2020.12.29.

1.

Azon gondolkodtam, hogy a bíborosokért imádkozzam, és különböző elgondolásaim voltak ezzel kapcsolatban.

Jézus: Az biztos, hogy a bíborosokért vállalt imák rendkívül fontosak most a végső időkben. De hogy melyik módon imádkozol értük, arra szabad választást adok neked. Nekem mindegyik elgondolás tetszik. Ahhoz viszont ragaszkodom, hogy ne essél túlzásba, és csak egy meghatározott ideig fordítsd rájuk az időt, mert rengeteg embercsoport van, pl: a megátalkodottak, a haldoklók, hitetlenek, közömbösek, a tisztuló lelkek, akikért nem szabad elhagyni a közbenjáró imáidat.

2.

Karácsonyi mise alatt, egy szent ének közben:

Kép: Egy háromszög arany fényben, belőle arany folyó ömlik lefelé.

Kép: Egy háromszög sötétben, benne egy nagy kör, annak közepén egy fénylő fény.

Kép: Egy háromszög sötétben, a háromszög felett kétoldalt 1-1 angyal, a 2 angyal között a középen, a háromszög felett a Mennyei Atya kitárt karral.

Jézus: Az igaz, hogy hamarosan Isten igazságossága borítja be az emberiséget, de egyelőre az Ő végtelen Irgalma, mint arany folyó ömlik rátok. A háromszögben elhelyezkedő nagy kör azt jelenti, hogy az idő beteljesedett. A közepén tündöklő fény az Én dicsőséges második eljövetelemnek a szimbóluma. Ne féljetek, mert a legsötétebb helyzetekben is a Szentháromság veletek van, angyalok őriznek benneteket, és a Mennyei Atya szeretetét érezteti veletek. Csak legyetek hűségesek és bátrak.

3.

A karácsonyi szentmisén a pap arról prédikált, hogy Szűzanya az újszülött Jézust jászolba tette. Ugyanakkor a barmok jászolból ettek szalmát. Jézus számunkra eledel.

Szent énekben énekeltük Jézusról, hogy „Égi Lény”.

Gondolat: A rettenetesen kigúnyolt, tövissel koronázott Jézus jutott eszembe, hogy mivel Ő az „Égi Lény”, a földiek rettenetesen kigúnyolják, mivel nem közülük való.

Érzés: Ha mi követjük az Úr Jézust, és valljuk a tanításait, mi ugyanúgy járunk a korunkbeli emberek között, mint Ő.

Jézus: Mikor Én megszülettem, még ágyam sem volt, Édesanyámnak sem volt fekvőhelye, hogy Maga mellé vehessen, és jászolba fektettek. Ez nem volt véletlen. Figyeljétek a párhuzamot. A jászol az állatok etetésére szolgál. A benne lévő szénát falatozzák. Én az alázatnak olyan mélységét választottam, hogy egy egyszerű etető alkalmatosságba szálltam alá, és Én Magam voltam és vagyok a táplálék. Testemmel és Véremmel etetlek benneteket. Mivel saját népem nem ismerte fel Bennem a Messiást, a végsőkig megaláztak. Királyt kreáltak Belőlem, de annak csak a karikatúráját, a töviskoronás, megkínzott embert. Neked és minden követőmnek hasonló sorsa lesz. De nemcsak szenvedésemből, hanem mennyei dicsőségemből is részesültök majd.

4.

A 2021-es évről volt szó.

a.

Hang: Nagy összevisszaság következik most.

Hang: Sok mindenre fog még fény derülni.

Gondolat: Egy videóban az interneten egy német ajkú mikrobiológus mondta, egészségeseknek veszélyes beadni a vakcinát. Hozzátette, hogy a magyarok azok, akik sürgetik és szorgalmazzák Európában a vakcina mielőbbi beadását. A TV híradójában tapasztalható, hogy nagy kampányt csinálnak belőle.

Jézus: Ez a 2021-es év már nem olyan lesz, mint az előző évek voltak. Még azok is érzik, hogy valami változás van a levegőben, akik egyáltalán nem olvassák és nem hiszik az üzeneteket. Már hivatalosan beszélnek a TV-ben az egységes világuralom terveiről. Az Európai Unió meg akarja szüntetni a nemzeteket. Ezt már nem titkolják, hanem közzé teszik. Ennek az előszelei a változtatások a technológiában, a bankkártya kötelezővé tétele, a papír alakú pénz eltörlése. Ha még nem is teszik kötelezővé az oltást, a vakcinát a vírus ellen, de már bizonyos hátrányban fognak részesülni, akik ennek nem vetik alá magukat. Pl: oltási igazolás nélkül nem utazhat. Nemcsak az Én üzenetemen nevelődő követőim tartják veszélyesnek a vakcinát, de még a tudósok közül is többen nem ajánlják annak elfogadását. Egyelőre nem kötelező felvenni, de a kormány részéről nagy agitáció folyik mellette. Ti, az Én engesztelő gyermekeim jól tudjátok, hogy ez a védőoltás azt a célt szolgálja, hogy az emberiség megritkuljon és a maradék ellenőrzés alá kerüljön.

b.

Hang: Nagy készülődésben lesz részetek.

Hang: Nagy előkészület ideje ez.

Hang: Az idő pillanatai ezek.

Érzés: Ami digitális formában van a számítógépen, mielőbb nyomtassuk ki, csináljunk belőle másolatot, vessük papírra, mert eljön az idő, amikor digitális formában nem fogunk többet hozzájutni.

Jézus: Miközben folyik az új világhatalom felépítése, így ti engesztelők nagy készületben vagytok. Azt javaslom nektek, hogy az Én szent üzeneteimet, amiket a választottjaimmal küldök, nyomtassátok ki, mert az internet, a mobiltelefonok, az új technológia eszközei meg fognak szűnni a Nagyfigyelmeztetéskor. Mivel az internetről számotokra legfontosabb, amiket Én üzenek nektek, ne engedjétek elveszni ezeket. Aztán továbbra is gyűjtsétek a szent könyveket, melyek misztikus tartalmakat képviselnek, szerezzétek be a Bibliát, vegyetek míg lehet érmeket és szenteltessétek meg, őrizzétek meg a rózsafüzért, sőt, vegyetek sokat belőle, hogy majd annak idején osztogassátok.

c.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek című könyvből: A legnagyobb válság akkor következik be, amikor a kultúra és a haladás a legmagasabb fokát érte el.

Gondolat: A mai világunk nagyon modern, amit az Úr készül lerombolni.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről

Hang: Kénytelen vagyok lerombolni ezt.

Gondolat: A Nagyfigyelmeztetésre gondoltam, hogy közel van, és ugyanakkor eszembe jutott, hogy 2022-ben lesznek a magyarországi választások is, ami szintén nagyon közel van.

Jézus: A 2022-es magyar választást a háttérhatalom el akarja lehetetleníteni. Imádkozzatok, hogy ez ne sikerüljön. De bárhogy is lesz, Édesanyám titeket magyarokat megőriz a pusztulástól. Mi Égiek úgy érezzük, hogy ezt a mérhetetlen rombolást meg kell állítanunk. Isten Irgalma, a Nagyfigyelmeztetés hamarosan leszáll a földre. Az emberiség nagy részét a mi beavatkozásunk meg fogja menteni a földi és örök haláltól. Semmitől ne féljetek, soha meg ne tagadjatok, és bátran valljátok meg hiteteket. Segíteni fogok benne.

5.

Azon gondolkodtam, hogyan lehet szentté válni.

Hang: Szeresd Uradat Istenedet mindenek felett.

Jézus: A szentté válás nagyon nehéz és áldozatos út. Mire valaki odáig eljut, hogy tökéletes lesz, és alkalmas arra, hogy befogadja az Ég, addig el kell érni, hogy maradéktalanul betartsa a Tízparancsolat követelményeit. Ebből a legfontosabb az első parancs. De vannak olyan gyermekeim, akik, ha nem is éltek fedhetetlenül, de egy váratlan és kemény helyzetben életüket áldozzák másokért, ők így azonnal szentté válnak.

6.

Az előkészületről volt szó.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek című könyv: Jézus megszületését egy évezredes előkészület előzte meg.

Gondolat: Jézus földi élete óta idáig kb 2000 év telt el, az Új Világ 1000 éves lesz.

Érzés: Most készülünk az Új Világ eljövetelére, az Új Világ készít minket majd elő az igazi mennyországi életre.

Jézus: Az emberiség története nagy előkészületekből áll. Az első nagy előkészület kb 1000 évig tartott, amikor Ábrahámtól az emberiség a Messiás eljövetelére várt. Most pedig azóta, az Én megváltásom óta megint előkészületi időben vagytok, mert készültök az Én második dicsőséges eljövetelemre és az Új Világra, amit hozok nektek. Az Új Világban élő feltámadt emberek, kivéve a kárhozottakat egy nagy harmadik előkészületben élnek majd, várják az utolsó ítéletet, ahol az egész emberiség nyilvánosan közszemlére lesz téve, és Én kinyilvánítom Isteni hatalmamat azzal, hogy jobbomra állítom az igazakat, és balomra a feltámadott kárhozottakat. Tehát, az Új Világban a hosszú 1000 év előkészület lesz az emberiség üdvözülésére, az örök életre.

7.

Hang: Legszebb szituáció a világon.

Kép: A jelent valaki széthúzza, hasonlóan, mint amikor nyújtják a rétestésztát.

Jézus: Ez a végső idő, amely várakozás a második dicsőséges eljövetelemre, a legszebb szituáció a világon. Atyám az irgalmasság idejét még meghosszabbítja egy kicsit.

8.

Kép: Egy valaki egy radiátoron elfordítja a csavart, vagy fel, vagy le.

Kép: Velem háttal van valaki, épp egy rózsaszín palásttal takar le valamit.

Jézus: Atyám igazít időnként a szorongattatásokon merő szeretetből. Magyarország őrangyala letakarja az ő féltve őrzött országát a legnagyobb büntetések elől.