Isten szemével

2019.08.19. 08:39

2019.08.18.

1.

Kép: Angyalok harcolnak a fejem felett a gonoszokkal.

Jézus: Érted is harc folyik a jó és gonosz szellemek között.

2.

A betegek szentségéről volt szó.

Jézus: A legtöbb Katolikus gyermekem ezt a szentséget egy kicsit háttérbe szorítja a többivel szemben. Pedig hatalmas útravaló a haldoklónak, nem engedi elkárhozni. A betegeknek segítséget nyújt a gyógyulásban. Valahogy ebben nem eléggé hisznek.

3.

Egy olyan személyre gondoltam, aki valami miatt nem tud szeretet gyakorolni nagyobb mértékben mások iránt.

Kép: Valami feketeség, szürkeség veszi körül, valami gát visszanyomja, visszatartja.

Kép: Így, nagymértékben visszanyomja közvetlen családtagjait is, gátolja őket is a szeretet gyakorlásában.

Kép: Egy fekete kör, nyilak befelé, a kör középpontja felé mutatnak, mintha valaminek az elnyeléséről lenne szó

Jézus: A külön ítéleten első kérdésem az lesz hozzátok, mennyi szeretetet gyakoroltatok az embertársaitok felé. Aki semmi szeretetet nem tud bemutatni Nekem, az bármilyen okos, sikeres, buzgó templomba járó volt, a kárhozatba hull. Látod, a szeretet a legfontosabb erény. Sajnos, akiben nincs meg, az másokat is meggátol a szeretet gyakorlásában. Egyszerűen nem engedi magát szeretni. Ezért aztán az ilyenért imádkozni lehet. Azok az emberek a legszeretetlenebbek, akik csak önmagukat tudják elfogadni, önzők, önteltek, beképzeltek. Önmagukat tartják a legkülönbnek. Egoisták, és ezeket a legnehezebb megmenteni.

4.

Arról volt szó, hogy amikor egy beteg családtagunk van, és hozzá alkalmazkodva kell beosztanunk az időnket. Vajon a beteg családtagot kísérve menjünk misére, és lehet, hogy másról lemaradunk, pl: Szentségimádásról, vagy imaóráról, vagy hagyjuk magára a beteget, vagy bízzuk másra, és mi menjünk a kitervezett vallásgyakorlatokra.

Jézus: Ez a dilemma tipikus példája annak, hogy a szeretet, vagy a vallásgyakorlat a fontosabb. Minden esetben a szeretetnek kell győzni.

5.

Kép: Valaki lépésről lépésre halad felfelé a lépcsőn megállás nélkül.

Jézus: Ha ráléptél a lélek fejlődésének útjára, mely mindig fölfelé vezet, sosem szabad megállni, tétovázni. Így hamarabb eléred a célodat.

6.

Kép: Mint Lourdes-i barlangnál bíbor rózsaszálak vannak egy sorban bizonyos távolságra egymástól, az Ég felé néznek. A sor jobb szélén egy fehér rózsaszál van.

Jézus: A barlang a rejtekbe vonuló Egyházam helyét jelenti. A piros rózsák az engesztelők. A fehér rózsa a papi ruhába öltözött felszentelt bátor gyermekem.

7.

Olvastam: Simone Morabito: Pszichiáter a pokolban című könyvében: Pszichiáterhez hozta el egy lány a húgát, aki okkultizmusban volt része, volt fekete misén is. A pszichiáter elmondása szerint nem egy ijedős személy egyébként, de e lány jelenlétében ő nagyon félt, a teste is remegett. Még azt is elfelejtette, hogy kell elimádkozni a Miatyánkot, csak az jutott eszébe: Jézus, Jézus. A pszichiáter áthívta segítségül a szomszéd szobából az ügyvéd barátját, ki a háttérben el tudta mondani valahogy a rózsafüzért. A megszállott lányban élő gonosz ráförmedt az ügyvédre, hogy ott lesz mellette egy néhány nap múlva egy helyen, ahová az ügyvéd tervezett menni titokban.

A pszichiáter a következő tünetekről tett említést, amit észrevett 1-1 megszállott páciens jelenlétében:

-rettegés, remegés, félelem, nyugtalanság érzése a megszállott jelenlétében

-erős izzadás a megszállott jelenlétében

-a gonosz a jövőbeli tervekről is tud

-egy páciens fiú a falba verte a fejét, olyan erővel, hogy normál esetben nem élte volna túl a traumát, de a fiú fején egy karcolás sem volt

-a megszállott hatalmas erővel tud másra támadni, a szent dolgokat, pl: Szentírást, rózsafüzért, nehéz szobrokat összeroncsolni, összetörni, nehéz súlyú embert egy kézzel fel tud emelni

-a megszállottból a gonosz emberi hanghoz nem hasonlítható hangon üvölt

-a megszállott ember szeme felakad vagy leakad, és körbe forog, így néz körül a gonosz a megszállott emberből, kit lehet még megtámadni az adott helységben

Jézus: Az a tanácsom, hogy a megszállottakkal minden esetben személyesen ne találkozzon olyan, aki nem exorcista pap. De vannak olyan esetek, mikor még felszentelt szolgámnak is, aki ért az ördögűzéshez, segítségre van szüksége. A nehéz időkben felfokozódnak a gonoszok támadásai, de ne féljetek, mert maradék Egyházamat megőrzöm minden támadástól. Csak nem gondoljátok, hogy akik utolsó percig Mellém állnak, és Édesanyám mellé, hagyom martalékává lenni a gonosznak. Ha közeledik ellenségem, csak hívnotok kell Minket, és eltakarodik.

8.

Többeknek az a véleménye, mi nagyon keveset tudunk tenni, nem mi teremtettük a világot, így nem is fogjuk tudni megjavítani.

Kép: Üzenetek, vagy Szent Igék terjesztésével, továbbadásával egy picit a jó irányba lökjük a másikat. Mivel egy ember sok másik emberrel is találkozik, így többször lökik a jó irányba. Így, mindenki munkája összeadódik. De ezek a lépések hiányában az ember nem tud jobb irányba fordulni.

Jézus: Üzeneteim terjesztése által az Én Igém egyre több gyermekem kezébe kerül, és azok még tovább is adják. A lelkek így megmozdulnak. A sok lelki testvér nem tartja meg magának, amit olvas, hanem tovább terjeszti, így a sok kis közreműködéssel javul az emberiség.

9.

Kép: Egy fiú és egy lány szinte összenőve, mint a sziámi ikrek mennek előre, a lány van jobbra.

Jézus: Azok a házaspárok tudnak végig együtt maradni, akik mindketten egy irányba néznek, Isten felé, akikben egyaránt működik az Istenszeretet, és egymás iránti mély szeretet, akik nem önmaguknak akarnak jót, örömet, boldogságot, hanem másnak, akik esküjükhöz képest jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. Akik hibáikkal együtt és jó tulajdonságaikkal együtt elfogadják egymást. Akik gyermekeiket Istennek nevelik.

10.

Hang: Te a középen vagy… az események sorozatában.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Egyházam reformálása már régen elkezdődött. És most eljöttél te. Egy idő múlva ez a reformálás beteljesedik. Te a közepén vagy a történésnek.

11.

Kép: Egy kereszt, mögötte van az Oltáriszentség, a kereszt alatt lengyel zászló helyezkedik el.

Hang: A lengyel egység.

Jézus: A lengyel szívekben e két szó él, Isten és haza.

12.

Hang: Csodálatos.

Kép: Két sugár, ahogy a Vér és Víz folyik az Irgalmas Jézus képéről. Az első sugár fehéres-sárgás árnyalatban, a másik sugár piros.

Jézus: Csodálatos, ahogy tisztítom és táplálom gyermekeimet, e két Isteni ajándékommal, tisztító-gyógyító Véremmel, és az Örök Élet Vizével, mely táplálja és életben tartja a hitüket és Istenszeretetüket.

13.

Kép: Amikor túl nehéznek találom terheimet, mindent visszaadok az Úrnak a feladataimból.

Kép: Az Úr visszaad mindent, sőt ad hozzá még.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Drága kislányom, hidd el, Én mindig annyi feladatot adok, amennyit elbírsz. És úgy adom, hogy fokozatosan emelem. És akkor nem érzed olyan nehéznek.

14.

Olvasmányban a misén: Mózes panaszkodik Istennek, túl nagy teher neki, hogy vezesse az Izraelitákat.

Érzés: Az Úr úgy adja a feladatokat, a terheket, megpróbáltatásokat, hogy az ember azt gondolja, Isten átlépte az ő tűrőképességét, de az Úr tudja, hogy az ember még többet el tudna viselni.

Jézus idézi az embert: „Isten sokkal jobban ismeri a mi lelkünket, a mi tűrőképességünket, erőnket nálunknál, mert nem vagyunk olyan bölcsek, mint Ő. Egy kis fáradtság, sikertelenség elveszi a kedvünket, összeroskadunk alatta. Egyedül gyengék vagyunk, de Istenhez fohászkodva újra erőre kapunk”.

15.

Olvasmányban a misén: Mózes vezeti ki az Izraelitákat Egyiptomból.

Kép+Érzés: Ahogy Isten Mózes által vezette ki az Izraelitákat Egyiptomból, úgy vezetnek ki minket ebből a mai modern világból az Égiek az Új Világ felé. A megpróbáltatás idején nekünk is el kell hagyni otthonainkat, nem fogunk dúskálni az ételben, italban, mindenféle javakban, így a böjt és a mindenféléről való lemondás lesz a kenyerünk. A megpróbáltatás idején az Úrra fogunk csak tudni hagyatkozni. De ezek a szenvedések is hozzájárulnak az Új Világ megszületéséhez

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Ez a párhuzam nagyon találó. Én, Jézus Édesanyámmal, Mózeshez hasonlóan, ahogy vezetlek titeket az Új Világ felé, bosszankodva látom, hogy közben bálványokat imádtok, nyafogtok a nehézségek miatt, nehezen jöttök utánam.

16.

Kép: Mózes a hegyen, lefelé jön a hegyről.

Érzés: Valami tökéletlenség sugárzik belőle.

Jézus: Mózes a legjobb vezér egyéniség volt népem fiai közül, de ő sem volt tökéletes. Amikor hálátlanságba, lázadozásba ütközött, elvesztette türelmét. Kitört a harag rajta. De nála jobb embert vezetésre nem találtam volna.

17.

Bensőm énekel: „Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd!”

Hang: Énekkel vidítod fel a napokat.

Jézus: A Mennyben nagyon szeretik a dicsőítéseiteket. Az énekeitek felvidítják az Égieket, hogy a Szentek és Angyalok táncra perdülnek. Szokták mondani, aki énekel, kétszer imádkozik.

18.

Eszembe jutott, az Úr Teste milyen Szent, még halottan is, hogy kenyérként adja Magát nekünk enni.

Jézus: Csak úgy tudlak megváltani benneteket, ha meghalok. Testem és Lelkem egyaránt Szent. A Szentmisén az átváltoztatás pillanatától misztikusan újraszenvedem az egész keresztutat, a halálomat, és mint halott Jézus kerülök belétek a szentáldozáskor. De bennetek azonnal feltámadok.

19.

A szentgyónásról volt szó

Jézus: Ott a gyóntatószékben Szent Véremmel lemosom bűneidet. A penitenciát csak azért kapod, hogy az elégtétellel a tartozásaid is eltűnjenek.

20.

Hang: Aratásban, nagy aratásban lesz részed.

Jézus: A nagy büntetés előtt küldöm az Angyalaimat, és learatják az érett búzaszálakat. A konkolyt otthagyják. Az érett búzaszálak az Én felkészült, tiszta lelkű, Engem szerető gyermekeim. A konkoly, amit otthagynak és tűzre vetnek a bűnösök, a hitetlenek, a megátalkodottak.

21.

Hang: A te titkos helyed.

Jézus: Mennyei titok előtted az a hely, amit neked készített Atyám. Te is részesülsz Isten tudásából, de ez is titok, hogy mekkora részt kapsz belőle.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr7315189492

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.