Isten szemével

2020.04.22. 08:25

2020.04.21.
1.
Olvastam: Maria Valtorta: Jézus kínszenvedése és kínhalála után Szűzanyánál volt Veronika kendője. Péter apostol a Szűzanya társaságában volt, és a lelkiismerete kínozta, hogy háromszor megtagadta Jézust. Szűzanya mondta Péternek, ha nem tud Jézus arcára nézni a kendőn, akkor soha nem fog tudni, és farkassá válik.
Érzés: Így vagyunk mi is, ha félelemből nem megyünk el gyónni. A félelmet pedig a gonosz okozza, hogy eltávolítson minket Jézustól.
Olvastam korábban: Jézusnak az fáj a legjobban, ha a bűnbeesés után nem bízunk Benne, az Ő irgalmában.
Jézus: Mint ahogyan Péter apostollal előfordult, hogy miután háromszor megtagadott, elvesztette az irgalmamba vetett hitét, úgy veletek gyermekeim is előfordulhat, hogy bűneitek után úgy érzitek, hogy ezeket még Én sem tudom megbocsátani nektek. Ilyenkor forduljatok bizalommal Édesanyámhoz, aki majd megmutatja nektek, hogyan vessétek le magatokról ezt a kételkedést. Nincs olyan bűn, amit Én meg ne bocsátanék, mert végtelenül szeretlek benneteket. Irgalmam minden bűnt felülmúl.
2.
Maria Valtorta: Jézus arról beszélt, hogy ha tudjuk, hogy a feladatunkat végezzük a szenvedéssel (Jézus esetében a kínszenvedés és a kínhalál), az lelki békét ad.
Érzés: Így van ez a mi életünkben is, amikor próbatételek elé vagyunk állítva, pl: vírusos járvány, reformok az Egyházban, antikrisztusi kor, stb. Ha tudjuk, hogy mindez be fog következni, akkor zúgolódás nélkül, lelki békével fogunk hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. De aki nem így néz ezekre, könnyen elveszítheti a fejét.
Jézus: Csak azt a megpróbáltatást tudjátok elviselni ti emberek, aminek értelmét és célját látjátok. Én azért tudtam békével elviselni a sok kegyetlenséget, fájdalmat, mert tudtam, hogy ezek a megváltáshoz vezetnek. Ezért arra kérlek benneteket engesztelőim, hogy ne ijedjetek meg a rátok törő bajoktól, járványoktól, háborútól, éhínségtől, és az antikrisztus hatalomra jutásától, mert ez mind előre van tervezve. Ezeknek mind be kell következnie, hogy eljöjjek közétek dicsőségem fényében az Új Világba. Ha így tekintetek a problémákra, könnyebb lesz nektek elviselni azokat.
3.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: A gonosz ellenszenvet és gyűlöletet ültetett rosszindulatú emberek szívébe az ifjú József ellen.
Kép: A szent életű ember tükröt tart a többi ember előtt életével, megjelenésével. Ha az ember körbe van véve gonosszal, kiéleződik kettőjük között a különbség, és a gonosz utálatot kelt a szent iránt. Az ember szabad akarata és romlottsági foka határozza meg, hogy mit fog tenni: megjavul, vagy elfordul a jótól, de akkor mélyebbre süllyed.
Jézus: Nem véletlen, hogy Atyám a sok gyarló, bűnös ember közé általában elhelyez egy szentéletű, igaz embert. Ezt abból a célból teszi, hogy a Szent hasson a körülötte lévőkre. Kétféleképpen befolyásolhatja őket, vagy próbálják példaképnek tekinteni, utánozni, és ezáltal jobbá válnak, vagy feltámad bennük az irigység, irritálja őket a másiknak a szentsége, és elkezdik gyűlölni, és kivetik maguk közül.
4.
Arról volt szó, hogy Isten nem engedi meg minden esetben, hogy a gonosz kísértsen.
a)
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Isten nem engedte meg a gonosznak, hogy József tisztaságát bántsa.
Jézus: Szent Józseffel nagy terve volt Atyámnak, hogy felneveljen Engem, Isten fiát. Ezért őrizte őt mindenféle kísértéstől, hogy makulátlanul tiszta legyen Isten elhatározása szerint.
b)
Gondolat: Isten nem engedi meg a gonosznak, hogy Magyarországot teljesen tönkre tegye, mert Magyarországnak feladata van a keresztény hit megőrzésében.
Jézus: Szent István nem hiába ajánlotta fel hazátokat a Szűzanyának, Pátrónátoknak. Mint választott nemzetünket megvédelmezzük a sátán praktikáitól. Mindenben érezhetitek a Mi védelmünket. Vezető politikusaitok hívő emberek, és így, támogatják a hitéletet. Gazdaságotok fellendült, és a jelenlegi járványos vészhelyzetben a védekezésetek élenjáró. Állandó harc az életetek, mert támadások érnek benneteket. Sokszor érezhetitek a sátán hatásait az ellenzékre, amikor igazságtalanul nyilatkozik meg magyarságotok ellen. Az egyéni harc is folyik, amikor ellenségeitek, rosszakaróitok rágalmaznak és gúnyolnak vallásotok gyakorlása miatt. Csak tartsatok ki szeretett magyar gyermekeim, mert Édesanyám segítségével magasra fogtok emelkedni, és példátokat több ország követi majd.
5.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Az ördög feldühödött, hogy látta a fiatal Józsefben a fénylő erényeket.
Kép: Az ember a szeretet által fénylik, amit a láthatatlan világban látnak a gonoszok is. Addig kísértik az embert, míg nem találnak valami rést benne.
Olvastam: Maria Valtorta: Jézus halála után az apostolok szinte eszüket vesztették, és üresnek érezték magukat.
Érzés: Mivel az apostolok nem fogták fel időben azt, hogy Jézusnak valóban meg kell halnia, hogy beteljesítse a megváltást, ez az esemény szinte arcon ütötte őket, és nem tudták feltalálni magukat. Ezt a hiányosságot használta ki a gonosz. Jézus az Igazság hirdetése által tükröt állított eléjük hitükben.
Jézus: A rések, amiket megtalál a gonosz, azok nem mások, mint az ember gyenge pontjai. Pl van olyan ember, aki erősen érzelmi beállítottságú. Az ilyen embert, bármilyen jószívű, jóakaratú legyen is, a gonosz jobban rá tudja bírni a rendetlen kapcsolatokra. Mert az illető szíve nagyon erősen ragaszkodik egy teremtményhez, olyannyira, hogy már észre se veszi, hogy ez a szeretet bűnössé válik.
6.
Az ima erejéről és hatásáról volt szó.
Kép: Az ima ereje az embereket löki-tolja előre az úton.
Kép: Egyesek lelke kinyílik, vagy jobban kibontakozik az ima hatására.
Kép: Arany fény.
Jézus: Egyetlen ima sem vész el Előttem. Bárkiért imádkoztok, használ neki, akár érzékelitek, akár nem. Amikor az ima által kapott isteni kegyelem megérinti, elkezd gyorsabban haladni a lelki fejlődésben. Vannak olyanok, akiknek az ima megtérést hoz, és nagy léptekben halad Isten felé. Egyre jobban megszabadul még a bocsánatos bűnöktől is, egyre hozza az áldozatokat, és lelke kinyílik az Égi dolgok felé.
7.
A hallgatásról volt szó, amikor személyesen bántanak minket.
Hang: Az hasznos.
Jézus: Ha olvassátok szenvedésem történetét minduntalan találkozhattok az Én türelmes hallgatásommal. Tudom, hogy nehéz ebben követni Engem, mégis elvárom tőletek engesztelők. Ha bántásra nem vágtok vissza, elejét veszitek a veszekedésnek, és nagy lelki kincsre tesztek szert.
8.
Egy misén egy pap arról prédikált, hogy az apostolokat nem tudták elhallgattatni Jézus feltámadása után.
Érzés: Maga a Szentlélek az, Aki az embert szólásra bírja, így az ember nem tud hallgatni.
Jézus: Az Én apostolaim egészen a Szentlélek eljöveteléig elbújtak, féltek, és nem mertek megszólalni sem. De mikor a Mennybemenetelem után 10 nappal leszállt rájuk Szentlelkem lángnyelvek alakjában, mintha kicserélték volna őket. Mindenhol, amerre csak jártak, Rólam beszéltek, a tanításomról, a csodáimról, és még a farizeusok sem tudták leállítani őket. Saját erejükből erre a bátorságra és lelkesedésre nem lettek volna képesek. Szentlelkem beszélt belőlük.
9.
Arról volt szó, hogy az ember arra törekszik, hogy minél több dologhoz értsen kiválóan.
Jézus: Nem az a fontos, hogy valaki polihisztor legyen, mindenben kiváló. Hanem az, hogy egyvalamihez nagyon értsen.
10.
Arról volt szó, hogy többen írtak imát a koronavírus járvány megállítására.
Érzés: Ha az emberek tudnák, hogy mi fog jönni ezután a jövőben, nem kérnék az Úrtól, hogy a járvány hamar elmúljon.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Természetes, hogy egy ilyen járványon szeretne mindenki túllenni. Ezért találnak ki sok imát a koronavírus leállítására. Természetesen csak azok, akik hisznek, és bíznak Isten segítségében. Én, a ti Jézusotok csak nézlek benneteket, és Magam elé képzelem a még rosszabb jövőt, ami rátok vár.
11.
Kép: Fehér tojások vagy gömbök vannak egymásra halmozva, a tetején egy játékbaba, melyen fehér-piros öltözék van.
Jézus: Mint ahogy a gyermek a játék elemeiből tornyot épít, úgy hogy a legkedvesebb játéka, a baba uralja az egészet, úgy a koronavírus járvány után az országok próbálják felépíteni a gazdasági romhalmazt. A vezetők pedig büszkén elfoglalják helyüket a legfelsőbb székekben. Kár büszkélkedni, mert újra beköszönt a baj, és elölről kell kezdeni az építkezést.
12.
A TV híradójában arról volt szó, hogy az EU szankciókat javasol Magyarország ellen.
Jézus: Hiába volt az Európai Unióban személyváltozás, Magyarország most is célpont. De figyelemmel kísérlek benneteket, és úgy irányítom a sorsotokat, hogy védelmet kapjatok.
13.
Gondolat: Mivel nem tudhatjuk, hogy a holnapi nap miben és hogyan fog gátolni minket, jobb ma megtenni azt, amit szándékoztunk, mint másnap vagy máskor.
Kép: Irgalmas Jézus
Jézus: Ha valami jó ötleted van, ne halogasd, hárítsd el az akadályokat, és amit beterveztél, tedd meg minél hamarabb. Ki tudja, hogy a jövőben meg tudod-e tenni.
14.
Hang: Nem eléggé álltok üdvösségetek útján.
Jézus: Teremtményeim! Eltávolodtatok Tőlem, csak testetekkel és a földi dolgokkal törődtök, a lelketeket elhanyagoljátok. Pedig ez a legfontosabb részetek. Térjetek meg, mert el fogjátok játszani az üdvösségeteket.
15.
Gondolat: A gonosz mindent megtesz, hogy az ember figyelmét elirányítsa arról, hogy van lelke, és azzal foglalkozni kell.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Még ha első vagyok is az értékrendetekben, ellenségem mégis gyakran el tudja fordítani a figyelmeteket Rólam és az Én dolgaimról. Legyetek résen, különösen az ima alatt. Vonuljatok rejtekeitekbe, csukjátok be szemeteket, és dicsőítsétek a Szentháromságot. Helyezzétek Jelenlétünkbe magatokat. Mi Égiek majd vigyázunk rátok, hogy kikapcsolhassátok a világot.
16.
Arról volt szó az evangéliumban, hacsak az ember csodákat és jeleket nem lát, nem hisz.
Gondolat: Ezért van szükség a Nagyfigyelmeztetésre is, mert máskülönben az emberek nem térnek meg maguktól.
Jézus: Bizony, sokan olyanok vagytok, mint Tamás apostol. Csak akkor hisztek, amikor láttok. A legboldogabbak azok, akik nem látnak, de mégis hisznek.
17.
Olvastam: Iz 3,17: az Úr kopasszá teszi leányainak fejét, és fölfedi meztelenségüket.
Kép: Egy valaki Isten ítélőszéke előtt áll.
Jézus: A legtöbb fiatal leány és asszony a külsejével törődik a legtöbbet. Mielőtt elugrik a boltba, fél óráig áll a tükör előtt, és kifesti az arcát, szemeit, száját. Keresgéli a ruhatárában, hogy mit vegyen föl, próbálgatja, és végre a legcsinosabbat kiválasztja. Mindezt azért, hogy elnyerje az emberek tetszését. Ó, ha tudnák, hogy a külön ítéleten levetkőzve kell megállniuk Előttem. Ők hiúságuk áldozataivá válnak. Meg kell tisztulniuk emberi gyengeségeikből, mert az emberek tetszését keresték. Csak a vezeklés után nyerik el az Én tetszésemet.
18.
Arról volt szó, hogyan lehetünk szabadabbak a túlzott emberhez való ragaszkodástól.
Jézus: Az a fontos kislányom, hogy a teremtményt soha ne helyezd Isten elé. Sokan megtévednek, és imádják szerelmüket, gyermeküket, vagy unokájukat. Én féltékeny Isten vagyok. Első akarok lenni az emberek szívében.
19.
Arról volt szó, hogy mindenért hálásak kell, hogy legyünk.
Jézus: A hála a legszebb és legritkább lelki tulajdonságok közé tartozik.
20.
Arról volt szó, hogy a Szentháromság hogyan, és milyen hosszú ideig van egyesülve az emberrel.
Jézus: Az Oltáriszentségben nem egyedül Én vagyok jelen, hanem a teljes Szentháromság. Amint valaki magához veszi az Én Testemet és Véremet, Lelkemet és Istenségemet, az egész Szentháromságot veszi magához. A szentáldozás után végig bennetek vagyunk, és a következő szentáldozásnál újra magatokhoz vesztek Minket. Amíg a kegyelem állapotában vagytok, addig nem szűnik meg a Szentháromság jelenléte bennetek.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr1815708952

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása