, Ő ugyanúgy a Szentháromság tagja maradt. Jézus szenvedésekor a Szentháromság többi tagja is szenvedett, így emelkedtek Ők is a dicsőségben.

Jézus: Az egész Szentháromság egy bizonyos növekedésen esett át az Én megtestesülésemmel. Ez abban nyilvánult meg, hogy nemcsak Én szenvedtem, és nemcsak Én éltem át szörnyű kínhalált, hanem Ők is Lélekben, Velem együtt. Ezáltal növekedtek a szenvedésben. És mivel a kínszenvedésemmel és kínhalálommal nemcsak Magamat dicsőítettem meg, hanem az Atyát is és a Szentlelket is, ezáltal az egész Szentháromság növekedett a dicsőségben is.

11.

Hang: Még a gondolatnak is nagy ereje van.

Jézus: Még ha ki sem mondod a gondolatodat, amit Én tettem az értelmedbe, akkor is képes téged formálni, alakítani, jócselekedetekre buzdítani.

12.

Hang (többször): Az Eucharisztikus Kongresszus lesz.

Jézus: Az Eucharisztikus Kongresszus meglesz ugyan, de meg sem közelíti majd tisztaságban, értékben az 1938-asat.

13.

Az Eucharisztiáról volt szó, és II János Pál pápa enciklikájáról.

Gondolat: Mivel a pápa meghalt, ő már nem tud semmit tenni a földön, de mi, akik itt élünk, még tudunk, és ezt kall kihasználni.

Jézus: Amely pápa nem enged rugalmasan a reform törekvéseknek, azt félreállíthatják, ezért mindegyikük bizonyos mértékben alkalmazkodott. De ti mindnyájan, hűséges engesztelőim, fontos, hogy kiálljatok a Szentségek mellett, és elsősorban az Oltáriszentség mellett.

14.

Az Eucharisztiáról volt szó.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Egyház, az Eucharisztia a közepe, azt őrzik kevesen.

Kép: Arany fény.

Jézus: Amikor megalapítottam az utolsó vacsorán az Eucharisztiát, tudtam, hogy ez lesz az alapja Egyházamnak. Az Általam létrehozott Szentmisének is az Oltáriszentség az alapja. Ellenségem tudja, hogy ez így van, és hogy az alapot kell gyengíteni, megrongálni és megsemmisíteni. De nem fog sikerülni neki, mert az Én leghűségesebb gyermekeim a végső idők szent maradéka meg fogja őrizni az Én Testemet és Véremet. Fenn fog maradni a világ végezetéig. Kevesen lesznek az őrzőim, de nagyon nagy szolgálatot tesznek.

15.

Valaki idézte Vianney Szent Jánost: Ha úgy látnánk Jézust az Eucharisztiában, mint az angyalok, sokkal jobban szeretnénk és tisztelnénk Őt.

Érzés: Azért nem láthatjuk, mert ezek a dolgok a hitünkre vannak bízva. A hitet kell gyakorolnunk, és ezáltal Isten imádását is. Csak így, „vakon” élve van bűnbocsánat is részünkre. Ha valóban látnánk, nem lenne részünkre bűnbocsánat sem.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről, a tekintete volt kifejező a képen.

Jézus: Ha minden misztikus Égi jelenséget látnátok, és nem lenne titok előttetek, akkor olyan tökéletesek lennétek, mint az angyalok. Akkor egészen természetes lenne, az angyalokhoz hasonlóan ti is nagyon tisztelnétek és szeretnétek Engem. Csak az a különbség, hogy az angyalok a látás kegyelmét kapták meg, ti pedig a hit ajándékát, amiben éltek.

16.

Hang: Van belőle sok.

Jézus: Gondoskodom róla, hogy most a végső időkben, amikor az emberiség nagy szorongattatásokon megy át, mindenfelé a földön terjedjen a kegyelem, és nagyon sok választottam legyen.

17.

Hang: Amikor haza mész.

Kép: Valaki tol engem előre hátulról be egy házba.

Jézus: Nem a saját erődből haladsz az életszentség útján, hanem Én, a te Jézusod segítek neked haladni. Az Én segítségemmel éred el végül az üdvösséget.

18.

Hang: Az én bolond világomat… hozzátenni az Égi világhoz.

Jézus: A zűrzavaros, bűnökkel terhelt földi világot nem is lehet egy lapon említeni az Én mennyei világommal. Nálam béke, szeretet, ragyogás uralkodik, a földön gyűlölet, harag, szeretetlenség, tisztátalanság az úr.

19.

A kegyelmekről volt szó.

Jézus: Akinek nagy kegyelmet adok, attól sokkal többet várok cserébe.

20.

Érzés: Ha nem alázzuk meg magunkat, nem tartjuk mi magunkat alázatban, akkor más fog minket megalázni. Ez a viselkedésmód igaz az Úr felé is.

Jézus: Az erények közül a szentté válás útján legnagyobb szerepe az alázatnak van. Bizony, bizony mondom neked, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Ezt soha sem felejtsd el, mert csak akkor lehetsz az Én Országom lakója, ha megmaradsz az állandó alázatban.

21.

Hang: Mindennek megvan a maga ideje.

Érzés: Sokszor tönkreteszünk dolgokat, az Úr tervében is, mert siettetünk dolgokat, nem elégszünk meg a jelenlegi helyzettel.

Jézus: Mindennek megvan az ideje, semmit sem kell elhamarkodni. Egymásra oda kell figyelni. Arra is figyelni kell, amit éppen végeztek. Pl: az imára, vagy valami szeretetgyakorlatra.

22.

Egy pap arról beszélt, hogy amikor Magyarország megkapta a Szent Koronát az akkori pápától, egy keresztet is kapott mellé. Az idő folyamán többen akarták a Koronát, a hatalmat, de a keresztet, a szenvedést nem, így nem tudták megtartani a Koronát, és a hatalmat sem. Magyarország csak a kereszt és a szenvedés elviselése árán tudja megtartani a Koronát.

Gondolat: Ha nekem kellene választani a hatalom és a szenvedés között, a szenvedést választanám, mert a szenvedés után korona a jutalom.

Jézus: Ha választanod kellene itt a földön a szenvedés és a hatalom között, tudom, hogy a szenvedést választanád. Ez nagyon bölcs dolog, mert a szenvedéssel, a kereszttel nyered el a Mennyben az aranykoronát.

 

23.

Hang: Lemeztelenítem Önmagamat ezzel.

Jézus: Ezt úgy értsd, hogy kiüresítem Önmagamat a szeretetteli szenvedéssel.

24.

A különböző feladatokról volt szó, amik testreszabottak.

Jézus: Minden választottamnak megvannak a speciális feladatai, amik őrá illenek.

25.

Hang: Az ő játékai.

Kép: Egy lépcsőn többen mennek lefelé, ketten-hárman jönnek felfelé, az egyikük nagy ajándékdobozt hoz.

Jézus: A látomásban azok mennek lefelé, akik nincsenek a kegyelem állapotában, és a kárhozat felé haladnak. Ők sokan vannak. Akik felfelé mennek, ők az életszentséget választották, és van köztük olyan, aki ajándékot visz Atyámnak lemondásaiból, böjtjeiből, a szenvedése elfogadásából és szeretetcselekedeteiből.

Isten szemével

2020.09.23. 20:18

 

2020.09.22.

1.

Arról volt szó, hogy valamikor el kell mondani valakiről vagy valamiről valami dolgot.

Hang: Muszáj lenni .

Kép: Egy pap ül balra fordulva, kalap van a fején.

Jézus: A társadalomban kell, hogy legyenek olyan bátor emberek, akik a közösségre káros, amorális megállapításokat felfedik. Ha nem lennének ilyen emberek, nagyon sokan félrevezethetők lennének. Különösen fontos, hogy Egyházamból merjenek felszólalni a hibák és tévedések ellen azok a fiaim, akik nem félnek az állásuk elvesztésétől, vagy a felfüggesztéstől.

2.

Kép: Egy valaki ül jobbra fordulva, majd felém fordul.

Hang: Milyen hosszú ideig hagyom az Egyházat?

Jézus: Egyházamnak tisztulnia kell, ezért hagyom egy ideig a megpróbáltatásokban.

3.

Arról volt szó, hogy amíg az Eucharisztia ott van az Egyházban, addig az antikrisztus nem tud hatalomra kerülni.

Érzés: Addig, míg XVI Benedek pápa él, nem tehetik el az Eucharisztiát .

Jézus: Az Egyházi szabadkőművesség el akarja távolítani az Oltáriszentséget, hogy aztán hatalomra kerülhessen az ördög. Ennek jelenleg egy akadálya van, az igazi pápa. Majd ha ő meghal, elkezdődik az ellenség hatalomra jutása, de ne féljetek gyermekeim, mert az Oltáriszentségben, rejtekekben, de állandóan veletek leszek.

4.

Arról volt szó, hogy a menedékhelyekre nem mehet az antikrisztus, mert azokat az angyalok őrzik.

Jézus: Bízzatok Bennem, egy menedékhely sem maradhat Eucharisztia nélkül. Mivel ezeket a menedékhelyeket angyalokkal őrzöm és az ellenség előtt láthatatlanná teszem, mindenhol megmarad az Oltáriszentség. Pap fiaim végezhetik a szentmiséket, az átváltoztatásokat, és áldoztathatják híveimet.

5.

Hang: Meghagyhatom.

Hang: Gábriel angyal.

Hang: A Biblia.

Jézus: Isteni mindenhatóságomnál fogva meghagyhatom Egyházamnak az Oltáriszentséget. A megtestesülés hírnökét, Gabriel arkangyalt bíztam meg azzal, hogy a menedékhelyekre választott pap fiaim segítségével eljusson az Én Testem és Vérem. A Biblia is alátámasztja, hogy az Egyházammal együtt az Én Eucharisztiám is fennmarad.

6.

Hang: Csütörtök!

Kép: Egy nő áll, és a jobb mutatóujját emelte fel.

Érzés: Az Egyház a nagycsütörtököt éli, vagy a nagyhetet.

Jézus: Köszönöm, hogy ti, az Én leghűségesebb engesztelőim elfogadtátok, és megtartjátok a csütörtöki virrasztásokat. Ilyenkor átélitek az utolsó vacsora történetét, az Eucharisztia megalapítását, a Getszemáni szenvedéseimet, az elfogatásomat. Ti, ezekben az években, Engem követve a csütörtöki virrasztásokon és a hét minden napján az Én elfogatásom előtti gyötrelmeimet élitek át. Az Én igazi Egyházam mindenben követ Engem, így az elfogatásomat megelőző szenvedéseimben is.

7.

Az Egyházon belüli ellentétekről volt szó, és arról is, ha nincs pap, nincs Eucharisztikus Egyház sem, ezért akarja a sátán megsemmisíteni a papokat.

Jézus: Az Egyházon belül nagy harcok dúlnak, és ennek jelei már mindenki számára láthatóak. Akik reformok ellen mernek szólni vagy kiállni, pl: az áldoztatórácsok eltűntetése, az állva és kézben áldozás ellen, a szenteltvíz eltűntetése ellen, azok különböző büntetések alá esnek. Máshová helyezik őket, nyugdíjba teszik, vagy felmentik a hivatásukból. El akarják őket távolítani, de nem fog sikerülni, mert a rejtekekben nagy szolgálatot tesznek gyermekeimnek és Nekem. Ellenségem hiába vet be mindenféle üldöztetést, az Én pap fiaimat nem tudja megsemmisíteni.

8.

Jézus Szent Véréről volt szó.

Gondolat: Azért fontos a Szent Vér, mert mosó hatása van, megtisztít, letöröl, rosszat megsemmisít, kijavít, élet van benne, Isten ereje.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Gyermekeim, örökké legyetek hálásak az Én értetek kiontott drága Véremért. Ez a Szent Vér lelki és testi javatokat szolgálja. A szentáldozáskor az Eucharisztiában jelenlévő Vérem, ahogyan lenyeltétek a Szentostyát, bejut a vérkeringésetekbe, és együtt kering a ti emberi véretekkel. Átjárja testetek minden porcikáját, táplál titeket, gyógyít, és ezeken kívül a lelketeknek is nagy segítségére szolgál. A tartozásaitoktól, ami megmaradt a bűnbánat és szentgyónás után teljesen megtisztít, lemossa ezeket a tartozásokat, letörli rólatok, így tisztítja, javítja lelketeket. Azonkívül, mivel az Oltáriszentség az Én Isteni, lelki tulajdonságaimat is tartalmazza, felékesít benneteket az Én csodálatos erényeimmel, a tisztasággal, szeretettel, áldozatossággal.

9.

A New Age-ről és az Ezotériáról volt szó.

Érzés: Az embernek szüksége van, hogy higgyen valamiben, legyen valamilyen „vallása”. A gonosz ezt kihasználva félrevezeti az embert hamis vallásba űzve. A gonosz azt kínálja, ami „közelebb áll” az emberhez, amit jobban el tud fogadni. Az Isteni Igazsághoz az embernek e bűnökkel fertőzött világban nagyon nehéz igazodni, túl szigorú.

Érzés: Ezért kell az embernek szabad akarattal erősen küzdeni a világi ár ellen.

Érzés: Szükségét érzem annak, hogy az Úr, az Eucharisztia előtt leboruljak.

Jézus: A kommunizmusban egyetlen pozitív dolog volt, hogy nemcsak a vallást üldözték, hanem az úgynevezett valláspótlékokat is. A rendszerváltással sajnos beáramlottak az addig szocialista országokba a New Age áramlatai. Azok, akiknek gyenge volt a hitük, közömbösek voltak, vagy egyenesen ateisták, bizony áldozatai lettek az ezotériának. Ez abból adódik, hogy már a fogantatás pillanatában Isten belétek ültette a hit szükségességét. Ezt használta ki ellenségem a New Age világméretű elterjedésével. Mert az emberek többsége úgy érzi, hogy kell neki valami kapaszkodó, amiben hinni tud. Sajnos nem ismerték fel az ateisták és a vallásuktól eltávolodó keresztények, hogy ezek az áramlatok, elméletek, gyógyítások mind hazug dolgok, és a pokol felé vezetnek. Azt mondod kicsim, hogy az Oltáriszentség jelenlétében nagy szükségét érzed a teljes leborulásnak. Látod, ez az érzés erősebb hitre sarkall, nagyobb áhítatra. A gyenge lelkületűek pedig éppen a bennük lévő szükségérzet miatt a gonosz hálójába kerülnek.

10.

Istenről és emberről volt szó.

Kép: Istenben, mint egy gömbben van egy piros pont, az élet ereje, ami az emberben nincs meg.

Érzés: Isten folyton ad ebből az életerőből az embernek, a földön is, és a túlvilágon is. E nélkül az emberi lélek nem él, önmagától az emberi lélek nem tud élni a szeretetnek.

Jézus: Hogy számotokra van földi és örök élet, azt a bennetek rejlő életerőnek köszönhetitek. Isten maga az élet. Csak Ő képes életet adni a gyermekeinek. Akármilyen fejlett a tudomány, képtelen egy testből és lélekből álló embert létrehozni. Istenben egy hatalmas életerő van, és ezzel az erővel tart életben titeket itt a földön és a túlvilágon. Olyan módon, hogy ezt a csodálatos láthatatlan életerőt átadja nektek, és táplál vele titeket. Ez elkezdődik a fogantatáskor, és nincs vége, hanem örökkön örökké tart.

11.

Magyarország őrangyaláról volt szó, hogy ő a papság angyala. Azért olyan nagy, mert a legnagyobb feladat a földön a papság.

Gondolat: Magyarország őrangyala képén különböző szimbólumok vannak megjelenítve: kereszt, kehely vérrel; nap, hold; az angyal kezében füstölő; az angyalon fehér szalag keresztben a mellkasán; az angyal alatt tüzek, lángok; az egész angyal tűzben, lángban ég.

Jézus: Magyarország őrangyalát ábrázoló kép telis-tele van szimbólummal, amely szorosan összefügg a ti magyar sorsotokkal. A vér kifejezi, hogy ezer sebből vérzett az ország a történelem folyamán. A kereszt és a kehely azt jelenti, hogy felvettétek a kereszténységet, és hordozzátok a mai napig. A tömjén az áldozatok, az engesztelések, a rendszeres szentmisék, a szentségimádások jelképei. Belőletek indul ki a lángoló engesztelés, ti kaptátok meg magyarok a Szeretetlángot, és az engesztelés tüze belőletek fog kiáradni az egész világra.

12.

Arról volt szó, hogy irgalmas szeretet engesztelés nélkül nincsen, és hogy a szeretet titka az engesztelés.

Kép + Érzés: A mi engesztelésünkkel pozitív erőt adunk magunkból, hogy a máshol keletkezett negatív erőt kiegyenlítsük. A negatív erő a bűn elkövetése által keletkezik.

Kép: Egy olyan hullámvonal, amelyben az emelkedés és a mélység váltakozik.

Érzés: A mi adósságunkat próbáljuk engeszteléssel, vezekléssel kiegyenlíteni, de a földi életünkben Isten irgalma és kegyelme nélkül nem megy.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: A szeretet és az engesztelés mindig együtt jár kéz a kézben. Igazi, válogatás nélküli, megbocsátó szeretet engesztelés nélkül nem létezik. Természetesen itt is van kivétel: olyan hitetlen, ateista ember, aki a benne lévő Isteni szikrából kifolyólag áldozatos, irgalmas szeretetet tud adni felebarátainak. Ugyanis, az engesztelés nemcsak imádságot jelent, hanem jó szívvel adott jócselekedeteket. Az ilyen embert Isten addig bombázza kegyelemmel, amíg meg nem tér. De ez a helyzet nem általános. Az engesztelés, az igazi irgalmas engesztelés Énbelőlem indul ki. Bebizonyítottam előttetek, hogy Istent csak úgy lehet kiengesztelni a világ bűneiért, ha nagyon szeretitek felebarátaitokat. Én úgy engeszteltem Őt értetek, hogy elvállaltam a kínszenvedést és a kínhalált. Ő elfogadta, és aki követ Engem, az nem veszhet el. Mivel az engesztelés maga a szeretet, aki ezt műveli, abból pozitív erő sugárzik Isten felé, és a körülötte lévő minden embertársa felé. Természetesen, ez az engesztelés, vezeklés az Én irgalmam nélkül nem sikerülhet. Én szítom fel a szívetekben azt a nagy irgalmas szeretetet, amire az engesztelésetekhez szükségetek van.

13.

Gondolat: Az emberek az angyalok csak egy kis részével találkoznak közvetlenül, mint segítőkkel, az összes többi angyalnak más a feladata.

Kép: Gabriel arkangyal jobbra fordulva lehajtott fejjel, fehér liliomot tart a kezében.

Hang: Hírvivő vagyok..

Kép: Szent Mihály arkangyal.

Jézus: Mivel ti emberek csak az őrangyalotokat tudjátok érzékelni és közelebb érezni magatokhoz, ezért két fontos angyalomat látomásban mutatom neked. Itt van a képen Gabriel arkangyal a tisztaság jelképével, a liliommal a kezében. Be is mutatkozik, hogy „hírvivő vagyok”. A jó hírt viszi, a megtestesülést, a Messiás megérkezését a föld legtisztább leányának, Szűz Máriának. Ezért viszi neki a liliomot. Szent Mihályt is mutatom neked, aki az angyalok vezére, és a gonosz lelkek, a sátán legyőzője. Ő az emberek példaképe arra nézve, hogy szüntelenül harcolni kell minden egyes embernek a kísértések ellen.

14.

Segítségül hívtam az angyalokat és szenteket.

Kép: A fejem mellett sok fej jelent meg, mintha összedugtuk volna a fejünket.

Kép: Szent Mihály arkangyal a levegőben, mosolyog.

Hang: Mosolyogva kérem ezt.

Kép: Jézus a Szent Szívvel.

Jézus: Egy képen igazolva láthatod, hogy Én nemcsak a hangos szóval kimondott fohászokat, kéréseket hallgatom meg, hanem a gondolatban kimondottakat is. Óhajtásod szerint körülötted ott voltak a kért angyalok és szentek. A másik látomásban Szent Mihályt láthatod, aki szüntelenül harcol ellenségemmel, és örül a győzelme felett. Tőled is azt kérem kicsim, hogy miután legyőzted a kísértést, mosolyogva adj hálát Nekem.

15.

A Szentlélek és az angyal segítségére gondoltam az ember felé.

Kép + Érzés: A Szentlélek belső segítség, mert a szívünkben-lelkünkben él, az angyalok külső segítség, mert ők az emberi lelken kívül állnak, nem bújnak belénk.

Jézus: A szentáldozáskor a Szentlélek Isten ugyanúgy beköltözik a szívetekbe, mint az Atya és Én. Mindhárman ott vagyunk, és sugallatokat adunk nektek. Mi, tehát a Szentháromság belülről nyújtjuk a segítséget a fejlődésetekhez, az angyalok pedig kívülről, irányítanak és őriznek benneteket. Ezért, nemcsak Ránk, hanem az őrangyalotokra is nagy szükségetek van.

16.

A szívemre gondoltam.

Kép: A Szentháromság bennem, Jézus imádja bennem a Mennyei Atyát, mellettem pedig az őrangyalom imádja Istent, amikor én nem imádkozom, hanem mást csinálok.

Kép: De ha én is imádkozom, felerősödik ez a szeretetegység, ami a Szentháromság között van, mert csatlakozom hozzájuk, én is bekapcsolódom ebbe a szeretetegységbe. Így emelkedik a lelkem, és valami megsokszorozódik benne.

Jézus: Éppen úgy történik, ahogy elgondoltad. A Szentháromság tagjai között nagy szeretetegység áll fenn. De nemcsak közöttük, hanem mikor imádkozol, különösen megnő a lelkedben az Isten iránti hódolat és szeretet. Ez az az érzés, ami egységben tart a Szentháromsággal, és megsokszorozódik benned.

17.

Jézus Szent Szíve szobrát néztem.

Hang: Hogy mi a különbség közted és Köztem.

Gondolat: Elgondolkodtam a Mennyei Atya és a Fiú közötti szeretetről, annak ellenére, hogy mind a kettő Isten, de mégis van különbség közöttük.

Érzés: A Mennyei Atya atyai szeretetet ad igazságban, irgalomban; Jézus fiúi szeretetet ad a Mennyei Atyának, amely alárendeltséget jelent a Mennyei Atya iránt, alázat, engedelmesség jellemzi.

Hang: Engesztelő szeretet.

Jézus: Mivel te ember vagy kislányom, Én pedig Isten és ember egy személyben a megtestesülésem óta, ezért nagy különbség van kettőnk között. Az tény és való, hogy Isteni tulajdonságaimból megajándékoztalak téged, a szeretetből, az irgalomból, az engedelmességből, az alázatból, de bizonyos korlátok között. Minél jobban kifejlődnek benned az Én lelki tulajdonságaim, és minél jobban megközelítik az Enyéimet, annál inkább csökken kettőnk között a különbség. A gondolataidra pedig azt válaszolom, ami a Szentháromság lelki tulajdonságairól szól, hogy ezek a gondolataid mind helytállóak.

18.

A Mennyei Atya Szívére gondoltam..

Kép: Egy hatalmas Szív, seb van rajta, ott, ahol Jézus Szívét szúrták át, vércsepp csordul ki.

Kép: A Szent szíven egy töviskoszorú jelenik meg, majd a sebből vér csorog sugárban.

Kép: A sebből a vér ömlik, szinte spriccel a vér mindenfelé, felfelé is, mintha a Szív szét akarna robbanni.

Kép: Mennyei Atya lefelé néz Dél-Kelet felé, majd széttárja karjait, majd a jogarával előre, azaz Dél-Kelet irányba mutat.

Gondolat: Izrael jutott eszembe, és a III világháború.

Jézus: A négy kép arra utal, hogy Atyám együttérző Szíve vérzik az általa teremtett emberiségért, és ahogy telik az idő, fájdalma egyre növekszik. Az utolsó képpel arra a gócpontra irányítja jogarát, ahol meg fog indulni a III világháború.

19.

A lelki szenvedésről volt szó.

 

Jézus: Kislányom, a lelki szenvedés sokkal jobban fáj, mint a testi. A nagy lelki kínok elősegítik azt, hogy egy pillanatig se lehessél a tisztítótűzben.

Kapuvár

2020.08.15. 20:01

Isten szemével

2020.08.12. 20:16

2020.08.11.

1.

Egy ismerősöm mesélte, volt masszőrnél, csontkovácsnál, stb. Fáj a nyaka, egyes ízületei.

Hang: Hamis tudományba kezdtetek.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Bármilyen művelt, okos ember a te ismerősöd, mégis eltévedt az élet útvesztőiben. Ellenségem, a gonosz olyan gyógymódokat tár eléje, amely pozitív eredményeket mutat, mert ő is tud gyógyítani. Viszont, a gyógyítás alatt démonok szabadulnak fel és szállnak át rá. Ezek aztán, amikor jónak látják, néhány év, vagy évtized után előjönnek, és kifejtik romboló hatásukat. Tehát, az a stresszes állapot ezeknek a démonoknak az eredménye. A gonosz különböző testi fájdalmakat ad neki, pl: izületi bajok, és így készteti arra, hogy az ezotériába meneküljön. Bizony, ha lelki békét szeretne, félre kellene tenni önfejűségét, és elfogadni egy szabadító imát. Amíg nem hiszi el, hogy rossz irányba próbál gyógyulgatni, addig sajnos nem lehet segíteni rajta. Neki is a Nagyfigyelmeztetés hozza el a tisztánlátás kegyelmét, mint sokaknak.

2.

Kép: Egy gyógyszeres doboz emelkedik a levegőbe.

Jézus: Drága szeretett engesztelőim, ne féljetek a koronavírus második hullámától, mert veletek leszek, megóvlak és gyógyítalak benneteket.

3.

Kép: Egy temető a hegyekben.

Hang: És nem is lesz hely, ugye?

Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor annyi halottatok lesz, hogy a meglévő temetők egészen megtelnek, és kénytelenek lesztek a hegyekben, erdőkben temetni a holtakat.

4.

Hang: Ez valami olyasmi, amitől nagyon elégedett vagyok.

Kép: Egy nő balra fordulva ül a strandon, és az okostelefonját nézi.

Jézus: Drága gyermekem, a technika fejlődése most már egyre károsabb az emberiségre nézve. Az okostelefonok megrontják az emberek egymás közötti kapcsolatait, elszakítják a családtagokat egymástól, még a pihenést is megzavarják. E nélkül már nem is tudnak élni, mindig ott van a kezük ügyében.

5.

Hang: Földrengés.

Kép (többször): Sok arany színű villám egymás mellett két sorban egymás alatt, az alsó sor villám mintha a föld belsejéből tört volna fel a föld felszínére.

Jézus: A végső idők bűneinek áradata miatt Atyám haragja egészen betölti az Eget és a földet.

6.

Hang: Készülj fel mindenre.

Jézus: Készülj fel arra az esetre, hogy bármikor berobbanhat a koronavírus második hulláma. Ne késlekedj a hazautazással. A legjobban a lelked tisztaságára vigyázz. A legbiztonságosabb ilyenkor Magyarországon tartózkodni.

7.

Arról volt szó, hogy amikor a vasárnapi szentmisét akkor tartják meg, amikor szinte félbevágja a napot.

Hang: Legyen áldott a nap, amely megszentel.

Jézus: Ne háborogjatok a szentmise időpontja miatt, mert bármikor is van az, megszenteli az elkövetkező napjaitokat. Hiszen, vasárnap az Úr napja.

8.

Hang: Kihagylak téged a misén.

Jézus: Ez a hang nyilvánvaló, hogy az ellenségemtől, a gonosztól jött. Én semmiből sem hagylak ki téged.

9.

Hang: oh, viszontlátásra!

Kép: Hátra hagytam egy naplementét, ahogy távolodtam tőle, hátratekintettem a naplementére.

Jézus: A látomásban a naplemente a földi valóságot szimbolizálja, amelytől egyszer majd véglegesen elfordulsz.

10.

Hang: Nem muszáj neked ezt megtudnod.

Jézus: Ami a személyes jövőddel kapcsolatos, azt nem muszáj neked megtudnod. Eltakarom azt egy fátyollal.

11.

Arra gondoltam, amikor az Úr ítéleténél állok.

Érzés: Békesség érzés.

Jézus: Most így érzed kislányom, de mikor jön a Nagyfigyelmeztetés, vagy később a külön ítélet, nem így fogsz érezni. Kicsinek, bűnösnek, és méltatlannak fogod érezni magad Előttem. Hiszen összehasonlíthatatlanul nagy a különbség kettőnk között. Képzeld, hogy az átlagember mekkora megsemmisülést fog érezni.

12.

Hang: Sokkot kapott.

Jézus: Ezzel a mondatommal is az előző gondolatsoromat tudatom veled. Szinte sokkot kapsz kicsinységed tudatától, amikor majd valóban találkozunk.

13.

Hang: Köztetek és Köztem, ez bennetek.

Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy nagy alázatra, bűnbánatra és gyermeki hitre van szükségetek a felkészüléshez, a Velem való találkozáshoz.

14.

Álom: Egy férfinek, ki gyűlölettel volt irányomban, mondtam, hogy úgy szeretem őt is, mint bárki mást. Ő erre megenyhült, sírt, bocsánatot kért, és mondta, nem tudja, hogyan viszonozza jóságomat.

Jézus: Ebben az álmodban a megbocsátó szeretet hatalmát mutatom be neked a gonosz felett. Ez a különleges szeretet képes a legnagyobb ellenségedet is 180°-os szögben megváltoztatni.

 

15.

Hang: Hogy írtad: csak szeretni.

Jézus: A szeretettel minden viszályt meg lehet szüntetni. A haraggal viszont minden kapcsolatot el lehet rontani.

16.

Hang: Te szóltál?

Hang: A te hangodat hallom.

Jézus: Drága kislányom, Én a gondolataidat is hallom, ha nem is mozgatod az ajkad.

17.

Arról volt szó, hogy egyesek kizárnak személyeket az életükből, hátat fordítanak nekik. A Mennyországban ezek a személyek azok után néznek, akiket kizártak a földi életük során.

Jézus: A Mennyben a szeretet szerint lesz osztogatva a dicsőség. Aki a földön több szeretetet adott, annak nagyobb dicsőségben lesz része, aki viszont egyeseket kizárt a szeretetéből, az kisebb dicsőségben fog fényleni.

18.

A rejtekhelyekről volt szó.

Hang: Nem emberi kéz építi ezeket.

Jézus: A rejtekhelyeknek a legnagyobb része természeti, vagy mesterséges eredetű, (tehát barlangok, erdők, házak, stb) lesz. De lesznek olyan menedékhelyek, amelyeket Mi készítünk számotokra oltalmul. Mind a kétféle menhely láthatatlanná fog válni üldözőitek szeme elől.

19.

Hang: Földönkívüli harc.

Hang: Harc az univerzumban.

Hang: Harcban vagy.

Jézus: Amióta Isten megteremtette az embert, és az a gonosz csábítására engedetlenséget követett el, és letaszíttatott a földre, azóta a világban komoly harc folyik a gonosz és a jó között, és a sátán meg akarja kaparintani teremtésünket. Ez a harc az Én második dicsőséges eljövetelemig fog tartani. Akkor meg lesznek láncolva a gonosz és szolgái. Megszűnik a bűn. Addig nemcsak a nagy szellemi harc folyik a jó és a rossz között, hanem minden ember feje fölött tombol a küzdelem egyesek lelkéért.

20.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: A Mennyei Atya mindnyájunkat bensőségesebben szeret, mint az édesanya a gyermekeit.

Gondolat: Mit is jelent az, hogy bensőségesen.

Kép + Érzés: Isten minden porcikánkat, sejtünket szereti, kegyelemsugarával átöleli, gyógyítgatja

Jézus: A bensőséges szó a Mennyei Atyánál azt jelenti, hogy Ő nem a külsőségekből ítél meg titeket, hanem a lelketeket szereti úgy, ahogy van, érdemeiteket, gyengeségeteket válogatás nélkül.

21.

A Mennyei Atya engeszteléséről, vigasztalásáról volt szó.

Érzés: Nemcsak az ima vigasztalja Őt, hanem az is, ha saját szavainkkal fejezzük ki Iránta érzett szeretetünket, és a szeretetcselekedet is.

Jézus: A Mennyei Atya folyton megbántott Szívét nemcsak hosszú rózsafüzérekkel és litániákkal lehet engesztelni és vigasztalni. Az Én Atyám nagyon, de nagyon örül egy-egy saját, szívedből fakadó szónak, amely szeretetedet és háládat fejezi ki. Lehet Őt engesztelni és vigasztalni a kereszt elfogadásával és felajánlásával is. Nagyon boldog, ha teletüzdeled életedet áldozatokkal, önmegtagadásokkal, és figyelmes jócselekedetekkel.

22.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: A Mennyei Atya a gyermekei között szeretne lakni.

Kép: Itt, a földön rengeteg helyen kizárják Őt, nem foglalkoznak Vele.

Kép: A Mennyei Atya a trónon ül, mint a Király.

Kép: Egy fényes szem.

Kép + Érzés: A lélek, aki meghal, a Mennyei Atya elé áll, és olyan közel vagy távol lesz a Mennyben Őhozzá, amilyen közel engedte magához Őt a földön.

Jézus: Isten, mint Teremtőtök minden ember szerető Atyja. A legjobban az fáj Neki, hogy az emberiség többsége nem vesz tudomást Róla, mintha nem is lenne. Sajnálatra méltó az az ember, aki így gondolkodik, mert a külön ítéleten nagyon, de nagyon távol lesz Istentől, akkor sem tudja majd elfogadni és szeretni. Az ilyen, mint megrögzött ateista élte le életét, a pokolba hull. Kivételt képeznek azok, akikért valaki imádkozik. Milyen más annak a teremtményünknek a helyzete a külön ítéleten, aki hűséges volt Istenhez, gyakorolta a vallását, és a szíve a földön telve volt Istenszeretettel és felebaráti szeretettel. Az ilyen végtelenül boldog lesz, mert nagyon közel lesz hozzá a Mennyei Atya. Közben biztos lesz abban, hogy előbb-utóbb elnyeri az üdvösséget.

23.

Gondolat: Isten olyan, mint az elrejtett kincs, nekünk kell kutatni Érte. Olyan is, mint egy jéghegy, amelyből csak egy kicsit látunk, de ha többet akarunk, sokat kell munkálkodnunk, hogy feltárjuk.

Jézus: Az emberek többsége Istennel kapcsolatban megelégszik az alapvető ismeretekkel, amit az Evangéliumban hall. Nem keres-kutat Isten mélységei felé különböző forrásokból, mert úgy érzi, elég neki az, amennyit tud. Az ilyen embernek nemcsak az ismeretei elégtelenek, hanem az Isten iránti szeretete is. A lelki fejlődés útja a kutatás Isten mélységeiben és titkaiban. Látod kislányom, ez a könyv a Mennyei Atyáról neked való, mert sok mindent megtanulhatsz belőle Isten dolgairól.

24.

Hang: Én mindent felszedek.

Jézus: Én csak járok-kelek köztetek szomjazva és éhezve a szeretetetekre, és ha látom, hogy lehull 1-1 csepp, azonnal felszedem.

Isten szemével

2020.08.05. 20:15

2020.08.04.

1.

Hang: Legrövidebb idő, legrövidebb időtartam alatt.

Jézus: Irgalmunkban és szeretetünkben az antikrisztus uralmát a lehető legrövidebb időre fogjuk csökkenteni.

2.

Kép: Vakcina, a tű nyílása balra néz.

Kép: Egy szúnyogra hasonlító valami, két tűszerű szúró eszköze van.

Gondolat: Régebben olvastam, hogy azon gondolkodtak egyes tudósok, hogy a szúnyogokba építsék be a chipet, és szúnyogcsípés által kerüljön bele a chip az emberbe.

Jézus: A koronavírus elleni vakcina hamarosan használatba kerül. Az emberi gonoszság odáig fajult, hogy tervbe vették a szúnyogok által beoltásra kerülő chipet. Mivel ez ellen a jó keresztény gyermekeim képtelenek védekezni, két megoldás lehetséges. Az egyik, hogy ennek kivitelezését Atyám nem engedi meg, a másik verzió, hogy megengedi ugyan, de semlegesíti a sátáni hatást, amely szerint elkárhozik, akibe belekerül a chip.

3.

Hang: A rózsafüzér leereszkedik… amikor türelmes vagy.

Jézus: A rózsafüzér imáid akkor hatásosak igazán, amikor türelmesen vársz az ima meghallgatásra. Nem teljesítjük az olyanoknak az imáit, akik most, de azonnal várják a megoldást.

4.

Hang: Nem is volt a lelked értékesebb számomra ezért.

Jézus: A lelked értéke nem a kegyelmektől függ. Attól nem lettél értékesebb, hogy beborítottalak kegyelmekkel. Attól értékesebb a lelked, hogy kinyitottad a szívedet, befogadtad a kegyelmeket, és a szabad akaratodat felkínáltad Nekem.

5.

A kegyelmekről volt szó.

Jézus: Isten szüntelenül ontja mindenkire a kegyelmeket, de sokszor zárt szívekre talál, és az ajándéka porba hullik. Aki viszont befogadja, és bölcsen felhasználja és gyarapítja, nem hagyja elveszni, az nagy-nagy értékeket épít a lelkében.

6.

Hang: Az úton az élet végén.

Jézus: Mindenkinek van egy életvonala, de hogy hogyan nyeri el az üdvösséget, hogyan lesz belőle Szent, azt az életútja vége dönti el.

7.

Hang: Keresztutamat.

Hang: Te a keresztutamat járod ezzel.

Jézus: Bizony bizony mondom neked, egyetlen választottam se jár szenvedés nélkül. Mindenkinek ott van a vállán a saját keresztje. Ezzel a kereszttel, ha felajánlja, kiegészíti az Én megváltó munkámat.

8.

Hang: Itt és túl nagy dolgokat.

Jézus: Bizony fel kell készülnöd a nagy eseményekre, amik itt az anyaországban és mindenütt a földön következnek.

9.

Hang: Minden napnak…

Hang: A harmadik napon.

Jézus: Minden napnak megvan a maga baja, és ez leginkább sűrűsödni fog a háromnapos sötétség alatt. De a harmadik napon az Én második dicsőséges eljövetelemkor megérkezik a bizonyosság, hogy az Új Világban minden baj megszűnik.

10.

Hang: ¾-e .

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Nem azért váltottam meg a világot kínszenvedésemmel és kínhalálommal, hogy gyermekeim mind az örök halálra jussanak. Amikor az antikrisztus uralomra kerül és elkezdi keményen üldözni a keresztényeket, a rengeteg frissen megtértet is, akkor angyalaimmal jövök egy felhőn, leküldöm őket a szélrózsa minden irányába, és összegyűjtöm az enyéimet, akik az emberiség ¾ részét teszik ki.

11.

Hang: Készülődés.

Jézus: Ez a szó felhívás a küzdő Egyháznak, hogy készítse a lelkét, mert közeledik a Szentlélek, és tisztán kellene Elé állni.

12.

Hang: Jött… az elején… hogy mindenem legyen.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor a gyermekeim annyira megrémülnek, megrendülnek, hogy utána egy kis idő kell, míg ezt az eseményt feldolgozzák, hogy hitük, Istenszeretetük megerősödjön. De aztán jön az antikrisztus, aki a jó arcát mutatva elbűvöli a népet, és minden jót ígér. Azt hazudja, hogy a káoszt és a nyomort megszüntetni jött, és az a célja, hogy mindenkinek mindene meglegyen: otthona, állása, sikeres beosztása és békéje. Ez alatt az idő alatt kell a gyermekeimnek eldönteni, hogy hová állnak, Mellém és Édesanyám mellé, vagy a jólétet hirdető antikrisztus mellé. Sokan nem is sejtik, hogy a chip által egészen kiszolgáltatottak lesznek, még akkor is, ha mindenük meglesz. Rabszolgákká válnak, akiket ellenőrizni fognak, és eladják lelküket ellenségemnek. Akkor fog eldőlni, hogy ki milyen túlvilági életre számíthat.

13.

Hang: Saját nevedet.

Jézus: Atyám egykor az Égben, mikor belépsz, saját nevet ad neked. Olyan nevet, ami a te tulajdonságaidat sűríti össze.

14.

Hang: Az elrejtett igazságot.

Olvastam: Maria Valtorta: Jézus mondta, mivel az ember nem értene meg egyes igazságokat, elrejtve tartja azokat Isten.

Jézus: A hittitkok is ilyen elrejtett igazságok, melyeket esetleg elhisznek az emberek, de nem értik meg azokat. Ilyenek pl: az Én szűztől való fogantatásom, a Szentháromság titka és az Oltáriszentségben való jelenlétem. De ezeken kívül vannak kisebb kaliberű igazságok, amit gyermekeim nem értenek meg. Ilyen pl az ártatlanok szenvedése, a csecsemőké és a szent életű embereké. Ezeket sokan nem érzik igazságosnak.

 

Isten szemével

2020.07.29. 20:14

2020.07.28.

1.

Az Úr Jézus szeretetéről volt szó a különböző emberek felé.

Jézus: Én mindenkit szeretek, de ennek az érzelemnek más és más intenzitása és színezete van.

2.

Hang: Nem tudjátok felfogni, hogy szeretet nélkül meghal az ember.

Érzés: Ha az Úr az igazságosságát gyakorolná rajtunk, és nem a végtelen irgalmát, egyetlen ember sem élne közülünk.

Jézus: Az ember szeretet nélkül se testileg se lelkileg nem tud élni. Az idegei tönkre mennek, mély bánatba esik, depressziós lesz, és lassan elsorvad. Rosszabbik esetben olyan sérült lesz a lelke, hogy lázadozni kezd Isten ellen, elveti magától, és az örök halálba hull. Ezért gyermekeim, szeressétek egymást.

3.

Kép: Egy hatalmas hullám jön felém, fölém akar tornyosulni.

Kép: Valami bezártság.

Jézus: Hamarosan a koronavírus járvány második, jóval erősebb hulláma jön. Számítsatok egy újabb karanténra.

4.

Kép: A földön egy nagy buborék, amely össze van olvadva a földdel. A föld belsejéből egy erő vagy gőz tör fel, mely kipukkasztja a buborékot. A buborék felszínét barna színű békalencseszerű valami fedi.

Kép: A föld mintha lélegezne, emelkedik, majd süllyed a felszíne.

Jézus: A nagy buborék a járvány miatti újabb bezártságot jelenti a föld népének. A mélyről jövő gőz a gonosz „segítségét” jelenti, a veszélyt okozó vakcinát, amely megszünteti ezt a karantént. A föld fellélegzik a vakcina hatása után. De nemsokára ezt nagyobb baj követi.

5.

Hang: Kigondoltam.

Kép: Egy vázában 3-5 gyönyörű sárga nagy virágú krizantém.

Hang: Mint egy zsinagóga.

Jézus: Eljön az idő, mikor már nem lesz a templomokban igazi szentmise, eltörlik az áldozati részt, és csak a Szentírás ószövetsége, mint Ige hangzik el, úgy, mint a zsinagógában. A hűséges katolikus gyermekeimet sárga virágok helyettesítik. Ők már, az Én híveim, nem látogatják az ilyen templomokat.

6.

Hang: Ez tiszta… adjatok nekem is helyet.

Kép: Sok pici ember hatalmas épület előtt járkál fel-alá népviseleti ruhában.

Jézus: Várakoznak a különböző népek a Mennyország zárt kapui előtt. Valaki megállapítja, hogy ez tiszta hely, és kéri, hogy adjanak helyet neki is.

7.

Hang: Nem lakhattok itt… ebben a templomban.

Hang: Katolikus templomok ezek itt mind.

Jézus: Ez egy kép a jövőből. Iszlám migránsok sokasága tört be hazátokba, és el akarják foglalni lakóhelyként az üres katolikus templomokat. Híveim tiltakoztak ez ellen.

8.

Hang: Nemzetállamok ezek.

Hang: Nem szabad befektetni olyan jogállamba.

Kép: Egy erő halad balra, utolér valamit, és mintha csápokkal akarná azt bekebelezni.

Jézus: Az Európai Parlament baloldali képviselői tiltakoznak az ellen, hogy a nemzetállamok támogatást kapjanak a járvány utáni gazdasági válságra. A ti hazátokban az ellenzék nem örül kormányotok sikerének, hanem üldözi a nemzet vezetőit, és le akarja váltani őket.

9.

Hang: Beindultak az idők.

Jézus: Az Én igazi üzeneteim beteljesülnek. Ellenségem, a gonosz által kieszelt világjárvány beindította a gépezetet. A bajok folytatódnak a veszélyes és végzetes vakcinák feltalálásával és kötelezővé tételével. De Atyám megvéd benneteket, hűséges követőim. Menedékhelyeket biztosít számotokra.

10.

Kép: Egy kartondarabra egy fehér panellépület van rárajzolva, azt nyújtja fel a magasba valaki egy pálcikára erősítve.

Jézus: Az USA-ban a zavargások a tetőponton vannak, nemcsak a nemzet nagyjainak a szobrait rombolják le, hanem nekimennek az uralmon lévő kormány legnagyobb épületeinek is. Meg akarják szüntetni még a rendőrséget is. Imádkozzatok Amerikáért.

11.

Hang: Maximális koncentrációt.

Hang: Nem tudsz semmilyen…

Jézus: Maximális koncentrációt kérek tőled, mikor lelkeket mentesz Nekem. Az az igazi, ha ima alatt nem tudsz semmi másra gondolni.

Isten szemével

2020.07.15. 20:11

2020.07.14.

1.

A Szűzanya egy kiválasztottján keresztül adta a Jó Szamaritánus olaj receptjét, mely állítólag véd a koronavírus ellen is, egyesek megvizsgálták, és jó hatásúnak bizonyult a baktériumok, vírusok, gombák ellen.

A recept: 5 féle illóolajat kever egy alapolajhoz megfelelő arányban: citrom olaj, fahéj olaj, rozmaring olaj, szegfűszeg olaj, eukaliptusz olaj. Egy-egy teáskanálnyi illóolajat bele kell keverni 5-ször annyi olíva olajba, azaz, 1 kiskanál citrom olaj, 1 kiskanál fahéj olaj, 1 kiskanál rozmaring olaj, 1 kiskanál szegfűszeg olaj, 1 kiskanál eukaliptusz olaj, 25 kiskanál olíva olaj. Ezt sötétfalú üvegbe kell tárolni. A kókuszolaj jobban segíti az olaj bőrbe jutását, ha hozzá keverünk egy kicsit. Ritkán az olajak bőrirritációt okozhatnak.

Alkalomadtán 1-1 csepp olajat a csuklónkra helyezhetünk beledörzsöljük körkörösen vele a csuklónkat, bedörzsölhetjük vele a fülcimpánkat, a fülünk mögötti részeket, a nyakunkat, a halántékunkat.

 

Jézus: Drága kislányom, az az Én kívánságom, hogy óvakodjatok a védőoltásoktól, a koronavírus ellen feltalált vakcinától, és ezért Édesanyám javasol egy egészen ártalmatlan, növényi anyagokból összeállított ellenszert. Ez a Jó Szamaritánus olaj.

2.

Azért imádkoztam, hogy Magyarország ne keveredjen bele a III. világháborúba

Jézus: Ne csodálkozz, mert ti magyarok, mint Édesanyám választott népe, a háborúban is oltalmazó palástja alatt lesztek.

3.

Hang: Nagy veszélyben vagytok ti, magyarok.

Kép: Szűzanya, mint Világ Győzelmes Királynője, dél-nyugat felé néz lefelé.

Jézus: Soha nem látott nagy tömegben indulnak majd a bevándorlók Magyarország határai felé.

4.

Hang: Isten szemével látni dolgokat kegyelem.

Jézus: Aki Isten szemével látja a világ dolgait, az bölcsességet kap, és ezáltal megmenekül a kísértésektől.

5.

Hang: Egyre rosszabbul mennek a dolgok.

Jézus: A világban egyre inkább eluralkodik az elégedetlenség, a káosz, a hagyományok és a kultúra lerombolása.

6.

Többen panaszkodtak, hogy lelkileg nyomottak, nyomorultul érzik magukat mostanában.

Hang: A nagy szorongattatás ideje elkezdődött.

Jézus: A nagy szorongattatások ideje a gyermekeimben bujkáló félelemmel és rettegéssel kezdődik. Féltek a jövőtől, mert a hitetek nem elég stabil. A teljes gyermeki ráhagyatkozás még nem bontakozott ki a lelketekben. Ez okozza bennetek ezt a nyomasztó érzést. Ezt követi majd a bekövetkező üldözés és szenvedés.  

7.

Hang: Ez az emberiség átverése.

Jézus: A vakcinát mentőövként mutatják be az embereknek, pedig addig kísérleteznek vele, amíg majd megölik testüket és lelküket is.

8.

Kép: Egy férfi, ki Vianney Szent Jánosra hasonlított, egy szószékhez lépett. Bronz-sárga, díszes ruhája volt. A homlokán egy lobogó láng jelent meg. Mikor a szószékhez lépett, valaki adott neki egy nagy gyertyát, amely szintén lobogott. A férfi olvasni kezdett.

Jézus: Vianney Szent Jánost láttad, aki példát mutat a mai papoknak, hogy nem gépiesen kell felolvasni az Evangéliumot, hanem égő hittel, és Isten szavaival lángoló tüzet kell gyújtani a hívek szívében.

9.

Kép: Egy fehér fényoszlop mely fentről lefelé húzódott.

Jézus: Így mutatta meg neked Atyám az Ő jelenlétét.

10.

Hang: Istent nem lehet semmibe venni.

Jézus: Isten nem valami szubjektív elképzelés, hanem objektív valóság. Attól, hogy valaki nem hisz Benne, és semmibe se veszi, Ő még létezik.

11.

Hang: Nem tudom, hogy ez mi, hogy mire hasonlít ez.

Kép: Egy nő egy asztalnál ül egy konyhában, előtte egy zacskó felszeletelt kenyér.

Jézus: Az engesztelők böjtölésére emlékeztet, amikor bizonyos napokon csak kenyeret és vizet fogyaszthat.

12.

Hang: Büntetés lesz… gazdasági összeomlás lesz.

Kép: Fény.

Jézus: A járvány nemcsak lelkileg töri meg az embereket, hanem gazdasági összeomlást is hoz. Az arany fénnyel azt jelzem, hogy gondoskodom rólatok.

13.

Az új kocsi vásárlásról volt szó manapság, hogy mennyire érdemes nagy pénzeket áldozni rá, hitelt felvenni, stb.

Jézus: Most, ebben a végső időben nem kellene új kocsit vásárolni. Használt kocsit is csak akkor, ha a régi úgy tönkremegy, hogy már nem lehet használni.

14.

Kép: Egy szerzetes nővér áll előttem, sötétkék a fátyla.

Kép: Ugyanez a nővér áll előttem, de nincs fátyol a fején. Sír, és a jobb hüvelykujjával hátra mutat.

Hang: Én is ember vagyok.

Jézus: Sajnos, a szerzetesnők között vannak, akik megszegik szüzességi fogadalmukat. A képen mutatom, ő is ezek közé tartozik. Úgy próbálja kimagyarázni magát, hogy ő is ember, ő is eleshet.

 

15.

Kép: Egy fiatal nő ül egy padon, a kezével intett.

Hang (kérésként): Mondja valaki a rózsafüzért, csak mondja valaki.

Érzés: Imát kér, mindegy, hogy ki mondja el.

Jézus: Ez a fiatal nő abortusz előtt áll, és azt kéri, hogy segítsenek neki dönteni, mondja valaki érte a rózsafüzért.

16.

Hang: Ez tényleg elbírálás lesz, de nem találnak őszinte embert hozzá.

Kép: Egy bajszos férfi mondta ezt.

Jézus: Az Antikrisztus uralma alatt sok lesz az igazságtalanság. A hamis tanuk kihallgatása alapján sok embert igazságtalanul elítélnek.

18.

Hang: A hamis látnokaimról van szó.

Jézus: Az emberek nagy előszeretettel olvasgatják az üzeneteket, és nem veszik észre, hogy az Én igaz üzeneteim között vannak hamisak is. Így gondoskodik ellenségem, hogy káosz legyen teremtményeim fejében és szívében. Soha ne higgyetek az időpontokban és konkrétumokban, mert ezek nem Tőlem valók.

19.

Hang: Hogy feljöttetek Hozzám, győztetek.

Jézus: Itt elsősorban a megölt Keresztényekre gondolok a világ különböző részeiről. Azokra is, akik hosszú fájdalmas betegségük után megbékélve, Istenben hunytak el.

20.

Hang: Én döntöm el ezt neked.

Jézus: Én döntöm el neked, hogy mikor és mennyi kegyelmet adok.

21.

Hang: Tartozás.

Jézus: Nem a földi adósságokra, hanem a megbánt, meggyónt bűnökkel kapcsolatos tartozásokra gondolok. Ezeket le kell róni, vagy a földön, vagy a tisztítóhelyen.

22.

Hang: Vesztegzár alá veszlek titeket.

Hang: Távoli munkákat végezni.

Jézus: A vírus második hulláma folyamán újra karanténban lesztek, otthoni bezártságban. A hazahozott munkákat otthon kell végeznetek, az iskolák, üzletek, templomok és sok munkahely be lesz zárva. Ez történik majd a biztonság érdekében.

23.

Hang: Második eljövetel.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Még sok minden szomorú dolognak meg kell történnie, mire bekövetkezhet második dicsőséges eljövetelem. Akkor majd úgy ontom rátok szeretetem, kegyelmem és irgalmam sugarait, mint ezen a képen.

24.

Hang: Isten patikája.

Hang: Vírusölő gyógyszerek ezek.

Jézus: Nektek, hűséges követőim, nincs szükségetek vírus elleni oltószerre, mert Atyám a természet növényeibe beoltotta a védekezés gyógymódját.

25.

Hang: Bizony megkezdődik a szívedben ez .

Jézus: Bizony megkezdődik a szívedben a nyugtalanság és szomorúság, amiért látnod kell, hogy az emberek várnak a megtéréssel.

26.

Az Egyházról és a reformációról volt szó.

Hang: Nyílt titok.

Jézus: Az egyházvezetés részéről nyílt titok a reformok elindítása és bevezetése.

27.

Hang: Majd meglátjuk… az engedelmességet.

Jézus: A vírus második hulláma elő fogja segíteni az egyházszakadást. A papok többsége engedelmességre hivatkozva bezárja a templomokat, megtiltja a szertartásokat, elveszi az Oltáriszentséget és a szenteltvizet a hívektől. Viszont egy kicsiny részük nem törődve az utasításokkal nyitva hagyja a templomot, gyóntatnak, áldoztatnak, de mindezt óvatosan teszik, a fertőzés elkerülésével.

28.

A Keresztény országok összefogásáról van szó.

Hang: Hogy többen legyünk ezekkel.

Hang: Az országok összefogására van szükség.

Jézus: Azért van szükség a Keresztény országok összefogására, mert a migráció következtében nagy támadásokat szenvedhet el a Kereszténység. Az Iszlám vallás előtörésével egyre több, gyengébb hitű Keresztény beleolvad.

29.

Hang: Istenellenes ez.

Jézus: A különböző vallások és felekezetek összeolvasztása egységes világvallássá Istenellenes törekvés.

30.

Hang: Az elragadtatás órájában.

Jézus: Nem engedem, hogy a Bennem hívő buzgó gyermekeim tömegesen átmenjenek a büntetés rémségein. Ezért elragadom őket angyalaim által. Ennek a nagy eseménynek ideje közeledik. Ezt meg fogja előzni a Nagyfigyelmeztetés.

31.

Hang: Most mutasd meg hatalmadat Uram!

Kép: Egy nagy fény.

Jézus: Ne félj gyermekem, amikor eljön az idő, megmutatom hatalmamat. A nagy fény a Nagyfigyelmeztetés jelképe, és a megtért embereket az elragadtatással vezetem ki a bajból.

32.

Hang(1): Hogy viselkednek az Urak?

Hang(2): Most éppen nincsenek tisztában.

Jézus: A háttérhatalom emberei között vannak megtévesztettek. A chip-el és a világhatalom fölállításával azt gondolják, jó ügyet szolgálnak. De az Antikrisztus legközelebbi emberei be vannak avatva a Sátán által a legnagyobb gonoszságokba, az emberiség nagy részének kiírtásába.

Isten szemével

2020.07.08. 09:08

2020.07.07. 
1.
Arról beszéltek, hogy minden 65 év feletti magyar állampolgárt novemberi oltásra köteleznek. A gyermekoltásokról is szó volt.
Jézus: Drága gyermekem, a vakcinák eleinte nem lesznek nagyon veszélyesek, de később gyengíteni fogják az emberek immunitását, és mikor beleépítik a legújabb technológiával a nanorészecskéket, azok befolyásolják az agy működését. Ezt követően majd beépítik a chipet, amellyel ellenőrzés alatt tartják az egész emberiséget. Az időpontot nem árulom el. A kötelező gyermekoltásokról nem nyilatkozom eszközömnek.
2.
A chipekről  volt szó.
Hang: Légy felkészülve erre.
Jézus: Az igaz, hogy még nincs itt az ideje a chip kötelező beépítésének, de erősen közeledik. Kérd a Szentlelket, hogy adjon neked erős elhatározást és bátorságot, hogy soha ne egyezz bele ebbe a szörnyű lépésbe.
3.
Kép: Az emberek Istentől kértek valamit, pl: hogy kifejlesszék a modern dolgokat. Isten pont az ellenkezőjét adta, pl katasztrófát, hogy ezt meghiúsítsa.
Jézus: Teremtésem ezekkel a kutatásokkal nagy veszélybe kerülhet, ezért mindent bevetek, hogy ne sikerüljön a technológia fejlődésével beépíteni az oltóanyagba a Szentírásban is emlegetett chipet.
4.
Hang: Már nyíltan beszélnek a világrendről.
Kép: Fény
Jézus: Már egyáltalán nem titok a központi világrend felállítása, és ezen belül az egységesített, még inkább központból irányított Európai Unió fejlesztése.
5.
Hang: Hogy szaladtunk.
Kép: Egy pápa egy szószékhez ment balra, nem messze tőle volt egy másik pápa is.
Jézus: Mivel a nyugdíjba vonult pápának hagyományos a gondolkodása, nyilvánosan nem szólhat a hívekhez.
6.
Arról beszéltek, hogy a Szent Koronát eltávolítják a Parlamentből.
Jézus: Lehetséges, hogy valakikben felmerült ez a szándék, de kormányotoktól erre nem kapnak engedélyt. A Szent Korona a neki kijáró, őt megillető legszebb helyen van. Így lehetővé válik, hogy bármelyik magyar gyermekem gyönyörködhessen benne.
7.
A színekről, és jelentőségükről volt szó.
Jézus: Ha nem is mindenki érti, de minden színnek megvan a maga jelentése, mindegyik jelképez valamit. A piros a szenvedést és a forró szeretetet, az arany a dicsőséget, a sárga a hűséget, a fehér a tisztaságot, a lila a bűnbánatot, a rózsaszín a felebaráti szeretetet, a kék a békét, és magát a Szűzanyát.
8.
Érzés: Szinte azonnal ki kell használni az időt, hogy jót tegyünk valakivel, mert könnyen lehet, hogy a következő nap már nem tudjuk ugyanazt megtenni, mert nem lesz rá lehetőség. Eképpen befolyásolhatjuk az eseményeket is.
Jézus: Minden engesztelőmre vonatkozik, amit most tanácsolok. Ha a körülményeitek engedik, és szükség van valamilyen jócselekedetetekre, ne várjatok vele, hanem azonnal tegyétek meg. Pl: ha imádkozás alatt felhív valaki, ne úgy reagáljatok, hogy holnap jobban ráérek, akkor majd meghallgatlak. Ugyanis, lehet, hogy akkor már késő lesz a gondjai enyhítésére. Figyeljétek, mikor indít a Szentlélek a jócselekedetekre, és ne napoljátok el. Így elkerülitek a jóra való restséget, mint bűnt, és a segítségetekkel befolyásolhatjátok a dolgok helyes mederbe terelését.
9.
Hang: Gané… utána jönnek ezek.
Kép: Egyes emberek besoroltak engem a gané után a sorba.
Kép: Férfiak beszéltek egymás között.
Jézus: A vakcinák kötelezővé tétele és a keresztényüldözés kéz a kézben járnak. A legmélyebben hívő keresztények nem hajlandók beoltatni magukat. Jól tudják, hogy ez az ellenszer egyre több veszélyt rejteget magában. Mivel ellenállnak, a társadalom az ellenségének tekinti, olyannak, aki nem vigyáz mások egészségére. Őket mélyen leértékelik. Már vannak olyan szervezetek, csoportosulások egyes európai országokban, így hazátokban is, akik vakcina ellenesek, és ha kell, tüntetést is szerveznek.
10.
Hang: 180°-os fordulat lesz.
Jézus: Mire elkészül az ellenszer, gyermekeim többsége nagy ovációval és megkönnyebbüléssel fogadja. A WHO és a kormány ámulva tapasztalja majd, hogy egyrészt a vallásos emberek, másrészt az internetről tájékozódóak ellenkezőleg reagálnak, és szembe szállnak a vakcina kötelezővé tételével.
11.
Az 5G-s technológiákról volt szó.
Hang: Így kellett lennie ennek.
Kép: Valami erő lebombázza, lerombolja az 5G-s trafókat.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetés nemcsak gyermekeim lelkének megmutatására és megvilágosítására irányul, hanem minden olyan technológiai csoda tönkretételére, amely alkalmas az emberiség központi ellenőrzésére. Ezeket majd újra kell építeni az Antikrisztus embereinek.
12.
Hang: A háttérhatalmat… a nyomdába…
Jézus: A háttérhatalmak jól tudják, hogy elsősorban a nyomdákat kell vizsgálat alá venni, és beszüntetni azokat az írásokat, melyek a kialakuló világuralom ellen propagálnak.
13.
Hang: Felszólítások.
Kép: Egy pap fekete reverendában egy fal felé fordulva munkálkodik. A falon egy nagy háromszög, majd az Úr Jézus feszülete jelent meg.
Jézus: Egy hagyomány tisztelő pap a kereszténység szimbólumát rajzolja a falra, mellyel felszólítja a híveket, hogy e nehéz időkben bátran álljanak ki a Szentháromságba és Jézus Krisztusba vetett hitükben.
14.
Kép: Egy nagyon díszes nagyobb templom, arany színű díszítettséggel tele, a szentélyben, a levegőben a Nagy-Magyarország térképe lebeg.
Jézus: Ne aggodalmaskodjatok magyar népem, mert a szentély a templom szíve, és az egész Nagy- Magyarországot ott őrzöm benne.
15.
Hang: Ez, ami hiányzott… a magyar állampolgároknak… visszavette, ami hiányzott.
Jézus: A kommunizmusban a magyar állampolgároknak a legjobban hiányzott a szólásszabadság. Akkoriban Trianonról mélyen hallgatni kellett. Ma még ünnepnapot is tartottak az emlékére, és Nagy-Magyarország térképe sok intézményben, hivatalban jelen van.
16.
Hang: Előbb érezni a meleget, utána jönnek a szúnyogok.
Hang: Jönnek a vírusok… majd jön a felhőszakadás.
Hang: Betegek.
Jézus: Ha befejeződik a meleg nyár, újra jelentkezik a járvány. Mint a felhőszakadás, úgy csapnak le a vírusok az emberiségre. Rengeteg beteg lesz. Ne féljetek szeretett népem, magyarjaim, nálatok minden enyhébb lesz.
17.
Kép: Egy valaki egy barna száraz levelet nyújtott elém.
Jézus: E kép azt mutatja neked, hogy ősszel jön vissza a járvány második hulláma.
18.
Kép: Egy férfi jött elém, kinek fekete palástja volt. Leült a földre velem háttal, és visszapillantott rám.
Hang: Ment meghalni.
Hang: Annyira irigylésre méltó.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: A fekete palástos férfi a halál angyalának szimbóluma. Tudja, hogy ebben a járványban aratni fog. Azt magyarázza neked, hogy irigylésre méltó, aki ebben a vírusban hal meg, mert nem kell átélnie a soron következő szorongattatásokat.
19.
Arról volt szó, hogy egyensúlyt kell tartani dolgokban, Istennél semmi sincs eltúlozva.
Kép: Több serpenyős mérleg, 1-1 serpenyőben Isten 1-1 tulajdonsága van: szeretet, irgalom, igazságosság, bölcsesség, türelem stb. egyensúlyban vannak a serpenyők.
Kép: Arany fény.
Jézus: Isten tökéletes egyensúlyban tartja a különböző tulajdonságait. Pl: irgalmasságát kiegyensúlyozza az igazságossága, a szeretetét a feddése, a gondoskodását az ember önállóságának a meghagyása stb. Nálatok, embereknél szintén törekedni kell az egyensúlyra. Egyensúlyt kell tartani az erőnlétetek és a feladatok mennyisége között. Egyensúly kell, hogy legyen a szolgálatkészség és a „nem”-et mondás között. Egyensúlyban kell állni az Istenszeretetnek és a felebaráti szeretetnek egymással. A felebaráti szeretetet nem szabad túlzásba vinni, hogy rajongásba csapjon át.

Isten szemével

2020.07.01. 09:07

2020.06.30.
1.
Hang: Lesz-e Nagyfigyelmeztetés?
Jézus: A Nagyfigyelmeztetés kivétel nélkül mindenkinek meglepő és megrázó lesz. A bűnbánat olyan mértékű lesz benned, amilyent még soha nem tapasztaltál.
2.
Egy üzenetben olvastam, hogy a Szűzanya azt mondta a kiválasztottjának, hogy a szorongattatások ideje 2019-ben kezdődött, és 2026-ban lesz vége az antikrisztusi kornak, és 2023-ban várható nagy valószínűséggel a Nagyfigyelmeztetés.
Gondolat: Salamon királynak az Ószövetségben az Úr mondta, ne imádjon hamis isteneket, mert el fogja venni királyságát, és szét fogja szórni a népet.
Gondolat: 2019-ben történt az, hogy a Pachamama szobrok előtt borultak le a Vatikánban egyesek az Egyházból is, így feltételezhető, hogy ez egy fordulópont.
Jézus: Drága gyermekem, az emberiségre váró események időpontját egyedül Atyám tudja. Az engesztelések hatására az antikrisztus uralmát lehet, hogy meg fogja rövidíteni. A 2019-es év bizony meghatározó a modern bálványimádás területén. Tehát, vagy 7 évről van szó, vagy kevesebbről. Több évről nem valószínű.
3.
Hallottam egyeseket úgy nyilatkozni, hogy a Covid-19 vírus járvány biológiai világháború.
Gondolat: Lehet, hogy ez a világháború kezdetét jelentheti, és közben hallani lehet a különböző sztrájkokról, felvonulásokról is…
Jézus: Nyugodtan tekinthettek úgy ezekre a mai vírusokra, mint a háború kezdeteire. A sztrájkok, a forradalmak és az egymást követő járványok viszik bele az emberiséget a III. világháborúba. Ezért nagy szükség van a Nagyfigyelmeztetésre, hogy az emberiség többsége megtisztulva kerüljön bele ebbe a nagy káoszba és szorongattatásokba. Egészen más szemmel fogják nézni a történéseket, ha a Szentlélek felvilágosítja őket, és megtérnek. Óvakodni fognak a vakcinák elfogadásától, és a jó oldalra állnak. A tömegek így megmenekülnek attól, hogy az Antikrisztust fogadják.
4.
Hang: Csatlakozásban vagyunk.
Jézus: Vigyázzatok gyermekeim, mert a technológia rohamos fejlődése teljesen kiszolgáltat benneteket a háttérhatalomnak. Ti magyarok ne legyetek büszkék arra, hogy csatlakozhattok az 5G technológiához. Fejlett szellemi tartalékaitokat kihasználják a szabadkőművesek, és ha engedelmeskedtek, elősegítitek saját pusztulásotokat. Az 5G arra szolgál, hogy minden okos műszert rákapcsoljanak a központi elektromágneses trafókra, pl: automata gépkocsikat, okostelefonokat, okos TV-t, stb, hogy központilag irányítani tudják a háttérből, és ellenőrizni tudják, hogy ki hova utazik, miről társalog, és mi mindenre készül. Sajnos, nemcsak ezekkel az okos tárgyakkal tudnak ártani az emberiségnek, hanem a régi hagyományos telefonokkal, diktafonokkal, és más műszerekkel, mert ezeket is követni tudják, és információkat tudnak szerezni általuk. Ezért gyermekeim, óvatosak legyetek ezekkel a műszaki cikkekkel, telefonokkal, mert amit a közelükben beszéltek, azt mind képesek lehallgatni a háttérhatalom emberei. Amikor beszélgettek, inkább a szabadban legyetek, és ne legyenek a közeletekben a telefonok és egyéb műszerek. Szomorúan nézem, hogy az Én magyarjaim készségesen csatlakoznak ehhez az öngyilkossághoz.
5.
Hang: Internettel… semmiféle bajt nem okoznátok.
Jézus: Az internettel, amennyiben ismereteitek gyarapítására, az információk bővítésére használnátok csupán, semmiféle bajt nem okoznátok. De sajnos ez is olyan találmány, amely a totál kontroll eszköze. Teljesen kiszolgáltatjátok az adataitokat, a facebookon még az arcotokat is az ellenségnek.
6.
Arról volt szó, hogy fontos mindenre figyelni.
Jézus: Fontos, hogy a legkisebb dolgokra is figyeljetek, óvatosak legyetek, ne szolgáltassátok ki magatokat a háttérhatalomnak. Bizony ez a hatalom már hatékonyan működik. Gyűjti az adatokat, elraktározza, és akkor használja majd fel, amikor büntetni akar.
7.
Hang: Ezt is magyaráztam egyszer.
Jézus: Már évekkel ezelőtt néhány választottamat megnyugtattam, hogy azok a titkos információk, melyekről egymás között beszélgetnek, az igaz, hogy le lesznek hallgatva, de mikor elérkezik a Nagyfigyelmeztetés, végtelen szeretetemben, az engesztelők védelmében az okos műszerekről minden nyomot el fogok tüntetni. Viszont, a Nagyfigyelmeztetés után végtelenül óvatosnak kell lennetek, a legjobb, ha szabadban beszélgettek a kényes témákról, ahol semmiféle telefon, diktafon és más egyéb műszer ne legyen nálatok. Mert ami ott el fog hangzani, az nem lesz letörölve. Azokat fel tudják használni ellenetek.
8.
Kép: Egy toronyóra barna lábakkal füves területen.
Jézus: Ezzel az órával arra figyelmeztetlek benneteket, hogy lelketeket készítsétek fel, mert elkezdődtek a járványokkal a szorongattatások, folytatódnak a forradalmakkal, sztrájkokkal, külső-belső harcokkal, és nagyon fontosnak találom, hogy mire beköszönt a Nagyfigyelmeztetés, lelketekben csak tisztaság és szeretet legyen. Lelketek legyen olyan üde és tiszta, amit e képen a friss pázsittal elétek tárok.
9.
Hang: Kemény időket élünk itt.
Jézus: A végső idők apostolai vagytok, az első nemzedék, amely át fogja élni a nagy szorongattató eseményeket. Ne féljetek semmitől, ami majd bekövetkezik, mert állandóan veletek leszek. A tenyeremen hordozlak titeket és családjaitokat.
10.
Hang: Hibáztunk.
Hang: Ez kíséri az embert egész végig.
Jézus: Az első emberpártól kezdve a világtörténelmen keresztül ti emberek a természeteteknél fogva hibát hibára halmoztatok. Így lesz ez végig az Én dicsőséges eljövetelemig. Attól kezdve megszűnnek a hibák, bűnök, és mint királyotok vezetni foglak benneteket.
11.
Hang: Beismerni… nem tudsz…
Hang: A szavazatok 2/3-a.
Hang: Amíg a keresztény jobboldal 2/3-os többséggel jelen van, addig a leglényegesebb kérdések megoldhatók lesznek hazátokban. A baloldal sok ballépést követ el, de képtelen beismerni. Még a legnyilvánvalóbbakat is védelmébe veszi.
12.
Hang: Belgium… az utolsó
Hang: Németország.
Jézus: Az Európai Unió a végsőkig fogja ellenezni a nemzeti államiságot, és célul tűzi ki az egységes világhatalom megalapítását. Németország és Franciaország támogatja ezt az álláspontot, de ők nem végig, mert lassan rádöbbennek, hogy szükség van az országhatárokra. Fulladoznak a migránsáradattól.

13.
Hang: Szétszórásban lesz részetek.
Jézus: Ahogy peregnek az események és jön a járvány második hulláma, úgy szórnak széjjel benneteket, és megint karanténba zárnak. Megszűnnek újra az engesztelések és a szentmisére járások, így szakítanak el benneteket egymástól. Egységben lenne az erő, de ezt ők nem akarják.
14.
Hang: Gyorsított küzdelem ez.
Jézus: Mivel elkezdődtek az emberiségre váró nagy események, sietni kell, hogy az Én kegyelmemmel egészen legyőzd a kísértéseket, megerősödjön benned a bátorság.
15.
Hang: Az elsődlegesek éppolyan fontosak, mint a másodlagosak.
Jézus: Itt gondolj Mária és Márta eltérő feladataira. Az igaz, hogy az ember lelkében, ha jó keresztény, első az Isten és a lelke. A második helyen állnak az állapotbeli kötelességek. De Én azt mondom nektek, le kell jönnötök az áhítatos imádság hegyéről, hogy a környezetetekben gyakorolni tudjátok az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, hogy szeretetet adjatok a körülöttetek élőknek. Tehát, mindkét feladat egyensúlyban kell, hogy legyen egymással. Ha az imádságra hivatkozva kibújtok a szeretetcselekedet kötelessége alól, bizony bűnt követtek el.
16.
Hang: Ami neked nehéz, az Nekem könnyű.
Kép: Jézus balra fordulva.
Jézus: Csak egy példát mondok neked erre, hogy számodra nagyon nehéz feladat egy hitetlen vagy közömbös embert megtéríteni. Nekem viszont könnyű. Olyan kegyelemmel érintem meg, ami mélyen hat rá. Lehet az valami lelki öröm, ami átjárja a szívét, de lehet egy nagy szenvedés, ami felébreszti álmából.
17.
Hang: Felszámolták a társadalmi rendet.
Jézus: Majd, ha megszületik az Új Világrend, minden, ami a nemzetállamban eddig volt, meg fog változni. A fontos döntéseket nem a kormány vezetői hozzák majd, hanem a világ urai. Az igazságszolgáltatás sem a nemzet kezében lesz, hanem a világi bíróság kezében. Megszűnik a demokrácia, mint olyan, és helyébe lép a rabszolgaság, amely teljes engedelmességet és kiszolgáltatottságot fog jelenteni.
18.
Hang: Egy országban vagy velünk.
Jézus: Elvileg, az Én Isteni szememben ti magyarok a Nagy-Magyarországban éltek. Ha átmész a leszakadt országrészetekbe, szinte úgy érzed, hogy otthon vagy.
19.
Hang: Begyűjtése lesz ennek.
Jézus: Angyalaim az elragadtatáskor láthatatlanná teszik, és begyűjtik az Enyéimet.
20.
Hang: Ott van a kiömlött.
Kép: Kiömlött főzött, passzírozott paradicsom a földön.
Jézus: Egészséges biotermékek hamarosan eltűnnek, és helyükbe lépnek az agyonpermetezett, mesterségesen termelt élelmiszerek.
21.
Hang: Húzd ki magad.
Jézus: Húzd ki magad minden olyan dologból vagy utasításokból, ami testednek és lelkednek ártalmas.
22.
Hang: Meg kell gondolnod.
Jézus: Alaposan meg kell gondolnod, hogy elfogadod-e a kikísérletezett oltóanyagokat a vírusok ellen.
23.
Hang: El kell adnod a lakásokat.
Jézus: Gyermekeim, ha követni akartok, ne ragaszkodjatok az anyagi dolgaitokhoz.
24.
Kép: Egy férfi jobbra megy, majd visszafordul hozzám, és mosolyogva kezet fog velem
Jézus: Az emberek a hosszú 2 hónap után megszokták, hogy nem szabad érintkezni egymással. A férfi jelképezi ezt a helyzetet, ezért gondolkodik egy kicsit, és csak utána fog kezet veled.
25.
Kép: Jézus lefelé néz Dél-Nyugat felé.
Jézus: Nézem az Észak-Afrikából igyekvő sok migránst. Azt hiszik, Európában jobb dolguk lesz. Pedig hamarosan itt is minden tönkremegy és elszegényedik.
26.
Hang: Haditervem.
Jézus: Itt a gonosz elleni harcra gondolok, üzeneteimmel arra buzdítalak, hogy nyisd fel az alvók szemét a gonosz terveiről, amit kieszelt az emberiség ellen.
27.
Hang: Előrelátó.
Jézus: Nagyon jól teszed, ha az érdeklődőknek beszélsz a cselekről és ravaszságokról, a gonosz tervekről, amik várnak az emberiségre. Így nem éri őket váratlanul. Segítesz a tisztánlátásban.

Isten szemével

2020.06.24. 09:05

2020.06.23.
1.
A menekülésről és a rejtekbe vonulásról volt szó.
Egy üzenetben olvastam, hogy a koronavírus járvány második hulláma folyamán kell már összecsomagolni, és indulni a rejtekhelyre. Ez nagyon félelmetesnek hangzik, és nagyon felkavaró.
Jézus: Drága kislányom, az azonnali csomagolást és a rejtekhelyre vonulást nem kell komolyan venni. Ez tulajdonképpen ijesztgetés. Figyeljetek, hogy mikor fogják bejelenteni a koronavírus elleni vakcina szigorú kötelezővé tevését. Ettől a pillanattól kezdve valóban csomagolni kell, és készenlétben kell állni.
2.
A Bibliában (Apostolok Cselekedetei 8) olvasni lehet, hogy az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, miután megkeresztelte az etiópiai királynő magas rangú udvari tisztjét, hogy az udvari tiszt nem is látta Fülöpöt többé.
Érzés: Ilyesmi akár velünk is megtörténhet majd, hogy az Úr egyik pillanatról a másikra egyik helyről a másikra helyez
Jézus: Mint ahogy lehetséges lesz, hogy a rejtekhelyeteket és benne titeket láthatatlanná teszlek, vagy megsokasítom az ételeteket és italotokat, úgy az is megtörténhet az Én akaratomból, hogy egyik pillanatról a másikra a lakásotokról a menedékhelyre helyezzelek át benneteket.
3.
A különböző kívánságokról volt szó az Úr felé.
Jézus: Vágyódni valami nagy kegyelem után nem bűn, de felesleges. Ugyanis, a kegyelem ingyen ajándék, nem attól függ, hogy kéri-e az ember, vagy nem. Isten annak adja, és akkor, akinek akarja, és mikor erre elérkezett az idő.
4.
Kép + Érzés: Mi olyanok vagyunk, mint a gyöngyök, melyek sötétben nőnek a kagyló belsejében. Amikor kiemelik a kagylót a vízből, és szétfeszítik a héját, akkor látszik, hogy mi van benne. Az ember lelke is halála után mutatkozik meg, hogy milyen lett, amikor Isten megvilágítja fényében.
Jézus: Itt a földön lelketek a test börtönében van. Az igazgyöngyhöz hasonlítva, az emberi lélek az ő „kagylójában” elzárva fejlődik, növekszik, él, és mikor elhagyja a testét, eléri örök célját, a purgatóriumi vezeklés után a Mennybe kerül, akkor kezd igazán tündökölni, ragyogni, mert Isten fénye megvilágítja.
5.
A lopásról gondolkodtam.
Érzés: Mindahányszor valami negatívat mondanak az emberről, főleg igazságtalanul, mindannyiszor meglopják őt.
Érzés: Ha valaki megígér valakinek valamit, és nem tartja be a szavát, meglopja a másikat.
Jézus: Bizony gyermekeim, nemcsak az a lopás, ha valami anyagi javat elvesztek valakitől, hanem az is lopásnak minősül, ha rosszat mondva valakiről tönkreteszitek tekintélyét, a becsületét. Az is lopás, ha valakinek megígértek valamit, de hanyagságból nem teljesítitek. Ilyenkor lelki értékektől fosztjátok meg az illetőt. Pl. a szeretetetektől, vagy a lelke fejlődésétől, vagy valami örömtől. 
6.
A beszélgetésekről volt szó, amelyeket az emberek egymás között intéznek.
Kép: Egy nagy toll jegyzetel, mintha tűzzel égetne rá valamire.
Jézus: Míg a fecsegés haszontalan dolog, addig a szent dolgokról, Istenről és a túlvilágról való beszélgetés nagyon értékes tevékenység a szememben. Ha a szavaimat továbbítod, azt tűzzel jegyzem fel gyermekeim lelkébe.
7.
Hang: Megkeményítem hitedet ezért.
Jézus: Megkeményítem hitedet abban, hogy maradék Egyházamat győzelemre viszem.
8.
Hang: Ne késlekedj az ajándékaimmal élni.
Jézus: Ha a hozzád fordulók közül valaki lelkileg bajba kerül, vigasztalást vár, vagy hite gyenge, kételkedik, akkor bármilyen fáradt vagy, siess a segítségére.
9.
Arról volt szó, hogy nekünk a saját életünkben kell kiteljesednünk.
Érzés: Szinte minden pillanat egy próbatétel. Problémákat tesz elénk az Úr, és figyeli, hogyan oldjuk meg őket.
Jézus: A legnagyobb szentek is csak haldoklásuk alatt lettek egészen tökéletesek. Hiba nélkül nincs ember. De Én ügyelek arra, hogy sok-sok próbatételt állítsak eléd. Ezekkel erősítem, tisztítom, tökéletesítem a lelkedet.
10.
Hang: Veszélyes itt az élet.
Jézus: A földön élni egyre veszélyesebb nektek. Ahogy nőnek a szorongattatások, annál nagyobb a lehetőség arra, hogy Engem megtagadjatok.
11.
Hang: Nézd csak, itt minden el van rendezve.
Jézus: Látod milyen előrelátóak vagyunk? Már most megüzenjük nektek, hogy a büntetés előtt hogyan gondoskodunk majd rólatok. Menedékhelyeket biztosítunk hűséges gyermekeinknek és családtagjaiknak.
12.
Hang: Nem tudom ezt húzni-halasztani.
Jézus: Annyira rövid az idő, hogy igyekeznem kell gondoskodni rólatok, hogy a gonosz az ő ravaszságánál fogva el ne ragadjon benneteket Tőlem a chippel.
13.
A chippekről volt szó.
Hang: Széles körben alkalmazzák.
Jézus: A chippet a vírus elleni oltóanyagba építik bele, és tömegeket akarnak beoltani vele.
14.
Hang: Teljes kontroll alá akarják vezetni a népet.
Jézus: Aki elfogadja a chipet tartalmazó vakcinát, az teljes ellenőrzés alá kerül. Mindent látnak és hallanak, amit tesz, amit mond. Egy pillanatra sem maradhat az ilyen ember láthatatlan előttük.
15.
Hang: Elnapolom.
Jézus: Azért napolom el ezeket a végső időket, amit már sokan 2000-ben vártak, hogy egyre többen Felém forduljanak, megtérjenek, és megtisztuljanak. Atyám és Én azt akarjuk, hogy minden gyermekünk üdvözüljön. 2000 óta már több millióan megtértek a világban.
16.
Hang: Kidobni.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Hang: Megfélemlítésben lesz részetek.
Kép: Arany fény.
Jézus: Sürgősen ki kell dobni magatokból minden bűnt, gonoszságot, önzést, szeretetlenséget, mert közeledik az igazságosságom napja. Olyan nagyszabású esemény lesz a Nagyfigyelmeztetés, hogy egyetlen lélek sem fogja átélni félelem nélkül. Még a jók és igazak is belereszketnek.
17.
Hang: Arra a pontra jutottam el, hogy erre mindenképpen fel kell hívni a figyelmet.
Kép: Egy molett nő piros feszes szoknyában.
Jézus: Mindenkit más és más ajándékokkal ruház fel a Mennyei Atya, attól függően, hogy mi illik hozzá. Az egyik a nagy buzgóságra, a sok rózsafüzérre alkalmas. A másik a zarándoklatok szervezésére. A harmadik a tanítás kegyelmét kapja meg. A negyedik a látás-hallás kegyelmét. Az ötödik a szabadítás ajándékát. A hatodik a gyógyítás kegyelmét. A hetedik az apostolkodást. Senki sem húzhatja magára a másik által kapott kegyelmet.

18.
Hang: Madárkám… ne gyere vissza többet.
Jézus: Azért kaptatok szabad akaratot ti gyermekeim, hogy bármikor választhassatok, akinek úgy tetszik, azt nem kötelezem, hogy a foglyom legyen.
19.
Hang: Kancellár
Hang: Nem, csak annak van…
Kép: 2-3 ember van egy csoportban, különböző fejlettségi szinten vannak.
Kép: Egy nő egy fehér zsebkendőt tart a kezében, jobbra nyújtja.
Jézus: Merkel kancellárságának hamarosan vége. Csak annak lesz esélye elfoglalni a helyét, aki képes a nemzetet kihúzni a kátyúból. Túl sok a képzetlen befogadott ember. Túl nagy az elégedetlenség. Folyik a rombolás az országban. A rendet szerető németek meg vannak botránkozva ettől a nagy felfordulástól. Kancellár legyen a talpán, aki most rendet csinál.

süti beállítások módosítása