Isten szemével

2019.11.11. 11:11

2019.11.10.

1.

A TV híradóban mondták, hogy veszély áll fönn, hogy Törökország a 4 millió migránst Európa felé engedi.

Kép: Ha Európa felé engedi, elárasztják a migránsok Európát, így Magyarországot is, de a déli határon a magyarok nagyon nagy erőfeszítést tesznek fizikailag is, mintha egy gátat nyomnának dél felé, hogy a migránsok ne jöjjenek.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Fény.

Jézus: Ha elindul a migráns tömeg, és eléri a magyar határt, a hatóság minden erővel próbál ellenállni, de hogy sikerüljön megvédeni a határt, nektek engesztelőknek kell kérni, hogy védelmező Szent Véremmel öntözzem meg.

2.

Arról volt szó, hogy mennyire hatékony a közös engesztelés, a szentségimádás Budapest helyzetének alakulására nézve.

Jézus: Bármilyen kevesen vagytok engesztelőim, imáitok, amit fővárosotokért folytattok, nagyon hatékony. Csak fogjatok össze, és hirdessétek, hogy „mentsük meg Budapestet”.

3.

Arra kértem az Urat, segítsen abban, hogy mindig le tudjak térdelni Előtte, amikor szentáldozáshoz járulok, vagy amikor szentségimádáson vagyok, még akkor is, ha a térdelés kényelmetlenséget és fájdalmat okoz.

Jézus: Ez az igazi áldozat kislányom, amikor új és új fájdalmat kérsz Tőlem. Ugyanakkor erőt kérsz e szenvedés elviseléséhez.

4.

A misén Lázár feltámasztásáról volt szó.

Gondolat: Eszembe jutott, hogy Isten hatalmas ereje életet ad.

Érzés: Az Úr ereje azonnal rendet tudna teremteni közöttünk, ha úgy akarná, de azért nem teszi, hogy nekünk, embereknek is esélyt adjon, hogy javítsunk helyzetünkön, tevékenykedjünk, szenvedjünk, és hogy szeretetet tudjunk gyakorolni mások felé.

Jézus: Igen, Én mindenható Isten vagyok. Egyetlen gondolatommal el tudnék venni teremtményeimtől minden bajt, szenvedést, betegséget és halált. De tudom, hogy a keresztre szükségetek van, mert csak ez által tudtok lélekben fejlődni, levezekelni a bűnötöket, és mások lelkét megmenteni.

5.

Hang: Az Én gondolatom… szörnyű, borzasztó.

Jézus: Az Én gondolatom a ti üdvösségetek utáni vágy. Mindenkit meg akarok menteni. Szörnyű, borzasztó a bűnök elburjánzása az egész Földön.

6.

Arról volt szó, hogy sokan visszaélnek Isten ajándékaival, bármiről is lenne szó, és úgy viselkednek, mintha a saját tulajdonuk lenne, és felforgatják az Isten által meghatározott rendet.

Gondolat: Eszembe jutott, hogy manipulálták a természetet is: pl. sok a megmanipulált élelmiszer, a gender-elméletek törnek előre, az azonos neműek házassága már mindennapossá és elfogadottá válik, a hitigazságokat is megkérdőjelezik, és jobbá, megfelelőbbé, a modern társadalom által elfogadottabbá akarják tenni stb.

Jézus: Csak az tud vigyázni az Én alkotásaimra, teremtésemre, az Általam létrehozott rendre, aki magáénak érez Engem.

7.

Valaki azt mondta nekem, hogy milyen szép helyen járt.

Hangom: Nincs szebb hely Nálad, Uram.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Gondolat: Azért az Úr a legszebb hely, mert Ő mindennek a teremtője, Ő mindenben benne van. Amikor szentáldozáshoz járulunk, mi egyesülünk Vele.

Jézus: Az nem baj, ha valaki gyönyörködik az Általam teremtett helyekben, ahol járt. De ennél magasabb szintű az a gondolkodás, amikor úgy érzi, bárhol jár, mindenütt ott vagyok, minden Bennem van. A legszebb hely valóban az Én Szentséges Szívem.

8.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Arról volt szó, hogy mi emberek Istenben vagyunk, élünk és mozgunk. Isten valóságosan van jelen minden dologban. Az ember nem vonhatja ki magát Isten jelenlétéből.

Egy alkalommal háttal voltam az Úr Jézus szobrának.

Érzés: Az Úr Jézus arca ilyen esetben is előttem van.

Jézus: Mivel mindent kitöltök, és ti kicsinyeim Bennem éltek és mozogtok, egyformán ott vagyok veletek, akármilyen irányba fordultok. Szemeim mindig titeket néznek.

9.

Isten békéjéről volt szó.

Érzés: A béke Isten tulajdonsága, amely Isten rendjéből, öröméből és boldogságából származik. Ezt adja az embernek. De az ember boldogsága attól függ, hogy mennyit merít Istenből.

Jézus: Ott állok teremtményeimmel szemben, és szünet nélkül kínálom a békémet. Ha olyan hangulatban vannak, hogy képesek kinyitni a szívüket, és befogadják, akkor nyugodtak és boldogok lesznek. De ha valami kizökkenti őket, észre sem veszik, hogy ott állok. Idegessé és nyugtalanná válnak. Csak azt tudom ajánlani, hogy zárják ki magukból a földi gondokat, mert azok lényegtelenek. Szüntelenül gondoljanak Rám, és imádkozzanak. Elég egy-egy fohász, és Én már képes vagyok a békémmel elárasztani őket.

10.

A szentgyónás és a többi szentség megmaradásáért imádkoztam.

Jézus: Csak az Oltáriszentségre és a bűnbánat szentségére gondolj, hogy mi lenne, ha megszűnnének. De Én megőrzöm ezeket örökre.

11.

Eszembe jutott az októberi szinódus, és a változások az Egyházban.

Jézus: Az októberi szinódus azt bizonyítja, hogy nagyon rossz irányba halad az egyházvezetés. Elkezdődött az egyházszakadás. Egyes bíborosok és püspökök szomorúan és kritikusan figyelik ennek az összejövetelnek a tárgyát.

 

12.

Hang: Nagy felfordulásban lesz részetek.

Jézus: Kislányom, a ma még fennálló Egyházban akkora változások lesznek, hogy alig ismertek rá. Aki nincs fölkészülve, az nem fogja tudni, hova álljon. De az Én igaz, régi, hagyományokon épülő Egyházam nem pusztul el, csak más lesz az összetétele.

13.

Hang: Kiömlik a medréből a víz.

Jézus: Atyám úgy látja, hogy most már megtelt a pohár. Megindulnak az események, a Nagyfigyelmeztetés, az elragadtatás, a büntetés, a háromnapos sötétség, és az Én dicsőséges második eljövetelem.

14.

Arról volt szó, hogy a kegyelmek Jézus Szívébe vannak beágyazva.

Hang: Isten tárháza.

Jézus: Az Én Szívem a kegyelmek tárháza, és annak adok belőlük, akinek akarok.

15.

Az emberiség megtisztításáról volt szó.

Kép: Gömbök vannak óriási feketeségben. A Nagyfigyelmeztetés olyan, mint amikor egy vastag hályogot kaparnak le, a jelen esetben a körülöttünk lévő sötétséget.

A Nagyfigyelmeztetés utáni napokra gondoltam:

Kép: Nagyon sokan állnak a gyóntatószékeknél, úgy hogy alig jutok sorra.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor a Szentlélek megmutatja a lelkeknek a bűnüket. A hatalmas bűnbánatuk és az Én Szent Vérem együtt mossa le róluk a feketeséget. A másik képen örömteli tényt mutatok, hogy mindenki gyónni akar. Kígyózó sorok várakoznak. Mindenki sírva, könnyek között lép ki a gyóntatószékből. Mindenki megkönnyebbül, és nagy elhatározások születnek bennük.

Isten szemével

2019.10.28. 05:44

2019.10.27.

1.

Németország lerombolásáról volt szó.

Kép: Mennyei Atya képe.

Hang: Meneküljetek emberek.

Jézus: Drága gyermekem, a nyugat-európai és észak-európai országok nagyon eltávolodtak a hittől. E viselkedés, a bűnben elmerülés nem maradhat büntetés nélkül. Az ilyen országokra, így Németországra is Atyám ökle hamarosan lesújt.

2.

Hang: Halott leszek.

Kép: Egy pici fehér kard, a hegyével az Ég felé áll.

Jézus: Az antikrisztus uralma alatt gyermekeim közül életüket adják Keresztény hitükért. Ők, mint vértanúk hófehér lélekkel szállnak az Égbe. A fehér kard az ő harcuknak a tisztaságát jelképezi.

3.

Álom: Egy távolabbi családtag jelent meg előttem, azt arcáról látszott, hogy történt vele valami, vagy beteg, vagy más.

Érzés: Mivel e családnak a tagjaival voltak negatív tapasztalataim is, így a lelkem visszahúzódik, nem kívánva e pillanatban e család társaságát.

Kép: Egy nagy szem, mely félig volt nyitva, felülről nézett rám.

Jézus: Nem győzöm hangoztatni nektek gyermekeim, hogy első és legfontosabb a szeretet. Ezt a családot is zárd a szívedbe. Lelkük rászorul a te szeretetedre. Az Én szememet láttad, ahogy felülről rád tekintek, és ezt a szeretetet küldöm feléd.

4.

Az Új Világról gondolkodtam, ahol mindenki mindenkivel találkozhat majd, pl az elhunytjaival, a mostani élő társaival, kedvenc szentjeivel, kivéve azokkal, akik elkárhoztak.

Kép: Jézus arca és alakja, áldásra tette a kezét.

Jézus: Az Új Világ az Engem szerető gyermekeim boldog találkozása lesz. Én titeket, örvendező teremtményeimet szeretettel meg foglak áldani.

5.

Egy ismerősöm nagynénje öregotthonban van, ahol nagyon nem érzi jól magát. A családtagjai külföldön vannak, így egyedül érzi magát.

Jézus: Drága kislányom, ismerősöd nagynénje a hálátlanság miatt szenved az öregotthonban. Ismerősöd nagynénje csak akkor fogja megérteni, hogy ez az élethelyzet érdemszerző ajándék, ha majd Atyám magához szólítja. Éhezik a szeretetre, önmagát sajnálja, és sajnos nem jut eszébe, hogy imádkozzon szeretteiért. Ez a szenvedés abban is segít majd neki, hogy levezekelje a bűnei utáni tartozását.

6.

Arra a tudásra gondoltam, ami a Földi dolgokra, Földi tudományokra irányul.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Érzés: Túl sok értelme nincsen csak azért, hogy teletömjük a fejünket üres dolgokkal, pl: vannak olyanok, kik sok sportesemény eredményét tudják felsorolni.

Kép: Egy férfi, ki szaladgál ide-oda, ilyen-olyan tevékenységben van része, majd az interneten néz ezt-azt, ami nem Istennel kapcsolatos.

Hang: Üres lapok ezek.

Jézus: Jól érzed kislányom, hogy nem arra kell törekedni, hogy minél tájékozottabb légy a világi dolgokban, hogy olyannal foglalkozz és töltsd az időt, ami a lelked szempontjából felesleges, hanem minden percedet okosan kell beosztani. Mert ha lekötnének a világi dolgok, a külön ítéletnél lelked üres lap lenne.

7.

A szeretetgyakorlásról volt szó.

Hang: Hogy rajtam ne múljon.

Kép: Egy valaki egy szeretetcselekedetet hajt végre.

Hang: Megjutalmazlak téged ezért.

Kép: Az Úr egy kisgyermeket tart a karján balra fordulva, és az előtte lévő tömegnek beszél a gyermekről.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Még a legkisebb szeretetcselekedetet is értékelni tudom nálatok. Ha egy pohár vizet adtok valakinek, vagy megvigasztaljátok, mert szomorú, vagy segítetek neki, mert gyenge, vagy imádkoztok érte, olyan, mintha Velem tettétek volna. Hidd el, bármily jót teszel, vagy itt a Földön, vagy a Mennyben megjutalmazlak érte. A képen azt mutatom neked, hogy engedelmes gyermekemet, aki sok szeretetet nyújt másoknak, elétek állítom, és mondom a tömegnek: „Míg nem lesztek olyanok, mint e gyermek, nem juthattok be a Mennyek országába”.

8.

Hang: Bátorságodért ez.

Hang: Ravaszságodért ez.

Jézus: Gazdagon meg foglak jutalmazni a bátorságodért, amit ellenségeiddel szemben tanúsítasz. A rátok váró nehéz időkben a ravaszságra is szükség lesz. Sok mindent el kell rejteni a rosszakaróitok szeme elől. Nem szabad bárkinek elmondani terveidet. Nem tudhatod, ki árul el. Légy óvatos kicsim.

9.

Hang: Világításban, nagy megvilágításban lesz részed.

Jézus: Amikor majd elbizonytalanodsz, Szentlelkem sugallataival megvilágosít téged. Még azt is meg fogja mondani, hogy rosszakaróiddal, ha beszélsz, hogy formáld a szavaidat. Meg fogja mutatni neked, melyik az a felszentelt gyermekem, akihez fordulhatsz.

10.

Hang: Lángoló szívek ezek.

Jézus: Az Istenszeretet, az Oltáriszentség imádása, a felebaráti szeretet, együttérzés szenvedéseim iránt és mások fájdalmai iránt, ezek mind 1-1 lángoló szerető szív a szememben.

11.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Arról volt szó, hogy az egész emberi történelem arról szól, hogy a világosság és a sötétség között szüntelen háború zajlik. A Keresztény ember elsődleges feladata ez a harc kell, hogy legyen, a többi dolognak csak olyan mértékben van értéke, amennyiben életül céljának elérésére szolgál. Isten Őrangyalt állított az ember mellé, mert különben e harc egyenlőtlen lenne. Az ember hitetlensége miatt az Őrangyal sokszor szinte teljes tétlenségre kényszerül. A gonosz mindig újabb és újabb dolgokat helyez az ember szeme elé, hogy az ember tekintetét elcsalja, és elfordítsa Istentől, az emberbe pedig az újdonság utáni égető szomjúságot ülteti.

Gondolat: Sokaktól hallottam, hogy a csend unalmas, eseménytelen, nem történik semmi.

Érzés: Pedig a csendben az Úr jobban és jobban tárja fel Magát előttünk, jobban és jobban elmerülünk és elmélyülünk tanításaiban, ha Vele foglalkozunk.

Hang: Elmélyítem benned ezt.

Hang: Annál mélyebben szeretsz Engem.

Jézus: Ellenségem célja, hogy magához ragadja teremtményeimet. De nem sikerül neki, mert az Angyalok segítik az embereket. Nélkülük elvesznétek. A sátán a reformok embere. Mindig újításokat hoz abban a reményben, hogy tönkreteszi a megváltás művét. Próbálja a bűnt takargatni, elbagatellizálni, és azt sugallja, hogy nincs pokol, nincs sátán, nincs ördögi megszállottság és zaklatás. Felfokozza az élet zaját; a szórakozásokra, a fesztiválokra bújtatja fel a népet; pénzhajhászásra, rohanó munkára biztat, nehogy már elcsendesüljetek. Pedig minél jobban elmerültök Bennem, annál jobban megszerettek Engem. Csak a csendben tudtok Rám találni.

12.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Arról volt szó, hogy az Utolsó Ítélet a keserves sírás napja lesz. A bűnöst maga Isten fogja vádolni az egész emberiség előtt, mint egy könyörtelen Ítélőbíró, és a megbántottak is. Pl az abortuszt szenvedett magzatok közvetlenül a Mennyei Atyához fordulnak igazságszolgáltatásért fizikai és erkölcsi hóhérjaikkal szemben.

Gondolat: A megbánt és meggyónt, levezekelt bűnök nem kerülnek napvilágra, hiszen Jézus a Szent Vérével eltörölte őket. Így csak azokról a bűnökről lesz szó, amelyeket nem bántak meg, és nem gyóntak meg.

Gondolat: Igyekezni kell, ha lehet, hogy mindenkivel békét kössünk, tisztázzuk nézeteltéréseinket még ebben a Földi életben.

Jézus: Az Utolsó Ítélet az emberiség történetében az igazságtétel napja. Mindenre fény derül akkor. A meg nem bánt, meg nem gyónt bűnök láthatóvá válnak minden résztvevő szemében. Ádám-Évától kezdve azon napig bezárólag minden ember jelen lesz, jók és rosszak egyaránt. Én nem mint szelíd Bárány, és irgalmat árasztó üdvözítő fogok állni előttetek, hanem mint Ég és Föld igazságos Bírája. Minden megbántott ember elégtételt kap igazságszolgáltatásom által. Látni fogja, hogy milyen büntetésben részesül, aki neki lelki sebeket okozott. Az abortált magzatok vádolni fogják szüleiket és az orvosokat, hogy nem születhettek a világra, és hogy lelkük nem élvezhette Isten jelenlétét. Rettenetes nap lesz az. De ti, akik Engem szerettek, betartottátok Törvényeimet, megbántátok bűneiteket, meggyóntátok és levezekeltétek azokat, az Én végtelen Irgalmammal találkoztok. Nektek nem kell félni az Utolsó Ítélettől. A jobb oldalamon fogtok állni, és Angyalaitok vezetésével elfoglalhatjátok hajlékotokat, amelyet Atyám már rég elkészített nektek. Ti bűnösök, akik nem bántok meg semmit és gonosszá tettétek a világot, átkozottak lesztek, és a pokol feneketlen mélységébe, az örök tűzbe hullotok.

13.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: A könyvben egy Ottavio nevű Szent szólal meg, ki római vértanú volt, ő a Szentek közösségéről ejtett szót. Arról beszélt, hogy a Mennyországban a Szentek ugyan teljes életet élnek, de az az óhajuk, hogy a Mennyországban lévő Szentek és a Földi emberek egy közösséget alkossanak, hiszen egyetlen a Test, egyetlen annak a Feje, és a tevékenységek is. A Mennyországban élő Szentek olyan mértékben élik meg a szentek közösségét, amilyen mértékben a földiek engedik meg. Mivel a szeretet a tökéletes egységre törekszik, nem valósítható meg, ha a szeretet egyoldalú.

Gondolat: Valóban, nagyon sokszor megfeledkezünk a szentekről, és nem is kérjük közbenjárásukat, pedig sokat tudnának segíteni.

Jézus: Ez a szent, aki megszólal a könyvben, a Mi Isteni tudásunkból nagyon sokat kapott, sokkal többet, mint ti földi emberek. Ezért tökéletesen látja, hogy az egység a küzdő Egyház és a győzedelmes Egyház között még nem tud teljesen megvalósulni. Ennek az az oka, hogy az emberek nagy része még nagyon fejletlen lelkiállapotban él. Nem hisz eléggé Bennünk és a túlvilágban, nincs benne az igazi szeretet, és nem tartja a kapcsolatot az Én szentjeimmel. Rájuk se gondol, nem kéri közbenjárásukat. Ez az egység csak akkor valósul meg, ha az emberiséget megtisztítottuk. Tehát, ne várjátok előbb, mint az Én második eljövetelemkor.

14.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Jézus: „A sátán sötét légiói Istent a teremtményeiben ostromolja. Jól tudja, hogy közvetlenül nem támadhatja Istent, így burkoltan támadja az emberi nemben”.

Gondolat: Amikor a gonosz engem is kísértett hosszú ideig folyamatosan, csak akkor hagyta abba a támadást, amikor felszólítottam őt, hogy Istent ne bántsa.

Jézus: A sátán jól tudja, hogy Isten végtelenül szeret titeket, és azzal is tisztában van, hogy ha titeket kísért, bűnre csábít, Istennek fájdalmat okoz. Hiszen úgy van, ahogy ebben a könyvben olvashatjátok, hogy nem közvetlenül támad Bennünket, a Szentháromságot, hanem rajtatok keresztül. Csak úgy tudtok ti emberek szembeszállni a kísértésével, ha Minket hívtok segítségül. A Mi nevünkre megtörik az ereje. Te is megtapasztalhattad ezt, csak kimondtad a Nevemet, és abbahagyta a kísértést. Ti gyengébbek vagytok a sátánnál, de Velem együtt sokkal erősebbek.

15.

Hang: Az ősi hagyományokból ez.

Jézus: A Szentírás, a szentmise és a szentségek az Én megjelenésemmel ősi hagyományokat élnek a Kereszténységben. Kötelességetek ezeket a hagyományokat megőrizni és megvédeni.

16.

Hang: Ugyanazzal a mértékkel szabad neked ezt.

Jézus: Minden bűntől ugyanazzal a mértékkel kell tartózkodnod.

Isten szemével

2019.10.21. 21:35

2019.10.20.

1.

Kép: Egy nagy szív, rajta két emberi kar keresztezi egymást.

Jézus: Drága gyermekem, óvakodjatok a szabadkőművesektől, nehogy a szívetekre véssék a jelüket.

2.

Magyarország helyzetéről volt szó, és Európáról.

Kép: Magyarországon nyugalom, zöld füves terület, de Nyugat-Európában minden letarolva, bomba robban.

Kép: A magyar miniszterelnök, politikusai, támogatói sorfalat állnak Nyugat felé fordulva, sisak a fejükön, pajzs a kezükben védekezésre emelve.

Kép: A gazdaság, mint egy motor dolgozik, gyarapodás történik.

Jézus: Láthatod kislányom, hogy Édesanyám, a ti Pátrónátok mennyire vigyáz rátok. Hazátokban békésen folynak a választások, és utána is nyugalom van. Bezzeg Nyugaton a népek tüntetnek, nyugtalankodnak, elégedetlenkednek, rombolnak. Ez a nagy felfordulás kikerüli hazátokat. Magyarországot a gazdasági összeomlás is kikerüli, gyarapodik az ország. Ez azért lehetséges, mert Keresztény vezetés alatt álltok.

3.

Németországról volt szó.

Kép: Egy nagyváros, mintha München lenne, a Katedrális összedől, mint a kártyavár, lángok csapnak föl, robbanás, a házak körülötte ugyanúgy romba dőlnek.

Hang: Nagy pusztítás lesz.

Kép: Németországban nemcsak egy városban, hanem sokban, szinte sorozatban egymás után vagy egyszerre történik a romba dőlés. Egy repülő repül Németország felett Dél-Kelet irányból Észak-Nyugat felé, de minden tiszta rom, por és hamu utána.

Kép: Egy bunker belseje.

Jézus: Németországban nagyon meggyengült a hit. Az ottani egyházvezetők a reformokat követve kivívják Atyám haragját. Kelet felől érkezik a háború, és a német városok egymás után vesznek el. Emberek bunkerba menekülnek.

4.

Leoplod Mandić atyáról (magyarul Lipót atya) olvastam: A szentmisét mindig nagy áhítattal mutatta be Jézus áldozatával egyesülve. Tudta, hogy a szentmise érdemének a lelkekre való alkalmazása jórészt a szolga, azaz a pap életszentségétől függ.

Kép: Lipót atya idős arca, Dél-Kelet felé néz.

Jézus: Bárcsak minden felszentelt gyermekem olyan odaadóan és áhítattal misézne, mint annak idején Leó atya. Csak így lehet a lelkeket mélyen megérinteni. A képen azért mutatom neked, hogy Dél-Kelet felé nézett, mert ő előre látta Szentlelkem kegyelméből, hogy Keletről jön majd a jövőben a nagy támadás.

5.

Olvastam: Leopold Mandić atya (magyarul Lipót atya) az Egyház egységéért ajánlotta fel az életét. Azt szerette volna, hogy „egy akol, egy pásztor” legyen, hogy a Keleti Keresztények egyesüljenek a Nyugatiakkal.

Hang: De tudnod kell ezt.

Jézus: Míg Leopold atya a keleti és nyugati Kereszténységet akarta egyesíteni, hogy „egy akol, egy pásztor” legyen a pápa zászlaja alatt, addig az igazi egyesítés, amely az Én második dicsőséges eljövetelem után lesz, mindenféle vallást, amely a világon van, egyesíteni fogja a pápa zászlaja alá.

6.

Olvastam: Egy alkalommal Leopold Mandić atyát (magyarul Lipót atya) egy haldoklóhoz hívták, kinek hírneve volt. Mivel nem volt egy buzgó keresztény, ezért a haldokló családtagjai az atyát arra kérték, áldja meg a haldokló embert a csukott ajtók mögül, és semmi szín alatt nem engedték be a szobába az atyát a haldoklóhoz. Lipót atya válasza ez volt: „Mi nem komédiázunk, Istennel nem lehet tréfálni”.

Olvastam: Lipót atyához egy olyan gyónó jött, ki nem akarta beismerni súlyos bűnét. Lipót atya felállt a székéből, és az ajtóra mutatott.

Hang: Az üdvösséggel nem lehet játszani.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Lipót atya nagyon határozott és őszinte egyéniség volt. Nem lehetett rávenni a gyóntatással kapcsolatban semmiféle turpisságra. Ő az egyenes utat választotta, ami az üdvösséghez vezet. Ma is vannak a gyónók között olyanok, akik nem mernek őszintén gyónni, megszokott életüket meg ne zavarják. Én átlátok az ilyeneken, és csak akkor bocsátok meg nekik, ha őszinte bűnbánattal mennek be a gyóntatószékbe.

7.

Hang: Minden visszájára fog állni.

Jézus: Itt arra gondoltam, hogy ami eddig a hagyományos liturgiák szerint történt, misekönyv, szentmisék, a templomok berendezése, ezek mind visszájára fognak állni.

8.

Szüleimmel teljesen egyedül voltunk egy vízparton. Körülöttünk nem volt ember, csak a természet.

Hang: Betölteni téged.

Érzés: Átérzem a teljes szabadságot, Isten végtelen szeretetét. Nem ugyanolyan érzés, amikor az év más időszakaiban tele a vízpart emberekkel, akik mindenféléről beszélgetnek, és akiket különböző démonok kísérnek.

Érzés: Ilyen, örömmel teljes lesz az Új Világ, az emberek teljesen szeretettel telve egymás iránt.

Jézus: Azért érezted így magad, mert a parton körbe ölelt téged az Én végtelenségem. Elképzelted az Én teremtő erőmet, a nyugalmat, ami Belőlem árad, a hatalmas szeretetemet és örömömet, hogy nektek teremtményeimnek adtam az egész univerzumot. Semmi nem zavart ott a parton, nem hemzsegtek az emberek, nem kísértett a gonosz. Eszedbe jutott az Új Világ, ami még ennél is sokkal szebb lesz. Azzal a különbséggel, hogy nem egyedül élvezed, hanem sok szerető, boldog ember között.

9.

Helmut Lungenschmid az előadásában az Új Világról, az első és második feltámadásról is szót ejtett, amit a Szentírás is tartalmaz

Drága kislányom, Helmut pontosan úgy beszél a végső időkről, mint ahogyan történni fog. Amikor megteremtjük az Új Világot, a Krisztusban elhunytak feltámadnak, egyesül Szent lelkük az új, csodálatos testükkel. Ez lesz az első feltámadás. A tisztítótűz megszűnik, mert nem lesz bűn, és nem lesz rá szükség. Az ott lévő lelkek, bármelyik fokozatban vannak, oly erős és tisztító szenvedésben részesülnek, hogy kiszabadulnak onnan. A Szűzanya fogja felhozni őket Hozzám egy nagy felhőre. A Szentek, akikről beszéltem, hogy feltámadtak, szintén Körém jönnek. Az angyalok seregei is kísérnek Engem. A mártírok lelke szintén feltámadt testet kap, és ők is Körém jönnek. A felhővel leszállunk a magasságból a frissen teremtett Új Világba. Ott laknak majd együtt a vértanúk, a Szentek, az elragadottak, és a tisztuló lelkekből Szentekké váltak, és utoljára az átváltozott szent maradék. És ezután megindul az Új Világban az Én Királyságom alatt 1000 évig a tökéletesedés. Az egyik ember hamarabb, a másik később éri el az életszentséget.

10.

Arra gondoltam, hogy vannak dolgok az életben, amelyek csak egy pillanatig tartanak .

Kép: Jézus Dél-Nyugat felé néz, lefelé.

Hang: Nagy nyomot hagynak benned.

Jézus: Az életünkben folyó események odafelé hosszúnak tűnnek. De visszatekintve sokkal rövidebbnek látjuk őket. Hát még milyen rövid pillanatok ezek, ha az Örökkévalósághoz hasonlítjuk őket. De Földi életedben vannak olyan epizódok, melyeket soha nem tudsz elfelejteni. Sorsdöntő pillanatok voltak ezek. Pl: egy rossz döntés, amely hosszú évekre kihat. Vagy egy teljes tökéletes megtérés, amely megpecsételi az életedet halálodig. Megmaradhat benned 1-1 súlyos bűn, vagy pedig valami különleges nagy kegyelem. Ezek a dolgok akkora nyomot hagynak benned, hogy még a Mennyben is visszagondolsz rájuk.

11.

Helmut Lungenschmid az előadásában mondta: Azokat az embereket az Úr elhívta volna már a túlvilágra, akiknek életét mesterségesen fenntartják lélegeztetőgépek segítségével.

Gondolat: Vannak esetek, amikor embereket hónapokig, vagy évekig tartanak lélegeztetőgépeken, de mégsem térnek magukhoz.

Jézus: Ha a lélegeztetőgéppel aránylag rövid idő alatt vissza lehet hozni az életbe, akkor ez a módszer megfelelő. De ha a géppel a lélegeztetés soká tart, és nem indul be a vérkeringés, akkor a lélegeztetőgépet ki kell kapcsolni, mert Isten akarata ellen van.

Isten szemével

2019.10.14. 08:33

2019.10.13.
1.
A világ és az Egyház újításairól volt szó, a modern nézetekről. Arról beszéltek nekem, hogy vannak női prédikátorok a Szentmise keretén belül Németországban. Említést tettek a házas papokról, cölibátus eltörléséről.
Érzés: A szívem összeszorul, ha mindezt összehasonlítom az Úr Jézus által alapított Egyházzal, rendelkezéseivel, a Mennyei Atya terveivel, tisztaságával.
Helmut Lungenschmid az előadásában arról beszélt, amikor német ajkú nyelvterületen tartotta az előadását, és megemlítette a poklot, egy hitoktató házaspár odament hozzá, és ki akarták őt javítani, hogy pokol nem létezik, és ők is ezt tanítják a gyerekeknek.
Helmut Lungenschmid arról is tett említést, hogy német ajkú nyelvterületen történt, hogy egy csoport kezdte mondani a rózsafüzért, de amikor a fatimai imához jutottak: „Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől…”, egy hölgy felállt, és csitította őket, hogy ezt nem fogják mondani többet. Kiderült, egy néhány ehhez hozzáértő ember korábban összejött, megbeszélték maguk között, hogy ki miben hisz, hiszik-e, hogy a pokol létezik. Arra a megállapításra jutottak, nincs pokol, így bűn sincs, akkor nem kell ezt az imát imádkozni.
Képeken láttam, hogy a pán-amazóniai szinódus előtt a vatikáni kertben volt egy összejövetel, amazóniaiak a pápa és egyes bíborosok társaságában. Egy takarót terítettek le a fűre, rá helyeztek két női szobrot egymás felé fordítva, köréjük tettek mindenféle olyan eszközt, ami számomra ismeretlen volt. A szobrok két állapotos, ruhátlan nőt ábrázoltak. Egy rituáléban körbevették a takarót, és leborultak a szobrok előtt, még Ferences ruhában lévő is.
Gondolat: Eszembe jutott, hogy a József című filmben József nem volt hajlandó leborulni senki előtt, csak a saját Istene előtt.
Jézus: Kislányom, nagyon szomorú vagyok, hogy a reformok kezdenek valóra válni. Azt az eretnek tanítást, amit már itt-ott hallani lehet, hogy nincs pokol, és hogy a bűnt elbagatellizálják, kezdik mindenfelé elterjeszteni. Arról nem is beszélve, hogy a Vatikánban az indiánok ősi bálványimádó rituáléját próbálgatják. Ennek az lesz a vége, hogy egy teljesen új, keverék vallás születik majd. Az őskeresztény vallás, amit Én alapítottam, úgy tűnik, kezd veszendőbe menni. Ne félj gyermekem, az engesztelő közösségekben bátor papok vezetésével tovább él az igaz Egyházam.
2.
A pán-amazóniai szinódusért imádkoztam a 33 invokációs imákat. Kértem az Urat, ha az imák lepattannak onnan, védje ez által a magyarokat, a magyar papokat, híveket.
Kép: Nyugat felől arany sugarak érkeznek Magyarországra.
Kép: Vatikán egy aranybúra alatt, de alatta feketeség, romlottság, férgek.
Kép: A magyarok tömege balra fordulva pajzzsal a kezükben, és védőfelszereléssel .
Érzés: A magyar papok többsége nem fogadja el az Egyház pogány újításait.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Meghallgattam a magyarokért végzett imádat. Képben mutatom, hogy pajzsokkal védekeznek az amazóniai eretnekségekkel szemben. Jól érzed, hogy honfitársaid többsége, miután látja ezeket a kereszténységnek ártó újításokat, nem fogadja majd el. Megható, hogy a 33-as invokációs imákat ezek ellen a reformok ellen beveted, és ha Nyugat-Európát nem is tudod megvédeni, mert a kép is mutatja, hogy arany búra alatt hemzsegnek a bűn férgei azon a tájon, de hazádat igenis imád megőrzi kereszténynek. Mutatom neked, hogy jönnek majd az angyalok, először a határokra, azután hazátok egész területe fölött szellemi testükkel kupolát képeznek, és így védik meg kereszténységeteket.
3.
Olvastam: Emmerich Katalin az Oltáriszentség alapításról: Jézus a kelyhet arca elé emelte, és beléje mondta az alapítás szavait. Közben egészen átszellemült, átlátszó volt, mint egy világító árnyék. Valósággal átment abba, amit adott. De ezt így az apostolok nem látták a saját szemükkel.
Helmut Lungenschmid az előadásában mesélte: A pápa engedélyt adott arra, hogy az átváltoztatás szavaira a szentmisében mondjanak azt, amit akarnak. Így, egy német ajkú pap azt mondta, hogy: Ommm, Ommm. Ezt természetesen a hívek észrevették, és szóvá is tették.
Jézus: Az Én kedves választottamnak, Emmerich Katalinnak látomásban érzékeltettem az átváltoztatás lényegét. Természetesen apostolaim így nem láthatták az átlényegülést, de olyan gyermeki és erős hitük volt, hogy minden további nélkül elhitték, hogy valóban a kenyér és a bor az Én Szent Testemmé és Véremmé változott. Nagy veszélyben van ezekben az időkben az átváltoztatás cselekménye. A püspökök engedélyt kaptak, hogy olyan szavakkal kísérjék az ostya és a bor felemelését, amilyenekkel csak akarják. Helmut erre mondott egy példát előadásában. Drága kislányom, ha ilyesmi történik Magyarországon, többé nem szabad betenni a lábatokat olyan templomba, ahol nem az Én szavaim hangzanak el. Ugyanis, az már nem Isten háza.
4.
A magyar Egyházról, a Normafai kápolnáról gondolkodtam.
a)
Kép: A Normafai kápolna az utolsó pillanatban fog megépülni. Nagy káoszt, kapkodást, sürgős pillanatokat mutat a kép.
Hang: Sürgős pillanatok ezek.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Sajnos, halogatják az engedélyt a Szent Anna-réti kápolna felépítéséhez, de az Én segítségemmel mégis állni fog, és komoly nagy kegyhely lesz belőle, az engesztelés központja.
b)
Érzés: Eljön a pillanat, amikor a magyar papok érzik, fele sem tréfa, ami Vatikánból jön.
Kép: az egyházfő arca .
Jézus: Jól érzed gyermekem, hogy felszentelt gyermekeim látják a bajokat, és eljön az idő, amikor már nem tudják tétlenül nézni. Ez bizony nem tetszik az egyházvezetésnek. Lesznek bíborosok, papok, püspökök, kik minden rosszal szembe szállnak, és vagy vértanúkká válnak, vagy rejtekbe vezetik a híveket.
5.
Hang: Magyarország legyen a magyaroké.
Jézus: Kislányom, Magyarországnak szüksége van a külföldi országokkal való intenzív kapcsolatára. Különben nem tudna ilyen jó gazdasági felemelkedést elérni. A hangot nem tőlem kaptad, hanem ellenségemtől.
6.
A papokról és a méltóságukról volt szó.
a)
Avilai Szent Teréz ünnepén papok és kísérőjük vonultak a misére.
Érzés: Nagy méltóságot adott a papoknak az Úr.
A modern papokra gondoltam:
Érzés: Ők elfuserálják, elvesztegetik ezt az ajándékot.
Kép: Jézus alakja mellkasig, arca olyan, mint a torinoi lepelről, fehér ruhában volt.
Jézus: Azokban a felszentelt gyermekeimben, akik elfogadják a reformokat, valahogy nincs áhítat, és nincs papi méltóság. Úgy tartják a misét, mintha a munkájukat kellene elvégezni minél előbb. Mozdulataikból és szavaikból nem árad Felém az öröm és szeretet. Imádkozzatok jó papokért.
b)
Reggeli imánál felajánlottam a papokat az Úrnak.
Kép: Egy szem magasan az Égen, mely lefelé néz. Egyszer csak szétnyílt, és ömlött belőle valami.
Jézus: Amikor ezt tetted kislányom, akkor egy látomásban láthattad Mennyei Atyám szemét, ahogy nézte ezeket az örömtelen, unott miséket, és szétnyílt szeméből könny áradt a Földre. Régen nem így tartották a szentmiséket.
7.
Szentmisén, Szentáldozás után közvetlenül:
Érzés: Isten hatalmas méltóságát éreztem magamban, és éreztette velem, engem is ilyenné tesz.
Jézus: Ennél a szentáldozásnál éreztettem veled, hogy nemcsak végtelen szeretetemmel borítalak be, hanem az Én Isteni nagyságommal, méltóságommal. Közben engedtem érezni, hogy te részesülsz ebben az Isteni méltóságomban.
8.
Emmerich Katali könyvét olvastam az Oltáriszentség alapításról. Arról volt szó, hogy nem angyalok, hanem emberek, papok kapták az Úrtól az Oltáriszentséget, hogy áldoztassanak.
Jézus: Azért nem az angyaloknak, hanem a papoknak adtam az áldoztatás hatalmát, mert teremtményeim, az emberek a papokkal vannak szoros, közvetlen, látható kapcsolatban, hiszen azok is bűnös emberek, mint ők. Az emberiség, az Egyház tagjai, csak így maradhatnak fenn, hogy a papok felszentelt kezei adják át neki az Én átváltoztatott Testemet és Véremet. Az Angyalok képtelenek lennének erre, mert test nélküli, láthatatlan lelkek.
9.
Hang: Összemossátok ezt Véremmel.
Jézus: Amikor Atyámnak felajánljátok saját szenvedéseteket, összemossátok azt az Én kiontott Véremmel. Ettől aztán értékesebbé válik.
10.
Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Amíg az ember nincsen az Igazságban, valójában nem tapasztalja meg az igazi szabadságot. Ti gyermekeim, kik kívül vagytok az igazi törvényen, melynek megtartására teremtettem mindenkit, azt csak képzelitek, hogy örömben és békében éltek. Szívetek mélyén azonban érzitek, hogy eddig még nem az igazi béke és öröm uralkodott bennetek”.
Kép + Érzés: Az Igazság és a szabadság egymásban van, kéz a kézben jár.
Kép: A gonosz a bűn által megláncol.
Kép: Ha Igazságban járunk, arany fonalak kötnek az Úrhoz.
Kép: Mennyei Atya képe.
Jézus: Aki nem törődik Isten törvényeivel, az ha úgy is érzi, hogy békéje van, nem ismeri meg az igazi szabadságot. Ugyanis a bűnök megláncolják. Minden embernek van lelkiismerete, és a bűnös érzi, hogy nem jól cselekszik. Ez zavarja, és nem boldog. Nem szabad. Csak az igaz ember tud szabaddá válni. Ő Istenhez tartozik, és nem a világ dolgai fontosak számára, hanem Istenbe vetett hite, és ezért, mivel a bűn nem kötözi meg, tisztának és szabadnak érzi magát. Érzi azt, amit neked a képen mutatok, arany fonalak kötözik oda Istenhez. Így van, ahogy érzed, hogy az igazság és a szabadság elszakíthatatlan egymástól.
11.
Arról volt szó, hogy az emberi lélek, amely a pokolba került, ki akar-e onnan jönni, vagy nem.
Jézus: Amikor egy nagyon bűnös ember meghal, és lelke odaáll Elém, annyira gyűlöl, hogy nem fogad el Engem. Inkább tudatlanságában, elvakultságában a poklot választja. Ott aztán rádöbben, milyen helytelenül cselekedett, és a pokol mélyén ordítozik, könyörög, és bizony ki akar jönni. De onnan már nincs szabadulás. Tele vannak gyűlölettel, káromolnak Engem, de nincs bennük egy fikarcnyi bűnbánat sem. Ezért nem jöhetnek ki.
12.
Assisi Szent Ferencet idézték: Csak nyugodtan csapkodják az ördögök a testét, hiszen a test az ő ellensége.
Gondolat: De mégis ő a legjobb barátom, ha elvisz Szentmisére, Szentségimádásra, ha a lábaim oda visznek, ahol jót tehetek, ha kezeimet is jóra hasznosíthatom, stb.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Szent Ferenc azért tartotta testét legnagyobb ellenségének, mert nagyon félt a test bűneitől. Így próbálta a tisztátalan démonokat elűzni magától. Te, mivel nem vagy ilyen veszélyben, mint Ferenc volt, barátodnak nevezed a testedet, mert ha egészséges, segít neked elvégezni az Általam kapott feladataidat, segít szentségimádásra járni, engesztelni és zarándokolni. Tehát, mind a kettőtöknek igaza van.

Isten szemével

2019.09.30. 11:17

2019.09.29.

1.

Arról volt szó, hogy amikor le akarunk mondani a vigasztalásról.

Jézus: Minden választott életében vannak olyan periódusok, amelyekben nem kap vigasztalást, és vannak olyanok, amikor szellemi örömökkel árasztom el. Drága kicsim, ne te válaszd meg, hogy mit tegyek a lelkeddel, hanem bízd Rám. Én tudom a legjobban, hogy mikor van szükséged vigaszra, és mikor nem.

2.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Az Én Mennyországom a Földön van mindannyiótokkal, ó emberek. Itt a Földön, a ti szívetekben keresem örömömet és boldogságomat. A ti Mennyországotok a Paradicsom”.

Kép: Fény.

Jézus: A Mennyei Atya füzetből Atyám azért nevezi a Mennyországot Paradicsomnak, mert minden olyan embernek a szívében, aki a kegyelem állapotában van, az egész Mennyország lakozik. Ilyen értelemben a Földön van a Mennyország.

3.

Egy pap arról beszélt, hogy az Új Ég és Új Föld együtt lesz. A Föld nagyobb lesz, és ez marad meg. Megszűnik a Purgatórium, és mi a Paradicsomban élünk.

Jézus: Második eljövetelemkor Atyám felégeti a régi Földet, elpusztítja ellenségeit, és egy előzőnél sokkal nagyobb, új Földet teremt. Ez lesz az Új Világ, itt lakik Velem a Szent maradékom, és mindazok a feltámadottak, akik Krisztusban haltak meg és dicsőséges eljövetelemkor feltámadtak. A szent maradék nem hal meg, hanem elváltozik. Ebben a tiszta és boldog világban már nem lesz bűn, és nem lesz szükség tisztítótűzre. De a lelkek különböző fejlettségi szinten lesznek. Aki eléri a tökéletességet, életkorától függetlenül Őrangyalával felrepül a Mennybe. Tehát, az Új Világ ezer évig fog fennállni a feltámadás napjáig. Ekkor már csak két hely vagy állapot lesz, a Mennyország (a földön és az égben) és a pokol.

4.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Dicsőségem a Mennyben végtelenül nagy, de még ennél is nagyobb a dicsőségem, amikor gyermekeim között lehetek: a világon minden ember között”.

Kép: A Mennyei Atya mosolyogva a világban, Dél-Nyugat felé fordulva. Meghatódottan néz, de nem akar tolakodni.

Jézus: Atyám vágyva vágyik arra, hogy minden ember kivétel nélkül megtérjen, és a kegyelem állapotába kerüljön. Ugyanis, akkor minden egyes emberben megdicsőülne. A képpel azt fejezem ki, hogy Ő örülne ennek, de nem erőszakos, tiszteletbe tartja a szabad akaratot.

5.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Ha mindig kész a szívetek befogadni Engem, egészen közel jövök, és betérek hozzátok, megvilágosítalak benneteket, és végtelen szeretetemmel felmelegítelek titeket.”

Kép + Érzés: Az ember önmagában olyan, mint egy kihűlt sötét gömb. A Mennyei Atya tüze, amikor belénk tér, világosságot ad az elménknek, szellemünknek, és melegséget a szívünknek.

Jézus: Tapasztalhatod kislányom, hogy az emberek lelke, akikben semmi hit nincs, tiszta sötétségben van. Csak a világ érdekli, és a szeretet is tökéletlen benne. A képen az ilyen ember lelkét mutatom. Sötét gömb. De akinek a hite megindul, és Isten beleköltözik, annak a lelke megvilágosodik, és felmelegedik. Telve lesz hittel, reménnyel, szeretettel, egyre tökéletesebb felebaráti szeretettel.

6.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Olykor szánalommal tekintek rátok nyomorúságotok miatt. Máskor pedig szeretettel nézek rátok.”

Érzés: Őszinte megbánás szükséges, hogy a Mennyei Atya végtelen szeretetével Magához öleljen, bármilyen pici is a bánat bennünk.

Jézus: Látod kislányom milyen irgalmas az Atya? Még akkor sem haragszik rátok, ha bűnöket követtek el. Csak szán benneteket, mert fél, hogy elvesztek. A legkisebb megbánás elég Neki ahhoz, hogy megbocsásson nektek, és tiszta lappal indulhassatok.

7.

Jézus színeváltozásáról volt szó, amikor Jézus Mózessel és Illéssel társalgott.

Gondolat: Azért látták Jézust ragyogni az apostolok, mert Jézus Mózessel és Illéssel a kínszenvedésről beszélgetett, és előre mutatta az Atya, hogy ezért milyen dicsőség jár cserébe.

Jézus: A szenvedésemben és feltámadásomban kételkedő apostoloknak a táborhegyi jelenettel bizonyítani akartam Istenségemet. Végtelen alázatomban ezt nem hangsúlyoztam ki előttük. Hiszen ez nyilvánvaló volt.

8.

Érzés: Különböző emberek különböző mértékben mernek ki a szívemből szeretetet. Valaki a mélyebbről, valaki a felszínről.

Kép: Így merítünk mi is az Úr Szívéből, mint kútból. Valaki mélyebbre ereszti le a vödrét, valaki a felszínesebb rétegekből merít magának.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: E képpel szemléltetem neked, hogy aki nagyon, de nagyon szeret Engem, az a kegyelmek mélységéből meríthet magának. Aki viszont alig szeret, azt kegyelmem nem tudja komolyan megérinteni.

9.

Szentmisén:

Kép: Egy arany Szív – a Mennyei Atya Szíve, mely valójában 3 Szív összefonódása – a Szentháromság egyesült Szíve. Nagyon különleges, és háromféle szín árad belőle: arany, fehér, rózsaszín

Érzés: Nagy öröm árad belőle.

Jézus: A Mennyei Atya Szívét mutatom. Az Ő Szívében benne foglaltatik az egész Szentháromság, és a három szín, mely alkotja az összefonódott Szívet, a Szentháromság tagjait jelképezi. Az arany szín az Atyát jelenti, a rózsaszín a Fiút, a fehér a Szentlelket.

10.

Imádkozom a horvátokért, hogy a külföldön élők haza térjenek.

Kép: Sok horvát van otthon, Horvátországban. Egy nagy csoportot alkotva imádkoznak. Érezhetően sokkal nagyobb és erősebb az Istenszeretetük így, mintha közösen küldenének fel az Ég felé valami erőset.

Érzés: Mivel ők a szomszédjaink, így ez Magyarországot is védi.

Jézus: Imádkozz gyermekem, hogy sok horvát felebarátod hagyja ott Nyugat-Európát, és térjenek vissza hazájukba. Egyrészt itt biztonságban lesznek, másrészt itthon jobban tudják majd ápolni a Keresztény hitüket. Nagy szükségük van a közös imára, amellyel harcolnak nemzetükért.

11.

Arról volt szó, hogy vannak olyanok, akik a saját elképzelésük szerint akarják irányítani a dolgokat, és nem hagyják, hogy az Úr vezesse őket.

Jézus: Fontos lenne, hogy az én gyermekeim engedjék, hogy Én irányítsam őket. De erre bizony nem mindenki képes.

12.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Azt szeretném, ha minden családban otthon érezhetném Magam”.

Gondolat: Sok családban a világon nem is gondolnak arra, hogy valóban létezik a Mennyei Atya.

Jézus: Sajnos a legtöbb család kizár Engem a házból. Rólam nem beszélnek, Bennem nem hisznek, Engem nem szeretnek. Ó, bárcsak kinyitnák ajtajukat, és beengednének Engem.

13.

Egy idősebb hölgyet figyeltem, ki már nem beszél sokat.

Érzés: Mindennek egyszer eljön a vége, az ember nem gondol rá. Ezért arra is kell gondolni, egyszer csak nem lesz több lehetőségünk munkálkodni, beszélni.

Kép: Mintha egy folyóban úsznánk egy irányban haladva az árral, majd a víz egyszer csak kidob a partra.

Jézus: Különbséget kell tenni a világban élő öregek és az Istenszerető hívő öregek között. Míg a hitetlenek elfásulnak, lelassulnak, megkeserednek, és félelemmel haldokolnak, addig az Én hívő, Engem szerető kis öregjeim, minél idősebbek lesznek, annál jobban elmerülnek Szívemben. Hogy az időt meddig kell kihasználni, az inkább a betegség idejére vonatkozik. Mert a hívő ember is a nagy fájdalmakban annyira elgyengülhet, hogy már nem tud imádkozni. Nekik mondom, addig használják ki az időt az engesztelésre, amíg van erejük.

14.

Egy tisztítótűzben szenvedő lélekre gondoltam.

Kép: Világosabb-közép szürke árnyalatú fény veszi körül, és mosolyog. A mosolyából arany fény távozik.

Jézus: A tisztuló lelkek tele vannak reménnyel, a szenvedés mellett boldogok, mert a tisztítóhelyről csak egy felé vezet az út, a Mennyországba.

15.

Olvastam: Mijo Barada könyve: Kiv.23,20-33-ben olvasható: Isten mondja, Mózesnek küldi Angyalát, az Angyalban Isten neve van, így nem szabad lázadni ellene. Az Angyal nem bocsátaná meg az engedetlenséget. Így, ha engedelmeskedik neki, Isten Maga lesz ellensége ellenségének.

Gondolat: Az Angyal azért nem bocsátana meg az engedetlenséget, mert Istent szolgálja a Szeretetben és az Igazságban.

Jézus: A Kivonulás Könyvében benne van, hogy az Angyalnak, akinek a nevében benne van Isten, nem szabad ellenállni, hanem engedelmeskedni kell. Csak ezzel a feltétellel segít Isten Mózes népének.

Isten szemével

2019.09.23. 09:27

2019.09.22.

1.

Arról volt szó, amikor az ember kifordul önmagából, másképp viselkedik, mint ahogy szokott. Arról is volt szó, hogyan fognak viselkedni az igazak a támadások alatt a jövőben.

Jézus: Drága kislányom, amit te most csinálsz az aggodalmaskodás. Az első parancs elleni bűn. Hinned kell Bennem, Atyámban, és a Szentlélekben. Én vigyázok rád és minden gyermekemre. Még azokra is vigyázok az utolsó idők maradékából, akik a gonosz hatására meginognak. Bárhogyan is gondolkoznak most az Én gyermekeim, de látom, hogy hisznek Bennem és szeretnek Engem, nem engedem elveszni őket. A Nagyfigyelmeztetés éppen erre való, hogy minden lélekben világosság gyúljon. Akárhány gonosz lélek lebzsel körülötte, a tisztánlátása nem fogja engedni, hogy rossz oldalra álljon. Ez nem azt jelenti, hogy egyetlen egy se lesz, aki olyan gyenge, hogy hagyja magát megtéveszteni. 

2.

Arról volt szó, hogy sok horvát család volt Boszniában a Dél-Szláv háború alatt, ahol egyes családtagok Németországba menekültek, de más családtagok otthon maradtak, és háborúztak, védték hazájukat a szerbek és a muzulmánok ellen. A kérdés az volt, ki tette jól, aki külföldre menekült, vagy aki meghalt a hazájáért.

Jézus: Egyszer, régebben, a menekülő migránsokkal kapcsolatban nyilatkoztam erről nektek. Nem kellene otthagyni még a háborúban vagy a Keresztényüldözés alatt sem hazájukat, ezért most is azt mondom, az a boszniai fiatalember cselekedett helyesen, aki otthon maradt, és meghalt a hazájáért.

3.

Hang: Háború előestéjén vagytok.

Hang: Kitör a háború.

Kép: Egy katona barna katonaruhában, horgas kereszt a ruháján.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Hang: Ez nem normális, ahogy elkezdődött a háború.

Hang: Felfegyverzettek.

Jézus: Bizony a történelem folyamán a háború nem így szokott kezdődni. Az iszlám terroristák alattomos módon migránsként lopják be magukat az európai országokba, és ott kiszámíthatatlan támadásokat végeznek. Régen ilyen nem volt, tehát ez nem normális. De nemcsak ezek a lokális támadások lesznek, hanem a nagyhatalmak egymás ellen fordulnak, és kitör a III világháború. Mai modern fegyverekkel folytatják. Rengeteg halott lesz, és ezután lép majd fel, mint a béke őre, az antikrisztus.

4.

Különböző nemzetekről volt szó Európában.

Kép + Érzés: A magyar nép most vergődik. Erős nép volt, de legyengítették, és ezért vergődik. De eljön az idő, amikor megerősödik, és felemelkedik. Az Európai népek lemaradnak, legyengülnek, leigázzák őket, szinte megsemmisítik őket.

Kép: Szent István király balra néz Nyugat felé.

Érzés: Az erős magyar részvéttel nézi őket.

Kép: Egy francia, Istenfélő ismerős arca.

Érzés: A jó, Istenfélő emberek a nyugat-európaiak között, mint a kis mag mégis megmaradnak.

Jézus: Kezdetben a magyar nép bátor, harcos volt és félelmetes hírben állt. Ahogy teltek a századok, mindig valami másik nép hatalma alá került: törökök, Habsburgok, szovjetek. De a sok harcban megerősödött, lerázta az idegenek igáját, és függetlenné vált. Most itt tartotok. Eljön az idő, amikor a magyar nép hazaszeretete és hite kiemelkedik a többi európai népből. A nyugat-európai népek, akik mindig erősebbek és hatalmasabbak voltak nála, a helytelen lépéseik miatt lemaradnak mellette. A legveszélyesebb lépésük a migráció elfogadása és támogatása. Egészen el fogják veszíteni nemzeti identitásukat. A képen első királyotokat, Szent Istvánt mutatom neked, aki mély részvéttel nézi a lemaradt nyugati országokat. De bármennyire megnyirbálják a Keresztényeket Nyugaton, mégis marad egy kis csapat, akik bujdokolva, de gyakorolják vallásukat.

5.

Hang: Ezért csukott szemmel élsz.

Jézus: Itt azokhoz a gyermekeimhez szólok, akik vakon élik világukat, nem fogadják el Égi üzeneteinket, s mindezt azért teszik, mert félnek. Nem akarnak tudni a jövőről. Ez nem más, mint struccpolitika.

6.

Kép: Halkonzervek, amit régen vettem, de soha nem fogyasztottam el.

Kép: Kék fény.

Jézus: Az helyes, ha bevásároltok a nehéz időkre, de azokat a konzerveket, melyek már berozsdásodtak, ki kell dobni, és újat venni helyettük. Ha nem rozsdásodtak, akkor nincs semmi bajuk.

7.

Hang: Nem szükséges, hogy túl nagy dolgaid legyenek.

Jézus: A lélekmentésben és a saját lelked tökéletesítésében nem kell, hogy valami különleges, nagy áldozatokat eszelj ki. Egy egész jelentéktelen önmegtagadással is nagy lépést tehetsz a lélek fejlődésének útján, és sok lelket menthetsz meg.

8.

Hang: Nem szabad több… semmilyen hülyeséget.

Jézus: Az Én követőim, hűséges engesztelőim már nem engedhetik meg maguknak, hogy hibákat kövessenek el, vagy tévelyegjenek. Meg kell próbálniuk az Evangéliumot élni.

9.

Kép: Egy lila alma.

Jézus: Ez a lila alma az ember lelkének egy olyan stádiuma, mikor megtelt bűnökkel, mély bűnbánatba esik, és készül a szentgyónásra.

10.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Szent Isten vagyok. Én vagyok a Szentség őrzője, annak tökéletességét, teljességét birtoklom. Szent Fiam érdemei által és Szentlelkem által titeket is részesítelek Szentségeimben”.

Kép: Trónterem, Isten trónol a Mennyei trónon, a trón előtt 7 lobogó fáklya.

Jézus: Atyám birtokában vannak a szentségek, melyek az örök életet jelentik számotokra. Csak ezek által juthattok be a Mennyországba. Atyám e csodálatos szentségeit Én alapítottam meg számotokra a Földön a Szentlélek közreműködésével. Egy csodálatos látomásban megmutattam neked, hogy ott lobog Előttünk a 7 fáklya, mint a 7 szentség jelképe. Mennyire sajnálom, hogy Egyházamból kiszakadt gyermekeim nem juthatnak hozzá a szentségek üdvözítő segítségéhez.

11.

Olvastam: A Mennyei Atya szeretete műve az emberiség.

Érzés: Ezért akarja a gonosz tönkretenni az emberiséget, a szeretetművet.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Koronámat lábamhoz tettem, és a világot a Szívemre ölelem”.

Gondolat: Még ha Isten a koronáját lábához is teszi, Ő mindig is Ő marad.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: A Mennyei Atya Szíve legérzékenyebb részét sebzi meg az ember iránti Atyai szeretetéről való megfeledkezés, annak megvetése.

Érzés: Az Isteni Szív legérzékenyebb pontja Isten lényegének tagadása, hogy Ő az életadó, fenntartó, Megváltó.

Jézus: Atyám teremtésének a csúcspontja az ember teremtése. Minden műve fölé emeli az embert. Noha Ő Ég és Föld leghatalmasabb Ura, ezt a hatalmat is alárendeli annak az Atyai szeretetnek, amivel elborítja az emberiséget. Természetesen, ettől még Ő marad mindennek Ura. Micsoda fájdalom Neki, mikor az emberek nagy része megtagadja Őt, mint Teremtőt és Atyát egyaránt.

12.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Jézus Szent Szívének legégetőbb vágya az Atya megdicsőítése. Jézus azt akarta, hogy az Atya a lehető legnagyobb megdicsőítést kapja meg, amit ember csak megadhat Neki.

Gondolat: Ezt a példát kellene nekünk is követni.

Jézus: Nemcsak azért váltam emberré, hogy titeket megváltsalak, hanem elsősorban azért, hogy kínszenvedésemmel és kínhalálommal megdicsőítsem Atyámat.

13.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Mindig tudok alkalmazkodni körülményeitekhez”.

Hang: Alkalmazkodni hozzád.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „A kicsinyek között kicsinnyé teszem Magam. Felnőtté leszek a felnőtt emberekkel, az idősek között pedig hozzájuk válok hasonlóvá. Így mindenki megértheti, mit akarok neki mondani megszentelődéséért.

Gondolat: Azon tűnődtem, az Úr énhozzám milyen lehet.

Kép: Jézus, mint kisfiú.

Jézus: Atyám nagyon figyelmes, mert ha látja, hogy éppen állapotbeli kötelességeidet végzed, vagy jön hozzád valaki, vagy telefonálnak neked, szerényen visszavonul. Tökéletesen alkalmazkodik hozzád. Téged nem a hatalmasok közül választott ki, hanem a kicsinyek közül. Szereti a gyermek-lelkedet. A nálad tekintélyesebb, a világ szemében nagyobbnak tartott gyermekeimmel máshogy bánok. Úgy szólok hozzájuk, mint felnőtt a felnőtthöz. Az öregekhez, hacsak nem maradtak gyermeklelkűek, úgy viszonyulok, mintha kortársuk lennék. Én is úgy gondolkodom, mint Atyám. Amikor veled vagyok, kicsivé teszem Magam, hogy tükörképed lehessek.

14.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „A kereszt az a Számomra is fájdalmas út, amely révén közétek jöhettem, mert ezzel váltottalak meg titeket Fiam által. És számotokra is a kereszt az az út, amelyen felemelkedhettek Szent Fiamhoz, és Tőle egészen Hozzám”.

Kép: Mivel a bűn által az ember elsodródott Istentől, egy hatalmas űr tátong, egy szakadék Isten és ember között. Isten félig jött az ember felé a fájdalmas úton, de az út másik felét az embernek kell megtenni Isten felé a fájdalmas úton, hogy Istennel találkozzon.

Kép: Az ember Istennel halad tovább a találkozás után a fájdalmas úton, majd egy pillanatban elrugaszkodnak közösen a Föld felszínéről, az ember testi halálakor.

Jézus: A Mennyei Atya ebben a füzetben sok igazságot tartogat számotokra. Azt mondja, hogy mint ahogy Ő Énáltalam a szenvedéssel jöhetett közétek, nektek is követnetek kell Őt. Kereszt nélkül nem tudtok felemelkedni Hozzá és Hozzám. Ezt a felemelkedést a bűn akadályozza meg. Ez távolít titeket Tőlünk. De Isten, az Ő szeretetében alkalmat ad nektek a szenvedésre. Egy fájdalmas utat épít számotokra, amelynek végén Ő áll, a másik végén ti, emberek. Ha ráléptek erre az útra, ha elindultok, egyre jobban közeledtek Hozzá. Ő megengedi, hogy egyszer találkozzatok, és egy idő után Vele együtt elhagyhatjátok a Földet. Ha a szenvedés egészen megtisztított még a Földi életben, bejuthattok az örök életbe. De ha még tisztulnotok kell, biztosítja számotokra az irgalom helyét, a tisztítótüzet.

15.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Egy apának mindenről tudnia kell, ami gyermekeivel kapcsolatos. Én tudom is, mivel ott vagyok, mégis szeretem, ha mindennel Hozzám fordultok”.

Kép: Mennyei Atya képe.

Érzés: A Mennyei Atyával való személyes kapcsolat miatt fontos, hogy Hozzá forduljunk.

Jézus: Atyámnak mélyen érző Szíve van, és vágyakozik a veletek való személyes kapcsolatra. Nem elég Neki, hogy Ő megteremt és gondoskodik rólatok, hanem elvárja, hogy nap mint nap szóljatok Hozzá, mondjátok el, mi történt veletek, osszátok meg örömötöket és bánatotokat Atyai Szívével.

16.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Én a Fiamban élek. Tehát, mindaz, ami az Ő dicsősége, az Enyém is”.

Kép: Mennyei Atya él az Úr Jézusban. Jézus, mint egy arany gömb, melyben egy piros tűz ég. Minden, amit a Fiú tesz, ott marad a piros tűz.

Hang: Az Atya is a Fiú által cselekszik.

Jézus: A Mennyei Atya és Én, mint hiszitek, egyek vagyunk. Szoktam mondani, hogy ha Engem néztek, az Atyát látjátok. Az Én dicsőségem, amit szereztem kínszenvedésemmel és kínhalálommal Atyám dicsősége is. Egy arany gömbként szemléltetem Magam előtted, melyben ég egy piros tűz, ami a Mennyei Atya szimbóluma. Bármit teszek, cselekedeteimen nyomot hagy az Atyának ez a lobogó tüze.

17.

Olvastam: Jézus: „Akik befogadnak Engem, és korlátlan szeretettel vesznek körül, azokat választott néppé magasztalom, ivadékaikat Istenfiúi szívembe zárom, és nem engedem többé kiesni kegyeimből”.

Kép: Ezeket az embereket az Úr magasabbra emeli.

Kép: Mindenki szorgalma és Isten kegyelme által jut magasabbra.

Kép: Külön csoportba kerülnek: Oltáriszentség imádók, Szent Vérimádók, stb.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: Egy képen mutatom neked, hogy mennyire fontos az embereknek, hogy korlátlan szeretettel vegyenek Engem körül. Ugyanis, kiválasztom őket és utódaikat Magamnak, és többé nem engedem kiesni őket a kegyeimből. Ezen a képen magasra emelem őket, kiemelem a többiek közül. Ez a korlátlan szeretet nem egyformán működik. Vannak, akik az Oltáriszentséget imádják hűségesen. Vannak, akik Szent Véremet, vannak, akik Isteni Irgalmasságomnak nagy tisztelői. Vannak, akik kínszenvedésemben merülnek el. Őket mindannyiukat magasra emelem, mert szeretetük irántam korlátlan.

18.

Olvastam: Az ige, vagy Földi értelemben a szó:

-        Az ige az egész teremtés hordozója, hordozója az ember szellemi életének és előrehaladásának. Ige nélkül el sem képzelhető szellemi élet az emberek között. Az ige vagy szó fűzi egybe a lelkeket, köti, csoportosítja össze egy magasabb rendű Lény, cél értékelése érdekében.

-        A szó segítségével az ember a saját érzelmi világát próbálja kifejezni a másik ember felé.

-        A szavak látható vagy hallható kifejezései valamilyen szellemi gondolatoknak.

Kép: A test felett a szellem uralkodik. A szellem gondolatai ivódnak bele a testi agyba, és ezt mondja a száj. A mindennapjainkban, amikor a gonosz harcol az Angyalokkal a fejünk felett, és hol a gonosz, hol az Angyal sugall nekünk a szabad akaratunk dönti el, hogy mit fogadunk el. Mivel az Angyal is, és a gonosz is szellemi lény, a mi szellemünkön keresztül hatnak. Így befolyásolja a szellemünk a testünket és a lelkünket.

Olvastam: Gondolatról: Minden Istentől származik, Ő a központ. Ahány ember, annyiféle gondolat. De mégis egyes gondolatok azonos alapgondolatból származnak, amelyből a többi gondolat sarjad, és számtalan változatban jelentkezik. Hasonlóan a fához, melynek ágai a gyökérből sarjadnak, és egész életüket, tevékenységüket egyetlen központból merítik.

Jézus: A szóra, az egymás közötti beszédre szükség van az emberiségnek. Mivel Istenből származik minden, így a szavakat, a beszédet is Ő hozta létre. Mint ahogy a fa ágai a gyökértől sarjadnak, úgy az ember gondolatai, mint az ágak, Istenből, a gyökérből származnak.

19.

Olvastam: A szépség fogalma: Az emberek nem is magát a tárgyat látják szépnek, hanem annak a képnek a megismétlődését, amit önmagukban hordoznak. Így, tulajdonképpen a formák harmóniája az, ami a „szépség” fogalmát magába foglalja.

Érzés: Ez nemcsak tárgyra vonatkozik, hanem akár gondolatkörre is. Számtalanszor észrevettem magamon is, másokon is, ha az a valami, amit hallanak, látnak nem azonos azzal, amit gondolnak vagy megtanultak, feszültté teszi az embert.

Jézus: A szépség relatív dolog. Ami az egyik embernek szép, az a másiknak taszító is lehet. Csak az tetszik, csak azt tartja szépnek, ami a saját gondolatainak, érzéseinek megfelel, ami közel áll hozzá. A szépség fogalmát tulajdonképpen úgy lehet definiálni, hogy a formák harmóniája.

Isten szemével

2019.09.16. 02:28

2019.09.15.

1.

Olvastam: Eugénia Elisabetta Ravasio nővérnek adott üzenetek: Mennyei Atya szól szeretett gyermekeihez füzet: Mennyei Atya: „Kereszt nélkül soha nem juthattok előre, mert az ember a bűnnel magára vonta az Istentől való elszakadás büntetését.”

Kép: A bűn egy fekete folt. Mivel az nem tisztaság, így eltaszít minket Istentől. A bűn szétválasztja az embert Istentől, nagy szakadék keletkezik ez által kettőjük között. A bűn által keletkezett adósság visszafizetése közelíti az embert újra Istenhez.

Jézus: Bizony a bűn nem marad következmény nélkül, amely szenvedésben nyilvánul meg. A bűn eltávolítja az embert Teremtőjétől, egy szakadékot képez közte és Isten között. Ez a szakadék csak úgy szűnhet meg, ha az ember mélyen megbánja bűneit, és visszafizeti az adósságát. Tehát, bűnbánat és vezeklés. Ez a kettő segít visszatalálni Istenhez.

2.

Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Ha megértitek, mily sokat jelent Számomra szívetek, az a hely, ahol nyugalmat találok, vajon nem adnátok-e át azt Nekem szívesen?”

Kép: Arany fény.

Kép: A Mennyei Atya a lelkem szobája ajtajában áll.

Érzés: Mintha minden romokban állna a szobában a Mennyei Atya tökéletességéhez képest

Jézus: Sajnos az emberek többsége nem is sejti, hogy a Mennyei Atya szemében az ő lelke milyen értékes. Minden lélekre érvényes ez, de nem mindenki szívében lát pihenő helyet Magának Isten. Csak olyanoknál, akik nagyon szeretik Őt. Csak az ilyen gyermekei tudják átadni magukat, a szívüket egészen Istennek. Drága kislányom, sok erényt ültetett beléd a Szentlélek, de valóban úgy van, ahogy érzed, hogy Isten tökéletességétől még messze állsz.

3.

Kép: Jézus a keresztfán, Ki éppen most halt meg

Kép: Én arcom nagyon boldogan

Érzés: Az Úr Jézus azt akarja mutatni, hogy az Ő kereszthalála kellett az én boldogságomhoz

Jézus: Jól érzed, hogy az Az antikrisztus nyilvános megjelenése és világ uralma Én kereszthalálom nélkül a lelked sehol sem lenne. Azért vagy ilyen boldog, mert megváltottalak.

4.

Kép: Bomba robban

Kép: Egy térképen a Balatonhoz hasonló, nagyobb tó. Felette egy bizonyos távolságban egy bomba robbant. Atombombára gondoltam, mert a füstje gombára hasonlított.

Jézus: A migráció elhatalmasodásával Európa szívében nagy detonáció lesz. Ezt a folyamatot a kereszténység fogja megszenvedni legjobban.

5.

Kép: Egy nagy turulmadár kitárt szárnyakkal repült el a fejem felett, előre, Észak felé

Jézus: A keresztényüldözés alatt ti is sokat fogtok szenvedni, de végül a Magyar nép emelt fővel az Égre tekint, és győzedelmeskedni fog az idegenek felett.

6.

Kép: Egy Nap felé villámok szóródnak minden oldalról, a Napban mintha repedések lennének

Jézus: A Nap a 2000 éves Egyházat, a hagyományokat tisztelő papokat és híveket jelképezi, és az Egyház világosságát. A villámok az Egyház ellenségének sötét nyilai, amelyek meg akarják repeszteni a világosságot.

7.

Kép: Egy doboz telis-tele fehér gömbökkel. A gömbök puha anyagból voltak, hólabdához hasonlítottak.

Jézus: Ezek a fehér gömbök a küzdő Egyház egészen megtisztult lelkei, akiket összegyűjtöttem, hogy az elragadáskor Angyalaim leszálljanak értük a Földre.

8.

Hang: Lelki egyszerűség.

Jézus: Nekem az egyszerű lelkek tetszenek, akik nem szeretik a feltűnősködést, akik szerényen hátul maradnak. Hallgatagok, csendesek, és csak akkor beszélnek, ha valami bölcsesség jön ki az ajkukról.

9.

Az Úr sebeire gondoltam: töviskorona a fejen, töviskorona a szíven.

Kép + Érzés: A töviskorona a fejen Isten bölcsességét tagadja meg, Isten Igéjét, Isten akaratát.

Kép + Érzés: A töviskorona a szíven Isten érzéseit tagadja mag.

Hang: A szív az érzelmek székhelye

Jézus: A töviskoronázáskor az Én fenséges fejemet szégyenítették meg, amely az Isteni bölcsesség székhelye. Az Isteni tudás központja. Ebből ered az Én Igém. Ebből ered az Én Isteni akaratom. Innen indul ki a megváltás gondolata. Jól látod gyermekem, hogy a töviskorona tövisei a Szívemen az Én érzéseimet, a szeretetemet és irgalmamat alázza meg.

10.

Kép: Jézus áll balra fordulva. Többen állnak előtte, és kérik Őt, hogy bizonyos embereknek ne ilyen vagy olyan kegyelmet adjon, hanem másmilyent. Az Úr Jézus válasza az volt nekik, hogy Ő már eldöntötte, és kiosztotta az egyéneknek a feladatokat.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Jézus: Én mindenkinek olyan ajándékot adok, ami testhezálló neki. A kegyelmek osztogatása nem kérésre történik, hanem ingyenes.

11.

Kép: A Mennyei Atya komoly, de szeretetteljes arccal mutat Dél-Kelet felé, mintha tanítana valamire

Jézus: Ezt a képet azért láthattad, mert a baj Dél-Kelet felől érkezik Európába. Arról érkeznek a bevándorlók, és milliók árasztanak el benneteket.

12.

Arról volt szó, vannak alkalmak, amikor úgy érzem, abban a pillanatban csak cseppenként tudok kicsavarni magamból némi szeretetet.

Hang: Még ezt a keveset.

Kép: Egy rongyot tiszta erőből csavarnak ki, de a rongyból még nagyon sok csepp folyik ki.

Jézus: Hidd el, Én jobban ismerlek téged, mint te magadat. Látom a képességedet. Mikor úgy érzed, hogy kevés benned a szeretet, az Én biztatásomra még nagyon sok szeretetet tudsz árasztani másokra.

13.

A Normafai kápolnáról volt szó, és a hozzá kapcsolódó rendekről.

a)

Azt mondták nekem, módosítva lett a rend neve.

Jézus: Akkor lennének igazán hűségesek Édesanyámhoz, ha megőrizték volna a nevüket. De így is elfogadom, mert Engem akarnak szolgálni.

b)

Kép: Mintha egy kígyó csapkodna a Normafánál a farkával, szét akarja ugrasztani, vagy már szét is ugrasztotta az oda járó engesztelő csoportot

Kép: Kevés számban maradnak az engesztelők a Normafánál, de egy idő után egy nagy tömeg áll ott

Ellenségemnek nem tetszik, hogy buzgón, és sokan rész vesznek a Normafai összejöveteleken. Ezért aztán embereken keresztül zaklatja az odajáró áldozatos engesztelőket. A támadások hatására egyre kevesebben lesznek. De eljön az idő a nagy események következtében, hogy nagyon sokan lesznek.

14.

Hang: Őskeresztényekkel együtt élünk.

Jézus: Drága engesztelő gyermekeim, kérésem, hogy ragaszkodjatok az általam alapított ősi Egyház vallásgyakorlataihoz. Óvakodjatok az újításoktól. Így tudtok megmaradni az Oltáriszentség és a többi szentség mellett, és Szűzanyám mellett.

15.

Mennyei ruháról gondolkodtam.

Hang: Az alázatosság ruhája.

Kép: Egy ruha alsó részét valaki felhajtotta, hogy lássam, a ruha többrétegű .

Jézus: Az alázatosság ruhája három erényt jelent. Az első: szereti az egyszerűséget. A második: nem néz le másokat. A harmadik: önmagát kicsinynek tartja.

Isten szemével

2019.09.09. 21:00

2019.09.08.

1.

Bencés kolostor szerzetes nővérei segítségül hívták Mijo Baradat, kinek az Úr látomásban megmutatja a múltbeli eseményeket, amik a helyszínen folytak. Mijo egy pap kíséretében körbejárta a kolostor egész területét, így az ott meghúzódó démonokat kötözték meg és szabadították fel tőlük a környéket. Mijo mesélte, ahol korábban vérengzés, öldöklés, vagy más szörnyű bűn elkövetése történt, ott rengeteg démon gyűlik össze, és nem hagyja el a helyet. Ha egy bizonyos idő múlva (nemcsak rövid, hanem hosszú időre is kell gondolni, akár több száz évre is) gyanútlan emberek mennek arra a területre, az itt összegyűlt gonoszok megtámadják őket, és súlyos esetekben az emberek akár öngyilkosságot is elkövethetnek ennek következtében. Holott látszólag velük semmi nem történt.

Mijo a Bencés kolostor helyszínén nagyon sok német katonát látott. A nővérek mesélték, a kolostor a II világháború egyik front helyszíne volt.

Míg Mijo a kísérő pappal és a vezető nővérekkel körbejárták a kolostor összes zegét-zugát, addig én egy karizmatikus egyénnel imádkoztam a Szentségi kápolnában. Minket Mijo azért kért meg, hogy maradjunk távol tőlük, míg körbejárnak, hogy a gonosz lelkek ne támadjanak, vagy kevésbé támadjanak minket. De annak ellenére személyesen erős szellemi támadást tapasztaltam, a gonosz minden eseményre emlékeztetett, amit ellenem követtek el a múltban.

Míg a karizmatikus személlyel imádkoztunk az Oltáriszentség előtt, a következő képeket láttuk:

-        Kép: Egy nagy, földbe szúrt kard

Jézus: Drága kislányom, képeket mutattam a kolostor életéből, a II világháború idejéből. A földbe szúrt kard jelképezi, hogy a katonák nagy pusztítást vittek véghez.

-        Kép: Mintha a kolostorral lefednének védelemmel.

Jézus: Édesanyám és Én védelemmel fedtük be a mi szeretett Bencés kolostorunkat.

-        Kép: Nagy gyümölcsök teremnek ebben a kolostorban.

Jézus: A szegény nővérek testét nem tudtuk megmenteni, de a lelkük vértanúként Hozzánk szállt. A vértanú apácák a Mennyben sokat imádkoznak a mai nővérekért. Imáik gyümölcsöket teremnek.

-        Kép: A Mennyei seregek iszonyatos harcot vívnak a gonosszal a kolostor felett.

Jézus: A karizmatikus testvér, aki veled maradt a kápolnában, szintén látott képeket. Őt is visszavittem a múltba, és megmutattam neki, hogy a háború alatt, amikor a német katonák nőre kiéhezve megtámadták a kolostort és megerőszakolták a szegény nővéreket, közben a kolostor felett nagy harc dúlt a jó és a rossz között.

-        Kép: Nagyon sok a koponya, csontváz.

Jézus: A pusztulás szörnyű nyomát mutattam a sok koponya és csontváz látványával.

-        Kép: A sötétség fejedelmei messziről figyelik ezt a csatát, harcot, és nagyon nagy a sötétség a térség felett.

Jézus: A sátán legközelebbi csatlósaival, az egyik képen, messziről nézi a németek szörnyű támadását.

-        Kép: A kolostor kertjében rengeteg pici zászló, ezek az elkeseredett lelkek, 1-1 embert jelölnek. A keserűség, elkeseredettség kiáltásai, amit az itt élő emberek kiáltottak az Úrhoz, lehet átkokat is mondtak.

-        Jézus: A megtámadott nővérek nagy félelemmel kiáltoznak Isten felé segítséget kérve.

-        Kép: Egy szív, a nővérek szíve, ami lánccal van körül tekerve, de volt egy másik szív is, amely egy bilinccsel volt körbe bilincselve.

Jézus: Azért vannak lánccal körül tekerve a szíveikkel, mert mindnyájan ugyanazt a nagy-nagy áldozatot ajánlják fel, az életüket a bűnös német katonákért. A kolostor lakói közül volt olyan is, aki megalkudott a helyzetével, és kísértésbe esett, önként adta át magát a katonáknak. Őket a gonosz megbilincselte.

-        A karizmatikus testvér érzése: A paráznaság és a bujaság lelke nagyon erőteljesen jelen van.

Kép: Egy démon folyamatosan mondja: gyere, közösülj velem (a démon sokkal durvább kifejezést használt)

Jézus: A karizmatikus testvér úgy érezte, hogy a kolostor felett még mindig ott van a tisztátalanság, bujaság szelleme. Egy képen látta, hogy a mai nővéreket is bűnre kísérti a paráznaság démona.

-        Kép: A kolostor körül fekete kerítés, végig le van láncolva és lakatolva

Jézus: A karizmatikus testvérnek újra a szomorú múltat mutatom, ahogy a gonosz démonok megkötözik a még ottmaradt apácákat, és bezárják őket. Szegények megbecstelenítve, szégyenkezve élik tovább a napjaikat.

-        Kép: Jézus küld Mennyei seregeket, hogy jöjjenek.

Kép: Jézus fehér ruhában, áldásra tette a kezét.

Jézus: De Én, a Megváltó segítek nekik, és újra elindítom a rendi életet.

-        Kép: Feszületek vannak eltemetve a földben, Jézus a feszületen teljesen földes. A földből előkerülnek a feszületek. A keresztek a nővérek fogadalmaikat jelentik. Mintha elásták volna őket. Nem biztos, hogy a jelenlévő nővéreké.

Jézus: A gonosz lelkek a további évtizedekben is ott maradtak a kolostor körül, és megrontották az új és új apácák életét. Már nem törődtek a fogadalmakkal, nem gyakorolták eléggé az engedelmességet, és ezzel megbántottak Engem, Aki kereszthalált halt értük.

-        Kép: Jézus fehér ragyogó ruhában.

Kép: Fény

Jézus: Ma Én, az ő Jegyesük ott állok felettük ragyogó fehér ruhában, és vigyázunk lelki tisztaságukra, fogadalmuk betartására. Vigyázok rájuk, de még sok tennivalójuk van a teljes egység megteremtésében, és a tökéletességre való eljutásban.

-        Kép: A távolban egy emberalak folyamatosan tapos egy lila színű papi stólát, ami a bűnbánat jelképe. Az emberalak közelebbi képe egy ember alakú, szörnyű kinézetű állatot mutatott.

Jézus: A gonosz lélek ma sem hagyja ezeket a nővéreket békében, a bűnbánatot akarja szívükben meggyengíteni.

-        Kép: Három férfi régi népviseletben, teli tarisznyában hoznak dolgokat. A templom bejáratába teszik, és kibontják a tarisznyákat

Jézus: A falu lakói némelykor felkeresik a kolostort, és viszik gondjaikat, bajaikat, problémáikat, hogy a tiszta életet élő nővérek könnyebbítsenek a lelkükön.

-        Kép: Az elöljáró nővérnek és segédjének a kezébe 1-1 kardot és fehér lángot adtak

Jézus: Az elöljáró nővér és segédje újult erővel próbálják ezután vezetni a többieket. A Szentlélek fehér lángot ad a kezükbe, amivel utat mutatnak a többieknek.

2.

Azon gondolkodtam, hogy a saját bűneim ellen akkor tudnék jobban harcolni, ha összeírnám, hogy a családomban illetve a családfában milyen gyarlóságok illetve bűnök fordultak elő.

Jézus: Drága kislányom, elég, ha bűnök listáját írod össze egy papíron, nem kell hozzá neveket illeszteni. Nem is kell a családtagok hibáira gondolni, mert ha hiszed, ha nem, ez az ítélkezésnek egy gondolati formája, amit a gonosz súg neked. Ne hasonlítgasd magad más családtagokhoz, ők olyanok, te pedig ilyen.

3.

Hang: Befolyásolni önt asszonyom! Ne boruljon le!

Jézus: Az üldözések idején ellenségeid meg akarnak változtatni téged. Befolyásolnának, hogy ne a hagyományokat kövesd, hogy ne borulj le Előttem.

4.

Olvastam: Mijo Barada könyve: „A gonosznak van egy bizonyos méretű hatalma, ereje, tudása, képessége”.

Kép: Egy sötét alak ül balra fordulva, előre terjed belőle valami, de csak egy bizonyos mértékig tud az eljutni. Vagyis, ő is be van határolva.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Sose félj a gonosztól, mert az Én Nevemben mindig le tudod győzni. Korlátozva van a hatalma. Ha közeledne hozzád, csak annyit mondj neki határozottan és keményen, hogy „Jézus Krisztus Nevében parancsolom, azonnal takarodj gonosz lélek, én Jézus gyermeke vagyok”. Ezután rögtön eltűnik. A Nevem kiejtése megtöri a hatalmát.

5.

Mijo Barada mesélte, hogy az általa tartott lelkigyakorlaton történt az, hogy magasba emelte a Bibliát, amikor hozzá szaladt egy megszállott. A megszállott fogta a Bibliát, földhöz vágta, majd az több darabra esett szét.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Gondolat: Azért nem bírja a gonosz elviselni Isten Igéjét, mert az az Istené, és az Maga Jézus Krisztus.

Érzés: De ha olvassuk a Bibliát, és megtartjuk a benne írtakat, az olyan, mintha magunkhoz vettük volna, csak a szó formájában. Ez hasonló, mint amikor Szentáldozáshoz járulunk. Az Ige és a Szentáldozás magunkhoz vétele többszörös erővel hat, jobban fejlődik a lelkünk.

Jézus: Így van, ahogy mondod, és hozzáteszem, a szentáldozáskor testetekkel és lelketekkel vesztek magatokhoz Engem, a Szentírással pedig értelmetekkel és szívetekkel.

6.

Kép: Egy díszes hálós szerkezet, arany szín is van benne, és arany hármas levél is

Jézus: Igyekezzetek a Szentháromság hálójába akadni.

7.

Az életemet az Úr kezébe, Szívébe helyeztem, oda, ahol az Élet Forrása van.

Kép: A Forrás előtt vagyok, úgy ömlik, mint a folyó.

Jézus: Én vagyok az élet forrása, jöjj kicsi gyermekem, merülj el Bennem. E forrásban az Én végtelen szeretetem táplál téged.

Isten szemével

2019.08.26. 21:41

2019.08.25.

1.

Kép: Valaki arany ruhában áll egy picit balra tőlem és előttem, jobbra fordulva, kitárt karokkal.

Jézus: Én minden szentmisén köztetek vagyok. Nemcsak a pap személyében állok előttetek, hanem közöttetek is járok. Kitárom a karomat annak jeléül, hogy legszívesebben, minden báránykámat, aki részt vesz a szentmisén, átöleljem.

2.

Olvastam: Mijo Barada könyvében: olyan helyen, ahol kínzások voltak, sok a démon. A továbbiakban sok katasztrófát okoznak ott.

Hang: Összefüggésben van egymással, összefüggésben van ez ezzel.

Jézus: Bizony, a múlt bűnei szörnyű helyét nem hagyták el a démonok, és sok-sok gonoszságra, bűnre csábítják a mai embereket. Ahol régen nyugalom volt, ott ma is nagyobb a béke, a szeretet.

3.

Olvastam: Mijo Barada könyvében: olyan helyen jártak, ahol sok gyilkosság történt. Imádkoztak, hogy az áldozatok meg tudjanak bocsátani gyilkosaiknak.

Gondolat: Jézus is megbocsátott a gyilkosainak a kereszten, így nekünk is ezt kell követni a saját érdekünkben.

Jézus: Ahol sok embernek meg kellett halni az erőszakosok keze által, ott a jó Keresztényeknek kötelességük imádkozni azokért a szegény halottakért, mert ki tudja, mióta szenvednek a tisztítóhelyen, amiért még mindig gyűlölik a gyilkosaikat.

4.

Olvastam: Mijo Barada könyvében: Horvát szigetekre mentek el, temetőkben imádkoztak, akkor kerültek csak fel egyesek a Mennybe. Többek között egy római nő 2000 évet várt arra, hogy valaki egyetlen egy Üdvözlégy Mária imát mondjon el érte.

Érzés: Ez azért történhetett meg, mert az idők múlásával ő elfelejtődött, és senki nem imádkozott érte

Jézus: Jó, ha elgondolkoztok azon, hogy teremtményeink a Földi halál után a legkülönbözőbb időkig szenvedhetnek a tisztítótűzben. Van, aki pár percig vagy pár napig, évekig, vagy évtizedekig, de vannak olyan szenvedő lelkek, akik elfeledve, évszázadokon és évezredeken át szenvednek és várakoznak a tisztulás helyén. Nagyon fontos, hogy ti engesztelők őértük is imádkozzatok, és ajánljatok fel értük szentmiséket.

5.

Eszembe jutott, hogy mindennek és mindenkinek van neve. Isten megbízta Ádámot, minden teremtménynek adjon nevet.

Érzés: Ha nevén szólítjuk az illetőt, jobban érzi, hogy szeretik őt. Ugyanakkor, ha nevén nevezzük a rosszat, hatékonyabban tudunk harcolni ellene.

Olvastam exorcizmusról szóló könyvben, és más megszállott egyén tanúságtételében hallottam: a gonosz nem akarja elárulni, hogy megszállta az illetőt, azaz rejtőzködik, szívesen letagadja magát, hogy nem is létezik. Ha pedig az exorcista pap rájön, hogy gonosz által megszállott egyénről van szó, a gonosz nem szívesen árulja el a saját nevét, és azt sem, hogy hányan vannak a megszállottban.

Jézus: Jól gondolod gyermekem, hogy a név fontos. Pl: sokkal melegebb, emberibb a tanár-diák viszony, ha a nevelő tudja a tanítványok keresztnevét. Érzelmileg jobban lehet mindenkire hatni, ha nevén szólítják. Kissé úgy érzi, hogy neki értéke van. Ő fontos. A bűn is olyan, hogy bizony a nevén kell nevezni, és nem pedig szépítgetni. A paráznaság nem szexelés, a hazugság nem füllentés, az ítélkezés nem csevegés, és így tovább. Amikor gyóntok, őszintén meg kell mondani, hogy milyen bűnt követtetek el.

6.

Kép: A kép jobb oldalán egy fehér ajtó van kinyitva felém, az ajtó mögül fehér fényű ragyogás árad, ott van a szellemvilág, a Mennyország az Angyalokkal.

Kép: Irgalmas Jézus.

Kép+Érzés: A mi világunk tényleg csak egy próba világ, egy átmenet, ez nem a mi otthonunk. Csak azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk a szeretetet, és e világ egyetlen porcikájához sem szabad ragaszkodnunk.

Kép: Az Úr az Égből néz le ránk, a mi bezárt világunkba, ahonnan csak a testi halállal tudunk innen elkerülni.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Emberek nagy része azt gondolja, hogy csak ez a szűk Földi világ létezik, és a halállal minden megszűnik. Az ajtóval, amely az Égre nyílik, mutatom nektek a valódi otthonotokat, ahol várlak benneteket. Bármilyen röpke ez a Földi élet, mégis fontos. Mert ez készít fel benneteket az örök életre. Nem más ez, mint próbatétel. A szabad akaratotokon múlik, hogy jól teljesítitek-e ezt a próbát. Megtanuljátok-e az Isten- és emberszeretetet. A Mennyei Atyátok egész életeteken át figyel benneteket az Égből. A halállal megengedi nektek, hogy kiszabaduljatok a test rabságából. Akkor majd meglátjátok, milyen tág és sokrétű a túlvilág. Megnyílik az értelmetek, és sok mindent megértetek, ami itt a Földön homályban volt.

7.

Hang: Isten bármikor beletehet olyan közegbe, ahonnan nem tudsz kikeveredni.

Jézus: Példával illusztrálom ezt neked. Egy gyermekem munkahelyet változtat. Annak reményében, hogy jobb fizetést kap. Eddig nyugalomban élt. Ez az új légkör kellemetlen, tele van intrikákkal, pletykákkal, sértegetéssel. Ennek az embernek szüksége volt a megaláztatásra, ezért került oda. Egy másik példa: egy engesztelőközösségben van egy nehéz természetű, nagyszájú, hangoskodó, uralkodó típusú ember. Ez az illető nemrég jár e szelíd emberek közé. Telnek a hónapok, és nem tud változni semmit. Hallja a többitől, hogy hogyan kellene viselkednie, de mindig megsértődik. Eddig csak a családján uralkodott, és most ebben a közösségben is folytatni akarja. Ez a változás az ő érdekében történik. Lassan beletörődik, hogy nem ő az úr, hanem Isten. Látja, hogy a többiek nem értékelik a gőgjét, profán vicceit, ítélkezését. Lassan-lassan magába mélyed, és kezd megváltozni. Ez a gyermekem e közeg nélkül elkárhozna. Én, az Isten mindig tudom, kit milyen közegbe kell helyezni.

8.

Augusztus 20.-án, Szent István király ünnepén a TV-ből néztem a tűzijátékot. Egyes alkalmakkor hard rock zenei aláfestés volt. Eszembe jutott, hogy volt olyan alkalom az életem folyamán, mikor másnak a kedvéért mentem el olyan koncertre, ahol úgy éreztem, hogy minden egyes dobütésre verést kapok. Mivel nem éreztem ott jól magamat, mások nagyon megsértődtek, és szerintük én rontottam el a koncertjüket, holott szerintük világszínvonalú volt.

Olvastam: Simone Morabito: Pszichiáter a pokolban című könyvében: a disco zene, jóga, stb a sötétséget vonzza, és ezzel ivódik tele a szellemünk.

Érzés: Ha imát mondunk, akkor az Úr Jézust, és a fényt hívjuk, és szívjuk magunkba.

Érzés: Nem mindegy, hogy mit hallgatunk, mit mondunk, mert a szellemünk megfürdik abban, és abban fürdetjük testünket is.

Jézus: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Földön élő embereket két csoportba lehet osztani. A nagyobb csoportban vannak, akik a sötétséghez vonzódnak, a kisebb csoportot alkotják, akik a fény emberei. Ez a szétválasztódás a különböző érdeklődés miatt történik. Vannak bizony sötétséget, feketeséget vonzó tevékenységek, pl: ezoterikus könyvek, túlzott alkoholfogyasztás, kábítószerezés, ördögi zene hallgatása, asztaltáncoltatás, spiritizmus. Ezek a sátánt vonzzák magukba. Ezzel töltik el a lelkeket. Közöttük a sátán és démonai nagyon eredményesen tudnak kísérteni. Gyermekeim kicsiny része, a szentmisére járók, a zarándokok, az engesztelők, a szentségimádásra járók, a dicsőítők, a lelkigyakorlatra járók a fényt hozzák magukhoz. A jellemük, a lelkük szépen fejlődik, a keskeny rögös úton járnak, a Menny felé haladnak.

9.

Hang: Tudnod kell ezt.

Kép: Egy teremben vagyok, sorban állok, előttem egy sötét hajú menyasszony, fátyol van a hajában. A sor bal oldalán egy korlát van. A teremben csupa menyasszony volt.

Jézus: Én vagyok a Vőlegény, és az Egyház az Én Menyasszonyom. Nemcsak a szerzetesnők az Én eljegyzett aráim, hanem ti mindnyájan, akik forrón szeretnek Engem, engedelmesek, alázatosak, tiszták, és szelídek vagytok.

10.

Énekhang: Fölkent az Égben, Fölkent.

Jézus: Az Angyalok szüntelenül dicsőítik Jézus Krisztust, Isten Fiát, a Megváltót, amiért végrehajtotta Atyja akaratát a Földön. Tehát kislányom, Én vagyok a Fölkent.

11.

Kép: Királyi trónteremben vagyok, ahol vendégek voltak díszruhában. Nem volt ott túl sok vendég, szinte keresztül-kasul lehetett járni a trónteremben.

Hang: Luxusvillátok.

Jézus: Emberi nyelven szólva, a Szentháromság Mennyei trónterme az üdvözültek luxusvillája. Olyan gyönyörűség fogad majd ott titeket, amiről álmodni sem tudtok.

12.

Hang: A legfontosabb hírem ez tebenned.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: A legfontosabb, amit teremtményeimnek általad üzenek, az Oltáriszentségben való jelenlétem, és az Eucharisztia tisztelete.

13.

Misén:

Kép: Arany oltárnál egy egyén állt arany papi ruhában. Arca nem látszott, de a teste is aranyban ragyogott.

Jézus: Ez a jövőből, az Új Világból egy előrevetített kép, Én a ti Főpapotok tündöklő fényben szentmisét tartok nektek.

14.

Kép: Egy gyönyörű szép, csipkés díszítettségű korona, nagyobbnak tűnt az átmérője, mint valakinek a feje.

Kép: Valaki a bal kezében tartott egy jogart, majd a jogart úgy helyezte a koronához viszonyítva, hogy a korona körülvette a jogart.

Jézus: A Mennyei Atya Ég és Föld Királya, Aki jogarával minden embert kormányoz, vezeti a gondolatait, az érzéseit, és cselekedeteit.