Isten szemével

2020.12.02. 11:26

2020.12.01.

1.

A virrasztásról volt szó.

a)

Érzés: A virrasztás a lélek ébrenlétét jelenti, azaz az Úrral való szüntelen kapcsolatot.

Jézus: Az adventi szentbeszédek arra irányulnak, hogy lelketek virrasszon, mindig legyetek készen az Én eljövetelemre. Jól értelmezed, hogy nem az a lényeg, hogy koromsötétben történjen a virrasztó imátok, mert elfogadom a nap bármelyik percében.

b)

Többen panaszkodtak, hogy éjszakánként nem tudnak kellőképpen aludni, mindig korán ébrednek fel. Nem tudnak mást csinálni, mint imádkozni.

Jézus: Az éjszakai 3 és 4 óra körüli engesztelés, virrasztás még értékesebb, nagyobb áldozat, mint az Irgalmasság órái alatt történő imádkozás.

2.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Ne mondj semmit. A csend mindent elmond.”

Érzés: Ez azért van, mert a lélek kisugárzása az, amely beszél az Úrhoz.

Hang: Beszélsz, beszélsz, beszélsz.

Jézus: Természetes, hogy a hosszú Szentségimádás alatt ti gyermekeim egyszer csak kifogytok a gondolatokból. Azt gondoljátok, hogy ez egy üres járat, nem ér semmit. Ha nem engeditek, hogy értelmetek elkalandozzon Rólam, akkor is Velem vagytok, a lelketek úgy tele van Velem, hogy ha nem is tudtok Rám gondolni, az értelmetek helyett ő beszél belőletek.

3.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Gyermekem, egyáltalán nem számít, hogy mit gondolsz magadról. A lélek beszél belőled.”

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Nem az számít, hogy neked mi a véleményed magadról, hanem az a fontos, hogy a lelked mit mond belőled Nekem. A lélek soha nem színlel. A tiszta igazságot közli Velem.

4.

Egy alkalommal, imádkozás közben azon kaptam magamat, hogy a testemet, gondolataimat nem tudom kontrollálni. A lelkemet hallottam beszélni az Úrhoz, függetlenül attól, hogy a fizikai testem mit imádkozott.

Jézus: Választottaimat időnként megszakítom a szóbeli imában, és nagy szeretetemben arra kényszerítem az érzelmeit kikapcsolva, hogy csupán a lelke szóljon Hozzám. Ilyenkor nagyon mély a szeretetkapcsolat Köztem és köztük. Ennek az a neve, hogy nyugalmi ima.

5.

A kegyelem ruhájáról volt szó.

Kép: A kegyelem ruhája ránk van szabva, ahogy növekszünk, úgy nő az is. A kegyelem ruhája fehér, az erények, a lemondások a díszek rajta.

Jézus: A kegyelem ruháját csak olyan gyermekeim hordhatják, akik megőrzik magukat a halálos bűnöktől. De ha rájuk is esik 1-2 folt a bocsánatos bűnökből, a fehér ruhájuk még megmarad. Ezt a fehér ruhát még tökéletesebbé tehetik lemondásokkal, áldozatokkal, és a szenvedéseik felajánlásával. Ez a sok plusz jó úgy takarja be ezt a szép fehér ruhát, hogy még tündöklőbbé teszi.

6.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: A kiválasztott hölgy szenvedett. Jézus: „Veled szenvedtem, sőt többet szenvedtem, mint te.”

Jézus: Vegyünk egy példát erre kislányom. Tételezzük fel, hogy valaki mélyen megsért téged. Emiatt Én először azért szenvedek, mert átérzem a fájdalmadat. Másodszor azért szenvedek, mert fáj a Szívem a rosszakaródért, hogy ezzel a lépéssel ártott saját lelkének.

7.

Hangom: Szabadíts meg Uram önmagamtól.

Kép: Én, mint egy gömb, akin az Úr sugara sugárzik át.

Érzés: A magam szabad akaratával kell küzdeni, és az akadékoskodásommal.

Kép: Arany fény.

Jézus: Gyermekem, nagyon tetszik ez a vágyakozás benned, hogy erősítsem meg a szabad akaratodat a zavaró akadékoskodások ellen. Egyedül nem tudsz győzni, csak az Én támogatásommal.

8.

Az Új Világról volt szó.

Érzés: Az Új Világ mintha egy köztes világ lenne a mostani világ és a Mennyország között. Az ottlétünket nagyban befolyásolják az evilági dolgaink. Az ottani feladataink nagyban függnek a mostanitól, amit ebben a világban teszünk.

Jézus: Gyermekeim, nagy gondot fordítsatok a jelenlegi földi életetekre, mert a jövőben betöltött szerepetekben döntő fontosságú lesz. Nemcsak a mennyei üdvösségben, hanem már az Új Világban is. Az igaz, hogy az Új Világban már nem lesz bűn és nagy lesz a szeretet, de az ott élők különbözni fognak egymástól. Aki nagyon szorgalmas és törekvő volt, az az Új Világban is sokat munkálkodik. Aki szerette a kényelmet a földön, annak majd az Új Világban küzdenie kell, hogy legyőzze ezt magában. Aki a földön rengeteg áldozatot, önmegtagadást hozott, az az Új Világban is bővelkedni fog ebben. Aki viszont földi életében lanyha volt az áldozatosságban, az majd az Új Világban kézzel-lábbal próbálja behozni a lemaradását.

9.

Kép: Egy valaki tágra nyílt szemmel néz valakit, kissé leguggolva szemléli és fürkészi, majd alulról is nézi az illetőt.

Jézus: Itt a földi életben mindenkit, így téged is nagy figyelemmel kísérlek, hogy a lelked hogyan fejlődik, és hogy majd az Új Világban milyen feladatkört bízzak rád.

10.

Hang: … előestéjén vagy.

Jézus: Az egész emberiség és te is a végső időkben élsz. Nagy események előtt állsz. Ezek közül először a Nagyfigyelmeztetéssel találkoztok.

11.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Minden megbérmált személy be van sorozva az Egyház nagy hadseregébe, mint „katona”. Ennek a hadseregnek a legfőbb kötelessége az, hogy harcoljon a közös ellenség ellen”.

Gondolat: Sokan úgy vélekednek, hogy ha „felnőtt”, a gyermek majd saját maga eldönti, hogy akar-e tovább templomba járni, vagy sem. Így, sokan elhagyják a templomba járást és a hitet.

Érzés: Túl sok a rossz katona.

Jézus: A bérmálkozás szentsége éppen arra való, hogy megerősítse a hitet, és a Katolikus Egyházhoz tartozást a gyermekek lelkében. Sajnos, sokan úgy érzik, hogy a bérmálkozás után abba kell hagyni a vallásgyakorlatokat. Se szentmise, se szentségek, és így lassan elszakadnak Tőlem. Az ilyen langyosakra hogyan számíthatok majd a nagy harcban, a sátán és serege elleni harcban?

12.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Akik (a papokra is vonatkozik) az ördög áldozatai, azoknak semmi hatalmuk sincs e lények felett.

Gondolat: Sokan vannak magas pozíciókban ilyenek.

Jézus: Aki tanítani, szabadítani, vagy gyógyítani akar, azoknál alapkövetelmény a becsületes, tiszta, erkölcsös élet. Szokták mondani, hogy bort iszik és vizet prédikál. Ez a mondás találó, mert többen vannak, akik jó útra akarnak vezetni bűnösöket, de nem sikerül nekik, mert nem tudnak példát mutatni.

13.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Megváltani annyit jelent, mint kiszabadítani a lelkeket a gonosz lélek zsarnokságából”.

Érzés: Akkor a megváltás segítői vagyunk imáinkkal, áldozatainkkal a lélekmentésben.

Jézus: Én mindenkiért meghaltam, és mindenkit megváltottam, aki ezt képes elfogadni. Nektek engesztelőknek az a feladatotok, hogy azt is megmenekítsétek a kárhozattól, aki visszautasít Engem. Megváltó társakká kell válnotok imával, böjttel, áldozatokkal, és szenvedéseitek felajánlásával.

14.

Arról volt szó, hogy Isten ellenlábasa Lucifer és az angyalok légiói, akik követték őt, és a napjainkban is mindent megtesznek az ember ellen, és hogy irtsák az embereket.

Hang: Lázadás.

Kép: Mennyei Atya arany fényben, áldásra tette jobb kezét.

Jézus: Ellenségem Lucifer a legszebb, a legfényesebb és legokosabb angyal az Én megtestesülésem miatt végtelenül irigy és féltékeny lett. Nem volt képes arra, hogy a megtestesült Igét imádja. Azon gondolkodott, az ember nála sokkal alacsonyabb rendű teremtmény, miért is kellene fejet hajtani előtte. Fellázította az angyalok harmad részét. Az első emberpárt becélozta magának, és engedetlenségre csábította. Minden embert azóta is ellenségének lát, gyűlöl és féltékeny rá. Napjaitokban ezzel magyarázható, hogy a háttérhatalmat, mint eszközt maga mellé állította, és az egész emberiséget bűnökbe sodorja. Így akarja megakadályozni az Én megváltásomat. De ne féljetek, Atyám mindannyiatokat megáld, és a megpróbáltatások közben megment benneteket a kárhozattól. Ti engesztelők segítő eszközei vagytok ebben.

15.

Arról volt szó, hogy miért terjed a vírusfertőzés Magyarországon olyan nagymértékben.

Jézus: Kislányom, nézz körül országotokban, és megtapasztalhatod, hogy telis-tele vagytok bűnnel, paráználkodással, házasságtörésekkel, fajtalankodásokkal, hitetlenséggel és gyűlölködésekkel. Már hogy is ne érdemelné meg ez a nemzet, hogy kivegye részét a büntetésekből, ami az egész emberiséget érinti. Meg kell tisztulnotok, hogy keresztény Magyarországként felemelkedhessetek. Amúgy láthatjátok, hogy azok közé az országok közé tartoztok, ahol aránylag gyengébb ez a vírus.

16.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Mivel a Szeretetet a szeretet élteti, éhezem.”

Érzés: Így van ez az embernél is.

Gondolat: A szeretet próbája a szenvedés.

Jézus: Mint ahogy ti emberek, ha szerettek valakit, elvárjátok, hogy viszontszeressen, Én is úgy vagyok ezzel, hogy éhezem a gyermekeim szeretetére. Még a szeretetmorzsákat is összeszedegetem. Még ha csak annyi időd marad, hogy hálás szeretettel, egy sóhajjal gondolj Rám, Én ezt a sóhajt is elraktározom. A szereteteteket úgy tudjátok megmutatni Nekem, hogy képesek vagytok áldozatot vállalni. Ilyen pl. a hajnali mise, ilyenkor Karácsony előtt. Bizony, álmosak vagytok, nehéz felkelni. Még nagyobb bizonyítéka a szereteteteknek, ha a szenvedéseiteket panasz és zúgolódás nélkül elfogadjátok és felajánljátok a lelkekért. Az szeret Engem igazán, aki így gondolkodik.

17.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: Én ugyanolyan türelmetlen vagyok, hogy feloldódjak a szívedben, mint amilyen te vagy, hogy feloldódj Bennem.”

Érzés: Az Úr ülteti belénk ezt az érzést.

Jézus: Az Én gyermekeim szívébe beleültettem egy ellenállhatatlan vágyat, hogy szeretni tudjanak Engem. És mivel Én vagyok a szeretet, eredendően Bennem van egy még nagyobb vágy, hogy ti gyermekeim szeressetek Engem, hogy olvadjatok össze a szívemmel.

18.

Hang: Várja a legszentebbet, a legszentebbiket… biztosan várja.

Kép: Lángoló Szívű Szűzanya délnyugat felé néz.

Jézus: Édesanyám a jövendő Új Jeruzsálem felé néz, várja az Én második dicsőséges eljövetelemet.

19.

Hang: Sietni kell.

Hang: Beléptél ebbe.

Hang: Hosszú lesz.

Jézus: Készíteni kell a lelkedet, mert máris beléptél az emberiségre váró megpróbáltatások idejébe. Ez az idő hosszú és fájdalmas lesz. De ne félj, veled vagyok.

 

20.

Hang: Én sem aludtam.

Jézus: Amikor hajnalban fent vagy, Én is együtt virrasztok veled.

21.

Hang: Sokkal nagyobb az értéke ennek. Nem akarsz egyet?

Jézus: Szenvedéseket mutatok neked testi és lelki értelemben. Ezek sokkal értékesebbek minden másnál. Kérsz-e egyet ezekből?

22.

Hang: Ezek Rólam szólnak.

Kép: Fény.

Jézus: A rózsafüzér titkai mind egytől egyig Velem foglalkoznak. Imádkozzátok, hogy minél jobban belevéssem Magamat a lelketekbe.

23.

Arról volt szó, hogy olyan rövid az idő mindenre, hogy nem marad idő mind a négy hagyományos rózsafüzért elimádkozni a többi ima között.

Jézus: Megértelek benneteket engesztelő gyermekeim. Az igaz, hogy nagyon fontos a Szűzanya 4 rózsafüzére a lélekmentés szempontjából, de megértelek benneteket, hogy nem tudjátok elhelyezni többi sok ima között. Egyszerűen elfogy az időtök. Azt kérem tőletek, hogy legalább minden nap egyet a 4 közül válasszatok ki, és mondjátok el elmélkedve, a Szűzanya Szeplőtelen Szívének és az Én Szentséges Szívemnek örömére.

24.

Kép: Valaki egy nagy kupacot csinált valamiből, nem szépen elosztva.

Hang: Nem szabadott volna ilyen rendetlenül összehányni a dolgokat.

Jézus: Azt mondja a közmondás, hogy a rend a lelke mindennek. Figyeld meg kislányom, hogy aki kiegyensúlyozott, aki tisztán tartja a lelkét, akinek van egy értékrendje, annak mindez rá van írva a külsejére és a lakására is. De aki lélekben szétszórt és kapkodó, nincsenek céljai, csak úgy a pillanatnak él, annak feldúlt a lakása, neveletlenek, rendetlenek a gyermekei, és a munkájában is rendetlen. Tehát a léleknek teljes rendben és egyensúlyban kell lenni, hogy valaki békét, nyugalmat, összeszedettséget sugározzon magából.

 

Isten szemével

2020.11.25. 10:54

2020.11.24.

1.

Hang: Fülelj!

Érzés: Az Úr szeretné, hogy jobban odafigyeljek minden szóra, minden mozdulatra, amit az emberek tesznek.

Jézus: Figyelj mindenre, mert a jobb oldal és a bal oldal mást és mást mond, de egyiknek sincs 100%-ig igaza.

2.

Kép: Egy kéz aláírt egy papírt, szerződést balra fordulva.

Hang: Halálra van ítélve… veszekedünk.

Jézus: Nagy politikai viták vannak, és az Európai Unió halálra van ítélve. Ereje meggyengül és szétbomlik.

3.

Hang: Amire eddig nagyon vigyáztál, egy pillanat alatt tönkremegy.

Jézus: Itt általában a bűnre célzok. A szentgyónás után annyira vigyázol, hogy semmivel ne bántsál meg, mégis jön a kísértés, és követik a helytelen gondolatok és szavak. Ehhez elég egy bántó szó.

4.

Az emberekről és a világi dolgokról volt szó.

Hang: Ez mind szemét.

Kép: Egy kéz lesöpör mindent és mindenkit a föld színéről.

Kép: Jézus szelíd arca, áldást ad.

Kép: Arany fény.

Jézus: Az anyagi világ, amit ti oly fontosnak tartatok, pl. a vagyon, a pozíció, a hírnév, mind értéktelen dolog, amely eltűnik, mert az ítéletkor ezeket Atyám semminek tekinti. Csak a lelki értékek maradnak meg, és ezekre kap áldást az ember.

5.

Kép: Egy alacsonyabb hosszú polc, észak-dél irányban helyezkedik el, nagyon sok, különböző konyharuha volt rajta élére állítva. Többek között volt fehér, kék kockás, csíkos.

Jézus: Ezek az Én törlőkendőim, minden teremtményhez való van közöttük, ezzel törlöm le a bűnnel beszennyezett lelketeket. Mindenkihez más kendő kell.

6.

Kép: Egy hosszúhajú nő hátra lendített fejjel az Ég felé néz. Ahol a hajzuhatag van, ott fekete eső esik.

Jézus: Ez a hosszúhajú, hátra lendített fejű nő az engesztelők jelképe. Azoké, akik Égre emelt szemmel könyörögnek az Egyházért. A fekete eső az eretnekségeket jelenti, melyek itt is, ott is megjelennek az egyházi vezetés ajkáról.

7.

Kép: Egy díszes épület bal felső sarkából hajlított fénysugarak indulnak lefelé.

Hang: Van miről beszélnünk.

Jézus: A díszes épület a választottaimnak a szimbóluma, akik üzeneteimmel megvilágosítják gyermekeim értelmét. Arról viszont beszélhetünk, hogy kik azok, akik befogadják szívükbe ezeket a fénysugarakat.

8.

A magzatokról, az abortuszról, a lombikbébikről volt szó.

Kép: Sokan vannak szájtátva.

Érzés: Sokan meg fognak lepődni, amikor az Úr az Igazság elé állítja majd őket.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: A mai világban mintha nem is hallottak volna gyermekeim a Tízparancsolatról. Abból is az ötödikről, hogy „Ne ölj!”. Nem is sejtik, hogy az abortusz halálos bűn, gyilkosság. A lombikbébi program pedig egy másik parancs ellen szól, mert az ember ezzel beleavatkozik Isten akaratába.

9.

Arról volt szó, hogy a papok kénytelenek kézbe áldoztatni.

Kép: Egy nagy kéz egy szürke kelyhet tart, majd egy szürke templomot egy nyélen, amit megdöntött balra.

Jézus: Hogy az Oltáriszentség a képen szürke kehelyben van, ez azt jelenti, hogy a kézben áldozással az Eucharisztia dicsőséges fénye elszürkül. A szürke templom a nagy kézben, amely megbillen, az Egyház ragyogásának a hanyatlását és megingását fejezi ki.

10.

Hang: Hatalmat.

Kép: Magasan a levegőben több nagy fehér gömb helyezkedik el.

Jézus: A végső idők prófétáinak hatalmat adok, hogy magasról hirdethessék szavaimat, melyek a megtéréshez vezetnek.

11.

Arról lehetett hallani, hogy több pap feküdt kórházban a koronavírus fertőzöttség miatt.

Kép: Valaki egy piros fedelű vastag könyvet becsuk.

Jézus: Választottaim többsége változatlanul tartja a világban a lelkigyakorlatokat. Ezért közülük többen elkapják a koronavírust. A piros könyv, amely becsukódott, az egyikük pályafutásának a befejezését mutatja.

12.

Kép: Egy fehér növény, mely lefelé néz. Az ága, szára olyan, mintha hópelyhek akotnák.

Kép: Arany fény.

Jézus: Ez a fehér növény a buzgó engesztelőim jelképe, akik vagy a közösségben, vagy otthon egyedül imádkoznak, böjtölnek, engesztelnek az emberiségre váró megpróbáltatások enyhítéséért.

13.

Kép: Két hüvelykujjal kinyomok valamit egy tartóból a föld felé, magamtól el.

Jézus: A te mozdulatoddal szimbolizálom az Én bűnbánó gyermekeimet, akik az adventi időben el akarnak távolítani magukból minden bűnt.

14.

Kép: Egy kialudt fehér gyertya, amit felülről nézek.

Jézus: A képen mutatom, hogy a koronavírus terjedése miatt egymás után állnak le az engesztelőcsoportok.

15.

Hang: Szinte nevetséges vagyok magamnak.

Kép: Egy kerekasztalnál álltam, 2 hívő ismerősöm ült az asztalnál egy számomra ismeretlen vendég társaságában.

Kép: Fehér-arany fény.

Jézus: Az asztal körül vallásukat gyakorló katolikusok voltak, és te Istenről, a Tízparancsolatról és a túlvilágról beszéltél hozzájuk. A vendég nem értett semmit, mert nem közületek való volt, és ebben a társaságban nevetségesnek érezte magát.

16.

Hang: Minél alázatosabb vagy, annál jobban tudsz Engem szolgálni.

Jézus: Ha egészen kicsinynek érzed magad, akkor érzed, hogy Rám kell támaszkodnod, nagy szükséged van Rám. Ezért sűrűn fordulsz Hozzám, és egyre szorosabb a kapcsolatunk.

17.

A leborulásról volt szó az Úr előtt.

Érzés: Ez a gyakorlat is erősíti a hitet, alázatot, ezért nagyon dühös a gonosz. Ezzel a cselekedettel is távol lehet tartani egyes kísértéseket, támadásokat a gonosz irányából.

Jézus: A leborulás a külső és belső tisztelet legszebb megnyilvánulása. Ezzel elismered, hogy szinte eggyé válva a földdel, végtelenül nagynak tartasz Engem, Ég és föld Urát. Természetesen ellenségemnek ez egyáltalán nem tetszik. De ez a mozdulat, amit teszel nem engedi, hogy ártson neked.

18.

Hang: Sötétségbe burkollak benneteket ezért.

Kép: Egy hinta.

Kép: Egy út, mely úgy kanyarog, mint a csigaház.

Jézus: A földi élet bánatai, örömei, mint a hinta, föl-le járnak veletek. De ha ráléptek az életszentség útjára, mint csigavonalra, már nem tudtok lefelé haladni, hanem egyre följebb és följebb mentek.

19.

Hang: Nagy ütközetben lesz részetek.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés után egy pár héttel nyilvánosságra lép az antikrisztus, és megkezdődik a harc köztetek és ellenségem között.

20.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A föld megtisztításának órája nem a „miértek” órája lesz, hanem a hit, a remény és a szeretet órája lesz, az irgalmasság és az Isteni Igazság órája lesz”.

Érzés: Azonnal készen kell állni cselekedni, imában, lemondásban egyaránt, mert a filozofálgatás időhúzás lesz.

Jézus: Akkor már késő lesz vacillálni, kérdezősködni, azonnal dönteni kell, hova állsz és mit képviselsz. Bizony lesznek kísértések a gonosz részéről, a hatalom, a hírnév, a gazdagság ígérgetése, a másik oldalon pedig az Én hívó szavam a megtérésre és az örök életre.

21.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Nem Isten idézi elő a pusztulás óráját, hanem csupán csak megengedi, hogy a sátán maga idézze elő vereségét. A sátán fogja elindítani a borzalmas vihart, melyben a Szűzanya közbeavatkozása miatt a sátán a rövidebbet húzza.”

Kép: Többekkel az első vonalban állunk a Szűzanya zászlaja alatt, mint teljesen felfegyverzett katonák.

Jézus: A sátán máris elindította a harcot teremtményeim ellen a koronavírus létrehozásával és veszélyes vakcinákkal. Azután majd folytatja a külső-belső háborúkkal és a keresztényüldözéssel. Az emberiség kiirtását a III. világháborúval akarja véghezvinni, de Atyám ezt leállítja a háromnapos sötétséggel, amikor is nyilvánvalóvá válik a gonosz legyőzése. Ez alatt az évekig tartó harcban ti gyermekeim, engesztelőim és választottaim eltökélt katonáim lesztek.

22.

Hang: A Szűzanyának nincs mit veszíteni.

Jézus: A Szűzanya abszolút győztes lesz, a végén Ő tiporja össze a sárkány fejét.

23.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Az egyedülálló összecsapást a minden Győzelem Királynőjének diadala fejez be”.

Érzés: Ez a Világ Győzelmes Királynője, mely kapcsolatban van a magyarokkal.

Kép: A magyarokat szorongatják, mintha egy emberre egy nagy súly, vagy megerőltetés nehezedne, de nem roppan össze alatta teljesen.

Hang: Megéri e megerőltetés, mert nagy dicsőségben lesz részetek.

Jézus: Míg a régi nagy erős gazdag európai népek egészen lesüllyednek morálisan és gazdaságilag egyaránt, addig Mária országa, a magyar nép bátran felveszi a harcot a gonosz tervei ellen, és kitart hite mellett. A Nagyfigyelmeztetés után az ellenzék nagy része is felzárkózik a keresztény hit mellé, és így hazátok hitben és szeretetben felemelkedik. A világ Győzelmes Királynője segít benneteket a nagy dicsőség elérésében.

24.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A kicsi és apró dolgokkal is lehet nagy dolgokat művelni, és nagy eredményeket elérni. Ne törődjetek azzal, hogy meglátjátok-e az eredményt. Isten csak ritkán engedi meg futólagosan látni”.

Érzés: Ez azért van, hogy a hitünket erősítse, „vaktában” cselekedjünk.

Érzés: Magyarország felemelkedése nem evilági szemmel lesz látható, hanem a Kereszt útja fog oda vezetni, hasonlóan, mint az Úr Jézus feltámadásához és győzelméhez.

Jézus: Miközben a keresztény magyar nép egységesen, megtisztulva harcol a hit felemelkedéséért a Szűzanya oltalmával és segítségével, nem látja még az eredményt, a lelki felemelkedést. De ez nem baj, mert próbára tesz benneteket Atyám, hogy kitartotok-e a végsőkig a szent cél érdekében. A ti népetek szenvedésének utolsó vércseppjei emlékeztessenek titeket a keresztemről hullott vérpatakjaimra, a halálomra, és a dicsőséges feltámadásomra.

 

25.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A sietség nem Isten jellemvonása, mert Isten mindenkinél jobban tud várni”.

Hang: Ez megrögzött.

Kép: Jézus balra fordulva.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Isten ellenségei azonban nem tudnak várni, mert sarkallja őket az őrült vágy, hogy minél több termést gyűjtsenek be abból, amit az emberek közé elvetettek. Ezért válnak vakmerővé és zsarnokká”.

Gondolat: Az ember sem tud várni, azonnal akar mindent.

Jézus: Isten végtelenül türelmes, nem siet el semmit, mert a végső célja, hogy minden gyermeke üdvözüljön. A sátánnak is hasonlóak a tervei, de ellenkező irányban. Mindenkit meg akar kaparintani és kárhozatba vetni, csakhogy ő mindent elsiet. Nem tudja a dolgok végét kivárni, és gyűlöletében minél hamarabb akarja áldozatait elveszejteni.

26.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A „spiritizmus” megidézi a rejtett erőket, amik a pokolból származnak, és eszköz arra, hogy elterjesszék a földön a sötétség birodalmának országát. Nem mindig van ott szenvedés, ahol jelen vannak a rejtett erők.”

Kép + Érzés: Az ezotériát gyakorlók ezeket az erőket széthintették, és már készen áll a terep a gonoszoknak.

Érzés: Ezek az erők előbb-utóbb kifejtik hatásukat. Érdemes szenteltvizet, exorcizált vizet, szentelményeket használni.

Jézus: Az ezotéria démonokat telepít azokra, akik foglalkoznak vele. Ezek a démonok először meglapulnak, és jótékony hatást fejtenek ki, mintha használnának az embereknek, de később egyre nagyobb bajba sodorják őket. Akár a megszállottságig és öngyilkosságig is elviszik őket. Ezeknek az áldozatoknak szabadító imát kell kérni, meg kell gyónni, viselniük kell a szentelményeket, és gyakorolni kell a vallásukat. Bizony ellenségem a New Age-el elkészítette a terepet az emberek bekerítéséhez.

 

 

27.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Az ördögűzést végzőnek szentnek, imádkozásban elmélyült embernek kell lennie, használnia kell az összes engedélyezett eszközöket, amilyenek a szentelmények. Ezek hatása annak hitétől és kegyelmi állapotától függ, aki azokat használja”.

Olvastam: Maria Valtorta: Iskarióti Júdás sikertelen volt az ördögűzésben és a betegek gyógyításában, amikor az Úr Jézus kiosztotta e kegyelmeket az apostolainak, így Júdás mágushoz és egyéb trükkökhöz folyamodott a siker érdekében.

Jézus: A szabadítást és ördögűzést csak az vállalhatja, aki szent életet él, még a bocsánatos bűnöktől is óvakodik. Azon kívül mélyen hisz abban, hogy az Én Nevemben el tudja űzni a gonoszt. Fontos az alázat is, hogy ne saját erejéből, hanem az Én Nevemmel vállalja az ilyen feladatot.

28.

Az Úr Jézus erényeiről, tulajdonságairól volt szó.

Jézus: Az erényeim sokszínűek, mint a szivárvány.

29.

Hang: Tervrajzom ez veled.

Jézus: Előre megterveztem az egész életedet.

30.

A vidám emberekről volt szó.

Jézus: Vannak olyan szentéletű emberek, akik állandó búskomorságban és könnyhullatásban élnek. Szeretem őket, mert a Velem való mély együttérzés tükröződik bennük. De még inkább kedvemre valók, akik nem könnyek között beszélnek Hozzám, hanem mosolyogva, derűsen, néha még felszabadultan, viccelődve. Az igazi keresztény embernek a vidámság az egyik legkedvesebb erénye.

Isten szemével

2020.11.18. 22:16

2020.11.17.

1.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus mondta Margit asszonynak: „Ez a szeretet, ami benned van, nem érte még el a csúcspontját”.

Érzés: Mindig jobban és jobban lehet szeretni.

Kép + Érzés: Ha kidobjuk magunkból a bűnöket, a világi dolgokat, akkor a fény, ami bennünk van, megnövekszik, kifényesedik.

Gondolat: Mikor éri el bennünk a szeretet a csúcspontját?

Érzés: Ezt az ember nem tudja egymaga elérni, sőt, ha el is éri, nem tudja szüntelenül fenntartani.

Hang: Hullámzó.

Kép: Egy hullámvonal, mely egyszer fönt, máskor lent van. Többször van lent, mint fönt.

Jézus: A szeretet két forrásból tud növekedni, az egyik forrás Isten kegyelme, a másik forrás pedig ti vagytok, gyermekeim. A szeretet csúcspontjának az elérése elsősorban a ti hozzáállásotokon múlik. Ha minden erőtökkel azon vagytok, hogy egyre jobban kiüresítsétek magatokat a világi dolgokból, akkor egyre növekszik bennetek a szeretet. Ha figyelmetek szétszóródik és elkezdtek többet foglalkozni a földi dolgokkal, a szeretet alacsonyabb lesz.

2.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Minél többet adtok ti Nekem, annál többet adok Én nektek. Bőkezűségem arányban lesz ajándékaitokkal.”

Kép + Érzés: Amikor megszületünk, az Úr már eleve ellát minket ajándékokkal, felruház minket a képességeink szerint. A mi szabad akaratunk dönti el, hogy amivel rendelkezünk (amit az Úr nekünk előre odaajándékozott), mennyit adunk vissza Neki, illetve hogyan használjuk fel az embertársaink felé nyújtott szeretetben.

Érzés: Elgondolkodhatok, hogy mit adhatok még az Úrnak.

Jézus: Az átlagember, aki úgy él, hogy elmerül a világban, nem szokott azon gondolkodni, hogy mit kapott Istentől lelki ajándék formájában, és mit kell abból visszaadni. Az Én választottjaim, így te is, bizony elgondolkoznak azon, hogy milyen sok hálával tartoznak. Elsősorban, amiért megváltottalak. Ezért, az Én választottjaim minden igyekezetükkel próbálják meghálálni, amit kaptak Tőlem. De csak próbálgatják, mert amit Én adok, annak csak a töredékét tudják visszaadni. Én olyan nagylelkű vagyok, még ezért a kicsiért is gazdagon megjutalmazom.

3.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus mondta: A testi kín ahhoz képest semmi volt, hogy Lelkében mit szenvedett el. Mindenki bűnét magára vette, ezért agonizált.

Gondolat: Úgy vette mindezt Jézus magára, mintha Ő követte volna el.

Érzés: Ennek következtében egy hatalmas nagy nyomás nehezedett a lelkére.

Hang: Elviselhetetlenül fájt ez Nekem.

Érzés: Hol van az ember ehhez képest, a legkisebb lelki kínt nem képes elviselni.

Kép: Mennyei Atya kitárt karral.

Érzés: A Mennyei Atya kéri tőlem, próbáljak magamra vállalni ilyen-olyan szenvedést, legfőképp, amit Ő küld nekem, még ha kicsi is. Sok kicsi sokra megy, és minden számít.

Kép: A kis felajánlások olyanok, mint a fehér homokszemnyi gyöngyök, a nagy felajánlások olyanok, mint a nagy gyöngyök.

Jézus: Tapasztalhattad kislányom, hogy a lelki szenvedés sokkal nehezebben elviselhető, mint a testi. Elég sok apró lelki szenvedés múlik el anélkül a te életedben, hogy különösebb jelentőséget tulajdonítanál neki. Pedig nagyon sokat jelent. Atyám is arra kért téged, hogy az apró megaláztatásokat, szenvedéseket is ajánld fel a lelkek megmentéséért, ne csak a nagyokat. A sok kicsi szenvedés és felajánlása nagyra nő az Én szememben.

4.

Hang: Történetek… Itt van helyette a rózsafüzér.

Kép: Valaki a rózsafüzért tartja a kezében.

Jézus: A mai világban annyi minden történik, politikai események, gyilkosságok, terrorcselekmények, járványok, de azzal nem változik semmi, hogy folyton ezekről beszélgettek. Többet ér, ha előveszitek a rózsafüzért, engeszteltek, imádkoztok.

5.

Érzés: Jézus megelőlegezetten élte át az egész történelem kínjait, mintegy központjaként mindennek. Csak az idő és események lefolyása nem valósulhatott meg egyszerre, hanem szét lett húzva. A mostani idők adják és adták Neki a legnagyobb szenvedést. Lelkében újra átéli mindazt, mint a kínszenvedéskor. Látva, hogy mi történik manapság, nagyon összeszorul a Szíve.

Kép: Jézus vérrel verejtékezik jobbra fordulva.

Jézus: Kínszenvedésemet és kínhalálomat nemcsak a kortársaim bűneiért kellett vállalnom, hanem a rákövetkező korszakok bűneiért is. A mai kor vétkeiért is szenvednem kell a lelkemben. Ezt mutatom ezen a képen, hogy a mai világ bűneiért is vérrel kell verejtékeznem.

6.

Hang: Ilyen sok beszéd.

Hang: Tied lesz a jutalom.

Jézus: Sokan panaszkodnak, méltatlankodnak, elégedetlenkednek. Felesleges a sok beszéd. Sokkal nagyobb érték van az elfogadásban és a hallgatásban.

7.

Kép + Érzés: A földi élet olyan, mint egy színház, vagy egy színjáték. Itt nincs főszereplő, hanem mindenki főszerepet játszik a maga módján. A nézők a túlvilágiak, kik sugallataikkal segítenek.

Hang: Nagy harcban van lelketek.

Jézus: A történelem egy nagy színjáték, és ti emberek játszátok el ezt a darabot. Mindenki a saját életével a darab főszereplője. A nézők Mi vagyunk a túlvilágról. Akár a Menny lakóira, akár a tisztuló lelkekre gondolok, mindannyian nagy szeretettel nézzük végig a játékotokat. Közben be-besegítünk nektek, hogy segítsünk az ellenségetekkel folytatott harcban. Ez az ellenség a gonosz, aki el akar rabolni Tőlünk.

 

8.

A templomba léptem, hogy szentmisén vegyek részt.

Érzés: Méltóságteljes érzés öntött el.

Kép + Érzés: A templomban Isten fénye felnagyítja az ember lelkét, annak méltóságát, mint egy nagyító. Amikor a világi életben tevékenykedünk, ez nem érezhető.

Jézus: A templomba járók közül csak azoknak a lelke válik ünnepélyessé, mikor belép a templomba és érzi magát méltóságban, aki nagyon mélyen hívő ember. A felszínes gondolkodású, aki csak szokásból megy el a vasárnapi szentmisére, nem érzi azt a varázsos hangulatot, amit te szoktál, amikor szentmisére vagy szentségimádásra mész. Egy bizonyos fejlettségi fokra kell jutni ahhoz, hogy a templomba lépéskor fenséges hangulatba kerüljön az ember. Tehát, az Isten fénye csak azt a lelket tudja felnagyítani a szentmisén, aki nagyon mélyen szereti Őt, és hisz Benne.

9.

Hang: Ezt nem kellett volna lassan kiszedni, hanem tovább vinni.

Kép: Egy valaki jobbra fordulva a kezével mutatja, hogy valami szétterjed.

Jézus: Atyám végtelenül türelmes. Hagyja egymás mellett növekedni, fejlődni a jókat és a rosszakat. És mikor eljön az idő, csak akkor válogatja ki a jókat és viszi őket a megérdemelt helyre.

10.

Hang: A magokat.

Hang: Az okosak már készülődnek.

Jézus: Azok, akik Isten Igéjét nemcsak olvassák, hanem élik is napjainkban, azok ma a végső időkre készítik a lelküket, hogy csak tisztaság és szeretet legyen benne, mikor kiárad Szentlelkem.

11.

Hang: Nagyon óvatosan akarom bevezetni ezt.

Jézus: Nagy türelemmel és óvatosan, sok-sok jellel vezetem be a rátok váró nagy eseményeket, így a Nagyfigyelmeztetést, és az azt követő büntetést is.

12.

Hang: A szenvedését.

Hang: Az egészhez a hozzáfűzni valóm ez.

Hang: Okosan.

Jézus: Atyám teremtményei szenvedését használja fel a föld megtisztítására. Gyermekeim ehhez a szenvedéshez hozzáfűzik, ami tőlük telik, az imádságaikat és engeszteléseiket. Akik Engem követnek, okosan viselkednek, mert nem háborognak a látottakon, hanem belátják, hogy minderre szükség van, mert csak ezek árán érik el az örök boldogságot.

13.

Hang: Én is megnéztem az ő táskáit, és ő is az Enyémet.

Jézus: Megnéztem ellenségem hálóját, hogy kik és mennyien akadtak bele, de ő is megnézte az Enyémet, hogy kiket ragadtam ki a kezéből.

14.

Hangom: Uram, segíts!

Kép: Egy zsák, mely a földön hever, a szája felém tárul, a nyíláson keresztül látszik, hogy tele van mindenféle jóval, bőségesen.

Jézus: Mivel engedelmes, Engem követő gyermekem vagy, a hazatérésedkor gazdagon megjutalmazlak majd mindenféle jóval.

15.

A koronavírusra gondoltam.

Kép: Egy erő távol tart, visszatart a kórháztól.

Érzés: Az Úr nagyfokú védelemben részesít, de ez nem azt jelenti, hogy nekem nem kell vigyáznom, és bárhova mehetek, bármit megtehetek.

Kép: Jézus lefelé néz.

Jézus: Az igaz gyermekeim, hogy megígértem nektek engesztelőknek, hogy vigyázok rátok, és segítek, hogy ne kapjátok el a koronavírust. De ez nem azt jelenti, hogy gondolkodás nélkül rohanjatok a veszélybe. Kerüljétek az olyan helyeket, ahol többen tömörülnek, különösen a belső terekben, ahol nem lehet tartani egymástól a távolságot. Én csak akkor tudom tartani az ígéretemet, ha engedelmeskedtek, és ti is vigyáztok és tartózkodtok a veszélyektől.

16.

Kép: Egy valaki egy hatalmas karamellás cukorkát tolt el egy csomótól délkelet irányba.

Jézus: A csomó az interneten megjelenő üzenetek és hozzászólások kavalkádját jelentik. A karamellás cukorka a látomásban a hamis üzeneteket képviseli, melyeket nem szabad elfogadnotok.

17.

Hangom: Nincs kompromisszum a gonosszal.

Kép: Egy háromszög.

Hang: Jövő év.

Kép: Egy piramis, melyet tömött, egymásra helyezett arany tömbök alkotnak.

Hang: Tekintély.

Jézus: Téged a Szentháromság vezet. Ne félj, sohasem fogsz kompromisszumot kötni a gonosszal. Mivel erősen terjed a járvány, hamarosan be fogják vetni a vakcinát. A jövő évben már biztos. Nincs az a legdrágább kincs, amely arra kényszerítene téged, hogy vedd fel a vakcinát. Ezzel sokaknak példát fogsz mutatni, és tekintélyt szerzel a szavamnak.

18.

Kép: Egy arany eszköz, amely egy csúzlira hasonlít, van nyele, a szárai egy félgömböt alkotnak, a két szár között egy kifeszített húr.

Jézus: Ezzel az összefüggéstelen ártalmatlansággal ellenségem össze akar zavarni.

19.

Valakitől megtagadtam anyagi segítséget. Kértem az Urat, Ő segítsen az illetőnek.

Jézus: Van olyan nagylelkűség, aminek megvan a határa. A jelen esetben nagyon bölcsen gondolkodtál, mikor megtagadtad a segítséget egy valakitől. Ez nem irigység, hanem ebben a helyzetben igazságos és okos döntés.

20.

Kértem az Urat, azokra a hithű papokra, akiket mások tönkre tesznek és miattuk hátrányos helyzetbe kerülnek, tekintsen úgy, mint a mártírokra.

Kép: Egy tömjénező, füstölő.

Kép: Egy kehely talpa.

Jézus: A hagyományosan gondolkodó fiaim oltáráról még tömjénfüst száll Felénk. Egyikük-másikuk még kétszín alatt áldoztat megdicsőítve Engem a hívek szívében. Ehhez a mai világban nagy bátorság kell. A nyelvre történő áldoztatáshoz is. Már megkezdődtek az Egyház vezetése részéről az ellenérzések, hogy melyik pap próbálkozik ezekkel a Nekem tetsző liturgikus formulákkal. Bizony, ezek az úgynevezett „engedetlenségek” következményekkel járhatnak.

Esztergom

2020.11.17. 20:02

Isten szemével

2020.11.11. 22:14

2020.11.10.

1.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „A kétely megöli a szeretetet”.

Jézus: A kételkedést ellenségem okozza. Bizony, ha nem tudsz feltétel nélkül bízni Bennem, és nem hiszed el, hogy Én mondok neked valamit, az elkezd téged Tőlem távolítani. Az emberek közötti kapcsolatot is erősen rontja a kételkedés. Ha kapsz Tőlem üzenetet, és valaki kétségbe vonja, hogy Tőlem való, fájdalmat okoz neked. Fordítva is így van. Ha valakiben igazában kételkedsz, és ez a fülébe jut, bizony sértve érzi magát. Nagyon fontos az emberi kapcsolatokban és az Isten – ember kapcsolatokban is a bizalom.

2.

A kötelességről volt szó.

Jézus: Minden emberben jó lenne, ha lenne kötelességtudat. Sajnos van, akiből ez hiányzik.

3.

Hangom: Nem is kell, hogy tudja mindenki, hogy kiért imádkozom.

Kép: Egy kis tákolmány, mint egy kinti WC, én vagyok ott magamra zárva az ajtót.

Jézus: Az alázat egy megnyilvánulása, ha másért való imádkozásról nem beszélsz. Ez csak rád és Énrám tartozik.

4.

Kép: Balra hoznak egy nagy, fekvő helyzetben lévő Oltáriszentséget egy szentségtartóban.

Jézus: Ez a nagy Oltáriszentség az összes Oltáriszentséget jelképezi, amely veszélyben van az antikrisztus idején. Éppen menekítik ezek a kezek.

5.

Kép: Egy valaki lefelé hajol egy ház mellett, kezébe veszi és forgatja a földön fekvő vakolatdarabkákat.

Hang: Én mindent elfogadok.

Jézus: Én menedékhelynek a legszegényebb, legkopottabb házakat is elfogadom.

6.

Hang, elcsukó hangon mondja, és sír: Mindent elmondtam, de mit ér?

Kép: Egy idősebb bácsi közelről a botjára támaszkodva.

Jézus: Atyám nagyon szomorú, mert választottjain keresztül már mindent elmondott annak érdekében, hogy megmentse az emberiséget, de úgy érzi, minden hiábavaló. A bűnök egészen beborítják a világot.

7.

Hang: Megnövekednek a szenvedés órái.

Hang: És nézd, mennyi halottunk van.

Jézus: Minden bekövetkezik, amit küldtem nektek az üzeneteimben. A kegyelem órái lejárnak lassan, és már benne vagytok a büntetésben. Terjednek a halált hozó járványok.

8.

Kép: Egy sor könyv egymásra fektetve a földön. A könyvek vastagok, ugyanolyan vastagságúak.

Hang: Édes otthonmaradás.

Jézus: Minden rosszban van valami jó. Amikor a vírus miatt ti engesztelők többet tartózkodtok otthon, végre van időtök olvasgatni, sok lelki táplálékot magatokhoz venni.

9.

Hang: Most mi lesz? Hagyjuk el?

Kép: Egy szürke épület, melyet el kellett hagyni.

Jézus: Minden gyermekem fejében megfordul a gondolat, amikor majd úgy alakul a helyzet, hogy el kell hagyni megszokott otthonát, hogy most mit tegyen. Látja, hogy menedékhelyre kell vonulni, és körülnéz lakásában, mert szinte mindent, amit szeret, magával vinne. De az Én gyermekeim legyőzik ezt az anyagi gondolkodást, és mindent elhagynak egészen Rám bízva magukat.

10.

Hang: Ez az egész világ elmúlásra van ítélve.

Jézus: Nem kell ragaszkodni családtagjaitokhoz és a tárgyakhoz, a házatokhoz, az autótokhoz, mert jól tudhatjátok gyermekeim, hogy minden elmúlik, csak az Én Igéim nem múlnak el.

11.

Hang: Trombitaszóra ez.

Hang: Az angyalok harsonája.

Jézus: Minden úgy lesz, ahogy a Szentírásban írva van. Sorban megszólalnak a harsonák jelezve a csapásokat, melyek rátok várnak.

12.

Hang: Elveszíti az Egyház tanítását.

Hang: Jézus.

Jézus: Az Egyház tanítása megváltozik. Már most láthatjátok, hogy nem Én, a Megváltó, a Szabadító vagyok a középpontban. Inkább arról szólnak a prédikációk, hogy az emberek érezzenek együtt a szegényekkel, a társadalom peremén élőkkel, a menekültekkel. Nem a Tízparancsolatról beszélnek, hanem az álhumanitásról, az emberközpontúságról, és a másság elfogadásáról.

13.

Hang: Az össz… övéiből kizárjuk.

Hang: Tekintettel rád.

Jézus: Megszületik az új keverék Egyház mindenféle vallásból összetéve. Kizárják maguk közül azokat, akik a tradíciókat követik. Megvetik és üldözik őket. Rád sem lesznek tekintettel.

14.

Hang: Azért ilyen rossz, hogy emlékezzenek rá.

Kép: Egy szobában a szekrények előtt egy család áll, az idős nagypapa és nagymama felém néz.

Jézus: Akik öregotthonba helyezik el szüleiket, hogy ne kelljen bajlódni velük, vagy hogy tudjanak dolgozni járni, rossz a lelkiismeretük, és ezt Én okozom nekik, hogy ha majd elvesztették szüleiket, emlékezzenek arra, hogy nem vállalták az áldozatot.

 

15.

A városban utazva egy buszon az épületeket néztem.

Érzés: Mintha az elmúlás korát élnénk.

Hang: Az elmúlás része vagytok ti.

Jézus: Az egész anyagi világ egy folyamat, és ennek az utolsó része az elmúlás. Ezt senki sem kerülheti el. De vigasztaljon titeket az a tudat, hogy a feltámadás következtében nemcsak a lélek, hanem a test is örök lesz.

16.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Az Én örömöm az, hogy adjak”.

Hang: És elvegyem, ami rossz.

Érzés: Mivel Isten maga a szeretet, Ő szeretne csak adni, javítani, elvenni a rosszat, és faragni a lelkeken.

Jézus: A bennem lángoló szeretet arra késztet Engem, hogy sok ajándékot, kegyelmet adjak nektek, és arra is késztet, hogy a kísértést, a bűnt Szentségeim segítségével elvegyem tőletek. Így alakítom teremtményeimet.

17.

Olvastam: Szent János Evangéliuma: Jézus: „Amint az Atyának van élete Önmagában, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen Önmagában.”

Érzés: Így, van a Fiúnak személyes akarata, amit alárendelt az Atyának.

Olvastam: Szent János Evangéliuma: Jézus: „Amint az élő Atya elküldött Engem, és Én élek az Atya által, úgy az is, aki Engem eszik, élni fog”.

Kép + Érzés: Jézus a Mennyei Atya sugarait is magához vette, amikor sokat imádkozott.

Jézus: Az tény és való, hogy Atyám szült Engem. Tehát, Általa létezem. Ha Ő ezt nem tette volna meg, nem lenne Szentháromság. De az, hogy Én Általa lettem, az nem jelenti azt, hogy Nekem, a második Személynek az életem ne legyen önmagában. Ti, teremtmények viszont Általam éltek, mégpedig az közületek, aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet. Hogy önálló életem van, az nem azt jelenti, hogy nem veszem figyelembe Atyám akaratát. Az Atya és Én mindig egyet akarunk, tehát alávetem Magam az Ő akaratának.

18.

Gondolat: Eszembe jutott, hogy az Úr mondta, ne keressünk igazságot a földön.

Érzés: Így, ezáltal is van alkalmunk gyakorolni a vezeklést, az igazi szeretetet, további terheket vállalni, stb.

Jézus: Ünnep számomra, amikor egy-egy téged ért igazságtalanságot elfogadsz, és felajánlasz a lelkekért. Hidd el kislányom, a lélek fejlődése érdekében szükség van a földi igazságtalanságokra. Ezek elviselése szenvedéssel jár, a szenvedés felajánlása pedig a lélek fejlődésére vezet. Ezektől a földi megpróbáltatásoktól egyre fényesedik, csiszolódik a lelked.

19.

Hang: Nem tudom kivárni a Nagyfigyelmeztetést.

Kép: Egy hídon egy idősebb szakállas férfi elmereng jobbra fordulva.

Jézus: Sok idős keresztény ember hallott a Nagyfigyelmeztetésről, és csak várják és várják az Én dicsőséges eljövetelemet, és arra gondolnak, hogy koruknál fogva talán meg sem élik azt.

20.

Hang: Van még sok, amit elő kell készíteni.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Hogyan kell készülni az emberiségre váró első eseményre? Először is alapos lelkiismeret vizsgálatra van szükség. Aztán szentgyónásra. Áldozásra. A földi tartozások rendezésére. Esetleges vezeklésre a saját bűneitek miatt. Azután kiengesztelődésre mindenkivel, akivel problémátok van. Majd sok-sok engesztelő, könyörgő és hálaadó imára.

21.

Az idő múlásáról gondolkodtam.

Hang: Fogy az idő.

Hang: Meg van számlálva percetek.

Jézus: Bizony gyermekeim, rohan az idő fölöttetek. Ezért ezt a kevés időt ki kell használni. Amíg nyitva vannak a templomok, járjatok szentmisére és szentségimádásra. Nagyon gyakran gyónjatok. Ne pazaroljátok el a drága perceket különböző fecsegésekre földi dolgokról, és szórakozásokra.

22.

Hang: Sőt, be sem tudták az időt osztani.

Jézus: Sokak előtt üresen mennek el a napok, nem osztják be maguknak, hogy mikor mit tegyenek. Tervek és célok nélkül élnek. Micsoda pazarlás!

23.

Hang: Az Én számlakönyvem ez. A számlakönyveket…

Jézus: Mindenkinek van életkönyve, amelyben nemcsak a jó és rossz cselekedetek vannak megjelölve, hanem a tartozások is. A megbánt, meggyónt bűnök után való tartozások, melyekért vezekelni kell valahol. Én gyakran lapozgatom ezeket az úgynevezett számlakönyveket.

24.

Az amerikai választásokról volt szó, Biden áll nyerésre.

Hang: Sötét felhők gyülekeznek felettetek.

Kép: Biden a csúcson, de valami erő lelöki, mintha a földön feküdne.

Érzés: Ha Bident összehasonlítom Trumppal, Biden jelenlétében nincs biztonságérzés, Trumppal nagyobb biztonságérzés van.

Jézus: A képek, amit mutattam neked a liberális Bidenről, azt fejezik ki, hogy bizony nem lesz alkalmas az Amerikai Egyesült Államok vezetésére. Nemcsak a politikai álláspontjai miatt, hanem meggyengült egészségi állapota miatt is. Bizony jól érzed kislányom, hogy mindenkinek jobb lenne, ha a Trump elnök maradna. Ha mégis a liberális oldal győzne, és ez árnyékot vetne egész Európára, ne féljetek, mert Édesanyám országa vagytok, és így is fel fogtok emelkedni.

25.

Hang: Világégés lesz.

Kép: Jézus torinoi leples arca.

Jézus: Ahogy halad az idő, Nyugat- és Észak-Európa és Amerika úgy el lesz árasztva migránsokkal és azok uralmával, hogy számukra világégés lesz, egészen tönkre mennek, és a bennük lévő nemzetek elvesztik identitásukat.

26.

A muzulmánokról volt szó.

Kértem az Urat, bocsásson meg nekik, és vegye figyelembe az őszinte imájukat.

Kép: Háromszög, a Szentháromság jelképe.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Nálam az embernél nem a vallás számít. Azt nézem, hogy mennyi benne a hit és a szeretet. Az igaz muzulmánok be fognak jutni a Szentháromság Szívébe, de előtte, a Nagyfigyelmeztetéskor meg fognak térni. Tisztán fognak mindent látni.

27.

Hang: Feljelentés lesz.

Kép: Arany fény.

Érzés: Eljön az idő, amikor mindenki mindenkit feljelent.

Jézus: Amikor kötelezővé teszik a vakcinát, ti, mélyen hívő keresztények nem fogadjátok el. Rátok fogják majd, hogy veszélyeztetitek a társadalom egészségét. Ezért feljelentenek titeket a hatóság előtt. De ne féljetek, mert a menedékhelyeken, amiket nyújtok nektek, őrizlek benneteket.

28.

Hang: Azon gondolkodom…

Hang: Nem is tudom, hogyan kezdjem el.

Kép: Két férfi ül egy kerekasztal beszélgetésen.

Jézus: Van-e értelme annak, amikor a politikai elemzők összeülnek, és a másik oldalt gúnyolják és szapulják? Nap, mint nap ez megy a TV-ben. Csak folyik a sok ítélkezés, gúnyolódás, és ráül az arcukra a káröröm. Ez nem tetszik Nekem.

Isten szemével

2020.11.04. 20:24

2020.11.03.

1.

Kép: Egy téren valaki térden állva lehasal, és elkezd felmosni, súrolni. Egy idő múlva egy ördög jelenik meg a háta mögött, majd egy vasvillát szúr az ember hátába, majd félrehúzza az embert a vasvillával, mint egy rongyot.

Jézus: Az ember, ha nem tér meg és nem fordul Isten felé, hiába próbál rendet tenni magában, vagy maga körül, a gonosz hatalmába kerül.

2.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Én vagyok a szeretet… Ha megszűnnék szeretni, megszűnnék Isten lenni”.

Érzés: Számunkra is csak az a fontos, mennyire gyakoroljuk a szeretetet. Nem fontos, hogy milyen okosak vagy bölcsek vagyunk, vagy mekkora a tudásunk.

Kép: Fény.

Kép + Érzés: Mivel Isten a szeretet, Ő csak bennünk élhet, a sejtjeinkben, lényegünkben, benne van az univerzumban. Ha valaki megtagadja a szeretetet, kiírtja magából, csak az utálat marad benne, így csak a Pokolban a helye.

Érzés: Minél több szeretetet gyakorlunk, annál több van bennünk Istenből.

Kép: Isten szeretete átsugározza minden porcikánkat, folyamatosan tisztítja.

Hang: Hogy mind ragyogóbb és tisztább legyen.

Jézus: Rossz belegondolni, hogy mi lenne veletek, hogy ha Istenben megszűnne a szeretet, a titeket mélyen szerető, irgalmas és jóságos Isten helyett valaki olyan uralkodna rajtatok, aki nem szeret titeket, és tele van gyűlölettel. Milyen csodálatos, hogy a gonosz lélekkel szemben ott van Isten, az örök szeretet. Ő csak a legjobbat akarja nektek, mert végtelenül szeret. Az a szeretet, ami benned él, Tőle való. Nélküle gőgös, önző emberként élnél a földön. Tekints körül, milyen sok ember ilyen, és miért. Mert eltaszította magától Istent, a tökéletes szeretetet.

3.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus mondta: Az irgalom és az Igazság össze van nőve, de egy kicsit nagyobb az Irgalom.

Hang: Túlnő a szeretetemben.

Jézus: Lépten-nyomon tapasztalhatjátok az Isteni irgalmasságot magatokon és környezeteteken egyaránt. Ha csak az igazságom működne, jaj lenne az emberiségnek. Mert mi is lenne akkor? Gondold el, hogy egy ember elköveti az első halálos bűnt, Isten nem várna semmit, hanem lecsapna rá, elvenné tőle a földi életét, és kárhozatba hullana. Alig él olyan ember köztetek, aki még soha nem követett el súlyos bűnt. Ha csak az igazságosságom működne, ők csak elkárhoznának. De Én, a második Isteni személy nem azért jöttem a világra, hogy elvesszenek teremtményeim, hanem, hogy megmentsem őket. Ezért, igazságosságomon erősen túlnő irgalmam. Te is, és sok hozzád hasonló jó keresztény ezt hangsúlyozza, ezt a tulajdonságomat emlegeti és dicsőíti legtöbbször.

4.

Szentmisén, a prédikáció közben:

Gondolat: Minden az Úré, ami a birtokomban van, és én vagyok az intézője.

Érzés: Legyek nagylelkű.

Kép: Fény.

Jézus: Ti engesztelők tisztában vagytok azzal, hogy minden erényt a Szentlélek ültetett belétek, egyik sem a ti érdemetek. A türelmet és irgalmat is Tőle kaptátok. Mindannyiótoknak kötelessége, hogy irgalmas legyen másokhoz és türelmes, mert hozzátok is irgalmas voltam és vagyok. Rátok bíztam ezeket a csodálatos lelki tulajdonságokat, mint az Én tulajdonomat, és ti legyetek az Én irgalmas intézőim.

5.

Egy szentmisén a pap arról beszélt a prédikáció közben, hogy meg kell halni önmagunknak.

Gondolat: Sokszor időzavarba kerülök, és a betervezett dolgok nem férnek bele az időbe. A kérdés az, hogy előre tervezzünk-e.

Jézus: A szentmisén a pap ajkával azt akartam tudatosítani a hívekkel, amikor ez hangzott el: „hogy meg kell halni önmagunknak”, hogy saját akaratotokat minden helyzetben alá kell vetni Isten akaratának. Kérni kell a Szentlelket, hogy mikor a tennivaló van, válaszút előtt állsz, segítsen neked a jobbik utat választani. Látod, amikor engeded vezetni magad Általam, minden belefér az idődbe. Kötelességed, hogy terveket és célokat állíts magad elé, de ne légy nyugtalan, hogy ha Isten, Aki nagyon szeret téged, áttervezi a dolgaidat. Ennek következtében esetleg valami kimarad. Ez az Ő akaratából történt, az Ő irányításával.

6.

A kisgyermekekkel való foglalkozásról volt szó.

Jézus: Mit is mondtam az apostolaimnak? Engedjétek Hozzám a kisdedeket. Ez azt jelenti, hogy türelemmel és kedvességgel kell törődni a kisgyermekekkel.

7.

Érzés: Mintha egy páncélt raktak volna a szívemre, hogy sok minden leperegjen rólam.

Jézus: Nem él olyan szentem a Mennyben, akit földi életében nem ért volna sok megaláztatás. Az tény, hogy ezek a lelki sebek segítenek a szentté válásban, de azért tudom, hogy milyen nehéz elviselned, és azon vagyok, hogy időnként könnyítsek rajtad. Azt a páncélt, mint erősítést Én adom neked, hogy könnyebben meg tudd emészteni a sértéseket.

8.

A vezeklésről volt szó, és a szentekről, kik magasfokú vezeklő életet folytattak, mint Alkantarai Szent Péter, Vianney Szent János, és mások.

Jézus: Természetesen, a vezeklésnek is van egészséges határa. Azt akarom, hogy sokáig szolgálj Engem kicsi lélek, ezért nem szabad az áldozatok területén túlfeszíteni magadat.

9.

Gondolat: A Nagyfigyelmeztetés előtti és utáni lelkiállapot jutott eszembe.

Érzés: Jobb, ha előtte törekszünk a szeretet gyakorlására, mert akkor a saját akaratunkból, erőlködésünkből keressük Istent, nem pedig kényszerből. A Nagyfigyelmeztetés után Isten az igyekezetünket jobban felerősíti, felemeli, kicsiszolja.

Hang: Megtisztítom benned ezt.

Kép: Apostolok jobbra mennek téríteni.

Érzés: Most olyan állapot van, mint amikor Jézus élt a földön az apostolokkal: Jézus halála előtti és utáni idők, és a Pünkösd előtti és utáni idők.

Jézus: Bizony gyermekeim, itt van az ideje annak, hogy a szeretetet tökéletesítsétek a szíveteken, még most a Nagyfigyelmeztetés előtt. Ti, akik már régen alapból hisztek Nekem és szerettek Engem, kell, hogy kihasználjátok ezt a kegyelmi időt a Nagyfigyelmeztetés előtt, hogy növeljétek magatokban a szeretetet és tisztaságot. Ezt nem kényszerből teszitek, hanem a saját akaratotokból és hitetekből. Viszont a Nagyfigyelmeztetés fölébreszti és megrázza az alvókat, és ők ijedtükben és kényszerből jutnak határozzák el, hogy megismerjék és megszeressék Istent, hogy feltétel nélkül higgyenek Benne. Ezt az erőt a Nagyfigyelmeztetés önti beléjük, nem pedig az ő törekvésük és akaratuk. Isten irgalmából így is a szükségszerűség által sokan meg fognak térni.

10.

Kép: A Nagyfigyelmeztetés után közvetlenül házról- házra, lakásról- lakásra megyek, keresem azokat, akik életben maradtak.

Jézus: Mutatom neked a látomásban, ahogy a Nagyfigyelmeztetéskor összegyűjtöd az egyedül maradt, síró, magányos felebarátaidat. El se tudod képzelni kicsim, hogy a te környezetedben is milyen sokan lesznek ilyenek. Az lesz majd a feladatod, hogy vigasztald, és emeld fel őket.

11.

A Nagyfigyelmeztetésre és az írásaimra gondoltam, hogy egy kevés van belőle kinyomtatva.

Jézus: Akkor már nem lesz internet, okostelefon és más egyéb tájékozódási lehetőségek, csak az írott anyagok. Csak nyomtass ki sok példányt, amíg lehet, mert ezekből sok ismeretet szerezhetnek a frissen megtért felebarátaid.

12.

Az amerikai választásokról volt szó.

Hang: Joe Biden.

Kép: Jobbról egy nagy fekete erő és felhő jön, ami eléri Magyarországot, és elborítja. A fejünk felett lebeg, de még tudunk munkálkodni.

Kép: A fekete felhő alatt itt-ott arany csillagocskák vannak.

Jézus: Ha Trump veszítene, nagy kárt okozna nemcsak a saját országában, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Az új liberális kormány még nagyobb káoszt okozna, és az emberiségre váró nagy események, szorongattatások felgyorsulnának. A jövőt eltakarom előttetek, de bárhogy is ér véget a választás, Édesanyám és Én vigyázunk hazátokra, és a nehézségek közepette is fennmarad nemzetetek.

13.

Gondolat + Érzés: Míg volt örökimádás, éjjeli szentségimádás, gyakorolni lehetett az áldozathozatalt a virrasztásban. Most, hogy ez megszűnt, hiányzik, és az embert újabb áldozathozatalra sarkallja.

Hang: Most élesben megy minden.

Jézus: Nemrég az örökimádás szűnt meg, de közeledik az idő, amikor az egyszerű nappali szentségimádások sem lesznek, sőt, szentmisék sem az erősödő vírushullámok miatt, hiszen el fognak zárni benneteket Tőlem. Ennél is élesebbre fordul az áldozatvállalás a Nagyfigyelmeztetés után a szörnyű keresztényüldözések alatt. Csak titokban jöhettek majd össze, és ekkor következik majd az Én hathatós segítségem, a rejtekhelyek és az elragadtatás. A rejtekhelyeken is áldozatokat kell vállalnotok, befogadni másokat, és alkalmazkodni hozzájuk. Az áldozatvállalás legmagasabb foka pedig a vértanúság lesz, akikre ez a sors vár.

14.

Kép: Egy papír, a felső részén szürkés betűk vannak, a papír alja és közepe felé a betűk kifehérednek.

Jézus: A papír az internetet olvasgató emberek lelke, a betűk pedig az interneten megjelenő különböző üzenetek. Sokan vannak, akik eleinte mindent vizsgálódás nélkül elfogadnak, ezek a sötétszürkés betűk. És ahogy fejlődik imáik által a tisztánlátásuk, a megkülönböztető kegyelmük, úgy látják egyre jobban a hamisságokat, és tudják egyre jobban kiválasztani az igazságot. Ezek a kifehéredett betűk.

15.

Hang: Versenytársam vagy.

Jézus: A felebaráti szeretetben versenyzel velem. Nyilvánvaló, hogy az Én emberszeretetem mindent felülmúl.

Tab

2020.11.01. 20:04

https://sotony.hu/hu/letoltesek/dletoltes/18657/

Isten szemével

2020.10.28. 20:22

2020.10.27.

1.

Az interneten olvasható volt, hogy Bill Gates mondta, a koronavírus 2025-ig fog tartani.

Érzés: Ha az Úr akarja, a Nagyfigyelmeztetéskor meg tudná tisztítani a levegőt.

Jézus: Drága gyermekeim, már annyiszor kértelek benneteket, hogy most már ne kutassátok tovább a jövőt, hanem helyette a lelketekkel foglalkozzatok. Egyáltalán nem számít a ti szempontotokból, hogy meddig tart a vírus, mert ti hamarosan a teljes védelem alatt lesztek. Gondoljatok a megígért menedékhelyekre.

2.

Arra kértem az Urat, hogy sokat írhassak még.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés ideje nagyon közel van. Utána minden megváltozik, és te addig írhatsz csak, amíg ez be nem következik. Utána a frissen megtérteket, az ismerőseid közül, de az idegenek közül is a szavaiddal, élő szavakkal fogod tanítani.

3.

Hang: Most már befejeztük.

Hang: Közeledik már a vég.

Hang: Az igazság torkában vagy te.

Jézus: Drága gyermekem, nem várunk már tovább. Az emberi gonoszság már a tetőre hágott. Mi Égiek véres könnyeket hullatunk, és Atyám keze ökölbe szorul a szörnyűségek láttán. Ellenségem annyira birtokba vette az emberek lelkét, hogy ezt az iszonyú bűnáradatot e sátáni teremtményeimmel együtt el fogom pusztítani. Számukra elkövetkezik a vég, testük-lelkük pusztulása. Te és engesztelőtársaid, akik az igazságot képviselik, megmenekültök.

4.

Hang: Rendeletre mész el ide.

Hang: Száműzöttek lesztek ezért.

Jézus: Benső erő hajt téged, hogy gyakran menj a szentségimádásra és a szentmisékre, a közös engesztelésekre, de eljön az idő, hogy ezért ellenségem emberei üldözni fognak.

5.

Kép: Egy kidőlt fa gyökerei, mintha karmokká alakulna át, és meg akar valakit ragadni Dél-Kelet irányba nyúlva.

Jézus: Az új reformok gyökeret vernek a tájékozatlan emberek szívében, egészen elbűvölik és elragadják őket.

6.

Hang: Ez a könyvespolc… tudod mire van ez a könyvespolc? Az összes vértanú van rajta.

Jézus: Az összes vértanú emléke nyomot hagy a jóérzésű hívő emberek lelkében. De nemcsak nyomot hagy, hanem arra indítja őket, hogy forduljanak Isten felé. Egyetlen vértanú vére képes sok ezer hitetlen és közömbös lelkét megtéríteni.

7.

Hang: Vértanúság.

Jézus: A négy sarkalatos erény egyike a lelki erősség. A vértanúság nagy lelki erősséget kíván.

8.

Kép: Sok zöldes színű, érett szőlőfürt.

Jézus: Én az elragadtatás idejére gondolok, a Nagyfigyelmeztetés utáni időre, amikor a lelkek megértek arra, hogy csűrömbe gyűjtsem őket.

9.

Kép: Katonák lövészárokban, zöld sisak a fejükön, az egyikük jobbra néz, gépfegyver van előtte.

Jézus: Drága engesztelőim, most már bármennyit imádkoztok, a III. világháborút nem kerülhetitek el, csak enyhíthetitek a hatását.

10.

Kép: Japán zászló, fehér alapon piros kör, amely a felkelő napot jelképezi, a piros nap felső részéből nem látszott semmi.

Jézus: A III. világháborúban Japán ugyan nem fog eltűnni, de ereje és hatalma nagyon meggyengül.

11.

Azokra az elvetélt, abortált magzatokra gondoltam, kik a családjainkból kerültek ki, és odafenn vannak a Mennyben.

Hang: Nagy meglepetésben lesz részed.

Kép: Ezek a lelkek figyelemmel kísérnek minket, és szurkolnak nekünk, leborulnak értünk a Mennyei Trón előtt.

Jézus: Bizony sokan vagytok így, hogy vannak az Égben abortált testvérkéitek. Természetesen ők nem magzatok, csecsemők, vagy gyermekek szellemi testében élnek, hanem mint gyönyörű ifjak és lányok, és nagy szeretettel imádkoznak egész családotokért. Ó, milyen boldog vagyok, mikor látom őket Atyám trónja előtt, hogy a ti lelketekért könyörögnek.

12.

Kép: Sok kis kidíszített karácsonyfa Észak-Kelet irányban vannak, a fákon gyönyörű aranygömbök díszelegnek, a fák mögül pedig fény árad.

Jézus: Észak-Nyugatról több romlottság árad, mint Észak-Keltről. Ezért, az Én ünneplésemet jelképező feldíszített fenyőfák Észak-Kelet felé néznek. A fák mögül a még megmaradt élő hit fényei áradnak feléd.

13.

Kép: Egy nagy bíbor gyertya, rajta egy nagy viaszrózsa.

Jézus: A gyertya az Én kínszenvedésem szimbóluma, a bíbor színű rózsa az Én határtalan örömömet jelenti a felett, hogy megváltottalak benneteket.

14.

Kép: Egy szekrény alsó-felső polcán több égő piros gyertya helyezkedik el egyforma távolságra.

Jézus: A szekrény az engesztelő csoportokat jelenti, a sok piros gyertya pedig az engesztelők önfelajánlását Istennek a lelkekért, ők a teljesen elégő áldozatok.

15.

Alkantarai Szent Péterre gondoltam.

Hang: Egyedülálló.

Hang: Nyomába lépni ennek.

Hang: Le kell mondani.

Hang: Hajtogatom benned ezt.

Jézus: Alkantarai Szent Péter nagy példakép azok előtt, akik rá akarnak lépni lelkük kiüresedési útjára, mert az ő áldozatkészsége egészen különleges.

16.

Hang: Útszakaszom vagy.

Kép: A hosszú történelem folyamán emberek sokasága. Egyszer csak megjelenek, majd egy rövid idő után eltűnök, részese vagyok a történelemnek.

Jézus: A történelem folyamát emberek alkotják. Minden ember egy kicsi részét jelenti a történelemnek. Születéseddel te is megjelentél, és egyszer csak eltűnsz.

17.

Érzés: Az Úr egyre több és bonyolultabb feladatokat ad.

Jézus: Nemcsak a kereszteket válogatom meg nektek, hogy ki mekkorát kap és mennyit, hanem a feladatokat is lelketek teherbíróképessége szerint osztogatom. Az Én Szent Szívem segít a terhek hordozásában.

18.

Gondolat: Kevés van belőlem, annyi mindent kellene csinálni.

Hang: Egyből csinálok százat belőled.

Jézus: Bízd Rám magad, ne félj, hogy kevés vagy a feladatokhoz, mert Én megszázszorozom erődet.

19.

Arra kértem az Urat, hogy ha valaki iránt ellenszenvet érzek, segítsen ezt leküzdeni.

Hang: Hogy felfokozzam benned ezt.

Jézus: Az ilyen kéréseket nagyra becsülöm benned. Alkalomadtán azonnal teljesítem. Felfokozom benned a megbocsátó szeretetet.

20.

Hang: Hatalmas? nagy lépéseket tesztek előre.

Kép + Érzés: Az életünk folyamán, ahogy haladunk előre, nagyobb és nagyobb lépéseket teszünk meg, és távolodunk egymástól.

Kép: Az emberek, mint gömbök, elkülönülnek egymástól, vastag burok veszi őket körbe, csak magukra vannak utalva. Mindenkinek a saját életével kell megküzdeni, találkoznia kell Istennel.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés kapcsán már többször hallottad, hogy akkor majd az ember magában lesz, csak Istennel. Haladtok e nagy esemény felé. Nevelem a lelketeket engesztelők, hogy a sok imádkozás közben magatokról se feledkezzetek el. A legfontosabb, mint a kép is mutatja, hogy mintha burokban lennél, csendesedj el, és rendezd a dolgaidat Istennel. Ne csodálkozz, hogy lassan-lassan a teremtményekkel való kötelékek kissé lazulnak, és első és legfontosabb lesz Istennel, a Teremtővel való kapcsolatod tökéletesítése. A többi emberrel való kapcsolat csak utána következik. Legyen az család, barát, vagy lelki testvér.

Isten szemével

2020.10.07. 20:21

2020.10.06.

1.

Arról volt szó, hogy amikor az ember adós valakinek, és meghal, még mielőtt visszaadná adósságát.

Jézus: Ha valaki hirtelen meghal, pl. egy váratlan autóbalesetben, és szándékában állt megadni a tartozását, akkor ezt nem számítom bűnnek. De ha valaki a meggazdagodás, vagy megélhetés céljából a tartozásait akár egyénnek, akár banknak, vagy az államnak nem akarja megadni, akkor bizony súlyos bűnt követ el. Látod kislányom, e területen is azt kell bűnnek tekinteni, amit tudva és akarva követ el valaki.

2.

Azon tűnődtem, nem értek a pénzügyekhez

Kép: Valaki a bal tenyerén elém ad valamit

Jézus: Minél kevésbé értesz a pénzhez, annál több Mennyei kincset nyújtok neked.

3.

Egy lelki testvér mesélte, egy külföldi pap lelkigyakorlatot tartott, és kérdezte a résztvevőktől, mi a legfontosabb számukra az életben. Amikor a papot kérdezték a résztvevők, hogy ő maga mit tart a legfontosabbnak, a válasza az volt, hogy ő jól legyen. Mert ha ő nincs jól, akkor nem tud lelkigyakorlatot tartani vagy egyéb jót csinálni.

Olvastam: Maria Valtortánál, hogy Jézus mondta: Még ha még 33 évig élne és tanítana, nem tudna annyit tenni, mint kínszenvedésével és kínhalálával

Jézus: Ennek a papnak bármilyen szép lelkigyakorlatai vannak, a lelke még nincs eléggé fejlett fokon. Nem tudja felfogni, hogy akkor segít nekem a legtöbbet a lélekmentésben, a megváltásban, ha örömmel fogadja a bajokat és szenvedéseket. Még nem tud Engem követni a szenvedésben. Elfogadja Isteni kezemből a tanítás kegyelmét, de ugyanakkor zavarja, ha nem érzi egészen jól magát. Neki az a legfontosabb, hogy jól legyen.

4.

Olvastam: Jézus neve, Jehoshua 8 betűből álló név, amely a Tökéletességet, Szentséget, Üdvösséget jelenti. A sátán neve, Satana 6 betűből áll, mely a gonoszság, az emberi nem ellensége, a gonosz tökéletessége. Ezek a betűk 3-szor véve, a tökéletesség számával: az első: 888, a második: 666. 4-szer „jaj” lesz azokon a napokon, amelyeken a végtelen jóság és a végtelen gonoszság elkezdik egymással az utolsó csatát a Jóság végleges győzelme előtt és a Gonoszság és szolgái végleges veresége előtt.

Jézus: Amíg ti a háromnapos sötétség alatt a rejtekben reszkettek és féltek, halljátok a szörnyű hangokat, Mi, Égiek rettenetes nagy harcot vívunk a sátánnal, a csatlósaival és a kárhozottakkal. Ez akkora harc lesz, és olyan szörnyű, amilyen még soha nem volt a világon. Ez a harc győzelemmel fog záródni, mely megtisztítja az emberiséget, és ezt követően Új Eget és Új földet teremtünk nektek.

5.

Egy engesztelő imaórán

Kép: Egy férfi fehér fényalakban jobbra fordulva láthtó

Jézus: A fehér fényben tündöklő férfialak a Szentlélek Isten volt, Aki jelenlétével előkészítette lelketeket az engesztelésre.

6.

Olvastam: A Mennyei Atya Istenatyai Fölsége felragyogtatja Jézus dicsőséges Istenfiúi Fölségét. Jézus, az Istenfiúi szeretetével visszaragyog az Atyára.

Olvastam: Maria Valtortánál: Az ember a Napba, Istenbe nem tud nézni. Szűzanya olyan, mint a Hold, amire rá tud nézni az ember, Isten fénye ragyogja be Őt is

Kép: Mennyei Atya fénye rávetül, és beragyogja Jézust, a Mennyei Atya a háromszög csúcsán van, Jézus egy kicsit lejjebb, Jézus fénye visszaragyog a Mennyei Atyára

Jézus: Az Atya és a Fiú dicsőségük fényével egymásra ragyognak. Nincs ember, aki láthatja az Atyát, amíg testben itt él a földön. De Én, a Fiú megmutathatom Magam a választottamnak, és megvilágíthatom előtte Atyámat. Néha a Szentek közül egyik-másik megmutathatják magukat a földön élőknek, mert az Atya fénye rájuk vetődik.

7.

Olvastam: Mennyei Atya: „Személyiségeteket Jézustól nyeritek, s Általa megismeritek Istenatyai Fölségemet, Teremtőtöket”.

Érzés: Azért nyerjük személyiségünket Jézusból, mert Vele táplálkozunk, amikor magunkhoz vesszük az Eucharisztiát

Gondolat: Mert Jézus a Fiú, ezért lehetünk mi emberek fogadott fiak

Jézus: Az Oltáriszentségnek nagy szerepe van abban, hogy lelki fejlődésetek során személyiségetekben mennyire váltok hasonlóvá Hozzám. Aki soha nem áldozik, nem tudja átvenni Tőlem az Én természetemet. Aki viszont magához veszi Szent Testemet és Véremet, abba belekerülnek az Én lelki tulajdonságaim. Általa közelebb kerül az Atyához, Teremtőjéhez.

8.

Hang: Igazi fehér testben

Kép: Fehér-arany fény

Jézus: Aki kerüli a test bűneit, annak nemcsak a lelke hófehér, hanem a teste is érintetlen. Lelkét fehér-arany fénnyel borítom be.

9.

Kép: Mint egy felfelé haladó spirál, olyan úton halad valaki az Égbe. Felfelé haladva mind kisebb az íve ennek a csigának

Jézus: Az életszentség útja spirál alakban tart az örök élet felé. Az első íveket meghosszabbítják a kételkedések, a próbálkozások, a botlások, és ahogy egyre jobban tökéletesedsz és egyre jobban elszakadsz a világtól, rövidebb ívekkel, gyorsabban haladsz az Ég felé.

10.

Hang: Rejtett tanításban lesz részetek

Jézus: Amikor a vírus elleni vakcina kötelezővé tétele megtörténik, rejtekbe vezetlek benneteket. Gondoskodom arról, hogy legyen ott pap vagy egy választott gyermek, aki rejtette tanításban részesít benneteket.

11.

Hang: Ha nem fél, akkor nem hagyom ezt a házát elveszni

Jézus: Ha az engesztelők elfogadják a teljes gyermeki bizalom lángját Tőlem, és nem félnek a jövőtől, testestől-lelkestől megvédem őket.

12.

Hang: Szerencsétlen embertársaitokkal

Hang: Azt kérdeztem

Jézus: Szerencsétleneknek azokat az embertársaidat nevezem, akik még a Nagyfigyelmeztetés hatására sem térnek meg. Közülük, akik meghaltak, azoktól azt kérdeztem a haldoklásuk pillanatában, kit választanak, Engem, vagy a gonosz lelket.

13.

Hang: Jézus Szívével éred el ezt

Kép: Arany fény

Jézus: Az utat megjárni, ami egyenesen Istenhez vezet, csak Jézus segítségével tudod. Egyedül nem lennél képes rá.

14.

Hang: Nem szabad hagyni, hogy Keresztényekké váljanak

Jézus: Ellenségem célja, hogy mindenki elforduljon Istentől, a hitétől, és teljesen világiassá váljon.

15.

Hang: Hogy azonos mértékben legyenek fölhasználva

Jézus: A gonosz célja, hogy agymosásokkal, hazugságokkal, hamis ígéretekkel egy gondolkodás nélküli masszát gyúrjon az emberiségből.

süti beállítások módosítása