Isten szemével

2020.11.11. 22:14

2020.11.10.

1.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „A kétely megöli a szeretetet”.

Jézus: A kételkedést ellenségem okozza. Bizony, ha nem tudsz feltétel nélkül bízni Bennem, és nem hiszed el, hogy Én mondok neked valamit, az elkezd téged Tőlem távolítani. Az emberek közötti kapcsolatot is erősen rontja a kételkedés. Ha kapsz Tőlem üzenetet, és valaki kétségbe vonja, hogy Tőlem való, fájdalmat okoz neked. Fordítva is így van. Ha valakiben igazában kételkedsz, és ez a fülébe jut, bizony sértve érzi magát. Nagyon fontos az emberi kapcsolatokban és az Isten – ember kapcsolatokban is a bizalom.

2.

A kötelességről volt szó.

Jézus: Minden emberben jó lenne, ha lenne kötelességtudat. Sajnos van, akiből ez hiányzik.

3.

Hangom: Nem is kell, hogy tudja mindenki, hogy kiért imádkozom.

Kép: Egy kis tákolmány, mint egy kinti WC, én vagyok ott magamra zárva az ajtót.

Jézus: Az alázat egy megnyilvánulása, ha másért való imádkozásról nem beszélsz. Ez csak rád és Énrám tartozik.

4.

Kép: Balra hoznak egy nagy, fekvő helyzetben lévő Oltáriszentséget egy szentségtartóban.

Jézus: Ez a nagy Oltáriszentség az összes Oltáriszentséget jelképezi, amely veszélyben van az antikrisztus idején. Éppen menekítik ezek a kezek.

5.

Kép: Egy valaki lefelé hajol egy ház mellett, kezébe veszi és forgatja a földön fekvő vakolatdarabkákat.

Hang: Én mindent elfogadok.

Jézus: Én menedékhelynek a legszegényebb, legkopottabb házakat is elfogadom.

6.

Hang, elcsukó hangon mondja, és sír: Mindent elmondtam, de mit ér?

Kép: Egy idősebb bácsi közelről a botjára támaszkodva.

Jézus: Atyám nagyon szomorú, mert választottjain keresztül már mindent elmondott annak érdekében, hogy megmentse az emberiséget, de úgy érzi, minden hiábavaló. A bűnök egészen beborítják a világot.

7.

Hang: Megnövekednek a szenvedés órái.

Hang: És nézd, mennyi halottunk van.

Jézus: Minden bekövetkezik, amit küldtem nektek az üzeneteimben. A kegyelem órái lejárnak lassan, és már benne vagytok a büntetésben. Terjednek a halált hozó járványok.

8.

Kép: Egy sor könyv egymásra fektetve a földön. A könyvek vastagok, ugyanolyan vastagságúak.

Hang: Édes otthonmaradás.

Jézus: Minden rosszban van valami jó. Amikor a vírus miatt ti engesztelők többet tartózkodtok otthon, végre van időtök olvasgatni, sok lelki táplálékot magatokhoz venni.

9.

Hang: Most mi lesz? Hagyjuk el?

Kép: Egy szürke épület, melyet el kellett hagyni.

Jézus: Minden gyermekem fejében megfordul a gondolat, amikor majd úgy alakul a helyzet, hogy el kell hagyni megszokott otthonát, hogy most mit tegyen. Látja, hogy menedékhelyre kell vonulni, és körülnéz lakásában, mert szinte mindent, amit szeret, magával vinne. De az Én gyermekeim legyőzik ezt az anyagi gondolkodást, és mindent elhagynak egészen Rám bízva magukat.

10.

Hang: Ez az egész világ elmúlásra van ítélve.

Jézus: Nem kell ragaszkodni családtagjaitokhoz és a tárgyakhoz, a házatokhoz, az autótokhoz, mert jól tudhatjátok gyermekeim, hogy minden elmúlik, csak az Én Igéim nem múlnak el.

11.

Hang: Trombitaszóra ez.

Hang: Az angyalok harsonája.

Jézus: Minden úgy lesz, ahogy a Szentírásban írva van. Sorban megszólalnak a harsonák jelezve a csapásokat, melyek rátok várnak.

12.

Hang: Elveszíti az Egyház tanítását.

Hang: Jézus.

Jézus: Az Egyház tanítása megváltozik. Már most láthatjátok, hogy nem Én, a Megváltó, a Szabadító vagyok a középpontban. Inkább arról szólnak a prédikációk, hogy az emberek érezzenek együtt a szegényekkel, a társadalom peremén élőkkel, a menekültekkel. Nem a Tízparancsolatról beszélnek, hanem az álhumanitásról, az emberközpontúságról, és a másság elfogadásáról.

13.

Hang: Az össz… övéiből kizárjuk.

Hang: Tekintettel rád.

Jézus: Megszületik az új keverék Egyház mindenféle vallásból összetéve. Kizárják maguk közül azokat, akik a tradíciókat követik. Megvetik és üldözik őket. Rád sem lesznek tekintettel.

14.

Hang: Azért ilyen rossz, hogy emlékezzenek rá.

Kép: Egy szobában a szekrények előtt egy család áll, az idős nagypapa és nagymama felém néz.

Jézus: Akik öregotthonba helyezik el szüleiket, hogy ne kelljen bajlódni velük, vagy hogy tudjanak dolgozni járni, rossz a lelkiismeretük, és ezt Én okozom nekik, hogy ha majd elvesztették szüleiket, emlékezzenek arra, hogy nem vállalták az áldozatot.

 

15.

A városban utazva egy buszon az épületeket néztem.

Érzés: Mintha az elmúlás korát élnénk.

Hang: Az elmúlás része vagytok ti.

Jézus: Az egész anyagi világ egy folyamat, és ennek az utolsó része az elmúlás. Ezt senki sem kerülheti el. De vigasztaljon titeket az a tudat, hogy a feltámadás következtében nemcsak a lélek, hanem a test is örök lesz.

16.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Az Én örömöm az, hogy adjak”.

Hang: És elvegyem, ami rossz.

Érzés: Mivel Isten maga a szeretet, Ő szeretne csak adni, javítani, elvenni a rosszat, és faragni a lelkeken.

Jézus: A bennem lángoló szeretet arra késztet Engem, hogy sok ajándékot, kegyelmet adjak nektek, és arra is késztet, hogy a kísértést, a bűnt Szentségeim segítségével elvegyem tőletek. Így alakítom teremtményeimet.

17.

Olvastam: Szent János Evangéliuma: Jézus: „Amint az Atyának van élete Önmagában, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen Önmagában.”

Érzés: Így, van a Fiúnak személyes akarata, amit alárendelt az Atyának.

Olvastam: Szent János Evangéliuma: Jézus: „Amint az élő Atya elküldött Engem, és Én élek az Atya által, úgy az is, aki Engem eszik, élni fog”.

Kép + Érzés: Jézus a Mennyei Atya sugarait is magához vette, amikor sokat imádkozott.

Jézus: Az tény és való, hogy Atyám szült Engem. Tehát, Általa létezem. Ha Ő ezt nem tette volna meg, nem lenne Szentháromság. De az, hogy Én Általa lettem, az nem jelenti azt, hogy Nekem, a második Személynek az életem ne legyen önmagában. Ti, teremtmények viszont Általam éltek, mégpedig az közületek, aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet. Hogy önálló életem van, az nem azt jelenti, hogy nem veszem figyelembe Atyám akaratát. Az Atya és Én mindig egyet akarunk, tehát alávetem Magam az Ő akaratának.

18.

Gondolat: Eszembe jutott, hogy az Úr mondta, ne keressünk igazságot a földön.

Érzés: Így, ezáltal is van alkalmunk gyakorolni a vezeklést, az igazi szeretetet, további terheket vállalni, stb.

Jézus: Ünnep számomra, amikor egy-egy téged ért igazságtalanságot elfogadsz, és felajánlasz a lelkekért. Hidd el kislányom, a lélek fejlődése érdekében szükség van a földi igazságtalanságokra. Ezek elviselése szenvedéssel jár, a szenvedés felajánlása pedig a lélek fejlődésére vezet. Ezektől a földi megpróbáltatásoktól egyre fényesedik, csiszolódik a lelked.

19.

Hang: Nem tudom kivárni a Nagyfigyelmeztetést.

Kép: Egy hídon egy idősebb szakállas férfi elmereng jobbra fordulva.

Jézus: Sok idős keresztény ember hallott a Nagyfigyelmeztetésről, és csak várják és várják az Én dicsőséges eljövetelemet, és arra gondolnak, hogy koruknál fogva talán meg sem élik azt.

20.

Hang: Van még sok, amit elő kell készíteni.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Hogyan kell készülni az emberiségre váró első eseményre? Először is alapos lelkiismeret vizsgálatra van szükség. Aztán szentgyónásra. Áldozásra. A földi tartozások rendezésére. Esetleges vezeklésre a saját bűneitek miatt. Azután kiengesztelődésre mindenkivel, akivel problémátok van. Majd sok-sok engesztelő, könyörgő és hálaadó imára.

21.

Az idő múlásáról gondolkodtam.

Hang: Fogy az idő.

Hang: Meg van számlálva percetek.

Jézus: Bizony gyermekeim, rohan az idő fölöttetek. Ezért ezt a kevés időt ki kell használni. Amíg nyitva vannak a templomok, járjatok szentmisére és szentségimádásra. Nagyon gyakran gyónjatok. Ne pazaroljátok el a drága perceket különböző fecsegésekre földi dolgokról, és szórakozásokra.

22.

Hang: Sőt, be sem tudták az időt osztani.

Jézus: Sokak előtt üresen mennek el a napok, nem osztják be maguknak, hogy mikor mit tegyenek. Tervek és célok nélkül élnek. Micsoda pazarlás!

23.

Hang: Az Én számlakönyvem ez. A számlakönyveket…

Jézus: Mindenkinek van életkönyve, amelyben nemcsak a jó és rossz cselekedetek vannak megjelölve, hanem a tartozások is. A megbánt, meggyónt bűnök után való tartozások, melyekért vezekelni kell valahol. Én gyakran lapozgatom ezeket az úgynevezett számlakönyveket.

24.

Az amerikai választásokról volt szó, Biden áll nyerésre.

Hang: Sötét felhők gyülekeznek felettetek.

Kép: Biden a csúcson, de valami erő lelöki, mintha a földön feküdne.

Érzés: Ha Bident összehasonlítom Trumppal, Biden jelenlétében nincs biztonságérzés, Trumppal nagyobb biztonságérzés van.

Jézus: A képek, amit mutattam neked a liberális Bidenről, azt fejezik ki, hogy bizony nem lesz alkalmas az Amerikai Egyesült Államok vezetésére. Nemcsak a politikai álláspontjai miatt, hanem meggyengült egészségi állapota miatt is. Bizony jól érzed kislányom, hogy mindenkinek jobb lenne, ha a Trump elnök maradna. Ha mégis a liberális oldal győzne, és ez árnyékot vetne egész Európára, ne féljetek, mert Édesanyám országa vagytok, és így is fel fogtok emelkedni.

25.

Hang: Világégés lesz.

Kép: Jézus torinoi leples arca.

Jézus: Ahogy halad az idő, Nyugat- és Észak-Európa és Amerika úgy el lesz árasztva migránsokkal és azok uralmával, hogy számukra világégés lesz, egészen tönkre mennek, és a bennük lévő nemzetek elvesztik identitásukat.

26.

A muzulmánokról volt szó.

Kértem az Urat, bocsásson meg nekik, és vegye figyelembe az őszinte imájukat.

Kép: Háromszög, a Szentháromság jelképe.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Nálam az embernél nem a vallás számít. Azt nézem, hogy mennyi benne a hit és a szeretet. Az igaz muzulmánok be fognak jutni a Szentháromság Szívébe, de előtte, a Nagyfigyelmeztetéskor meg fognak térni. Tisztán fognak mindent látni.

27.

Hang: Feljelentés lesz.

Kép: Arany fény.

Érzés: Eljön az idő, amikor mindenki mindenkit feljelent.

Jézus: Amikor kötelezővé teszik a vakcinát, ti, mélyen hívő keresztények nem fogadjátok el. Rátok fogják majd, hogy veszélyeztetitek a társadalom egészségét. Ezért feljelentenek titeket a hatóság előtt. De ne féljetek, mert a menedékhelyeken, amiket nyújtok nektek, őrizlek benneteket.

28.

Hang: Azon gondolkodom…

Hang: Nem is tudom, hogyan kezdjem el.

Kép: Két férfi ül egy kerekasztal beszélgetésen.

Jézus: Van-e értelme annak, amikor a politikai elemzők összeülnek, és a másik oldalt gúnyolják és szapulják? Nap, mint nap ez megy a TV-ben. Csak folyik a sok ítélkezés, gúnyolódás, és ráül az arcukra a káröröm. Ez nem tetszik Nekem.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr7116450538

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása