Isten szemével

2018.04.30. 09:36

2018.04.29.

1.

Énekhang: Győztetek, győztetek.

Jézus: Nektek magyaroknak nincs okotok aggodalomra, mert mindig veletek vagyunk. Látod, a múltkor is győztetek a szavazáson.

2.

Hang: Tessék bemutatni.

Kép: Angyalok hoznak a kezükben egy kelyhet, mely tele van égi kincsekkel.

Hang: Az anyaországnak.

Jézus: Magyarország igaz, hogy fel fog emelkedni, de nem önerőből, hanem Égből jött kegyelmek, kincsek erejéből. Amikor az ország megkapja mindezt, egy ünnepélyes szentmisével kell megköszönni ezt a gazdag ajándékot.

3.

Hang: Majd egyszer látjátok.

Jézus: Majd egyszer látjátok ti engesztelők, hogy megvalósul álmotok, és újra Keresztény Magyarországgá váltok. Ebben nagy szerepe lesz a Nagyfigyelmeztetésnek, mely megelőzi ezt a változást.

4.

Arról volt szó, hogy a hála újabb adományra indítja az Urat.

Érzés: Amikor valaki tesz értem valamit, én is hálát érzek, és indíttatást, hogy azt valahogy viszonozzam. Ha az emberbe ez bele van ültetve, akkor mennyivel hálásabb az Úr.

Jézus: A hála a legszebb erények közé tartozik. Nektek embereknek is felmelegszik a szívetek, ha érzitek a hálát a jótéteményetekért. Az Úrban minden erény fokozottan van jelen. Ha látja, hogy mindent megköszöntök, igyekeztek meghálálni, akkor ez arra készteti, hogy újabb és újabb kegyelmekkel halmozzon el.

5.

Kép: Egy arany szentségtartó a sarokban áll a földön.

Jézus: A közeljövőből mutattam meg neked, hogy eljön az idő, mikor semmi becsülete nem lesz az Eucharisztiának, félreteszik a sarokba. Már ma is tapasztalhatjátok, hogy egyes helyeken a tabernákulum eltűnik a középről, és egy félreeső helyre kerül.

6.

Arról volt szó, hogy a bűnös lélek, ha közeledik Istenhez, Isten lángja, tisztasága égeti őt, és nagy szenvedést okoz neki, a lélek nem tudja elviselni Isten jelenlétét. Ezért szükséges a Purgatórium.

Olvastam egy írásban: Egy nagyon bűnös ember meghalt, a lelke panaszkodott, hogy igazságtalan Isten, hogy a bűnöst nem engedik be a Mennyországba. Egy Angyal jött érte, elvitte a Mennyországba, és külön kérte a bűnöst, lépjen be a Trónterembe. A bűnös lélek egy ajtó mögül merészelt csak bekukucskálni, és ráemelni tekintetét Istenre. Ahogy meglátta Istent, és ahogy meglátta Őbenne önmagát, azonnal a Pokolba repült a Purgatóriumot is átugorva. Senki nem ítélte el a lelket, sem Isten, sem Angyal, hanem ő saját maga ítélte magát a kárhozatra.

Olvastam egy másik írásban: A Mennyben élő, alacsonyabb szintű lelkek előtt az Úr lefátyolozza a teljes dicsőségét, hogy el tudják viselni az Úr jelenlétét, és így tesznek a magasabb fokon élő lelkek is az alacsonyabb szintű lelkekkel, hogy ne érezzék az alacsonyabb rendűséget.

Jézus: Dicsőségem fényének osztogatásával bölcsen gazdálkodom. Mivel a Mennyben a lélek fejlődésének megfelelően különböző szinten állnak a lelkek, dicsőségük más és más, ezért nem egyformán mutatkozom előttük. A legmagasabb szinten állók élvezhetik teljes dicsőségemet. Akik még a lelki fejlődés alacsonyabb szintjén élvezik a Mennyországot, ők kevesebbet tudnak befogadni fényességemből. Az Én legnagyobb Szentjeim ebben is követnek Engem. Elrejtik dicsőségük fényét azok előtt, akik még nem tartanak ott, ahol ők.

7.

Arról volt szó, hogy Isten neve benne van az Angyalban is.

Érzés: Isten neve a mi életünkben is belénk vésődik itt a Földön, csak tőlünk függ, hogy milyen mértékben. A Mennyben kapott új nevünk a földi cselekedeteinktől függ, saját magunk formáljuk azt a tevékenységeink által.

Jézus: Isten minden teremtményének ad egy nevet, és ezt a nevet Önmagából adja, de van benne a ti földi karakteretekből, mert olyan nevet kaptok, amire itt a Földön tetteitekkel rászolgáltatok, és ami legjobban jellemző rátok. Ezért két teljesen egyforma nem lesz a Mennyországban.

8.

Arról volt szó, hogy ami az ember fejében van, az ember szívéhez kell, hogy jusson.

Érzés: Az információt, ami az embert eléri, először az agy veszi fel és dolgozza fel. A szabad akaratunk által az információ a szívünkbe jut, ott formálódik, hozzákapcsolódik ahhoz, ami már a szívünkbe beépült, majd ezt sugározza ki magából az ember, erről beszél.

Jézus: A hittel, Istennel, túlvilággal kapcsolatos ismeretek a könyvekből, elmélyült beszélgetésekből, Égiek üzeneteiből kerülnek a fejedbe, és ezek az ismeretek megérintik a szívedet, majd újra a gondolataidon keresztül eljutnak másokhoz. Ez az útja a felvett információk terjedésének.

9.

Arról volt szó, hogy az Őrangyal fizikai értelemben is tud segíteni az embernek adott esetben.

Olvastam: Pio atyától ment egy házaspár kocsival az autópályán hazafelé, amikor a kocsijuk lerobbant, víz kellett bele. Nem tudták, hogy mi tévő legyenek. Megjelent egy férfi előttük az autópályán, és tanácsot adott, hogy milyen irányba tudnak átvágni gyalog a földeken, hogy kutat találjanak. Mire megfordult a házaspár, a férfi eltűnt. Eszükbe jutott, ez a valaki akár Pio atya Őrangyala is lehetett, mivel tanácstalanságukban imádkoztak Pio atyához.

Jézus: Múltban és a jelenben egyaránt előfordulnak olyan esetek, hogy Őrangyalotok helyettesít titeket, és ezáltal megvéd valamitől, vagy elvégzi a rátok váró feladatot.

10.

Hang: Hol felismerek, hol segítek.

Jézus: Az egyik gyermekemnél felismerem a Szentlélek által beleültetett sok erényt, és gazdagon megáldom érte. A másik gyermekemnél látom a gyengeséget, a gyarlóságot, a bűnök veszélyét, és segítek neki a fejlődésben.

11.

Arról volt szó, hogy az egyéni ítéleten van, aki vádolja az embert, van, aki védi.

Jézus: Mikor a gyermekem kileheli a lelkét, és elém kerül, egyik oldalán ellenségem áll, a másik oldalán az Őrangyala. Az Őrangyala védi, ellenségem pedig vádolja.

12.

Arról volt szó, hogy az Angyalok látják-e az ember gondolatát, elvégre mindent lejegyeznek az élet könyvébe.

Jézus: Az Angyalok Istentől kegyelmekkel bőségesen megáldott Lények, akik még a gondolataitokat is látják.

13.

Több történet van arról, hogy szenvedő lelkek kerestek fel egyéneket, hogy imádkozzanak értük, mert nem teljesítették be annak idején a kötelességüket, ahogy kellett volna, amikor még itt éltek a Földön. A mulasztásukért kell szenvedniük a tisztítótűzben. Pl: Pio atya kolostorában éjjeli órákban arra lettek figyelmesek, hogy valaki a kis kápolna ajtaját kinyitotta, bement, és tüsténkedett a gyertyák körül. Később kiderült, hogy ez az egyén abban a kolostorban élt korábban (könyvekben, amelyekben lejegyezték a tagok neveit, és hogy meddig élt, megtalálták), és az egyik feladata az volt, hogy az oltáron lévő gyertyákat tegye rendbe, amit annak idején nem vett komolyan.

Érzés: Minden feladatunkat komolyan kell vennünk, még a legapróbbakat is, és amit ígérünk, be kell tartani, mert különben súlyos következményei lehetnek.

Jézus: Papokra és hívekre egyaránt vonatkozik, hogy ígéreteiket be kell tartani, mert különben szeretetlenséget követnek el, amiért felelniük kell a tisztítótűzben.

14.

Arról volt szó, hogy az Angyalok nem olyan felületesen nézik az Úr szenvedésér, mint mi emberek.

Érzés: Ha kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy jobban, mélyebben átérezhessük szenvedését, Ő segíteni tud nekünk ebben.

Jézus: Az Angyalok sokkal mélyebben átélik kínszenvedéseimet és kínhalálomat, mint ti, pedig nem is értük szenvedtem és haltam meg. Ők segítenek nektek abban, hogy érzelmeitek ilyenkor fellángoljanak, ha lassabban imádkoztok, minden gondolaton elidőztök, és szemlélődve lelketeket odaküldve a keresztútra imádkozzátok a rózsafüzéreket. Ha végigrohantok rajta, szívetek aludni fog, és csak az akaratotok vezet. De Én még így is elfogadom imáitokat. Ilyenkor, amikor lelki szárazságban vagytok, érzelmeiteket kölcsönveszem egy kicsit, és elviszem azoknak a szegény gyermekeimnek, akik mindig csak gépiesen tudnak csak imádkozni.

15.

Arról volt szó, hogy a vadházasság, homoszexualitás, genderizmus nem hoz gyümölcsöt, vagy nem jó gyümölcsöt hoz, mivel a gyermekeket nem Isten útjára tanítják.

Jézus: Ó gyermekem, Édesanyám és Én sokat sírunk és szomorkodunk gyermekeink erkölcstelensége felett. Bizony, akik nem kötnek szentségi házasságot, azok nem jó gyümölcsöt teremnek. Ha születnek is gyermekek, semmi vallásos nevelést nem kapnak. Azért őrködök fölöttük is, vigyázok rájuk, és a gonosszal harcolok a lelkükért. Az ilyen áldatlan családokért is. A Nagyfigyelmeztetéskor Szentlelkem kinyitja a szemüket.

16.

Miséző Görög Katolikus és Római Katolikus papokról volt szó. A Görög Katolikus pap pappá szentelés előtt megnősülhet, a Római Katolikusoknál a pap nem nősülhet, annak ellenére, hogy némelyik apostolnak is volt felesége, mint pl: Szent Péter apostolnak.

Jézus: Az igaz, hogy az Egyház születésénél az első miséző papoknak még volt családja. De a cölibátus lehetővé tette a papságnak, hogy osztatlanul adja oda magát Nekem és a híveknek. De sajnos sok felszentelt gyermekem megszegte a tisztaság ígéretét, és azzal a védekezéssel, hogy nincs szüzességi fogadalom, bűnös kapcsolatokat létesítettek. Az ilyen pap sokkal nagyobb sebet üt a Szívemen, mint az a Görög Katolikus pap, akinek van felesége, és 5 gyermeke, és tele van családi gondokkal. Ideális megoldás az igazi cölibátus lenne, amelyben csak Én lennék papjaim szívében. Ezt kívánom, hogy megőrizze az Egyház. A Görög Katolikus és a Római Katolikus vonal, mindkettő megmarad az Én eljövetelemig.

17.

Hang: Nekünk missziós csomagunk van.

Kép: Egy nagy tölcsér alakú virágot több szerzetes nővér vesz körül.

Jézus: Mi Égiek, a Szentháromság, a Szűzanya, az Angyalok és Szentek segítségével olyan missziót végzünk, hogy a mai fennálló szerzetes rendeket óhajtjuk megtisztítani. A tölcsér alakú virágnak, amely a nővérek lelkületét fejezi ki, hófehérnek kellene lenni. Sok az Én felszentelt leányaim között, akiben kevés az engedelmesség, az alázat, és sajnos folt esik a tisztaságukon.

18.

Kép: Egy gyönyörű szép Angyalszerű Lény szárnyakkal jobbra repül.

Jézus: Ez az Angyalszerű Lény az Én maradék Egyházam jelképe. Jobbra repül, a szeretet és a tisztaság világa felé, az Új Világ felé.

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr8113944960

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.