Isten szemével

2019.09.09. 21:00

2019.09.08.

1.

Bencés kolostor szerzetes nővérei segítségül hívták Mijo Baradat, kinek az Úr látomásban megmutatja a múltbeli eseményeket, amik a helyszínen folytak. Mijo egy pap kíséretében körbejárta a kolostor egész területét, így az ott meghúzódó démonokat kötözték meg és szabadították fel tőlük a környéket. Mijo mesélte, ahol korábban vérengzés, öldöklés, vagy más szörnyű bűn elkövetése történt, ott rengeteg démon gyűlik össze, és nem hagyja el a helyet. Ha egy bizonyos idő múlva (nemcsak rövid, hanem hosszú időre is kell gondolni, akár több száz évre is) gyanútlan emberek mennek arra a területre, az itt összegyűlt gonoszok megtámadják őket, és súlyos esetekben az emberek akár öngyilkosságot is elkövethetnek ennek következtében. Holott látszólag velük semmi nem történt.

Mijo a Bencés kolostor helyszínén nagyon sok német katonát látott. A nővérek mesélték, a kolostor a II világháború egyik front helyszíne volt.

Míg Mijo a kísérő pappal és a vezető nővérekkel körbejárták a kolostor összes zegét-zugát, addig én egy karizmatikus egyénnel imádkoztam a Szentségi kápolnában. Minket Mijo azért kért meg, hogy maradjunk távol tőlük, míg körbejárnak, hogy a gonosz lelkek ne támadjanak, vagy kevésbé támadjanak minket. De annak ellenére személyesen erős szellemi támadást tapasztaltam, a gonosz minden eseményre emlékeztetett, amit ellenem követtek el a múltban.

Míg a karizmatikus személlyel imádkoztunk az Oltáriszentség előtt, a következő képeket láttuk:

-        Kép: Egy nagy, földbe szúrt kard

Jézus: Drága kislányom, képeket mutattam a kolostor életéből, a II világháború idejéből. A földbe szúrt kard jelképezi, hogy a katonák nagy pusztítást vittek véghez.

-        Kép: Mintha a kolostorral lefednének védelemmel.

Jézus: Édesanyám és Én védelemmel fedtük be a mi szeretett Bencés kolostorunkat.

-        Kép: Nagy gyümölcsök teremnek ebben a kolostorban.

Jézus: A szegény nővérek testét nem tudtuk megmenteni, de a lelkük vértanúként Hozzánk szállt. A vértanú apácák a Mennyben sokat imádkoznak a mai nővérekért. Imáik gyümölcsöket teremnek.

-        Kép: A Mennyei seregek iszonyatos harcot vívnak a gonosszal a kolostor felett.

Jézus: A karizmatikus testvér, aki veled maradt a kápolnában, szintén látott képeket. Őt is visszavittem a múltba, és megmutattam neki, hogy a háború alatt, amikor a német katonák nőre kiéhezve megtámadták a kolostort és megerőszakolták a szegény nővéreket, közben a kolostor felett nagy harc dúlt a jó és a rossz között.

-        Kép: Nagyon sok a koponya, csontváz.

Jézus: A pusztulás szörnyű nyomát mutattam a sok koponya és csontváz látványával.

-        Kép: A sötétség fejedelmei messziről figyelik ezt a csatát, harcot, és nagyon nagy a sötétség a térség felett.

Jézus: A sátán legközelebbi csatlósaival, az egyik képen, messziről nézi a németek szörnyű támadását.

-        Kép: A kolostor kertjében rengeteg pici zászló, ezek az elkeseredett lelkek, 1-1 embert jelölnek. A keserűség, elkeseredettség kiáltásai, amit az itt élő emberek kiáltottak az Úrhoz, lehet átkokat is mondtak.

-        Jézus: A megtámadott nővérek nagy félelemmel kiáltoznak Isten felé segítséget kérve.

-        Kép: Egy szív, a nővérek szíve, ami lánccal van körül tekerve, de volt egy másik szív is, amely egy bilinccsel volt körbe bilincselve.

Jézus: Azért vannak lánccal körül tekerve a szíveikkel, mert mindnyájan ugyanazt a nagy-nagy áldozatot ajánlják fel, az életüket a bűnös német katonákért. A kolostor lakói közül volt olyan is, aki megalkudott a helyzetével, és kísértésbe esett, önként adta át magát a katonáknak. Őket a gonosz megbilincselte.

-        A karizmatikus testvér érzése: A paráznaság és a bujaság lelke nagyon erőteljesen jelen van.

Kép: Egy démon folyamatosan mondja: gyere, közösülj velem (a démon sokkal durvább kifejezést használt)

Jézus: A karizmatikus testvér úgy érezte, hogy a kolostor felett még mindig ott van a tisztátalanság, bujaság szelleme. Egy képen látta, hogy a mai nővéreket is bűnre kísérti a paráznaság démona.

-        Kép: A kolostor körül fekete kerítés, végig le van láncolva és lakatolva

Jézus: A karizmatikus testvérnek újra a szomorú múltat mutatom, ahogy a gonosz démonok megkötözik a még ottmaradt apácákat, és bezárják őket. Szegények megbecstelenítve, szégyenkezve élik tovább a napjaikat.

-        Kép: Jézus küld Mennyei seregeket, hogy jöjjenek.

Kép: Jézus fehér ruhában, áldásra tette a kezét.

Jézus: De Én, a Megváltó segítek nekik, és újra elindítom a rendi életet.

-        Kép: Feszületek vannak eltemetve a földben, Jézus a feszületen teljesen földes. A földből előkerülnek a feszületek. A keresztek a nővérek fogadalmaikat jelentik. Mintha elásták volna őket. Nem biztos, hogy a jelenlévő nővéreké.

Jézus: A gonosz lelkek a további évtizedekben is ott maradtak a kolostor körül, és megrontották az új és új apácák életét. Már nem törődtek a fogadalmakkal, nem gyakorolták eléggé az engedelmességet, és ezzel megbántottak Engem, Aki kereszthalált halt értük.

-        Kép: Jézus fehér ragyogó ruhában.

Kép: Fény

Jézus: Ma Én, az ő Jegyesük ott állok felettük ragyogó fehér ruhában, és vigyázunk lelki tisztaságukra, fogadalmuk betartására. Vigyázok rájuk, de még sok tennivalójuk van a teljes egység megteremtésében, és a tökéletességre való eljutásban.

-        Kép: A távolban egy emberalak folyamatosan tapos egy lila színű papi stólát, ami a bűnbánat jelképe. Az emberalak közelebbi képe egy ember alakú, szörnyű kinézetű állatot mutatott.

Jézus: A gonosz lélek ma sem hagyja ezeket a nővéreket békében, a bűnbánatot akarja szívükben meggyengíteni.

-        Kép: Három férfi régi népviseletben, teli tarisznyában hoznak dolgokat. A templom bejáratába teszik, és kibontják a tarisznyákat

Jézus: A falu lakói némelykor felkeresik a kolostort, és viszik gondjaikat, bajaikat, problémáikat, hogy a tiszta életet élő nővérek könnyebbítsenek a lelkükön.

-        Kép: Az elöljáró nővérnek és segédjének a kezébe 1-1 kardot és fehér lángot adtak

Jézus: Az elöljáró nővér és segédje újult erővel próbálják ezután vezetni a többieket. A Szentlélek fehér lángot ad a kezükbe, amivel utat mutatnak a többieknek.

2.

Azon gondolkodtam, hogy a saját bűneim ellen akkor tudnék jobban harcolni, ha összeírnám, hogy a családomban illetve a családfában milyen gyarlóságok illetve bűnök fordultak elő.

Jézus: Drága kislányom, elég, ha bűnök listáját írod össze egy papíron, nem kell hozzá neveket illeszteni. Nem is kell a családtagok hibáira gondolni, mert ha hiszed, ha nem, ez az ítélkezésnek egy gondolati formája, amit a gonosz súg neked. Ne hasonlítgasd magad más családtagokhoz, ők olyanok, te pedig ilyen.

3.

Hang: Befolyásolni önt asszonyom! Ne boruljon le!

Jézus: Az üldözések idején ellenségeid meg akarnak változtatni téged. Befolyásolnának, hogy ne a hagyományokat kövesd, hogy ne borulj le Előttem.

4.

Olvastam: Mijo Barada könyve: „A gonosznak van egy bizonyos méretű hatalma, ereje, tudása, képessége”.

Kép: Egy sötét alak ül balra fordulva, előre terjed belőle valami, de csak egy bizonyos mértékig tud az eljutni. Vagyis, ő is be van határolva.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Sose félj a gonosztól, mert az Én Nevemben mindig le tudod győzni. Korlátozva van a hatalma. Ha közeledne hozzád, csak annyit mondj neki határozottan és keményen, hogy „Jézus Krisztus Nevében parancsolom, azonnal takarodj gonosz lélek, én Jézus gyermeke vagyok”. Ezután rögtön eltűnik. A Nevem kiejtése megtöri a hatalmát.

5.

Mijo Barada mesélte, hogy az általa tartott lelkigyakorlaton történt az, hogy magasba emelte a Bibliát, amikor hozzá szaladt egy megszállott. A megszállott fogta a Bibliát, földhöz vágta, majd az több darabra esett szét.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Gondolat: Azért nem bírja a gonosz elviselni Isten Igéjét, mert az az Istené, és az Maga Jézus Krisztus.

Érzés: De ha olvassuk a Bibliát, és megtartjuk a benne írtakat, az olyan, mintha magunkhoz vettük volna, csak a szó formájában. Ez hasonló, mint amikor Szentáldozáshoz járulunk. Az Ige és a Szentáldozás magunkhoz vétele többszörös erővel hat, jobban fejlődik a lelkünk.

Jézus: Így van, ahogy mondod, és hozzáteszem, a szentáldozáskor testetekkel és lelketekkel vesztek magatokhoz Engem, a Szentírással pedig értelmetekkel és szívetekkel.

6.

Kép: Egy díszes hálós szerkezet, arany szín is van benne, és arany hármas levél is

Jézus: Igyekezzetek a Szentháromság hálójába akadni.

7.

Az életemet az Úr kezébe, Szívébe helyeztem, oda, ahol az Élet Forrása van.

Kép: A Forrás előtt vagyok, úgy ömlik, mint a folyó.

Jézus: Én vagyok az élet forrása, jöjj kicsi gyermekem, merülj el Bennem. E forrásban az Én végtelen szeretetem táplál téged.

Isten szemével

2019.08.26. 21:41

2019.08.25.

1.

Kép: Valaki arany ruhában áll egy picit balra tőlem és előttem, jobbra fordulva, kitárt karokkal.

Jézus: Én minden szentmisén köztetek vagyok. Nemcsak a pap személyében állok előttetek, hanem közöttetek is járok. Kitárom a karomat annak jeléül, hogy legszívesebben, minden báránykámat, aki részt vesz a szentmisén, átöleljem.

2.

Olvastam: Mijo Barada könyvében: olyan helyen, ahol kínzások voltak, sok a démon. A továbbiakban sok katasztrófát okoznak ott.

Hang: Összefüggésben van egymással, összefüggésben van ez ezzel.

Jézus: Bizony, a múlt bűnei szörnyű helyét nem hagyták el a démonok, és sok-sok gonoszságra, bűnre csábítják a mai embereket. Ahol régen nyugalom volt, ott ma is nagyobb a béke, a szeretet.

3.

Olvastam: Mijo Barada könyvében: olyan helyen jártak, ahol sok gyilkosság történt. Imádkoztak, hogy az áldozatok meg tudjanak bocsátani gyilkosaiknak.

Gondolat: Jézus is megbocsátott a gyilkosainak a kereszten, így nekünk is ezt kell követni a saját érdekünkben.

Jézus: Ahol sok embernek meg kellett halni az erőszakosok keze által, ott a jó Keresztényeknek kötelességük imádkozni azokért a szegény halottakért, mert ki tudja, mióta szenvednek a tisztítóhelyen, amiért még mindig gyűlölik a gyilkosaikat.

4.

Olvastam: Mijo Barada könyvében: Horvát szigetekre mentek el, temetőkben imádkoztak, akkor kerültek csak fel egyesek a Mennybe. Többek között egy római nő 2000 évet várt arra, hogy valaki egyetlen egy Üdvözlégy Mária imát mondjon el érte.

Érzés: Ez azért történhetett meg, mert az idők múlásával ő elfelejtődött, és senki nem imádkozott érte

Jézus: Jó, ha elgondolkoztok azon, hogy teremtményeink a Földi halál után a legkülönbözőbb időkig szenvedhetnek a tisztítótűzben. Van, aki pár percig vagy pár napig, évekig, vagy évtizedekig, de vannak olyan szenvedő lelkek, akik elfeledve, évszázadokon és évezredeken át szenvednek és várakoznak a tisztulás helyén. Nagyon fontos, hogy ti engesztelők őértük is imádkozzatok, és ajánljatok fel értük szentmiséket.

5.

Eszembe jutott, hogy mindennek és mindenkinek van neve. Isten megbízta Ádámot, minden teremtménynek adjon nevet.

Érzés: Ha nevén szólítjuk az illetőt, jobban érzi, hogy szeretik őt. Ugyanakkor, ha nevén nevezzük a rosszat, hatékonyabban tudunk harcolni ellene.

Olvastam exorcizmusról szóló könyvben, és más megszállott egyén tanúságtételében hallottam: a gonosz nem akarja elárulni, hogy megszállta az illetőt, azaz rejtőzködik, szívesen letagadja magát, hogy nem is létezik. Ha pedig az exorcista pap rájön, hogy gonosz által megszállott egyénről van szó, a gonosz nem szívesen árulja el a saját nevét, és azt sem, hogy hányan vannak a megszállottban.

Jézus: Jól gondolod gyermekem, hogy a név fontos. Pl: sokkal melegebb, emberibb a tanár-diák viszony, ha a nevelő tudja a tanítványok keresztnevét. Érzelmileg jobban lehet mindenkire hatni, ha nevén szólítják. Kissé úgy érzi, hogy neki értéke van. Ő fontos. A bűn is olyan, hogy bizony a nevén kell nevezni, és nem pedig szépítgetni. A paráznaság nem szexelés, a hazugság nem füllentés, az ítélkezés nem csevegés, és így tovább. Amikor gyóntok, őszintén meg kell mondani, hogy milyen bűnt követtetek el.

6.

Kép: A kép jobb oldalán egy fehér ajtó van kinyitva felém, az ajtó mögül fehér fényű ragyogás árad, ott van a szellemvilág, a Mennyország az Angyalokkal.

Kép: Irgalmas Jézus.

Kép+Érzés: A mi világunk tényleg csak egy próba világ, egy átmenet, ez nem a mi otthonunk. Csak azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk a szeretetet, és e világ egyetlen porcikájához sem szabad ragaszkodnunk.

Kép: Az Úr az Égből néz le ránk, a mi bezárt világunkba, ahonnan csak a testi halállal tudunk innen elkerülni.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Emberek nagy része azt gondolja, hogy csak ez a szűk Földi világ létezik, és a halállal minden megszűnik. Az ajtóval, amely az Égre nyílik, mutatom nektek a valódi otthonotokat, ahol várlak benneteket. Bármilyen röpke ez a Földi élet, mégis fontos. Mert ez készít fel benneteket az örök életre. Nem más ez, mint próbatétel. A szabad akaratotokon múlik, hogy jól teljesítitek-e ezt a próbát. Megtanuljátok-e az Isten- és emberszeretetet. A Mennyei Atyátok egész életeteken át figyel benneteket az Égből. A halállal megengedi nektek, hogy kiszabaduljatok a test rabságából. Akkor majd meglátjátok, milyen tág és sokrétű a túlvilág. Megnyílik az értelmetek, és sok mindent megértetek, ami itt a Földön homályban volt.

7.

Hang: Isten bármikor beletehet olyan közegbe, ahonnan nem tudsz kikeveredni.

Jézus: Példával illusztrálom ezt neked. Egy gyermekem munkahelyet változtat. Annak reményében, hogy jobb fizetést kap. Eddig nyugalomban élt. Ez az új légkör kellemetlen, tele van intrikákkal, pletykákkal, sértegetéssel. Ennek az embernek szüksége volt a megaláztatásra, ezért került oda. Egy másik példa: egy engesztelőközösségben van egy nehéz természetű, nagyszájú, hangoskodó, uralkodó típusú ember. Ez az illető nemrég jár e szelíd emberek közé. Telnek a hónapok, és nem tud változni semmit. Hallja a többitől, hogy hogyan kellene viselkednie, de mindig megsértődik. Eddig csak a családján uralkodott, és most ebben a közösségben is folytatni akarja. Ez a változás az ő érdekében történik. Lassan beletörődik, hogy nem ő az úr, hanem Isten. Látja, hogy a többiek nem értékelik a gőgjét, profán vicceit, ítélkezését. Lassan-lassan magába mélyed, és kezd megváltozni. Ez a gyermekem e közeg nélkül elkárhozna. Én, az Isten mindig tudom, kit milyen közegbe kell helyezni.

8.

Augusztus 20.-án, Szent István király ünnepén a TV-ből néztem a tűzijátékot. Egyes alkalmakkor hard rock zenei aláfestés volt. Eszembe jutott, hogy volt olyan alkalom az életem folyamán, mikor másnak a kedvéért mentem el olyan koncertre, ahol úgy éreztem, hogy minden egyes dobütésre verést kapok. Mivel nem éreztem ott jól magamat, mások nagyon megsértődtek, és szerintük én rontottam el a koncertjüket, holott szerintük világszínvonalú volt.

Olvastam: Simone Morabito: Pszichiáter a pokolban című könyvében: a disco zene, jóga, stb a sötétséget vonzza, és ezzel ivódik tele a szellemünk.

Érzés: Ha imát mondunk, akkor az Úr Jézust, és a fényt hívjuk, és szívjuk magunkba.

Érzés: Nem mindegy, hogy mit hallgatunk, mit mondunk, mert a szellemünk megfürdik abban, és abban fürdetjük testünket is.

Jézus: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Földön élő embereket két csoportba lehet osztani. A nagyobb csoportban vannak, akik a sötétséghez vonzódnak, a kisebb csoportot alkotják, akik a fény emberei. Ez a szétválasztódás a különböző érdeklődés miatt történik. Vannak bizony sötétséget, feketeséget vonzó tevékenységek, pl: ezoterikus könyvek, túlzott alkoholfogyasztás, kábítószerezés, ördögi zene hallgatása, asztaltáncoltatás, spiritizmus. Ezek a sátánt vonzzák magukba. Ezzel töltik el a lelkeket. Közöttük a sátán és démonai nagyon eredményesen tudnak kísérteni. Gyermekeim kicsiny része, a szentmisére járók, a zarándokok, az engesztelők, a szentségimádásra járók, a dicsőítők, a lelkigyakorlatra járók a fényt hozzák magukhoz. A jellemük, a lelkük szépen fejlődik, a keskeny rögös úton járnak, a Menny felé haladnak.

9.

Hang: Tudnod kell ezt.

Kép: Egy teremben vagyok, sorban állok, előttem egy sötét hajú menyasszony, fátyol van a hajában. A sor bal oldalán egy korlát van. A teremben csupa menyasszony volt.

Jézus: Én vagyok a Vőlegény, és az Egyház az Én Menyasszonyom. Nemcsak a szerzetesnők az Én eljegyzett aráim, hanem ti mindnyájan, akik forrón szeretnek Engem, engedelmesek, alázatosak, tiszták, és szelídek vagytok.

10.

Énekhang: Fölkent az Égben, Fölkent.

Jézus: Az Angyalok szüntelenül dicsőítik Jézus Krisztust, Isten Fiát, a Megváltót, amiért végrehajtotta Atyja akaratát a Földön. Tehát kislányom, Én vagyok a Fölkent.

11.

Kép: Királyi trónteremben vagyok, ahol vendégek voltak díszruhában. Nem volt ott túl sok vendég, szinte keresztül-kasul lehetett járni a trónteremben.

Hang: Luxusvillátok.

Jézus: Emberi nyelven szólva, a Szentháromság Mennyei trónterme az üdvözültek luxusvillája. Olyan gyönyörűség fogad majd ott titeket, amiről álmodni sem tudtok.

12.

Hang: A legfontosabb hírem ez tebenned.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: A legfontosabb, amit teremtményeimnek általad üzenek, az Oltáriszentségben való jelenlétem, és az Eucharisztia tisztelete.

13.

Misén:

Kép: Arany oltárnál egy egyén állt arany papi ruhában. Arca nem látszott, de a teste is aranyban ragyogott.

Jézus: Ez a jövőből, az Új Világból egy előrevetített kép, Én a ti Főpapotok tündöklő fényben szentmisét tartok nektek.

14.

Kép: Egy gyönyörű szép, csipkés díszítettségű korona, nagyobbnak tűnt az átmérője, mint valakinek a feje.

Kép: Valaki a bal kezében tartott egy jogart, majd a jogart úgy helyezte a koronához viszonyítva, hogy a korona körülvette a jogart.

Jézus: A Mennyei Atya Ég és Föld Királya, Aki jogarával minden embert kormányoz, vezeti a gondolatait, az érzéseit, és cselekedeteit.

 

Isten szemével

2019.08.19. 08:39

2019.08.18.

1.

Kép: Angyalok harcolnak a fejem felett a gonoszokkal.

Jézus: Érted is harc folyik a jó és gonosz szellemek között.

2.

A betegek szentségéről volt szó.

Jézus: A legtöbb Katolikus gyermekem ezt a szentséget egy kicsit háttérbe szorítja a többivel szemben. Pedig hatalmas útravaló a haldoklónak, nem engedi elkárhozni. A betegeknek segítséget nyújt a gyógyulásban. Valahogy ebben nem eléggé hisznek.

3.

Egy olyan személyre gondoltam, aki valami miatt nem tud szeretet gyakorolni nagyobb mértékben mások iránt.

Kép: Valami feketeség, szürkeség veszi körül, valami gát visszanyomja, visszatartja.

Kép: Így, nagymértékben visszanyomja közvetlen családtagjait is, gátolja őket is a szeretet gyakorlásában.

Kép: Egy fekete kör, nyilak befelé, a kör középpontja felé mutatnak, mintha valaminek az elnyeléséről lenne szó

Jézus: A külön ítéleten első kérdésem az lesz hozzátok, mennyi szeretetet gyakoroltatok az embertársaitok felé. Aki semmi szeretetet nem tud bemutatni Nekem, az bármilyen okos, sikeres, buzgó templomba járó volt, a kárhozatba hull. Látod, a szeretet a legfontosabb erény. Sajnos, akiben nincs meg, az másokat is meggátol a szeretet gyakorlásában. Egyszerűen nem engedi magát szeretni. Ezért aztán az ilyenért imádkozni lehet. Azok az emberek a legszeretetlenebbek, akik csak önmagukat tudják elfogadni, önzők, önteltek, beképzeltek. Önmagukat tartják a legkülönbnek. Egoisták, és ezeket a legnehezebb megmenteni.

4.

Arról volt szó, hogy amikor egy beteg családtagunk van, és hozzá alkalmazkodva kell beosztanunk az időnket. Vajon a beteg családtagot kísérve menjünk misére, és lehet, hogy másról lemaradunk, pl: Szentségimádásról, vagy imaóráról, vagy hagyjuk magára a beteget, vagy bízzuk másra, és mi menjünk a kitervezett vallásgyakorlatokra.

Jézus: Ez a dilemma tipikus példája annak, hogy a szeretet, vagy a vallásgyakorlat a fontosabb. Minden esetben a szeretetnek kell győzni.

5.

Kép: Valaki lépésről lépésre halad felfelé a lépcsőn megállás nélkül.

Jézus: Ha ráléptél a lélek fejlődésének útjára, mely mindig fölfelé vezet, sosem szabad megállni, tétovázni. Így hamarabb eléred a célodat.

6.

Kép: Mint Lourdes-i barlangnál bíbor rózsaszálak vannak egy sorban bizonyos távolságra egymástól, az Ég felé néznek. A sor jobb szélén egy fehér rózsaszál van.

Jézus: A barlang a rejtekbe vonuló Egyházam helyét jelenti. A piros rózsák az engesztelők. A fehér rózsa a papi ruhába öltözött felszentelt bátor gyermekem.

7.

Olvastam: Simone Morabito: Pszichiáter a pokolban című könyvében: Pszichiáterhez hozta el egy lány a húgát, aki okkultizmusban volt része, volt fekete misén is. A pszichiáter elmondása szerint nem egy ijedős személy egyébként, de e lány jelenlétében ő nagyon félt, a teste is remegett. Még azt is elfelejtette, hogy kell elimádkozni a Miatyánkot, csak az jutott eszébe: Jézus, Jézus. A pszichiáter áthívta segítségül a szomszéd szobából az ügyvéd barátját, ki a háttérben el tudta mondani valahogy a rózsafüzért. A megszállott lányban élő gonosz ráförmedt az ügyvédre, hogy ott lesz mellette egy néhány nap múlva egy helyen, ahová az ügyvéd tervezett menni titokban.

A pszichiáter a következő tünetekről tett említést, amit észrevett 1-1 megszállott páciens jelenlétében:

-rettegés, remegés, félelem, nyugtalanság érzése a megszállott jelenlétében

-erős izzadás a megszállott jelenlétében

-a gonosz a jövőbeli tervekről is tud

-egy páciens fiú a falba verte a fejét, olyan erővel, hogy normál esetben nem élte volna túl a traumát, de a fiú fején egy karcolás sem volt

-a megszállott hatalmas erővel tud másra támadni, a szent dolgokat, pl: Szentírást, rózsafüzért, nehéz szobrokat összeroncsolni, összetörni, nehéz súlyú embert egy kézzel fel tud emelni

-a megszállottból a gonosz emberi hanghoz nem hasonlítható hangon üvölt

-a megszállott ember szeme felakad vagy leakad, és körbe forog, így néz körül a gonosz a megszállott emberből, kit lehet még megtámadni az adott helységben

Jézus: Az a tanácsom, hogy a megszállottakkal minden esetben személyesen ne találkozzon olyan, aki nem exorcista pap. De vannak olyan esetek, mikor még felszentelt szolgámnak is, aki ért az ördögűzéshez, segítségre van szüksége. A nehéz időkben felfokozódnak a gonoszok támadásai, de ne féljetek, mert maradék Egyházamat megőrzöm minden támadástól. Csak nem gondoljátok, hogy akik utolsó percig Mellém állnak, és Édesanyám mellé, hagyom martalékává lenni a gonosznak. Ha közeledik ellenségem, csak hívnotok kell Minket, és eltakarodik.

8.

Többeknek az a véleménye, mi nagyon keveset tudunk tenni, nem mi teremtettük a világot, így nem is fogjuk tudni megjavítani.

Kép: Üzenetek, vagy Szent Igék terjesztésével, továbbadásával egy picit a jó irányba lökjük a másikat. Mivel egy ember sok másik emberrel is találkozik, így többször lökik a jó irányba. Így, mindenki munkája összeadódik. De ezek a lépések hiányában az ember nem tud jobb irányba fordulni.

Jézus: Üzeneteim terjesztése által az Én Igém egyre több gyermekem kezébe kerül, és azok még tovább is adják. A lelkek így megmozdulnak. A sok lelki testvér nem tartja meg magának, amit olvas, hanem tovább terjeszti, így a sok kis közreműködéssel javul az emberiség.

9.

Kép: Egy fiú és egy lány szinte összenőve, mint a sziámi ikrek mennek előre, a lány van jobbra.

Jézus: Azok a házaspárok tudnak végig együtt maradni, akik mindketten egy irányba néznek, Isten felé, akikben egyaránt működik az Istenszeretet, és egymás iránti mély szeretet, akik nem önmaguknak akarnak jót, örömet, boldogságot, hanem másnak, akik esküjükhöz képest jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. Akik hibáikkal együtt és jó tulajdonságaikkal együtt elfogadják egymást. Akik gyermekeiket Istennek nevelik.

10.

Hang: Te a középen vagy… az események sorozatában.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Egyházam reformálása már régen elkezdődött. És most eljöttél te. Egy idő múlva ez a reformálás beteljesedik. Te a közepén vagy a történésnek.

11.

Kép: Egy kereszt, mögötte van az Oltáriszentség, a kereszt alatt lengyel zászló helyezkedik el.

Hang: A lengyel egység.

Jézus: A lengyel szívekben e két szó él, Isten és haza.

12.

Hang: Csodálatos.

Kép: Két sugár, ahogy a Vér és Víz folyik az Irgalmas Jézus képéről. Az első sugár fehéres-sárgás árnyalatban, a másik sugár piros.

Jézus: Csodálatos, ahogy tisztítom és táplálom gyermekeimet, e két Isteni ajándékommal, tisztító-gyógyító Véremmel, és az Örök Élet Vizével, mely táplálja és életben tartja a hitüket és Istenszeretetüket.

13.

Kép: Amikor túl nehéznek találom terheimet, mindent visszaadok az Úrnak a feladataimból.

Kép: Az Úr visszaad mindent, sőt ad hozzá még.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Drága kislányom, hidd el, Én mindig annyi feladatot adok, amennyit elbírsz. És úgy adom, hogy fokozatosan emelem. És akkor nem érzed olyan nehéznek.

14.

Olvasmányban a misén: Mózes panaszkodik Istennek, túl nagy teher neki, hogy vezesse az Izraelitákat.

Érzés: Az Úr úgy adja a feladatokat, a terheket, megpróbáltatásokat, hogy az ember azt gondolja, Isten átlépte az ő tűrőképességét, de az Úr tudja, hogy az ember még többet el tudna viselni.

Jézus idézi az embert: „Isten sokkal jobban ismeri a mi lelkünket, a mi tűrőképességünket, erőnket nálunknál, mert nem vagyunk olyan bölcsek, mint Ő. Egy kis fáradtság, sikertelenség elveszi a kedvünket, összeroskadunk alatta. Egyedül gyengék vagyunk, de Istenhez fohászkodva újra erőre kapunk”.

15.

Olvasmányban a misén: Mózes vezeti ki az Izraelitákat Egyiptomból.

Kép+Érzés: Ahogy Isten Mózes által vezette ki az Izraelitákat Egyiptomból, úgy vezetnek ki minket ebből a mai modern világból az Égiek az Új Világ felé. A megpróbáltatás idején nekünk is el kell hagyni otthonainkat, nem fogunk dúskálni az ételben, italban, mindenféle javakban, így a böjt és a mindenféléről való lemondás lesz a kenyerünk. A megpróbáltatás idején az Úrra fogunk csak tudni hagyatkozni. De ezek a szenvedések is hozzájárulnak az Új Világ megszületéséhez

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Ez a párhuzam nagyon találó. Én, Jézus Édesanyámmal, Mózeshez hasonlóan, ahogy vezetlek titeket az Új Világ felé, bosszankodva látom, hogy közben bálványokat imádtok, nyafogtok a nehézségek miatt, nehezen jöttök utánam.

16.

Kép: Mózes a hegyen, lefelé jön a hegyről.

Érzés: Valami tökéletlenség sugárzik belőle.

Jézus: Mózes a legjobb vezér egyéniség volt népem fiai közül, de ő sem volt tökéletes. Amikor hálátlanságba, lázadozásba ütközött, elvesztette türelmét. Kitört a harag rajta. De nála jobb embert vezetésre nem találtam volna.

17.

Bensőm énekel: „Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd!”

Hang: Énekkel vidítod fel a napokat.

Jézus: A Mennyben nagyon szeretik a dicsőítéseiteket. Az énekeitek felvidítják az Égieket, hogy a Szentek és Angyalok táncra perdülnek. Szokták mondani, aki énekel, kétszer imádkozik.

18.

Eszembe jutott, az Úr Teste milyen Szent, még halottan is, hogy kenyérként adja Magát nekünk enni.

Jézus: Csak úgy tudlak megváltani benneteket, ha meghalok. Testem és Lelkem egyaránt Szent. A Szentmisén az átváltoztatás pillanatától misztikusan újraszenvedem az egész keresztutat, a halálomat, és mint halott Jézus kerülök belétek a szentáldozáskor. De bennetek azonnal feltámadok.

19.

A szentgyónásról volt szó

Jézus: Ott a gyóntatószékben Szent Véremmel lemosom bűneidet. A penitenciát csak azért kapod, hogy az elégtétellel a tartozásaid is eltűnjenek.

20.

Hang: Aratásban, nagy aratásban lesz részed.

Jézus: A nagy büntetés előtt küldöm az Angyalaimat, és learatják az érett búzaszálakat. A konkolyt otthagyják. Az érett búzaszálak az Én felkészült, tiszta lelkű, Engem szerető gyermekeim. A konkoly, amit otthagynak és tűzre vetnek a bűnösök, a hitetlenek, a megátalkodottak.

21.

Hang: A te titkos helyed.

Jézus: Mennyei titok előtted az a hely, amit neked készített Atyám. Te is részesülsz Isten tudásából, de ez is titok, hogy mekkora részt kapsz belőle.

Isten szemével

2019.08.12. 12:38

2019.08.11.

1.

Mária kegyhelyen voltam egy zarándokcsoporttal. A szentmise előtt az atya egy bizonyos számú Ostyát kért átváltoztatásra, de kiderült, hogy egy kicsit többen voltunk a csoportban. Azért imádkoztam, hogy mindenki egy teljes Szentostyával tudjon megáldozni. Ahogy figyeltem a pap kezét a szentáldozásnál, azt láttam, hogy mindenki teljes Szentostyát kapott.

Jézus: Én, Aki köztetek élve képes voltam a csodálatos kenyérszaporításra, már hogy ne tudtam volna a Szentostyát is megszaporítani, hogy mindenkinek jusson. Ez imameghallgatás volt.

2.

Kép: Egy gyönyörű szép világoskék háromszög alakú kendő, rojtok vannak a szélén. A kendő jobb szélén gyönyörű virágok vannak.

Jézus: Ez a kendő Édesanyám jelképe, burkolózz bele az Ő szeretetébe. Örömökkel fog elborítani.

3.

Családi problémákról volt szó, a távolabbi rokonokkal kapcsolatban is.

Jézus: A családfagyógyítást már lent a gyökereknél kell kezdeni. Ezért imáid a legrégibb ősökért sírjanak fel Hozzám.

4.

A Szentségimádáson mindenkiért imádkoztam, akik imát kértek tőlem.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Az Úr arany sugarakkal rossz kötelékeket vág el

Jézus: Azok, akik kérték imáidat, még nagyon kötődnek a világhoz. Imáid hatására aranyszínű kegyelemsugarakkal szabadítom meg őket ezektől a Földi ragaszkodásoktól.

5.

Kép: Fehér ruhás Angyalok libasorban állnak, mintha táncoltak volna. A szárnyaikat is láttam.

Hang: Csoportosul.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: Amikor engeszteltek testvéreiddel, és imáitokkal mentitek a lelkeket, a Menny Angyalai csoportosulnak a Mennyei Atya előtt, és örömükben táncra perdülnek.

6.

Kép: Az Őrangyalom egy asztal körül tevékenykedik. Szemben állt velem, és valamit az asztalra tett.

Jézus: Az Őrangyalod mindig veled van, miközben te végzed a Tőlem kapott feladataidat. Ő ezeket a programokat rendezgeti, és összeállítja. Sugallatokat ad, hogy mikor mit tegyél. Természetesen, te úgy érzed, mintha a te gondolataid lennének, pedig mindig Ő rendezget téged.

7.

Kép: Egy kéz egy kis kosárkát tett az asztalra, a kosárkában apró dolgok vannak.

Jézus: A kosarat Én tartom, és a benne lévők a következők: siker, boldogság, hatalom, gazdagság, elismerés, hírnév, egyszerűség, szerénység, áldozatok, önmegtagadások.

8.

Egy zarándokcsoporttal Medjugorjeben voltunk. Néhányan közülünk a legnagyobb forróságban mentünk fel a Križevacra.

Az esti Szentmise előtt a templom mögötti téren a szabadtéri oltárnál voltam, és felnéztem a Križevacra. A kereszt helyett egy erőd, vagy vár volt a tetején, mely kőből volt kirakva.

Jézus: Legyőzted emberi gyengeségedet, legyőzted a kényelemszeretetet, és a legnagyobb hőségben felmentél a Križevacra. Nagyon sok lelket mentettél. És közben győzelmet arattál lelkeden.

9.

Kép: Egy korona dísze, amely hármas levélre emlékeztetett.

Kép: Arany kehely, a szélén körbe-körbe egy fehér kendő veszi körül, nagyon szép látvány.

Kép: Egy bíbor rózsa.

Jézus: A korona az Én Királyságomat jelenti. Az arany kehely az Én Vérem kelyhe, a fehér kendő, mely koszorúzza, a tisztalelkű zarándokok szimbóluma. A bíbor rózsa az Én szenvedésem jelképe.

10.

Kép: Egy érem közepén a Szentlélek Isten van galamb formában. Lefelé sugarak áradnak felőle, felette jobb és bal oldalt 1-1 Angyal, kik egymással szembe vannak fordulva.

Jézus: A Szentlélek, miközben Angyalok imádják, szeretetsugarait ontja szerteszéjjel az emberiségre. Várja Atyám intését, hogy mikor indulhat bolygótokra.

11.

Kép: Egy fehér-halvány rózsaszín áttetsző kockákból álló híd, vagy emelkedő út.

Jézus: Az Én választottjaim és engesztelőim hasonló lelki erényekkel hidat képeznek a Földtől a Mennyországig.

Isten szemével

2019.07.29. 12:33

2019.07.28.

1.

Arról volt szó, hogy egy családban békétlenség van a testvérek és leszármazottjaik között.

Kép: Az elhunyt nagymama sír.

Jézus: Drága kislányom, hogy a halott nagymama sírt, azért mutattam neked, mert valóban fájdalom számára, hogy gyermekei és unokái békétlenségben vannak.

2.

Egy komoly szándékra akartam felajánlani egy néhány szentségimádási órát, amelyet egy nap leforgása alatt akartam megvalósítani. Az egyik alkalommal úgy alakult a napom, hogy tényleg megvalósult, különösebb tervezgetés nélkül, és nem úgy, ahogy az elképzeltem.

Érzés: Ebben az Úr keze is benne lehetett.

Jézus: Én nemcsak a jelenedet, hanem a jövődet is látom. Tudtam, mi a terved, és hozzá akartalak segíteni ahhoz, hogy ennek a tervnek a sikeréért komoly áldozatot tudjál hozni. Tehát, Én alakítottam úgy a körülményeket, hogy megvalósulhatott a szentségimádásra vonatkozó terved.

3.

Hang: Az Jézus volt.

Kép: Egy király balra fordulva, a Magyar korona volt a fején, mely tele volt csillagokkal, a jobb mutatóujjával előre mutatott, azaz a képen balra.

Jézus: Édesanyám választott országa vagytok, és így Nekem is kedvesek. Fejemen a korona azért ragyog, mint a csillagok, mert ha olyan irányban haladtok előre, ahogy mutatom nektek, akkor fel fogtok emelkedni.

4.

Egy olyan személyre gondoltam, aki többször belemar az emberbe, többek között engem sem kímél.

Kép: Egy kígyó a bal oldalamon van és a nyelvével belém mar. A mérge olyan, hogy nem öl meg, de kénytelen vagyok védekezni ellene, és ezáltal megerősödni.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Minden ördögi kísértés és támadás elleni védekezés legyőzése erősíti a lelkedet.

5.

Egy lelki testvérem el volt keseredve, hogy a gonosz nagyon támadja a férjét. A lelki testvérem szerint a férj nem gyakorolta erőteljesen a hitet. Az otthonukban sok a felszentelt tárgy, de mégis erőteljes volt a gonosz támadása.

Kép: Nem elégséges a külső védelem, mert a lélek ki van téve a gonosz támadásának. A lélekben repedések vannak, és nyitva állnak a kapuk a gonosz lelkek támadásainak. Ha erőteljesen gyakorolja valaki a hitét, arany fény sugároz a lelkéből, mely szinte letolja, nem engedi a gonosz lélek megtapadását.

Gondolat: Védelmet kértem az Úrtól e család számára.

Kép: Jézus balra fordulva.

Kép: A házaspár az Úr Szívében, mintha egy tóban fürödnének, és egy bő vizű forrás zúdul rájuk.

Hang: Béke!

Kép: Jézus a jobb kezét emelte fel áldásra.

Kép: Irgalmas Jézus

Jézus: Ha lelki testvéred férje részesül a szentségekben, és eljár Szentmisére, akkor megtörténik az a kép, amit neked mutattam. Itt, Szentséges Szívemben az Élet Vizét, mint bő vizű forrást zúdítom kettőjükre. Ez hoz majd békét nekik, mert Én irgalmas Jézus vagyok.

6.

Egy lelki testvérem szülei megbetegedtek, és segítségre szorultak vidéken, a mindennapokban. A lelki testvérem pedig a fővárosban élt és dolgozott. Tépelődött, és azon gondolkodott, hogy hazamegy a szüleihez, és otthagyja a fővárosi életet.

Gondolat: Azon gondolkodtam, mi a különbség, ha a lelki testvérem haza költözik, vagy ha a fővárosban marad.

Kép: Ha haza megy, nagy gyümölcsök teremnek, ha a fővárosban marad, kisebbek a gyümölcsök.

Jézus: Lelki testvéred a jobbik részt választja, ha haza utazik szüleihez segíteni. Nagyobb lelki értékeket tudd ott termelni, mintha a fővárosban maradna.

7.

Az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésről volt szó.

Jézus: Az Eucharisztikus Kongresszusra az a gyermekem készük a leghelyesebben, aki gyakran veszi magához az Oltáriszentséget, nagyon gyakran gyónik, és sokszor részt vesz a Szentségimádáson. Természetesen, az előkészületekhez tartoznak a szervezési munkák, a fiatalok és a gyermekek mozgósítása. De mindennél fontosabb a tisztaság, a sok-sok áldozat, böjt, és a napi részvétel a Szentmisén.

8.

Arról van szó, hogy amikor több időm van, nagyobb kedvvel megyek Szentségimádásra.

Hang: Kedvet támasztok benned ehhez.

Jézus: Az rendben van, hogy ha ráérsz, nagyobb kedvet adok hozzá, hogy elmenj Szentségimádásra, de ha kevesebb időd van, és így is vállalsz belőle valamennyit, anélkül, hogy támogatnálak benne, még nagyobb áldozatot hozol Nekem, még több lelket mentesz Nekem.

9.

Arról volt szó, hogy nem tudunk minden helyre eljutni, ahová szeretnénk. Sokszor valamiről le kell mondani.

Jézus: Drága kislányom, mivel nem tudsz kettészakadni, meg kell tanulnod nemet mondani. Egy fontossági sorrendet kell felállítanod. Mindenhová nem juthatsz el. De ha szeretnél is valahová elmenni, és le kell maradnod róla, akkor pótolom neked a hiányt.

10.

Kép: Jézus elém jött áldásra tett kézzel.

Hang: Nincs sok időd, nincs sok elvesztegetni való időd.

Jézus: Az események rohamosan közelednek, még a ti Földi időszámításotok szerint is. Az idő kincs a kezedben, sok lelket tudsz menteni imával, böjttel, áldozatokkal. A hozzád fordulókon sokat tudsz segíteni a kevés hátralévő időben. Ezért minden percet becsülj meg. Tudom, hogy pihenned kell, de még fekvő helyzetben is engesztelj, gyakorolj bűnbánatot, és mentsd a lelkeket.

11.

Arról volt szó, ha valakiért imádkozom. A kérdés az volt, hogy ha pl védelmi páncél imát imádkozom valakiért, akkor rám is száll-e a védelem.

Jézus: Konkrétan akkor száll rád is a védelem, ha kimondod az illető nevét, és a sajátodat is. De ha valakiért imádkozol, akkor az irgalmasság cselekedetét végzed, és rád is száll a kegyelem.

12.

Hang: Megemésztem benned ezt… fölemésztem.

Jézus: Drága kislányom, Én most lelki sebeidre gondolok, arra, amikor megbántanak. Fölemésztem benned a fájdalmat, hogy eltüntessem az önsajnálatot.

13.

Hang: Hogy olvadozz.

Jézus: Soha ne légy langyos a szeretetben, olvadozzon a szíved, ha Rám gondolsz.

14.

Azokra a katasztrófákra gondoltam, amik be fognak következni a jövőben. Azokra a magyarokra gondoltam, kik jelenleg külföldön élnek, és semmi áron nem akarnak hazajönni Magyarországra.

Kép: Az emberek úgy esnek le a lábaikról, mint a pálcikák, ordítanak fájdalmukban.

Kép: A Mennyei Atya balra fordulva néz lefelé.

Hang: Szépen megmondtam nektek ezt, de ti nem hallgattatok szavamra.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Már sokszor megmondtam, hogy a legbiztonságosabb hely Magyarország. Pórul járnak azok a honfitársaitok, családtagjaitok, rokonaitok, akik nem hallgatnak intelmeimre, és nem hajlandók haza jönni. Nagy megpróbáltatások várnak rájuk. Nagyobbak, mint itthon.

15.

Az Úr elé tártam gondolataimat.

Érzés: Vibrálás a szívem körül.

Jézus: A szíved csupán a lelked jelképe, mégis szívedben éreztetem veled, amikor fontos problémákról beszélgetek veled.

16.

Hang: Felforrósodik ez benned.

Jézus: Nem tudsz Engem azonos lánggal szeretni. Amikor akarom, akkor forrósodik fel benned az Irántam érzett szereteted.

17.

Hang: Ne legyél olyan biztos magadban.

Jézus: Tudod kislányom, ti választottak a legtöbb esetben Engem hallotok, Tőlem kapjátok a látomásokat, a hangokat. De ritkán előfordul veletek, hogy képzelődtök, vagy hallucináltok, vagy ellenségem megzavar, és utánoz Engem. Ezért figyelmeztetlek, hogy légy óvatos, ne higgy el mindent azonnal. Ne légy biztos magadban, hogy Én szólok hozzád mindig, vagy minden képet Én mutatok. Ezt azért engedem meg, hogy alázatos maradj, ne essél a hiúság kelepcéjébe.

Isten szemével

2019.07.22. 17:52

2019.07.21.

1.

Kép: Egy nagy formátú vastag dosszié vagy füzet, melynek első oldalán egy fehér papírlap van, rajta írja: „Magánkinyilatkoztatások”. Ezt a dossziét éppen becsukták a szemem láttára, mert nyitva volt, így tudtam csak elolvasni a címét

Jézus: Választottjaimnak nagyon sok magánkinyilatkoztatást adunk Mi Égiek, de ezeknek nagyon nagy százalékát nem fogadja el Egyházam. Én összegyűjtöm őket ebben a dossziéban, mert nagyon értékesek.

2.

Kép: Egy érett búzaföld mellett tömött sorokban emberek haladnak előre, díszruhában vannak. Vannak közöttük felnőttek is, gyermekek is. Nagyon vidámak, táncolnak, sőt hangszeren is játszanak egyesek. Az emberek 2-3-as sorokban haladtak, a sor nagyon hosszú volt, nem láttam a végét, de az elejét sem.

Jézus: A vidám, zenélő emberek az üdvözült lelkek. Örömmel szemlélik, hogy testvéreik, a földön élők megértek az aratásra.

3.

Olvastam: Medjugorjeban eltörlik a kézben áldozást. Ha felmerül a szentségtörés veszélye, nem áldoztatják meg a híveket. Előfordulhat Szentostya lopás is, amelyet okkultisták használnak fel, akár fekete miséken semmisítenek meg.

Kép: Jézus megáldoztat mindenkit.

Amikor Szentostya lopásról volt szó:

Kép: Oltáriszentség, de nincs ragyogása, matt.

Jézus: Egy akkora tömegben, mint amilyen Medjugorjeban van, bizony csak úgy lehetne megakadályozni a visszaéléseket, hogy kötelezővé tennék a nyelven való áldozást. Az első képpel csak azt mutatom neked, hogy a pap csupán eszköz, mindig Én áldoztatok. Második képet ellenségem adta neked, ugyanis az átváltoztatott Oltáriszentségből semmilyen körülmények között nem vonulok ki. Inkább elszenvedem, ami Rám vár.

4.

Hang: Engem borzalmas állapotba elvinni… borzalmas állapotban ez.

Jézus: Azért veszélyes a kézből áldozás, mert közben bárki elvihet Engem okkult összejövetelekre, ahol borzalmas megszentségtelenítés és megsemmisítés vár Rám. Legrosszabb, amit az Oltáriszentségben elszenvedhetek.

5.

Hang: Nem tudok visszaemlékezni, hogy hova bújjak el.

Kép: Lángok esnek az égből, és ezt egy valaki mondja, aki nem tudja, hogy hová bújjon.

Jézus: A háromnapos sötétség idején egy kétségbeesett ember szavai ezek. Azért nem emlékszik, hogy hová bújjon, mert nem engedte, hogy felkészítsék az utolsó időkre. A lángok fel fogják emészteni.

6.

Arról volt szó, hogy amikor rejtekhelybe kell vonulni, milyen módon fogunk majd oda eljutni.

Jézus: Minden engesztelőm tudni fogja, hogy a veszélyben hová kell mennie, mert Szentlelkem sugallatokkal fogja vezetni.

7.

Hang: Új Világrend lesz.

Jézus: Az Új Világrendet a szabadkőművesek, az illuminátusok hozzák majd létre. Az alapelvük a következő: az ember az Isten. A szabadkőművesek a háttérből irányítanak. Az Új Világrend előtt káoszt készülnek teremteni az egész világban. Azt követi a III világháború, melyből, mint a béke embere tűnik elő, az Antikrisztus. Ő pedig nekifog az Új Világrend felállításának.

 

8.

Hang: Európa nagyjai beszéltek, mekkora szükség volt…

Kép: Egy emberekből álló bizottság tagjai.

Jézus: Nagy szüksége volt Európának, hogy az Európai Bizottság élére új elnököt válasszanak. A képen mutatom az Európai Parlamentet, ahogy tagjai egymással vitatkoznak, beszélnek. Ti, Európai népek úgy érzitek, hogy lesz valami pozitív változás.

9.

Hang: Május közepén: Magyarország, Lengyelország, és Csehország.

Jézus: Tavaszra e három ország kezd nagyobb tekintélyre szert tenni a nyugat-európai vezetők előtt.

10.

Hang: Nincsen közvélemény kutatás?

Jézus: Több nyugat- és észak-európai országban tabuként kezelik a migrációs válságot. A nép nem mer őszintén nyilatkozni.

11.

Arról volt szó, amikor egy Isteni üzenetet író kiválasztott egy idő után felismeri, hogy téves üzenetet írt, és elismeri a hibát mások előtt is, nem törődve azzal, hogy mások mit gondolnak róla, mert neki egyedül Isten véleménye számít.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről, komolyan néz, de nagyon boldog.

Jézus: Örömmel tölt el engem, mikor azt látom, hogy egy választottam beismerni botlását, még akkor is, ha emiatt valaki hiteltelennek tartja.

12.

Arról volt szó, hogyan tudunk Isten jó eszközei lenni.

Jézus: Csak úgy tudsz jól használható eszközöm maradni, ha lelked végig alázatos, szeretettel eltöltött, és tiszta marad.

 

13.

Érzés: Mire eljön a Nagyfigyelmeztetés, lelkileg ki kell csiszolódnunk, meg kell tisztulnunk, mert a sok frissen megtért miatt nem fogunk tudni gyakran szentgyónáshoz járulni, sőt, őnekik kell majd segíteni.

Jézus: Ha ti, választottjaim, a Nagyfigyelmeztetésre nem is lesztek teljesen tökéletesek, de törekednetek kell a lehető legnagyobb tisztaságra, tudásra és felebaráti szeretetre. Ti fogjátok majd vezetni a frissen megtértek tömegét.

14.

Hang: Védőszentjei vagytok egymásnak.

Jézus: Ti engesztelőim, nemcsak saját lelketekre vigyáztok, hanem egymás lelkére is.

15.

Hang: A te örömödet… a te örömöd az Én örömöm.

Jézus: Egészen átérzem a te örömödet. Aminek te örülsz, annak Én is.

16.

Hang: Győzelemről énekelsz, győzelemről énekelek.

Kép: Jézus teljes alakja, fehér ruhában van.

Jézus: Mindketten győzelemről énekelünk. Az Én győzelmemről, amit arattam a világ felett, és a bűn felett. Ezenkívül óriási győzelmet arattam a halál felett. Feltámadtam. Olyat tettem, amit előttem senki. Ezzel titeket is megajándékoztalak a halál feletti győzelemmel. Ti is fel fogtok támadni.

17.

Hang: Máriában vigasztalsz.

Jézus: Amikor Édesanyám Szívét és az Enyémet együtt megszólítod, és felajánlod nekünk a bűnösöket, a haldoklókat, a tisztuló lelkeket, akkor nem teszel mást, mint Szűz Mária Szívén keresztül vigasztalsz, mented a lelkeket.

18.

Szentségimádáson az Oltáriszentséget néztem.

Kép: Három arany Szív.

Kép: Az Őrangyalom mellettem térdel jobb oldalt.

Jézus: Az Oltáriszentségben mindig jelen van a teljes Szentháromság. A három arany Szív a látomásban Őket szimbolizálja. Mutatom neked, hogy Őrangyalod is ott van melletted.

19.

Kép: Háztetőn ült valaki.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor mindenhonnan, még a háztetőkről is fogják hirdetni Evangéliumomat.

20.

Egy időskorú ismerősöm fél a haláltól, és mindent megtenne, hogy meghosszabbítsa az életét.

Jézus: A te ismerősöd azért fél annyira a haláltól, mert nem szeret Engem eléggé. Nem tud elszakadni a Földi dolgoktól. Még sok minden a világhoz köti.

21.

Hang: Feladatom van.

Jézus: Mindenkivel feladatom van, aki e világra született. Hogy üdvözítsem őket.

Isten szemével

2019.07.15. 17:49

2019.07.14.

1.

Hang: Ennek a vége felé tartunk.

Jézus: Az irgalmi időszaknak vége felé tartunk. Készüljetek fel, mert hamarosan bekövetkezik az igazság ideje.

2.

Hang: Nincs semmid e nélkül.

Jézus: A te hitedre gondoltam. E nélkül semmid sincs.

3.

Hang: Lepecsételt ajkak.

Jézus: Hallgatnod kell az Egyházban történő változásokról, míg meg nem nyitom ajkad.

4.

Az életemre és nehézségeire gondoltam.

Hang: Megszenvedni érted ezt.

Kép: Jézus balra fordulva viszi a keresztet, hol fehér a ruhája, hol piros .

Jézus: A Kálvárián érted is vittem a nehéz keresztet. A korbácsütések között ott volt a te korbácsod is, a te bűneid jelképe. Ezek az ütlegelések fehér ruhámat pirosra festették.

5.

a)

Arról volt szó, amikor mások előtt megtagadnak.

Hang: Nagy alázatra teszel szert ezzel.

Hang: Megsebzett.

Kép: Jézus a keresztről néz lefelé.

Jézus: Mikor hűtlenül elhagynak, megsebzettnek érzed magad. A keresztről nézlek ilyenkor, és arra gondolok, hogy nekem is voltak ehhez hasonló élményeim. Hidd el, amikor otthagy valaki, növekszik az alázat benned. Lelki hasznodra válik, hogy felajánlod azokat Nekem, akik ilyen sebeket okoznak.

b)

Érzés: Átérzem azt, amikor az ember az Istent a saját céljaira használja fel.

Hang: Saját céljaimra használlak.

Jézus: Soha ne érezd, hogy mikor kérsz Tőlem valamit, kihasználsz engem. Meghallgatlak, és mindig boldogan segítek. Én is használlak téged, a legnemesebb céljaimra. Elsősorban a bűnösök és közömbösök megtérésére, a haldoklók megmentésére.

6.

Sebzettségemben leborultam a templomban, senkinek és semminek érezve magam.

Hang: Értékes vagy számomra.

Jézus: Amikor leborultál a templomban, Szentlelkem hatalmas alázattal borított be. Úgy érezted, senki és semmi vagy. De számomra nagy érték vagy. Azért vagy értékes, mert már fogantatásod pillanatában Isteni szikra került beléd, és keresztelésedkor Isten fogadott gyermekévé lettél. Gondolkozz el azon, hogy aki Isten gyermeke, lehet-e egy értéktelen semmi.

7.

Hang: Kifejezni tégedet a saját fényeiddel.

Jézus: Minden lélek más és más. Nincs két teljesen egyforma. A te lelked kisugárzása, fényei is különböznek minden más lélekénél.

8.

Arról volt szó, hogy Isten mellett nem érzem magam olyan picinek, megalázottnak, mint más emberek előtt.

Jézus: Drága kislányom, soha ne vágyódj mások elismerésére. Az alázatnak éppen ez az ismérve, hogy valaki nem vágyódik az emberek dicséretére. Aki mindig önmagáról beszél, a saját, ajándékba kapott kegyelmeiről, az nem alázatos, nem gondol arra, hogy minden érdem Istené, és nem az övé.

9.

Hang: Te még csak gyermek vagy.

Jézus: Ezt azért mondom neked kicsim, mert még van benned nevelni valóm. A tökéletességig még sokat kell növekedned.

10.

Kép: Egy fekvő csukott szemről éppen lehajtottak egy kendőt vagy leplet. A szempillák is látszottak.

Jézus: Kislányom, lélekben lépj be sziklasíromba. Ott fekszik letakart holttestem, és Édesanyám egy pici részletét, csukott szememet mutatja neked. Úgy tekints testemre, hogy ez a test ugyanolyan Szent, mint Lelkem, amely kirepült belőle.

11.

Olvastam: A szeretet közelebb hozza egymáshoz a hasonló érzésűeket, és egyesíti őket a tökéletesedés útjának közös megtételére.

Kép: Két vagy több arany fény vagy pötty összejön, csatlakozik egymáshoz, sokkal gyorsabban haladnak előre együtt, mint külön-külön.

Jézus: A világi és hívő emberek összekeveredve együtt vannak, nem találják meg a közös nevezőt, és nem tudnak előrelépni. Nem tudnak fejlődni. De hasonló érzésűek, akikben lobog a hit és a szeretet, találkoznak egy közösségben, a hasonló érdeklődés és Istenszeretet egyre jobban közelebb hozza őket a tökéletesedéshez. Ezt mutatom neked a képen, ahol a fényes pöttyök gyorsabban haladnak együtt. A közösségekben fontos az egység.

12.

Olvastam: A Szeretetet a Bölcsesség irányítja, és az Akarat valósítja meg.

Luisa Piccarreta írásából: Isten Akarata az Isteni Bölcsesség felett áll

Jézus: Amikor Isten megteremtette az embert, bölcsességében a szeretetet is létrehozta. A szeretetet beleültette az ember szívébe, és Isteni bölcsességében ezt a szeretetet irányítani akarja. De ez a szeretet csak úgy tud működni a teremtményben, ha az ember akarata megengedi, hogy létrejöjjön. Ha az ember akarata meggátolja a szeretetet, akkor azt Isten bölcsessége nem tudja irányítani.

13.

Olvastam: A Szellemvilágban a magasabb rendűek az alacsonyabb rendűeket teljesen átlátják, a gondolatok nem rejthetők el.

Gondolat: A Szentháromság ismeri minden gondolatunkat, de mi emberek nem ismerjük az Övét.

Jézus: Ez azt jelenti, hogy a Szentháromság, a Szűzanya, mint a legnagyobb Szent, a Szentek, és Angyalok teljesen beleláthatnak a szenvedő egyház és a küzdő Egyház tagjainak a gondolataiba. Teljesen átlátják őket. Viszont ti, emberek, nem láthatjátok a szenvedő lelkek és a Szentek gondolatait. Még a kárhozottakét sem.

14.

Olvastam: A piramis csúcsán Isten áll, Ő tart mindent egybe, mindent átlát, és minden lény vágyakozásának a csúcspontja Ő.

Hang: Isten vágyakozik.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A piramis a három részből álló teljes Egyházat jelenti. A megdicsőült lelkeket, a Földön élőket, és a tisztuló lelkeket. Az Egyháznak minden tagja vágyakozik Isten után, aki mindenki fölött áll, e képzelt piramis csúcsán. Csak a kárhozott lelkek, akik elszakították magukat Istentől, nem vágyakoznak Rá. De nemcsak a teremtmények vágyakoznak Isten után, hanem Isten is vágyakozik az emberek után.

15.

Olvastam: A piramis szellemi megfelelése: egy mindenkiért, és mindenki egyért. A piramis építőkövei sincsenek önmagukért, hanem valamennyi az egészért. Úgy, a Szellemvilágban sincs senki önmagáért, senki sem dolgozik és él csupán csak a saját előrehaladásáért.

Hang: A teremtés célja ez.

Olvastam: Az „én” megtartása és biztosítása szükséges, és ez éppúgy szükséges a többiek megtartása és az egész fennmaradása érdekében is.

Hang: Fontos építőelemei vagytok ennek

Kép+Érzés: Isten segít a legjobban az előrehaladásban, személyes kifejlődésünkben, amikor átadjuk Neki a szabad akaratunkat

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Jézus: Gondoltál-e már arra gyermekem, hogy mire való is az ima, a böjt, és az áldozat. Arra, hogy ennek a szellemi piramisnak a tagjai ne önzően magukra gondoljanak, hanem egymásra, a teljes egészre. A piramis minden köve felelős az összesért. Ezért imádkoznak egymásért a győzedelmes, a küzdő, és a szenvedő Egyház tagjai. Nemcsak az egészért kell küzdeni a köveknek, hanem önmagukért is, hogy fennmaradjanak. Nélkülük szegényebb lesz az egész építmény. Mindenki fontos építőeleme ennek a szellemi piramisnak.

16.

Olvastam: A létra Isten felé végtelen, amely felfelé megy, de a legfelsőbb fokot senki sem érheti el, mert az Isten benseje. Isten onnan látja tisztán teremtményét.

Jézus: Hogy Isten bensejét senki nem érheti el, azt jelenti, hogy Isten mindenkinek ad a bölcsességéből, a szeretetéből, a tudásából, az irgalmasságából, az igazságosságából, de teljesen nem lehet Őt kimeríteni, teljesen nem adja oda Magát.

17.

Olvastam: A Teremtés jelszava: „dolgozzatok mind szeretettel a Szeretet által a Szeretetért”.

Olvastam: A bukott szellemek hozzájárulnak Isten birodalmának támogatásához.

Érzés: Ez úgy valósul meg, hogy a bukott szellemeket az Úr eszközként használja fel.

Kép: Arany fény.

Jézus: Isten szeretetre teremtett benneteket, fáradozzatok azért, hogy ez a szeretet megmaradjon bennetek. Ezzel a szeretettel megvalósítjátok Isten Országát az emberekben. A gonosz lelkek bármennyire hihetetlen, szintén hozzájárulnak Isten Országának építéséhez. Képzeljetek el egy választottat, aki az ördög jóvoltából hamis képet lát, és hamis szavakat hall. Szegény elkeseredik, amikor rájön, és lázadni kezd: „Miért engedted meg Uram?” És akkor Isten így válaszol: „Azért, mert ezzel alázatodat növelem, mert megmutatom, hogy te is tudsz halálos bűnt elkövetni, lázadni. Így belátod, hogy nem vagy tévedhetetlen, mert ha soha nem buknál el, gőg és büszkeség töltene el. És lenéznéd a többi választottamat, aki néha-néha elcsúszik”. Ez csak egy példa ahhoz, hogyan csiszolja Isten a gonosz által bűnbe esett lelket. Így használja fel a kísértést, hogy minden rosszból jót hozzon elő.

18.

Olvastam: A szív az anyagi és a szellemi életnek egyaránt a szimbóluma.

Kép: A szív szellemi és anyagi értelemben is teljesen össze van fonódva egymással. Akkor jó, ha szellemi felé irányítjuk az anyagi szívünket, mert az felemel. Ha a szívünk az anyagi felé húz, az lehúz minket.

Jézus: A szív nem más, mint az érzelmek szimbóluma. A közömbös és hitetlen, bűnökben elmerült teremtményeim szíve az anyagi értékekhez vonzódik. A szexhez, a gazdagsághoz, a sikerhez, az élvezeti cikkekhez, a szórakozáshoz. Viszont, az Engem szerető, hívő engesztelő gyermekeim a szellemi értékekhez ragaszkodnak, a szeretethez, az irgalmasság cselekedeteihez, áldozatokhoz, böjthöz, lemondásokhoz, önmegtagadásokhoz. Az anyagi szimbólum mélyen lehúzza a lelket, a szellemi szimbólum, a nemes érzelmek és cselekedetek felemelik a teremtményt Istenéhez.

19.

Olvastam: Nem az átélvezett gyönyörök, hanem csakis az elszenvedett fájdalmak teremthetik és hozhatják meg az ember számára az üdvösség Mennyei fokozatát.

Érzés: Az örömök vigasztalásul jönnek.

Jézus: Drága engesztelőim, ha jót akartok lelketeknek, ne vágyakozzatok a szellemi örömök után. Én úgyis megajándékozlak benneteket azokkal, ha vigasztalni akarlak titeket szenvedésetek után. Inkább a szenvedésre vágyakozzatok, amely előkészíti számotokra a Mennyországot.

20.

Vízbe mentem úszni, de a holmimat a vízparton hagytam, többek között a füzetem is köztük volt, amibe jegyzetelem az Úr szavait.

Kép+Érzés: A cuccaimra az Őrangyalom vigyáz a vízparton.

Jézus: Kislányom, nem kell aggódnod, vigyázok minden holmidra. Hiszen az Én értékes szavaim is köztük vannak.

Isten szemével

2019.07.08. 19:19

2019.07.07.

1.

Olvastam: A Mennyországban a lélek éppúgy mindenütt ott van, mint ahogy sehol sincs. Nincs tér, sem jobbra, sem balra, sem lent, sem fönt.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Érzés: Ha ez igaz, akkor az egész univerzum Isten szívében van, minden cselekedet, minden gondolat benne van

Jézus: A földi test béklyóiból kiszabadult lélek, amely már a Mennyországban él, megszabadult minden korláttól. A tér és idő korlátaitól. Egyszerre egyidejűleg bárhol ott lehet, ahová kívánkozik. Az Én Szívem befogadóképessége korlátlan, ezért úgy képzeld el, hogy az egész teremtett világ benne van.

2.

Olvastam: Isten nagyon távol van tőlünk Földiektől, de mégis közel van hozzánk

Érzés: Ez csak úgy lehet, hogy mi az Ő kihelyezett porcikái vagyunk, és Ő bennünk él, amennyire mi hagyjuk Neki

Jézus: Isten Szívében az élők és holtak lelkei egyaránt benne vannak. Ezt a tényt a földi emberrel leginkább akkor érezteti Isten, amikor megtörténik a szentáldozás. Teljesen egyesül vele. Nemcsak Teste és Vére, hanem Lelke és Istensége is. Ti, mindnyájan, emberek a Földön az Én kihelyezett kicsiny részeim vagytok. A földi halál és tisztulás után a Mennyben is részeim vagytok.

3.

Olvastam: A legelvetemültebb gonoszság és legkirívóbb diszharmónia fel tud oldódni Isten áldásában és kegyelmében

Kép: A gonoszság, mint egy szikla, mely a szeretet hatására morzsolódik, hol apróbb szilánkok, kövek hullanak le róla, hol széthasad. Ahol nem gyakorolják a szeretetet, ott a kőszikla nagyobbodik.

Jézus: A bűnös ember lelke Isten kegyelme és irgalma nélkül egyre keményebbé válna, és elkárhozna. Isten viszont nagy jóságában és szeretetében a bűnös ember lelkébe bűnbánatot és szeretetet gerjeszt. Ez a szeretet képes a sziklává keményedett gonoszságot szétmorzsolni.

4.

Olvastam: Hasonló hasonlót keres, a szeretetet érző is csak ilyet ölel magához

Érzés. De ha olyan embert ölelünk magunkhoz, aki nem hasonló hozzánk, nem úgy gondolkodik, mint mi, meg kell erőltetni magunkat, hogy szeretetet gyakoroljunk irányában

Jézus: Mikor közétek jöttem a Földre, a fogat fogért, szemet szemért felfogást felcseréltem egy egészen új törvénnyel, az ellenségszeretettel. A szívetekbe ültetem, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik csak azt szeretik, aki jó hozzájuk. Aki hasonló az ő lelkükhöz. Éppen ezért minden közösségbe, családba, munkahelyre, engesztelő közösségbe széthintettem olyan gyermekeimet, akik nehezebben tudnak alkalmazkodni. Akiket nehezebb szeretni. Így teszlek próbára benneteket, gyermekeimet ellenségszeretetből.

5.

Olvastam: Az embernek semmije sincs, Istent sem képzelhetjük magunk elé, és nem tehetünk semmi olyat, aminek a gyökerei részben a szellemi, részben az anyagi világba ne nyúlnának vissza

Hang: Bemutatom Magamat

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Gondolat: Semmit sem tanulunk magunktól, hanem mindent másoktól tanulunk, akár az őseinktől, akár a kortársainktól

Jézus: Az ember értelme és lelke azért képes fejlődni, mert azoktól, akik körülötte élnek és tapasztalataik vannak, sok mindent eltanul. Itt nemcsak a tudomány alapjairól van szó, a földi ismeretekről, amelyek a világi élethez kellenek, hanem azokról az ismeretekről is, amelyek által lelke egyre tájékozottabb lesz, és fejlettebb.

6.

Olvastam: A világunkban egy hatalmas világóra van. Ezt Isten Szeretet-Akaratának hajtóereje működteti. Ez az az erő, mely Isten lényegét alkotja. Isten Szellemi- Isteni- Személyi élete abból áll, hogy Isteni Szeretet-Akaratból teremt mindent, vezet, és fenntart

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Jézus: Isten a világot szeretetében és akaratában hozta létre. De nemcsak megteremtette, hanem irányítja, őrzi, fenntartja. Ez vonatkozik a szellemi és anyagi világra egyaránt. Az ember a szellemi és anyagi világnak egyaránt része. Hiszen a teste anyagból van, a lelke szellemi eredetű. Különböző tulajdonság csírákat ültet bele az emberekbe, személyenként mást és mást. Amit Ő ad, mivel szeretet-akaratából van, az tiszta és jó. Ezeknek a csíráknak a kifejlődésében nagy szerepe van a környezeti hatásoknak, az öröklődéseknek, és a kapott szabad akaratnak. Aki bölcsen használja fel a szabad akaratát, az nem rontja el ezeket a csírákat, hanem lassan-lassan Teremtőjének tetszően fejleszti tovább magában.

7.

Olvastam: A szeretet vonzalom valami után. Vonzódni annyi, mint meghajolni. Ez elhajlás az egyenes vonaltól, mely egy ívet alkot. Két ív egy kört, ellipszist vagy tojás alakot ölt, ha egymással egyesülnek, vagy egymásba zárkóznak. A kör, ellipszis vagy tojás alak a kezdet és vég nélküli végtelenséget fejezi ki, tehát Isten lényegét.

Érzés: Két vagy több ember csak akkor szeretheti egymást, ha meghajolnak egymás előtt, nemcsak az egyik akarata teljesül, és ezt a szeretetet Isten tartja össze

Kép: A kört, ellipszist, vagy tojás alakot nemcsak két ember alkothatja, hanem több is, akik egységben vannak, pl családok, imacsoportok, vagy más csoportosulások is

Kép: Irgalmas Jézus

Jézus: Az ember társas lény, és szeretetre teremtette Isten. A szeretet-vonzalom nem más, mint meghajlás másik akarata előtt. Aki erre nem képes, és csak a saját önző akaratát veszi figyelembe, az nem tud összekapcsolódni mással, egy szeretet-vonzalom kapcsolatba. Viszont, aki képes akaratát alárendelni másnak, a többiek akaratát elfogadni, meghajolva szeretetkapcsolatot tud létesíteni. Az összekapcsolódáskor a két meghajló ember egy teljességet kifejező ívet alkot, amely a kezdet és a vég nélküli végtelenséget, tehát magát Istent fejezi ki. Tehát, az igazi szeretet csak Istenen keresztül történhet, akár két ember, akár egy közösség között.

8.

Olvastam: Minden lélek egy piramispályán halad előre Isten felé irányulva. A piramis vége a lélek fejlődési csúcsa. Hogy a lelkek előre tudjanak haladni, különböző feladatokat kell betölteniük.

Kép: A piramis végtelen magasságba tör, nem lehet elérni a végét, mert Isten végtelen

Kép+Érzés: A piramisban az előrehaladás úgy viszonyul egymáshoz, hogy ahogy nő a tudásunk, annál jobban magunkévá tudjuk tenni Isten tudományát, és tudunk haladni Isten felé. Fokozatosan elhagyjuk az anyagi világhoz való kötődésünket.

Kép: Mintha légballonnal akarnánk emelkedni, de csak úgy tudunk magasabbra jutni, ha kidobjuk a felesleges terheket

Jézus: A piramis nem más, mint a lélek fejlődésének szimbóluma. Ti emberek ráléptek az első fokra, és ahogy alakul, fejlődik a lelketek, úgy juttok egyre feljebb. Ha bűnöket, hibákat követtek el, egy kicsit visszacsúsztok, de aztán a bűnbánat által, és az Én kegyelmemmel újra fölfelé kapaszkodtok a csúcs felé. Minél hajlíthatóbb egy lélek, annál több feladatot adok neki ezen az úton. Ha engedelmes, és teljesíti, amit kérek, gyorsabban halad felfelé. Minél több dolgot elhagy régi életéből, ami a világhoz közötte, annál könnyebben halad fölfelé. Ez nem más, mint a lélek kiüresítésének megvalósítása. Amikor ez sikerül, akkor éri el a végtelen magasságokban rá váró csúcsot.

9.

Olvastam: Egyetlen szellemi lény, Angyal, emberi lélek sem láthatja Istent olyannak, amilyen Ő valójában, mert belehalnának. Mindenki úgy látja Istent, amilyen a bensője, a saját szellemi fejlettségi fokának megfelelően, amennyit Istenből felfogni képes.

Jézus: A Teremtő és gondoskodó Isten teljes valóságában még a legnagyobb Szentnek sem mutatkozik meg. Nem láthatja az Ő mélységeit, az igazságát, az irgalmát, a jóságát, a szeretetét, csak bizonyos mértékben merítheti ki. Ugyanis, egy lélek sem lenne képes elviselni az Ő tökéletességét. Nem egyformán részesül belőle minden üdvözült. Aki itt a Földön nagyon magas fejlettségi szintre jutott, az többet láthat belőle, aki alacsonyabb lelki tudást szerzett életében, az kevesebbet. Mégis teljesen boldogok mind a ketten.

10.

Olvastam: Minden létezőnek az „élet” az alapelve, az élet pedig nem más, mint a tevékenység. Így, a szellemvilágban nincs megállás, ott is mindenki tevékenykedik.

Gondolat: A Földi életben is minden emberrel történik valami, minden ember tevékenykedik valamivel, senki sem áll mozdulatlanul.

Jézus: Az üdvözültek osztályrésze a Mennyben állandó mozgás, változás, és fejlődés. Kivétel nélkül minden léleknek van feladata, és boldogan tevékenykedik. Nem egy dolga van a sok közül, hanem izgalmas, változatos feladatok. Az egyik a tanulás, ami az Isteni tudásból való folyamatos részesedés. Képzeljétek csak el, hogy elétek tárul minden, ami érdekelt a Földön, és nem találtatok rá választ. Látod a kezdeteket, a teremtést, a történelmet, és az ok-okozati összefüggéseket. A lélek egyre jobban szomjazik a Mennyei ismeretek után, és ez a vágya rendre teljesül.

11.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Az Isteni Akaratban nincs olyan, hogy enyém, tied a Teremtő és a teremtmény között, hanem minden közös”.

Jézus: Isten teremtette az embert, és mivel szabad akaratot adott neki, lelke nemcsak az Övé, Aki teremtette, hanem magáé az emberé is. Minden, ami a lélekben van, kettőjüké. Addig közös minden Isten és a teremtménye között, amíg a kegyelem állapotában van. Amint elkövet egy halálos bűnt, a lelke elszakad Istentől, és az övé lesz és a sátáné. A kegyelem és a bűnbánat visszaemeli az igaz életbe, attól kezdve lelke újra mindkettőjüké.

12.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Abban a lélekben, amelyik elfogadja Isten akaratát, nincs értelme az emberi akaratnak. Ez olyan, mint egy kisgyermek egy nagy tudású tudós mellett, aki elámul, hogy az ő tudása semmi a tudóséhoz képest. Ilyen a lélek Istenhez képest. A kicsi a nagy nélkül valakinek érzi magát, de a nagy mellett kisebbnek érzi magát, amint ami.

Jézus: Az az ember, aki teljesen elfogadja Isten akaratát, tisztában van azzal, hogy Istenhez képest ő egy porszem, és csak Isten akarata teljesüljön minden ügyében, mert Ő szereti legjobban a világon, a legjobbat akarja neki. Tehát, az ilyennek semmi szüksége nincs a saját akaratára.

13.

Luisa Piccarreta írásából: Minden lépés, amit tesz az ember az Isteni Akaratban, az Isteni élet. Az a lépés, amit nem teszünk meg, az ennek az Isteni életnek a megfosztása. Az Isteni életben van öröm, szeretet, stb, ami visszahat Istenre, de ettől Istent is megfosztjuk.

Érzés: Ebben az esetben többszörösen lopunk, szeretetet lopunk Istentől is, és embertől is

Jézus: Ha a teremtmény igyekszik betartani Isten parancsait, és az Ő akarata szerint él, Isteni életet folytat. Ha elesik, főleg súlyos bűnnel, akkor ezt az Isteni életet, amit eddig élt, megfosztja. De nemcsak saját lelkét fosztja meg, a saját életét, hanem Istent is megrövidíti a megdicsőülésben, és a felebarátját is, aki ellen vétkezett. Tehát, a lopás tripla.

14.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Isten munkálatának van egy rendje. Pl: a teremtés célja az ember volt, de előtte megteremtette a helyet, és mindent körülötte, hogy legyen hová, ahova el tudja helyezni az embert

Érzés: Nagyon fontos az előkészület. Így, a Földi életünk is előkészület az örök életre. A Földi életünktől függ, hogy milyen életet fogunk élni a túlvilágon.

Jézus: Drága kislányom, nektek, embereknek, mielőtt nekiálltok egy feladatnak, mindent elő kell készíteni hozzá. Neked pl: az üzenetek rögzítéséhez időt és helyet kell biztosítani, szabaddá kell tenni az értelmedet. És csak ezután tudod fogadni a kegyelmeimet. Az Én, a tieidnél is nagyobb kaliberű feladataimat is előkészítettem. Társat akartam Magamnak, a Szentháromságnak, egy szabad akarattal rendelkező szerető, gondolkodó embert. Nem állíthattam bele a semmibe, ezért egy anyagi világot teremtettem neki. Ahhoz is elő kell készülnie az embernek, hogy egyszer majd bejut az örök életbe. Be kell töltenie lelkét tisztasággal és szeretettel, de előbb ki kell üresíteni magát szenvedéssel, áldozatokkal, önmegtagadásokkal. Látod kicsim, mindenhez előkészület kell.

15.

Egy ismerősöm mesélte, hogy a nagynénje elesett, és szinte tehetetlenné vált. A nagynéninek ugyan vannak gyermekei, de külföldön élnek, és ő öregotthonba kényszerül.

Kép: Ha a családtagok magukhoz vennék a nagynénit, az igaz, e kereszt nehéz, de rövid és egyenes utat tenne meg a lelkük az üdvösség útján. Ha a családtagok nem vállalják a nagynénivel való nehézségeket, pl: öregotthonba adják, vagy mást rendelnének mellé, egy nagyobb kerülőutat tesznek meg az egyenes út helyett, és hosszabb időre van szükség, mire visszakerülnek az egyenes útra.

Jézus: Ilyen esetben mindenkinek arra kellene gondolnia, hogy ő is leeshet a lábáról, és tehetetlenné válhatna. Vajon örülne-e egy öregotthonnak. Első és legfontosabb ismerősöd lelkének, hogy a szeretetet válassza. Így, egyenes úton haladhat az üdvösség felé. Ha öregotthonban hagyja a nagynénjét, még sok megpróbáltatás, szenvedés, szeretetcselekedet várna rá, amivel ezt a mulasztást ki tudná egyenlíteni.

16.

Kép: Zöldeskék vagy kékeszöld szem, aranyos csillagocskákkal van tele

Jézus: Atyám a legszebb szemmel ajándékozott meg Engem, kékeszöld, csillagokból álló szemmel.

Isten szemével

2019.06.16. 09:31

2019.06.16.

1.

A bíborosról volt szó, és a szentségek megmaradásáról a magyar Egyházban.

Jézus: Drága kislányom, ha a bíborosotok kitart a szentségek mellett, az ország egyházmegyéi is követni fogják. Pl: egyáltalán nem mindegy, hogy megmarad-e az Oltáriszentség hazátokban, vagy elvész, vagy elveszíti jelentését.

2.

Csíksomlyóra utaztam a Pünkösdi búcsúra.

a)

Érzés: A magyarokat a csíksomlyói Szűzanya nem hagyja elveszni, tévútra térni.

Érzés: Nagyon erős ott a Szűzanya ereje.

Jézus: Jól gondolod kislányom, hogy a Szűzanya mindent helyre tesz az erdélyi magyarokban.

b)

Érzés: Szép szép, hogy eljöttünk Csíksomlyóra, de nekünk ott van a Normafa, amely ugyanúgy Szűzanya kegyhely. Az igaz, hogy még nincs felépítve a kápolna, de az emberek élő kövei a templomnak.

Kép: Világ Győzelmes Királynője.

Kép: Budapest, Duna part.

Jézus: A képpel, mely a Világ Győzelmes Királynőjét mutatta teneked, azután Budapestet, a Dunapartot, eszedbe juttattam, hogy nektek is van egy nagyon értékes zarándokhelyetek, a Normafa, ahol van egy élő kövekből álló engesztelő kápolna. Becsüljétek meg ezt a nagyon értékes helyet.

c)

A szabadtéri oltár mögött a tömegben két fekete, halálfejes zászlót lobogtattak. Imádkoztam, hogy a rossz dolgok ne fertőzzék meg a zarándokok lelkét.

Kép: A fekete zászlók lekókadnak, leolvadnak

Kép: Csak azokat fogják a fekete zászlók megfojtani, akik hozták, és ha nem térnek meg, de másokra nem fog hatni.

Jézus: Nem kerülte el a figyelmedet a két halálfejes zászló. Sátánisták próbálkoztak, de képben mutattam neked, hogy jelképeik eltűnnek. Rossz szándékaik vissza fognak hullni a lelkükre.

d)

Exorcizált vizet hintettem az útra, a templomra, ahol elhaladtunk, hogy az esetlegesen megbújt gonosz lelkek elmeneküljenek.

Kép: Fehér fény áradt ott, amerre hintettem a vizet.

Érzés: Az Ég teljesen kinyílt, az Ég ontja kegyelmeit azokra, akik eljöttek a Szűzanyához Csíksomlyóra.

Jézus: Nagyon jól tetted, hogy vittél magaddal exorcizált vizet, és az esetleg bepiszkolódott helyeket meglocsoltad, még a templomot is. Ennek következtében gazdagon áradt kegyelmünk fénye.

3.

Csíksomlyón az esti misén:

Kép: Jézus a kereszten, de fejjel lefelé.

Jézus: Ezt a képet nem Én adtam, hanem ellenségem, hogy megzavarjon téged a sátánisták fordított keresztjével.

4.

Csíksomlyóra utazva Magyarország elszakadt területeit néztem.

Hang: A nemzetek.

Kép: Krisztus Király, áldásra téve két keze.

Érzés: A Nagyfigyelmeztetéskor a nemzetek is tudni fogják, hogy nem a saját területükön vannak.

Kép: Arany fény.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Veled együtt szemléltem az anyaországtól elszakadt területeket. A nemzetek meg fognak világosodni Trianont illetően.

 

5.

Kép: Jézus a földön fekszik szenvedve, nyitott a szája, a testén mi emberek, mint vérszívók. Amely emberek gyümölcsöző életet élnek, ott az Úr testén különbözőféle és színű virágok nyílnak.

Jézus: Nemcsak 2000 évvel ezelőtt szenvedtem az emberek miatt, hanem ma is. A sok bűnös, megátalkodott, Engem gyűlölő gyermekem parazitaként szívja Szent Véremet. Azok a hűséges engesztelőim, akik tiszta életet élnek és követnek Engem szeretetben és szenvedésben, hálájukat Irántam dicsőítő énekekkel, imákkal fejezik ki, és hálából virágokkal köszöntenek Engem, így vigasztalnak a többiek szeretetlenségéért.

6.

A pápai találkozóról volt szó.

Kép: Konfliktus a pápa és egyes magyar hívek között.

Jézus: A képen azt mutatom neked, hogy a felvilágosult, hagyományokat tisztelő engesztelő magyar hívek konfliktusba kerülnek az Egyházi vezetés által szervezett reformokkal. A magyar népnek ez a bátor rétege Mellettem áll, és Édesanyám mellett. Ígérem, hogy a Nagyfigyelmeztetés után ezek a bátor harcosok majd megsokasodnak. Így fog nemzetetek felemelkedni.

7.

Kértem anyukámat, hogy imádkozzon értem, hogy az életemet be tudjam teljesíteni Isten akarata szerint, ne tagadjam meg az Urat.

Jézus: Mikor szüleidre gondolsz, hogy imádkozzanak érted, a legjobbat teszed. Ők azok, akikre mindig számíthatsz. Bárhol is lesznek, amikor ellenségeid kezébe kerülsz, imádkozni fognak érted, hogy meg ne tagadj Engem. Ugyanis, az ember egyedül gyenge, hogy félelmét legyőzze.

Isten szemével

2019.06.03. 09:16

facebook_1559804572415.jpg2019.06.02.

1.

A csíksomlyói pápai látogatásról volt szó, mely eljöttét sok magyar várta.

a)

Kép: Egy kecskefej ördögi pofával.

Jézus: Drága gyermekem, azért mutattam neked ezt a kecskefejes képet, mert a Szentírás tetején, amit megcsókolt, látható volt a televízióból, hogy egy kecskefej volt.

b)

A prédikációban kétszer is elhangzott ez a mondat: „Mária, tanítsd meg egybeszőni a jövőt”.

Jézus: A pápa által kiejtett, kétszer is kimondott szöveg, hogy: „Mária, tanítsd meg egybeszőni a jövőt”, azt fejezi ki, hogy az Egyházak közötti ellentéteket el kell simítani. Ez a törekvés elősegíti a Világegyház létrejöttét.

c)

A pápa a romániai látogatása során mondta, hogy „senki ne felejtse gyökereit”.

Jézus: Itt arra céloz a pápa, hogy nem szabad elfelejteni a népeknek saját szokásait, hagyományait.

d)

A csíksomlyói misén a záróéneket a magyar himnusszal kezdték, több pap együtt énekelte a hívekkel, de valami oknál fogva a pápa nem várta meg a végét, hanem megcsókolva az oltárt kivonult a körülötte lévő papokkal.

Jézus: Amikor egy sportesemény van, hogy a magyar csapat külföldön szerepel, és megnyeri a mérkőzést, akkor a drukkerek a himnusz alatt vigyázzban állva várnak. Nagy fokú tiszteletlenség volt a pápa és a többi pap részéről, hogy nem várták meg a magyar himnuszt, hanem kivonultak.

e)

Kép: A pápa egy hegy tetején áll, egy olyan nagy hógombócot akar legördíteni a hegyről, mint amekkora ő saját maga. Ez a hógolyó olyan nagy lavinát csinál, amelynek visszafordíthatatlan következményei vannak.

Jézus: A pápa nehéz feladat előtt áll. Az egymással ellentétben álló, különböző Egyházakat, vallásokat egybe akarja gyúrni, egy nagy gombóccá alakítani, majd lavinaként az emberiségre zúdítani, mint egységes Világegyházat.

f)

A pápai prédikációban feltűnt, hogy sok mindenről volt szó, pl a zarándoklatról is, és a Szűzanyát is megemlítették, de Jézusról vagy a Szentháromságról, ami a lényeg, egyetlen egy szó sem esett.

Jézus: A prédikációjában szó volt a népek közötti párbeszédről, hogy össze kell fogni, hogy csak együtt lehet eredményt elérni, de csak Édesanyámról szólt, minket, a Szentháromságot bizony meg sem említette. Ezt hiányoltam.

2.

Kép: A magyar miniszterelnök egy emelvényen beszél, egy tömeg, emberek sokasága van a háta mögött. A miniszterelnök jobb kezével egy zöld szívű, kör alakú táblát emel a magasba, hasonlóan, mint amikor a vasutasok indítják a vonatokat.

Jézus: Vezetőtök azt mutatja a magyaroknak és a többi európai népnek, hogy kövessék őt, mert szabad az út a migráció megfékezéséhez, és nemzeteik szuverenitásához.

3.

Utazás során a természetet néztem, és a szabadság jutott eszembe. Az a szabadság, amikor az országot nem árasztja el ellenség.

Kép: Krisztus Király, Aki nagyon nagy arany fényt sugároz Magából. Ez tartja vissza az ellenségeinket.

Kép: Arany fény.

Jézus: Térjetek meg drága kis magyarjaim, imádkozzatok, sokat imádkozzatok a békéért, mert az Én erőm hatalmas. Képes leszek enyhíteni a rátok váró háború borzalmait és pusztító hatását.

4.

Kép: Három fa áll, akácfa a közepén, erős szél fújja őket.

Kép: Egy fa, melynek csak a lombja látszik, a törzsét víz lepte el.

Jézus: Atyám már megelégelte a bűnök tengerét, és lesújt keze a világra. Természeti katasztrófák rázzák meg a Földet: szélviharok, áradások, földcsuszamlások, vulkáni kitörések.

5.

A budapesti katasztrófáról volt szó, amikor egy turista hajócska elsüllyedt egy nagyobb hajó alá a Dunán.

Kép: Az elhunyt turisták fehér ruhában lebegtek a Föld felett mosolyogva.

Gondolat: A nagyobb hajó kapitányát elítélték, holott ő maga is sokkot kapott, amikor meghallotta, hány turista tűnt el és halt meg. Bizonyára nem szándékosan okozta a balesetet.

Jézus: Az emberi ítélet szerint, ha valaki tömeges halált okoz rossz szándék nélkül, azt nem mentesíti a büntetés alól. Ha majd Atyám haza szólítja, és Elém kerül, figyelembe fogom venni, hogy a sokkos állapot miatt tehetetlen volt, és nem tudta elkerülni a szerencsétlenséget. A képen azt mutattam neked, hogy az áldozatok közül sokan üdvözültek. De volt köztük néhány olyan ember, akik életükben elkövetett bűneik miatt a tisztítótűzbe kerültek. Imádkoznotok kell értük. Az ítéletkor nem vettem figyelembe vallási hovatartozásukat. A szeretet és a tisztaság alapján döntöttem, hogy hová kerüljenek.

6.

Hang: Készülök.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Hang: Beteljesülések lesznek, beteljesülésben lesztek.

Kép: Fény.

Jézus: Közeledik második dicsőséges eljövetelem, régi vágyatok be fog teljesülni. Hozom az Új Világot, amely a béke, a szeretet, és az öröm világa lesz.

7.

Egy misén arról prédikáltak, hogy egyes beszédeket elferdítenek. Említette pl. hogy Mindszenty bíboros arra buzdította a híveket, hogy tartsanak ki a Keresztény hitük mellett, mások pedig azt mondták róla, hogy visszaköveteli az államtól az Egyházi birtokokat. Egy másik esetet is említett, hogy egy pap arra buzdította a híveket, hogy olyan pártokra szavazzanak, akik a Keresztény értékeket képviselik, és az ő szavait is teljesen félreértelmezték.

Érzés: Ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyelni, és értelmesen, világosan kell beszélni, példákkal, gondolatokkal alátámasztva őket, nehogy kiforgatható legyen.

Kép: Fehér és arany fény.

Jézus: Közeledik az az idő, amikor fel kell állnotok, és nyíltan színt kell vallanotok. Fontos, hogy világosan fogalmazzatok, hogy ne lehessen félreérteni. Ne féljetek, Lelkem veletek lesz. Sugallni fogja a szavakat nektek.

8.

Hang: Bátran!

Hang: A könyv… tudod, hogy mi van a könyvben.

Kép: Egy férfi mondta ezt, ki balra tekint, és komoly arcvonásai vannak.

Kép: Arany fény.

Jézus: Bátran álljatok ellen a hamis misekönyvnek, ami megmutatja nektek, hogy hol tartanak a reformok.

9.

Hang: Szétosztás.

Kép: Olyan emberek állnak sorban Szentáldozáshoz, akik kézbe fogadják a Szentostyát.

Jézus: Egyre többen vannak, akik kézben áldoznak, pedig ezzel nagy fájdalmat okoznak Nekem.

10.

Azokért imádkoztam, akik megtagadják az Isteni Irgalmasság művét.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről, nagyon komoly arcvonással.

Hang: Nagyon komoly megrovásban lesz részetek.

Kép: Jézus arca.

Arra gondoltam, ha elvesszük az Isteni Irgalmasság tiszteletét, és meghagyjuk csak a Jézus Szíve tiszteletét:

Kép: Egy teljesség összeomlik.

Hang: Nincs Szív irgalmasság nélkül.

Jézus: Akik gátat vetnek az Isteni Irgalmasság művének terjesztésében, azok nagy kárt okoznak az emberek szívében. Ezért nagy büntetésben lesz részük. Az emberi szív egyaránt vágyik az igazságosságra és az irgalmasságra. Ha elveszik tőle az irgalmasságot, és csak az igazság szerint ítélik meg őt, egészen összeomlik, reménytelen lesz.

11.

Hang: Angyalszövetség.

Jézus: Az Angyalok a ti legnagyobb segítségetek, támogatóitok, és legjobb barátaitok. A bölcs ember nem hagyja ki gondolkodásából, életéből az Angyalokat, akik Isten felé vezetik, és szövetséget köt velük.

12.

Hang: Nem engedélyezhetem Magamnak ezt.

Érzés: Az Úr nem engedheti meg, hogy teljesen tönkre tegyék az Egyházat, hogy ne maradjon magja a hagyományos Egyháznak, mert máskülönben az emberek elkárhoznának.

Jézus: Nem engedélyezhetem Magamnak, hogy ellenségem, a gonosz elrabolja Tőlem teremtményeimet. Hiszen minden báránykámmal el kell számolnom Atyám előtt.

13.

Maria Valtorta írásából: Szűzanya Jézussal beszélgetett Jézus születéséről. Szűzanya azt panaszolta el Jézusnak, hogy nem tudta eltanulni az Angyalok himnuszát, dalát. De Jézus azt mondta, hogy az Angyalok éneke elégtelen lett volna, mert Neki a Szűzanya szeretete kellett. Az Angyalok Szűzanyától tanultak.

Érzés: Mivel Jézusnak emberi szeretetre van szüksége a Földön, az emberi szeretet elégíti ki Őt, nem elég az Angyali ének a mi szeretetünk helyett. De mi sokat tanulhatunk az Angyaloktól.

Jézus: Édesanyám szeretete hasonló az Enyémhez. Még az Angyalok sem tudnak úgy szeretni, mint Ő. Ti emberek pedig még az Angyalok szeretetétől is elmaradtok. Tanuljatok az Angyaloktól és az Édesanyámtól szeretni. A szeretetet tudom bennetek emberekben legjobban értékelni.

14.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Aki kegyelmet kér, annak áldozatot kell hoznia”.

Hang: Fizetséged ez.

Jézus: Annak a gyermekemnek, aki sok-sok áldozatot képes hozni (ima, önmegtagadás, böjt, szenvedés elfogadása, stb), nagyobb esélye van kegyelmi ajándékokra. Hiszen ezekkel az áldozatokkal fizet az ajándékaimért. Jobban örülök az olyan magatartásnak, amikor valaki nem kéri a kegyelmet, hanem arra törekszik, hogy alázatosan és szerényen sok-sok lelket mentsen Nekem. Az ilyen gyermekem kérés nélkül megkapja az ajándékomat.

15.

Maria Valtorta írásából: Arról volt szó, hogy mi lesz egy év múlva. Jézus mondta: „Kár távoli időpontokról elmélkedni mostani helyzetünkben, amikor még a holnap is bizonytalan”.

Hang: Betöltetlen.

Gondolat: Sokszor előfordul az, hogy sok mindent tervezünk akár a következő napra, de mégsem úgy alakul.

Jézus: Legyetek olyan, mint a gyermek, ne törődjetek a múlttal, és ne gondoljatok folyton a jövőre, hanem a mára gondoljatok. Sokszor hiába tervezgettek, nem úgy teljesedik be a jövőben, ahogy szeretnétek. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek közeli és távoli céljaitok.

16.

Maria Valtorta írásából: A fény ünnepe megünnepléséről volt szó. Jézus: „Bárhol is fogjátok tölteni a jövőben a fény ünnepét, az a hely Szent lesz, ha azért lesztek ott, hogy Isten akaratát betöltsétek”.

Gondolat: Ez alátámasztja azt, hogy nem hiba nekünk elmenni a Normafához engesztelni.

Jézus: Az Én szavamat konkretizálhatjátok az engesztelésre is. Bárhol jöttök össze, ha imáitokkal, Szentmiséitekkel, dicsőítésetekkel Isten akaratát teljesítitek, megszentelitek a helyet.

17.

Maria Valtorta írásából: a lemondásról volt szó, hogy a lemondásunk valamiről másoknak segít.

a)

Jézus mondta: „Egy kis kanálnyi mézről történő lemondás megszenteli magát a mézet is… Az egyetemes szeretet szent összefüggésében soha és semmi nem megy veszendőbe”.

Jézus: Kislányom, a lemondás az áldozatnak egy fajtája. Ha valamiről lemondasz, akkor részt veszel az emberiség egyetemes szeretetében. Mert ezzel a lemondással valahol valakit javakhoz juttatsz, lelki, vagy testi javakhoz. Olyan, mintha valakinek adnál valamit.

b)

Kép: Egy nagy gömbben vagyunk benne mi emberek. Benne a gömbben van egy bizonyos erő, amely állandó nagyságú, de nem azonos mértékben van elosztva az emberek között. Ha pl. én megvonok magamtól egy bizonyos erőt, nyilvánvalóan többlet lesz valahol máshol.

Jézus: Ti teremtményeim, egy egységes gömbben vagytok, ellátva különböző anyagi és szellemi javakkal, különböző mértékben. Te is ott vagy közöttük. Ha lemondasz valamiről, az más javára fog szolgálni, mert az egész gömbben a javak mennyisége változatlan marad. Csak a szétosztás változik.

18.

Maria Valtorta írásából: A lemondásokról volt szó, Jézus összehasonlította egy gyermek lemondását az édességről és egy vértanú lemondását az életéről. Jézus: „Más a mérték a kettő között. De egy vértanút lemondások készítik elő a lelkében, amelyekkel ő már gyermekkorától készült arra, hogy Isten és felebarát iránti szeretetét bemutassa”.

Gondolat: Az egyik lemondás a másik után teszi képessé az embert arra, hogy nagy áldozatokat is tegyen. Minden fokozatosan alakul ki az emberben.

Jézus: Csak az képes a legnagyobb áldozatot meghozni, az életét adni másokért, aki az apró áldozatsorozatok árán hozzászokott a lemondásokhoz.

19.

Hang: Meg szeretném beszélni veled ezt.

Jézus: Az egész emberiséget érintő eseményekről szeretnék beszélni veled. Nem az időpontot akarom jelezni, mert azt senkinek sem mondom, csak azt, hogy hogyan segíts felebarátaidnak felkészülni a Nagyfigyelmeztetésre.

20.

Kép: Egy fiú és egy lány egymás kezét fogva áll egy emelvényen, víz jön ki belőlük, mint a szökőkút.

Jézus: Engesztelőket mutatok neked, akik azért tudnak olyan sokat imádkozni és dicsőíteni, mert Szent Szívemből, az Élő Víz Forrásából töltöm fel a lelküket.