2020.01.26.

1.

A koronavírusról volt szó, hogy ez biológiai fegyver volt-e.

Jézus: Drága kislányom, hogy biológiai fegyvert alkalmaznak-e vagy sem, arról nem kívánok nyilatkozni, de hogy ellenségem, a gonosz mancsa van a dologban, az biztos.

2.

Arról volt szó, hogy meg kell-e mondani mindenkinek mindent, főleg ha valami nemtetszésről van szó.

Kép: Egy pohár bor, mely fénylett. Sugarak áradtak az egészből.

Jézus: A csillogó borospohár annak a jelképe, hogy egymásban nemcsak a negatívumot kell észrevenni, hanem lelkének szépségét és csillogását is. Erre törekedj kislányom.

3.

Arról volt szó, hogy nincs idő lassan haladni.

Hang: Felgyorsultak az idők.

Jézus: Itt az ideje annak, hogy egészen felkészítsd a lelkedet az előtted álló végső időkre. Fő gondod a szeretet és az áldozat legyen. E kettő vezérelje a lépteidet. Bizony igyekezni kell ezzel a rendbetétellel, mert hamarosan beindulnak az emberiségre váró nagy események.

4.

Arról volt szó, hogy egyesek azt gondolják, hogy az Úr a Szentírással befejezte kinyilatkoztatásait.

Kép: Az Úr folyamatosan küld tanítást az Égből az ember történelme folyamán, mert különben kihűlne az emberi szív, meghalna az igaz hit. De a választottak segítségével újra fel-fellobbantja az életet az emberi szívekben.

Jézus: Akik azt gondolják, hogy a Bibliával befejeződik az Én kinyilatkoztatásom, nem gondolnak arra, hogy Én, az élő Isten ma is szólhatok hozzátok, teremtményeimhez. Ezekkel az üzenetekkel színesebbé, elevenebbé, szilárdabbá teszem gyermekeim hitét.

 

5.

Olvastam a lélekgyilkosságról: Szavakkal is lehet gyilkolni, pl. ha az ember lelkét összetörik ármánnyal, hamis ítélkezéssel, megszégyenítéssel. Isteni fényt és erőt vonunk el attól, akinek a lelkét megkínozzuk akár szavakkal, akár cselekedetekkel, isteni világosság hordozásától fosztjuk meg egymást, mert a fájdalmas, beteggé tett lélek már csak magára tud gondolni, a fájdalmaira, a megsebzettségeire, és a lelke gyötrődése után a teste is megbetegszik.

Jézus: A lélekgyilkosság rosszabb az egyszeri gyilkosságnál. A gyilkos csak a testet öli meg, de aki szavaival, gúnyolódásával, rágalmazásával megsebzi társát, az megfosztja őt Isten világosságától. A fájdalmai elborítják, csak magára tud gondolni, eltűnik belőle a szeretet, és lelke hanyatlása megbetegíti a testét is.

6.

Olvastam: Nem a másik ember ellen, hanem a benne lévő fejedelemségek és uralmak ellen kell harcolni. Ezt Jézus segítségével és a Jézust képviselő szellemi erőkkel lehetséges megtenni.

Jézus: Ha valaki megbánt, sose őt nézd, hanem a gonosz lelkeket, akik őt ellened uszítják. Ezért Engem kell hívnod, és angyalaimat, mert egyedül gyenge vagy a harchoz.

7.

Olvastam: Rick Joyner írásából : Amikor a Trónteremben volt a Mennyországban, szólt az Úrhoz. Erre az egész Mennyei sereg felállt, és ráfigyeltek.

Jézus: A testben lévő lélek képességei korlátozottak. De a szentek és angyalok hihetetlen dolgokra képesek, pl: meghallani akár egyszerre rengeteg sok ember imáját.

8.

A reformációról, a hit kérdéseiről, és Magyarországról volt szó.

Hang: Tragikus következményei lesznek .

Hang: Páratlan dicsőségben lesz részed, Magyarország.

Kép: Ülő sokaság van homályban, sötétben. Az emberek lassan-lassan kezdenek felállni.

Hang: A kormány.

Jézus: Az új reformok az Egyházban súlyos következményeket okoznak a magyar hitéletben is. Sokakban még jobban elvesznek az erkölcsi magatartásformák. Már azt se fogják tudni, hogy az Egyház szerint mi a bűn, és mi az erény. Az ülő sokaság a hitben fásultságot, a közömbösséget és hitetlenséget fejezi ki. De lesznek bátor gyermekeim, akik felállnak, lángoló hitükkel Felém irányítják honfitársaik figyelmét, akik kezdenek felállni, a lelkük kinyílik a kegyelem felé, és lassan mindenki áll. Magyarországnak páratlan dicsőségben lesz része. Kormányotok élen fog járni a felemelkedésben.

9.

Hang: Egyházban a szenvedést.

Hang: Ne tűrd el!

Jézus: Egyházamban azért engedem meg a szenvedést, hogy egészen megtisztítsalak titeket. Ne tűrd el lelkedben a bűnt, amit rád akarnak kényszeríteni.

10.

A normafai kápolna felépüléséről volt szó

Hang: Nagy riadalom lesz akkor

Kép: A Normafánál kapkodva, sietve építkeznek.

Hang: Siess!

Jézus: Az Anna-réti kápolna fel fog épülni. Sietnetek kell vele, mert közeledik az antikrisztus uralma. A Figyelmeztetés után még egy rövid ideig szabad lesz az út. Siessetek! Édesanyám a kápolna által királynői védelemben részesít titeket, magyarokat.

11.

Arról volt szó, hogy az idén van Trianon 100. évfordulója, és az Eucharisztikus Kongresszus is.

Érzés: Az Úr a békére hív minket.

Jézus: Az Eucharisztikus Kongresszus egyik fő témája a katolikus híradások szerint a népek közötti barátság megerősítése. Valóban, a két nagy esemény, a trianoni 100. évforduló és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése ebben az évben lesz. Én, a ti Uratok békét akarok a politikai pártok között, Magyarország és a szomszédos országok között, és a keresztény felekezetek között. De most szeptemberben elsősorban Engem emeljetek ki, mert ez az Én ünnepem. Harcoljatok fennmaradásomért, mármint az Oltáriszentségi Jézus fennmaradásáért. Imádkozzatok, imádkozzatok, és rendületlenül bízzatok.

12.

Olvastam: Oroszországban a hit és a vallás fellendülésben van, nekik nagy szerepük lesz Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelmében.

Hang: Igen ám, de nem Magyarország nélkül.

Érzés: Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Magyarországon is, és más országokban is a kommunizmusnak sok áldozata volt

Jézus: Az igaz, hogy az utóbbi időben Oroszország hite növekvőben van, de még mindig veszélyt jelenthet a Föld kereszténységére. Nehogy azt higgyétek, hogy alszanak a kommunista érzelmű, marxista gondolkodású elemek. Nektek engesztelőknek harcolnotok kell, hogy a sátán ilyen beállítottságú embereit megfékezzétek. Szűz Mária szeplőtelen szíve győzni fog, de ebben nagy szerepe van Oroszország felajánlásának, amire már régen várok. Ezután nagy segítséget jelent az engesztelők meg nem szűnő imája. A ti hazátoknak különösen nagy, példamutató szerepe lesz e nagyhatalom megtérésében.

13.

Egy valaki arról beszélt nekem, hogy a környezetében nagyon össze vannak gabalyodva a szálak.

Kép: Ima hatására sok szál kioldódik a csomóból.

Jézus: Nincs megoldhatatlan probléma, ha Rám bízzátok magatokat. Az imának óriási ereje van, és mindent el tud rendezni.

14.

A testi és a lelki érzésekről volt szó

Érzés: Amit a lelkünkben hordozunk, azt visszük a túlvilágra, és minden, ami a testhez köt, az itt marad a Földön

Jézus: A test és a lélek nagyon szorosan kötődik egymáshoz, a halál mégis erőszakosan elválasztja őket. Attól függően, hogy hogyan élte le az ember földi életét, bizonyos érzéseket a halál után a lelke magával visz. Ahogyan érzett itt a Földön, úgy fog érezni a külön ítéleten is. Akiben szeretet és alázat volt, az majd lehajol Előttem, bűnbánatot gyakorol, és olvadozik a szeretettől. Aki viszont szeretetlen, önző és haragtartó volt, érzéseit azonnal nem tudja eltüntetni. Ezért tisztulnia kell.