Isten szemével

2018.04.23. 09:35

2018.04.22.

1.

Lelkigyakorlatra mentem.

Kép + Érzés: Az emberek, kik összejöttek a lelkigyakorlatra olyanok, mint a lángok, melyek összeadódva nagy tüzet alkottak. Ez az összeadódott láng hatással volt a lelkigyakorlatot vezető papra is, mely kegyelmeket esdett le az Égről. A pap és a hívek, ahogy kölcsönösen hatottak egymásra, az Úr kegyelmeit mind a pap, mind a hívek jobban be tudták fogadni a szívükbe, így a lelkesedésük csak fokozódott.

Jézus: Gyermekem, azért tört ki bennetek ez a nagy öröm, mert már az odautazás alatt is lelketek felkészült az ottani sok kegyelemre. Ha egy közösség egy ilyen lelkigyakorlaton tele van nagy boldogsággal, lelkesedéssel, az a lelkigyakorlatot vezető pap szívét is, lelkét is feldobja. Az atya veletek együtt örült. Ha egy közömbös, unott társaságot vitt volna oda, nem tudott volna olyan emelkedett hangulatot teremteni.

2.

Istennel és túlvilággal kapcsolatos ismeretek gyarapításáról volt szó.

Kép: Egy személy egy katedrán ülve tanít.

Jézus: A lelkek fejlődésének üteme eltérő. Van, aki előbb, van, aki később érzi, hogy szüksége van a napi Szentmisére és szentáldozásra, és a gyakori szentgyónásra, hogy minél többet megtanuljon az Én Igémből, és Szent Testem és Vérem vétele által mélyebben tudjon szeretni Engem, és az Igémet, az Evangéliumot mindennapi tettekké tudja alakítani. A képpel azt mutattam neked, hogy már itt a földi életben szükség van a tanításra. Ugyanis, minél többet tud valaki a hittel és Istennel kapcsolatban, annál magasabb fokban kapja a Mennyben a jutalmat. A tudás sokat ér előttem.

3.

Mesélték, egy települést a lakók együttesen felajánlották az Égieknek, és nagyon sok kegyelemben részesül azóta a település. Maria Simma írásaiban említett egy hasonló eseményt, amikor a felajánlás megmentett egy osztrák települést a sorozatos lavinától.

Jézus: Amikor sok ember ugyanazon nemes cél érdekében együtt könyörög Hozzám, mindegyik ajkáról egy fénysugár árad fölfelé, és a sok fénysugár összeolvad egy vaskos köteggé, és így jut el Hozzám. Sokkal hatásosabb a közös ima, mintha csak egyedül imádkoztok.

4.

Mondták, Nagy Szent Teréz határozott jellem volt, ki férfias jellemű nővéreket akart faragni a társaiból.

Jézus: Nagy Szent Teréznek ilyen határozottnak és katonásnak kellett lennie abban a szerzetes rendben, ahol a közömbösség és tunyaság terjedt el. Az ő jelleme, karaktere megfelel ahhoz, hogy fölrázza az alvó nővéreket.

5.

Arról volt szó, amikor mások szenvedést okoznak:

Kép: Egy kő nehezedik egy egyén szívére, mely hatására szeretetsugarak, fény árad a szívből. Ha a kő nem nehezedik a szívre, a szívből nem árad ki fény.

Jézus: A mások által okozott szenvedés nem felesleges, nem hiábavaló. Ezek által fejlődik a lelked, növekszik benned az alázat, és a szenvedés elfogadása és felajánlása. Ha soha nem nyomja a szívedet mások gyengesége, a nagy békében és nyugalomban kezdesz önteltté válni. Én vigyázok rád, hogy a lelkedben egyensúlyban legyenek az örömök és a lelki sebek.

6.

Kép: Mintha egy lezárt zsákutcában lennék, ott imádkozok.

Kép: A lezárt zsákutca folytatása egy fényes, előre vezető aranyút, mely rózsákkal van tele, és aranyeső esik a fényes út felől.

Jézus: Negatív hatások miatt nem kell szomorkodnod, mert az Én kegyelmemből minden jóra fordul. Az arany út az Én békém és nyugalmam szimbóluma, a rózsák az Én áradó szeretetemé, az aranyeső az Én rád hulló kegyelmeim jelképei.

7.

Hang: Sokat hangsúlyozzátok a vér problémáját.

Jézus: A vér az emberben az életet jelenti. Ha elfolyik utolsó cseppig, meghal. A Szentmisén pedig, amikor a pap felemeli az ostyát, hogy átváltoztassa, azután külön felemeli a bort ugyanezért, akkor tulajdonképpen szétválasztja a Testtől a Vért, és Én meghalok a Szentmisén. A Vérnek ezért nagy fontossága van a liturgiában. A Vérnek azon kívül nagy szerepe van a szentáldozásban is, amikor egyesül a Test és Vér, feltámadok, és a lelketekbe jutok. Újra élek, mert egyesül a Test és Vér. A Vérnek fontos szerepe van az áldozáskor, amikor a Szentostyával együtt lenyelitek. Ugyanis Vérem, mint gyógyító, tisztító Vér nemcsak a lelketeket járja át, hanem bekerül a vérrendszeretekbe. Testeteket és lelketeket egyaránt gyógyítja, tisztítja, és mint ilyennel kell foglalkoznotok vele.

8.

Misén felemelik az Oltáriszentséget:

Érzés: Nem mindegy, hogy milyen állapotban van az ember lelke szentáldozáskor.

Kép: Az ember olyan, mint egy edény, vagy egy pohár. Ha tiszta, akkor az Úr kegyelme, mint tiszta víz, még tisztábbá, ragyogóbbá teszi, de ha koszos, előbb a koszt kell onnan eltüntetni. Nem mindegy, és nem ugyanaz történik, ha egy tiszta, vagy egy koszos edénybe vagy pohárba öntenek tiszta vizet.

Jézus: A bűnös ember, aki méltatlanul veszi magához Szent Testemet és Szent Véremet, nincs a kegyelem állapotában, az pokolt teremt Nekem a lelkében. Ugyanis, ott bent harcolnom kell ellenségemmel.

9.

Misén felemelték az Oltáriszentséget:

Kép: Az Oltáriszentséget szemlélve, amit látunk a fizikai szemünkkel, az nagyon kevés ahhoz képest, hogy mi minden vesz minket körül: az Oltáriszentségben lévő Szentháromság, az Oltáriszentségből kiáradó fénysugarak, a templomban térdelő vagy leboruló Szűzanya, Angyalok és Szentek, akiket nem láthatunk, és a körülöttünk ólálkodó gonosz lelkek, akiket szintén nem láthatunk. Csak a hitünk tudja elhitetni velünk, hogy ez így is van.

Jézus: Hidd el kislányom, sok olyan ember jár templomba és járul szentáldozáshoz, aki azt hiszi, hogy az Oltáriszentség csak egy emlék. Nem hiszi valóságos jelenlétemet, és így a szentáldozása nem válik lelki üdvére, hanem szentségtörés. Boldog, aki nem lát, és mégis hisz.

 

10.

Arról volt, szó, hogy csak az tudja az ellenségeit szeretni, akinek a szívét átszúrták.

Érzés: De ehhez szükséges még a megbocsátás, és Isten kegyelme, hogy ide jussunk.

Jézus: Erre az a válasz, hogy a szenvedés nemesít. Aki már szenvedett, abban nő a szeretet, mert hasonlóvá válik Hozzám, és ha lélekben leborulva kéri az ellenségszeretetet Tőlem, akkor le tudja győzni fájdalmát, és az ellenség iránti haragja szánalommá válik. A szánalom pedig imára sarkalja az ellenség lelke javára.

11.

Érzés: Lehet, hogy egy kis haladékot kaptunk az Égiektől a jövőre vonatkozó eseményekkel kapcsolatban, a Keresztény kormány maradásának következtében Magyarországon.

Kép: Európa véres, Magyarország kiemelkedik, mint egy arany színű hegy, vagy templom, mely hasonlít a Dominus Flevit kápolnára az Olajfák hegyén, ahol Jézus megsiratta Jeruzsálem pusztulását.

Jézus: A hűségeskü szövege már meg van fogalmazva, de olyan óvatosan, és rejtve, hogy nem minden pap fogja észrevenni a hamisságot benne. Magyarország kormánya, amint halljátok, abban tér el a többi állam kormányától, hogy meri hangsúlyozni a Keresztény hitet, a Keresztény kultúra megőrzésének fontosságát. Imádkozzatok a magyar papoknak bölcsességért, hogy mikor próba elé állítják őket, okosan és bölcsen válasszanak. Ezzel példát fognak mutatni a környező országok és a távolabbiak papjainak.

12.

Arról volt szó, hogy az engesztelésben vannak esetek, amikor egy valaki más helyett szenved átvállalva a bűneiért való tartozást. Ilyen előfordult Pio atyánál, Vianney Szent Jánosnál, és másoknál is.

Jézus: Minden gyermekemmel más terveim vannak. Köztük bizony vannak olyanok, akiket nagy, komoly áldozatvállalásra kérek fel. Ilyenek a stigmatizáltak, vagy más egyéb szenvedésben lévők. Azt kérem tőlük, hogy nagy nemes célokért, pl. az Egyház megmentéséért, a világ békéjéért, a tisztítóhelyen szenvedőkért, a haldoklókért, a súlyos betegekért ajánlják fel keresztjüket. Vannak köztetek, választottak között, akiknek az Irgalmasságom terjesztése a feladatuk. Vannak, akik Égi üzeneteket kell, hogy tanítsák a népnek. Van, akit apostolkodással bízok meg. De minden engesztelőtől elvárom, hogy azt a keresztet, amit Én ajándékozok neki, ne fecsérelje el panaszkodással, jajgatással, hanem ajánlja fel a lelkekért.

13.

Kép: Leborultam az Úr elé, megadtam magam az Úr akaratának.

Jézus: Látom az akaratot benned kicsi lélek szenvedéseid elfogadására. Csak gyakorold sűrűn, Én segíteni fogok neked. Mindent ajánlj fel Nekem a lelkekért, a bántásokat és sértéseket, a fizikai fájdalmakat, a rosszulléteket, a fejfájást, az apróbb fájdalmakat, melyek hol itt, hol ott jelentkeznek, a rosszkedvedet, a nyomottságodat, a lelki szárazságodat, és mindent, ami számodra fárasztó vagy kellemetlen. Ha így teszel, lelkek sokaságát mented Nekem.

14.

Arról volt szó, hogy amikor valakinek sokszor elmondunk valamit, és mintha hiába tanítanánk, semmi eredménye, könnyen dühbe gurulunk.

Jézus: Ha látod, hogy falra hányt borsó, amit mondasz, hogy nincs semmi eredmény, akkor hívd a Szentlelket, hogy a türelmet és bölcsességet erősítse benned. Ezután, ismételd újra és újra a gyenge kis léleknek a jót, amire tanítod. De mindig kedvesen, és szeretettel, hogy érezze, jót akarsz neki. Meglátod, ha így teszel, ez a szegény fejletlen kis gyenge viola elkezd erősödni, és próbál utánozni téged. De ez csak akkor megy, ha példát mutatsz neki iránta alkalmazott türelemből, irgalmasságból, és szeretetből. Mert ha te felháborodsz előtte, látja a te gyengeségedet, és úgy gondolja, ha neked szabad, akkor neki is.

15.

Arról volt szó, hogy mi Isten gyermekei vagyunk.

Érzés: Jézuson keresztül válunk Isten gyermekeivé, úgy, hogy a Tízparancsolathoz tartjuk magunkat, és azt tesszük, amit Ő akar.

Jézus: Csak akkor válhattok Isten gyermekeivé, ha elsajátítjátok a teljes gyermeki ráhagyatkozást. Ez azt jelenti, hogy hisztek Benne, hogy mindenkinél jobban szeret benneteket, jót akar, és üdvözíteni akar. Nem aggódtok semmiért és senkiért, mert az Ő Atyai kezében érzitek magatokat. Ha bajban vagytok, Hozzá szaladtok, és csak Neki panaszkodtok, másnak nem. Akkor is jó gyermekei vagytok, ha örömötöket megosztjátok Vele, beszélgettek Vele, és igyekeztek hálátokat kifejezni. A másik fontos, ami gyermekké tesz titeket, a feltétlen engedelmesség. Ha elismeritek, hogy parancsai jók, és a ti lelki érdeketeket szolgálják. A földi gyermek szereti atyját-anyját, és kimutatja ezt a szeretetet. Isten elvárja tőletek, hogy hódoljatok Előtte, gondolatban öleljétek át, és telepedjetek az ölébe. Hagyjátok, hogy kényeztessen, simogasson, és Atyai karjával átöleljen.

16.

Kép: Magyar emberek szívében lebeg a Magyar Korona.

Jézus: Hidd el kislányom, nemcsak azok szívében van hazaszeretet, akik jól választottak, de még az ellenzék tagjai között is sokan szeretik hazájukat, csak nem látják be, hogy mekkora kárt okozna, ha a migráció végigsöpörne hazátokon. Mutattam a képen, hogy mindenki szívében ott van a Magyar Korona.

 

Isten szemével

2018.04.16. 09:34

2018.04.15.

1.

Gondolat: Fontos tudnunk, hogy honnan jöttünk, mit keresünk a Földön, és hová tartunk, mert így van célja és értelme az életünknek. Azt is fontos tudnunk, hogy milyen nemzethez tartozunk, mert a szerint adott az Úr feladatokat, pl: a magyaroknak az engesztelést.

Jézus: Nem mindegy neked, hogy miért is éltek itt a Földön, és hová tartotok. Minden ember végső célja az örök élet. Az is lényegbevágó, hogy érzed a hovatartozásodat a hazádban.

2.

Arról volt szó, hogy a papokért nagyon fontos imádkozni, nehogy megtévedjenek és tévútra térjenek az alakuló zűrzavarban.

Jézus: Nektek engesztelőknek és egyben híveknek nagyon fontos feladatotok a papokért imádkozni. Ezekben a végső időkben rendkívül nagy támadásnak vannak kitéve ellenségem részéről. Különösen, mióta alakulnak a reformok, kétségek között vannak, hogy hogyan szolgáljanak Engem a Szentmisében és gyóntatásban.

3.

Olvastam: Jézus kínszenvedésekor Ő, saját Maga engedte meg a történéseket, Ő akarta így. Ha nem akarta volna, nem így történtek volna meg a dolgok.

Érzés: Mi is, a saját életünkben akarattal vállalhatunk szenvedést. Ezáltal visszaadhatunk a bűneinkért járó adósságból, és másokért is engesztelhetünk.

Jézus: Én, a ti Megváltótok a cselekedeteitekben és a gondolataitokban elsősorban az akaratot nézem. Nem az a fontos szememben, hogy az a jócselekedet, amit annyira akartok meg is történjen, hanem az, hogy a szándék meglegyen hozzá. Hiába szenved az olyan gyermekem, aki ezt a keresztet zúgolódva vissza akarja utasítani. Csak annak a szenvedésnek van értéke, amely összefonódik a jó szándékotokkal.

4.

Olvastam: Áthidalhatatlan szakadék választja el a hitetlen embert Istentől, mert csak a szeretet épít hidat Hozzá.

Érzés: Az utat az Úr Jézus építette meg, de az utat a saját szabad akaratunk teszi járhatóvá.

Kép: Az Úr már egy utat megépített, mely le van fedve, el van takarva előttünk. Amikor gyakoroljuk a szeretetet, fényből épül út előttünk, először egy gyenge ér formájában, mely utána erősödik. További szeretet gyakorlása közben az út szélesebbé és szélesebbé válik.

Jézus: Az az ember, akiben nincs Isten- és felebaráti szeretet, az képtelen eljutni Istenhez. Az ilyen teremtményem előtt, mint ahogy a képen mutattam, a Felém vezető út le van fedve szeretetlenséggel. A Hozzám vezető utat boldogan megnyitom, ha látom buzogni a szeretetet, amely a lefedett úton először erecskét képez, és a növekvő szeretet hatására kiszélesedik, folyóvá duzzad, és teljesen megnyílik felém az út.

5.

Gondolat: Az utunk elején másoktól tanulunk, mások útjait követjük, de egy idő után a saját utunkat kell kitaposni, és azon haladni tovább.

Jézus: Amikor Isten életre hívott benneteket, mindegyiketeknek egymástól eltérő utat jelölt ki. Mindenkinek ezt a testhezálló utat kell járni, mert ha letér erről az útról, eltéved. Hiába próbálsz leutánozni egy Szentet és úgy elérni a Mennyországot, neked az életutadon egészen más feladatokat adok, amelyek ugyanoda visznek téged, mint azt a Szentet, az Örök Életbe.

6.

Olvastam: Jézus Mennybemenetele a megváltás művét zárta le.

Érzés: Ez nem igaz, mert a megváltás műve a világ végéig tart.

Jézus: Mikor olvasol egy könyvet, fontos, hogy közben nyitott szemmel olvass a sorok között. Bizony rátalálhatsz tévedésekre. Ez például a Szentírással ellentétes, súlyos tévedés, mert a megváltás a világ végéig tart.

7.

Tüntetések Magyarországon:

Azon gondolkodtam, mi lenne, vagy mi lett volna, ha azok lennének a hatalmon Magyarországon, kik a magyar kormány és a Kereszténység ellen munkálkodnak

Kép: Egy mérleg, melynek bal serpenyőjében egy milliárdos ember áll, a jobb serpenyőben pedig a magyar miniszterelnök, harci ruhában, harci fegyverzettel. A milliárdos ember pillanatok alatt a földön találja magát, míg a magyar miniszterelnök a magasba kerül.

Érzés: A tüntetők mintha a Magyar Szent Korona ellen tüntetnének, de mégsem tudnak róla.

Jézus: Ezeket a tüntetéseket, ahogy más országokban is, ez a spekuláns milliárdos szervezi. Dühében ilyesmivel próbálkozik, de nem lesz eredménye. Nehogy azt hidd, hogy a fiatalok többségének, kik kimennek tüntetni, egyáltalán eszébe jut a Szent Korona. Ők a kormány ellen tüntetnek tehetetlen haragjukban.

8.

Olvastam: Magyarországot választotta a Mennyei Atya a világ Betlehemévé.

Érzés: Ezért fontos számunkra a normafai kápolna megépülése is a Szent Anna Réten.

Érzés: A magyarországi választásokkal kapcsolatban Isten érdeke nem az volt, hogy az ellenzék győzzön, mert ha lebontották volna a magyar határokat védelmező kerítést, az idegen népáradat özönlése miatt nem maradhatott volna fenn a kereszténység Magyarországon sem. Magyarországnak pedig döntő szerepe van a Kereszténység fennmaradásában, nemcsak Európában, hanem az egész világon.

Jézus: A Mennyei Atya hazátoknak fenséges szerepet adott, mert Betlehemhez hasonlította, amelyben megszületett a Megváltó. Ezzel a választással megindult a Kereszténység megszületése Magyarországon, és megszületett a remény a Kereszténység megmaradásához, nemcsak nálatok, hanem későbbiekben az egész világon.

9.

Kép: Egy térkép, ahol Magyarországot fehér szín jelöli. Azokban az országokban, amelyekből Magyarországot támogatják, és csatlakoznak a Keresztény elvekhez, fehér foltok jelentkeznek a térképen

Jézus: Hazátok bátorságotokkal, eredményes szavazásotokkal példát mutatott Európa más nemzeteinek.

10.

Haladékot kértem az Úrtól a jövőre vonatkozó eseményekkel kapcsolatban.

Kép: Egy piros zászlón fehér kereszt, hasonlít a svájci zászlóhoz.

Kép: Egy csomóban sok kéz, mely kardot tart. Mindegyik kard az Ég felé mutat.

Jézus: A zászlóban a piros szín az Én megváltó Vérem, a fehér kereszt a Kereszténység, amely az Én Vérem által születhetett meg. Nehogy azt higgyétek kicsinyeim, hogy a sikeres választással mindent elértetek. Most kezdődik csak igazán a harc. A sok kéz a széleskörű nemzeti összefogást jelképezi az elkövetkező harcban.

11.

Arról volt szó, hogy az Úr Jézus engedelmes volt a Mennyei Atyának.

Érzés: Az életünk folyamán sokszor kell a között választanunk, hogy embernek vagy Istennek és parancsainak engedelmeskedünk.

Jézus: Az alázat és engedelmesség két fontos erény, kéz a kézben járnak. Csak az alázatos ember tud engedelmeskedni, hogy alávesse magát a másik akaratának. Megfontolandó viszont, hogy az utolsó idők reformjainak születése közben mi az, aminek engedelmeskednetek kell, és mi az, aminek nem. Figyeljétek a változásokat, és egészen addig engedelmeskedjetek, amíg az utasítások nem szállnak szembe a Szentírással, és a benne megfogalmazott Tízparancsolattal. Erre a szituációra érvényes, hogy Istennek kell szót fogadni, és nem az embernek.

12.

Egy videóban Gabriele Amorth atya, a híres ördögűző pap Szűzanya fatimai jelenéseiről beszélt. Beszélt Oroszország felajánlásáról is a Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez, melyet Szűzanya kért annak idején. Mivel sorozatban a pápák úgy látták, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy a nyilvánosságra hozzák az üzenetet, Oroszország felajánlása II János Pál Pápára hárult. Maga Amorth atya szervezte meg Vatikánban az ünnepséget, és a Szűzanya szobrát is elhozták Vatikánba Fatimából. II János Pál Pápát a világ politikusai vették körbe az ünnepségen, így ők azt mondták a pápának, hogy nem nevezheti meg Oroszországot a felajánláskor, ahogy annak idején kérte a Szűzanya. Így II János Pál Pápa nem szíve szerint cselekedett.

Jézus: Abban az időben nemcsak a Pápára, hanem az egész Egyházra nagy fenyegetettséget jelentett volna, ha II János Pál Pápa szíve szerint felajánlja Oroszországot. Diplomatikusan kellett gondolkodnia a Katolikus Egyház fennmaradása érdekében. Vannak ilyen kivételek, hogy a jó érdekében a kisebb rosszat fogadjuk el.

13.

Egyes elméletek szerint Isten engedte meg Ádámnak és Évának a bűnbeesést az Édenkertben.

Jézus: Hogy Ádámnak és Évának Isten engedte meg az engedetlenséget, ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Isten a bűnt soha senkinek nem engedte meg. Egészen más a helyzet azokkal a gyermekeimmel, akiknek Atyám megengedi, hogy kisebb bűnöket elkövessenek annak érdekében, hogy a bennük levő hajlamok miatt nehogy gőgössé váljanak. Ádámban és Évában viszont az engedetlenség előtt még nem volt semmi bűnre vezető hajlam, és így nem lettek volna gőgösek a Paradicsomban.

14.

Hang: Éppúgy furulyázik, mint táncol.

Jézus: Egyenes, őszinte ember úgy beszél, ahogy cselekszik, és úgy cselekszik, ahogy beszél.

15.

Hang: Ő az Őrangyal az Őrangyalok között.

Jézus: A láthatatlan Őrangyalokon kívül vannak olyan emberek, nagyon jó lelki testvérek, akik nemcsak saját lelkükre vigyáznak, hanem őrzik a többiek lelkét. Őszintén, szeretettel figyelmeztetik őket hibáikra, de ugyanakkor segítik őket, gyakorolják az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit velük szemben. Ezek a lelki testvérek a legjobb Őrangyalok a Földön.

16.

Kép: Egy egyén saját nemzetére jellemző ruhát visel. Egy idő után tagjai: kezei, lábai, stb folyamatosan más nemzetiségűre cserélődnek. A végeredmény már teljesen más egyént mutatott.

Jézus: A jövőből mutattam neked egy képet, hogy Európa nemzetei összeolvadnak. Eltűnnek a határok, összekeverednek a kultúrák és vallások.

17.

Kép: Egy díszes ruha kapucnival ki van terítve, mint egy kiállításon.

Jézus: A nagy Szent szerzetesek emlékét ápoljátok és őrizzétek.

18.

Kép: Egy fiú és egy lány egy lugason jönnek kézen fogva egy ív alatt. Majd a fiú és a lány helyén 1-1 fehér liliom jelenik meg majdnem összefonódva, majdnem egyek.

Hang: Lüktető.

Jézus: A tiszta szerelmet ábrázolja ez a kép, olyan férfit és nőt, akik Isten áldásával egy test és egy lélek lesznek. Tisztaságban élik le életüket. Egyszerre lüktet a szívük értem.

19.

Kép: Egy barna, hosszú hajú lány a kijárati ajtóhoz szalad egy folyosón, ketten a karjánál fogva próbálják visszatartani. A lány az ajtó kulcslyukán kikukucskál, ki szeretne menni, de nem tud, mert nem engedik.

Jézus: A leány egy haldokló lelke, aki most lépett ki a testéből, és futva igyekszik a túlvilág felé. A vágy olyan erős benne, hogy kikukucskál a kulcslyukon, hogy lásson valamit. Angyalok fogják le, mert még nem jött el az ideje.

20.

Hang: Ráncigálják a magyarokat, éppúgy, mint a németeket.

Jézus: Szegény magyar népet ide-oda ráncigálják, egymás ellen fordítják. A németeket szintén nem hagyják megszokott, békés életet élni, őket a rengeteg migráns háborgatja, cibálja, ráncigálja.

21.

Egy lelki testvérrel való találkozáskor:

Kép: Az Őrangyalaink átölelik egymást.

Jézus: Ne csodálkozz kislányom, mert az Őrangyalok mind ismerik és szeretik egymást, és örülnek, ha rajtatok keresztül összetalálkoznak.

 

Isten szemével

2018.04.08. 11:05

2018.04.07.

1.

Magyarországról és a bevándorlókról volt szó. Vagy visszatoloncolják őket Magyarországra, vagy délről törnek be a kerítést ledöntve.

Kép: Magyarország, mint egy szikla. Észak-nyugati részén szeretnének betoloncolni bevándorlókat, de mindhiába, mert mint az elfolyósodott csepp úgy estek le és folytak le róla.

Kép: Magyarország déli határán egy nyomás Szerbia felől Magyarország felé, de Magyarországról egy olyan erő sugárzik dél felé, amely eltaszítja magától a nyomást.

Kép: Angyalok állnak a határon

Jézus: A sziklát a Szentháromság, az Én Édesanyám, a Magyar Szentek jelentik. Az Ő védelmük alatt áll az ország észak-nyugati része. A délről jövő nyomást az Én Isteni erőm és a Szűzanya áradó szeretetlángja fékezi meg.

2.

Hang: Szenvedj értünk!

Kép: Fény

Jézus: A szenvedés a legnagyobb érték, amivel megajándékozhatsz Bennünket, Égieket. Cserébe kegyelmem fényével árasztalak el.

3.

Maria Valtorta művéből: Az Utolsó Vacsora után, amikor Jézus az apostolaival a Getszemane kert felé ment, lassan bezárult az Ég felettük, Jézus lelki sötétségben volt olyannyira, hogy szinte már azt hitte, ő is egy közönséges földi halandó. János apostolt kérte meg Jézus, hogy emlékeztesse őt a barátságukra.

Más olvasmányból: Szükséges volt, hogy Jézus Istensége visszavonuljon, hogy mint ember, a saját szabad akarata révén vállalja értünk a szenvedést.

Jézus: Az igaz, hogy a Golgotán változatlanul megmaradt Istenségem és emberségem, de Atyámnak úgy tetszett, hogy az emberi természetem uralkodjon el Rajtam. Így tudtam példát mutatni nektek, hogy mint ember – ti is – saját erőtökből, akaratotokból, a legnagyobb lelki sötétség közepette felül tudjatok emelkedni az elhagyatottságotokon, és emelt fővel folytassátok az utatokat. Tehát, elsősorban azért kellett emberként végig csinálnom a szenvedéseimet, hogy példát mutassak nektek. Azért is, hogy Isteni erőm segítsége nélkül teljesen emberi mivoltomra utalva a saját akaratomból tudjak uralkodni a kínjaimon. Így még értékesebb a megváltó munkám. Pedig mennyivel könnyebb lett volna, ha az Égből folyton segítséget kapok hozzá.

4.

Olvastam: Jézus a feltámadás után azért kellett, hogy látható módon megjelenjen az apostoloknak a feltámadt test formájában, mert az apostolok nagyon elbizonytalanodtak. Ez által erősítette meg őket Jézus hitükben, mert szükséges volt, hogy teljes biztonsággal és tudással hirdessék Isten Igéjét, miután Jézus a Mennybe felment. Szükséges volt, hogy teljesen megértsék a hit dolgait, és amire Jézus tanította őket, mert e nélkül nem tudták volna Isten Igazságát elterjeszteni a világban. Olyan dologról nem tudtak volna beszélni, amiben bizonytalanok, amit nem értenek, és nem tudnak.

Jézus: Mikor meghaltam, apostolaim teljesen elbizonytalanodtak. Már kételkedni kezdtek Istenfiúságomban. Kellett, hogy testben megjelenjek nekik, együtt halásszak, egyek, beszélgessek velük. Így értették meg azt a sok mindent, amire földi életemben már céloztam nekik. Hogy miért is jöttem Én erre a Földre. Hogy nem a földi királyság volt a célom, hanem a világ megmentése.

5.

Egy fiatalember kérdezett meg zsidó vallásúakat Izraelben, hogy mi a véleményük Jézusról, Ki Ő nekik, és mit jelent számukra. A megkérdezettek közül volt rabbi is, olyanok is, akik gyakorolták a hitüket, és olyanok is, akik nem gyakorolták a hitüket. A legtöbbjük elismerte azt, hogy Jézus a békére, a felebaráti szeretetre tanította az embereket, de nem úgy beszéltek róla, mint Messiásról, amit ők is tudnának fogadni. A megkérdezett rabbi azt nyilatkozta, hogy a hitük szerint, amikor eljön a Messiás, világbéke lesz, de Jézus után nem így történt. Ugyanakkor azt is hiszik, a Messiás nem fog meghalni. Sok már érvet is felhozott.

Érzés: Mi Keresztények, legfőképpen Katolikusok fel sem tudjuk fogni, hogy milyen óriási, mérhetetlen kegyelemben részesülünk az által, hogy Jézust hisszük és valljuk.

Jézus: Amikor az Én zsidó népem halált kiáltott Reám, azt is kiáltozta, hogy: „az Ő Vére hulljon ránk”. Ezzel az átokkal elátkozták sokadíziglen egész népüket, utódaikat, és saját magukat. Ezért az átokért Atyám engedi, hogy tévtanításban éljenek. Míg ti keresztények, ha egészen tiszta a lelketek, halálotokkor azonnal elnyerhetitek az üdvösséget. Ők viszont, mivel csak Rajtam keresztül lehet a Mennybe jutni, haláluk után a Tisztítóhelyre kerülnek. Atyám Irgalma által egyszer majd elnyerik az örök üdvösséget.

6.

Hang: A porzsákban

Hang: Az ország, nép tovább él

Jézus: Minden törekvés szemét és por a szememben, amely el akarja tüntetni a nemzetek önállóságát, szabadságát, szuverenitását. Országotok élni fog, és fel fog emelkedni. Bízzatok kicsiny magyarjaim.

7.

Hang: Nagyon vágyódtak… az alvilágtól

Kép: Jézus Szent Szíve képe

Jézus: Évezredek óta nagyon nagyon vágyódtak az ősatyák az alvilágból való szabadulásra. Amikor kileheltem lelkemet, azonnal első feladatnak tekintettem, hogy lemenjek közéjük, és kinyilvánítsam Magam nekik.

8.

Az április 8.-i választásról volt szó

Érzés: A magyar nép összefog

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről

Hang: Erős leszel

Jézus: Ne félj magyar népem, állandóan veled vagyok Édesanyámmal együtt, és erőt sugárzok beléd. Ezért tudsz majd felemelkedni.

9.

Hang: Isten bölcsességével

Hang: Én meghaltam

Jézus: Isten bölcsességével úgy intézte, hogy menjek át a földi halálon, Én, az Ő Fia. Ezt azért tette, hogy példát mutassak nektek embereknek, hogyan kell meghalni. Azért is, mert a magnak meg kell halnia, hogy sokszoros termést hozzon.

10.

Maria Valtorta írásából: Jézus arról beszélt az apostoloknak az Utolsó Vacsorán, hogy a Kánai menyegzőn is, és most is borcsoda történik

Gondolat: Mintha az Utolsó Vacsora is menyegző lenne, csakhogy ez a menyegző Isten és az ember lelke között történik. Az ember nem léphet be a Mennyországba az Utolsó Vacsorán történt borcsoda nélkül.

Jézus: A két borcsoda közül az Utolsó Vacsorán történt borcsoda volt a nagyobb jelentőségű. Mert amikor megáldoztattam apostolaimat, a kenyeret Testemmé, a bort Véremmé változtatva, teljesen egyesültem velük, a testükkel és lelkükkel egyaránt. Ezt teszem veletek a szentáldozásban, és ezáltal Szent Vérem és Testem által minden embert üdvözíteni akarok.

11.

Az Utolsó Vacsorán történt lábmosásról:

Gondolat: Nem szabad elfelejtenünk, hogy a lábmosás nem csak arról szól, hogy az Úr Jézus alázatot mutatott be az apostolainak, hanem nagyon is a lélek megtisztulásáról is szól az előtt, hogy az Úr megalapította az Oltáriszentséget és megáldoztatta apostolait. Péter apostol nem engedte először, hogy Jézus megmossa neki a lábát, de Jézus azt mondta neki, akkor Péternek nem lesz köze hozzá, és e nélkül soha nem léphet be a Mennyországba.

Érzés: Nekünk is nagyon komolyan kell venni ezt az eseményt, mert ez a mi életünkben nemcsak az alázat gyakorlását, hanem a szentgyónást is jelenti, a megtisztulást a szentáldozás előtt.

Jézus: A lábmosással kétféle dologra tanítottam apostolaimat. Hogy gyakoroljanak alázatot egymással, utódaik a hívekkel, azonkívül, megtanítottam őket arra, hogy csak alapos tisztítás után lehet az Én Testemet és Véremet elfogadni. Ezt teszitek a szentgyónásban, mielőtt szentáldozáshoz járultok.

12.

Arról volt szó, hogy nemcsak az üdvözülésre veheti magához az Oltáriszentséget az ember, hanem a kárhozatára is, mint Iskarióti Júdás.

Érzés: Nem mindegy, hogy milyen szándékkal vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget. Az igaz, sok olyan eset van, amikor az ember bűnösen áldozik meg, de a szentáldozás segíthet abban, hogy őszinte bűnbánat fakadjon az ember szívében, de vannak olyan esetek is, amikor rossz szándékkal, bűnbánat nélkül veszik magukhoz az Oltáriszentséget.

Gondolat: Annak ellenére, hogy Júdás megbánta azt, hogy elárulta Jézust, képtelen volt bocsánatot kérni Istentől emiatt, mert képtelen volt bízni Isten irgalmában és megbocsátásában. Ez volt az a pont, ahol a gonosz megbilincselte őt, és magával rántotta. Júdás visszament a Gecemáni kertbe, miután a farizeusok nem fogadták vissza a 30 ezüstöt Jézus elárulása után, megtalálta Jézus felső ruháját, amit átitatott Jézus vére a vérrel való verítékezéskor. A Szent Vér látása Júdást őrületbe kergette, és érezte, a Szent Vér elönti az egész Földet, és fojtogatja őt. Mivel ezt nem tudta elviselni, felkötötte magát, még mielőtt Jézus kilehelte volna a lelkét a keresztfán. Júdás így többféle bűnt halmozott egymásra: szentségtörést, mivel nem tiszta szándékkal vette magához az Úr Testét és Vérét; árulást, mert Istenét és Mesterét árulta el; nem hitt abban, hogy Isten bármilyen bűnt megbocsát, ha megbánják és bocsánatot kérnek tőle, mert szerinte Isten megbocsát akkor is, ha ő nem kér bocsánatot Istentől; öngyilkosságot, mely olyan gyilkosság, amely maga ellen irányul, holott csak Istennek van joga megszakítani az ember földi életét.

Jézus: Júdás megbánta árulását, mégis elkárhozott a bűnök sorozata miatt, amit elkövetett. Tele volt rossz szándékkal, hogy pénzért elárulja Mesterét, és mégis részt vett a megtisztításban, és az Én Testem-Vérem vételében. Ezután a kétségbeesés helyett bocsánatot kellett volna kérnie, de ezt nem tette meg. Inkább öngyilkos lett, és a pokolba taszította magát. Az Én gyermekeim, akik bűnösen, bűnbánat nélkül, vagy valami rossz szándékkal áldoznak, hasonlóak Júdáshoz. Ha nem végeznek őszinte szentgyónást, elkárhoznak.

13.

Hang: Az Oltáriszentség titka

Jézus: Az Oltáriszentség titka nem más, mint a Szentháromság valóságos jelenléte a kenyérben és borban.

14.

Olvastam az Oltáriszentségről: „Minél jobban eltapossák az Oltáriszentséget, annál nagyobb sötétségbe engedi az Úr a világot, annál jobban látja az ember a gonosz fiainak félelmetes aknamunkáját”.

Jézus: Én a világ végéig köztetek maradok az Oltáriszentségben. Mint ismeretes, a templomokból eltűntetnek, de a rejtekekben ott leszek. Táplállak és tisztítalak titeket. Ebben az időszakban már a gonosz munkálkodása egyre nyilvánvalóbbá válik. Fellép az antikrisztus, és elhatalmasodik a sötétség.

15.

Arról volt szó, hogy Isten dicsősége növekszik Szentségimádáskor.

Jézus: Azzal is növelitek Isten dicsőségét, hogy áhítatosan keresztet vettek magatokra. Azzal is növelitek az Ő dicsőségét, ha szenvedéseitek miatt nem zúgolódtok, hanem felajánljátok Neki. Én Magam is növeltem az Atya dicsőségét kínszenvedésemmel és kínhalálommal. Növelitek dicsőségét a karizmatikus dicsőítésekkel, ájtatos imáitokkal. Végül jelentősen növelitek dicsőségét a Szentségimádásokkal, különösen az örökimádással. Vannak Istennek olyan tulajdonságai, melyek állandóan ugyanazok. Változatlanok. Ilyen az irgalma, igazságossága és szeretete. De a dicsősége növekedhet. Ettől a növekedéstől az Atya egyre boldogabbnak, és teljesebbnek érzi magát. Az örömöt növelitek Szent Lelkében.

16.

Kép: Egy hölgy volt a templomban a szenteltvíznél, és ki akarta volna mosni a fehér ingét a szenteltvízben. A közelében egy pap állt, és nem engedte, el akarta őt zavarni a templomból is.

Jézus: Az ingmosás szimbólum, a megtisztulásé, a bűnbánaté. A pap a jövőből való, a megtisztulás szentségét, a szentgyónást nem engedélyezi.

Isten szemével

2018.03.26. 14:04

2018.03.25.

1.

Hang: Irakban… Franciaországban…

Jézus: Közel-Keletről és Európából kiemeltem egy-egy országot, ahol szegény gyermekeim nagy megpróbáltatásokon esnek át. Vérük Égre kiált, és Atyám keze ökölbe szorul. Minél hamarabb szeretné elnémítani ellenségeiteket, akik végig akarják tarolni egész Európát. A ti dolgotok engesztelőim, hogy könyörögjetek segítségért Hozzánk Égiekhez, és irgalomért a gyilkosoknak.

2.

Valami fontos papír aláírásáról volt szó.

Hang(1): Nem írom alá.

Hang(2): Nem?

Jézus: Az Egyház reformjairól van szó, melyeket mindenáron el akarnak fogadtatni, minden bíborossal és püspökkel. Közülük vannak elszántak és bátrak, akik szembe mernek szállni a követelésekkel.

3.

Hang: Mert azt akarom, ami beteljesedett.

Jézus: Te csak tedd a jót kislányom, és mindig tedd a lábaim elé, ami már beteljesedett.

4.

Arról volt szó, hogy azoknak az embereknek az Őrangyalai vannak harci ruhában és jobban harcolnak a gonosz lelkekkel, akik maguk is a hit mellett állnak, gyakorolják a hitüket, imádkoznak, és felvértezik magukat az Igazsággal.

Jézus: Rendkívül fontos, hogy ti gyermekeim kérjetek az Őrangyalaitoktól sokat. Azok az Angyalok, Akiktől nem kérnek, nem harcolnak olyan lelkesen. Sokan vannak, akik el sem hiszik, hogy van Őrangyaluk, és semmit sem kérnek Tőle. Az ilyen Őrangyal szomorúan látja, hogy nem tud segíteni.

5.

A kísértésekről és azok kivédéséről volt szó.

Érzés: A kísértés mindig jön, a kísértő mindig ott van körülöttünk. Az erőt, energiát mindig az Úr adja, amit Ő önt belénk a hit gyakorlása során. Ha az energiaszintünk kellően magas, az adott kísértést könnyen legyőzzük, vagy észre sem vesszük, hogy ott van, de ha az energiaszintünk alacsony, a kísértés könnyen magával ránt, és lehúz.

Jézus: Látod gyermekem? Ezért mondom mindig nektek, hogy sose kapcsolódjatok ki Belőlem. Csak akkor tudok működni bennetek, és védelmet nyújtani a gonosz ellen, ha bennem maradtok. Ha a világ felé fordultok, sokkal erősebbek a kísértések.

6.

Olvastam: A napsugár, amikor kint vagyunk a természetben, a levegőn, pozitívan hat a kedélyünkre, feltölt energiával, de a felhő, a sötétség lenyom.

Érzés: Ugyanez történik a lélekkel is. A mi napunk az Úr Jézus, Aki sugaraival átragyogtat, feltölt, felemel. De ahogy ki kell mennünk a levegőre, hogy a Nap sugara ránk ragyogjon, ugyanúgy nekünk a templomba kell menni, és keresni az Úr jelenlétét fizikai formában is. Nem elégedhetünk meg azzal a megállapítással, amit sokan mondanak: minek templomba menni, hiszen otthon is ott az Isten, otthon is lehet imádkozni. Ha nem megyünk az Úrhoz fizikailag is, a lelkünk nem kapja meg azt a napfényt, amire szüksége van, és a homályban és sötétségben tartózkodik.

Jézus: A Szentmisén való részvétel táplálja és életben tartja lelketeket. Nélküle fokozatosan elszakadtok Istentől. Eleinte kényelmesnek tűnik, egy-egy Szentmise elmulasztása, de még hiányérzetet okoz, de ha nem ébredtek fel ebből a tunyaságból, már lassan nem is gondoltok a lelketekre, és leszoktok még az imádkozásról is.

7.

Olvastam: „A Földön elhangzó jó és rossz szó visszhangot kelt a túlvilágon. Igyekezni kell úgy beszélni, gondolkodni, hogy a túlvilági lelkek tanulhassanak, szívesen hallgassanak.”

Jézus: Mikor a lélek kiröppen a testből, értelme megnyílik, kitágul, és ismeretei növekednek. Nincs a Földön olyan okos ember, aki észjárásával az üdvözült és a tisztuló lelkeket túlszárnyalná. Tehát, a túlvilágiak nem tanulnak a szavaitokból, viszont az elhangzottak örömet, vagy ellenérzést keltenek bennük.

8.

Olvastam: „A szellemi szem csak meghatározott szellemi érettségnél nyílik meg. Ekkor világosság lesz eme lelkek körül, míg azokat, akik nem látnak semmit, szellemi sötétség burkolja, mert szellemi látásuk még el van zárva.”

Jézus: Ezt a jelenséget lelki érettségnek is nevezzük. Van, aki már fiatal korában teljesen éretten gondolkodik a hit dolgairól, az erkölcsről, a túlvilágról. Ők világosságban élnek. Van, aki csak az évtizedek előrehaladásával érkezik el idáig. De bizony vannak olyanok, akik meghalnak anélkül, hogy lélekben megvilágosodnának. Ők azok, akiket elnyel a világ.

9.

Olvastam: „Hasonló fejlettségű lelkek hasonló lelkek társaságában vannak a túlvilágon”.

Gondolat: Nem lehet összehasonlítani azokat a lelkeket, kik állandóan az Úr körül tevékenykedtek, azokkal a lelkekkel, kik nem gyakorolták a hitet, és mások imája segítségével menekültek meg a kárhozattól, és így kerültek egy idő után be a Mennybe.

Jézus: Mivel az ember társas lény, a túlvilágon is meglesz a maga társasága. A Mennyben fokozatok vannak. Azok, akik azonos lelki fejlettségi szinten vannak, ott a Mennyben együtt lesznek. Természetes, hogy különböző ajándékokban részesülnek az üdvözültek aszerint, hogy itt a Földön mennyit fogadtak be Istenből a lelkükbe.

10.

Arról volt szó, hogy a meggyónt bűnöket a gonoszok nem látják.

Gloria Polo tanúságtételéből: A meg nem bánt és meg nem gyónt bűnök az ember lelkén vannak. A gonosz a bűnt sajátjának tekinti. Így, ha a gonosz látja az ember lelkén a bűnt, joggal teszi rá a kezét, hogy magával rántsa a mélybe.

Gondolat: Az Úr Jézus a Saját Vérével mossa le a bűneinket a szentgyónáskor, így a meggyónt bűnök nem látszanak.

Jézus: Nagy segítség ez nektek, hogy a gonoszok szeme elől a föloldozással egészen eltakarom a bűneiteket. Így megakadályozom, hogy a bűnök odavonzzák rátok a szemüket.

11.

Kép: Egy férfi otthonában kinyit vagy becsuk egy teraszajtót. A mozdulatait figyeltem, és láttam, hogy sok a felesleges mozdulata.

Jézus: Ezzel csak az akartam neked jelképesen mutatni, hogy a nap folyamán gyermekeimnek rengeteg ideje szétforgácsolódik a fölösleges dolgokra. Pedig a következőkkel kellene csak foglalkoznia, az állapotbeli kötelességekkel, imával, lélekmentéssel, jócselekedetekkel, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteivel. Olyan sokat fecsegnek fölöslegesen, olvasnak üres könyveket és számítógépeznek, interneteznek, és buta filmeket nézegetnek. Elfecsérlik az időt.

12.

Kép: Egy férfi és egy nő egymás mellett haladnak dél-kelet felé, a kezükben egy-egy nagy arany-piros csillogású ajándékcsomag.

Jézus: Engesztelők viszik imáikat, együttérzésüket, szeretetüket üldözött közel-keleti népeknek.

13.

Az ökumenizmusról volt szó.

Jézus: Tudnod kell, hogy ez a törekvés, ami az ökumenizmus elterjedésére irányul, nem az egy akol egy pásztor szellemisége. Célja egy kevert, zagyva, szentségek nélküli, lagymatag vallás elterjesztése. Az egy akol egy pásztor, ami Én fogok megteremteni, az Új Világban fog létrejönni.

14.

Hang: Kormányzással akar megszűnni az egész Golgota.

Kép: Egy jogar, mely balra mutat.

Jézus: Mindig kevesebbet beszélnek Golgotai szenvedésemről. A humanizmus szövi át a gondolkodásmódot, nem Én vagyok a középpontban, hanem az ember. Ezt sugallják felülről, a vezetők.

15.

Kép: Sok pap buzgón gyóntat a szabad ég alatt.

Kép: Gyóntatószékek között haladok el, sokan várnak a gyóntatószékek előtt.

Jézus: Ez a hitbeli felbuzdulás a sok frissen megtért között, a Nagyfigyelmeztetést követően lesz. Sietnek megszabadulni lelki terheiktől, mert látják a következményeket.

16.

Hang: Átváltozni Igazsággá.

Jézus: Embernek lehetetlen, de Istennel lehetséges, hogy egészen átlényegülj a gondolkodásodban, hogy úgy lásd az igazságot, mint Én.

17.

Énekhang: Ő fegyverzett le… minden bajunktól

Jézus: Ez az emberi énekhang a Szentek háláját szimbolizálja, Rólam énekel, Aki kínszenvedésével és kínhalálával minden bajtól, bűntől, kísértéstől megszabadít titeket.

 

Isten szemével

2018.03.19. 14:07

2018.03.18.

1.

Március 15.-ei ünnepen felvonják a nemzeti lobogót.

Érzés: A nagy harc most kezdődik el az igazi szabadságért, Krisztus mellett, nemzeti szinten, és a hit kérdésében is.

Érzés: Egy nagy erő kiáramlása, ahogy felvonják a zászlót.

Kép: Sok Angyal jön harci ruhában, Szent Mihállyal.

Kép: A miniszterelnök harci ruhában, sisak a fején, harci eszköz a jobb kezében, a háta mögött sokan, mint a hadserege, ugyanúgy harci ruhában és felszerelésben.

Kép: A kép alján egy nagyobb földdarab alakjában az Európai Unió, belőle egy kicsi zöld rész kiszakad, és az Ég felé repül pillanatok alatt.

Kép: Az Európai Unió, mint egy személy, mely gyötrődik, véres az arca, nyög, nagyon szenved, míg egy másik személy, mint Magyarország, a kép jobb oldaláról nézi őt, ki úgy áll, mintha egészséges volna.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy az Európai Unió odaadta a kultúráját.

Kép: Egy farkas áll egy személy előtt, amely Magyarországot szimbolizálja, és el akarja ragadni a személy kezéből amit tart és szét akarja tépni. Egy másik személy, ki a farkas és Magyarország között áll, folyton nyomást gyakorol Magyarországra, hogy adja oda, ami a kezében van. Magyarország olyan mozdulatot tett, hogy amit tartott a két karjában nagy erővel visszarántotta a farkas szájából, mintha mondta volna: „nem adom!”, és kissé hátralépett volna.

Jézus: Drága kislányom, ezen a nagy nemzeti ünnepeteken valóban megkezdődött a nagy harc kétféle értelemben. A régen folyó küzdelem az igazság mellett álló nemzeti érzelmű kormány, és az ellenzék között, valamint az Istent hívő és szerető engesztelő magyarok és a gonosz lelkek között, akik irányítják a migrációt. A magyarok fölött Magyarország Őrangyala, és minden jóérzésű magyar Őrangyala harcol az ellenséggel. Ezért láttad a képen harcos öltözékben az Angyalokat. Láttad miniszterelnökötöket is, mint vezért, fegyverrel a kezében, aki a gonosz elleni ütközetet vezeti. Sok követője van. Magyarország még olyan áron is megvédi szabadságát, hogy kilép az Európai Unió kötelékeiből. Képben mutattam neked a kiszakadt zöld darabot, amely nem más, mint Magyarország. Ne félj kicsi népem, az Én gyermekemnek nem hiába mutatom, hogy nemzetetek győzelemre jut, az Unió pedig szétesik. Magyarország nem gyáva és megalkuvó, szembeszáll az elnyomóval, nem adja meg magát.

2.

A miniszterelnök az ünnepen üdvözölte a lengyeleket.

Kép: II János Pál Pápa balra fordulva a pásztorbotjára támaszkodik, és mosolyog

Jézus: II János Pál Pápa végignézte ezt az ünneplést, és szíve együtt dobogott veletek.

3.

Kép: A Magyar korona Szűzanya kezében, majd a fején.

Kép: A Magyar Korona Jézus fején, majd a Mennyei Atya fején.

Kép: A Magyar Korona felemelkedik a levegőben az Ég felé.

Jézus: Atyám, Édesanyám és Én nagy szeretettel övezzük országotok jelképét azzal a mozdulattal, hogy a fejünkre tettük, kifejeztük előtted, hogy a magyar nemzet választott népünk. Megóvjuk és felemeljük. Az Új Világban a magyar nép nagy megbecsülésben és tiszteletben részesül a többi nép megmaradt tagjai előtt, viszont, az Európai Unió vezetői, ha nem lesz bennük bűnbánat, nem állhatnak meg Előttem, a mélybe taszítom őket.

4.

A Koronához mentünk a Parlamentbe, ahogy az Úr kérte egy választottján keresztül. A csoport két részre szakadva ment a Koronához, nem találták meg egymást a váró tömegben. A csoport egyik része pappal ment be, a csoport másik része pedig nem. Voltak, akiknek ez rosszul esett, és gondolták, hogy a jelenlétünk nem ér annyit az Úr szemében, mintha a csoport másik részével mentek volna a Koronához.

Jézus: Amikor ott álltatok a Korona előtt, Én úgy tekintettem rátok, mintha köztetek lenne az Én felszentelt szolgám is, hiszen ő is ott volt az épületben. A szándékot nézem, nem pedig azt, hogy a körülmények mit produkáltak.

5.

Isten erejéről volt szó.

Érzés: Olyan hatalmas és erős, hogy a negatív beállítottságú embereket meg is tudja bénítani, de ugyanakkor a pozitív beállítottságú embereket felemeli.

Kép: Egy személy úgy emelkedik, repül, mint a toll.

Érzés: Azért repül, mert a bűn már nem bilincseli le annyira. Minél több teher, bűn kerül le az emberről, annál jobban emelkedik, amit az ember szabad akarata szabályoz.

Jézus: Isten ereje valóban mindenre képes. Le tud taszítani, a legsúlyosabb bénaságba, vagy akár a tisztítóhely legmélyére, vagy a pokolba. Ezt olyannal teszi, aki gőgös, és nincs benne semmi bűnbánat. De ugyanakkor, ez az erő pozitív irányba is működik, az alázatost, a bűnbánót, a szeretettel teljest elárasztja kegyelmekkel, és magasra emeli.

6.

Arról volt szó, hogy mi a teendő, amikor a betegség ágyhoz köt.

Jézus: Drága gyermekem, ha csak arról van szó, hogy fájdogál a lábad, vagy a fejed, vagy a fogad, akkor elvárom tőled, hogy hozz áldozatot, gyere el a házamba. De ha fekvő beteg vagy, nem kívánom ezt tőled. Ugyanis, még nagyobb baj lehet belőle, a gyenge szervezeted hozzáfázik, és kaphatsz egy tüdő- és mellhártyagyulladást, amit hetekig, vagy hónapokig hordozhatsz. Amíg lázas vagy, ne kelj fel, ne menj zarándokútra, se a templomba. A tested a Szentlélek temploma.

7.

A TV-ben a Titanicról volt szó.

Érzés: Az Úr a gonosz ármánykodását használta ki, hogy Magához szólítson embereket. Nem véletlenszerű, hogy ki maradt életben. Akinek további feladata volt a Földön, az túlélte a katasztrófát, akinek nem volt szüksége, hogy a Földön maradjon, azt Magához szólította.

Jézus: Isten élet és halál Ura. Ő előre tudja mindenkiről, meddig fog élni. A Titanic sorsát is előre tudta. Akinek szerinte eljött az ideje, annak menni kellett. Akinek viszont még hátra volt bizonyos idő, azt kimenekítette, az túlélte a katasztrófát. Ez esetben is, minden az Ő Isteni akaratán múlott. Ez nem azt jelenti, hogy Ő okozta és akarta a Titanic vesztét.

8.

TV-ben: Európában egy felmérést végeztek, hogy melyik nép a legboldogabb. A finneket találták a legboldogabbaknak, kik meg vannak elégedve az oktatással, egészségüggyel, és mással is. Korábban olvastam, hogy a gyermekeket már nem tanítják meg írni, hanem elektronikus eszközön felismerni a szavakat. Ezt a tanítási módszert más országokban is szorgalmazzák és próbálgatják.

Érzés: Csak akkor lehet a tudást felépíteni, ha az alapoktól kezdik. Ha nem így történik, a későbbiekben nagyon visszacsap. Így van ez a lelki fejlődésben is. Pl: az Úr a saját korában sok beteget gyógyított és szabadított, de voltak közülük, akik visszaestek. Azok estek vissza, kiknek a szabad akarata nem volt elég erős, hogy ellenálljanak a kísértéseknek. De akinek a szabad akarata erősödött, az jobban ellen tudott állni a gonosz kísértéseinek.

Jézus: Én a fokozatosság elvét tartom célravezetőnek az ismeretszerzésben, de még a lelki fejlődésben is. Az egyszerűtől a bonyolult felé kell haladni, a könnyűtől a nehéz felé. Mindent az alapoknál kell kezdeni. Pl: a pici gyermeknek a vallásos nevelésben nem a Szentírást kell felolvasni, hanem kezébe adni a keresztet, de nem a felfeszítettel, és elmondani neki, hogy milyen mélyen bántottak Engem. Azután, simogassa meg, csókolja meg a sebeimet, és szorítsa a kis szívéhez. És ahogy növekszik, úgy kell felvilágosítani, hogy mi a jó, és mi a rossz, megismertetni velük a Szentségeket, és hozzászoktatni őket a vallás gyakorlásához.

9.

Kép: A Szűzanya szobrát hozzák katonák.

Érzés: Vele együtt harcolunk a kereszténységért.

Kép: Szűzanya meghatódva néz, csillognak a szemei, mosolyog.

Jézus: Ti vagytok Édesanyám öröksége, Ő vezeti a harcot ellenségeitekkel szemben. Győzelemre akar vinni titeket. Ő az, Aki mindenkit Hozzám vezet.

10.

Amikor szívimát mondunk:

Kép: Egy Angyal, balra fordulva jegyzetel.

Jézus: Mikor saját szavaiddal szólsz Hozzám, az nagy öröm Számomra. Hogy hagynám elveszni? Egy betű sem tűnhet el belőle.

11.

Hang: Hazudjatok!

Jézus: Ne is figyelj rá, ez ellenségem hangja.

12.

Kép: Fontos megünnepelni ezt bennetek.

Kép: Jézus Szent Szíve képe.

Kép: Arany fény

Jézus: Legyen ünnep számodra, amikor az Eucharisztiát magadhoz veszed. Aranybetűs ünnep legyen minden nap, mikor áldozol.

13.

Hang: Céltalanná válik életed nélkülem.

Kép: Fény.

Jézus: Ha nem lennék melletted, nem találnád a helyed, csak üres földi céljaid lennének.

14.

Hang: Könnyű vérű vagyok.

Kép: Mint az árvíz, csak vérből. Fák és egyebek állnak vérben.

Jézus: Könnyen adtam a Véremet az emberiségért, mert hatalmas bennem a szeretet. Az árvíz, amit a képen mutatok, az Én áldozatos vértanúim vére.

15.

Hang: Érzelmek.

Kép: Jézus Szent Szíve képe.

Jézus: Az érzelmek veszélyesek, mert általuk a gonosz rossz irányba vihet téged. Én sem az érzelmeket nézem az érdemeid között, hanem az akaratodat.

16.

Kép: Nagy piros dobogó szív.

Hang: Igen, minden szem belülről jön.

Jézus: Mivel a szem a lélek tükre, látszik benned szíved minden érzése. Látszik, ha szomorú vagy, látszik, ha fáj valami, látszik, ha örülsz, és boldog vagy. És ezek az érzések a szívedből erednek.

 

Isten szemével

2018.03.05. 14:03

2018.03.04.

1.

A családokért imádkoztam.

Kép: Egy ujj, mely kampó alakban összekapaszkodik egy másik ujjal.

Jézus: A család a társadalom sejtje, és mint ilyen összetartozik, nem szakadhat szét. A tagokat szeretet, béke, és megértés kell, hogy összekapcsolja. Még akkor sem szakadhatnak szét, ha megnőnek a gyerekek, és új családjuk lesz. Kapcsolatuk meg kell, hogy maradjon a különválás után is.

2.

Egyesek gondolják, évente elég 4-5 ször gyónni, annyi elegendő.

Kép: Egy gyertya, mely kioltódott, és füstölög.

Jézus: A szentgyónás szentsége, amivel megajándékoztalak benneteket, nagyon nagy kegyelem. Anélkül a bűnök elsokasodnak a lelketekben, elfelejtődnek, egymásra rakódnak, és a hitetek, mivel nem kap erősítést a rendszeres megtisztítás által, lassan-lassan kialszik.

3.

Kép: Egy férfi jobbra fordulva egy szentségtartót fog a kezében, és mérgében a földhöz akarja vágni.

Jézus: Ha tudnád kislányom, hány olyan ember van gyermekeim között, aki rajtam akarja megbosszulni a szenvedését, vagy sikertelenségét, vagy szegénységét. Rám haragszik, és közben nem fogja fel igazából, hogy ő maga az oka a bajoknak, ami körülveszi.

4.

Szentségimádáson:

Kép: A Szentségtartó pirosas fényben ragyogott.

Jézus: Ezzel a piros fénnyel figyelmedet rá akartam irányítani most a nagyböjti időben kínszenvedésemre, kínhalálomra, ártatlan Vérem hullására.

5.

Arról volt szó, hogy egyesek különböző álarcokat hordanak magukon.

Jézus: Vigyázzatok, mert elkezdődött a megtévesztések ideje. Egyes hamis próféták angyalarcba bújnak, jótékonykodás és hamis együttérzés, humanitás álarcába. Ezzel az álarccal eltüntetnek Engem a gyermekeim lelkéből. Helyettem az embert állítják a középpontba.

6.

Egy ismerősöm arról beszélt nekem, hogy mikro-sugárzást alkalmaznak akár telefonon, akár TV-n vagy más úton keresztül, mely hatására az ember viselkedése nagyon megváltozik, olyan tulajdonságokat hoz ki belőle, amely nem volt addig rá jellemző, pl: az utcán úgy megy, mint a zombi, az emberre jellemző normális érdeklődés megszűnik, fokozottabban érdeklődik a rendellenes szexualitás felé, stb. Arról beszéltem az ismerősömnek, hogy ha a vallásunkat rendszeresen gyakoroljuk, azaz rendszeresen járunk szentmisére, gyónunk, áldozunk, szentségimádásra járunk, ezek mind olyan alkalmak, amikor az Úr eltölt a Saját Isteni erejével, és ez semlegesíti, kiüti a másféle sugárzást, ami ránk hat, mivel Isten ereje felülmúlhatatlan.

Jézus: Jó felvilágosítást adtál az ismerősödnek a mikro-sugárzással végzett manipulációval kapcsolatban. Ne féljetek, teljes védelmet ad ilyesmivel szemben Szent Testem és Vérem, a gyakori szentgyónás, és a szentelmények.

7.

TV-ben: Mindent meg fognak tenni egyesek, hogy megbuktassák a jelenlegi kormányt.

Kép: Egy nagy vastag fekete füsttömeg le akar nyomni egy hosszú fehér kerítést. A kerítés a magasba tör, áttöri, visszanyomja a fekete füstöt.

Hang: (nem tudom pontosan visszaidézni, de áttörésről beszéltek).

Kép: Turbános férfiak elesnek, mint amikor a háborúban lelövik vagy leszúrják őket.

Hang: Nincs más, nincs más remény

Jézus: A gonosz egyes személyek felhasználásával meg akarja buktatni a kormányt, hogy lebontsa a kerítést, és elterjedhessen az iszlámizmus, mely a kereszténységet akarja tönkretenni. De a magyar nép összefog, és a túlerővel szemben győzni fog. Nincs más remény magyar hazátoknak, mint az egység, az összefogás.

8.

Fatimában a Szűzanya kérte, hogy a Pápa a bíborosokkal, püspökökkel együtt ajánlják Oroszországot Szeplőtelen Szívébe annak érdekében, hogy a kommunizmus ne terjedjen szét. Mivel nem így történt, a kommunizmus a magyar hitet majdnem teljesen tönkretette.

Érzés: A magyar nép engesztelése segít az orosz nép hitének felemelkedésén is.

Jézus: A Szovjetunió zsarnoki uralma nagy kárt okozott a Magyar Keresztény lelkekben. Szinte kiölte a hitet. De ez nem az Orosz nép bűne volt, hanem a politikai vezetőiké. Ők a hatalmukat terjesztették ki a világ felé. Ezért, mint ahogy Én megbocsátottam ellenségeimnek, nektek is meg kell bocsátani az Orosz népnek, akik ugyanúgy az Én gyermekeim, mint ti. A ti megbocsátó szeretetetek nemcsak nemzeteteket emeli fel, hanem az Orosz népét is. Általatok megújulnak hitükben.

9.

Arról volt szó, hogy tudunk-e Isten iránt irgalmasságot gyakorolni, ha bármi jót teszünk.

Jézus: Drága kislányom, Felém nem irgalmasságot gyakorolsz, hanem örömet szerzel Nekem, hálát adsz, szeretsz Engem, imádsz, és együttérzel Velem. Ugyanis Én az ember irgalmára nem vagyok rászorulva. Csak az embernek kell Isten irgalma.

10.

A zsidó vallásúakról volt szó.

Hang: Kirabolják őket.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: A közelgő nagy keresztényüldözéskor nemcsak ti Keresztények lesztek kirabolva és meghurcolva, hanem a zsidó vallású nép is. Mindez azért történik, mert a zsidók és a Keresztények egyaránt az Egyistenhitet követik. Tiszteletben tartják, és próbálják követni a tízparancsolatot. Ez a rokonság közöttük.

11.

Jelenések könyve: hétfejű sárkány 10 koronával a fején.

Érzés: A hétfejű sárkány a gonosz, a 10 korona pedig a tízparancsolat elleni tevékenységei.

Jézus: Drága gyermekeim, az utolsó időket élitek. A hétfejű sárkány, a gonosz, már egy ideje szembeszáll a tízparancsolattal. Meg akarja semmisíteni. Pl: támadja az 5. parancsot az abortusz engedélyezésével, támadja a 6. parancsot az újraházasodottak áldozási és szentgyónási engedélyével.

12.

A Szeretetláng könyvből: Erzsébet asszony, az Úr kiválasztottja nem tudott egy ideig templomba menni és szentáldozáshoz járulni. Az Úr egy alkalommal, mikor Erzsébet asszony ételt vett magához, az első falat kenyeret változtatta át Szent Testté és Vérré.

Hang: Minden kenyérben benne vagyok.

Jézus: Ezt a megállapítást nem Én adtam, hanem ellenségem, mert Én csak az átváltoztatott kenyérben vagyok benne. Erzsébet asszonynál is nem az összes kenyérben voltam ott, hanem csak az első falatban, amit átváltoztattam.

13.

Kép: Egy valaki fehér zoknis lába, észak-kelet irányba emelve.

Jézus: Ez a kép a jövőből van. A megtért és felemelkedett Magyar nemzet megtanítja az Orosz népet az Igazság és tisztaság útján járni.

14.

Hang: Milyen nagy ellenállás van az emberben… a Római Katolikus hitben.

Kép: Egy férfi egy asztalnál áll, majd leguggol, mozdulatai nyomatékosak.

Jézus: Sok emberben azért van ellenállás a Római Katolikus hittel szemben, mert ezt a vallást szigorúbbnak tartják a többiek. Bosszankodva szemlélik a protestánsokat, akik annyiszor házasodhatnak, ahányszor akarnak, akiknél nincs szentmise, bűneiket nem kell meggyónni. Ezek a legnehezebben teljesíthető részei a tízparancsolatnak. A kép azt jelenti, hogy az ilyen ember alacsonyabb szintre kívánkozik a vallásgyakorlat terén.

15.

Hang: Szóródjatok szét.

Hang: Ne szóródjatok szét.

Jézus: Drága választottjaim, hozzátok szólok. Szóródjatok szét a nálatok fejletlenebb szinten élő bűnösök között, és osztogassátok Igéimet. Ne szóródjatok szét, hanem fogjátok meg egymás kezét, és alkossatok egységet, ne irigykedjetek, féltékenykedjetek egymásra, ne hiteltelenítsétek el a másikat, hanem fogjatok össze a lélekmentésben. Cseréljétek ki gondolataitokat és osszátok el örömeiteket és bánatotokat egymás között.

16.

Hang: Én adok feloldozást.

Jézus: A gyóntatószékben ülő pap csak eszköz, fülével Én hallgatlak meg, hangjával Én szólok hozzád, és kezével Én oldozlak fel.

17.

Hang (egyes országok nevei): Németország; Ausztria; Lengyelország

Jézus: Míg Ausztria és Lengyelország a Keresztény értékek megőrzésén gondolkodik és harcol, addig Németország vezetői ezt a nagyon fontos feladatot hátráltatják és akadályozzák.

18.

Hang: Neked megvan.

Kép: Szent István király előttem.

Jézus: Neked megvan a lelkedben az az érzelem, amely sok emberből hiányzik, a hazaszeretet. Úgy nevelődtetek néhány nemzedéken keresztül, hogy internacionalizmusra tanítottak titeket. Szent István királyotok megmutatta nektek nagy hazaszeretetét, mert az akkori Nagy Magyarországot Szűzanyára bízta.

19.

Érzés: A szívem elvágyódik máshová.

Kép: Mintha egy világító holdon ülnék.

Jézus: Kicsi lányom, ha megfáradtál, pihenj meg az Én Szentséges Szívemen.

 

Isten szemével

2018.02.26. 11:50

2018.02.25.

1.

Kép: Egy templom bejárata, ahol Örökimádás folyik, barna színű, gótikus stílusú az ajtó, előtte állok az Úrral, az Úr lenyomja a kilincset

Jézus: Ezzel a képpel fel akartam kelteni a figyelmedet a Szentségimádás fontosságára.

2.

Hang (énekelve): Engedj Uram békében illatozni.

Kép: Egy templomban egy pap a szószéknél állva beszél a mikrofonba.

Jézus: A pap a mai Egyházat képviseli, aki könyörög még időért, haladékért, hogy Isten engedje, hogy az Ige jó illata terjedjen a hívek között.

3.

Hang: Egy gyűlésre hívni tégedet.

Kép: Fehér fény.

Jézus: Szeretném, ha ti kicsinyeim minél hamarabb összegyűlnétek, és beszélnétek a problémákról, kicserélnétek gondolataitokat, megosztanátok egymással örömeiteket. Egy ilyen gyűlésre hívlak meg téged.

4.

Kép: Felülnézetből, egy lámpa fénye alatt egy kisebb méretű, piros négyzet alakú asztal, körülötte ülnek, és megbeszélést tartanak.

Jézus: A keresztényüldözés alatt a hozzám hűséges papfiaim a rejtekben összeülnek, és megbeszélik a rájuk váró feladatokat.

5.

Kép: A magyar parlament egy nagyon díszes termében vagyok, ahol a határozatokat hozzák.

Kép: Rossz döntés hatására, pl: ami a Keresztény hit ellen fordul, leomlik a díszes terem, egy romhalmaz válik belőle. Amikor jó döntést hoznak, az épület nemcsak hogy felépül, hanem ki is díszesedik.

Jézus: Ha nem diadalmaskodik az Igazság, amiért harcol a mai magyar kormány, akkor összeomolhat a nemzet.

6.

Elhangzott: „Az iszlám az utolsó remény.”

Kép: Nagyon kevesen vannak a Katolikus templomban, majd egyre kevesebben jönnek.

Kép: Emberek rejtekben gyülekeznek a hitüket gyakorolni.

Kép: Sokan a templomban, de egy olyan vallást gyakorolnak, amely eddig nem volt.

Jézus: Ha a bevándorlással és iszlámmal szimpatizálók győznének a harcban, a keresztények megfogyatkoznának. Csak bujdokolva mernék vallásukat gyakorolni. Amikor összekeverednek a vallások, újra megtelnek a templomok, de ez nem igazi ökumenizmus, hanem a hamis isten imádása.

7.

Kép: Szent István király arca közelről, dél-kelet felé néz, az orrának és arcának vonása egy határozottságra utal. A Magyar Szent Korona a fején, a kereszt a Korona tetején egyenesen áll, az Ég felé.

Jézus: Szent István a Mennyből szomorúan tekint a muszlimokra, félti országát. Mikor a magyar nemzet a harc végén felemelkedik, a kereszt a Szent Korona tetején egyenesen, az Ég felé áll, és tündöklik a fényben.

8.

A Húsvét megünnepléséről volt szó.

Hang: Felrúgjuk.

Jézus: Az Ortodox vallás azzal, hogy nem egyszerre ünnepli a Húsvétot veletek, felrúgja a Keresztény egységet.

9.

Kép: Egy téren egy galamb álldogál, egy másik galamb közelített feléje észak-keletről. A repülő galamb az álló galambba beleolvadt, eggyé váltak, majd egyetlen egy galamb formájában repültek észak-kelet felé, amerről a repülő galamb jött.

Jézus: A téren álldogáló galamb Magyarország békeszerető engesztelőinek a szimbóluma, a másik fehér galamb a békeszerető orosz nép jelképe, és e két akarat össze fog olvadni, és Oroszország imáitokra megtér.

10.

Hang: Éhesek vagytok.

Jézus: Szegény gyermekeim, kiéheztettek benneteket, nem kaptatok lelki táplálékot, ezért vagytok közömbösek és hitetlenek. Harcoljatok értük, engesztelők.

11.

A gyónás című film: Egy haldokló, rákban szenvedő férfi jött egy fiatal paphoz meggyónni azt, hogy ő megölt egy férfit 20 évnek korábban. Születésnapon volt, éjfélkor vezetett kocsit ittasan, és figyelmetlenségből elgázolt egy fiatal férfit, ki mellett egy kisfiú volt. Ijedtében elhajtott, annak ellenére, hogy a kisfiú könyörgött neki, hogy legalább hívja ki a mentőket. A gyónó férfit nem hagyta a lelkiismerete, és 20 év után bocsánatot akart kérni az elhunyt férfi családjától, és fel akarta adni magát a rendőrségen. A gyóntató pap rájött, hogy a kisfiú ő volt, és azonnal felkavaródtak benne az emlékek. Kivezette a gyónó férfit az oltár elé, és leültette, ő pedig letérdelt, és a Miatyánkot kezdte el imádkozni. Megakadt annál a résznél, hogy: „bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Egy idő után a fiatal pap megnyugodott, és odament a gyónó férfihez, kit meg akart nyugtatni. Azt mondta neki, hogy az apja nem halt meg akkor, de nagyon megsérült, és csak 3 évnek ezelőtt halt meg. Penitenciaként azt adta, hogy a rászorulókon segítsen. Ezzel a gyónó férfi megnyugodott azzal a tudattal, hogy ő mégsem gyilkos. A fiatal pap ezek után bement a szobájába, ahol az édesapja fiatalkori képét tartotta, és bocsánatot kért apjától, hogy hazudott a gyónó férfinak, annak érdekében, hogy a gyónó békében haljon meg.

Gondolat: A történet folytatására gondoltam, az Úr ítélőszéke előtt, amikor a gyónó férfi is, és a pap is meghal.

Kép: Mindketten látják az igazságot az Isten Igazságának tükrében. A gyónó férfi látja, hogy félre lett vezetve. A pap látja, hogy a félrevezetés, még ha jó szándékból is volt, eltér az abszolút Igazságtól, amit Isten képvisel, így büntetésben részesül.

Jézus: Ez a film az embereket félrevezeti, a bűn pártolását mutatja be, pozitív cselekedetet a pap részéről. Ne kövessétek, a hazugság mindig hazugság, akkor is, ha együttérzésből származik.

12.

Arról volt szó, hogy Isten Ábrahámot megkísértette-e, hogy a szeretett fiát égő áldozatként mutassa be, vagy próbatétel volt-e.

Érzés: Az Úr próbára teszi az embert, hogy mekkora áldozatot képes meghozni Érte, annak ellenére, hogy az Úr később beleavatkozik, hogy az ne következzen be. Az Úr meghív valami áldozathozatalra, de az ember az, aki válaszol erre a meghívásra, vagy a meghívásnak eleget tesz, vagy ellenáll.

Jézus: Isten Ábrahámot nem kísértette, hanem próbára tette. Számodra minél kedvesebb dologról mondasz le, annál bőségesebben ajándékoz meg Atyád.

13.

Kép: Ketten beszélgettek álldogálva egy téren, én odamentem hozzájuk köszönteni őket. Az egyikük meglökött a hátamnál, hogy menjek az utamra, mint ahogy a kisgyermeket szokták elküldeni a felnőttek, mert felnőttes témáról beszélgetnek.

Jézus: Ez a társaság világiasabban gondolkodó emberekből állt. Az egyik észrevette, hogy közeledsz feléjük, és elküldött, mert érezte, hogy a lelked magasabb szinten áll, nem vagy közéjük való.

14.

Kép: Arany láncszemek összekapaszkodva, az egyik láncszem kiszakad, kikerül onnan. A két mellette lévő szem próbál összekapcsolódni, de ez az egység mégsem olyan, mint korábban.

Jézus: Nektek engesztelőknek egységben kell lenni. Ha valaki kiszakad közületek, ez az egység megbomlik, és már nem úgy működik, mint azelőtt. Különösen olyankor, amikor egy fontos láncszem marad ki.

Isten szemével

2018.02.19. 22:33

2018.02.18.

1.

Hang: Nehogy a csont kiszáradjon.

 

Gondolat: Az emberi testben a csont vérképző szerv, a csontvelőben képződnek a vörösvértestek, melyek oxigént szállítanak a szövetekhez. Oxigén nélkül agyhalál következik be, mely az ember halálát eredményezi.

Jézus: Az engesztelők adják az életet a világ szívének lüktetéséhez. Engesztelők imái nélkül kiszáradna a hitélet.

2.

 

Hang: Én nem tartozom a világba.

Hang: Felemelkedések.

 

Jézus: Én, Isten Fia, nem a világból származom, mégis meghaltam érte. Az üdvözülések száma azon múlik, hogy hány lélek tud felemelkedni a lelki fejlődés útján a célig.

3.

 

Kép: Egy valaki egy halom száraz levél alá bújt.

 

Jézus: Ez a kép a jövőből való. Eljön az idő, amikor üldözni fogják azokat, akik az igazság oldalán állnak. De Én a hűséges gyermekeimnek megmutatom, hova rejtőzzenek.

4.

 

Kép: Egy lány, kinek bíbor-lila palástja van, belép egy házba.

 

Jézus: A képen te vagy, a bűnbánat ruhába öltözködve. Menny be a rejtekedbe, és terítsd Elém bűnbánatod szőnyegét.

5.

 

Kép: Egy piros rózsa, melynek szirmai hol lángoltak, hol parázslottak.

 

Jézus: A kép azoknak az engesztelőknek a szimbóluma, akiknek szívében szenvedéseim iránti mély együttérzés hol lángol, hol parázslik.

6.

Arról volt szó, amikor egy valaki teljesen lemond önmagáról, mindent másoknak ad csak azért, hogy ők tovább éljenek

 

Jézus: A szentté válásnak egyik kritériuma, hogy már nem törődsz önmagaddal, egyre több erőt átadsz a rászorulónak, egészen lemerülsz, és szinte keresztre feszítve érzed magad. Én is így voltam ezzel. A leprások pl .úgy körülvettek, hogy alig kaptam levegőt. De nem törődtem vele, csak osztogattam gyógyító kegyelmemet. Megkaptam jutalmamat érte, a legnagyobb dicsőséget, ami létezik.

7.

Kép: Egy várfal tetején egy bajszos férfi áll, harcos katona, kard van nála, kék színű a felső ruházata.

 

Jézus: Ez a katona az engesztelők harcosa, aki a Szűzanya színeiben a gonosz lelkektől védi az engesztelő közösségeket.

8.

 

Kép: Egy valaki egy város egyik utcáján vagy terén nyilvános beszédet tartott, világoskék színű volt a ruházata.

 

Jézus: Lassan elérkezik az idő, mikor az igazaknak fel kell állni, és bátran beszélni kell Rólam, Atyámról, az Oltáriszentségről, és a rátok váró eseményekről. Ő a Szűzanya bátor harcosa.

9.

 

Kép: Egy nyitott Biblia lebeg a levegőben, majd a földre kerül, majd megrongálódik.

 

Jézus: A Biblia az örök érvényű könyv, az Igazság Könyve illetéktelen kezek miatt alá fog hullani a magasból, meg lesz tépázva, rongálva, át lesz írva.

10.

 

Kép: Egy nagyon mogorva hadvezér, harci ruhában van, sisak a fején, a szája lefelé kunkorodik.

 

Jézus: Ellenségem, az antikrisztus először békeszerzőként, az emberiség jótevőjeként mutatkozik, és mikor sikerült maga köré gyűjteni az ő embereit, haragvó, bosszúálló, és gonosz lesz.

11.

 

Kép: Egy település feletti égbolton egy nyitott könyv lebegett.

Hang: Hatalmas nagy hurrikán volt.

Jézus: A katasztrófák nem véletlen természeti jelenségek, hanem Isten büntető keze. Nézzétek a Szentírást, több jövendölés foglalkozik ezekkel.

 

12.

Hang: Miért raktad azt oda?

 

Hang: Jó forrás van.

 

Kép: A magasból nézek lefelé a Föld felé, és azt látom, hogy egy valaki egy magas faoszlop tetejére helyez valamit.

Jézus: A kép a jövőből van. Egy jövendőmondó választottam egy feliratot és egy nyilat helyez az oszlop tetejére: „Arra keressétek a tiszta vizet”. A vizek mindenfelé mérgezettek. Ő talált egy jó forrást.

13.

Hang: Észre kell venni… hogy a másikat szeretetből…

Jézus: Mikor a hideg és az éhség fog tombolni, észre kell venni a felebarátot, és segíteni kell, ahol lehet.

14.

 

Másokkal való törődésről volt szó.

Kép: Irgalmas Jézus.

Kép: Egy tányérszerű virág, melynek a széle körbe-körbe tele volt szőrrel.

Jézus: Törődj azokkal is, és légy irgalmas hozzájuk, akik szőrös szívűek, nem tudnak könnyen megnyílni az emberek felé.

15.

Szüleim házassági évfordulóját ünnepeltük egy étteremben.

Kép: Az étteremben emberek álltak, és aranyeső hullott rájuk.

Hang: Mintha kalászt mutatnék nekik.

 

Jézus: Amiért megünnepeltétek szüleid házassági évfordulóját, kegyelem záporát küldtem rátok. Azok is kaptak belőle, akik ott voltak az étteremben. Szeretném, ha szüleid, te, és mindazok, akik a képen voltak, érett kalászokká fejlődnétek, hogy csűrömbe begyűjthesselek benneteket.

16.

 

Kép: Fehér ruhás emberek, mint a zsákok, egymás tetején fekszenek.

 

Jézus: Ők a fehér vértanúk, akik vér nélkül áldozzák fel magukat az emberiségért.

17.

 

Hang: Meg kell, hogy etessem velük.

Hang: A plébániával.

Kép: Egy összefonott hajú lány balra mutat.

 

Jézus: A copfos lány a hamis próféta megbízottja. Az ő dolga félrevezetni a plébániákon papfiaimat.

 

Isten szemével

2018.02.12. 04:19

2018.02.11.

1.

Hang: Akkor már nem lesz érdekes.

Kép: Egy csap vagy kútforrás, ahonnan víz szokott folyni, de ebben a pillanatban nem jött víz belőle.

Jézus: Egyszer csak eljön az idő, hogy elhallgatnak prófétáim, választottjaim. Ez akkor fog bekövetkezni, mikor beköszönt a háromnapos sötétség. Akkor ez már nem lesz fontos.

2.

Hang: Átvitt értelemben kell, sok mindent.

Jézus: A képek mindig szimbólumok, átvitt értelemben kell vizsgálni. Sok mindent így mutatok meg neked.

3.

Kép: Egy férfi egy téren áll egy városban, térképpel a kezében. Mintha a térképen az adott tér rajta lett volna, de a valóságban már nem úgy voltak a dolgok. A férfi összegyűri a térképet.

Jézus: A keresztényüldözés közben akkora felfordulás lesz, hogy nemcsak a keresztek tűnnek el a templomokról, hanem teljesen lerombolják azokat. Ezért a hely felismerhetetlenné válik.

4.

Hang: Tudod, hogy meg kell élni naponta.

Kép: Egy nő hozzám beszél, majd akadozva beszél. Becsukja a szemét, kiöltötte a nyelvét, mintha rám nyújtotta volna, de valami betegség miatt, ami miatt ő is szenved.

Jézus: A sok hamis próféta hatására gyermekeim nyelve és értelme is összezavarodik, mert nem tudják, hogy a reformoknak, vagy a hagyományoknak higgyenek-e.

5.

Kép: Egy szökőkút, amelyből 4 irányba szökik a víz: észak-nyugat, észak-kelet, dél-kelet, és dél-nyugat irányba.

Kép: Egy tölcsérszerű örvény, melyből 5 irányba szökik a víz. A felső részében ugyanúgy, mint az előző képen: észak-nyugat, észak-kelet, dél-kelet, és dél-nyugat irányba, az ötödik sugár pedig az örvény alján, lefelé húz.

Jézus: A szökőkút a V4-eket jelenti, akik egységes álláspontjukkal meg akarják teremteni a nemzetek közötti békét, Európa országainak biztonságát és nyugalmát. A tölcsérszerű örvény Brüsszelt, és a nyugat-európai államok vezetőit jelenti, amely minden égtáj felé a migrációt sürgeti, amely le fogja húzni Európát.

6.

Hang: Mennyire vigyáznék rád.

Kép: Egy valaki kezét nyújtja nekem.

Jézus: Őrangyalod azzal van megbízva, hogy őrködjön feletted, de te nem gyakran hívod Őt. Ezért nyújtja feléd segítő kezét.

7.

Hang: Kiharcolni magadnak ezt.

Hang: Harcolj.

Jézus: Az ördögnek nagy a hatalma. Gondolati kísértéseket kapsz tőle. Az a feladatod, hogy harcolj a gondolataid tisztaságáért. Ezt úgy tudod megtenni, hogy az első rossz szónál azonnal hívsz Engem, Szent Mihályt, és Édesanyámat. Ha ezt elfelejted, a kísértések, a rossz gondolatok uralják az értelmedet és szívedet. Harcolj, és mi mindnyájan veled vagyunk.

8.

Hang: Előre haladsz ezzel.

Kép: Fehér tüskék.

Kép: Egy vastagtalpú csizmával rám akarnak lépni.

Jézus: A fehér tüske olyan szenvedés, ami Tőlem való, amit megengedek. Pl: egy betegség, vagy lelki seb. Ha ezt elfogadod, és rögtön fölajánlod, a lelked előrehalad ezzel. Ilyenkor ellenségem nagy dühvel el akar taposni.

9.

Az áldozathozatalról volt szó.

Hang: A nagyobbat…a legnagyobbat.

Értelmemben: Minél nagyobb áldozatot hozunk, annál nagyobb ajándékot ad az Úr.

Jézus: Az áldozatokat ne méricskéld magadban. Minél nagyobb, annál szívesebben hozd meg. A nagyobb áldozat nagyobb érdemeket szerez neked, és a lelkeknek. A kicsi áldozat kisebbeket.

10.

Az életünkben megtörténő apróságokról volt szó.

Érzés: Az apróságok ugyanúgy szükségesek, mint a nagy dolgok. Addig nem teljesül be minden, míg nem teljesülnek be a kis dolgok is.

Hang: Mindennek megvan a helye

Jézus: Az élet tele van közeli és távoli célokkal, kis és nagy feladatokkal. Mindegyikre szükség van, terveim szerint a kis és nagy dolgoknak egyaránt meg van a helye az életedben. Ezért az apró dolgokat sem szabad elhanyagolni.

11.

Hang: Bátor becsületességgel végezzük.

Jézus: Vannak helyzetek, melyek megoldásához bátorság kell, mint pl. lelki testvéreid figyelmeztetése a gyengeségeikre. De ehhez becsületesség is kell, mert magadba kell zárni, nem beszélhetsz róla másnak.

12.

Kép: Egy hullámvonal, amelyet jobbra-balra húztak, ráztak.

Jézus: Sokan azt hiszik, hogy a katasztrófák a természetből fakadnak, és mindig, mióta a világ a világ, voltak. Pedig az igazság az, hogy ezt a sok természeti katasztrófát Atyám idézi elő, hogy felébressze a halott lelkeket. Mégsem tér meg az emberiség.

13.

Hang: Mindjárt fog engem egy pap…

Kép: Egy pap ül és gyóntat, egy másik pap jön, és felváltja őt a gyóntatásban.

Jézus: Ez a hang arra utal, hogy hamarosan be fogják szüntetni a fülbegyónás szentségét, a kép pedig a jelenlegi helyzetet mutatja, ahogy gyóntatnak, és felváltják egymást felszentelt gyermekeim.

14.

Kép: Egy lány kisbaba egy halvány rózsaszín lepedőn vagy takarón ült, játszadozott. Nagyon vidám volt, örült, mosolygott, nagyon kedves volt.

Jézus: Sajnos, a gyermekek nem olyanok, mint régen, mikor köztetek éltem. A 6 éves gyermek, akit példaként emeltem a magasra a tömeg elé, ártatlan, tiszta, és feddhetetlen volt. A mai 6 évesek sokan csúnyán beszélnek, engedetlenek, és végtelenül tiszteletlenek, nem hisznek Bennem. Csak ahogy a képen látod, a csecsemők és az egész kicsiny gyermekek ártatlanok és romlatlanok. Ma csak egy ilyen pici leányt tudnék felemelni elétek azzal, hogy ilyeneké a Mennyek Országa.

15.

Kép: Guadalupei Szűz.

A Szűzanya képen egyes kutatók többek között Mária övénél élő magzat szívhangját észlelték.

Jézus: Édesanyám szemében legnagyobb kincs a gyermek. Ő mindig az élet mellett foglal állást. Meghasad a Szíve az abortuszok láttán.

16.

Hang: A püspöknek… a pápának.

Kép: Egy király ül a királyi trónon, mellette balra a felesége. A királynak el van torzulva az arca, mert nagyon fáj neki valami.

Jézus: A püspöknek elsődleges feladata nyáját az igaz úton vezetni Isten felé. A pápának a Szentírásra, a Szent hagyományokra, és a tanító hivatalara támaszkodva koordinálnia kell a püspököket a tradíciókat követve. A király Én vagyok, a Mellettem ülő az Én Egyházam. Az arcom fájdalmas, mert látom a hanyatlást.

17.

Kép: Valaki rózsás arca, de mégis 3 arcfél volt.

Jézus: Így mutattam meg neked a Dicsőséges Szentháromságot.

18.

Hang: Betöltesz nekem valami célt.

Jézus: Minden embernek van rendeltetése a Földön.

19.

Hang: Bepótolhatatlan a szereteted.

Jézus: Minden ember szeretetére szükségem van. Mindenki másképpen szeret Engem. A te szeretetedet sem tudja senki más pótolni.

20.

Kép: Egy nagy csomó.

Kép: Emberek ülnek kupac ruhák mellett, kint a szabadban.

Jézus: A migráció Európára nézve egyelőre megoldatlan problémát jelent.

21.

Kép: Egy mocsár, halak úszkálnak benne, melyeket ki kell fogni.

Érzés: A mocsár a mai világot jelenti.

Jézus: Nemcsak Péterre vonatkozik, hogy „emberek halászává teszlek téged”. Minden embernek az a dolga, hogy miután saját lelkét rendbe tette, mentse a lelkeket, mint Péter tette.

22.

Kép: Egy lány, kint a földeken, felperzselt fák között, fél-sötétben próbál menekülni, elrejtőzni valakik elől

Jézus: Ez a lány jelképe a menekülő keresztényeknek, akiket üldöznek.

Isten szemével

2018.02.05. 08:17

2018.02.04.

1.

Hang: Nem árulok zsákbamacskát.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Szeretnélek felkészíteni benneteket a rátok váró megpróbáltatásokra, és az azokat követő nagy örömökre. Nem rejtem el előttetek, amit feltétlenül tudnotok kell, a Nagyfigyelmeztetést, a várható keresztényüldözéseket, és a háborút. Ezt azért teszem, hogy gondolkodjatok el rajta, és lelketeket tisztítsátok meg, amennyire képesek vagytok rá.

2.

Hang: Hajtsátok meg fejeteket Előttem.

Jézus: A jövő eseményei már oly közel vannak, hogy az emberiségnek feltétlenül meg kell térnie. Minden teremtménynek meg kell hajtania a fejét előttem, mert Én vagyok az Örök Bíró, Ég és Föld Ura.

3.

Kép: Egy pap arról beszélt, hogy az éjjeli Szentségimádásért kitüntetés jár az Úr Jézustól.

Kép: Kis arany pénzérmek egymás mellett több sorban, hullámos elrendezésben.

Jézus: Az éjszakai Szentségimádás komoly áldozati jellegénél fogva Égi kincseket jelent nektek, erre vállalkozó gyermekeimnek. Az atya a látomásodban az Én szavaimat mondta, az ilyenek külön kitüntetésben részesülnek, mert feláldozzák éjszakai nyugalmukat.

4.

Szentségimádáson: Valakiért a Szent Vér imákat imádkoztam.

Kép: Irgalmas Jézus.

Értelmemben gondolat: Az enyém az irgalom gyakorlása.

Jézus: Az irgalmasság lelki cselekedeteihez tartozik, ha valakiért imádkoztok. Kéritek a megtérését, a tisztítóhelyről való szabadulását, vagy kéritek a gyógyulását. Én meghallgatom imáitokat, kegyelemmé alakítom, és elküldöm ezeknek a lelkeknek.

5.

Éjjeli Szentségimádásra készültem, amikor két társam kérte, lélekben vigyem el őket is magammal.

Kép: A lelkük mellettem mentek az utcán, majd a kápolnában velem együtt térdeltek az Oltáriszentség előtt.

Jézus: Ezzel a látomással bemutattam neked, hogy milyen fontos odafigyelni mások kéréseire, teljesíteni akaratukat, mert rendkívül sokat segítesz nekik, ha komolyan veszed, hogy hozzád fordultak.

6.

Azon gondolkodtam, hogyan oldjak meg egyes problémákat, amivel egyes társak hozzám fordultak.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Értelmemben gondolat: Ne féljek, minden az Úr irányítása alatt van.

Jézus: Ne félj kislányom, megoldhatatlan feladatokat nem adok neked. Csak olyan felebarátodat irányítom hozzád, akin te meg Én, mi ketten tudunk segíteni, el tudjuk látni tanácsokkal, vigasztalásokkal.

7.

Misén arról prédikáltak, hogy Salamon király a szív éberségét, nyitottságát kérte, és hozzá megkapta az Úrtól a bölcsességet is.

Érzés: Így lehet velünk is, ha olyat kérünk az Úrtól, ami Neki tetszik.

Jézus: Én nemcsak szerető és irgalmas Isten vagyok, hanem a hála is betölti Szentséges Szívemet. Tapasztalhattad, ha egy kicsi jót teszel, Én szinte azonnal már itt a Földön páratlanul nagy ajándékban részesítelek.

8.

Kép: Valaki a kezét a számra teszi, hogy ilyet ne mondjak, vagy ezt nem akarja hallani, vagy hogy hallgassak.

Jézus: Azért tettem a szádra a kezem, hogy belevéssem a szívedbe, hogy ha fáj valami a lelkedben vagy a testedben, senkinek ne panaszkodj, csak Nekem.

9.

Arról volt szó, hogy ki a testvér, mert lélekben lehet, hogy közelebb állhat valaki, mint a hús-vér rokon.

Érzés: Azokat, akik az Úr akaratát teljesítik, és igyekeznek az Úr 10 parancsolata szerint élni, azokat az Úr „családi kötelékkel” köti össze lélekben.

Jézus: Azok a teremtményeim érzik közel egymáshoz magukat, akiknek egyaránt Én vagyok lelkük középpontjában. Nálatok is így van ez, engesztelőim. Természetes, hogy nagyon kedves számotokra a vér szerinti hozzátartozó, de nem biztos, hogy a lelketek egy húron pendül velük. Jobban érzitek magatokat egyik-másik lelki társsal, aki előtt fel tudjátok tárni lelketek mélységeit.

10.

Egy Arab országról, Katarról volt szó. Gondolatban összehasonlítottam Magyarországot Katarral.

Kép: A Magyar Országház nagy fényben ragyogott.

Érzés: Valószínűleg azért, mert ott van a Magyar Korona.

Kép: Mintha egy láthatatlan mérlegen lett volna a két ország, egymás mellett, a kép bal oldalán a Magyar Országház, felette a Háromszög Isten szemével, Katar a kép jobb oldalán. A láthatatlan mérleg serpenyői megbillentek, a Magyar Országház nagyon felemelkedett, Katar pedig a mélyre süllyedt. Mintha Katar épületei nem maradtak volna érintetlenül, hanem rombolás folyt.

Kép: Egész Budapest hatalmas fényben ragyog.

Jézus: Magyarország és a Magyar Korona a legbiztonságosabb hely, mert nemzetetek fel fog emelkedni. De Katar a bálványimádás központja véglegesen el fog tűnni.

11.

Arról volt szó, hogy mi lehet majd 5 év múlva Németországban, és ugyanakkor Magyarországon.

Kép: Németországban fejvesztett rohanás, sötétség, felperzselt fák, halottak az úton.

Kép: Magyarországon nyugalom, vagy viszonylag nyugalom Németországhoz képest.

Kép: Boldog, ragyogó arcok.

Jézus: Balgaság gazdag jövőről álmodni Németországban. A bűnök e mezején nagy pusztulás lesz. A képen is mutatom neked a tüzet és sötétséget. Magyarország, mivel Édesanyátok oltalma alatt áll, megmenekül. De amikor eljön a Nagyfigyelmeztetés, összeszedem az enyéimet északról, keletről, délről és nyugatról, kiválogatom őket, és megmentem. Ők az Én Egyházam tagjai, arcukon ragyogó fény lesz. El fogják nyerni az Új Világot.

12.

Kép: A Magyar Korona fehér párnába vagy lepedőbe ágyazva, a Korona tetején az országalma, szintén fehér lepedőbe ágyazva.

Jézus: Atyám felemeli a Magyar Szent Koronát Magyarország jelképével, az almával együtt. Isten tenyerén vagytok.

13.

Kép: Politikusok egymás mellett állnak egy sorban előre néznek észak-kelet felé fordulva, majd az egyik közülük hátra felé fordítja a fejét, rám nézve.

Jézus: Kislányom, az ima nem hatástalan. Mindig van, akit megérint, egyiket előbb, a másikat később. Ez a politikus háláját fejezi ki neked a tekintetével, mert érzi, hogy imádkozol érte.

14.

Hang: Megváltoztatta az egyéniséget.

Kép: Az Oltáriszentségből nagy sugarak áradnak.

Jézus: A legnagyobb ajándékom, hogy veletek maradtam az Eucharisztiában. Képes vagyok nemcsak táplálni, tisztítani az embert, hanem megváltoztatni az egyéniségét, gőgösből alázatosat, az irigyből nagylelkűt, az anyagiasból szerényet, egyszerűséget kedvelőt alkotni.

15.

Hang: Míg le nem vetkőzöd magad ezt.

Jézus: Kegyelmeim tárházát addig nem nyitom meg neked, míg nem vetkőzöd le magadról indulatosságodat, amikor lelki sebeket kapsz.

16.

Olvastam a szenvedéssel kapcsolatban: „Bizonyos fokú lelki érettség nélkül Istennel az egyesülés nem jöhet létre.”

Jézus: Gyermekeim, amíg el nem éritek lelketek teljes kiüresítését, szakítást a világgal, abszolút alázatot, engedelmességet, tiszta átlátszó szeretetet, addig nem érhetitek el az előttetek álló nagy kegyelmet, egyesülést Velem. Ó kicsinyeim, törekedjetek e sok jóra, mert e fokozata a fejlődéseteknek nagyon nagy lelki örömökkel jár.

17.

Olvastam a szenvedéssel kapcsolatban: Jézus: „A Földi élet minden egyes pillanata kihatással lehet az egész örökkévalóságra.”

Gondolat: Pl: ha egy „A” pontból el akarunk jutni egy „B” pontba, nem mindegy, hogy egyenesen, jobbra vagy balra fordulva indulunk el. Lehet, hogy az egyik úton ezek közül találkozunk valakivel, aki a segítségünkre szorul, vagy tanácsot kell adni neki, míg ha a másik úton indulnánk el, nem találkozunk senkivel. A találkozás pedig megváltoztathatja nem csak a társunk életét, hanem a miénket is.

Jézus: Az igaz, hogy ez a röpke élet rövid, de minden pillanata nagy kihatással van örök életetekre. Igyekezzetek megtölteni szeretettel, alázattal, áldozatokkal ezeket a pillanatokat. Busásan meg foglak jutalmazni titeket érte.

18.

Olvastam a szenvedésről: Jézus: „Ha szenvedésben éltek, tudjátok, hogy ugyanakkor az Én szeretetemben vagytok.”

Olvastam továbbá, hogy minden szenvedést az Úr enged meg, Ő adja azokat, azért, hogy a lelki fejlődésünk útja lerövidüljön. Ha nem adna az Úr szenvedést, a lélek ellustulna, elaludna. Sok ember azért imádkozik, hogy az Úr elvegye tőlük a szenvedést, mert gondolják, az a jó, ha nem éri el őket szenvedés, és könnyű, vidám életet élnek. Ha az Úr elvenne tőlük azt a szenvedést, amit Ő ad, ellentmondás lenne, a visszájára fordulnának a dolgok.

Jézus: A szenvedés misztériuma nagyon mély értelmű. Akit szeretek, annak sok szenvedést adok. Csakhogy az Én teremtményeim nagy része vonakodik a szenvedés elfogadásától. Míg el nem ér egy fejlettségi fokot, hogy megérti ezt, addig könyörög a gyógyulásért és enyhülésért. Ezzel azután kacskaringóssá teszi lelki fejlődésének útját. Aki viszont hálás és elfogadja a keresztet, amit megengedek neki, az hihetetlenül gyorsan, egyenesen repül felém, a tökéletesség felé.

19.

Olvastam a szenvedésről: „A megváltó műben vesznek részt azok, akik elfogadják a nehézségeket, keresztet, szenvedést.

Jézus: Ó, milyen boldogan tekintek arra a gyermekemre, aki hálás szeretettel elfogadja a keresztet, amit megengedek neki, mert segítőtársat látok benne a megváltás művében. Fájdalmait hozzáilleszti az Enyémhez, és úgy ajánlja fel a lelkekért az Atyának. Így segít Nekem a megváltó munkámban. Az Atya ugyanis ezt a felajánlást belehelyezi a Szívébe, átalakítja kegyelemmé, azután leszórja a Földre a rászorulóknak.

20.

Olvastam a szenvedésről: „Aki vétkezik, annak viselnie kell a következményt is, az Örök Rend Törvénye így szabályozza ezt.”

Jézus: Ne gondoljatok arra, ha bűnt követtek el, és meggyóntátok, ezzel már kész is minden. Az tény, hogy a szentgyónás szentségében lemostam vétkeiteket. De ez a bűn nem marad következmény nélkül. Lehetséges, sőt, biztos, ha súlyos volt, le kell vezekelnetek. Csak ezzel szűnnek meg a következmények. Ezt, amit mondtam egy könyvben, az Örök Rend Törvénye szabályozza. Minden bűnért bűnhődni kell.

21.

Olvastam, hogy Európában káosz lesz, szervezett támadás lesz Angliában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, és lehet, más helyen is

Kép: Németországból a vendégmunkások, pl: horvátok tömegesen áramlanak vissza Horvátországba, amely a Nagy-Magyarország része volt.

Jézus: Az utolsó időkben az egész Nagy Magyarország, mint Anyám választott népe, biztonságban lesz. Ezért mutattam neked ezt a képet, hogy özönlenek haza a vendégmunkások.

22.

Kép: Egy lány elém jött, letérdelt, majd a hátára feküdt, mintha meghalt volna.

Jézus: Ez a lány azoknak a fiataloknak a típusát örökíti meg, akiknek a lelke haldoklik a paráznaságban, a házasságtörésben, és a fajtalankodásban. Lelkük hozzád megy segítségért.

23.

Kép: Egy valaki a jobb kezét egy húsdarab oldalára helyezi.

Érzés: Ez egy szív.

Hang: Jé, nem is rossz üzlet.

Jézus: Drága gyermekeim vigyázzatok, mert ebben a zavaros világban elterjedtek a hamis gyógyítók. Üzletet látnak a kézrátétellel történő gyógyításban. Gondoljatok a reiki tanfolyamokra. A gonosz vezeti őket, meg is gyógyítja a betegeket, de démonokat telepít rájuk. Ezek a gyógyítók legjobban arról ismerhetők fel, hogy pénzt fogadnak el, ebből az üzletből élnek.