Isten szemével

2018.05.21. 12:04

2018.05.20.

1.

Kép: Kétsoros Isteni Ige balra mozog.

Hang: Élek.

Hang: Boldog lehetsz.

Jézus: Az írás balra mozgatása azt jelenti, hogy visszafelé haladj az időben, az a hang, hogy élek azt fejezi ki, hogy ma ugyanúgy élek Én, mint 2000 évvel ezelőtt. Boldog lehetsz kislányom, hogy te most élsz az idők végezetében, amikor a nagy eseményeknek a tanúja lehetsz.

2.

Hang: Hová mész? Egyre nagyobb veszélyek jönnek.

Kép: Egy valaki észak-nyugat felé néz.

Kép: Egy valami fényt akar elnyomni, mintha egy tárgy ránehezedne valamire, amelyből fény árad ki egy pillanatra.

Jézus: Ez a kérdés magyar gyermekeimre vonatkozik, akik el akarják hagyni a hazát a meggazdagodás érdekében. Svédország és Németország felé nézegetnek. Most a keresztény kormány érájában az ellenzék szeretné megakadályozni a kibontakozó hitéletet.

3.

Egy ismerősöm azt tervezi, hogy külföldre megy hosszabb időre. A jövő eseményeire gondoltam.

Kép: Az ismerősöm arca előttem.

Érzés: Amikor a jövő eseményei beindulnak, szalad haza.

Jézus: Erre az érzésre azért nem reagálok kislányom, mert a jövőt mindig eltakarom előttetek. Különösen a személyes jövőt.

4.

Arról volt szó, hogy meddig lesz áramszolgáltatás, és más energiaszolgáltatás. 2020-ra gondoltam, amikor az Eucharisztikus Kongresszus lesz Magyarországon.

Érzés: Még lesz energiaszolgáltatás, de az események sűrűsödnek.

Jézus: Atyám akaratán és döntésén múlik, hogy az események mikor és milyen sorrendben történnek meg. Egy biztos, a Nagyfigyelmeztetés lesz az első nagy esemény. Amíg az meg nem történik, addig még lesz energiaszolgáltatás.

5.

Egy valaki egy tárgyat kért tőlem. Tudtam, hogy neki abból több van, mint nekem. Nem adtam oda neki.

Maria Valtorta írásából: Jézus beszéde után Jézus köré gyűltek egyes rászorultak, pl: egy többgyermekes özvegy anyuka, ki nagyon szegény sorsban élt férje halála után, majd egy mozgáskorlátozott, utána pedig egy koldusruhás idősebb férfi. Az Úr Jézus az Őt hallgató tömegtől összegyűjtött pénzt két részre osztotta, a pénz nagyobb részét az özvegynek adta, a maradékot pedig a mozgáskorlátozottnak. A harmadik nem kapott semmit. A koldusruhás ember rosszallta a helyzetet, Jézus csak ránézett, de nem szólt semmit. Az ember egyre hangosabban és erőteljesebben lázadozott, mire Jézus felfedte mindenki előtt, hogy először nem akarta őt megszégyeníteni az idősebbek iránti tiszteletből, de ez az ember egy ezüsttel vagy arannyal jól megtömött erszényt rejtegetett a koldusruhája alatt. Jézus azt is hozzátette, a férfi az ál-kéregetésével meglopja a ténylegesen rászorulókat.

Jézus: Drága kislányom, tudom, hogy nem ragaszkodsz az anyagi dolgokhoz, de bölcsen cselekedtél, mert azzal, hogy nem adtad oda, arra tanítottad őt, hogy ne halmozza fel a dolgokat, amire nincs is szüksége.

6.

Egy eskütételen voltam, ahol az Úr Jézus melletti maradást erősítette meg.

Kép: Egy fényben egy angyal volt a levegőben, balra fordulva.

Jézus: Amikor az eskütételt mondtátok, mindegyiketek Őrangyala együtt mondta veletek.

7.

Hang: Hajléktalanok azok is.

Kép: Egy várandós édesanya, ki a másik gyermekét a karjában viszi, a kisgyermek az édesanyja a várandós hasához simul.

Jézus: Szomorúan látom, hogy a kisgyermekes és áldott állapotban lévő anyák is olyan nehéz helyzetben élnek, hogy nincs hol lehajtani a fejüket.

8.

Hang: Mit jelent az, hogy küzdelemben élni?

Jézus: A test és a lélek állandó küzdelemben van egymással. Általában, ami a testnek jó és kellemes, az a léleknek ártalmas. Egy ember élete állandó küzdelemből áll, és ha hallgat Őrangyalára és Isten parancsaira, akkor képes lesz megnyerni ezt a harcot a test felett.

9.

Különböző gyógymódokról volt szó, az orvosokról, természetgyógyászokról, és egyéb lehetőségekről. Olyan esetben, amikor nem tapasztalhattak gyógyulást, nagyobb Istenhez fordulást és életgyónást javasoltam.

Jézus: Ha valaki az orvosához fordulása után is rosszul érzi magát, nem szabad természetgyógyászhoz fordulni, mert sajnos a legtöbbjük démonokat hordoz magában, és akaratlanul is átadhatja a betegnek. Ezzel aztán még nagyobb bajba kerül az illető. Helyes volt, hogy Istenhez fordulást és életgyónást javasoltál, de a gonosztól megfertőzött léleknek ez nem elegendő. Szabadító imára vagy ördögűzésre van szüksége. Így lesz teljes a felépülése.

10.

Kép: Egy középkék virág, mely hasonlított egy összecsukódott szárnyú lepkéhez.

Jézus: Ez a kép egy olyan gyermekem lelkét mutatja, aki zárkózott az emberek felé, és Én felém is. Képtelen kinyitni a szívét.

11.

Hang: Mindenki pontosan úgy nézett ki, ahogy keresztet vetett.

Jézus: A keresztvetésről azonnal látom lelketek pillanatnyi állapotát. A felületes elsietett mozdulat azt jelenti, hogy máshol jár az eszetek. Viszont az összeszedett, áhítatos, csukott szemmel történő lassú, Felém forduló keresztvetés egy mély, áhítatos állapotot fejez ki.

12.

Hang: Én nem tiltakoztam.

Jézus: Amikor elhatalmasodott a bűn a világban, és míg a Szentháromság azon tanakodtunk, Ki vállalja az emberiség megmentését, Én, a Fiú egy percig sem tiltakoztam.

13.

Olvastam, hogy Eugénia Elisabetta Ravasio nővérnek a Mennyei Atya emberi test alakjában jelent meg Angyalok és Szentek kíséretében. Az eljövetelét egy Angyal jelentette be Eugénia nővérnek. Miután az Angyalok és Szentek eltűntek, a Mennyei Atya leült a nővér mellé, a Mennyei Koronáját és dicsőségét a lábai elé helyezte, a Földgömböt Szent Szívéhez szorította. Mindezt azért tette, hogy az embert bizalomra gerjessze Isten iránt.

Gondolat: Az ember megváltásához sokféle út lett volna, de a legcélszerűbb az volt, hogy Jézus emberi testet öltsön, kisbabaként szülessen meg, mint az összes többi ember, így tudta megmutatni a legjobb példát az embereknek. Jézus fogantatásakor is angyal hozta a hírt Szűzanyának, és Jézus születését is angyalok hirdették a pásztoroknak. Jézus is minden mennyei dicsőséget és gazdagságot a háta mögött hagyva jött el közénk. Ez nagy megaláztatás Számára.

Gondolat: Mivel az őrangyalok is a mennyei szférákból jöttek, hogy minket kísérjenek a földi életünkben, ők sem élvezhetik a Földön az Égi dolgokat, így ők is megalázzák magukat érettünk, hogy szolgálhassanak.

Érzés: Így, hogy Isten is és angyal is megalázza magát, hogy minket felemeljen, nekünk is kell megaláztatást vállalni, hogy felemelkedhessünk közéjük.

Jézus: Eugénia nővérnek nem valami fény alakban vagy szellem mutatkozott Atyám, hanem egyszerű ember alakjában. Olyan embernek az alakjában, aki hasonlított Hozzám, a Fiához. Ez azért így történt, mert Isten alkalmazkodott az ember képzelőerejéhez és értelméhez. Hasonlóvá akarta tenni megjelenését az Enyémhez, Aki szintén nem Isteni dicsőségében, királyi méltóságában lettem emberré, hanem a legnagyobb szegénységben születtem, és nagyon egyszerűen éltem. Igazad van, kislányom, amikor eszedbe jut erről őrangyalod, aki a Mennyország tündöklő ragyogásából a te érdekedben vállalta, hogy kísér téged földi életedben. Neki ez a változás nem is olyan könnyű.

14.

Hang: Hallottál a sok szeráfról?

Hang: Tökéletes.

Jézus: A szeráfok angyalaim közül nagyon közel állnak Isten trónjához, a legközelebb, mert a szeretet bennük a legtökéletesebb. A Mennyben lakó szentek közül minél nagyobb szeretet lakik bennük, annál közelebb állnak a Szentháromsághoz.

15.

Hang: Nem ismerjük nemzetünket, ennek arcát.

Hang: Hamarosan bekövetkezik.

Jézus: A nemzet arcát nem a vezető politikusok határozzák meg, hanem a nép túlnyomó akarata. Ez hamarosan megmutatkozik.

16.

Hang: Meg kéne beszélni.

Jézus: A családokon belül kellene megbeszélni a nyomasztó problémákat, nem pedig kifelé a barátokkal, kollégákkal, ismerősökkel. Mert ezek a problémák csak a családra vonatkoznak. Ha kikerülnek az emberek közé, pletyka lesz belőle.

17.

Hang: Úgy igazítottam, ahogy kellett, hogy igazítsam.

Hang: humánus.

Jézus: Az ember életének eseményeit úgy igazítottam, hogy végül a jó és rossz fordulatok lelke hasznát szolgálják. A humánus gondolkodás kétélű dolog. Mindig azon múlik, hogy pozitív vagy negatív, hogy milyen célja van vele. Ha az a cél, hogy a migráció beáramlása összekeverje a nemzeteket és eltüntesse a határokat, akkor rossz. Ha pedig az a célja, hogy a bevándorlókat saját hazájukban támogassa anyagilag, hogy otthon maradhassanak, akkor pozitív.

18.

A Szent Vérről volt szó.

Kép: Egy nagy ragyogó vércsepp.

Kép: Jézus képe a torinoi lepelről.

Jézus: A nagy vércseppből azért árad gazdagon a fény, mert megváltásommal megdicsőítettem Véremet, és egész Istenségemet.

19.

A Szentmise után Szentségimádásra gondoltam.

Jézus: Az igaz, hogy a Szentmise a legmagasabb rendű liturgia, mégis a Szentségimádás az ember és Isten legmélyebb egymásba merülését a legbensőségesebben fejezi ki.

20.

A németek szorgalmazzák, hogy a protestánsok a katolikus templomban szentáldozáshoz járulhassanak.

Érzés: A protestánsok, ha katolikus szentségekhez akarnak járulni, át kell, hogy térjenek a katolikus vallásra úgy, hogy katolikus módon keresztelkednek meg, mint ahogy számos esetben van erre példa.

Jézus: Németország elől jár a reformok meghozatalába. Bizony bűnös dolog a protestánsok áldoztatása.

21.

A különböző, Szentélekről elnevezett közösségekről volt szó, és a Szentlélek adományairól e közösségekben.

Jézus: Isten szemében nem a vallás számít, hogy melyik lélek hova tartozik, hiszen nem tehet róla hova született, hanem a szeretet, és az irgalmasság cselekedetei. Ezért Szentlelkem ott árad ki, ahol akar.

22.

Szentmisén a szentáldozási sorban álltam.

Hang: Sebzett.

Jézus: Nem a te szentáldozásodra gondoltam, hanem az Én sebzett szívemre, amely azok miatt vérzett, akik méltatlanul áldoztak azon a szentmisén.

23.

Hang: Hogy nem adja ki magát.

Jézus: Aki nem adja ki magát Nekem, magába zárja bűneit, nem bánja meg, és nem járul szentgyónáshoz, az nagyon rossz úton jár.

24.

Hang: Csönd a sötétségben.

Jézus: Van, amikor lelki sötétség borít el, melyben elveszem érzelmeidet, így teszem próbára kitartásodat.

25.

Hang: Szívélyességen-felüliség.

Jézus: Én azt a szeretetet értékelem nagyobbra, amely nemcsak udvarias és kedves, szívélyes, hanem őszinte érzelmet takar, együtt érző szeretetet, megbecsülést a másik iránt, törődést a felebarát lelkével.

26.

Arra gondoltam, vannak, akik irigykednek ránk.

Jézus: Ne fájjon az irigység neked, foglalkozz az Én véleményemmel.

27.

Az Égi „karrier”-ről volt szó, hogy ki hová jut a Mennyben.

Jézus: Szép-szép a dicsőség utáni vágyakozás, de legfontosabb célotok ne az égi „karrier” legyen, hanem az Én dicsőségemnek emelése, hogy egyre nagyobb örömet nyújtsatok Nekem azzal, hogy a lelkek sokaságát mentitek.

28.

Az egészségügyi miniszter, ki egyben orvos is, mondta, ha a 10 parancsolatot betartanának, 75%-a a betegségnek nem lenne.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Kép: Fény.

Jézus: A betegségek legnagyobb részét stressz okozza, és mély lelki sebek. Igaza van a miniszternek, sokkal kevesebb lenne a beteg, ha a szeretetlenség és gyűlölet helyett béke és szeretet uralkodna a Földön. Hogy örülne ennek az Én Szentséges Szívem.

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr4614102265

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.