Isten szemével

2019.03.25. 12:10

2019.03.24.

1.

Hang: Meg kell tanulni elveszíteni mindent.

Kép: Arany fény.

Jézus: Drága kislányom, ha helyes az értékrended, akkor tudod, hogy csak egy baj történhet veled, ha elveszíted a hitedet, tehát Engem. Bárkit és bármit, ha elveszítesz, el kell tudni fogadnod. Én mindenért pótolni tudlak téged.

2.

Nagyobb védelmet kértem az Úrtól egy lelki testvérem részére.

Kép: 1-1 fegyveres harcos Angyal az illető jobb és bal oldalán, úgy vigyáznak rá, mint a testőrök.

Jézus: A bajban levőhöz Angyalokat küldesz, hogy vigyázzanak rá. Ezek az Angyalok valóban elmennek hozzá, és megvédik őt a nagyobb kísértésektől.

3.

Arról volt szó, amikor sok beszéd hangzik el, de üres dolgokról.

Kép: Egy lombos fa, de gyümölcstelen.

Arról is volt szó, hogy vannak emberek, akik, ha valami rosszul sül el, másokra mutogatnak, hogy ők a hibásak. Sőt, emlékeztetnek arra, ha valami jót tettek mások számára.

Maria Valtorta írásából: Jézus említette, vannak olyan emberek, kik nagy zajjal, csapkodással maguk körül tesznek valamit, hogy mások észre vegyék őket, de vannak olyanok is, kik csendben, észrevétlenül munkálkodnak.

Jézus: Drága kislányom, az olyan beszédnek, ami üres dologról folyik, nincs eredménye, nem hoz gyümölcsöt. Van egy jó közmondásotok: „sok beszédnek sok az alja”. Mennyire így van. Aki mindenfélét összehord, annak a beszéde értéktelen. És nagyon könnyen belekeveredik az ítélkezés bűnébe. Az ilyen bőbeszédű ember akkor sem marad csendben, amikor valami jót cselekszik. Nagy feltűnést kelt vele, hogy mindenki lássa, hallja, hogy ő milyen nagylelkű. A jó keresztény csöndben, észrevétlenül, és gyorsan teszi a jót. Az ilyen hangoskodó, dicsekedő ember szereti felhánytorgatni a jót, a segítséget, amit adott valakinek.

4.

Arról volt szó, hogy amikor rossz gondolatok támadják az embertársainkat másokkal szemben, úgy tudunk segíteni rajtuk, hogy szép és hasznos dolgokról, a szeretet gyakorlásának az erényeiről beszélünk nekik.

Jézus: A legjobb módszer az elterelő hadművelet. Addig beszélsz az ördög által megtámadott üresfejű embernek, amíg végre felfigyel a lényegre, amire tanítod.

5.

Sienai Szent Katalin: Dialógus: „Az összes erény és hiba a felebarát közreműködésével bontakozik ki… Egyetlen erénynek sincs élete önmagában, hanem csak a szeretet által, a szeretetnek pedig az alázatosság a dajkája és táplálója”.

Jézus: Ha egy ember teljesen elzárva élne a többiektől, nem lenne alkalma jót cselekedni, a szeretetét kimutatni, áldozatokat hozni, és nem lenne alkalma veszekedni, ítélkezni, rágalmazni, és átkozódni. Valóban, a közösségben bontakozik ki a lélekben lévő sok erény és bűn. Az erények királya a szeretet. Szeretet nélkül nem ér semmit az adakozás, mert az önmutogatásban merül ki, nem ér semmit az alázatosság, mert szolgalelkűséggé alacsonyodik le, nem ér semmit az áldozatosság, mert nem ajánlja fel a szenvedést semmi nemes célra, és senkiért se, csak dicsekedni kíván vele, hogy különbnek lássék. Az alázatosság ellentéte a gőg, az önteltség. Csak az olyan ember képes szeretni, aki tisztában van azzal, hogy minden erényt a Szentlélektől kapott, semmi sem az ő érdeme. Az ilyen alázatosság erősíti és táplálja a szeretetet.

6.

Luisa Piccarreta írásában olvastam, hogy a Királynő formálja az örök üdvösségünket.

Jézus: Édesanyám csak annak tudja formálni üdvösségét, aki kitárja a szíve ajtaját, beengedi és szíve Királynőjévé teszi. Egyrészt közbenjárását biztosítja az ilyen léleknek, másrészt sugallatokat ad neki, hogy csiszolja, szépítse a lelkét vele. Mint társmegváltó, szintén nagy szerepet játszik lelketek megmentésében. Hiszen Anyai szenvedése hozzáadódik Szent Fia kínszenvedéséhez és kínhalálához. A Szentmisében is lelkében együtt szenved Jézusával. Ma is folyik a megváltás. Minden Szentmise alatt sok ezer ember tér meg a világ különböző pontjain, az Én Vérem által kiegészítve Édesanyám Anyai fájdalmával.

7.

Olvastam: Évezredek kellettek ahhoz, hogy az ószövetségi emberek leimádkozzák Isten jöttét a Földre, és hogy már itt van 2000 év óta, a mai embernek nem kell, mintha az ószövetségi korban élne.

Érzés: Istent odavonzza a sok ima, az Istenszeretet.

Jézus: Évezredek alatt a civilizáció, technika, a kultúra változik ugyan, de az emberek lelke mindig ugyanaz marad. Évezredekig várták a Messiást a zsidók, és mikor valóban megérkezett, megkínozták, és megölték. Nem hittek Neki, és nem kellett nekik. Hűségesen itt élek közöttetek az Eucharisztiában, de az emberiség 90%-nak ma sem kellek. Ki akarnak taszítani Isten házából, meg akarnak semmisíteni. Látod, az ember semmit sem változott. Csak az fáj nekem, hogy ezekért az emberekért szinte hiába ontottam a Vérem. Mégis volt értelme, mert Atyám irgalmassága leküldi a Szentlelket, és milliárdok fognak hinni Bennem, Megváltójukban.

8.

Álom: Egy képernyőn néztem: Egy pap áll egy asztalnál vagy oltárnál, inkább egy teremre vagy szobára hasonlított a helység, nem templomra. A pap rózsaszín papi ruhában volt, rózsaszín övvel volt átkötve, melyen egy nagy masni helyezkedett el. A pap fején egy magas sapkaszerűség, melynek oldalán jobbra és balra nyúló nyuszifülszerű dísz. Amikor az átváltoztatás kellett volna, hogy legyen, a pap a kísérőivel egy ajtón keresztül kiment, és a sekrestyébe ment, ott magához vett egy nagy, arany színű, henger alakú tárgyat, amiben az Oltáriszentséget tárolták, majd elvonult egy helységbe, amit én inkább krematóriumnak neveznék. Ott egy sütőbe tette az Oltáriszentséget, és magas tűzön megsütötte, úgy hogy az Oltáriszentségből egy fekete massza vagy por keletkezett. El voltam keseredve ennek láttán, mivel folyton az járt az eszemben, hogy az Úr Jézust élve égetik el, mint annak idején máglyán az elítéltet.

Jézus: Ez a rémisztő és különös álom az antikrisztus korát idézi fel benned. Ellenségem, a gonosz célja, hogy az antikrisztus uralma által megsemmisítsen Engem az emberek szívében, és a templomokban. Látod, ezt is elviselem a szent maradékért, akik őrizni fognak Engem, az Eucharisztiát a rejtekben, egészen dicsőséges eljövetelemig.

9.

Bölcsességet kértem az Úrtól.

Jézus: A bölcsesség és az okosság között nagy a különbség. A kettő közül a bölcsesség az értékesebb. Míg az okosság a jó felfogóképességet, a koncentrálóképességet, a jó emlékezetet, a felhalmozott ismeretek sokaságát jelenti, addig a bölcsesség a jó és a rossz közötti különbség felismerését. A cselekedetekben való helyes döntést. A lelkiismeret jó működését jelenti. A Mennyben magasabb dicsőséget érnek el azok, akik itt a Földön törekszenek a bölcsességre. Hiszen az életük nagy válaszútjain jól döntöttek. Ezért érnek el nagyobb dicsőséget az örök életben. Tehát, helyes, ha ezt az erényt kéred, mert ennek nagy az értéke.

10.

Kép: Egy épülő bárka fából, mely hasonlít Noé bárkájához.

Jézus: Ti engesztelő közösségek hasonlítotok Noéhoz. Olvassátok és felfogjátok jövendöléseimet, hisztek benne, igyekeztek felkészülni a nehéz időkre. A bárka a sok rózsafüzér, a zarándokutak, a gyakori szentgyónás, szentáldozás, szentmise. A kívülállók csak nevetgélnek, gúnyolódnak, szektának neveznek benneteket, pedig ti jártok a jó úton. A ti bárkátok megőriz benneteket a nagy „özönvíztől”.

11.

Azt tanácsoltam egy lelki testvérnek, lehetőleg ne adja el a falusi házát, mert még jól jöhet a káoszos időkben.

Jézus: Jó tanácsot adtál gyermekem, mert egy falusi házban esetleg a pincéjében jobban el lehet rejtőzni a veszélyek alatt, mint egy nagyvárosi emeletes házban.

12.

Amikor áldást adott egy pap.

Érzés: Az áldás úgy szállt rám, mint egy védőburok, és rám nehezedett.

Jézus: Úgy képzeld el, hogy ha egy felszentelt gyermekem megáld, Én áldalak meg. Ezért éreztettem veled, hogy áldásomnak súlya és oltalmazó hatása van.

13.

Kép: Egy közepes nagyságú, lecsukott fedelű barna kincsesláda, melynek felszínén kis arany drágakövek vannak.

Jézus: A kincsesládát azért mutatom neked, mert a tetején lévő aranyosan csillogó kövek a Földi jutalmakat jelentik, a benne lévő lezárt ajándékok a Mennyei kincsek, melyek majd odaát várnak rád.

14.

Hang: Az Istenszeretetnek egy új adománya ez.

Jézus: A Karizmatikus dicsőítések az Egyház régi történetében még nem voltak. Ma sok helyen hallom, és ezekben is gyönyörködöm, nemcsak a Hozsanna énekeiben.

15.

Az üdvözülésről volt szó, hogy ki hova kerül, amikor meghal a Földi életnek. Azokról is volt szó, akik közelebb kerülnek az Úrhoz a Mennyországban, és azokról is, akik egy kicsit távolabb.

Kép: Egy faépület, iskola.

Kép: Arany fény.

Jézus: Attól függ, hogy kell-e a tisztítótűzben időt tölteni, hogy lelketek a halál pillanatában milyen állapotban lesz. Ha egy porszem sem lesz rajta, mindent levezekeltetek a lelketekről a Földön, akkor egyenesen Országomba léphettek. Az üdvözült lelkek nem egyforma fokon állnak. Akiknek még fejlődniük kell, azokat a Szűzanya és az Angyalok fogják tanítani a Mennyben.

Isten szemével

2019.03.11. 01:27

2019.03.10.

1.

Dean Braxton tanúságtételéből, ki a klinikai halálakor a Mennyországban járt:

Kérdezték tőle a hallgatói, hogy eszik-e az ember a Mennyben. Ő azt válaszolta, hogy aki akar enni, az eszik, aki nem akar, az nem eszik. Ő sem evett a Mennyben, hanem az ima tartotta fenn őt, az imából élt.

Gondolat: Evangéliumban az Úr Jézus mondta a gonosz léleknek, amikor megkísértette Őt: „Nem csak kenyéren él az ember”.

Gondolat: Evangéliumban, Jézus, miután a szamáriai asszonnyal beszélgetett Jákob kútjánál, az apostolok, amikor visszajöttek hozzá ennivalóval a városból, gondolták, hogy Jézus már evett. Jézus mondta nekik: „Az Én kenyerem, hogy a Mennyei Atyám akaratát teljesítsem.”

Hang: Teljesíthető ez benned

Kép: Egy fa, hatalmas barackszerű gyümölcs van rajta, majd a gyümölcs helyett hatalmas fehér virág van a fán

Jézus: Olvasmányaidból bizonyára emlékszel arra, hogy volt olyan Szent, aki életét egy napi Szentostyával tartotta fenn. Hogy teljesíthető-e benned? Igen, de ehhez el kell jutnod a tökéletességig. A Mennyországban is lehet enni, hiszen miért beszélnék a Szentírásban a Mennyei lakomáról, ahová meghívlak benneteket. De az ottani étkek csak hasonlítanak a Földiekre más az összetételük, hiszen lelkek fogyasztják, nincs emésztés.

2.

Dean Braxton tanúságtételéből, a Mennyországról:

Mindennek meg volt a helye, és pont úgy volt a jó. Mindennek meg volt a rendeltetése, amiért teremtve lett, és azok rendeltetésszerűen töltötték be szerepüket. Ez nem csak a Mennyben van így, hanem a Földön is.

Jézus: Amikor Atyám megteremtette a világot, a végén mindig megállapította, hogy ez így jó. A Mennyben is és a Földön is nagy szerepe van a rendeltetésnek. Isten gondolkodásában mindennek oka és célja van. Például annak is, hogy a közösségbe vagy családba egy zavaró, rendkívül kellemetlen ember kerül be. Ugyanis, ha ez az ember csupa rossz környezetbe lenne, nem lenne, aki imádkozik érte, és elkárhozna. Ha nem teljesülne a beígért Nagyfigyelmeztetés, emberek milliárdjai hullanának a pokolba. Bármilyen nehéz lesz, ennek rendeltetésszerűen meg kell történni, hogy megmentsem az emberiséget. Atyám rendeltetése szerint kell bekövetkeznie az egységes világvallásnak és az egységes világuralomnak, az antikrisztus eljövetelének, mert e sok szenvedés által tudom csak megtisztítani a Földet. Csak így történhet meg az Én második dicsőséges eljövetelem. Ez mind-mind az Atya által felállított rendeltetés.

3.

Dean Braxton tanúságtételéből, a Mennyországról:

Jézus arcáról volt szó, ő úgy látta, hogy különböző fények áramlottak ki belőle

Kép: Rózsaszín, fehér, arany fények

Kép: Jézus szeme, tekintete

Jézus: Ti testben élő gyermekeim el sem tudjátok képzelni, hogy milyen csodálatos és egyedülálló az Én megdicsőült Testem a Mennyországban. Ennek a gyermekemnek egy kicsit megengedtem ebből. De még ő sem láthatta szemtől-szembe az Én valóságos Istenségemet. Úgy próbáltam megmutatni neki Magamat, hogy ragyogó fénybe burkolózva, hogy ne láthasson teljesen, színes fényeket bocsátottam ki Magamból. Neked is ezt mutattam az első képen. A második képen pedig próbáltam elképzeltetni veled, hogy mekkora szeretet és irgalom sugárzik a szememből, és milyen szeretetteli békét árasztó az Én tekintetem. Soha ne vedd ki a szemedet az Én igéző tekintetemből.

4.

Dean Braxton tanúságtételéből, a Mennyországról:

Arról volt szó, hogy 1-1 család ajándékot kap az úrtól.

Kép: A Mennyben a családok tagjai bizonyos specifikusságot hordoznak a ruhájukon, vagy magukon, ami csak az ő családukra jellemző, és senki máséra

Jézus: 1-1 gyermekemen keresztül, akit kiválasztok magamnak, újabb és újabb titkokat tárok fel előttetek. Én azokat az őseiteket is ismerem, akik több 100, sőt, több 1000 évvel ezelőtt születtek. A családfákat, akik eddig éltek, míg ti üdvözültetek, valami különleges névvel megkülönböztető jelzővel és ajándékkal látom el. Így megy ez már évezredek óta. A családfa tagjai erről a Mennyei ajándékról felismerik egymást, és összekapcsolódnak. Képzeljétek mekkora öröm lesz ez számotokra, mert olyanra nem is gondoltatok még, hogy megláthatjátok ott fenn a Mennyben azokat a régi ősöket, akik már nem éltek, amikor ti születtetek. Külön öröm lesz számotokra, hogy megismerhetitek gyökereiteket, és együtt lakhattok velük.

5.

Kép: A Mennyei Atya előttem van, a feje körül sárga világító háromszög. Leül mellém.

Jézus: A Mennyei Atya az egész Szentháromságot egyesítve Magában biztosított téged arról, hogy mindhárman veled vannak.

6.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Hang: Ahol a szív uralkodik benned.

Jézus: Ott tudsz a hozzád fordulónak legtöbb segítséget nyújtani, ahol a szeretet uralkodik benned.

7.

Hang: Engeszteléssel ez benned

Kép: Koszorú, melyet fehér, csiszolt kocka alakú kövek alkottak. A kocka élei, sarkai le voltak kerekítve. A koszorút kb 12 kő alkotta. Felülnézetből láttam a koszorút, de nekem úgy tűnt, mintha 3 koszorú lett volna egymás tetejére rakva.

Jézus: Az engeszteléssel kapcsolatban felmerül benned a gondolat, milyen fontos az engesztelők egysége. A képen a lekerekített, csiszolt kis kockák az engesztelők kifinomodott, csiszolt lelkét jelentik. A koszorúk a tagok egymáshoz való szeretetét, békéjét fejezik ki. A 3 koszorú azért van egymáson, mert nemcsak az a lényeg, hogy 1-1 engesztelőcsoport jól működjön, hanem az is, hogy a különböző közösségek között megértés, béke, és szeretet legyen. Ez a kép az országos engesztelők közötti egységet is sürgeti.

8.

Az elkövetkezendő időkről gondolkodtam.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Egy asztalnál ülők, és gyorsan olvasok különböző forrásokból, Szent olvasmányokból.

Kép: Fény.

Jézus: Nagyon jól teszed, hogy gyarapítani akarod a hittel, a Szent dolgokkal kapcsolatos ismereteidet, mert ennek nagy szerepe lesz a Mennyben dicsőséged emelésében.

9.

Hang: Mi komoly problémákról beszélünk veled.

Jézus: Mi komoly problémákról beszélünk veled különösen akkor, amikor az emberiség jövőjéről van szó. Itt van például a migráció, ami már tombol, és vészesen közeledik felétek. Veszélybe sodorja Keresztény hiteteket. Ha bekövetkezik a keresztényüldözés, példamutató bátorságot várunk tőled.

10.

A megfélemlítés korszakáról volt szó.

Egyesek a mostani, béke korszakban úgy érzik, elég erősek ahhoz, hogy ne kelljen majd elrejtőzniük a hitüket gyakorolva.

Kép: Egy férfit ellenségei térdre kényszerítették, hátrakötötték a kezeit is, a férfi magatehetetlenül ki van szolgáltatva nekik

Gondolat: Eszembe jutott Péter apostol az utolsó vacsorán, aki szintén úgy gondolta, hogy nem fogja megtagadni Jézust, de mégsem így történt a későbbi órákban, amikor Jézust kihallgatásra vitték

Jézus: Most könnyű hősködni, míg nincs itt a baj. Nem ígérgetni kell nektek engesztelőknek, hanem kérni a kegyelmet, hogy meg ne tagadjatok Engem a szorongatott helyzetben.

11.

Azokról az időkről volt szó, amikor megtiltják a különböző üzenetek terjesztését.

Kép: Egy rejtett helyen egy nőt többen körül állnak, és hallgatják, hogy mit mond.

Jézus: Mint ahogy pap fiaim is rejtekbe vonulva segítenek a híveiknek, úgy a választottjaimat is elrejtem ellenségeik elől, hogy instrukciókkal lássák el az Istenszerető, rettegő és segítségre szoruló engesztelő társaikat.

12.

Hang: Kiegyenlít.

Kép: Egy harcos Angyal, szárnyai között nagy fény van.

Hang: Összecsapnak ezek felett.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A végső nagy harc után minden kiegyenlítődik, eldől a nagy harc vége a jók javára. Az Angyalok és a Szentek hosszú kemény küzdelem után legyőzik a gonoszokat. Az utolsó napon a nagy feltámadás napján jobb oldalamra kerülnek Atyám áldottai, és bal oldalamra az átkozottak. Minden kiegyenlítődik.

13.

Hang: Aranyövvel rendelkezel.

Jézus: Lelked erényeit az Én arany fényemmel tartom össze.

Isten szemével

2019.03.04. 11:20

2019.03.03.

1.

Egy jógázó személy meglátogatásáról volt szó, vajon érdemes-e vagy sem, hiszen a jóga a gonosz szellemeket vonzza magához.

Jézus: Kislányom, az ilyen eldöntendő kérdésekbe nem szoktam beleszólni. Amit mondok neked, kérd Szentlelkemet, hogy a bölcsesség ajándékát erősítse meg benned. Ezután neked kell választani, és bárhogyan döntesz, számíthatsz a megértésemre és az oltalmamra.

2.

Lakáseladásról beszélgettem egy imatárssal a 2022-es években a nyugat-európai országokban.

Kép: Sötétségben emberek kétségbeesve futkosnak fel-alá.

Jézus: Bizony 4 év távlatában nem érdemes nagyobb terveket szőni, lakást eladni vagy venni, mert akkor már minden megváltozik. A bizonytalanság és a kilátástalanság kínozza az embereket. Már nincsen értelme semmin változtatni, csak az embernek a lelkével kell törődni.

3.

Kép: Angyalok, majd egy kehely.

Kép: Egy egyén nagyon közelről. Piros a ruhája, hosszú barna a haja, a fején egy diadém van, melynek elülső díszes része háromszög alakú.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: A Szentmiséken az Én misztikus Vérem kelyhét mindig imádó Angyalok veszik körül. A piros ruhás alak az üdvözült vértanúk szimbóluma, azt fejezi ki, hogy a legmagasabb dicsőségük nekik van az Égben. Ők vannak a Szeráfok után a legközelebb a Szentháromság trónjához.

4.

Hang: Ez mind… legnehezebb feladat.

Jézus: Minden áldozat és szenvedés, amit vállalsz a lelkekért, a legnehezebb feladat neked.

5.

Arról volt szó, hogy hogyan tud valaki megszabadulni a pornográfia által való megkötözöttségtől.

Jézus: A test ördöge rendkívül erős, szinte lebénítja az akaratot. Az első feladat ilyenkor az életgyónás, azután a szabadító ima, vagy egy pap általi ördögűzés. Utána pedig, ha újra jelentkezik a kísértés, és az elesések, mindannyiszor újra meggyónni. És szentáldozásban részt venni. Ez a kitartó törekedés egyszer csak elszakítja a megkötözöttség szálait.

6.

Maria Valtorta írásából: Jézus az apostolokkal, és a női tanítványokkal egy városban ment, és egy karavánhoz csatlakoztak. Péter apostol fogadott kisfia is velük volt. A kisfiút elbűvölték a tevék, és a körülöttük folyó tevékenységek. A kisfiú meg szerette volna osztani az apostolok némelyikével az élményeit, de valahogy egyikük sem figyelt rá különböző indokok miatt. Egyedül Jézus volt az, aki meghallgatta a kisfiút, és teljesítette kívánságát, hogy tevegeljen egy tevehajcsár segítségével. Minden apostolban csak akkor tudatosultak a dolgok, amikor a kisfiú a tevehajcsárral már visszatért a körútjukról, és a kisfiú boldogan ölelte át Jézus derekát hálából. Jézus erre megjegyezte az apostoloknak: ”Isten fensége, méltósága nem csorbul akkor sem, ha a gyerekek játékával is foglalkozik”.

Érzés: Sokszor az ember a nagy dolgokra koncentrál, és a kis dolgokra nem figyel oda, de számtalan esetben történik meg az, hogy a legapróbb dolgokon múlik a nagy dolgok megvalósítása.

Jézus: Sokszor az apró, lényegtelennek látszó dolgok fontosabbak, mint amiket ti emberek lényegesnek láttok. Pl: végzitek a kilencedeket egy beteg gyógyulásáért, de nem mentek el a kórházba meglátogatni, hogy elmondja gondjait, bánatát. Vagy imádkozzátok a Rózsafüzért, és közben nem veszitek észre, hogy a kis unokátok vagy gyermeketek hazatérve az iskolából kicsiny élményeit akarja megosztani veletek.

7.

Hang: Isten tüzével.

Kép: Egy magasabb szinten emberek állnak, majd alattuk, egy alacsonyabb szinten egy lány a kezét a magasba nyújtja, mely a magasabb szinten álló emberek feje fölé ér, és lángokat osztogat másoknak.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: A magasabb szinten álló emberek azok, akikre felnéz a világ. Híresek, gazdagok. Hatalmuk van. Nagyon műveltek, őket mindenki elismeri. A lány, aki az alacsonyabb szinten áll, mégis nagyobb szolgálatot tesz Nekem, mint a világ urai, mert az Én Szeretetem Lángját szórja gyermekeim szívébe.

8.

Hang: Látszatvilágban élte.

Jézus: Én ezt most az erkölcsre vonatkoztatom. A mai ember nagy modernségében nem veszi figyelembe a Tízparancsolatot, és úgy látja, hogy ami régen bűn volt, az ma erény, és sikk. Pl: divatba jött az együttélés házasságon kívül. Az a fiú vagy lány, aki még 16 éves korában is szűz, a többiek szemében gúny tárgya. Nemcsak a 6. parancsot teszik félre, hanem mind a tízet. Nem sorolom fel mindet, csak a harmadikat, „Az Úr napját szenteld meg” említem. Azt mondják „Isten mindenütt ott van, az erdőben, a mezőn, a lakásban, minek menjek templomba?” Szomorú az Én Szívem, hogy a tisztánlátás nélkül teremtésem a pokol felé halad. Segítsetek engesztelők!

9.

Hang: Kereszteld meg azokat.

Jézus: Itt az abortált magzatokra irányítom a figyelmeteket, mert egy választottamon keresztül lehetőséget adtam nektek az ő megkeresztelésükre. Így, arról a fénytelen, örömtelen helyről, ahol él a lelkük, Istenhez juthatnak.

10.

Hang: A családfádról ez.

Jézus: A családfádról, ha nem is sokat tudsz, de a neveket egy darabig igen, akkor segíts az őseidnek. Írd össze a nevüket, és egyenként ajánlj fel értük egy teljes búcsút. Sokan még a tisztítóhelyen vannak. Rengeteget segíthetsz rajtuk.

11.

Hang: Következetes vagy ebben.

Hang: A célt szolgálod.

Jézus: Következetesen ellenállsz a kísértésnek, és másokat is erre buzdítasz. Ezzel a végcélt szolgálod, hogy te és a többiek elérjék az üdvösséget.

12.

Hang: És még csak nem is vagytok éhesek. Ez a lelki éhségre vonatkozik.

Jézus: Ez a megállapítás a közömbös és hitetlen gyermekeimre vonatkozik, akik nem éheznek Isten Igéje után.

13.

Hang: Megmérettetésben lesz részed.

Jézus: Itt a bátorságodra gondoltam, amikor majd meg kell vallanod Engem az emberek előtt. De ne félj, Szentlelkem a Nagyfigyelmeztetéskor akkora elszántságot ad beléd, hogy semmitől sem fogsz megijedni. Az utolsó leheletedig ki fogsz állni Mellettem.

14.

Hang: Nagy szembefordulásod ez ezzel.

Jézus: Kimozdulásod az otthoni csendes rejtekedből, amikor elmész szentmisékre, szentségimádásokra, zarándoklatokra, engesztelésekre, nagy szembefordulásod a kényelemszeretettel.

15.

Hang: Cinikus játékom… eltart egy ideig.

Jézus idéz valakit: „Cinikus játékom, hogy elszakítsalak Tőle, eltart egy ideig, egészen a halálodig”. Ez az ellenségem, a gonosz hangja volt.

16.

Kép: Arany színű mitra, amilyet az Egyházfők viselnek fejükön, arany színű folyadék folyik le róla.

Jézus: A megdicsőült II János Pál pápa imái megdicsőülten, csorgadozva özönlik el szegény szakadozó Egyházát.

17.

Arról volt szó, hogy valaki kritizált valakit a beszédével kapcsolatban.

Hang: Ez jócselekmény.

Jézus: A kritika nem mindig ítélkezés. Ha valaki beszédével megbotránkoztatja gyermekeimet, árt Egyházamnak, akkor jócselekedetnek számít, ha valaki leleplezi.

18.

Hang: Boldog emlékét őrizzed ennek.

Jézus: Elsőáldozásod boldog emlékét örökre őrizd meg a szívedben. Ekkor egyesültünk először te meg Én.

19.

Kép: Jézus felszegezett jobb lába, Jézus lábából kiálló szög alakja is megmutatkozott.

Jézus: Most, hogy közeledik a Nagyböjt, ezzel a képpel együttérző szeretetedet szeretném még jobban elmélyíteni.

20.

Hang: Elsötétül ez a világ.

Jézus: Annyira elsokasodik a bűn, hogy szinte teljesen elsötétül ez a mai világ. Itt az ideje, hogy új világot ajándékozzak nektek, hűséges gyermekeim.

 

Isten szemével

2019.02.25. 11:19

2019.02.24

1.

Hang: Nagyon érett már az emberiség erre.

Jézus: A világon mindenfelé megsokasodott a bűn, az emberiség megérett a Nagyfigyelmeztetésre.

2.

Az emberek közötti egyetértésről és egyet nem értésről volt szó.

Kép: Egy valaki balra fordulva egy szív alakú lufit tart a kezében.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Kép: Egy nagy kék drágakő.

Kép: Egy gyönyörű szép világos-kékes-fehéres színű egyenlő szárú kereszt alakú kristály.

Jézus: A szív alakú luftballon azt a vágyamat fejezi ki, hogy ti teremtményeim szívből szeressétek egymást. A nagy kék drágakő a gyermekeim közötti béke nagy értékét fejezi ki. A kékes fehér ragyogó kereszt alakú kristály azt szimbolizálja, hogy keresztemről sugároztam rátok az Én szeretetemet és békémet.

3.

Arra gondoltam, hogy nem lenne rossz, ha egyeseket Pio atya gyóntatna meg, legfőképpen azokat, akik felületes gyónást végeznek, egyes bűnöket nem tekintenek bűnnek.

Kép: Pio atya gyóntatószékével szemben állok, egyszerre csak azt látom, hogy a gyónó előtt bevágják a gyóntatószék ablakát

Jézus: Bizony Pio atya szigorúan bánt volna az ilyenekkel, akik nem ismerik fel a bűnt magukban. Ezt mutattam neked a képen.

4.

Egy kétségbeesett édesanyáért imádkoztam, ki már a 4. kisbabáját veszítette el, már az anyaméhben haltak meg a csecsemők.

Kép: Egy Égi kéz, anyaméhre tette a kezét, majd áldást adott.

Jézus: Ez a gyermekem csak bízzon Bennem, mert ennyi szenvedés és fájdalom után jutalma nagy lesz.

5.

Hang: El fogom küldeni neked az Én Szívemet.

Jézus: Ha látom, hogy hűséges szereteted irányomban egyre növekszik, el fogom küldeni neked lelki tulajdonságaimat, irgalmamat, szeretetemet, jóságomat, türelmemet, hogy a környezetedben élőket az Én Jézusi Szívemmel tudd meghódítani.

6.

Kép: Egy kehely felett egy Szentostya van vízszintesen, a Szentostya jobb és bal oldalán kezek vannak, melyek azt széttépik, széttörik.

Kép: A kehely felett egy valaki fénylő alakban.

Kép: Egy fénylő alak.

Jézus: Azzal, hogy Egyházamat a reformáció megjelenése óta darabokra tépték, szétszaggatják szentségi testemet is. Egyházam szétesése után Isteni dicsőségemben változatlanul ott lakozom az Oltáriszentségben.

7.

Hang: Halott… ott kevés az ima.

Jézus: Szomorúan tapasztalom, hogy a temetéseken sok a beszélgetés, a sajnálkozás, a koszorú és a virág, de a halottért mondott ima nagyon kevés.

8.

Hang: Kedves voltál nekem.

Kép: Egy férfi legyint, hogy ez már régen volt.

Kép: Egy oszlop, melynek felső része díszes volt, mintha egy lerombolt templom része lett volna. Ez az oszlop ép maradt teljes egészében.

Jézus: Az Égi szeretet végtelen, nem gyengül el, nem szűnik meg soha. A földi szeretet ideiglenes, eleinte lángol, elcsendesedik, és a végén egészen kihűl. Az épen maradt oszlop azt szemlélteti, hogy az Én szeretetem változatlanul, épen megmarad, az emberi szeretet viszont egyszer csak romokban hever, és porrá válik.

9.

Kép: Jézus egy tömegben áll, és jobbra néz. A tömeg körülötte ül. Az Úr Jézus körbe néz a tömegen balra fordulva.

Érzés: Látja az Úr, hogy a tömegben ki mennyire hűséges és állhatatos Hozzá. Sokan megkapják az első lángot az Úrtól, de lassan el is veszítik, mert más világi dolog sokkal fontosabb a számukra.

Hang: Kiterjesztem hatalmamat erre.

Jézus: Röntgen szemeim vannak, belelátok lelketekbe. Látom, hogy szavaim először hatnak rátok, lángra gyújtanak benneteket, de ez a láng hamar kialszik, mert a világ dolgai elterelik a figyelmeteket. Az Engem hallgató, üzeneteimet olvasó gyermekeimre úgy kiterjesztem Isteni hatalmamat, hogy egyre kitartóbbak lesznek.

10.

Érzés: A szeretet valakiben olyan mértékű, amennyire az ember meg tudja alázni magát a másikért. Természetesen, Isten törvényei keretén belül.

Jézus: Az emberi kapcsolatokban bizony csak úgy lehet megőrizni a szeretetet, ha félretesszük sértődöttségünket, amikor valami igazságtalanság ér, és inkább alázatosan hallgatunk.

11.

Kép: Egy fehér díszes, arany hullámos szélű kártyalap, egy római katona van rajta lovon ülve.

Jézus: Szent Márton volt a kártyán, a fehér háttér lelke tisztaságát jelenti, a kártya hullámos arany szegélye az ő Mennyei dicsőségét.

12.

Kép: Egy fehér lapon tömött írások vannak különböző nyelveken.

Jézus: Sok választottam van a Földön, kik lejegyzik szavaimat. Szeretném, ha egység és szeretet lenne e gyermekeim között.

13.

Kép: Egy idősebb, fehér hosszú hajú és szakállú férfi Szentírást tart a bal kezében.

Jézus: Ez a férfi a 4 evangélistát szimbolizálja.

14.

Kép: Egy férfi szónok egy épület emeleti erkélyén vagy ablakban piros fedelű nyitott könyvet tart a kezében. Mások várták őt, hogy megjelenjen, és hogy beszéljen hozzájuk.

Jézus: Ez a férfi egy hamis próféta, akit nagy érdeklődéssel várnak, és hazugságaival félre fogja vezetni a híveket.

15.

Kép: Egy virágszáron két harangszerű virág van, az egyik közülük délnyugat felé néz, fehér, fénylik, és ragyog. A másik virág ellentétes irányba néz északkelet felé, és nem fehéren fénylő.

Jézus: Az Egyház közös tőről fakad, az Ősegyházból. E végső időkben két részre szakad. Az egyik ága a tradíciókat tiszteli és folytatja, tündöklik a tisztaságtól és igazságtól. A másik ága a reformokat követi, és elsötétül.

16.

Hang: Elég volt egy kocka is.

Kép: Világoskék kockát tart valaki két ujjal, és mutatja nekem.

Jézus: Nézd kislányom, Nekem elég ez a kicsiny részlet a lelkedből, és benne látom az összes lelki tulajdonságodat. Mindent, ami rád jellemző.

17.

Az ördögűző Amorf atya könyvében beszámolt arról, hogy az okkultizmus, és egyéb mennyire odavonzza a gonosz lelkeket.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Hang: Forradalmasítom benned ezt.

Kép: Fény.

Jézus: Küzdened és harcolnod kell az okkultizmus ellen, a New Age áramlata ellen, az okkult gyógyítások és tanítások ellen, tehát, forradalmasítom benned ezt. Segítek, hogy megvilágosítsam az utat előtted fényemmel a sátán elleni harcban.

18.

Arról volt szó, hogy ragaszkodom egyes személyekhez, mert szeretetkapocs fűz hozzájuk.

Kép: Egy nagy, halványsárga színű bojt, amelyben halvány rózsaszínű árnyalat is volt.

Jézus: A bojt azokat ábrázolja, akikhez különösebben ragaszkodsz. Ez csak dísz a lelken, mert a legfontosabb az ellenségszeretet.

 

 

Isten szemével

2019.02.18. 11:18

2019.02.17.

1.

Kép: Egy palota épületének jobb oldalán egy hercegnő jön felém sötétkék ruhában, a fején fehér fátyolt visel, amely a nyakát is eltakarja, és arany koronát

Jézus: Kislányom, az Árpád-házi Magyar Szentek egyike jött feléd, hogy biztosítson a felől, hogy a Magyar Szentek az Atya trónja előtt leborulva imádkoznak hazádért.

2.

Kép: Egy piros fedelű könyv van előttem, kétsoros a könyv címe, a második sorban a „paráználkodás” szó van jelen.

Jézus: Ez a könyv a halálos bűnök gyűjteménye. A baj, ami az emberiség romlását okozza, hogy nem látják a különbséget a halálos és bocsánatos bűnök között. A ma embere a paráználkodást pl. nem bűnnek, hanem erénynek képzeli, és büszkélkedik vele.

3.

Egy nagy díszgömb a Karácsonyfáról, mögötte a levegőben egy kicsi méretű fehér szárnyú Angyal.

Jézus: A nagy gömb az új Jeruzsálemet jelenti, az új Eget és új Földet. A kicsi angyal a transzcendentális világot, amely együtt él majd az új Jeruzsálemben a szent maradékkal.

4.

Egy szórásos temetésen voltam, ahol az elhunytat egy pap búcsúztatta. A pap kérdezte: Csak ennyit ér az élet? Hogy porrá válunk?

Kép: Az elhunyt Égi kincseket gyűjtött.

Kép: Az elhunyt feketeségben, balra fordulva van, lángok vannak mögötte

Érzés: Sokat kell érte imádkozni.

Borzalom töltött el, hogy az elhunytnak a porait nem helyezték sírba, nem hogy koporsós temetés nem volt, de urnás temetés sem. Mintha nem is létezett volna.

Jézus: Drága kislányom, hogy mi történik a testével halott gyermekemnek, az lényegtelen. Ami számított valamit a lelkének, az a keresztény pap búcsúszavai. Azonkívül az ő jócselekedetei. De azért sokat kell szenvednie a tisztítótűz legmélyén, mert nagyon gyenge kapcsolata volt Velem. Imádkozz érte.

5.

Kép: Egy valaki magasan ül egy széken, a lábát lógatja lefelé, fehér harisnya van rajta. Én e személy alatt állok, és felfelé nézek rá.

Jézus: 4 év alatti ártatlan gyermekek lelkének típusát mutatom ezzel a képpel. Megkeresztelték még kicsi korában, bűneit még nem tudja felfogni, még nem felel értük, ezért üdvözül. Te pedig tisztelettel nézel föl rá.

6.

Hang: Gyászolni, szomorkodni veled.

Jézus: Nem fogok gyászolni, szomorkodni veled, mert hazád nagyon meg lesz gyötörve, de fényes dicsőségben fog felemelkedni.

7.

Kép: Egy háborús övezet, egy városban az épületek romjai között egy fiatalember észak felé szalad puskával a kezében, a távolban bomba robbant, és annak füstje szállt fel az ég felé.

Hang: Én is egyetértek ezzel.

Jézus: Egyetértek azzal, mikor a megszállt területet védik a lakói. Önvédelemből, a haza védelméül lehet fegyvert fogni.

8.

Kép: 3 kártyalap van egymás mellett, mindegyikükön 1-1 Angyal. Az Angyalok különböztek egymástól.

Jézus: A 3 Arkangyalt mutattam neked, Szent Mihályt, Szent Rafael és Szent Gábriel Arkangyalt.

9.

Szentmisén voltam, a szentáldozási sorban álltam, amikor valaki megérintett. Hátra néztem, vajon egy ismerős-e volt az, aki megérintett. A hátam mögött két hölgy állt, akik számomra ismeretlenek voltak, a hozzám közelebbi oldalra nézve figyelt éppen valamit.

Jézus: Az Őrangyalod éreztette jelenlétét, hogy az áldozáskor is kísér téged.

10.

Kép: Nagy lábosok, fazekak vannak egymás tetején 2 sorban egymás mellett. Mindegyikük tele van.

Jézus: A fazekak, lábosok 1-1 engesztelő lelkét jelentik az irgalmasság testi-lelki cselekedetivel megtöltve.

11.

Hang: Ezt mind megtanultam.

Jézus idéz valakit: „A legnehezebb dolgokat: hogy az ellenséget szeretni kell, hogy mindent meg kell bocsátani, hogy a szenvedést el kell fogadni és felajánlani, ezt mind megtanultam Tőled Jézusom”.

12.

Hang: Versenyt futtok az idővel.

Jézus: Röpül az idő, hamarosan beköszöntenek az emberiségre váró nagy események. Alig tudjátok utolérni magatokat az engeszteléssel, hogy minél több lelket mentsetek.

13.

Kép: Egy kehely felett egy Oltáriszentség, melyet 2 kéz tör ketté.

Jézus: Én is megtörtem a kenyeret, és úgy adtam apostolaimnak. A papok is megtörik az Én átváltoztatott Testemet, hogy szemléltessék kínhalálomat és kínszenvedésemet, és így áldoztatják meg önmagukat. Lelkükbe eltemetnek, és Én feltámadok bennük.

 

Isten szemével

2019.02.11. 12:56

2019.02.10.

1.

Kép: Egy hatalmas szobor egy nagy téren. A téren a szobor körül emberek sokasága, de az emberek hangyányi nagyságúak a szoborhoz képest.

Jézus: Ez jelkép a jövőből. Az antikrisztus mérhetetlen hatalmát és erejét fejezi ki a neki behódoló emberek előtt.

2.

Kép: Egy tálkából kanállal vesznek ki szent olajat, majd kiöntik a kanálból illetéktelen helyre.

Jézus: Az antikrisztus uralma alatt nemcsak az Oltáriszentséget tüntetik el és semmisítik meg, hanem a szent olajokat, a katekumenek olaját, a krizmát, a betegek kenetének az olaját is, amelyekkel a szentséget szolgáltatták ki.

3.

A 2020-ban megrendezendő Eucharisztikus Kongresszus sikeréről gondolkodtam.

Hang: Jó előkészületek kellenek valami sikeréhez.

Jézus: Az Eucharisztikus Kongresszus csak akkor sikerülhet jól, és csak akkor válthatja valóra a hozzá fűzött reményeket, ha már most a papok és hívek a legnagyobb tisztelettel és hódolattal bánnak az Oltáriszentséggel. Óvakodnak a szentségtörésektől, pl: a bűnös állapotban áldozástól, az újraházasodottak áldoztatásától, mert ezek azok a vétkek, amelyek a legnagyobb fájdalmakat okozzák Nekem, az Eucharisztikus Jézusnak.

4.

Kép: Egy néhányan összejöttünk egy kis csoportba, 4-6 ember alkotta a kis csoportot. Egy püspök csatlakozott hozzánk.

Hang: A háborúban is.

Jézus: Amikor megindul a szétválasztódás, felszentelt gyermekeim, a papok, püspökök, bíborosok egyaránt kettéválnak, és magukkal viszik híveiket is. Az üldözés alatt, de már a közelgő háború idején is gondoskodom engesztelő gyermekeimről, hogy ne maradjanak pásztor nélkül.

5.

Kép: Egy nagyon kövér férfi áll előttem.

Hang: Nagyon gazdag.

Kép: Kék fény.

Jézus: A nagy gazdagság nem használ a léleknek, inkább árt, mert gőgössé, önteltté teszi. Törekedj kislányom a szegénység szeretetére.

6.

A Normafai kápolna pályázatairól volt szó.

Kép: Egy fekvő rózsa, melynek nagyon hosszú a szára. A rózsa virága balra néz.

Kép: Arany fény.

Jézus: A fekvő rózsa az áldozatos engesztelők imáját jelenti, ragyogó fényben fog feltámadni, amikor végre felépül az Édesanyátok által kért kápolna.

7.

Egy halottért imádkoztam.

Kép: Az elhunyt lélek mintha nem szenvedne annyit korábbihoz képest, vidámabb volt az arca.

Kép: Egy falon egy falinaptár van, az elhunyt a falinaptárt nézi.

Jézus: Látod gyermekem, érdemes imádkozni a halottadért, mert enyhült szenvedése. A falinaptáros kép azt mutatja neked, hogy ez az elhunyt alig várja, hogy eljöjjön szabadulásának ideje. Ebben sokat segíthetsz neki.

8.

Egy éneket énekeltek Budapestről.

Kép: Szűzanya Budapest városa felett lebeg, dél felé fordulva.

Kép: Magyar Korona.

Jézus: Édesanyám szeretné választott Magyar népe érdeklődését a világi dolgoktól a komoly gondok felé fordítani, ezért fordul Afrika és Arábia felé. Onnan várható a migránsok beözönlése.

9.

A prédikációkról, és annak felépítéséről volt szó.

Olvastam: Pio atya idején egy pap egy magas szintű szentbeszédet tartott, amit Pio atya megkritizált, mert nem volt érthető mindenki számára.

Kép: Magyarország Őrangyala tömjénezővel a kezében.

Jézus: A prédikációk rendeltetése, hogy az Evangéliumi Szent szavaimat közelebb hozzák és érthetőbbé tegyék a hívek előtt. Tehát, nem az a lényeg, hogy egy retorikai mesterművet alkossanak. Magyarország Őrangyala szomorúan látja, hogy a szentmiséken egyre ritkábban történik tömjénezés. Ezért, a papok helyett körültömjénezi az Én oltáromat, és Engem az Oltáriszentségben.

10.

Kép: Egy könyvszekrény, melynek felső és alsó polca tele van mindenféle dolgokkal, könyvekkel. A felső polcon lévő könyvek tetején egy Szeretetlángos Szűzanya kép van fektetve.

Jézus: Ez egy olyan gyermekem könyvszekrénye, akinek még a világi dolgok fontosabbak, mint Édesanyám és Én.

11.

Kép: Egy kilincsen a kabátom van felakasztva, egy kéz leveszi azt onnan.

Jézus: Őrangyalod rendre akar szoktatni, hogy mindent azonnal a helyére tégy.

12.

Kép: A piros színű Szent Szív felett egy kitárt szárnyú fehér galamb van, mindkettő körül fényár van.

Jézus: Szentlelkem és Én szorosan összetartozunk, és Atyám fénye borít be minket.

 

Isten szemével

2019.02.04. 12:55

2019.02.03.

1.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Hang: Nem vagy a sajátod.

Jézus: Ez azt jelenti kislányom, hogy az üzeneteimet nemcsak neked küldöm, hanem minden testvérednek, akiknek adsz belőle. Tehát, nem sajátíthatod ki magadnak, amivel megajándékozlak.

2.

Hang: Ez tilos neked, ezt megtiltom neked.

Kép: Mennyei Atya.

Jézus: A Mennyei Atya megtiltja neked, hogy érzékenykedj, ha megbántanak, és neheztelj az illetőre. Áldást kell kérni rá.

3.

Hang: A szellemi világod tükröződik ezen.

Kép: Angyal tartja az Oltáriszentséget a kezében.

Jézus: Amikor magadhoz veszel, nemcsak testedet járom át, hanem lelkedet és értelmedet is. Ez tükröződik belőled a szentáldozás után.

 

4.

Az Őrangyalomat hívtam segítségül valami ügyben.

Kép: Az Őrangyalom szinte tapsolt örömében.

Jézus: Az Őrangyal nagyon örül, mikor valami feladatra kéri a védence. Ez általában ritkán fordul elő.

5.

Valamit kértem az Úrtól.

Hang: Felujjongani benned.

Jézus: Nagyon szeretem, mikor váratlanul, szívből fakadó szavaiddal megszólítasz Engem. Ilyenkor ujjongok örömömben.

6.

Maria Valtorta írásban: Jézus az Ő követéséről beszélt olyanoknak, akik azon gondolkodtak, hogy követni szeretnének Őt. Jézus megfelelő szigorúsággal beszélt hozzájuk.

Érzés: Egyesek részére Jézus szavai ostorozók, mások részére ugyanazok a szavak inkább gyógyító hatásúak, mert utat mutatnak nekik

Jézus: A dédelgetést, a kényeztetést, a dicséreteket könnyű elfogadni Tőlem. Bezzeg, az olyan szavakat, amelyek Isten törvényeinek a betartására figyelmeztetnek, vagy lemondásokra, önmegtagadásokra, azokat már nehezen fogadják el. Akik nem olyan mélyen hívők, túl szigorúnak, és túlzásnak veszik.

7.

Érzés: A Tízparancsolatnak hatalmas ereje van, és ha valaki tisztán aszerint él, lemondással, nagy erőt sugároz ki magából.

Kép: Emberek állnak a Tízparancsolat kőtáblái előtt. A gonosz lelkek elsodorják az embereket a kőtábláktól. Az embernek energiát kell belefektetni a szabad akarata révén, hogy visszakerüljön a Tízparancsolat kőtáblái elé. Hogy az ember állandóan itt állhasson, nagy erőbe telik neki, mindig tréningezni kell a saját szabad akaratát.

Hang: Hogy milyen gyorsan tudtok haladni a lélek fejlődésének útján, mindig a jó és rossz között kell választani. Hűségesnek kell maradni a Tízparancsolathoz. Ez nagy erőbe kerül, mert ellenségem kísértéseivel gondoskodik róla, hogy visszasodorjon benneteket.

8.

Maria Valtorta írásából: Jézust megátkozta Doras fia, mert minden tönkrement a birtokán. Jézus épp akkor a templomban volt az apostolaival, amikor ezt közölték Jézussal. Jézus válasza volt erre: „Átka nem fog Rajtam, különösen azért nem, mert ti áldotok”.

Érzés: Az áldás semlegesíti az átkot, ahogy a matematikában is a pozitív semlegesítheti a negatívat az összeadásnál.

Jézus: Az átkozódás negatív cselekedet, és halálos bűn. Az áldás pozitív megnyilvánulás, és a kettő egymást, ha találkozik, semlegesíti. Ezért, ha hallotok környezetetekben átkozódást valakire, az illetőre azonnal mondjatok áldást. Így lehull róla az átok. Nem tudnak rátelepedni a gonosz lelkek.

9.

Érzés: Nem mindegy, hogy kikkel, mikkel vesszük körbe magunkat. Pl: Egy olyan templomban, ahol sok misét mondanak, és tele van Szent szobrokkal, jó érzés fog el, pozitív ott a kisugárzás.

TV-ben egy műsorban volt: Egy mexikói férfi Amerikából Mexikóba ment meglátogatni a beteg nagymamáját. Az autóját egy néhány órára magára hagyta. Mások ezt meglesték, és drogot csempésztek a kocsijába a férfi tudta nélkül. A határőrök letartóztatták a férfit, és börtönbe zárták Mexikóban. A férfi a börtönben vált bűnözővé azáltal, hogy belekeveredett egy bandába, és embert is ölt. Holott, a világi életében soha nem tett ilyet a börtönön kívül.

Jézus: Tartózkodjatok a bűnben elmerült, megátalkodott felebarátaitoktól. De ez nem azt jelenti, hogy ne segítsetek a bűnösökön. Imádkoznotok kell értük, és ha kinyitják a lelküket, jó útra kell téríteni őket. De ne keveredjetek a megátalkodottak közé. Lelketek a közelségükben bajba kerülhet, még el is veszhet.

10.

Hangom: Mindenkire úgy akarok ránézni, hogy ő egy ember, Istennek a teremtménye.

Jézus: Vannak, akik úgy néznek választottjaimra, mintha minden kegyelem az ő érdemük lenne. Ő csak eszköz, és Engem kell tisztelni, imádni, és dicsőíteni azért, amit kap.

 

11.

Hang: Hogy segítsek a Magyaroknak.

Jézus: Most, hogy Magyarország támadásoknak van kitéve, és nehéz helyzetbe kerül a migráció elhatalmasodása miatt, több engesztelő közösségem Hozzám fordul bizalommal, hogy segítsek a Magyaroknak. Bízzatok Bennem, mindig veletek vagyok Édesanyámmal együtt.

12.

Kép: Egy emberekből álló menet előre halad észak felé, valaki közülük kitárta a karját egy kissé az Ég felé, és így mennek előre. Egy emelkedés látható a képen.

Jézus: A menetben engesztelőket láttál, akik Isten felé haladnak. A kitárt karú ember azoknak a legbuzgóbbaknak a szimbóluma, akik tele vannak hatalmas hódolattal, szeretettel, áldozatkészséggel a Szentháromság iránt. Nem minden engesztelő tart ezen a fokon.

13.

Hang: Kialudt a fényed mindörökre.

Kép: Egy lélek elsötétül, elfeketedik.

Érzés: Amikor felelevenítünk valami gondolatot, vagy tudást, életre keltjük. Ha másokkal is megosztjuk ezeket a gondolatokat, a tudás gyarapszik, mert azokat másokba is átültetjük. De ha csak magunknak tartjuk meg, velünk együtt hal meg az a tudás.

Jézus: Ha valakiben kialszik a fény, amit Tőlem kapott, a lelke elsötétül, elfeketedik, és elkárhozik. Ha valaki életében nem osztja meg másokkal a tudását és a tapasztalatait, amivel használni tudna, és így hal meg, nagy mulasztást követ el. Akkor is mulasztásnak minősül az ilyen bezárkózott gyermekem hallgatása, ha még nem hal meg, de társait megfosztja attól a jótól, amit Tőlünk kapott.

14.

Az év Február 2.-ai gyertyaszentelésről volt szó.

Jézus: Ezen a napon, Gyertyaszentelő Boldogasszony, és a Szeretetláng napján azt ünneplitek, hogy Én, a világ Világossága be lettem mutatva a Mennyei Atyának a templomban. Édesanyám Szeretetlángját is ezen a napon óhajtja ünnepeltetni.

15.

Hang: Egy kis akarat kell hozzá.

Jézus: A nehezebb emberekhez csak egy kis akarat kell. Ehhez a te akaratodat egyesítsd az Enyémmel. Így már minden meg lesz oldva.

16.

Kép: Barna ruhás szerzetesek és szerzetesnők libasorban mennek jobbra nagyon vidáman. Különböző színű és alakú sapkaszerűség volt a fejükön. Egy szerzetesnővér pl fehér kötényt viselt, és kék színű süvegszerű sapkát.

Jézus: Ferenceseim nagyon kedvesek Nekem. Velük kezdődik majd a Keresztényüldözés. Azért vannak különböző sapkában, mert mindegyikük más és más feladatot kapott Tőlem. De ami egyforma bennük, az az egyszerűség, és a szeretet.

17.

Kép: I János Pál pápa balra fordulva, fehér miseruhában van, fehér stóla rajta, amely beborítja őt, kezében a szentségtartó, mely az Oltáriszentséget rejti magában

Jézus: Ő Szentjeim között rangos helyet foglal el, liliomtisztaságú helyettesem volt a Földön. A képen a fehér miseruha szimbolizálja ezt.

18.

Kép: Három domino egymás tetején felállítva, nagy számok voltak rajtuk, mint pl: 5, 6

Jézus: A sok megpróbáltatás és harc után a Szentháromság győzni fog a sátán felett.

 

Isten szemével

2019.01.28. 12:54

2019.01.27.

1.

Én az Eucharisztikus Kongresszusról volt szó.

Kép: Egy kicsúcsosodó hegy, a hegy csúcsa gyémántból vagy drágakőből áll.

Jézus: Az emberiségnek adott ajándékaim közül kimagaslik az Eucharisztia. Az Én dicsőségem fénye tölti be. Üdvösségeteket jelenti az Oltáriszentség.

2.

Hang: Szembetűnő ebben.

Kép: Egy orvos ül, jobbra fordulva beszél valakikhez. Az orvos alatt egy arany folyó vagy arany takaró van.

Jézus: Az orvos Én vagyok, a beteg világ orvosa. A bűnösökért jöttem a Földre, és miután meggyógyítom őket, arany fénybe burkolom őket, amely a Mennyei örök fények felé irányítja mindegyiküket.

3.

Kép: Egy fehér ködfelhő, fényből. A kép bal oldalán egy vár helyezkedik el, melynek tetején egy idősebb, fehér szakállas, hosszú hajú férfi áll jobbra fordulva. A férfi két kezében egy fehér galambot tart, melyet szabadon enged.

Jézus: A vár a Mennyország jelképe, és a Mennyei Atya áll a tetején. Eljött az idő, és elengedi a Szentlelket, hogy figyelmeztesse az emberiséget.

4.

Hang: Jobb irgalmasságot gyakorolni, mint vádolni.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel, áldásra van téve a jobb keze.

Jézus: Ne vádoljatok, és ne ítélkezzetek, inkább legyetek irgalmasok egymással, mint Én veletek. Gondoljatok bele, hányszor elítélhettelek volna benneteket bűneitek miatt, de Én türelmesen vártam, és irgalmat gyakoroltam felettetek. Ha ehhez tartjátok magatokat, bőséges áldásban lesz részetek.

 

5.

Hang: Hatalmas nagy kegyelem.

Kép: Egy szem, arany fény sugárzik belőle. A szemben egy háromszög van, a háromszög mellett balra egy sas, mely a 4 Evangélium egyikét jellemzi.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A Mennyei Atya szemét mutatom neked az arany fénnyel, amely a hatalmas nagy kegyelem áradását jelenti az emberiségre, a szemben látszó háromszög a Szentháromság állandó jelenléte, és a sas Isten Igéje, amit elküldött nektek.

6.

Kép: Egy régi korú színházban egy zeneszerző, ősz paróka a fején, pirosas a ruhája, balra fordulva a páholyok felé néz felfelé, többen állnak körülötte.

Kép: Egy színpadon egy színpadi jelenet zajlik, több színésszel.

Jézus: Az élet színpadán sok-sok ember áll, és várják az elismerést. Pedig nem az emberek véleménye számít, hanem az Istené. Sok ember eltakarja a valódi arcát, színészkedik.

7.

Hang: A valutám… a valutád ez.

Jézus: Jócselekedeteidért az Én valutámmal, Mennyei kincsekkel fizetek neked. A te valutád, amit Nekem adsz, a lelkek, akiket megmentesz Nekem.

8.

Kép: Valaki elém jött egy injekciós tűvel.

Jézus: Semmi szín alatt sem engedjétek a chippet belétek ültetni.

9.

Arról volt szó, hogy amikor annyira el vagyunk foglalva, hogy nem jut idő pihenésre.

Olvastam Vianney Szent Jánosról, hogy annyira el volt foglalva, hogy állva evett.

Kép: Egy háromszög, vér folyik belőle.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: A háromszög az egység jelképe is. Kötelességed a szervezeted egységére is ügyelni. Ezért egyél, és pihenjél. Tested a Szentlélek temploma, vigyázz rá.

10.

Hang: Lehet ostromló imád ez.

Jézus: Az Irgalmasság rózsafüzére a leginkább alkalmas arra, hogy ostromold vele az Eget, és leesd vele irgalmunkat.

11.

Kép: Egy kéz nyújtja Jézus Szívét, látszik rajta az oldalseb a szív bal oldalán, az oldalsebből egy vércsepp buggyan ki.

Jézus: Ezzel a képpel azt mutattam neked, hogy Lelkemben ma is szenvedek, véremet hullatom misztikusan az elkövetett bűnök miatt.

12.

Hang: A miniszterelnöknek ez.

Hang: Hallod? Oroszországban ez.

Hang: Ki szólította meg Netanjahut?

Jézus: Ebben a ’19-es évben megsokasodnak a megpróbáltatások. Nehezebb lesz, mint a tavalyi év. A nagyhatalmak erősödnek, összecsapnak, és nagyon közel van a III. világháború.

13.

Hang: A sötétség ünnepe következik most.

Hang: A sötétség ünnepére nagyon…

Jézus: A sötétség erői ünnepelni fognak, mert a háborúban sok ember életét veszíti, és felkészületlen lesz a halálra.

14.

Hang: Ünneplőbe öltöztetni szíveteket.

Jézus: Úgy jöjjetek a szentmisékre, hogy öltöztessétek szíveteket ünneplőbe. Lelketeket mosdassátok meg Szent Véremmel, hogy ragyogó, tiszta lélekkel vehessetek magatokhoz az Oltáriszentségben. Így lesz boldog a találkozásunk.

15.

Kép: Egy fehér fényes nyitott könyvecske.

Kép: A fehér könyvecskét valaki kezében tartja és olvassa, balra fordulva.

Jézus: Mindannyiótoknak van a Mennyországban Élet Könyve. Ebbe mindig bejegyzem cselekedeteiteket, a jókat arannyal, a rosszakat feketével. Egy-egy szentgyónás után és teljes búcsú után minden rossz feljegyzést törlök. Vigyázzatok, hogy ne kelljen feketével írnom. A külön ítéletkor szeretném, ha csupa arany betű szerepelne benne.

16.

Hang: Villámokban fürdesz.

Jézus: Amikor pillanatokig tartó, de nagy intenzitású szellemi örömöt érzel, hatalmas szeretetet, akkor kegyelmeim villámaiban fürdetlek.

17.

Hang: Felfedni titkaimat benned.

Jézus: Akkor fogom felfedni titkaimat benned, amikor lelked elhagyja testedet, és személyesen találkozunk.

18.

Hang: Jó lenne, ha meg tudnék maradni benned.

Kép: Egy pap jobbra fordulva, egy kalapot tart a jobb kezében, mintha indulni készülne valahova.

Jézus: Itt azokra a felszentelt fiaimra gondolok, akik el akarják hagyni hivatásukat. Ó, bárcsak megmaradnának szolgálatomban. A lelkük nagy veszélyben van.

19.

Hang: Előre foglaltatik ez.

Hang: A halottak.

Kép: Egy haldokló pap

Jézus: A Földi élet ideiglenes. Csak a túlvilág örök. Atyám szabja meg, hogy ki meddig él. A halottak nemcsak hiszik, hanem tudják, mi van a Földi élet után. Felszentelt fiaim nemcsak önmaguk lelkéért felelősek, hanem a hívekért, ha nem megfelelően gondozták őket.

20.

Arról volt szó, amikor nem érnek célba a jó szavaink, jócselekedeteink.

Hang: Minden szóért megjutalmazlak.

Kép: Mennyei Atya.

Hang: Akkor is megjutalmazlak érte.

Jézus: Ezzel azt akartam mondani neked, hogy nem az eredmény a fontos, hanem az akarat és a cselekedet. Te csak szolgálj Engem, és mentsd a lelkeket.

21.

Hang: A megtisztulásnak nagy ereje van… ragyogsz a folyóban.

Jézus: Én a bűnbánatra, és a szentgyónásra gondoltam ezzel a hanggal. A szentgyónás után úgy érzi magát az ember, mintha kicserélték volna. Nagy benne az elhatározás, hogy ezután nem bánt meg Engem, és az embereket. Elmerül az Én irgalmam fényében. Tele van hálával, és boldog, békés, nyugodt. Ekkora változást hoz nektek a megtisztulás.

22.

Hang: A gonosz ravaszságán múlik ez.

Jézus: A gonosz ravaszságán múlik, hogy kit mivel és hogyan tud elcsábítani. Mindenkinek van egy gyenge pontja, ami könnyebben támadható. Ő ezt jól ismeri.

23.

Kép: Jézus lefelé néz, töviskorona a fején, gúnytábla a nyakában, nádszál a kezében.

Hang: Lángolok.

Hang: Isteni akaratomban részes.

Jézus: Míg a töviskoronázás kínjait éltem át, irántatok érzett Isteni szeretetemmel lángoltam. Atyám akarata élt Bennem.

24.

Kép: A Pieta szobor, Szűzanya karjaiban tartja a halott Jézust. A szobor előtt egy kissé balra, egy fehér fényű Angyal látható féltérden, jobbra fordulva.

Kép: Fény.

Hang: Mutatója vagy ennek.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Fény.

Hang: Ünneplője vagy ennek.

Jézus: Engem, a halott Jézust imád a te Őrangyalod. Ugyanis, nemcsak a Lelkem, hanem a Testem is Szent. A keresztút 12. állomásánál továbbra is borulj le Előttem, a halott Jézus előtt. Ezt tanítsd másoknak is. Ünnepeld ne csak feltámadásomat, hanem halálomat is. Ezzel váltottalak meg benneteket.

25.

Arról volt szó, hogy a tudományok hogyan néznek a fogantatásra.

Kép: Két ivarsejt találkozásakor, amikor egy emberi élet kezdődik, egy hatalmas arany fény csillan fel, amikor az emberi lélek a testbe száll.

Kép: Két ivarsejt találkozása, amikor állat fogan, nincs fény.

Jézus: A tudomány nem tesz különbséget az emberi és az állati fogamzás között. De ti hívő gyermekeim tudjátok, hogy az a legnagyobb különbség az ember és az állat között, hogy az emberbe Isten a fogantatás pillanatában lelket lehel. Így a magzat egy emberi életkezdemény. Az állatnál viszont Isten lehelete elmarad. Őt Földi életre rendelte. Csak Földi életre. Az állat Földi élete az anyagot tekintve ugyanúgy indul, mint az emberé, csakhogy egyenként nem lehel bele semmit, mert az állat anyag marad, élő anyag. Az életet a teremtéskor adta neki.

26.

Hang: Azt átugrom.

Jézus: Amit egy ember életében lelke szempontjából nem tartok fontosnak, azt átugrom. Csak a lényeges dolgokat vizsgálom, ami a túlvilágon számít.

27.

Kép: Az Eucharisztikus Kongresszus körmenetén az Oltáriszentséggel a nagy Magyar Szentek is lépdelnek a Földön élő emberek között. A menet jobbra megy.

Jézus: Nemcsak a Szentek, hanem az Angyalok is ott járnak majd köztetek a Szentekkel együtt. Ez az Égben is nagy eseménynek fog számítani.

28.

Kép: Egy templomban áll a vőlegény, a menyasszony, körülöttük a vendégsereg. Egy nagy alak átöleli őket.

Hang: Én a férjemhez tartozom.

Kép: Fehér lepke.

Jézus: Az Egyházi esküvő nagyon fontos az Én szememben. Én öleltem át a vőlegényt, a menyasszonyt, és a rokonságot. Egészen a halálig örök kapocs a házasság. A fehér lepke nem más, mint a boldog menyasszony lelke.

 

Isten szemével

2019.01.21. 18:16

2019.01.20.

1.

Hang: Megbeszéljük.

Kép: Az Őrangyalom balra fordulva, féltérdelve, a szívére tette a kezét.

Jézus: Kedves kislányom, mielőtt bármit teszel, mindig meg kell beszélned Velem. Az Őrangyalodat térdelve láttad, ahogy várja az utasításokat veled kapcsolatban.

2.

Arról volt szó, hogy az Angyalok megkérdezik a Mennyei Atyától, hogy segíthetnek-e, amikor valami problémát látnak. Az Angyalok nem önmaguktól cselekszenek, hanem mindig a Mennyei Atya ad rá engedélyt, vagy Tőle kapnak utasítást valami megtételére.

Jézus: Különösen választottjaim esetében van ez így, mert nagyon lényegbevágó, hogy hogyan irányítanak titeket. Én mondom meg nekik, hogy mikor hogyan vezessenek a lelki fejlődés útján. Ugyanis, rajtatok múlik a reátok bízottak lelke.

3.

Kép: Egy Angyal fehér ruhában jobbra fordulva, magasan előtte egy fehér gyertya ég. Az Angyal helyébe egy ősz szakállú, hosszú hajú férfi jelenik meg ezüst ruhában kitárt karokkal, ugyanúgy jobbra fordulva.

Jézus: Amikor ti engesztelők imádkoztok, az Angyalok és Szentek besegítenek nektek, és együtt engesztelnek veletek.

4.

Hang: Angyalaimat… Angyalaimmal teljesedsz ki.

Jézus: Szeresd és tiszteld Angyalaimat, mert Ők segítenek neked, nagyban hozzájárulnak lelked fejlődéséhez. Így teljesedsz ki.

5.

Kép: Egy képecskén emberek felett megjelenik az Úr Jézus arca, majd az Úr áldást ad jobb kezével kereszt alakban. Az emberek mind feléje fordulva fogadják az áldást, mint ahogy a napraforgó a nap felé fordul.

Jézus: Titeket engesztelőket láthattad a képen, akik le nem veszik tekintetüket Rólam, és áldásomat tisztelettel és örömmel fogadják.

6.

Hang: Élet… törvényeken keresztül… ez katasztrófa.

Jézus: Én ma is köztetek élek láthatatlanul, és szomorúan nézem, hogy az új reformokkal, új törvényekkel hogyan tévesztik meg az Én leghűségesebb gyermekeimet is. Nem beszélve a közömbösökről és ingadozókról. Ez bizony katasztrófa.

7.

Hang: Jobb üldözöttnek lenni, mint üldözőnek.

Hang: Szent Pál nyomán nősz.

Jézus: A Keresztények, akiket üldöznek, jó úton járnak, mert kitartanak Mellettem, az Oltáriszentség mellett, és Édesanyám mellett. Lelkük biztonságban van, és a Menny várja őket. Szegény üldözők, sajnálatra méltók, mert ha nem térnek meg, a pokol kapui várják őket. Szent Pál is üldözött volt, és ha követed őt a hűségben és szenvedésben, lelked egyre jobban növekszik.

8.

Hang: Az úri emberek előtt.

Kép: Jézus a trónon ül fehér ruhában és piros köpenyben.

Hang: Szeretet.

Hang: Előfordul.

Jézus: Az úri emberek előtt, akinek magas az iskolai végzettségük, nehezebb beszélni üzeneteimről, mert nem tudják elhinni, hogy Mi Égiek kiválasztunk egyeseket, és beszélünk hozzájuk. Pedig Én, Ég és Föld Ura annyira szeretem teremtményeimet, hogy ha látom, hogy nem kételkednek, bizony megszólítom őket. A tanultak nehezebben fogadják el szavaimat, de azért köztük is előfordul olyan, aki nemcsak az értelmével, hanem a szívével közeledik üzeneteimhez.

9.

Hang: Isten akarata szerint, hogy ez legyen mindenkinek.

Kép: Egy ajtó, mely vasrúddal van elreteszelve. A vasrúd az ajtó közepén helyezkedik el, és túlnyúlik az ajtó jobb és bal oldalán, a hevederzárhoz hasonlóan. A vasrúd közepén egy szélesebb fatéglalap helyezkedik el függőleges irányban.

Jézus: Amikor megtörténik a szétválasztódás, legbátrabb pap-fiaim és az ő hűséges hívei egy biztonságos rejtekhelyre vonulnak az Én akaratom szerint. Életben kell maradniuk, mert ők alkotják az Én maradék Egyházamat.

10.

Kép: Egy valaki átölel egy nagy játékmacit.

Hang: Édes.

Jézus: A játékmaci az engesztelőket szimbolizálja. Átölelem őket, mert olyan édesek.

11.

A Normafai kápolna felépüléséért imádkoztunk.

Hang: A kápolna az utolsó pillanatban lesz megépítve.

Kép: Sietve építik a kápolnát, kapkodva.

Kép: Kék fény.

Jézus: Sajnos az engedély kiadása sokat fog késni, ezért kell majd sietni a kápolna felépítésével. De mi Égiek gondoskodunk róla, hogy mire égetően szükség lesz rá, az események gyors bekövetkezése miatt abban tudjatok lelket menteni. Édesanyám segíteni fog. Bízzatok Benne.

12.

Kép: Egy nagy turulmadár, feje felett egy nagy korona lebeg, a szárnyait kitárta, teste felém fordulva, a fejét balra fordította, és hangokat ad ki magából

Jézus: Eljön az idő, mikor hazátok államformája királyság lesz. De ez csak az Új Világban teljesül.

13.

Amikor másokat óvatosságra intek a hit kérdéseiben.

Kép: Egy ajtó vagy kapu, mely felül ívelt. Az ajtót három háromszög tölti ki, egy felül, és kettő alul helyezkedik el

Jézus: Drága kislányom, helyes, hogy óvatosságra intesz másokat a hit és vallás terén. Ugyanis, nagy kavarodás lesz. Egy káosz alakul ki a szertartásokban, a különböző tanításokban, lassan-lassan a Szentmise átadja a helyét más vallások liturgiáinak, szokásainak. Meg kell maradnotok a Római Katolikus hitben. Csak ott találjátok meg a szentségeket, az Oltáriszentséget, és a többit. Csak ott tisztelhetitek Mennyei Édesanyátokat. Nagyon ravasz módon közelítik egymáshoz a különböző vallásokat, hit csoportosulásokat. Sokat beszélnek arról, hogy egy Isten van, és abban három személy, és ugyanez az Isten minden vallás Istene. Sokat hallotok majd a humanista szemléletmódról, az egymás iránti szeretetről, a szegények iránti együttérzésről. De egyre kevesebbet Rólam, Atyámról, és a Szentlélekről, a Szűzanyáról pedig szinte semmit. Ti csak bújjatok meg az Oltáriszentség fénye, és a Szűzanya palástja alatt.

14.

Kép: Egy arany kehely felett egy nagy fehér Oltáriszentség, majd afelett a Mózesi Tízparancsolatkő.

Jézus: Szeretném, ha minden teremtményem szívében első helyen állna az Oltáriszentség, az Én Testem és Vérem. Szeretném, ha az örökérvényű Tízparancsolat változtatás nélkül szívébe vésődne az emberiségnek. E kettő az üdvösségük titka.

15.

Érzés: Még ha valamiért nem is kell fizetni, mégis mindennek megvan az ára, valaki mindig ki kell, hogy fizesse annak az árát. Pl: a kegyelmeket az Úrtól sem ingyen kapjuk, mert ha azt a szabad akaratunk által magunkévá tesszük, mások felemelésére kell azt gyümölcsözővé tenni.

Pio atya monda: „Mindent meg kell fizetni, a jót és rosszat egyaránt”.

Jézus: Mindenért meg kell fizetni, jóért és rosszért egyaránt. Az természetes, és köztudomású, hogy az elkövetett bűnöknek következménye van. A tartozásokat valahol le kell szenvedni. A kegyelmekről azt szoktam mondani, hogy ingyenes ajándékok. De valójában, aki kegyelmet kap, annak a lelkében akkora hála születik, hogy addig nem nyugszik, míg áldozatokkal, önmegtagadásokkal, és a szenvedés elfogadásával és felajánlásával vissza nem fizeti Nekem. Tehát, ti emberek mindenért fizettek.

16.

Hang: A te és az Én tükröződése.

Jézus: Én csak azokban a teremtményeimben tudok tükröződni, akik elfogadnak, és követnek Engem.

Isten szemével

2019.01.07. 12:13

2019.01.06.

1.

Misén:

Érzés: Nem tudom, hogyan kell szeretni, mintha elveszítettem volna egy nagyon fontos fonalat az Úrhoz vezető úton.

Jézus: Sose szomorkodj amiatt gyermekem, hogy nincsenek erős szeretetérzéseid. Nem éghet egyfolytában a szíved, mert akkor nem éreznéd úgy az Én szeretetemet, mint amikor ez az érzés szünetel. Az érzelem leállítása még nagyobb örömet ad a lelkednek.

2.

Maria Valtorta írásából, amikor Jézus az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről adott tanítást: Jézus: „A szegény felöltöztetett teste üzenetet sugároz az Istenhez, azt kéri: áldd meg, aki minket felruházott.”

Kép: Akinek adunk valamit, mintha egy tőlünk kapott „ruhát vagy ruhadarabot” hordozna magán. Mindezt Isten látja

Hang: Az Atya szeme jó

TV-ben arról beszéltek, hogy vannak helyzetek, amikor egyesek ellopják mások szellemi értékeit, és sajátjaikként adják el

Kép: Az Isten látja, hogy a szellemi érték kitől származik, mert a szellemi érték, mint egy jel tapad a másik emberre.

Jézus: Mikor köztetek jártam, megmondtam, hogy amit a legkisebbnek tesztek, velem teszitek. Atyám bőségesen megáldja azt, aki a.z irgalmasság testi-lelki cselekedeteit végzi, hiszen Ő mindent lát. Súlyos bűnnek tekintem, ha valaki más érdemeivel, cselekedeteivel, vagy kapott kegyelmeivel önmagát ruházza fel, mert ezzel megtéveszti az embereket.

3.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Ha az apa igaz emberként élt, fiának szellemét szinte odavonzza mostani tartózkodási helyéhez”.

A kérdés az volt, hogy mindez hogyan történik, hogyan vonzza oda magához az elhunyt apa a Földön élő fiának szellemét.

Jézus: Boldog az az ember, akinek apja tiszta, igaz életet élt a Földön, és úgy távozott a másvilágba. Az ilyen apa vagy a tisztítóhely legfelső fokán van, vagy az Én Mennyei kertemben, vagy olyan tökéletes volt, hogy a Mennyországba jutott. Innen kapcsolatban van gyermekével, és mivel sokat imádkozik érte az Atyánál, imái fénysugárként jutnak Isten trónjához, melyeket kegyelemmé alakít Isten, és rászórja a fiú fejére. Ezzel a lelkében megmozdul valami, és igyekszik apjához hasonlóvá válni. Oda akar kerülni, ahova apja.

4.

Olvastam a Purgatóriumban szenvedő lelkekről: „Ahogy a lélek tisztul, vagyis ahogy közeledik a Mennyországhoz, szeretete mindegyre növekszik.”

Érzés: Ugyanígy van a Földön élő ember esetében is, ahogy emelkedik a lelünk a fejlődés fokán, annál nagyobb szeretet van bennünk.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Jézus: A tisztítótűzbeli szenvedések, vezeklések, mint az irgalom megnyilvánulásai hatására egyre erősödik a szeretet az ottani lelkekben. Így van ez a küzdő Egyház tagjainál is. A szenvedés nemesít. Aki soha nem szenved, abban nincs együttérzés a beteg, fájdalmakkal teli embertársai felé. A szenvedés megértővé teszi az embert, és mélyíti az együttérzést. Mit ér az ítéletkor az a lélek, aki csak önmagáért imádkozott, egy lelket sem mentett? Az ilyen önző embernek a lelke üres lap. Mások problémáit, gondjait, szenvedését is magatokra kell vennetek, hogy örömet okozzatok Nekem, és kincset szerezzetek magatoknak az Égben.

5.

Kép: Irgalmas Jézus, a Szent Vér és Víz sugara közötti részt egy kicsúcsosodó hegy tölti ki, melynek csúcsa a Szent Szívet éri

Jézus: A hegy nem más, mint a lélek fejlődésének az útja, melyen keresztül sok küzdelem és megpróbáltatás árán Jézus Szívébe kell jutni. Közben, az Én Szent Szívem Vére tisztítja, gyógyítja lelki sebeit, és az Örök Élet Vize táplálja, erősíti, vigasztalja a lelket.

6.

Kép: Egy csillogó diadém, mely csillogó virággá alakul át.

Kép: Egy csillogó gyémánt diadém, melynek elülső részén egy téglalap alakú rész helyezkedik el.

Jézus: A csillogó diadém, amely virággá változik, a Szentek ajándéka szokott lenni még itt a Földi életben, de láthatatlanul. A csillogó gyémánt diadémkorona szintén a Szentek megkülönböztető jele, azoké, akik beléptek a Mennyországba, és a Mennyei Atya a rajta lévő téglalapra rávési az ő igazi Égi nevét.

7.

Kép: Egy katona arany sisakkal a fején.

Kép: Egy katona, kinek piros csillogós pánt van a homlokán, felém jön egy úton. Az út bal oldalán áll valaki, ki meg akarja akadályozni a katonát útjának folytatásában. A katona egy kissé odafordul akadályozójához, félrelöki őt, és odaszól neki, hogy ne akadályozza őt.

Kép: Felfelé nézek az Ég felé, a fejem egy katonaruhás egyén derekával van egy szintben.

Jézus: Folyik a harc a fejed fölött a fény és a sötétség között. A Mennyből küldtem ezeket a katonákat, akik angyalok, és megvédenek téged a rosszakaróidtól, és a kísértőtől. A harmadik képen az a nagyon nagy méretű katona Szent Mihály Arkangyal volt. A másik kettőt ő hozta hadseregéből.

8.

Kép: A fejem felett egy fehér ruhás angyal harsonát fúj, velem szemben áll.

Hang: Ne álljatok meg.

Kép: Egy harsonát fújó angyal balra fordulva.

Jézus: A harsonát fújó angyal azt jelenti, hogy figyelmezteti az emberiséget a végső időkre. Ne álljatok meg az imádságban, a lélekmentésben, készüljetek fel a rátok váró megpróbáltatásokra. Veletek leszek.

9.

Egy misén kértem az Urat, a tüntetők Budapesten ne bántsák a Magyar Szent Koronát a Parlamentben.

Kép: Az őrök a földön fekszenek a korona mellett.

Kép: A Szűzanya lefelé néz délnyugat felé halvány világoskék ruhában.

Hang: Ne feledd, ne felejtkezzél meg erről.

Jézus: A Szent Koronának nem lesz bántódása, az őrökről ezt a képet ijesztgetésül a gonosz adta neked. Édesanyám megvédi ereklyéteket. Ez mindig jusson eszedbe.

10.

Szentesti vacsoránál:

Hang: Az angyalok ünnepelnek veletek.

Jézus: Nemcsak a vacsora alatt ünnepelnek veletek, hanem Karácsony ünnepének mind a két napján. Már a Szentestén is ott vannak, és imádják veletek együtt a jászolos Kis Jézust.

11.

Hang: Több oldalról… megvilágításban lesz részed.

Jézus: Értelmedet és szívedet üzeneteimen és Szent könyveken keresztül állandóan fejlesztem, és ami homályos benned, megvilágosítom.

12.

Imaórán:

Kép: Egy arany zsebkendő.

Jézus: Arany zsebkendőmet azért mutattam meg neked, mert mélyen meghatódtam lélekmentő imáitokon, énekléseiteken, dicsőítéseiteken, és ebbe a zsebkendőbe fogtam fel örömkönnyeimet.

13.

Olvastam: „A fény, az élet és a szeretet szorosan egybe tartoznak.”

Kép: Egy hármas spirál, mint a DNS hármas szála, szorosan összefonódva egymással.

Kép: Folyók, melyek egymásból folynak, egymásból indulnak ki, egyszer az egyik az egyikből, máskor a másik a másikból.

Olvastam: „A fény egyetlen sugara tartalmazza Isten gondolatát, hordozza akaratát, így az élet és szeretet felébresztője, fakasztója”.

Jézus: Próbáltam Földi példákkal illusztrálni, és megértetni veled, hogy a fény, élet, és a szeretet egybe tartoznak. A spirálban mind a három benne van, és nem tudnak kikapcsolódni egymásból. A folyók szintén elválaszthatatlanok. Istenben egyaránt benne van a fény, az élet, és a szeretet. Ő ébreszti fel a semmiből az életet, és az ember szívébe ő adja a szeretetet. A fényt Ő sugározza a hívő lelkeknek.