Isten szemével

2021.01.06. 20:27

2021.01.05.

1.

Egy üzenetben olvasható volt, hogy a szívek keménysége miatt, mert a Covid vírusjárvány következtében nem indult meg az emberek szíve, az Úr 4 éves hideget fog ránk zúdítani, melynek következtében sok állat kipusztul, éhínség lesz, sok ember meghal a hideg miatt is. Ezért kell gyűjteni többek között meleg ruhát is.

Jézus: Az egész emberiséget érintő próféciákat nem neked, hanem más választottaimnak adom.

2.

A politikusokról volt szó, akik szorgalmazzák a vakcina felvételét.

Hang: Nem ismerik fel ezt a sötétséget.

Hang: Vakon bíznak ebben.

Jézus: Azt ajánlom nektek engesztelőim, hogy ha nem akartok összezavarodni, ne is kapcsoljátok be a TV-t, ne böngésszétek az internet idevaló sorait. Sajnos még a jó oldal is félre van vezetve. A gonosz célja, hogy mindenkit becsapjon, és szimpatikussá tegye ezt az oltóanyagot. Ezzel aztán eléri, hogy még a jó keresztény, Istenben hívő gyermekeim is szimpatizálnak a vakcinával, és alig várják, hogy megkapják.

3.

A chipek és vakcinák borzalmaira gondoltam.

Hang: Ne vesztegesd az időd ezzel, inkább rajongj Értem.

Jézus: A vakcina hírek figyelése nemcsak megkeveri a gyermekeim gondolkodását, hanem az idejüket is elveszi lelkük ápolásával és Isten imádásával kapcsolatban.

4.

Hang: Épp készülnek a fényt kioltani… a sötétségben.

Kép: Meggyújtanak engem, mint egy gyertyát.

Jézus: A gonosz dühös az Én engedelmes gyermekeimre, akik a vakcinát ellenzik, és ezért őket is a tudósok és a vezetők, az Egyházi és világi vezetők által próbálja megtéveszteni. Te kislányom és még jónéhány engesztelő fáklyaként világítanak, hogy a többiek felismerjék az igazságot.

5.

Gondolat: Azon töprengtem, hogy vannak olyanok, akik nem élnek a modern, komputerizált civilizációban, és nem óhajtják felvenni a vakcinát.

Kép: Egy úton, mely egy erdős részen halad keresztül, ketten találkoznak össze. Az út balra kanyarodik. Egy idő után a két embernek szét kell válnia, az egyikük az utat követve balra kanyarodik, a másik pedig letér az útról jobbra.

Jézus: Sok keresztény jóérzésű gyermekem most válaszút előtt áll. Vagy elhiszi a mai modern civilizáció eredményeit, vagy pedig a Nekem való engedelmesség alapján megtagadja. Tehát, már jó ideje az emberek szétválasztódnak egymástól. Mint ahogy a képen mutatom, az egyikük halad a modernség útján, és mindent elhisz, amit igazság címen adagolnak be neki. A mai tudomány romboló hatása alá kerül. Ez vagy félelemből, vagy tájékozatlanságból adódik. Csak hallgassatok Rám, és ne aggódjatok. Vállaljátok, hogy nem tartoztok a modernek közé.

6.

Hang: Nagy újrakezdés lesz.

Kép: Jézus lefelé néz.

Hang: Lelkileg, nektek is.

Jézus: A kormányok alig várják, hogy beinduljon a vakcina gépezete. Abban reménykednek, hogy megszűnnek a járványok, és megindul a gazdasági haladás. Természetesen, ti Engem követő gyermekeim, a lelketekben szinte újjászülettek, és felveszitek a harcot a félrevezetés ellen, mert a járványok elleni oltás a lelketeket és testeteket egyaránt tönkretenné.

7.

Egy bevásárlóközpontban vártam a szeretteimre, hogy kijöjjenek az üzletből.

Gondolat: Nemsokára chip nélkül ide sem lehet majd bemenni.

Érzés + Kép: Az Úr már más helyre visz, és Ő lát majd el minket.

Kép: Fény.

Jézus: Ti, gyermekeim, akik nem veszitek fel az ártalmas és veszélyes oltóanyagot, és eljön az ideje annak, hogy emiatt nem tudtok vásárolni, egy cseppet se féljetek. Ha a kegyelem állapotában lesztek, és kötelezővé teszik a vakcinát, teljes védelem alá kerültök. Csak nem hagylak éhen halni benneteket? Már annyiszor mondtam, hogy az Én védelmi terveim beindulnak: elragadtatás és menedékhelyek, láthatatlanná tevés. Mindenetek meglesz, amire szükségetek lesz.

8.

Hang: Auschwitz, auschwitzi sorsra kerültök.

Jézus: Vigyázat, mert ellenségem még a legjobbakat is különböző kísértésekkel ostromolja. Ki akar lendíteni benneteket, még a legmélyebben hívőket is a kegyelem állapotából. Ha sikerül neki, halálos bűnöket követnek el, pl: lázadás az egyre nehezedő sors ellen, vagy mások megvetése, akik felveszik a vakcinát. Bizony az ilyenek, mivel elvesztették a kegyelmi állapotot, hiába mondanak le a szörnyű oltóanyagról, ellenségnek tekintik őket. Auschwitzhez hasonló táborokba kerülnek, ahol az éhhalál és más egyéb szörnyűségek várnak rájuk. Ezért mondom kicsinyeim, vigyázzatok lelketek tisztaságára.

9.

Hang: Fogyóban van az idő.

Hang: Sietősre kell venni utatokat.

Jézus: Mivel a vakcina kötelezővé tétele rohamosan következik, minden erőtökkel arra kell törekedni, hogy ellenségemmel vegyétek fel a harcot, és sikerüljön a kegyelem állapotában maradni. Gyakori gyónás, áldozás, szentmise segítsen nektek ebben. A rövid időt, ami hátra van, arra használd, hogy kövess Engem a tisztaságban.

10.

Hang: Holdfogyatkozás, napfogyatkozás lesz.

Jézus: Az elkövetkező időkben az emberek többségének a fejében, lelkében sötétség lesz. A hazugságot igazságnak látják.

11.

A Nagyfigyelmeztetésről volt szó.

Hang: Ez egy borzasztó esemény lesz.

Hang: Ez egy szép esemény lesz.

Jézus: Azért mondom a Nagyfigyelmeztetésről, hogy borzasztó lesz, mert rengetegen meghalnak. Imádkozzatok már most értük, hogy lelkük el ne vesszen. Nehogy azt higgyétek, hogy aki azokban a percekben életét veszti, az büntetésként a pokolba kerül. Közülük többen azért halnak meg, hogy megmentsem őket az elkövetkezendő büntetés borzalmaitól. De nemcsak borzasztó, hanem szép is lesz a Nagyfigyelmeztetés, mert milliárdok fognak megtérni, meggyógyulni a betegségeiktől, és megszabadulni a megszállottságukból.

12.

Kép: Ketten valami hosszú lepedőszerűséget hajtanak össze.

Jézus: A képen azt látod, hogy a Nagyfigyelmeztetés megtérése közben a bűnök leplét távolítják el a megtért emberek fölül.

13.

Hang: Annyira tűzben van a levegő.

Jézus: Ezekben a végső időkben forrong az egész világ. Tele van félelemmel, aggodalommal, várakozással, lázadozással, gyermeki hittel, lángoló Istenszeretettel, daccal és haraggal.

14.

A karácsonyról volt szó, Jézus születésnapjáról.

Jézus: Olyan kevesen gondolnak az Én születésemre karácsonykor. De viszont nagy előkészületek vannak, vásárlások, takarítás, főzés, sütés a vendégek miatt. A jóízű beszélgetések sem Rólam szólnak.

15.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Keresztelő Szent János élete: Amikor Erzsébet áldott állapotban volt, egy alkalommal Erzsébet extázisba esett, és az Úr meghagyta neki, hogy sokat böjtöljön, jótékonykodjon, alamizsnát osszon, imádkozzon, mert nagy lesz a fiú, akit majd kihord a szíve alatt.

Érzés: Az Úr tőlem is kéri a böjtöt, jótékonykodást, imát, azért, hogy be tudjam teljesíteni azt, amit Ő elképzelt rólam.

Jézus: Mint ahogy a Keresztelő Szent Jánost hordozó Erzsébet lelke növekedett a jóságban, tisztaságban, alázatban, szeretetben és áldozatosságban, mert csak így tudta beteljesíteni az Isten akaratát a fián, úgy neked is hasonló erényeket kell hordozni a szívedben, ahogy haladsz az életszentség útján. Így tudod csak beteljesíteni az Én elképzelésemet és akaratomat magadban.

16.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Keresztelő Szent János élete: Amikor Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet, Erzsébet szinte elállt lélegzettel nézte a Szűzanya szépségét.

Érzés: A szégyentől elfordulva elbújnék, hogy ki vagyok én Szűzanyához és Erzsébethez képest.

Kép: Az arcom jobbra fordulva, Isten sugara süti arcomat.

Jézus: Az úgy szokott lenni, hogy áldott állapotban minden anya szinte megszépül, kivirágzik. Képzeld el kislányom, hogy az Én Édesanyám, aki Engem, a világ Urát hordozott, mekkora mennyei szépségben részesült. A legjobb, ha nem hasonlítod magad senkihez sem, még a Szűzanyához sem. Űzd el a szégyen gondolatait, hogy hol vagy te ettől vagy attól lélekben. Isten fénye felé kell fordulnod. Ez a fény, mint egy nap melengeti és süti arcodat. Ettől leszel egyre vonzóbb. Minél többet fordulsz Isten felé, annál gyönyörűségesebb lesz a lelked, megtelik Isten csodálatos erényeivel.

17.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Keresztelő Szent János élete: Amikor Szűz Mária találkozott Erzsébettel, a magzat Keresztelő Szent János felujjongott anyja méhében, Isten leoldotta róla az áteredő bűnt, és mint magzat leborult Istene, a magzat Jézus előtt, és azonnal felajánlotta magát Jézus előhírnökének.

Érzés: Ahogy a Keresztelő Szent János készítette fel az embereket Jézus eljövetelére, ugyanúgy nekem is ez a feladatom, csak más időben, és más eszközökkel, hiszen Jézus második dicsőséges eljövetele előtt állunk.

Jézus: Számotokra misztikus dolog, de bizony a magzati Keresztelő Szent János ilyen nagyon korán felajánlotta magát az Én előhírnökömnek. Tulajdonképpen te kislányom ugyanúgy az Én előhírnököm vagy karöltve a többi választottammal. Az a feladatotok, hogy példás életetekkel és a Tőlem kapott üzeneteitekkel hirdessétek az Én második dicsőséges eljövetelem közelgő bekövetkeztét.

18.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Keresztelő Szent János élete: Míg Szűz Mária Erzsébettel társalgott, addig a két magzat lélekben társalgott egymással, együtt örültek egymásnak, együtt adtak hálát az Atyának. Valójában Szűzanyának azért kellett Erzsébetnél tartózkodnia, hogy a magzat Jézus felkészítse a magzat Keresztelő Szent Jánost az előhírnöki feladatra.

Érzés: Az Úr engem is lépésről-lépésre készít fel a következő feladatra.

Jézus: Semmi sem véletlen. Szűz Máriának azért kellett még három hónapot Erzsébetnél tartózkodni, hogy a magzati kicsi Jézus felkészítse a magzati Keresztelő Szent Jánost az előhírnökségre. Mivel te is az Én előhírnököm vagy, neked is idő kell e feladatra való előkészítésre.

19.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Keresztelő Szent János élete: Erzsébet háza tele volt angyallal, akik a magzat Jézust követték, ezért a gonosz nem tudta őket támadni.

Érzés: Jézust egész élete folyamán sok angyal követhette.

Érzés: Amikor Szentségimádásra megyek, a templom tele van angyallal, kik szüntelenül imádják az Oltáriszentségi Jézust. Különösen békés a hangulat a Szentségimádáson, nem úgy, mint a templomon kívül.

Jézus: Atyám mindig gondoskodott arról, hogy egész életemben védelem alatt legyek, mert inkább emberségem uralkodott Bennem. Te kislányom a templomban azért érzed az oltalmamat, az Én békémet, mert míg ott vagy, elszakadsz egészen a világtól.

20.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Keresztelő Szent János élete: Amikor megszületett Keresztelő Szent János, a Szűzanya karjába helyezték, ő felajánlotta a babát Istennek. a baba mindent érzett, mintha a Mennyben lett volna. Annak ellenére, hogy visszaadta Szűzanya a babát Erzsébetnek, Keresztelő Szent János szíve-lelke a Szűzanya karjában maradt.

Gondolat: Ahol a gondolatunk, ott a szívünk.

Érzés: A káoszos időkben is, ha Istenre gondolunk, annak ellenére, hogy testileg a földön tartózkodunk, a lelkünk ott van Istennél.

Jézus: Keresztelő Szent Jánost, az újszülöttet többször ölben tartotta a Szűzanya. És mikor meg kellett válnia tőle, az Én választottam azt jegyezte le, hogy a szíve-lelke még ott maradt Vele. Ha e nehéz idők alatt esetleg üldözésben lesz részetek, úgy képzeljétek el, hogy a testetek ugyan az ellenség kezében lesz, de lélekben Velem vagytok a Mennyben.

21.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Keresztelő Szent János élete: Amikor körül metélték Keresztelő Szent Jánost, ő felajánlotta kicsorduló vérét, és felajánlotta magát vértanúnak az Úrért és a tisztaságért. Felajánlotta magát, hogy készen áll Isten akaratát teljesíteni. Erre az Úr újabb kegyelmekkel töltötte el őt.

Érzés: Az ember felajánlásától függ, hogy az Úr milyen kegyelmeket oszt ki neki.

Jézus: Baij Mária sugallatai alapján azt is képzeld el, ami János körülmetélésekor történt. Hiszen már akkor, mint pici baba a lecsorduló vérét és fájdalmát felajánlotta az Úrnak, és ezért még több kegyelmet kapott. Fontos, hogy megjegyezzétek: minél nagyobb és több a felajánlásotok, annál nagyobb kegyelmeket nyertek lelketek számára.

22.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Keresztelő Szent János élete: A magzat és újszülött Keresztelő Szent János sokat volt a Szűzanya közelében és karjában. Annyira megszerette a tisztaságot, hogy felajánlotta a vérét is a tisztaság megvédéséért. Így figyelmeztette Heródes királyt is felnőtt korában. Míg kicsi volt a Keresztelő, többen jöttek őt meglátogatni Erzsébet és Zakariás házába. A kicsi János megérezte a látogatók lelki állapotát, és a lelkük tisztasága alapján változott a viselkedése. A tiszta lelkűeknek örült, a bűnösök jelenlétében mogorva volt, sírt, hátat fordított, vagy egyenesen elmenekült.

Gondolat: Kértem Keresztelő Szent János közbenjárását az elkövetkezendő időkre.

Jézus: Két nagyon fontos, legnagyobb erény van a világon, a tisztaság és a szeretet. Keményen elhatároztad, hogy azzal is vigyázol a tisztaságra, ami most a végső időkben a legfontosabb, hogy nem fogadod el a vakcinát. Ebben, és sok minden kísértésben szeretnéd kérni Keresztelő Szent János közbenjárását. Ez a nagy szent különösen örül ennek, mert ritkán fordulnak hozzá. Hidd el kislányom, ha sokszor kéred a segítségét, nagy lépésekben haladsz előre az életszentség útján.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr6116406084

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása