Isten szemével

2018.05.07. 07:14

2018.05.06.

1.

Fatimai Szűzanya szobor volt körúton Magyarországon, Budapesten. A szobrot a Parlamentbe is elvitték, a Szent Korona elé, ahol imádkoztak is. Többek, kik szemtanúi voltak ennek az eseménynek a Szent Korona előtt, nagyon meghatódtak.

Érzés: A Szent Korona nagy ereje besugározta a fatimai Szűzanya szobrot, megtisztította mindenféle hatástól. Bárhová viszik a továbbiakban a szobrot, a Szent Korona ereje sugárzik belőle.

Jézus: Drága kislányom, a Szent Korona hatalmas, természetfeletti erővel rendelkezik, és ezt a természetfeletti erőt rásugározta a fatimai Szűzanya szobor másolatra. Ezzel, ha bármi tapadt volna hozzá a szoborhoz, az mind eltűnt róla. Az Egyházvezetés részéről a fatimai szobor másolatok szétküldése a világba pozitív cselekedet volt, mert erősítette Mennyei Édesanyátok üzeneteit, hogy térjetek meg, imádkozzatok, mondjátok a Rózsafüzért, és engeszteljetek.

2.

Kép: Mi olyanok vagyunk, mint egy energiatartály. Ha negatív dolgokkal foglalkozunk, pl: ki mit csinál és miért, az energiánkat szétaprózzuk, kevesebb marad arra, amire kell. Ha az össz energiánkat pozitív dolgokra fordítjuk, a legtöbbet hozzuk ki belőle.

Jézus: Azt üzenem minden engesztelőnek, hogy ne a hibákkal foglalkozzanak, hanem inkább mások erényeivel, jócselekedeteivel. A lelkük csak így tud előrehaladni, így tudnak erősödni. Ha mindig a rosszat nézik, az ítélkezés bűnébe eshetnek, és visszafejlődnek.

3.

Kép: Budapest utcáin katonai kocsik, kamionok haladnak jobbra.

Kép: Kék fény.

Jézus: Ellenségem ijesztgetni akar a háború előszelével. A kék fény Édesanyámtól, a Béke Királynőjétől származik, lelked békéjét akarja biztosítani.

4.

A múltból visszatérő rossz emlékekről, gyengeségekről, ítélkezésről, és azok elkerüléséről volt szó.

Jézus: Drága kislányom, a múltból visszatérő emlékektől csak egyféleképpen lehet szabadulni, ha nagyon elfoglalod gondolataidat, Bennem élsz, vagy a mindennapi teendőidet végzed. Mert ahogy ledőlsz az ágyra, vagy a fotelba, a gonosz kihasználja az időt, a helyzetet, és eléd tárja a múltat. Ha azonnal nem zavarod el, uralja az értelmedet, és elkezdesz spekulálni, hogy mikor mivel bántottál meg Engem vagy az embereket, melyik döntésedet rontottad el, vagy mikor választottad a jó utat. Tehát, a jelenben élj, foglald el magad valamivel, és ne vájkálj a múltban. Szinte minden engesztelő gyermekem szabadulni akar még a bocsánatos bűnöktől is. Elmegy gyónni, és komolyan elhatározza, hogy többé ugyanezt a bűnt, amit meggyónt, nem fogja elkövetni. De sajnos az ördög nem alszik. Belekerülsz olyan ember társaságába, aki szeret ítélkezni. Te, aki tudod, hogy ez tilos, próbálod védelmedbe venni azt a harmadikat. De mivel a vád igaz, a gonosz a te eszedbe beültet egy rossz emléket, és kibuggyan belőled. Nem akarsz megbántani, de már ott a lelkeden a bűn. Vannak engesztelők, akik még nem szakadtak el egészen a világtól, és nézik a TV filmeket. Ó, nem akarnak ők paráználkodni, de az ártatlannak látszó filmben hirtelen beugrik egy ágyjelenet. Ha van annyi ereje, azonnal kikapcsolja a TV-t, és ami történt, csak kísértés maradt. De ha még gyenge a lelke, győz a kíváncsiság, és végignézi a darabot. Szegénykének a lelke paráznaság súlyos bűnével megfertőződött. Ezek a váratlan kísértések a szentgyónás napján is előfordulhatnak. És hiába gyónta meg az ítélkezést, vagy a gondolati paráznaságot, újra a gyóntatószékben találja magát. Ettől csak úgy lehet megszabadulni, ha az ember a kínálkozó alkalmakat tudatosan kerüli. Pl: nem néz a TV-ben filmeket, helyette imádkozik. Az ítélkező ismerőseivel próbálja kerülni a kapcsolatot. Ha mégis találkozik vele, minden erejét összeszedve ellenáll az ítélkezésnek.

5.

Mesélték: Egy valakinek Hindu hozzátartozója azt mondta, hogy ha veszélyben van, hívja Jézust. Egy alkalommal az illető egy őserdőben tartózkodott, amikor egy nagy kígyó termett elé. Azonnal az Úr Jézust hívta, és a kígyó elment. Az illető ezek után a Kereszténnyé vált.

Jézus: Mivel a Hindu vallás hamis oldalról származik, a követője hiába kér segítséget bármely Hindu istentől, csend rá a válasz. A gonosz örül, ha áldozata bajba kerül. A Keresztény gyermekem mennyivel jobb helyzetben van. Csak hívnia kell Engem, és Én elhárítom a veszélyt, vagy megoldom a problémáit.

6.

Egy pap arról beszélt, hogy amikor a Zsidók felismerik, hogy Jézus hozzájuk tartozik, nem lesz vége a lelkesedésüknek.

Érzés: A Keresztények ugyanolyan örömöket fognak tudni tapasztalni, amikor eljön a Nagyfigyelmeztetés, mert a Szentlélek Isten megvilágítja az embert az Igazságban, és lelkük állapotától függően tapasztalhatják az Úr jelenlétét.

Jézus: Az előadó pap arra gondolt, hogy a frissen megtérők hite az újdonság erejével hat, és nagyon lelkesen követnek Engem. És ti Keresztények hozzájuk hasonlóan a Nagyfigyelmeztetéskor egészen ki fogtok cserélődni. Istenszeretetetek és hitetek óriásivá nő, bátrak, és elszántak lesztek. Tulajdonképpen Isteni Irgalmasságomnak a megnyilatkozása mindenkire hatalmas erővel fog hatni. Mindegy, hogy zsidó, keresztény, iszlám-hitü, vagy hindu vallású.

7.

Arról volt szó, hogy a szellemnek tüzessé kell válnia, és mindez a szíven keresztül történhet meg.

Érzés: A szeretet olyan, mint a tűz. Minél jobban járjuk az Úr útját, tanításait tisztán követjük, a Szentségekkel élünk, gyakoroljuk a szeretetet, irgalmat, annál nagyobb tűz ég bennünk.

Jézus: Az Istennek hátat fordító gyermekeim szelleme rideg, hideg, és közömbös a túlvilági dolgok iránt. Szeretete leszűkül önmagára és családjára. A szíve így csak szűk körökben működik. A mélyen hívő engesztelő gyermekeim szelleme bőségesen tele van tűzzel és lelkesedéssel. Ezt a tüzet a Szentmise és a szentségek táplálják. Ezek a Szent dolgok megérintik érzelmeit, szíve kitágul, felmelegszik, és szellemét tüzessé teszik.

8.

Olvastam: A Mennyországban a Mennyei Trón a Mennyország közepén van a magasban, ahová lépcsők vezetnek fel, a közelében a Mennyei Oltár. A földi templomokban a Szentély ehhez hasonlóan van, illetve kell, hogy legyen kialakítva, ezért van az, hogy az Oltáriszentség a tabernákulummal az oltáron helyezkedik el.

Jézus: Ez a tanúságtétel megfelel az Igazságnak, mert a Szentháromság Trónja a Menny közepén, magasban, kiemelve helyezkedik el. Ennek mintájára az Egyház a templomokban a Szentélyt magasabbra emeli, és az oltár tetejére teszi a tabernákulumot, benne az Eucharisztiával. Milyen szomorú látvány, amikor egyes helyeken oldalra, vagy mellékterembe helyezik az Én testemet és Véremet, mintegy egészen mellékes dolgot.

9.

Kép: A szüleim előttem állnak egymás mellett a Mennyországban.

Egy tanúságtétel szerint: Akik házastársak voltak a Földön, a Mennyországban azon a szinten lesznek, amelyet kiérdemeltek a Földön, azaz külön-külön.

Egy másik tanúságtétel szerint: A földi házastársak kérhetik az Urat, hogy együtt maradhassanak a Mennyben is.

Jézus: Egyik tanúságtétel sem helytálló teljesen. A Mennyben minden másképpen van, mint ahogy ezek a tanúságtevők elmondják. Ezeket nem kell firtatni, és nem kell róluk beszélni, mert könnyen az ezotériába találjátok magatokat. Ezek Mennyei titkok, majd mindent megtudtok.

10.

Hang: Mert minden képet.

Kép: Egy férfi kártyalapokat helyez egy asztalra.

Jézus: A külön-ítéleten a képen a ti lelketek van. Én minden képet alaposan megnézek, mindegyik más és más. Minden ember oda kerül, amelyik helyet kiérdemelte. Rakosgatom a lapokat, felül kevesebb van, ők egyenesen a Mennybe jutnak. Az alatta lévő sorban sok-sok lap sorakozik, rájuk a tisztítóhely vár. A legalsó sorban már kevesebben vannak, ők a kárhozottak közé kerülnek, mert ezek a lelkek Tőlem egészen eltávolodtak, és nem akarnak Velem élni. Nem akarnak bocsánatot kérni, és leborulva imádni Engem.

11.

Kép: Egy valaki több kártyalapot tartott a kezében, egyet közülük nekem adott, utána a többit szétcsúsztatta a kezében. A lapokon különböző ábrázolások voltak.

Jézus: A lapokon a megbánt, meggyónt bűnök után járó tartozások voltak feltüntetve. Az egyiken több, a másikon kevesebb. Kiemeltem egyet a sok közül. A kezedbe adtam, és te láttad, hogy a tartozást még itt a Földön le kell vezekelned.

12.

Hang: Semmit sem kell csinálnotok, hanem azt úgy, hogy...

Kép: Egy egyén egy dombon a hátán feküdt, és pihenve elmélkedett.

Jézus: Én sosem nézem, milyen helyzetben imádtok Engem. Hogy ültök, térdeltek, arcra borultok, vagy hátatokon feküsztök, az Nekem mindegy. Semmi mást nem kell csinálnotok, csak elmélkedve, szemlélődve imádkozni, és Én gyönyörködöm bennetek.

13.

Egy beteget gyógyítottak kézrátétellel és imával.

Kép: Piros fény egy kehely felett.

Jézus: Gyógyítás közben Szent Vérem kelyhéből bocsátottam ki piros fény alakú gömböt, és ennek gyógyító erejét alkalmaztam. Így enyhítettem a beteg fájdalmát.

14.

Hang: Minden ilyen titkának Isten az...

Jézus: Az Ég minden titkának Isten az elrejtője. Nem fed fel előttetek mindent, nem is szabad kíváncsiskodni. Mindent megtudtok a maga idejében, amikor az Atya hazahív benneteket.

15.

Az emberi szívekről volt szó.

Jézus: Mindenkinek más a szíve. Az egyik üres, a másik fekete, a harmadik lángoló, a negyedik csupa dísz.

16.

Hang: Egy új csillag.

Jézus: A Szentek csillagként világítanak az Égben. Mikor meghal egy alázatos, tiszta, Istent szerető lélek, egy új csillag jelenik meg. Az Angyalok és Szentek örvendezve veszik körül.

17.

Hang: Kérek szépen zsebkendőt.

Jézus: Olyan sok sötét bűnt látok a világban, hogy záporesőként megeredt a könnyem. Kérek egy zsebkendőt, hogy letörölhessem.

18.

Hang: Megajándékozlak.

Jézus: Ahányszor segítesz egy legkisebbnek, aki a segítségedet kéri, mindig megajándékozlak hálával. Lehet, hogy már itt a Földön megkapod, lehet, hogy összegyűjtöm neked az Örök Életre.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr3613967822

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.