Isten szemével

2018.12.17. 15:00

2018.12.16.

1.

Hang: A politikusokat.

Hang: Elköltözni.

Jézus: Egyes Nyugat-európai politikusok elképzeléseikkel migrációt támogató politikájukkal országukban tönkreteszik a közbiztonságot. Egyeseknek a nép közül megfordul a fejében, hogy talán Magyarországra kell költöznie.

2.

Hang: A pápának vittem a zsebkendőt.

Jézus: Az Én pápám sír, mert a reformokkal, melyek hamarosan bekövetkeznek, meg fogják támadni a Tízparancsolatot.

3.

Álom: Egy Ferences templomból, ahol több pap szerzetes szolgál jelenleg, mindenkit szerteszét küldtek. Egy fiatal, számomra ismeretlen pap tartott misét. A mise nem megszokott módon folyt. A misét egy asztalnál kezdte, amely a templom bejáratánál volt elhelyezve. A mise áldozati része bemutatásához, amely szintén nem megszokott módon zajlott, átsétált a templom mostani szentélyébe, ahol a jelenlegi oltár helyett egy asztal volt. Az asztal nem egy magaslaton állt, mint jelenleg az oltár, hanem a templom egy megsüllyedt részében. Az álom sokkoló hatással volt rám.

Jézus: A jövőből mutattam neked egy pillanatképet. A papokat, akik a tradíciókat követnék, lecserélik modern papokra, akik benne vannak minden változtatásban. A szentmise áldozati része lassan el fog tűnni. Megmarad egy darabig a tanítói rész. De annak sem lesz sokáig jelentősége. Az Újszövetség teljesen eltűnik, és egy ideig még alkalmazzák az Ószövetséget. Az álom ennyit mutatott neked.

4.

Kép: A Normafánál vagyok a Szent Anna réten, egy fehér oltár közelében állok, arany fényár körös-körül, mely befedi az egész környéket.

Jézus: A bemutatott képen te képviselted az Anna réti engesztelők nagy örömét az oltár elkészülését látván.

5.

Ketten imádkoztuk a rózsafüzért.

Kép: Arany fények, csillagok.

Kép: Víz, mintha egy medencében lett volna.

Kép: Arany háromszög, mintha egy hegy csúcsán lenne, majd egy arany csillag a háromszögben. Majd ez a kép egy templommá alakul át, mintha ez maga a Szent Trón lenne.

Jézus: Atyám kegyelmével, az arany fénnyel árasztott el benneteket, az engesztelőket, mint csillagokat. Míg imádkoztatok, lelketeket az Örök Élet Vizével tápláltam. A magasságból jutalomból leszállt közétek a Szentháromság trónja, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek világította be szíveteket.

6.

Valós kép: Egy fehér ruhás alak jobbra haladt a szobában, ahol éppen tartózkodtam.

Kép: Fény.

Érzés: Nem vagyok egyedül. Mintha a Földi dimenzió a láthatatlan világba lenne beleágyazva, és így együtt élünk, tevékenykedünk a számunkra láthatatlan lényekkel, szellemekkel. Mintha a láthatatlan világ küldött volna engem ide a Földre, hogy egyes dolgokat véghez vigyek, együttműködve a láthatatlan világgal.

Jézus: A látomásban megerősítettelek a felől, hogy mindig veled vagyok. Olyan érzést adtam a lelkedbe, hogy egy láthatatlan világ, amely magába foglalja ezt a Földi világot, elküld téged embertársaid közé, hogy engedelmesen elvégezd a rád bízott feladatokat. Ez pontosan így van, ahogy érezted.

7.

Arról volt szó, amikor egymásért imádkozunk.

Kép: Aki imádkozik, arany fény indul a másik felé.

Kép: Bíbor rózsa.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Jézus: Nagy öröm Számomra, ha gyermekeim imádkoznak egymásért. Az ilyen imának nagy ereje van, mert mindkettőjükben szeretetet ébreszt a másik iránt. Ennek a szeretetnek a szimbóluma a bíbor rózsa.

8.

Arról volt szó, ha a keresztünket, amit hordozunk, nem tesszük le, annak ellenére, hogy idegtépő azt vinni.

Kép: Egy nagy barna kereszt, a közepén, a vízszintes és függőleges szár találkozásánál virágok vannak.

Jézus: Én tudom, hogy a kereszt állandó viselése megviseli az ember idegeit, és nagyon fárasztó, de amint a képen mutatom, nem marad el jutalmatok érte.

9.

Érzés: Amikor megvigasztalok valakit, rajta keresztül éltetem azokat az embereket is, akikkel kapcsolatban van az illető.

Kép: Egy kocsit kenek, hogy tovább haladjon, és szállítsa tovább utasait.

Jézus: A vigasztalás nemcsak annak használ, akit éppen felemelsz a mélyből, hanem a többieknek is, akikhez köze van. A hangulata javul, tele békével, nyugalommal, és ezt sugározza rá a környezetére. Látod, így dolgozik másokban, így terjed át a te vigasztalásod.

10.

Hang: Meglepetés lesz.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés váratlanul fog jönni, és mindenkiben meglepetést kelt. Még azok is csodálkozni fognak, akik sokat olvastak róla.

11.

Hang: A legnagyobb boldogságot szerezve az Úrnak.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Jézus: Ha megtér egy lélek általad, az a legnagyobb boldogság Nekem.

12.

Hang: Születésnapom van.

Hang: Mindig az Én születésnapomon.

Jézus: Mindig az Én születésnapomon veszekednek a családtagok. Idegesek a sok munkától, a főzéssel, sütéssel, takarításokkal, és ajándékozással vannak elfoglalva. Milyen boldoggá tennének, ha ezen a napon még jobban szeretnék egymást, mint máskor.

13.

Arról volt szó, hogy oda megyek, ahová az Úr küld.

Jézus: Figyeld meg leányom, Én mindig oda küldelek, ahol a legnagyobb szükségem van rád, és azt küldöm hozzád, aki rád van utalva.

14.

Hang: Meggazdagodom.

Arról volt szó, hogy a Mennyország hogyan gazdagodik az által, hogy szeretetet gyakorlunk, és Égi kincseket gyűjtünk, hiszen minden Istené.

Jézus: A jócselekedetektől és áldozatoktól nemcsak ti teremtmények gazdagodtok, hanem Én, az Isten is gazdagabb leszek abban az értelemben, hogy növekszik a boldogság Bennem. Tökéletességem nem nő, se irgalmam, se jóságom, mert az eleve végtelen.

15.

Egy gyermeket szemléltem.

Érzés: Ahogy az ember nem tud betelni egy pici gyermek látványától, úgy Isten sem tud betelni gyermekeivel.

Jézus: Mivel Én Magam vagyok a Szeretet, sokszorosával szeretlek téged, mint te Engem. Mégis, gyönyörködöm a te kicsiny szeretetedben.

16.

Olvastam: „A Jóisten megengedi, hogy egyesek nagyon gyengéd szívűek legyenek, mások viszont kevésbé érzékenyek. Mindez benne van a terveiben. Akik szeretőbb szívűek, azok szívét elsősorban Magának alkotta, hogy minden szeretetüket imádatra méltó Szívébe önthessék.”

Kép: Erővonalakat láttam, akik kevésbé érzékenyek, azok főleg családosok, világi életet élők, akik szeretőbb szívűek, azok közelebb vannak az Úrhoz

Jézus: Azért engedem meg, hogy jók és rosszak együtt éljenek a földön, hogy az engedelmes és gyengédebb szívű gyermekeim támogassák a lemaradókat.

17.

Hang: Vedd csak el.

Kép: Fehér hópehely.

Jézus: Lelki tisztaságot kínálom fel neked, vedd csak el tőlem, és őrizd meg.

18.

Bécsben a székesegyházban egy együttes tartott egy koncertet, ahol az énekes a levegőbe emelte a keresztet is.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Érzés: Nagyon fáj ez az Úrnak.

Kép: Jézust éppen a keresztre szögezték, és a kereszt felemelése közben eldőlt, a kép jobb oldala felé. Az Úr Jézus sebei a kereszt becsapódása és rázkódása hatására kitágulnak, borzasztó, gyötrelmes fájdalmat okozva neki.

Érzés: Ezek a fájdalmak ezekért a templomi mutatványokért voltak.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Kép: A templomi koncerten az emberek Őrangyalai is sírnak

Jézus: Amikor a templomokban az Én legszentebb áldozatomnak a helyét elfoglalják a földi dolgok, koncertek, kiállítások, stb, akkor nemcsak ti szenvedtek drága hűséges követőim, hanem Én is, átélem a hidegséget és a metsző gúnyt, Angyalaim is sírnak.

 

Isten szemével

2018.12.03. 13:09

2018.12.02.

1.

Kép: Arab-félsziget.

Jézus: Drága kislányom, amint tapasztalhattátok, a migráció Arábiából indult el. Azután áttevődött Afrika északi és a déli részére is. Ez nagy veszélyt jelent Európa számára, és az egész világ számára, mert az iszlámok az ő kultúrájukat rátok akarják erőltetni, tele vannak gyűlölettel a Kereszténységgel szemben, és azt, mint vallást meg akarják szüntetni. Imádkozzatok, hogy ne sikerüljön nekik.

2.

Hang: Nyoma veszett ennek.

Hang: Nem véletlen, hogy jártok egymáshoz.

Jézus: Én indítottam el az engesztelést azzal, hogy kínszenvedésemmel és kínhalálommal kiengeszteltem Atyámat bűneitekért. Követőim ezt évszázadokon át folytatták. A régi századokban még jobban élt a hit gyermekeimben, viszont a XX és XXI-dik században, de már előbb is a vallásellenes ideológiák szinte eltörölték az engeszteléseket. Csak szórványban, itt-ott házaknál mertek összejönni. Ma már szabad vallásgyakorlat van ugyan, de a lelkekből kiölték az efféle igényt. Kevesen vagytok ti engesztelők, kicsiny lelkes csapatom, ezért összejöttök, összefogtok, hogy együtt erősebbek legyetek.

3.

Hang: Szabaduljatok meg ettől, szabaduljatok meg!

Jézus: Szeretném, ha legalább ti engesztelők megszabadulnátok az ítélkezés bűnétől. El sem tudjátok képzelni, hogy a tisztítóhelyen milyen kemény szenvedés vár ezért. Azért nagy szeretetlenség ez, mert az ítélkező tönkreteszi felebarátja tekintélyét, egészen eláztatja a többi előtt. Ez akkor is bűn, ha úgy érzed, hogy igazad van.

4.

Arról volt szó, hogy valamit templomból helyeznek át az otthonokba.

Hang: Ez már tényleg otthoni próbálkozás.

Jézus: Hamarosan a templomok megszűnnek Isten háza lenni. Ott csak az antikrisztus csatlósai maradnak, és azok a hívek, akik hisznek nekik. Én igaz Egyházam, papok és hívek otthonokba vonulnak, rejtekbe, és ott folytatják a Szentmisét, gyóntatásokat és áldoztatásokat. Amint megalakul a Világegyház, ez meg fog történni.

5.

Hang: Vallási szakadás van.

Jézus: Ellenségem betette a lábát a legmagasabb Egyházi hivatalokba is. Azóta bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen, és hívek hívek ellen fordulnak. Bizony megindult az Egyházszakadás.

6.

Hang: Pusztító erejével támad.

Jézus: A gonosz vallási köntösbe burkolódzva pusztítja a hagyományokat, és nyíltan támadja a Tízparancsolatot. Az amúgy is ingatag gyermekeim, akik nem sok vallásos nevelést kapnak, könnyen hajlanak a csábító ajánlatokra, a bűn, mint olyan eltörlésére. Ezért nagy kárt szenvednek az emberek lelkükben.

7.

Hang: Itt az ajtó, tájékoztatlak.

Kép: Egy templomban papok vannak az oltárnál, az oltáron van egy Szent ereklye is.

Kép: Egy alak van előttem fehér ruhában, mindkét karjával integetett.

Értelmemben: Ő maga az Isten, azért mutatkozik így, hogy lássam, hogy Ő valóban él és mozog.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: Felszentelt fiaim még tisztelik az ereklyéket. Atyám valóságosan jelen van a templomokban, és szeretettel hívogat és Magához vonz titeket. Ő minden Szentmisén ott van, de akkor is jelen van a templomban, amikor bementek engesztelni, vagy részt kívántok venni a Szentségimádáson.

8.

Hang: Hazudott… az emberiség… azért kell a fakanál.

Jézus: Sajnos az Én teremtésem évszázadokon át, sőt, évezredeken keresztül nem hallgatott Rám, elfogadta ellenségem hazugságait, és bedőlt a kísértéseknek. Hiába küldtem Édesanyámat, hogy térjenek meg, Rá se hederítettek. Ezért kell, hogy sor kerüljön a nagy büntetésre.

9.

Arról volt szó, amikor másokat akarunk megtéríteni.

Kép: Egy nyíl hatol be egy gömb belsejébe, melynek kemény a felszíne, majd a gömbön belül robbanás keletkezik, mely megrázza a gömböt, majd utána a gömb visszatér nyugalmi állapotába, de a felszínen mégis maradnak repedések.

Kép: Egy arany színű, nagyon díszes ruha, mely kereszt alakban van kiterítve.

Jézus: Az emberek a lélek fejlődésének különböző fokozatain vannak. Egyik még meg sem tért, a másik kezdi elhagyni a súlyos bűnöket, a harmadik még a bocsánatos bűnöktől tartózkodik, a negyedik tele van szeretettel, áldozattal és buzgósággal. Minél mélyebben van valaki, a te térítő szavaid annál jobban megrázzák. Próbál minden erejével ellenkezni, hadakozni szavaid ellen. Majd szétdurran dühében, hogy megzavarják az ő nyugalmát. Az ilyen felebarát térítése bizony kemény dió a számodra. Egy gyermekem megtérítéséhez hosszú idő kell, míg elérkezik odáig, hogy elfogadja tanácsaidat, Isten kegyelmeit, és az életszentség díszes ruhájába öltözködhet.

10.

Kép: Egy nagy konténer ereszkedik az Égből a Földre, és valamire ránehezedik.

Kép: Fény.

Jézus: Teremtményeimnek rengeteg kegyelmet küldök a Földre, de a többi visszautasítja. Ezért nincs általános megtérés. Ezért van szükség a Nagyfigyelmeztetésre, amely nem simogat, mint a kegyelem, hanem igazságot teremt, és felvilágosít.

11.

Kép: Egy valaki fekete kesztyűben egy fehér tányéron elém helyez valamit.

Jézus: A gonosz a kísértéseit vonzó, tiszta színben tünteti fel. Csak később jön rá az áldozat, hogy már megint engedett neki.

12.

Misére mentem, mielőtt beléptem volna a templomba:

Hang: Éhezünk.

Jézus: Egyrészt a tisztuló lelkek várják felajánlásaidat a szentmisén, másrészt a Földön élő megátalkodott lelkek kérik segítségedet.

13.

Arról volt szó, hogy az Úr vállára rakjak valamiket, terheket, panaszomat, problémáimat, mert Ő végtelen.

Hang: Én hosszan tűrő vagyok.

Hang: Nyugodtan.

Kép: Jézus balra fordulva

Jézus: Már annyiszor mondtam teremtményeimnek, hogy csak kérjenek és kérjenek. Nem szűnök meg adni. Mégis olyan kevésszer kérnek Engem. Pedig Én sok-sok terhet elbírok, segítek, hogy enyhítsem terheiket. Nálam a türelemnek nincs határa.

14.

Hang: Ne nyúlj Hozzám.

Hang: Az oltáriszentségben élek.

Hang: Leszállok a Földre érted.

Jézus: Ti engesztelők legtöbben már tudjátok a magánkinyilatkoztatásokból, hogy nagyon nem szeretem a kézben áldozást. Nem azért, mert piszkos a kezetek, hanem mert nincs felszentelve. Csak a papok foghatják meg az Oltáriszentséget. Látod, mennyire szeretlek kicsim? Az átváltoztatás pillanataiban képes vagyok érted és a többiekért is a pap szavára leszállni az oltárra. Így megalázom Magam. A kézből áldozó pedig tudatlanul ugyan, de nem tisztel Engem, megaláz a sárgaföldig. Ez fáj nekem.

15.

Kép: A hullámzó víz kivetett valakit a partra, az illető félig van a vízben, félig a parton, a jobb karja előre nyújtva a parton

Jézus: Az örök élet vize kivet magából mindent, ami nem odavaló.

16.

Arról volt szó, hogy ha mindent odaadunk szeretetből másoknak.

Hang: Meghalni jöttem ezért.

Kép: Jézus balra fordulva.

Kép: Kék fény.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Kereszthalálomkor mindent odaadtam nektek, de ezekből legértékesebb volt a kifolyó Szent Vérem. Ezzel váltottalak meg benneteket. Az Én Szívem nagyon gazdag és áldozatos. Az Én békémet árasztom rád.

17.

Kép: Egy királynő nagyon díszes arany ruhában, a fején egy arany színű gömb alakú dísz.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel, Jézus nagyon egyszerűen néz ki a királynőhöz képest.

Kép: Fény.

Jézus: Ez a királynő a földi gazdagság, hatalom, élvezetek jelképe. A gömb a fején a földi örömök teljességét jelenti. Látod kislányom, Én a legnagyobb dicsőségem közepette is egyszerű vagyok. Tőled is az egyszerűséget várom.

18.

Az egypetéjű ikrekről volt szó.

Kép: Annak ellenére, hogy genetikailag szinte ugyanúgy néznek ki, a lelkük különbözőségéből fakadóan más és más, eltérő a lelki ruhájuk.

Jézus: Atyám, Aki az életet adja nektek, gondoskodik róla, hogy ne legyetek egyformák. Minden teremtmény eltér a többitől. Még az ikreknél is így van.

19.

Hang: Én is szeretném, ha végére érnénk.

Jézus: Az Enyéim a Földön már nagyon várják a második eljövetelemet. Hidd el, Én is nagyon szeretném, ha eljönne az Új Világ végre, elhozhatnám nektek a szeretetet és békét, ha megszűnne a bűn. Második eljövetelemmel meg fog szűnni az Én szenvedésem is, amit a Szívemben hordozok.

20.

Arról volt szó, Isten az embernek adta a Földet.

Kép: Mennyei Atya képe.

Hang: A teremtés korszakában vagy.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Kislányom, a teremtés ma is folyik. Egymás után születnek a gyermekek, akikbe a fogantatáskor lelket teremt. Tehát, hidd el nekem, hogy a teremtés korszakában élsz. Még a természetet is változtatom, alakítom Atyámmal együtt. Új hegyek és völgyek keletkeznek a vulkánossággal.

Isten szemével

2018.11.26. 15:11

2018.11.25.

1.

Világméretű Szentségimádás volt Krisztus Király előestéjén. Lehetőleg regisztráltatni kellett magunkat az interneten, ahol nyomon lehetett követni, hogy az egész világon hányan vesznek részt a Szentségimádáson. A templomok helyét, ahol Szentségimádás volt, fénylő ponttal jelezték a térképen. Magyarország csupa fényben úszott az Európai országokhoz és a világ más országaihoz képest.

Érzés: Főleg Magyarország imái és hitélete éltetik és tartják fenn az egész világot szellemi szinten.

Jézus: Drága kislányom, a világtérképen látottakból megtudhattad, hogy hazátok élen jár a vallásgyakorlatokban. Pedig itt is gyermekeimnek csak néhány százaléka jár Szentmisére, és még sokkal kevesebb Szentségimádásra. Hogy mégis vezettek ezen a téren, az annak köszönhető, hogy Édesanyám választott országa vagytok, Szent István felajánlotta Neki Magyarországot. Szomorú a lelkem, hogy az egész világon oly kevesen gyakorolják vallásukat gyermekeim. Titeket, drága kis magyarjaim kérlek fel, hogy egyre többet imádkozzatok a hitetlen és közömbös világ megtéréséért. Én mindenkit meg akarok váltani, és ebben számítok a ti segítségetekre.

2.

Hang: Miért nem jöttök el?

Jézus: Az elmúlt évezredek alatt szebbnél-szebb, többnél-több templomot építettek tiszteletünkre, de ezek szinte konganak az ürességtől. A városokban megtelnek a padok, de a kisebb helységekben alig látok Szentmisére járókat. Folynak az engesztelések házaknál itt is, ott is, de általában a templomba nem engedik be az engesztelőket. Bezárva, magányosan, szomorú Szívvel várok rátok a tabernákulumban. Gyűjtögetem, tervezgetem a kegyelmeket, amit ki akarok osztani, de a templomok zárva vannak, és ti az otthonaitokban tartózkodtok. Miért van ez? Azért, mert ahogy az évszázadokkal távolodtok az Én tartózkodásomtól, szenvedéseimtől és feltámadásomtól, úgy hidegül el egyre jobban a szívetek Tőlem. Már nem tartjátok bűnnek a hűtlenséget és hálátlanságot, és a tízparancsolat ellen elkövetett többi bűnt. A különböző Istenellenes ateista elméletek szintén hozzájárultak ahhoz, hogy elszakadjatok Tőlem és Atyámtól. Engesztelőim, mutassatok példát arra nézve, hogyan kell újra Felénk fordulni.

3.

Hang: Így óvom meg az igaz otthonotokat.

Jézus: Azokra az otthonokra, ahol béke, szeretet, Istenszeretet, és közös családi imádkozás van, a keresztényüldözések idején különös gondot fordítok, láthatatlanná teszem ezeket az ellenségek előtt.

4.

Hang: Ez mindent megér.

Jézus: Ha az életedben jó értékrendet állítasz föl, az mindent megér. Első helyen álljon Isten és a lelked, második helyen a család és a felebarátok, harmadik helyen a munka, és a negyedik helyen a pihenés, szórakozás.

5.

A villamoson utazva láttam egy béna fiút kerekes székben.

Hang: Engesztelő társam vagy.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A kerekes székben ülő béna fiú a szenvedésével engesztel a saját és a világ bűneiért, te pedig az imáiddal.

6.

Kép: Valaki lábán barna csizma, majd leveti a csizmát.

Jézus: A kép azt a gyermekemet ábrázolja, aki elhatározza, hogy vállalja a lelki fejlődés nehéz útját, de aztán nincs lelki ereje hozzá, meggondolja magát.

7.

Kép: Egy nagyon vastag, piros fedelű, kisebb méretű könyv. A könyvet a hátsó fedele és az utolsó lap között nyitották ki, ahol egy vékonyabb füzet volt található, melyen a saját kézírásomat ismertem fel.

Jézus: Drága kislányom, a te írásaid és a Szentírás, mind a kettő az Én Igém.

8.

Kép: Nagy sárga csillagok.

Kép: Egy pápa, pápai tiara a fején, régebbi korokból való.

Kép: Egy pápa pápai trónon ül jobbra fordulva, aranyszínű pápai tiara a fején, fehér kesztyű a kezén, arany gyűrű a jobb gyűrűsujján. Úgy tűnt, mintha ez a pápa jó régen élt volna.

Jézus: A régi pápák a maitól eltérő, díszes öltözékben és trónon jelentek meg, amivel nem saját gazdagságukat, hatalmukat fitogtatták, hanem mint az Én utódaim, az Én Főpapi nagyságomat, az Irántam való mélységes tiszteletet, a külső tiszteletet fejezték ki. Ma ez megváltozott.

9.

Arról volt szó, hogy az ember olykor magatehetetlennek érzi magát.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Fény.

Jézus: Mindenkinek vannak nehéz lelki pillanatai, amikor letörtnek érzi magát. Kövess Engem, olvashatod a Szent könyvekben, hogy mennyi ellenségem volt, és mennyi megaláztatás, sikertelenség vett körül. Meríts erőt Belőlem.

10.

Hang: A dolgok sűrűjében találod magadat.

Kép: Nagyméretű alakok vesznek körül, emberek és Angyalok egyaránt.

Jézus: Amikor úgy érzed, hogy el vagy halmozva munkával, gondokkal, problémákkal, és alig tudsz helyt állni, akkor nem vagy egyedül. Az Égből küldöm neked a segítséget, Angyalaimat és Szentjeimet.

11.

Kép: Egy személy egy sötét színű, nagyon bő csuhában balra fordulva, kapucnival a fején. Az emberből semmi nem látszik, csak a bő ruha.

Jézus: A kép ijesztőnek tűnik, mert a halált ábrázolja. De a haláltól ne féljetek, mert átlépés e fejletlen földi világról a túlvilágra. Azért mutatom neked, mert a Nagyfigyelmeztetéskor rengeteg embert el fog vinni. Imádkozz azokért, akik majd akkor meghalnak, hogy el ne kárhozzanak. Hiszen akikért imádkozol, az el fogja kerülni a poklot.

12.

Hang: Felszínre kerülnek a dolgok.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A külön ítéleten és a végítéleten a legelrejtettebb dolgok is kiderülnek. De csak azok a bűnök, amelyeket nem bántak és nem gyóntak meg. Ez nagy vigasztalás nektek. Szent Szívem irgalma ezen a téren is végtelen.

13.

Hang: Hogy fejlődhet… hogy mit mond ez a világ.

Kép: Egy számomra ismeretlen, gyűrű alakú eszköz, amelyet űrkutatáshoz használtak.

Kép: Egy villám.

Jézus: Atyám nektek adta a Földet és az egész világmindenséget, hogy ismerjétek meg. De ti túlzásba estetek, és túl akarjátok szárnyalni a teremtést. Nehogy azt higgyétek, hogy a végtelenségig engedjük a tudomány merész lépéseit. Gondoljatok a lombik bébikre és a klónokra, amivel utánozni akarják Istent, pedig Ő az élet és a halál Ura. Ha nem hagyják abba ezeket a kísérletezéseket, Atyám haragja lesújt rájuk.

14.

Hang: Győzelemre hívlak meg benneteket.

Jézus: Engesztelőim, hozzátok szólok. Kardot adok kezetekbe, a rózsafüzért és a böjtöt, az önmegtagadásokat és áldozatokat, ezekkel győzzétek le a körülöttetek rajzó kísértéseket. Naponta imádkozzátok azt a Szent Mihály imát, amely 50 000 lelket taszít a mélybe.

15.

Hang: Itt van mindjárt.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Az Én második dicsőséges eljövetelem hamarosan bekövetkezik. Nem is sejtitek, milyen rohamszerűen követik majd egymást a nagy események, amelyek megelőzik. Le fogom rövidíteni a szenvedések, megpróbáltatások idejét.

16.

Hang: Hogyhogy nem tudod?

Kép: Egy fiú balra néz, a fején, a bal füle felett van egy négyzet alakú tárgy, valami lehallgató, mely arra való, hogy őt hallgassák le, vagy manipulálják, vagy ő hallgasson le másokat.

Jézus: Ha még nem tudod, elmondom neked, hogy ezután nagyon óvatosnak kell lenned, mert vannak kijelölt emberek, akiknek az a feladatuk, hogy lehallgassák a telefonkészülékeket, és ellenőrizzék az internetre feltett titkos közlendőket.

17.

Kép: Egy nagyméretű valaki, kinek szíve helyén egy feketeség van, két karjában tart egy erőtlen embert.

Jézus: Ellenségem azokat a haldoklókat szedi össze, akik még az utolsó pillanatban is elutasítanak Engem, és nincs bennük bűnbánat.

18.

Hang: Forr a világ.

Jézus: Nézz körül kislányom, akármerre nézel, tele van a világ tüntetésekkel, sztrájkokkal, robbantásokkal, gyilkosságokkal, és a migránsok betódulásával, most már nemcsak Európába, hanem a többi kontinensbe is. Növekszik a gyűlölet, a harag, az ellenségeskedés, a terror, az emberek, és a nemzetek szívében. Ezek mind a Nagyfigyelmeztetés előjelei.

19.

Hang: Plusz 2 darab doboz van.

Kép: Egy férfi egy asztalnál áll velem szemben, egy dobozra mutat.

Jézus: A három legfőbb Keresztény erényt mutatom neked. Az ember a hit dobozára mutat. A sziklaszilárd hit van benne. De az örök élethez ez nem elég, ott van még a remény és a szeretet doboza.

20.

Kép: Egy felhő felett egy csillag, majd a csillag helyett a fatimai Szűzanya jelent meg.

Jézus: Ne csak Rólam beszélj, és ne csak Hozzám irányítsd gyermekeimet, hanem Mennyei Édesanyádhoz is, Aki tárt karokkal várja őket, és közben akar járni értük.

21.

Hang: Nincs menekvés… háború.

Kép: Egy leány ment át egy úton lévő zebrán, majd az édesanyjával találkozott, elbúcsúzott tőle, a karjait is lengette, majd visszafordult, átment újra a zebrán, és arra ment, amerről jött.

Jézus: Sok gyermek elbúcsúzik a szüleitől, mert külföldre költözik. De azért időnként haza jön látogatóba, majd újra elhagyja otthonát. Drága magyarjaim legjobb, ha hazátokban maradtok, mert ez a legbiztonságosabb hely.

22.

Hang: Olvasottak… tragédiák.

Jézus: Sok természeti katasztrófáról, terrortámadásokról, belharcokról hallhattok és olvashattok. Ezek tragédiába fordulnak. Sok-sok család gyászol. Imádkozz a halottakért és hozzátartozóikért.

23.

Hang: Hogy ne büntessünk.

Jézus: A büntetésnek mindenképpen meg kell történnie, de Atyámmal és a Szentlélekkel arra törekszünk, hogy minél több ember megtérjen, és ezáltal enyhíthessük a büntetést.

24.

Hang: Mindezt muszáj megértened.

Hang: Mindez azért van, hogy megértsétek.

Jézus: A szenvedés misztériumát, bármilyen nehéz, meg kell értened. Azért adom a szenvedést, hogy megértsétek, hogy azzal rendkívüli nagy érdemeket lehet szerezni. Saját lelkednek, és másoknak egyaránt.

25.

Kép: Egy háromszög, melynek körvonalát emberek alkotják.

Jézus: Mindnyájan ti emberek Istenben, tehát a Szentháromságban éltek és léteztek.

26.

Hang: A várakozási idő lejárt.

Jézus: Meghosszabbítottuk a várakozást sok-sok évvel, évtizeddel, de most már eljött az idő. Sok millió ember megtért azóta, és Atyám küldi Szentlelkét, hogy végre leszálljon a Földre, és rendet csináljon.

27.

Hang: Nem megszüntetni jöttem a világot.

Jézus: Azért váltam emberré, hogy megmentsem az emberiséget a kárhozattól. Nem megszüntetni akarom a világot, hanem második eljövetelemmel újjá teremteni.

29.

Olvastam: Pio atyához egy pap ment gyónni, ki azt gyónta meg, hogy előfordul, hogy nem imádkozza el a breviáriumot, a zsolozsmát. Pio atya erre megpofozta a papot, és mondta neki, hogy azáltal, hogy nem imádkozza el, meglopja az Egyházat.

Érzés: Hívőként, ha nem is imádkozok el mindent, amit terveztem, mégis megajándékozom vele az Urat.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: A papok mulasztásait más mértékkel mérjük. Te, ha az idő rövidsége miatt el is hagysz valami imát, az elmondottakkal megajándékozod az Egyházat és Engem.

 

Isten szemével

2018.11.19. 15:10

2018.11.18.

1.

Szabadtéri oltárt terveznek elhelyezni Budapesten a Normafánál, a Szent Anna réten. Ezzel kapcsolatban különböző üzenetek láttak napvilágot, és nagyon különbözőek a vélemények ezzel kapcsolatban, mely újra megosztja az engesztelő közösségeket. Az üzenetek egyike szerint a Szűzanya sír a szabadtéri oltár miatt, mert ez nem az, amit kért, hogy felépüljön a Világ Győzelmes Királynője kápolna, a másik üzenet szerint pedig Szűzanya nagyon örül neki, mert ez kezdete valaminek.

Kértem a Szűzanyát, ültesse belém az Ő érzéseit ezzel kapcsolatban.

Érzés: Semmi negatív érzésem nem volt a szabadtéri oltárral  kapcsolatban.

Olvastam: Medjugorjéban történhetett, hogy egy jelenés alkalmával többen voltak jelen, és különböző tárgyakat nyújtottak a Szűzanya felé, hogy áldja meg őket. A Szűzanya egy kis dobozkát csókolt meg lehajolva. Azt mondta, azért tette, mert egy alkalommal az Oltáriszentséget vitték benne egy beteghez.

Gondolat: Ha egy dobozkának ekkora értéke van, melyben egy alkalommal vittek Oltáriszentséget, akkor milyen nagy egy oltár értéke, még ha szabadtéri oltár is, amelyet felszentelnek, és rendszeres Szentmise áldozatot mutatnak be, ahol maga az Úr Jézus jelenik meg az átváltoztatás folyamán. Ezek szerint egy szabadtéri oltár felállítása csakis örömet szerezhet Szűzanyának, és nem szomorúságot.

Arra gondoltam, hogy mi a különbség akkor, amikor felállítják a szabadtéri oltárt  Szent Anna réten, és amikor nem:

Kép: Amikor a szabadtéri oltár a Szent Anna réten van, dupla erősségű aranyfény sugárzik az Égből.

Egyeseknek az jutott eszébe, mi lenne, ha a Szent Anna réten kezdenének ásni, hogy felépíthessék a kápolnát.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Hang: Nem kell bohócot csinálni magadból.

Jézus: Az Anna rét a sok bemutatott szentmise által és engesztelés által már eleve megszentelődött hely. Azzal, hogy egy szabadtéri oltárt fognak odaépíteni a Szűzanya tiszteletére, nagy örömöt fognak kelteni az Égiekben. Látom, hogy egyesek siettetni akarják a várva-várt kápolna felépülését, és engedetlen terveket táplálnak a szívükben. Nem kell feltűnősködni, bohócot csinálni magatokból, mert ezzel csak rontanátok a helyzeten. Egyházi engedély nélkül nem szabad semmiféle lépést kezdeni ebben az ügyben.

2.

Egy ismerősöm erősen gondolkodott azon, hogy kire hagyja a házát, mert már idősebb korban van, de a családtagjaival nincs jó viszonyban, így nem akarja a gyermekeire hagyni az örökséget. Különben nagyon szereti a Szűzanyát. Azt tanácsoltam neki, hogy bízzuk a Szűzanyára az örökséget, amibe ő beleegyezett.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Szűzanya mosolygott.

Érzés: Mintha tetszett volna az Égieknek az ötlet.

Jézus: Kislányom, a legjobban válaszoltál erre az örökségi gondra, mert Édesanyám majd kezébe veszi az ügyet, és úgy rendezi el, ahogy a legjobb lesz. Az Égiek annak örülnének a legjobban, ha a családtagok kiengesztelődnének egymással.

3.

Egy alkalommal, mikor Szentségimádásra mentem, egy Szentmise kezdődött, de csak egy hölgy vett részt a Szentmisén, így úgy döntöttem, hogy inkább a Szentmisén veszek részt.

Jézus: Minden esetben a Szentmise első helyen áll. Még akkor is, ha választanod kell a Szentségimádás és a Szentmise között.

4.

Olvastam egy üzenetben, hogy az Úr Jézus arra emlékeztetett, hogy mi emberek nem vagyunk más, mint por és hamu.

Hang: Alázat.

Hang: A dicsőség foka nő benned.

Hang: Kamatoztatni benned ezt

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Abban az üzenetben azért jegyeztem meg, hogy ti emberek nem vagytok más, mint por és hamu, mert az alázatotokat akartam ezzel a mondattal növelni. Az alázat rendkívül fontos erény. Az alázat egyre jobban növeli majd benned a Mennyben dicsőséged fokát. Attól függ, hogy mekkora dicsőségben lesz ott részed, hogy mennyire kamatoztattad magadban a Földön az alázatot.

5.

Az áldozathozatalról volt szó.

Kép: Egy oltárnál sok pap van egymás mellett, és szinte egymásba folynak. Ünnepi miseruhában vannak, és a kezüket felfelé emelve felajánlanak valamit.

Értelmembe ültetett gondolat: Bárha a papok mindenüket felajánlanának. Ha tudnának, hogy mekkora értéke van ennek, nem késlekednének.

Jézus: A képen azokat a felszentelt szolgáimat mutattam, akik szívüket-lelküket egészen Nekem szentelik. Fájó szívvel tekintek azokra a pap fiaimra, akik serénykednek, fejlesztik az Egyházközösségüket ugyan, de a hívek lelkével és saját lelkükkel nem sokat törődnek. A Szentmiséket, a gyóntatásokat, és a többi szentség kiszolgáltatását elvégzik, de lelkesedés, lángolás és szív nélkül.

6.

Egy távoli rokonom jutott eszembe, ki már korábban meghalt. Kértem az Urat, hogy merítse őt és családtagjait Irgalma óceánjába.

Kép: A kép szürke színű, egy Mennyei kéz közülük mindenkit belemerít az óceánba.

Jézus: Csak kérj minél többet gyermekem. Minden szavadat meghallgatom, és ami Atyám és az Én akaratommal megegyezik, azt teljesítem. Látod, a kért lelkeket kérésedre azonnal irgalmammal borítottam be.

7.

Az Úr egy választottján keresztül kérte, hogy Magyarország határainak védelme érdekében lehetőleg a papok szervezzenek meg saját körükben Szentségimádásokat, mert az ellenség meghatványozta erejét és sokszoros erővel támadja Magyarország déli határát.

Olvastam Kapisztrán Szent Jánosról: „Kapisztrán a Jézus-monogramot ráfestette azokra a zászlókra, melyek alatt Nándorfehérvárnál (1456) a török ellen harcoltak. Az egykorú leírások szerint a Hunyadi és Kapisztrán vezérelte sereg ajkán Jézus nevével győzte le a törököket.”

Assisi Szent Kláráról olvastam: „1240-ben, amikor II. Frigyes szaracén katonái átvonultak Umbrián, veszedelem fenyegette a kolostort is. A katonák úgy vélték, könnyű zsákmány lesz a város falai előtt védtelenül álló kis kolostor. Mikor feltűntek a környéken, az apácák megrémültek, csak Klára anya nem veszítette el a bátorságát. Imádságban így könyörgött: ,,Uram, óvd meg a te szolgálóidat, akik magukat nem tudják megvédeni ebben a veszedelemben!'” Akkor egy fiú hangja szólalt meg: „Mindig megőrizlek titeket!” Klára megparancsolta a nővéreknek, hogy tovább már ne féljenek. Betegágyát a kolostor kapujához vitette, és megkérte a kolostor papját, hogy hozza ki az Oltáriszentséget a támadók ellen. A szaracénok pedig, akik már fenn voltak a falakon, ebben a pillanatban rémülten meghátráltak. Néhány évvel később, amikor Aversai Vitalis állt seregével Assisi előtt, ugyancsak Klára imádsága fordította el a veszedelmet”.

Jézus: Az Oltáriszentségnek akkora ereje van, hogy bármekkora tömeget képes megállítani a határoknál. Ezért lenne jó, ha minden pap fiam e felszólítást elfogadná, és kérésemet teljesítené.

8.

Fehér képsorozat: Egy kereszten az Úr Jézus, majd átalakul egy karddá, melynek hegye lefelé néz. Ezek után egy fehér vékony alakú egyén jelenik meg.

Kép: A kardot, melynek a hegye lefelé nézett, megfordítják, úgy, hogy a hegye az Ég felé nézzen.

Jézus: Emberré váltam, majd kereszthalállal meghaltam értetek. Azért jöttem, hogy kardot hozzak nektek a világra. Ez a kard azt jelenti, hogy megjelenésemtől fogva keresztemmel kettéválasztottalak titeket embereket. Az egyik oldalon állnak, akik hisznek Bennem és szeretnek Engem, szembe velük a másik oldalon, akik nem fogadnak el, és egyenesen gyűlölnek Engem. Az utolsó napig folyik a harc e két oldal között. Ezt a harcot, a kardot Én hoztam a világra. Ezért látod, hogy a kard a végén „mintha befejezné a harcot“, megfordul, a hegyén áll, és az Én dicsőséges fehér alakom bontakozik ki belőle.

9.

Kép: A sötétben hajótöröttek vannak a tengerben, egy kövérebb ember nekitámaszkodott egy úszó tárgynak, egy világító lámpást tartott a bal kezében, és ordított a fájdalomtól.

Kép: Fény.

Jézus: A hajótöröttek az antikrisztus uralma alatt megtévedt felebarátaitok, akik lelküket és testüket elvesztették. De az engesztelők imái fényt árasztanak rájuk, aminek a hatására sokan megtérnek, és irgalomért kiáltozva Istenhez fordulnak.

10.

Hang: Szívcsere.

Jézus: Képzed bele magad a hozzád forduló felebarát helyzetébe, élj vele egy kicsit, mintha ő te lennél. Meglátod, sokkal jobban meg fogod érteni őt.

11.

Hang: Ha nem haragszol.

Hang: Szív... szívemre hallgatsz.

Hang: Én mindig azt fogom tudni.

Jézus: Csak akkor tudsz szeretetet adni, ha nem haragszol a megbántódra. De ez egyedül nem megy. Csak akkor tudod megoldani, ha a te kis szíved az Én megbocsátó szeretetemre hallgat. Én mindig tudni fogom a te nagy erőfeszítéseidet, amikor legyőzöd a haragot, és belőlem merítesz szeretetet.

12.

Azért imádkoztam, hogy mielőbb minél több zsidó ismerje el Jézus, mint Megváltót, még a Nagyfigyelmeztetés előtt.

Hang: Megtisztelsz ezzel.

Kép: Irgalmas Jézus.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: Hogy az Én választott népem nem fogad el, és nem ismer el Engem, az nagy fájdalom a Szívemnek. Ezt a fájdalmamat enyhíted, mikor imádkozol megtérésükért. Ők öltek meg, mégis boldogan leszek irgalmas velük. Atyám is várja a Felé fordulásukat.

13.

Egy üzenetben olvasták, hogy a vad hajtásokat le fogják vágni.

Kép: Gyökerestül ásnak ki és tépnek ki növényeket, fákat.

Arról beszélt valaki, hogy köveket fognak felforgatni.

Kép: Köveket forgatnak meg, melyek alján rengeteg féreg mászik egymás hegyén-hátán. Az, ami eddig el volt takarva, a napvilágra jön, felfedik a titkokat, ami eddig rejtekben volt.

Jézus: Nagyon bűnös ez a világ. Gyermekeim elvadultak, Atyám parancsait lábbal tapossák, és nem akarnak megtérni. Azt, aki még élete utolsó pillanatában sem gyakorol bűnbánatot, tövestül fogom kitépni a Szívemből, és a tűzre vetem, az örök tűzre. Nyüzsgő férgek a szememben ők, akik bárhogy is rejtőzködtek, most végül felszínre kerültek.

 

Isten szemével

2018.11.05. 19:39

2018.11.04.

1.

Azon gondolkodtam, hogy Isten minden gyermekét szereti és védelmezi, még az ellenséget is.

Kép: Egy nagy ajak előttem, amely mond valamit.

Jézus: A nagy ajak a Mennyei Atya volt, Aki szavaival ellenségszeretetre buzdított téged. Neki minden gyermeke kedves, még az is, akit ellenségednek érzel.

2.

Kisgyermekek hangjait hallottam beszélni.

Hang: Gyerünk erről beszélgetni.

Jézus: A kisgyermekek a fejletlenebb lelkű felebarátaid szimbólumai, akik csicseregnek, csevegnek felesleges dolgokról. Nem erről kellene nekik beszélgetni, hanem lelki dolgokról.

3.

Kép: Egy kádból kinyúlik egy kéz, majd egy másik kézzel van összekulcsolva, és megrázzák egymást.

Jézus: A kád az engesztelők szoros együvé tartozását fejezi ki. A kéz pedig az ő egységüket és elválaszthatatlanságukat.

4.

Kép: Egy hatalmas talp előttem.

Kép: Jézus bal lába a Szent sebbel.

Jézus: Azt mutattam neked, hogy beteljesítettem Atyám akaratát, mozdulatlanul, halottan fekszem Szent sebemmel a lábamon.

5.

Kép: Egy sorban asztalok állnak egymás közelében, legalább három, én a középsőt meghajolva megcsókoltam.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A jövőben, a rejtekben, például pincékben, lakásokon nem lesz oltár.  Asztalok fogják helyettesíteni. Te megcsókoltad az egyiket mutatván, hogy ez egy Szent bútordarab.

6.

Szentségimádás egy templom altemplomában két égő gyertya mellett a sötétben, a Szentségimádáson 5-7-en lehettünk:

Érzés: Mintha katakombában lennénk bujdokolva.

Kép: Sokan vagyunk bujdokolva a Föld felszínéről, dicsőítjük az Urat, és segítséget kérünk tőle

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés után kényszerültök majd a rejtekhelyekre. Azért lesztek többen, mert rengeteg új megtérő lesz.

7.

Hang: Fájdalmas javulás.

Hang: Semmi több… szeretsz.

Kép: Egy sírkövön emberek fekszenek egymás mellett, legalább négyen vannak. A ruhájukon virágok.

Jézus: A tisztítóhelyi vezeklés halottjaitoknak bizony nagyon fájdalmas. Lassan javulnak, de ha többet segítenétek nekik, felgyorsulna ez a folyamat. Halottak napján mindenki megy a temetőbe, és elhalmozza halottai sírját gyönyörű virágokkal. Ők szomorúan kérdik a tisztítótűzből: „Ennyi az egész? Semmi több? Szeretsz-e egyáltalán engem? Mikor imádkozol már értem, mikor ajánlasz fel egy szentmisét?” Így szólnak szegény tisztuló lelkek otthagyott szeretteikhez.

8.

Kép: Egy püspök, püspöki süveggel a fején sírok között tevékenykedik. A sírok a föld felszínétől alacsonyabban helyezkednek el, egy mélyedésben, mintha árok vette volna körül a sírokat. A mélyedés szélén, a föld felszínén emberek állnak, és nézik a püspököt.

Kép: Kék fény.

Jézus: Azt akarom mutatni neked a mélyedéssel, hogy ezek a halottak öngyilkosok voltak, és a püspök áldásával és felszentelésével segíteni akar a lelkükön. A Szűzanya, mint Édesanya ott van, és szeretettel szemléli mindezt.

9.

Arról volt szó, hogy az ember sokat szeret össze-vissza fecsegni.

Kép: Egy sírkövön ül valaki, a fejét fogja, az arcát mindkét kezével betemeti. A kép szürke színű.

Jézus: Ez a szomorú gyermekem egész életében rossz értékrendet követett. Elfordult tőlem, nem gyakorolta a vallását, és nagyon szeretett fecsegni, szomszédolni, felesleges dolgokról beszélni. Ha Istenről és a túlvilágról hallott, befogta a fülét. Most ezért vezekel a tisztítóhelyen.

10.

Arról volt szó, hogy mit imádkozzunk, vagy hogyan elmélkedjünk a Szentségimádáson.

Jézus: Szeretem, ha a Szentségimádáson közvetítő nélkül, csak Velem foglalkozol. Erre mindig figyelj, hogy a Szentségimádáson bensőséges beszélgetést folytass velem. Nem elég ismert, vagy betanult imákat mondanod.

11.

Kép: Sok könyv egymás tetején szinte tornyot alkotva.

Jézus: A sok földi tudomány ott Nálam a Mennyben már elveszíti értékét. Helyette a bölcsesség jelent Nálam nagy előrehaladást.

12.

Hang: Nem kell külön fizetni erre.

Hang: Evangélium.

Jézus: Az Evangélium minden gyermekem számára ingyenes ajándék. Sajnos a legtöbben semmibe veszik.

13.

Maria Valtorta írásából: Mannaen, Heródes király tejtestvére Jézus társaságában volt, amikor meghozták Keresztelő Szent János halálhírét. Mannaen nagyon szerette a Keresztelőt, és gondolta, ha ő akkor a palotában lett volna, biztosan nem vették volna el Keresztelő Szent János életét. Jézus erre azt mondta: „Semmin sem változtatott volna. Elérkezett a számára rendelt óra”.

Gondolat: Teljesen mindegy, hogy milyen életkörülmények között van az ember, ha az Úr hívja, akkor távoznia kell a Földi életből, ha az ember bármit is tesz ez ellen, nem használ.

Jézus: Ti engesztelők tisztában vagytok azzal, hogy Mennyei Atyátok élet és halál Ura. Ő határozza meg, hogy ki mikor születik, és mikor hal meg. Ő rendeli el a halál idejét. Tehát, véletlenül nem hal meg senki, még akkor sem, ha váratlan esemény folytán áll be a halál. Mindenkinek akkor kell menni, amikor elérkezik az ideje. Így volt ez Keresztelő Szent Jánossal is.

14.

Kép: Egy folyó folyik felém, egy téglatest alakú tárgy úszik a vízen, azon pedig még valami.

Jézus: A folyó az élet jelképe, a földi életé, és az úszó tárgy az ember, ki arra úszik, amerre viszi élete folyama. Isten nem engedi, hogy tehetetlenül hányódjon élete vizén, hanem segíti őt a haladásban.

15.

Kép: Barna földkupacok, melyek dombokat, hegyeket alkotnak, a kupacok között víz van.

Jézus: A barna kupacok a bűnökben elmerült emberek lelke. A víz az Én kegyelmem, amely próbálja tisztára mosni őket.

16.

Hang: Forradalom… forradalom lesz.

Jézus: A migráció rossz kezelése egyre jobban felbőszíti a népeket. Az lesz a vége, hogy a vezető politikusok ellen fordulnak.

17.

Hang: Kölcsönbe kaptátok ezt.

Jézus: Kölcsönbe kaptátok Tőlem a szeretetet, és ezért viszonzást várok.

18.

Hang: Egy percig sem lehet tovább engedned ezt gyűrűzni benned.

Jézus: A kísértést azonnal le kell győznöd, egy percig sem gyűrűzhet benned. Mert különben bűn lesz belőle.

19.

Kép: Egy fekete arcú kisgyermek, vagy sáros, vagy megégett.

Jézus: A sáros arcú gyermekkel azt mutatom neked, hogy ma még a gyermekek sem ártatlanok.

20.

Kép: Egy hatalmas égő gyertya kötelekkel van kikötve. A gyertya közelében emberek vannak, kik piciknek néznek ki a gyertyához képest. Az emberek huzigálják és ráncigálják a köteleket.

Jézus: Az engesztelésnek sok támadója van.

21.

Kép: Egy asztalon egy néhány eszköz, melyek különböznek egymástól. Az egyik mérlegre emlékeztetett, a másik tárgyak valami másra.

Jézus: Drága kislányom, kiválasztottak vagytok ezek az eszközök. Mindegyiketeket másra használlak.

Isten szemével

2018.10.29. 20:12

2018.10.28.

1.

Hang: Csak ezt akarom neked elmondani, hogy…

Kép: Egy örvényszerűség mellett áll egy ember.

Hang: Legyen.

Jézus: Csak ezt akarom neked elmondani, hogy a bűn annyira elhatalmasodott a világban, hogy a természeti katasztrófák sok-sok embert el kell, hogy nyeljenek ahhoz, hogy a maradék felébredjen és megtérjen.

2.

Hang: Az Egyháznak.

Hang: Hogy tényleg tanuljon.

Jézus: Az Egyháznak sok szenvedésnek kell átmennie, hogy megszabaduljon a jelenlegi tévutakról, hogy megtanulja az Istenhez és a tízparancsolathoz való tartozását. Ezért engedem meg a Keresztényüldözéseket.

3.

Hang: Hogy mersz szembenézni vele?

Arról volt szó, hogy Magyarország ellenáll a migránspolitikának.

Kép: Egy férfi jobbra fordulva mérgesen rázza az öklét.

Jézus: Te, az igazság mellett álló kicsiny seregem, csak Szentlelkem segítségével mersz szembeszállni a migránspártiakkal. Mint hazaszerető emberek, már most bátran megvalljátok elveteket, hogy nektek Keresztény Európa és Keresztény Magyarország kell. Ha majd az antikrisztus hatalomra kerül, ezért üldözésben lesz részetek.

4.

Hang: Hatalmat.

Kép: Egy kőszobor, ki egy személyt ábrázolt, de nem tudtam kivenni, hogy kit.

Kép: Egy nagy fém szobor, egy lábat ábrázolt egy talapzaton.

Jézus: Az antikrisztus fellépése után hamarosan megszilárdítja hatalmát. Szobrokban imádtatja magát a kiüresített templomokban. A talapzaton lévő láb azt fejezi ki, hogy mindenkit eltapos, aki nem imádja.

5.

Hang: A miénket.

Arról volt szó, hogy saját papot kell vinni valahová.

Jézus: Ne válogassatok, becsüljétek meg azt a papi gyermekemet, akit közétek helyeztem. Őt kérjétek, őt hívjátok, ha lelki problémátok van. Gondoljatok arra, hogy sok településnek nincs is papja.

6.

Hang: Kezd emelkedni lassan, fel kell zárkóznotok.

Kép: Az Úr Jézus emelkedik fel az Ég felé.

Érzés: Nekünk csatlakozni kell Hozzá.

Jézus: Egyre jobban el kell zárkóznotok a világtól, hogy képesek legyetek felemelkedni az Ég felé, mint Én, a ti Uratok.

7.

Hang: Megjátszani.

Hang: Hollandiát.

Jézus: Teremtményeim, ne akarjátok megjátszani, hogy nincs semmi baj. Bizony, az északi államokra vészesen közeledik a jégtáblák olvadásának katasztrófája.

8.

Hang: Még a legerősebbet is megtöri az Isten.

Kép: Mennyei Atya képe, körülötte egy kisugárzás, mely Isten erejét mutatta.

Kép: Egy kemény ember, kit Isten ereje kettétör, mint egy pálcikát.

Jézus: Sokan nem hisznek Isten akaratában és végtelen erejében. Csak magukban hisznek. Gőgösek, és ha nem térnek meg, összetörnek Isten kezében.

9.

Hang: Élhetetlenné válik életed.

Jézus: Ember! Ha Isten nélkül éled le életedet, és elmerülsz a világ dolgaiban, lehet, hogy találkozol földi örömökkel, sikerekkel, gazdagsággal, de mindez csak látszat, mert a végén minden elvész, ami számodra érték volt, értelmetlenné válik életed, lelked elkárhozik.

10.

Hang: Hosszadalmas ez neked.

Jézus: Ahogy éled az életedet, hosszadalmas az neked, de ha majd a Mennyből visszagondolsz rá, egy pillanatnak tűnik.

11.

A tartozásról volt szó.

Hang: Mindenki méltó a maga bérére.

Kép: Moslékszerűség, rossz ránézni.

Jézus: Azért láttad mosléknak, undorítónak a képet, mert a tartozás bűn, lopásnak számít. De csak akkor, ha nem adják meg időben. Pedig aki lop, a túlvilágon megfizet érte.

12.

Kép: Valaki megütögeti apukám fejét.

Jézus: Ezt a képet a gonosz adta neked, hogy a szülői tekintélyt rombolja benned.

13.

A misén Kapisztrán Szent Jánosról volt szó.

Kép: Egy egyén fehér ruhában, kapucni a fején. Az arca nem látszott, mert a kapucni takarta. Dél-nyugat felé nézett.

Jézus: Kapisztrán Szent Jánost láttad, aki szomorúan néz az Észak-Afrikából beözönlő migránsok seregére.

14.

Hang: Mezítláb.

Hang: Az egész.

Kép: Két láb szandálban mezítláb, leoldódik a szandál a lábról, a láb teljesen szabaddá válik.

Jézus: Számomra az áldozathozatal egyik nagyon kedves formája, ha a medjugorjei keresztutat mezítláb teszed meg. Ezzel a kis szenvedéssel sok lelket tudsz szerezni nekem.

15.

Hang: Jóakaratban.

Jézus: Rendkívül fontos tulajdonság az akarat. Csak az tud jókat cselekedni, ki tele van jó szándékkal.

16.

Hang: Elkerülhetetlen utaid ezek.

Kép: Arany fény.

Jézus: Itt a lelki szenvedéseidre gondolok, amit rosszakaróid okoznak neked. Ezek elkerülhetetlenek az életedben, de vigasztalásul arany fénnyel borítalak be.

17.

Kép: Egy lefelé forduló csillag, még az ágai is lefelé hajlanak, szinte lógnak.

Jézus: A lefelé forduló csillag olyan választottjaimnak a szimbóluma, akikből hiányzik az alázat és engedelmesség, és ezért letűnnek az emberek szeme elől. Visszavonom tőlük a kegyelmet.

18.

Arról volt szó, amikor az Egyházi emberek sem azt teszik, amire az Úr Jézus tanít.

Kép: Jézus a kereszten, nagyon szenved. Jön valaki, és nagy erővel még hasba is vágja.

Jézus: A kép azt fejezi ki, hogy az emberiségnek nem elég, hogy kínszenvedésemmel és kínhalálommal megváltottam a pokoltól, és kiengeszteltem értük Atyámat, hanem szeretett Egyházam új fájdalmakat okoz Nekem olyan reformokkal, amely nem egyezik az Én hagyományos tanításommal.

19.

Hang: Félidő.

Jézus: Rohamosan közeledik a félidő, amely az antikrisztus uralmának a beteljesedése és a vége lesz.

20.

Hang: Nekünk nem volt ilyen, hogy dolgozni.

Hang: Találékonyak.

Jézus: Ma sok olyan fiatal van, akit a körülmények miatt nem ismerték meg a rendszeres mindennapi munkát. De találékonyak voltak, és különböző furfangokkal segélyhez jutottak. Ugyanúgy vannak a migránsok, akik ellepik Európát, és munka nélkül élnek a tehetősebb Európai országok nyakán, mert ők is találékonyak. Ez nem ügyeskedés, hanem mások kihasználása, lustaság, és kényelemszeretet. Tehát bűn.

21.

Kép: Egy férfi velem háttal, kék a felső ruházata, fehér sapka a fején, biciklit tol maga mellett.

Kép: Démonok a pokolban, jönnek fel a Föld felszínére, és kísértenek.

Jézus: A pokol kapui nyitva vannak, és akadálytalanul törnek fölfelé a gonosz lelkek, hogy kísértsék és háborgassák gyermekeimet. Ez a férfi sem kivétel.

22.

Kép: Hegyek, egyesek magasabbak, mások alacsonyabbak.

Jézus: A hegyek különböző életutakat jelentenek. Az alacsonyabbak könnyen járható utak, a magasabbak nehezebben.

23.

Kép: A Fatimai Szűzanya balra néz.

Hang: A betegek.

Jézus: Édesanyám arra hívja fel a figyelmedet, hogy imádkozz a lelki és testi betegekért.

24.

Hang: Annyira rendes volt… az elején.

Jézus: Választottjaimnak megmondtam, hogy az antikrisztus úgy fog fellépni, mint a béke embere. Engem fog utánozni kedvességben, elbűvölő szeretetben, nagylelkűségben. De majd eljön az idő, amikor megmutatja igazi kegyetlen arcát, és keményen uralkodni fog rajtatok.

25.

Hang: Biztonsági kaja.

Hang: Vegyük észre.

Jézus: Kísérjétek figyelemmel az eseményeket, és gyűjtsétek az elálló élelmiszereket, vizet, takarót, gyógyszert, gyufát, és gondoskodjatok fűtési lehetőségről. Sajnos, a gyermekeim többsége nem veszi észre, hogy közelednek a háború, a Keresztényüldözés, és a sátán pecsétje Kell, hogy legyenek tartalékaitok..

26.

Hang: Kis angyaloknak ez.

Jézus: Azok a lelkek, akik a Földön a legkisebbek, névtelenek, alázatosak, de tele vannak szeretettel és áldozattal, bőséges kegyelemben részesülnek majd a Mennyben. Ők az Én különösen szeretett Angyalkáim.

 

Isten szemével

2018.10.22. 10:30

2018.10.21.

1.

Hang: Nem lehet ilyen a pápa… hideg igazolás.

Jézus: A pápának tisztelni kellene a hagyományokat. A humanitás és szolidaritás hangoztatása hideg igazolása a hamisságoknak.

2.

VI Pál pápa szentté avatásáról volt szó.

Kép: Egy hatalmas virág gyönyörű szép szirmokkal.

Jézus: A nagy virág gyönyörű szirmaival az Én Egyházamat jelenti. A II Vatikáni Zsinat reformjaival ezeket a szirmokat kezdte megnyirbálni.

3.

Kép: Normafa arany színben ragyog. A dombok, a fű, a fák, a levegő, minden arany színű.

Jézus: Égi áldást szórunk a Szent Anna rétre és az ott engesztelőkre.

4.

Arról volt szó, hogy szeretnének Európai határokat létrehozni.

Kép: Magyarország határát fehér fényű vonal rajzolja ki, olyan Magyarország, mint egy szigetország.

Jézus: Drága kis Magyarjaim, Édesanyám kedves választott népe, még sokat kell harcolnotok a szuverenitásotokért, a szabadságotokért, de nemzetetek fenn fog maradni, és fel fog emelkedni a többi nemzet fölé.

5.

Azokért az országokért imádkoztam, ahol bejönnek a migránsok Európába, úgy mint: Görögország, Olaszország, Spanyolország.

Kép: Fehér vonal Európa déli határain, a fehérség észak felé tolódik.

Hang: Behódolni nektek.

Magyarország helyzetére gondoltam.

Kép: Magyarország fehéren fénylik Európában.

Hang: Páratlan dicsőségben lesz részed Magyarország.

Jézus: Addig sikerül visszatartani a migránsokat, amíg a fehér vonal tart a képen. De sajnos a tömeg akkora, hogy ez a fehér határvonal egyre északabbra hatol. Nem szabad behódolni nektek Keresztényeknek, mert az Iszlám vallás egészen beborítana. A második képen a hazátok fehéren fénylik, mert Édesanyátok és az egész Szentháromság segítségével kormányotok és a nép bátorságával megmenekültök az ellenségtől, és páratlan dicsőségben lesz részetek.

6.

Európáról volt szó.

Hang: Összeomlás előtt áll.

Jézus: Európa összeomlását a rossz migrációs politika fogja okozni.

7.

Álom: Bemondták a TV-ben: a muzulmánok kezdték Medjugorje-t figyelni drónokkal a magasból.

Jézus: Ez az álom azt jelenti, hogy a muzulmánok fontos támadási pontnak látják Medjugorje-t, melyet szüntelenül elárasztanak a Keresztény zarándok csoportok. Akár tömeggyilkosságokat is tervezhetnek. Az ő vallásuk szerint a Keresztények irtása Allah szemében erény. De ne féljetek kicsinyeim, mert Édesanyám a zarándokokat hatalmas palástjával beborítja.

8.

Kép: Egy hajón többen voltak, a hajó ablakán egy drón szállt be, követett valakit.

Jézus: Ez az álom a jövőről szól. A hajó és a rajta lévők a rejtekben működő, bujdokoló, hűséges engesztelők jelképe. A drón pedig üldözőiket, az antikrisztus embereit jelképezi.

9.

Hang: Üres lángok, üres vágyak.

Kép: Egy dombon kis lángok egymás mellett.

Jézus: Vannak földi vágyak, ami után lángoltok, de ezek a lángok üresek, értéktelenek. Pl: vágy a siker, a hatalom, a pénz, és az anyagi javak után. Ezek összehasonlíthatatlanok a Mennyei boldogság iránti vággyal, az Irántam égő forró lánggal, amelyek hatalmasak.

10.

Egy ünnepi misén hangversenyszerű énekeket énekeltek, nem tudtam átérezni azokat.

Érzés: Egy miseének akkor tudja átjárni a lelkemet, ha én is ismerem az éneket és én is énekelem.

Jézus: Mi Égiek a szentmisén elhangzó minden énekben tudunk gyönyörködni, de a legjobban az tetszik nekünk, ha a híveknek ismerős szövegeket és dallamokat hallunk, mert akkor mindenki együtt dicsőít Minket a szentmisében.

11.

Egy faluban voltam, azon gondolkodtam, hogy menjek-e el a temetőbe.

Fizikai érzés: Mintha egy súly nehezedett volna rám.

Érzés: Ha elmegyek, annak súlya van, nem üres cselekedet.

Kép: Szürke színű lelkek, örömujjongással fogadnak a két kezüket az Ég felé emelve.

Kép: Egy liliom sziluettje.

Jézus: Nagy ereje van annak a cselekedetnek, ha elmész a temetőbe, és imádkozol a lelkekért. Egy képen mutattam neked, mennyire boldogok, hogy tisztul a lelkük, és egy másik képen, a liliom sziluettjével azt fejeztem ki, hogy közülük egyesek egészen megtisztulva röppentek fel a Mennybe.

12.

Hang: Mindenki haza jött, és mosolyog.

Kép: Egy fel-fel néző tölcsér virág.

Jézus: Mindig nagy boldogság tölt el, ha látom hazaérkezni gyermekeimet. Gyönyörködöm a mosolyukban. A felfelé néző tölcsérvirág az ő szimbólumuk.

13.

Kép: Egy barlangban vagy egy bányában voltam, egy nagy fekete tartály közeledett felém, mely egy szemetes konténerhez hasonlított.

Jézus: A barlang vagy bánya nagy bűnökben fetrengő emberek helye, de élőké, akiket menteni akarsz. A tartály, ami közeledik feléd a sátán, aki meg akarja akadályozni munkádat.

14.

Kép: Teljes légzőrendszer fehéren fénylett. Látszott a gége, a légcső, és a tüdő is

Jézus: Csak annak van földi élete, aki lélegzik. Ha kiszáll a lelke, megszűnik lélegezni. A lélek szó a lélegzésből származik, vagy fordítva. Ilyen nagy a szerepe a légzőrendszernek a földi életben.

15.

Hang: Minden áldozatod kedves.

Az áldozat a szeretet felső foka. Ezért olyan kedves Nekem. Csak az tud áldozatot hozni, aki nagyon szeret.

16.

Hang: Be kell számolni, hogy miket csináltatok, miket beszéltetek Velem mostanában.

Kép: Egy folyó partján egy Karácsonyfa, tűzijátékszerűség a tetején és ágain.

Jézus: A Karácsonyfa az Én állandó ünneplésem jelképe. A tűzijátékszerű fények rajta a jócselekedetek, áldozatok, az elmélyült beszélgetések Velem, az elmélkedések, és szemlélődések szenvedésem és életem felett.

17.

Hang: Kőből-porból tüzestó.

Jézus: Az anyaghoz való görcsös ragaszkodás a pokolba, a tüzes tóba vezet.

18.

Hang: A Szűzanya Önmagától nem mond a sátánról véleményt.

Kép: Szűzanya.

Jézus: Édesanyám tudja, hogy még a sátánt is Atyám teremtette. Akkora szeretet van Benne, hogy nem mond róla véleményt, pedig ő a legnagyobb ellensége.

19.

A talajvízről volt szó.

Hang: Ez följön.

Kép: Egy férfi jobbra fordulva áll egy mélyedésnél, ahol víz jön fel.

Hang: Ez tisztátalan.

Jézus: Szennyvízhez hasonlítom a pokolból feljövő démonokat, akik elárasztják a Földet kísértésekkel. A kísértések tisztátalanok, védekezzetek lelki fegyverekkel, bűnbánattal, imával, a szentségek felhasználásával.

20.

Hang: Nem tudom, hogy funkcionálhat-e, mint világítótorony.

Kép: Két férfivel egy templomtoronyban voltam, a harang működését néztük felfelé nézve. Épp jött valaki a templomtoronyba vezető lépcsőkön, majdnem felért.

Jézus: A templomok azért vannak, hogy megvilágítsák az utat gyermekeimnek. Sajnos nem minden templom szolgál világítótoronyként. Sok közülük összeroskad, rommá válik, mert nem törődnek vele. A képen Én haladok fölfelé hozzátok a toronyba. Meg akarom vizsgálni, hogy vajon fog-e világítani nektek. Nagyon sok múlik azon, hogy ki a templom „gazdája”, plébánosa, aki gondoskodik róla, és az Én házamat népszerűvé teszi-e.

Isten szemével

2018.10.01. 02:41

2018.09.30.

1.

Szent Gellért püspök és vértanú ünnepén:

Gondolat: Mivel Szent Gellért püspök Szent István király mellett volt, és maga tanította Szent Imre herceget is a hitre, mi Magyarok neki is köszönhetjük hitünket.

Jézus: Jól gondolod, hogy Szent Gellért püspöknek sokat köszönhet hazátok, hogy Keresztény országgá vált.

2.

Kép: Egy ruha, a nyakánál a gallér helyén egy arany szalag, mely nincs megkötve. A szalag mellmagasságig ér. A ruha előbb álló helyzetben van, majd fekvő helyzetben.

Jézus: Akik a Nagyfigyelmeztetés után az engesztelők közül tanításra lesznek kiválasztva, ezt az arany szalagot hordják majd a nyakukban, ez lesz az ismertető jelük, hogy Isten után szomjazó gyermekeim könnyen rájuk találjanak.

3.

Kép: Egy szakadék, a mélyben van valaki. Én a magasból nézem őt.

Hang: De miért szavaztatok?

Jézus: Van egy közmondásotok, „egyszer hopp, máskor kopp”. Ez igaz a politikai életre is. Nézzetek körül a világban, egyik-másik politikus, mikor úgy érzi, hogy a csúcson van, lezuhan a mélybe, a szakadékba.

4.

Arról volt szó, hogy Magyarország szavazott azzal kapcsolatban, hogy nem fogad illegális bevándorlókat.

Hang: Kereszténységet… itt Kereszténység lesz.

Kép: Jézus sárga ruhában, a Szent Szíve is látszott.

Olvastam az EU parlamentről, Magyarország ellenes jelentésekről, és Magyarország helyzetéről.

Hang: Védeni kell benneteket ezért… védekezni kell.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Európa nagy bajban van, mert veszélybe kerül az elhatalmasodó bevándorlással a Kereszténység. Ezt nem tűrhetitek, védekeznetek kell. Ne féljetek, Édesanyám és Én ebben a kemény harcban mellettetek állunk.

5.

Kép: Egy lakásban egy ablaknál öt férfi áll egymás mellett, fekete ruhában vannak, a fejükön is fekete csuklya, fegyver van náluk. Az utcára néznek az ablakon kifelé, és lesik a járókelőket.

Jézus: A nyugat- és észak-európai országokban a növekvő migráció miatt elterjedt a terrorizmus. A terroristák ellepik a lakásokat, megölik az ott lakókat, és figyelő állásokat állítanak föl maguknak, ahonnan meggyilkolhatják a járókelőket. Bizony sehol nincs biztonság. Legyetek hálásak Atyámnak, hogy országotok és a titeket körülvevő baráti országok még biztonságban élhetnek.

6.

Misén az Evangéliumban az volt, hogy aki megvallja az Úr Jézust és a hitét az emberek előtt, maga Jézus is megvallja őt a Mennyei Atya előtt. A pap arról prédikált, hogy ma Európában leveszik a kereszteket a templomokról, és bátorság hiánya van a hit megvallásában.

Jézus: Az Európában élő gyermekeim hite nagyon próbára van téve. Már több országban az iszlám bevándorlókra tekintettel leveszik a templomokról a kereszteket. Több embert iszlám hitre próbálnak kényszeríteni. Bizony többen behódolnak. Gyáván féltik az életüket. De az Én igaz gyermekeim bátran megvallanak Engem az emberek előtt, akár életük árán is. Sajnos eljön az idő, hogy nemcsak Közel-Keleten fogják üldözni a Keresztényeket és zsidókat, hanem Európában is.

7.

Boszniáért és Hercegovináért imádkoztam, ahol vannak Katolikusok, pravoszlávok, és muzulmánok is. Ebben az országban van Mária jelenés, Medjugorjeban, már hosszú éveken át.

Kép: Egy birtokon voltam, a birtok felett egy nagy barna kereszt lebegett. A mecsetek körbe-körbe, amerre a szemem ellátott, leomlottak, mint a kártyavár.

Jézus: Az országot, amiért imádkoztál megszentelte Édesanyám sűrű jelenéseivel. Ez az ország ezért nem veszhet el, ott minden gyermekem át fog térni a Keresztény hitre.

8.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Atyám és Édesanyám áldásának birtokában sokkal boldogabb vagyok, mintha a világ királlyá választana”.

Kép: Arany fény.

Gondolat: Ez alátámasztja azt, hogy a világi hatalom, pozíció semmit sem ér Isten áldásához képest, vagy Isten áldása nélkül.

Jézus: Ne törekedjetek a világi hatalomra, hírnévre, mások elismerésére, tekintélyre, hanem legyetek szerények és alázatosak, őrizzétek lelketek tisztaságát, mert sokkal boldogabbak lesztek így itt a Földön és a Mennyben egyaránt.

9.

Egy Norvég férfi tanúságtételében olvastam: látta a Keresztényeket, ahogy fölemelkednek a levegőbe, és látta az Urat a felhőkben Angyalokkal. Látta, hogy a Keresztények hogyan hagyják maguk mögött cipőjüket, ruháikat, és minden mást, és hogyan kapnak gyönyörű hófehér ruhákat, majd egymás kezét fogva kört alkottak, és emelkedtek fölfelé az Úr felé.

Jézus: Most még hihetetlen a világ számára, de bizony meg fog történni az elragadtatás. Tiszta szívű gyermekeimet testestül-lelkestül láthatatlanná téve Angyalaim kiemelik a többiek közül, és ők minden anyagi dolgot otthagynak. A megszentelő kegyelem fehér ruháját adom rájuk, és viszem őket biztonságos helyre.

10.

Kép: Egy gömb alakú, arany külsejű tárgy. Egy pillanatban a gömb szétnyílt, és láttam, hogy piros béléssel van a gömb kibélelve, és van benne valami, ami nagyon értékes. A kinyílt gömb egy idő után becsukódott. A kinyílás-csukódás hasonlított egy szemhez.

Jézus: Szeretett Egyházamat, mint legkedvesebb kincsemet, arámat tekintetemben hordozom. Nem hagyom magára.

11.

Arról volt szó, amikor olyan sokat kell tenni másokért, hogy önmagunkra nem jut idő.

Kép: Irgalmas Jézus.

Kép: Egy kenyér, amit széttépnek.

Kép: Jézus a kereszten.

Jézus: Gyermekem, kövess Engem, látod, szinte széttéptek az emberek, amikor köztük jártam. Ne törődj vele, hogy minden idődet elrabolják, és nem tudsz magaddal foglalkozni. Miközben segítesz nekik, a saját lelkedet is táplálod, erősíted, gazdagítod.

12.

Misén, amikor a pap felemeli a kelyhet az oltárnál.

Kép: Mi emberek, mint megtört gömbök az oltár körül, felemeljük áldozatainkat az Ég felé, de annak sugárzása az Ég felé meg van törve, tökéletlen. Amikor a pap felemeli a Szentostyát vagy kelyhet, abból tökéletesség áramlik az Ég felé sugár alakjában.

Gondolat: Az Úr áldozata az egyetlen tökéletes áldozat, az Ő áldozata révén tudjuk mi emberek a mi tökéletlen áldozatainkat bemutatni.

Kép: Háromszög.

Hang: Tökéletes.

Jézus: Az Én áldozatom, amely a szentmisén történik az egész Szentháromság közreműködésével, tökéletes áldozat. A ti szenvedéseiteket és áldozataitokat ebben a tökéletes áldozatban elmerítve kell, hogy felajánljátok. Így válik az is tökéletessé.

13.

Kép: Az Úr mellkasi része előttem, gyönyörű bíbor ruhában van, a jobb kezét a Szent Szívére helyezte.

Kép: Fény.

Hang: Javulni.

Jézus: Igaznak és bűnösnek egyaránt javulni kell, hogy Szent Szívemet most már senki ne bántsa meg.

14.

Misén a pap beszélt Jézus megtestesüléséről, emberré válásáról, és az Oltáriszentségről.

Kép: Jézus felnőtt emberi alakban, de nagy fény sugárzik belőle, amit az ember szabad szemmel nem lát, mert az anyagi test a fény kisugárzását elfedi.

Kép: Az Oltáriszentségből is nagy fény árad, és amikor szentáldozáskor magunkhoz vesszük, a fény beborít minket, és bennünk ragyog.

Jézus: Megmutattam neked képekben, hogy Én és az Oltáriszentség ugyanaz vagyok, és kegyelmem fényét ontom a szentmisén résztvevő gyermekeimre.

15.

Kép: Mennyei Atya, nagyon szigorú.

Hang: Parancs!

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Atyám arca azért volt szigorú, mert már nem akarja tovább tűrni a hitetlenséget és gonoszságot, a Tízparancsolat semmibe vevését. De az Én irgalmas Szent Szívem további türelemért könyörög Hozzá.

16.

Hang: Isteni matematika.

Kép: Imára tett kezek balra fordulva, egy pillanatra úgy tűnt, mintha Pio atya sebes kezei lettek volna.

Jézus: Atyám Isteni logikájával támasztja alá, hogy miért nem kezdődtek el eddig az emberiségre váró nagy események. Látja az engesztelők kitartó imáit, áldozatait, kiszámolja, hányan tértek már meg a Figyelmeztetés első ígérete óta, és még mindig vár a megtérőre, mert mindenkit üdvözíteni akar.

17.

Szürke kép: Egy hosszú teremszoba, ahol jobbról-balról ágyak sorakoznak sűrűn egymás mellett. A baloldali ágysornál, az egyik ágy szélénél egy férfi ült velem háttal egy széken fehér hálóruhában.

Jézus: A háború alatt és után rengeteg beteg és haldokló lesz, készítsetek helyet nekik a középületekben. Azért láttad szürkében, mert ez a jövőben lesz, és nagyon nyomasztó feladat lesz.

18.

Kép: Egy összehajtott szürkés ruha.

Kép: Egy felfelé vezető lépcső alatt egy szerzetes nővér világosabb szürke ruhában és fátyolban, a fátyol széle fehér. A szerzetes nővér térdelve összegöngyölödik, a kezével a ruháját gyűri, sirat valamit.

Jézus: Az antikrisztus uralma alatt a nagy keresztényüldözéseket a szerzetesrendek feloszlatásával fogják kezdeni. A nővér siratja a rendjét.

19.

Egy férfi tanúságtételében, kit az Úr Jézus a pokolba vitt el: a férfi az ott lévőket kérdezte, hogy miért vannak ott, de mindegyik azt felelte, hogy az Úr mindenkit hívott magához, de ők voltak azok, akik megtagadták az Urat.

Egy alkoholista mondta, aki a pokolban szenvedett: „amikor elhagytam a földi, fizikai testemet, az üvegeket is ott kellett hagynom, de magammal hoztam az én bűnös vágyamat, bűnös kívánságaimat”.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Érzés: Akár pozitív, akár negatív érzések, vágyak, ezeket felerősödve visszük tovább a túlvilágba.

Jézus: Miután az ember lelke kiszabadul a test béklyójából, érzékei és érzelmei felerősödnek. A Mennyországban boldogabb lesz, mint a Földön volt, a Tisztítótűzben szomorúbb és bánatosabb lesz, mint mikor a Földön élt, és jobban fog szenvedni, mint a földi szenvedései között. A pokolban sokkal jobban fog gyűlölni, dühöngeni, keseregni és szenvedni, mint itt a Földön valaha tette. Ez azért van, mert a túlvilág egy másik dimenzió, amelyben minden kiteljesedettebb, erőteljesebb. Ugyanis már nem gátolja a test.

20.

Hangom: El akarok felejteni dolgokat.

Kép: Egy kis összegyűrt fehér papírcsomó, amelyet egy kéz elvesz. A kéz mozdulata olyan, mintha valamit magasan átugorna.

Jézus: Atyám segít neked, hogy tudj elfelejteni nyomasztó, kellemetlen dolgokat. A képen az összegyűrt papírcsomó ezeket jelképezi. Az életedből Isten kihagyja, átugorja ezeket a Számára már jelentéktelen dolgokat.

21.

Olvastam egy üzenetben: Jézus: „Ahol az emberek elutasítják az Oltáriszentséget, mint utolsó mentőövüket, ott nem marad kő kövön semmi.”

Olvastam: Amikor a második világháború végén ledobták az atombombát Japánban Hirosimában, nem túl messze a robbanás helyétől egy nyolctagú jezsuita közösség imádkozta a rózsafüzért az Oltáriszentség előtt. Ők élve maradtak, miközben körbe-körbe szinte porrá vált minden. Ugyanúgy, amikor természeti katasztrófa, földrengés ért el egy területet, mint pl: New York vagy más, csak a Szűzanya szobra maradt meg épen, míg minden más porrá zúzódott.

Jézus: Megmentem azokat a lakóhelyeket, ahol rendszeresen szentségimádásokat tartanak, közösségekben összejönnek, engesztelnek, virrasztanak.

22.

Olvastam egy üzenetben: Jézus: „Az Én szeretetem a legnagyobb fegyver a gonoszság megállítására”.

Kép: A szeretet, mint egy nagy, arany fal, mely piros lángokban ég. A falnak nekiütközik egy erő, a gonosz ereje, mely a becsapódás következtében széthullik.

Jézus: Annak az embernek, aki tele van Istenszeretettel és felebaráti szeretettel, nem tud ártani a gonosz, mert a kísértések a belőle áradó szeretetsugaraktól lepattannak róla.

23.

Olvastam üzenetben: Jézus: „Az ördög ott tud igazán kibontakozni, ahol nem talál ellenfelet”.

Gondolat: A Bibliában is olvashatjuk, amikor Jézus arról beszélt, hogy ördögűzés után a gonosz lélek bolyong, majd visszatér a korábban elhagyott lélekhez 7 másik társával.

Érzés: A gonosz visszatérése akkor lehetséges, ha nem gyakorolja az ember megfelelően a hitet és a szeretetet, a lelke nem töltődik ki Istennel.

Jézus: Aki nincs felvértezve lelki fegyverekkel, bűnbánattal, hittel, Istenszeretettel, megbocsátó szeretettel, azt nagyon könnyen legyűri ellenségem. Szinte felkínálja magát neki. De aki használja ezeket a lelki fegyvereket, azt nem tudja megközelíteni.

24.

Egy lelki testvérrel beszélgettünk a Karmelita rend keresztjéről.

Kép: Egy valaki mellkasára több, 4-5 szerzetesrend keresztjét tűzték ki.

Jézus: A szerzetesrendek egységben vannak egymással, mert mindnyájan az igaz, hagyományos Kereszténység képviselői, de mindegyiküknek megvan a sajátossága, az egyénisége.

25.

Misén egy pap arról beszélt, hogy egyes kutatók megállapították, hogy az agyban van egy rész vagy lebeny, amely akkor aktiválódik, amikor imádkozunk, elmélkedünk, elmerülünk Istenben. Ha nem imádkozunk, nem elmélkedünk, az agynak az a területe nem aktiválódik.

Érzés: Egy alkalommal úgy éreztem, hogy minden porcikámban szétestem. Így mentem el szentmisére, és így járultam szentáldozáshoz. A szentáldozás után azonnal éreztem az Oltáriszentség óriási erejét, mely a fejemben kezdte kifejteni a hatását, majd a mellkasomban, törzsemben, majd kezeimben, lábaimban. A szentmise után úgy mentem ki a templomból, mint egy gyógyult ember.

Jézus: Az embernél az agy az eszköz, és a lélek az úr. Lélek nélkül az agy nem működik. A lélek az agyat arra inspirálja, hogy gondolatokat termeljen. Ezek a gondolatok aktiválják az érzelmeket és a cselekedeteket. Ezért, amikor mély lelki élményed van, az először az agyadban kezdődik el, és lassan betölti az egész lényedet.

 

Isten szemével

2018.09.24. 02:40

2018.09.23.

1.

A misén a pap Assisi Szent Ferencről tett említést, hogy neki fontos volt a Karácsony, így az élő kis Jézust tartotta a karjában a barlangban, és ugyanúgy fontos volt neki a kereszt, így megkapta a stigmákat.

Jézus: Szent Ferenc tiszta lelkébe beleültettem az emberré válás szimbólumát a karjába adott kicsi Jézus alakjában, és a megváltás szimbólumát, a stigmákat, és Szentlelkem elárasztotta őt a tökéletes Istenszeretettel és felebaráti szeretettel.

2.

A misén az Evangéliumban az a példabeszéd hangzott el, amikor a magok különböző földbe esnek, és különböző mértékben hoznak termést.

Kép: Egy gömb, melynek felszínén rengeteg mag van, és ugyanúgy a gömb felszínes rétegeibe is beivódott. A gömbben csatornák vannak, melyek a közepétől a felszín felé futnak. A gömb közepét folyadék tölti ki.

Jézus: A gömb az ember lelkét jelenti, a felületén elhelyezkedő magok a külső benyomások, amik érik az ember lelkét. Ezek az információk vagy benyomások nem maradnak a felszínen, akár jók, akár rosszak, hanem beivódnak a lélekbe. A folyadék, amely csatornákon keresztül jut be az ember lelkébe, az az Én szavaimat jelenti, a kegyelmemet, mellyel úgy segítek gyermekeimnek, hogy megtisztítom, megszűröm ezeket az információkat.

3.

Olvastam: A szellemi tudás is világi tudásnak számít, ha azt az ember csak tisztán értelem szerint fogja fel.

Gondolat: Akkor számít az Úr Igéje is szellemi tudásnak, ha azt a mindennapi életünkben gyakoroljuk.

Jézus: Hiába ismeritek az Evangélium szavait, és hallgatjátok, olvassátok a választottjaimnak küldött üzeneteimet, ha nem használjátok fel mindennapi életetekben, nem e szavak szerint cselekedtek, akkor a lelketek nem profitál belőle, mindez olyan lesz, mint a világban szerzett ismereteitek.

4.

Maria Valtorta írásából: Jézus mondta: „A beszédünk a szív teljességét fejezi ki. A szavak annak kifejezését jelentik, amivel a szív tele van, ez vezérli tetteinket, és beszédünk tartalmát is.”

Érzés: Ha az ember szíve szeretettel van tele, az ember szeretettel beszél másokhoz. De ugyanakkor az ember beszéde tükrözi a szíve megtörtségét is.

Jézus: Csak akkor lehet felebarátod lelkét megismerni, ha elkezd beszélni hozzád. Aki elzárkózva hallgat, arról nem fogsz megtudni semmit. Mindenkinek a szavai tükrözik lelke állapotát.

5.

Valtorta Mária írásából: Jézus mondta: „Aki nincs Énvelem, az ellenem van, aki nem gyűjt Velem, az pazarol”.

Gondolat: Azért pazarlás, mert eltékozoljuk az időt, amit Istentől kaptunk, elveszítünk olyan lelki kincset, amit begyűjthettünk volna, nem mentünk lelkeket.

Kép: Olyan úton járunk, amely telis-tele van ilyen-olyan, kisebb-nagyobb drágakővel, és nem hajolunk le értük

Jézus: Az Én megjelenésem a Földön, az emberré válásom megosztotta az emberiséget. Azóta is két csoport létezik. Az egyiknek a tagjai hisznek Bennem, és szeretnek Engem. Ők Velem vannak, és Velem maradnak örökké. A másik csoport tagjai nem hisznek Bennem, gyűlölnek Engem, ellenségeimmé válnak. Az első csoport tagjai, akik Velem vannak, követnek Engem a szeretetben és az áldozatokban. Gyűjtik a sok jócselekedetet, amelyeket Én Mennyei kincsekké alakítok. Viszont ellenségeim Földi kincseket gyűjtögetnek, pénzt, sikert, hatalmat, érzéki örömöket, nem követnek Engem, otthagyják heverni a Mennyei kincseket jelentő jótetteket.

6.

Maria Valtorta írásából: Jézus az ördögről beszélt: „Megkötözöm a sötétség angyalát, aki oly sok lelket elrabolt, akik az Enyémek, és visszaszerzem, akik jogosan az Enyémek”.

A kérdés az volt, hogy ezt a mindennapjainkra kell érteni, vagy más vonatkozásban.

Jézus: Ezekkel a szavakkal a háromnapos sötétség idejére gondoltam, amikor megkötözöm a sátánt, az őskígyót, és örökre letaszítom a mélybe. Akkor majd sok gyermekemet visszaszerzem a nagy események elején Magamnak. Különösen a Nagyfigyelmeztetés alatt. Lelkek milliárdjai szabadulnak a sötétség angyalának markából. Ők Hozzám tartoznak, és örökre az Enyémek.

7.

Hang: Mint a gyermekek.

Kép: Egy kert gyümölcsfával.

Kép: Jézus a Szent Szívvel.

Hang: Nem bántják.

Jézus: Többször mondtam, amikor köztetek jártam, hogy a gyermekeké a Mennyek országa. Az Új Világban olyanok lesztek, mint a gyermekek. Pontosabban, mint a jó gyermekek. A bűn nem létezik majd, engedelmesek lesztek, betartjátok parancsaimat, nem úgy, mint kezdetben az ősszülők. Ó, ha tudnátok, repesne a szívetek az örömtől, hogy milyen gyönyörűséges lesz a szeretet és béke országa.

8.

Kép: Minden szó, amit mondunk, minden cselekedetünk ránk pakolódik, mint egy hegy, úgy halmozódik ránk

Jézus: Isten szemében nincs idő, Neki mindig jelen idő van. Ugyanolyan élesen látja régi cselekedeteidet, mint a mait. Ti emberek hajlamosak vagytok arra, hogy a régi tetteket, jót vagy rosszat elfelejtsétek. Pedig rátok pakolódnak, nem vesznek el. A gyóntatószékben a bűnöket megbocsátom, de a tartozások ott maradnak a lelketeken. Ezért kell vezekelni itt a Földön és a tisztítóhelyen. Hogyan kell vezekelni? Imával, áldozatokkal, lemondásokkal, a szenvedések felajánlásával és elfogadásával. Ha elég sok ez a vezeklés, a lélek átlépheti a tisztítótüzet. Már nincsen a lelkén rárakódás, tartozás.

9.

Arról volt szó, hogy vannak, akik saját maguknak nem tudnak dolgokat megbocsátani.

Érzés: Ha az Úr megbocsát nekünk dolgokat megfelelő körülmények között, azaz szentgyónáskor, akkor nekünk is meg kell bocsátani saját magunknak. Ez alázatra tanítja az embert saját maga iránt, mert beismerjük gyengeségünket, és kérni kell az erőt az Úrtól. Ez is szükséges a lelkünk továbblépéséhez.

Jézus: Aki nem tud magának megbocsátani, az nem hisz az Én irgalmamban. Ha a szentgyónás után is tele van valaki szomorúsággal, bűnbánattal, akkor saját lelkét megkeseríti, és nem tudja felemelni Istenhez. Nem tud új lappal indulni. Hiányzik belőle az alázat, hogy ő gyenge, gyarló, és szüksége van Rám, mert bármikor visszaeshet a bűnbe.

10.

Hang: Hogy keressük… hogy visszamenjünk.

Kép: Valakik Római Katolikus templomba jöttek, de visszafordultak, kimentek a templomból.

Értelmemben: Ezek az emberek a Katolikus vallásba akartak jönni, de látták, sokan vannak itt, sokat kellene várakozni valamire, és úgy döntöttek, hogy visszamennek a saját vallásukhoz.

Jézus: A protestánsok közül egyesek keresik az igazabb vallást, szeretnének katolikusok lenni. De mikor látják, hogy az nem olyan egyszerű, hanem először katolizálni kell, ahol megismerhetik az alapokat, nincs türelmük ehhez, időveszteségnek érzik, és inkább visszamennek eredeti vallásukba.

11.

Hang: Hemzsegnek körülötted ezek.

Jézus: Sokan nem tudják, hogy bárhol tartózkodnak, otthon, utcán, templomban, zarándokutakon, hemzsegnek körülöttük a gonosz lelkek, akik bűnökre akarják csábítani őket. Ezért olyan nehéz tisztának maradni.

12.

Hang: Visszaszámolni.

Jézus: Legyetek olyanok, mint a gyermek, ne vájkáljatok a múltban, és ne kutassátok a jövőt, hanem a jelennek éljetek. Így lesztek békések és kiegyensúlyozottak.

13.

Hang: Vágd el.

Jézus: Vágd el a múlt kötelékeit. Ne gyötörd magad a régi rossz lépéseid miatt.

14.

Hang: Mindenki másképp fürdik.

Hang: Nézd!

Jézus: Én ma is köztetek járok, járom a falvakat és városokat, és Szívem összeszorul a súlyos bűnök láttán. Tövisként érzem ezeket Magamban. Gyermekeim közül nem egyformán gyakorolják a bűnbánatot. Van, aki gyűjtögeti a bűnöket, és minden évben egyszer elmegy gyónni. A bűnök nagy részét bizony elfelejti, eltemeti. Van, aki minden este megvizsgálja lelkiismeretét, és ha talál 1-2 bocsánatos bűnt, már szalad pap-fiamhoz megtisztulni. Látod, ekkora különbség van ember és ember között. És képzeld csak, van, aki soha nem fürdik, a lelke szennyes marad. Undorodok a bűneitől.

15.

Kép: Három vagy több egy tőről fakadó fehér nárcisz.

Jézus: Az Én engesztelőim egy tőről fakadnak, mert mindannyian parancsaim szerint próbálnak élni, az Irántam érzett szeretetük hajtja őket a jóra, és mindannyiukat az Örök Élet Vizével itatom, mikor úgy érzik, örömtől repes a lelkük.

16.

Arról volt szó, amikor valaki elzárja magát jó dolgoktól, mint pl: közös imától, megbocsátástól, és hiába erőlködünk

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Ne szomorkodj, ha nem hallgatnak rád, mikor jóra biztatod a felebarátaidat. Nézz Rám, irgalmam erősebb a te rábeszélőképességednél.

17.

Rózsafüzér imádkozása közben az „Ó Jézusom bocsásd meg bűneinket” kezdetű imát női és férfi hang mondta velem együtt.

Jézus: Drága kislányom, a női hang a Szűzanya hangja, a férfi hang az Őrangyalodé. Ők ketten segítettek neked imádkozni.

 

Isten szemével

2018.09.17. 02:38

2018.09.16.

1.

Kép: Egy kislány egy medence szélén áll, mintha egy úszóversenyen lenne, még mielőtt beugrana a vízbe. A kislány felett egy nagy kéz van, amelybe a kislány két kézzel kapaszkodik.

Jézus: Drága engesztelőim, ez a kép azt fejezi ki, hogy ha valami különösen nehéz feladat előtt álltok, támaszkodjatok Rám, kérjétek hozzá segítségemet.

2.

Kép: Egy fehér és fekete rózsa egymás mellett, mindkettő rózsának aranyból van a széle. Dél-Kelet felé fordulnak, a virágok feje lefelé hajlik a föld felé.

Jézus: Európára nagy veszedelem vár, válogatás nélkül minden emberre, a tisztákra és a bűnösökre egyaránt. Érzik ezt a bajt, és aggódnak.

3.

Kép: Három kis könyv vagy füzet, az egyiket közülük közelebbről mutatják, a borítólapja sokszínű volt .

Jézus: Itt a Mennyben minden teremtményünknek van egy Életkönyve. Ezekbe mindent feljegyzünk, jótetteket, bűnöket, hibákat, és mikor Atyám e könyvek tulajdonosait Magához szólítja, Én, az Örök Bíró megmutatom nekik életük minden percét. Ezután ők saját maguk ítélik magukat a nekik való helyre.

4.

Az Európai Parlament Magyarország ellen szavazott:

Hang: Keresztény Magyarországot akarunk.

Hang: Keresztény Magyarországért.

Hang: Fölemelem bennetek ezt.

Kép: A magyar miniszterelnök beszél.

Hang: Vád… védekezés.

Amikor Magyarországot elítélik:

Kép: Jézus összekötözve, töviskoronával a fején, mint Pilátusnál.

Kép: Az Angyalok, az Úr, az Égiek figyelik Magyarországot.

Ha bevezetik a szankciókat Magyarország ellen:

Hang: Nincs irgalom.

Kép: Magyarország térképe fekete.

Kép: A Szűzanya, mint Világ Győzelmes Királynője balra fordulva, sír, imádkozik

Kép: Sokak imája főleg Magyarország felől, mint fény ment Brüsszel irányába, melynek ereje képes lelassítani vagy megsemmisíteni egyes folyamatokat.

Jézus: A kormánynak mindent meg kell tenni a Keresztény Magyarországért. Ezért kell védekezni az igazságtalan vádak ellen. Ha bevezetnék a szankciót, Magyarország határvédelmét átvenné Brüsszel. Ők pedig bevándorláspártiak. Azt engednék be, akit akarnak. Ezt a bosszút találták ki, amiért hazátok nem fogad be migránsokat. Ausztria, Németország és Szlovákia határait nem akarják lebontani, csak a déli országok határait. Így bent rekednének nálatok az iszlám vallású migránsok. Magyarországra nagyon sötét sors várna, de az engesztelők imája nagy fénykötegként összefonódik, és mi Égiek segíteni fogunk. Édesanyám is látja a veszélyt, szomorú, és veletek együtt imádkozik. Ne féljetek kis Magyarjaim, eddig még mindig segítettünk rajtatok. Imádkozzatok, imádkozzatok, és imádkozzatok.

5.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus mondja: „Az emberek imái, gondolatai, cselekedetei, mint a hullámok terjednek az Ég felé az Úr szeretetének óceánjába, és ott változásokat, fodrokat, hullámokat idéznek elő.”

Kép: Ha sokan imádkoznak ugyanarra a jó célra, a hullám nagyobb lesz.

Jézus: Ezzel a gondolattal erősítettem meg benned, hogy sokkal többet ér bármilyen szándékra mondott ima, ha azért többen imádkoznak, mintha csak egy valaki. Azt is kifejeztem ezzel, hogy a közösségi imának hatalmas ereje van. Ezért most, mikor bajban van az ország, sokan fogjatok össze, és buzgón imádkozzatok. Így könyörgésetek gyorsabb meghallgatásra talál.

6.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus mondja: „Az akarat olyan fény, melynek van ereje (ragyogása), melegsége, színe.”

Jézus: Az akarat nagyon fontos képessége az embernek. Ez az, ami előre viszi az embert a fejlődésben. A gyenge akarat homályos, fénytelen, az erős akaratnak olyan erős a fénye, hogy szinte kitör a lélekből. Szinte láng alakban mutatja a cselekedetnek az utat. A jóakarat a szeretet melegségét sugározza a környezetére.

7.

Luisa Piccarreta művéből: Jézus mondja: „Az áldozat, amit meghoztok, hogy az akaratomat teljesítsétek, tisztává, nemessé formál, olyan, mint az Isteni vér a lelkeknek, épp úgy, ahogy az élelmiszer formálja a vért a testnek.”

Jézus: Drága gyermekeim, kövessetek Engem az áldozathozatalokban, mert ezek olyan erényes cselekedetek, melyekre nagy szüksége van lelketeknek. E nélkül elsorvadna, és eldurvulna a lelketek. Áldozat nélkül nem lehet bejutni a Mennyországba.

8.

Luisa Piccarreta művéből: „Az egész világtörténelemben csak két ember, Szűzanya és Jézus élt az Isteni akaratban, nem a saját akaratuk szerint élve, és a távolság, a különbség Jézus-Mária és az emberiség között végtelen, olyannyira, hogy a testük sem maradt a Földön. Ők királyi palotaként szolgáltak az Isteni akaratnak, és az Isteni akarat elválaszthatatlannak érezte Magát a testüktől.

Jézus: Mivel Édesanyám és Én egyáltalán nem ismertük a bűnt, soha nem tudtunk ellenállni Atyám akaratának. A többi ember az eredeti bűn miatt képes előtérbe helyezni a saját akaratát Istennel szemben. Természetesen, különbségek vannak a teremtmények között. Vannak, akik a lelki fejlődés olyan magas fokán élnek, hogy akaratuk, érzelmeik és cselekedeteik közelebb vannak a Miénkhez. Ők nincsenek végtelen távolságban Tőlünk. Egyre jobban fogadják el Isten akaratát. A fejletlenekben még nagyon nagy a távolság Köztünk és az ő lelkük között.

9.

Maria Valtorta írásából: Jézus mondta Keresztelő Szent Jánosról: „Azok között, akik asszonytól születtek, egyetlen ember sem nagyobb Jánosnál, a Keresztelőnél”. És hozzátette, hogy Keresztelő János halála után a Szentek is fel fognak nézni rá.

Jézus: Keresztelő Szent János hite az Én Isten-fiúságomban és Messiási mivoltomban az Egekig ért, megelőzve minden kortársát. Ezért foglalhat el a Mennyben olyan előkelő helyet, hogy a Szentek felnéznek rá.

10.

Maria Valtorta írásából: Jézus az Angyalokról mondta: az Angyalok Isten gondolatának tiszta tükrei. Védik az embert, és az embernek átadják a fényt, ami Rájuk világít, és a tüzet, melyet összegyűjtenek imádva az Istent.

Jézus: Az Angyalok tiszta szellemi lények, Isten gondolataiból származnak, és úgy segítenek benneteket, hogy rátok tükrözik Isten gondolatait, ezzel megvilágítják a ti gondolataitokat, azután Isten tüzét is közvetítik nektek, amellyel táplálják érzelmeiteket és cselekedeteiteket. Így segítenek nektek a lelketek fejlődésében.

11.

Olvastam az Oltáriszentségről: Az Oltáriszentség a tabernákulum rabja. Eljön az idő, amikor beszélni fognak az évszázadokon át elnémított tabernákulumok, templomok, dómok az égbekiáltó közönyről, nemtörődömségről, hálátlanságról, mellyel körülvették Jézust, az Élet Urát és Istenét, Akiről nem beszéltek, Akit elfeledtek, Akit elnémítottak.

Jézus: Eljön majd az idő, mikor az embereknek felelniük kell az Oltáriszentséggel szemben tanúsított tiszteletlenségükért. Jönnek a különböző büntetések, melyeknek egy része ezekért vonja felelősségre teremtményeimet.

12.

Kép: Egy piramis, egy láng emelkedik ki a piramis alapjából, a láng körvonala a piramison belül marad.

Jézus: A piramis nem más, mint Egyházatok jelképe, mely alapjaiban lángol, ég.

13.

Kép: Egy fehér kendőn Jézus arca a torinoi lepelről, a kendő vízszintes helyzetben lebeg egy picivel a talaj felett, a kendő távolodik tőlem, valami elsodorja, elviszi.

Jézus: A torinoi lepel a történelem folyamán sok tudományos vizsgálaton ment át, és gyakran rá akarták bizonyítani, hogy hamis. Majdnem elégett, de megmentettem, mint legbecsesebb emlékemet nektek. Tehát, ezt a hatalmas értéket el akarták venni tőletek a hitetlen, ateista tudósok. De ezt nem engedem meg nekik.

14.

Hang: Egy szó sem lehet benned.

Kép: Valaki két kézzel nyomkod lefelé valamit vagy valakit.

Jézus: Hamarosan eljön az idő, hogy el akarnak hallgattatni minden igaz választottamat.

15.

Arról volt szó, amikor nem viszonozzák a szeretetet.

Hang: Ezt ne vedd rossz néven.

Jézus: Jól jegyezd meg, hogy nem az a fontos, hogy téged szeressenek, hanem az, hogy te mindenkit szeress. Ezért ne vedd rossz néven, ha valaki megtagadja tőled a szeretetét. Nem aszerint foglak elbírálni, hogy a Földön szerettek-e téged, vagy nem, hanem aszerint, hogy te hogyan szerettél másokat.

16.

Kép: Egy színpadon balett táncos lányok táncolnak gyönyörű ruhában, majd megjelenik egy főszereplő balett táncos.

Jézus: Mindenki ott táncol az élet színpadán. Van közöttük főszereplő.

17.

Hang: Elérte a csúcsot, majd hanyatlik.

Kép: Valami egy hely csúcsán van, majd lefelé indul a hegy lejtőjén.

Jézus: Vannak teremtményeim, akik nagyon szépen haladnak a lélek fejlődése útján, elérik a csúcsot, és valami kísértés következtében abszolút tökéletesnek érzik magukat, és a gőg hatására visszaesnek.

18.

Hang: Kis lyukat találni szíveden.

Jézus: Ha bántanak, lelki sebet kapsz, és ha nem fordulsz Hozzám segítségért, ez a seb annyira mélyül, hogy a megbocsátó szeretet kihullik a szívedből.

19.

Hang: Mellette… semmi megszokás.

Kép: Piros fényű rózsa.

Jézus: Tarts ki a szentmise, az Oltáriszentség és a szentgyónás mellett, nem megszokásból, hanem áldozatos szeretetből.

20.

Kép: Egy nagy fehér márvány tömb.

Kép: Egy fekete bőrű nő hoz egy fehér márvány tálat, majd benne tűz gyúl, mely nagy lánggal ég.

Jézus: A márványtömb Isten teremtő gondolatát jelenti. Ebből származnak a lelkek, melyeket a márványtállal szemléltetek neked, ebbe helyezi el Szentlelkem a Szentháromság szeretetlángját, amelytől elkezd lobogni a lélek.

21.

Kép: Valaki leszállt hozzám az Égből, egy árny mozdulatát láttam.

Jézus: Az Őrangyalod jelenlétét éreztette veled.