Isten szemével

2019.07.15. 17:49

2019.07.14.

1.

Hang: Ennek a vége felé tartunk.

Jézus: Az irgalmi időszaknak vége felé tartunk. Készüljetek fel, mert hamarosan bekövetkezik az igazság ideje.

2.

Hang: Nincs semmid e nélkül.

Jézus: A te hitedre gondoltam. E nélkül semmid sincs.

3.

Hang: Lepecsételt ajkak.

Jézus: Hallgatnod kell az Egyházban történő változásokról, míg meg nem nyitom ajkad.

4.

Az életemre és nehézségeire gondoltam.

Hang: Megszenvedni érted ezt.

Kép: Jézus balra fordulva viszi a keresztet, hol fehér a ruhája, hol piros .

Jézus: A Kálvárián érted is vittem a nehéz keresztet. A korbácsütések között ott volt a te korbácsod is, a te bűneid jelképe. Ezek az ütlegelések fehér ruhámat pirosra festették.

5.

a)

Arról volt szó, amikor mások előtt megtagadnak.

Hang: Nagy alázatra teszel szert ezzel.

Hang: Megsebzett.

Kép: Jézus a keresztről néz lefelé.

Jézus: Mikor hűtlenül elhagynak, megsebzettnek érzed magad. A keresztről nézlek ilyenkor, és arra gondolok, hogy nekem is voltak ehhez hasonló élményeim. Hidd el, amikor otthagy valaki, növekszik az alázat benned. Lelki hasznodra válik, hogy felajánlod azokat Nekem, akik ilyen sebeket okoznak.

b)

Érzés: Átérzem azt, amikor az ember az Istent a saját céljaira használja fel.

Hang: Saját céljaimra használlak.

Jézus: Soha ne érezd, hogy mikor kérsz Tőlem valamit, kihasználsz engem. Meghallgatlak, és mindig boldogan segítek. Én is használlak téged, a legnemesebb céljaimra. Elsősorban a bűnösök és közömbösök megtérésére, a haldoklók megmentésére.

6.

Sebzettségemben leborultam a templomban, senkinek és semminek érezve magam.

Hang: Értékes vagy számomra.

Jézus: Amikor leborultál a templomban, Szentlelkem hatalmas alázattal borított be. Úgy érezted, senki és semmi vagy. De számomra nagy érték vagy. Azért vagy értékes, mert már fogantatásod pillanatában Isteni szikra került beléd, és keresztelésedkor Isten fogadott gyermekévé lettél. Gondolkozz el azon, hogy aki Isten gyermeke, lehet-e egy értéktelen semmi.

7.

Hang: Kifejezni tégedet a saját fényeiddel.

Jézus: Minden lélek más és más. Nincs két teljesen egyforma. A te lelked kisugárzása, fényei is különböznek minden más lélekénél.

8.

Arról volt szó, hogy Isten mellett nem érzem magam olyan picinek, megalázottnak, mint más emberek előtt.

Jézus: Drága kislányom, soha ne vágyódj mások elismerésére. Az alázatnak éppen ez az ismérve, hogy valaki nem vágyódik az emberek dicséretére. Aki mindig önmagáról beszél, a saját, ajándékba kapott kegyelmeiről, az nem alázatos, nem gondol arra, hogy minden érdem Istené, és nem az övé.

9.

Hang: Te még csak gyermek vagy.

Jézus: Ezt azért mondom neked kicsim, mert még van benned nevelni valóm. A tökéletességig még sokat kell növekedned.

10.

Kép: Egy fekvő csukott szemről éppen lehajtottak egy kendőt vagy leplet. A szempillák is látszottak.

Jézus: Kislányom, lélekben lépj be sziklasíromba. Ott fekszik letakart holttestem, és Édesanyám egy pici részletét, csukott szememet mutatja neked. Úgy tekints testemre, hogy ez a test ugyanolyan Szent, mint Lelkem, amely kirepült belőle.

11.

Olvastam: A szeretet közelebb hozza egymáshoz a hasonló érzésűeket, és egyesíti őket a tökéletesedés útjának közös megtételére.

Kép: Két vagy több arany fény vagy pötty összejön, csatlakozik egymáshoz, sokkal gyorsabban haladnak előre együtt, mint külön-külön.

Jézus: A világi és hívő emberek összekeveredve együtt vannak, nem találják meg a közös nevezőt, és nem tudnak előrelépni. Nem tudnak fejlődni. De hasonló érzésűek, akikben lobog a hit és a szeretet, találkoznak egy közösségben, a hasonló érdeklődés és Istenszeretet egyre jobban közelebb hozza őket a tökéletesedéshez. Ezt mutatom neked a képen, ahol a fényes pöttyök gyorsabban haladnak együtt. A közösségekben fontos az egység.

12.

Olvastam: A Szeretetet a Bölcsesség irányítja, és az Akarat valósítja meg.

Luisa Piccarreta írásából: Isten Akarata az Isteni Bölcsesség felett áll

Jézus: Amikor Isten megteremtette az embert, bölcsességében a szeretetet is létrehozta. A szeretetet beleültette az ember szívébe, és Isteni bölcsességében ezt a szeretetet irányítani akarja. De ez a szeretet csak úgy tud működni a teremtményben, ha az ember akarata megengedi, hogy létrejöjjön. Ha az ember akarata meggátolja a szeretetet, akkor azt Isten bölcsessége nem tudja irányítani.

13.

Olvastam: A Szellemvilágban a magasabb rendűek az alacsonyabb rendűeket teljesen átlátják, a gondolatok nem rejthetők el.

Gondolat: A Szentháromság ismeri minden gondolatunkat, de mi emberek nem ismerjük az Övét.

Jézus: Ez azt jelenti, hogy a Szentháromság, a Szűzanya, mint a legnagyobb Szent, a Szentek, és Angyalok teljesen beleláthatnak a szenvedő egyház és a küzdő Egyház tagjainak a gondolataiba. Teljesen átlátják őket. Viszont ti, emberek, nem láthatjátok a szenvedő lelkek és a Szentek gondolatait. Még a kárhozottakét sem.

14.

Olvastam: A piramis csúcsán Isten áll, Ő tart mindent egybe, mindent átlát, és minden lény vágyakozásának a csúcspontja Ő.

Hang: Isten vágyakozik.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A piramis a három részből álló teljes Egyházat jelenti. A megdicsőült lelkeket, a Földön élőket, és a tisztuló lelkeket. Az Egyháznak minden tagja vágyakozik Isten után, aki mindenki fölött áll, e képzelt piramis csúcsán. Csak a kárhozott lelkek, akik elszakították magukat Istentől, nem vágyakoznak Rá. De nemcsak a teremtmények vágyakoznak Isten után, hanem Isten is vágyakozik az emberek után.

15.

Olvastam: A piramis szellemi megfelelése: egy mindenkiért, és mindenki egyért. A piramis építőkövei sincsenek önmagukért, hanem valamennyi az egészért. Úgy, a Szellemvilágban sincs senki önmagáért, senki sem dolgozik és él csupán csak a saját előrehaladásáért.

Hang: A teremtés célja ez.

Olvastam: Az „én” megtartása és biztosítása szükséges, és ez éppúgy szükséges a többiek megtartása és az egész fennmaradása érdekében is.

Hang: Fontos építőelemei vagytok ennek

Kép+Érzés: Isten segít a legjobban az előrehaladásban, személyes kifejlődésünkben, amikor átadjuk Neki a szabad akaratunkat

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Jézus: Gondoltál-e már arra gyermekem, hogy mire való is az ima, a böjt, és az áldozat. Arra, hogy ennek a szellemi piramisnak a tagjai ne önzően magukra gondoljanak, hanem egymásra, a teljes egészre. A piramis minden köve felelős az összesért. Ezért imádkoznak egymásért a győzedelmes, a küzdő, és a szenvedő Egyház tagjai. Nemcsak az egészért kell küzdeni a köveknek, hanem önmagukért is, hogy fennmaradjanak. Nélkülük szegényebb lesz az egész építmény. Mindenki fontos építőeleme ennek a szellemi piramisnak.

16.

Olvastam: A létra Isten felé végtelen, amely felfelé megy, de a legfelsőbb fokot senki sem érheti el, mert az Isten benseje. Isten onnan látja tisztán teremtményét.

Jézus: Hogy Isten bensejét senki nem érheti el, azt jelenti, hogy Isten mindenkinek ad a bölcsességéből, a szeretetéből, a tudásából, az irgalmasságából, az igazságosságából, de teljesen nem lehet Őt kimeríteni, teljesen nem adja oda Magát.

17.

Olvastam: A Teremtés jelszava: „dolgozzatok mind szeretettel a Szeretet által a Szeretetért”.

Olvastam: A bukott szellemek hozzájárulnak Isten birodalmának támogatásához.

Érzés: Ez úgy valósul meg, hogy a bukott szellemeket az Úr eszközként használja fel.

Kép: Arany fény.

Jézus: Isten szeretetre teremtett benneteket, fáradozzatok azért, hogy ez a szeretet megmaradjon bennetek. Ezzel a szeretettel megvalósítjátok Isten Országát az emberekben. A gonosz lelkek bármennyire hihetetlen, szintén hozzájárulnak Isten Országának építéséhez. Képzeljetek el egy választottat, aki az ördög jóvoltából hamis képet lát, és hamis szavakat hall. Szegény elkeseredik, amikor rájön, és lázadni kezd: „Miért engedted meg Uram?” És akkor Isten így válaszol: „Azért, mert ezzel alázatodat növelem, mert megmutatom, hogy te is tudsz halálos bűnt elkövetni, lázadni. Így belátod, hogy nem vagy tévedhetetlen, mert ha soha nem buknál el, gőg és büszkeség töltene el. És lenéznéd a többi választottamat, aki néha-néha elcsúszik”. Ez csak egy példa ahhoz, hogyan csiszolja Isten a gonosz által bűnbe esett lelket. Így használja fel a kísértést, hogy minden rosszból jót hozzon elő.

18.

Olvastam: A szív az anyagi és a szellemi életnek egyaránt a szimbóluma.

Kép: A szív szellemi és anyagi értelemben is teljesen össze van fonódva egymással. Akkor jó, ha szellemi felé irányítjuk az anyagi szívünket, mert az felemel. Ha a szívünk az anyagi felé húz, az lehúz minket.

Jézus: A szív nem más, mint az érzelmek szimbóluma. A közömbös és hitetlen, bűnökben elmerült teremtményeim szíve az anyagi értékekhez vonzódik. A szexhez, a gazdagsághoz, a sikerhez, az élvezeti cikkekhez, a szórakozáshoz. Viszont, az Engem szerető, hívő engesztelő gyermekeim a szellemi értékekhez ragaszkodnak, a szeretethez, az irgalmasság cselekedeteihez, áldozatokhoz, böjthöz, lemondásokhoz, önmegtagadásokhoz. Az anyagi szimbólum mélyen lehúzza a lelket, a szellemi szimbólum, a nemes érzelmek és cselekedetek felemelik a teremtményt Istenéhez.

19.

Olvastam: Nem az átélvezett gyönyörök, hanem csakis az elszenvedett fájdalmak teremthetik és hozhatják meg az ember számára az üdvösség Mennyei fokozatát.

Érzés: Az örömök vigasztalásul jönnek.

Jézus: Drága engesztelőim, ha jót akartok lelketeknek, ne vágyakozzatok a szellemi örömök után. Én úgyis megajándékozlak benneteket azokkal, ha vigasztalni akarlak titeket szenvedésetek után. Inkább a szenvedésre vágyakozzatok, amely előkészíti számotokra a Mennyországot.

20.

Vízbe mentem úszni, de a holmimat a vízparton hagytam, többek között a füzetem is köztük volt, amibe jegyzetelem az Úr szavait.

Kép+Érzés: A cuccaimra az Őrangyalom vigyáz a vízparton.

Jézus: Kislányom, nem kell aggódnod, vigyázok minden holmidra. Hiszen az Én értékes szavaim is köztük vannak.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr4115055206

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.