Isten szemével

2021.01.13. 20:28

2021.01.12.

1.

Sokan aluszékonyságra, fáradékonyságra panaszkodnak, mások álmatlanságra, vagy akár fejfájásra is.

Érzés: A levegő tele van méreganyaggal, és a különböző sugárzások is nagyban hatnak ránk.

Jézus: Drága gyermekem, az ördög érzi a vesztét. Az embereit arra bíztatja, hogy a fejlett technológia eszközeivel egyre jobban gyengítse le gyermekeimet, hogy immunitásukat elveszítve ne tudjanak ellenállni a harmadik hullámnak, a koronavírus harmadik hullámának.

2.

A 2021-es évről volt szó.

Hang: Nagyon meg fog változni minden.

Jézus: Drága, Hozzám hű gyermekeim, már ebben az évben is meg lesztek próbálva, különösen a vakcinával kapcsolatban. Halljátok a TV-ben a felszólításokat, az oltás sürgetését. Ezért csalódást éreztek a kormány felé. De ti csak tartsatok ki. Akik a kegyelem állapotában maradnak és ellenállnak a védőoltásnak, azok különös oltalmamban fognak részesülni. Csak Nekem higgyetek.

3.

Hangom: Óvd meg Uram az országot (Magyarországot) a vakcinától!

Hang: Nem fogom.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Hang: Magatoknak kell védekezni ez ellen.

Hang: Elválasztásban lesz részetek.

Jézus: Drága gyermekeim, Én megmondtam jó előre, hogy ez az oltóanyag nagyon veszélyes, az ördög gonosz szándéka van mögötte. Nem segítséget jelent, hanem egy hiszékenységen alapuló népírtást. Csak egy módon védekezhettek ellene, ha szót fogadtok Nekem. Ez egy igazi szétválasztódás lesz teremtményeim között. A nagyobbik rész engedetlen Velem szemben, a kisebbik rész gyermeki módon elfogadja tanácsomat.

4.

A vakcináról és következményeiről volt szó.

Kép + Érzés: Aki felveszi a vakcinát, a későbbiekben olyan betegség jön, hogy érzékenyít a betegség elkapására, fekélyek jelennek meg az arcon. Nem lesz olyan következmény nélkül, hogy valamiképpen ne látszódjon azon a személyen, aki felvette a vakcinát.

Hang: Őrületes fertőzöttségnek lesztek kitéve.

Kép: Jézus szelíd arca.

Jézus: Sokan azt gondolják, hogy ez az oltás lezárja ezt a járványos korszakot. Ez bizony nem így lesz. Vírus-vírus után jön. Egyre erősebbek és veszélyesebbek. A vakcinák csak látszólag segítenek, mert szomorú következményei lesznek. Ellenségem, a gonosz ezt a védőoltást az emberek megnyomorításának és kipusztításának eszközéül találta ki. Akik felveszik, fokozatosan elveszítik ellenállóképességüket. Az oltás, ami most segítségnek tűnik és nem észlelhető egyelőre semmi mellékhatása, később súlyos betegségeket, gyógyíthatatlan fekélyeket és halált okoz. A legszörnyűbbé akkor válik, amikor ellenségem számát is belerejtik. Az embereknek nemcsak a testét, hanem a lelkét is megölik. Ti, hűséges, szófogadó gyermekeim, minden bajtól mentesek lesztek, mert Én védelmem alá veszlek titeket. Törekedjetek a teljes tisztaságra és szeretetre, mert csak a kegyelem állapotában lévőket tudom megmenteni.

5.

Az üldözés korszakáról gondolkodtam.

Hang: Rejtőzködő Egyház lesz.

Kép: Az antikrisztusi korban lévő társadalmak:

- Rejtekhelyek, menedékek, melyek olyanok, mint oázisok a komputerizált világban, akár láthatatlanok a többiek számára.

- Komputerizált világ, ahol a bechipezettek élnek, ezek között vannak az üldözők.

- táborban, lágerekben élők, kik nem vették fel a chipet.

- szabadon bujkálók, kik nem vették fel a chipet, nincsenek kegyelmi állapotban.

Kép: Valaki pappal megy, keresik a szabadon bujkáló embereket, és mennek a lágerekbe, hogy gyóntassák és megáldoztassák őket.

Kép: A rejtekhelyeken lévők imádkoznak, mintha a testüket az Úr alkalmassá tette volna különböző dolgokra: hogy láthatatlanná váljanak, bilokálódjanak, hogy kicsússzanak az ellenség kezéből. Ez nem észrevehető változás egy közönséges ember számára.

Egy pap a szentmisén arról prédikált, hogy önkéntesen kell vállalni a keresztutat, megpróbáltatásokat.

Érzés: Most komoly válaszút előtt állunk. Önkéntesen és tudatosan választható a vakcina felvétele, vagy az elkülönülés a társadalomtól a vakcina fel nem vétele által.

Kép: Jézus balra fordulva.

 

Jézus: Az antikrisztusi világban csak a rejtekhelyek lesznek megbízható menedékek, a kegyelem állapotába lévő és a vakcinát elutasító embereknek. Nemcsak a jó keresztények tartják távol magukat az oltásoktól, hanem Istentől távol élő, közömbös emberek is. Amikor tapasztalják, hogy elkezdik üldözni és hátrányos helyzetbe juttatni őket, próbálnak elbújni. Akiket megtalálnak, lágerekbe gyűjtik, hogy „ne fertőzzék meg” a többieket. Szörnyű sors vár rájuk, éhen halnak, szomjan halnak. Nagyon nehéz feladat vár közületek, a legáldozatosabbakra. Óvatosan megközelíteni a lágereket, vállalkozó papok segítségével felvilágosítani őket a hit dolgában, és táplálni őket az Oltáriszentséggel. Ez veszéllyel jár, és az Én áldozatos gyermekeim közül vértanúk is lesznek. Erre a szent vérre nagy szüksége van a világnak az utolsó nemzedékek megmentéséhez. Atyám mindenkit üdvözíteni akar. Segítsetek Neki! Az önkéntes segítők, akik nem félnek az antikrisztustól és embereitől, Égi segítséget kapnak, testük különös adottságokkal fog rendelkezni. Pl: bármikor eltűnhetnek, egyszerre több helyen is lehetnek.

6.

A szentmisén a pap a szabadságról beszélt.

Gondolat: A gondolataim a mi időnkről és a vakcina körül forogtak. Bátorságot kértem az Úrtól.

Érzés: Ahogy mondtam az Úrnak: „bízom Benned”, és ténylegesen átadom Neki a vezetést és az irányítást, mindenféle gyötrő bilincs leoldódik rólam, és a szabadság érzése kerít hatalmába. Ez a teljes szabadság érzés semmihez sem fogható, és azt az érzést adja, hogy csak Istenhez tartozok, és minden emberi ítélet leolvad rólam. Azt is tudom, hogy mindez az Úr segítsége nélkül nem megy.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Ti, akik nem veszitek fel a vakcinát, lélekben egészen szabadok lesztek. Majd nehézségeket fognak támasztani veletek szemben, mert semmihez nem lesz jogotok, még a vásárláshoz, utazáshoz, orvosi ellátáshoz sem. Bizony nagy bátorság kell a lelketeknek, és ha ezért imádkoztok, megadom nektek.

7.

Az ember genetikai állományáról volt szó, az emberi tulajdonságokról, és hogy sok minden bele tud épülni a génállományba.

Azokra a tudósokra gondoltam, kik génsebészettel foglalkoznak.

Kép: Laboratóriumban kémcsövek, valami gőzölög belőlük. A gonoszok ott vannak a tudósok körül, és sugallják, mit hogyan csináljanak.

Érzés: Így, a gonoszok erőteljesen beleavatkoznak az élet rendjébe, bele akarnak nyúlni a teremtésbe. Ez emlékeztet Ádám és Éva történetére, amikor a gonosz megkísértette őket.

Jézus: Az ember genetikai rendszerében vannak öröklött tulajdonságok, melyeket az ősöktől örökölt, de vannak benne olyan jellemző vonások, amelyek a környezet beavatkozásával, mint tanult tulajdonságok szerepelnek. Itt nagy szerepe van a nevelésnek, a környezet és a szülők ráhatásának. A mai fejlett tudomány az ördög által irányíttatva van. Mint ahogy képes volt a csábítással beleépíteni az engedetlenséget az ember genetikájába, úgy ma is ezt teszi, mert a mai fejlett technológiával nagy változtatásokat képes produkálni az ember génjeivel. Ezt a módszert alkalmazza a vírusok elleni oltásnál. Olyan géneket használ fel, amely engedelmes rabszolgákká tesz milliókat. Ez ugyancsak nem más, mint az emberpár megkísértése, csak fejlett, tudományos módszerekkel. A cél az emberiség elfordítása Istentől, a szabadakarat rossz irányba való terelése.

8.

Arról volt szó, hogy egyes imákat, ájtatosságokat nem tudok magamévá tenni úgy, ahogy elvárható volna.

Hang: Te más kegyelmeket kapsz.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Atyám és Én kifejezetten örülünk annak, hogy minden buzgó gyermekünk más és más imákat választ ki magának. Minden léleknek más az illata. Ez a szent sokszínűség nagyon kedves Nekünk.

9.

A kézben áldozásról volt szó, hogy egyes hívők nem fogadják el a kézben áldozást, inkább nem veszik magukhoz az Oltáriszentséget.

Jézus: Tévednek azok a buzgó gyermekeim, akik azt hiszik, hogy a kézben áldozásért meg fogom büntetni őket. A felelősségre vonás annak jár, aki az egészet kitalálta. Nem a templomokban áldoztató papokat fogom büntetésben részesíteni, mert kézbe áldoztatnak, mert ha ezt megtagadnák, sehogy sem áldoztathatnának, és engedetlenség miatt kitennék őket a papi hivatásból. Így aztán nem maradna, aki megáldoztat titeket. Tehát, ne érezd bűnnek te sem, ha kénytelen vagy kézből áldozni, mert ennek ellenére nagyon szeretlek. Tudnotok kell, hogy a kézbe áldozás nagyon elszomorít Engem, de még nem a Tízparancsolat elleni bűn. Ha most rákényszerítenek erre titeket, fogadjátok el, és ajánljátok fel engesztelésül.

10.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Keresztelő Szent János élete: Amikor Heródes király elrendelte a csecsemők megölését kétéves korig Betlehemben és környékén, Erzsébet és a kis János is kénytelen volt a pusztába menekülni, elhagyva otthonukat. Akkor már Zakariás nem élt. Ők addig maradtak a pusztában, míg a Szent család vissza nem jött Egyiptomból. Erzsébet azt vette észre, hogy a szegényes életkörülmények között élve a ruhájuk nem kopott el, és a kis János ruhája együtt növekedett a kisfiúval.

Gondolat: A Szentírásban ugyanúgy olvasható, hogy amikor a nép a pusztában vándorolt Mózes vezetésével, az ő ruhájuk sem kopott.

Érzés: Ha a menedékhelyekre kényszerülünk, akkor elképzelhető, hogy a mi ruhánk sem fog elkopni.

Jézus: Számtalanszor megmutatta Atyám az emberiség történetében, hogy a bajban nem hagyja magára az embereket. Ételt, ruhát képes megszaporítani, vagy épen tartani.

11.

Kép: Két angyal jön felém, ők egymásra néznek. A kép jobb oldalán lévő angyal zöld ruhában van, hullámos barna haja van, nagyon szép az arca.

Kép: Fény.

Hang: Fellobbanni ettől.

Jézus: Hazátok két őrangyala volt, akik megmutatták magukat neked. Fellobban a szíved a látványtól, hogy ketten is őrzik Magyarországot.

12.

Hang: Magas…

Hang: Elviszem az egészet

Kép: Angyal a budapesti Hősök teréről, ugyanolyan zöld színű, mint a szobor.

Jézus: Magyarország őrangyala a magasból tekint le rátok, és az a szándéka, hogy az egész magyar népet megmentse a pusztulástól.

13.

A különböző szép mennyei ruhákról volt szó.

Jézus: A mennyei ruha a dicsőség fényét, mértékét fejezi ki.

14.

A fejlődésről és a tovább haladásról volt szó.

Kép: A földi születéskor hasonlóság van az emberekben, de a körülmények, a szabad akarat más-más utakra viszi az embereket, és egyre nagyobb távolságban vannak egymástól a fejlődési fokban. Mivel minden egymásra épül, és minden apróság számít, minden bevésődik az emberbe, így a Mennyben is különböző szintekre kerülnek. A Mennyben ugyanúgy lesz fejlődés, továbbhaladás, csak különböző szinteken. Ezek mind-mind egymásra épülő fejlődési szakaszok. Egyszóval, a mostani földi életünkben megalapozzuk a másvilági fejlődésünk további szakaszait és milyenségét.

Jézus: A változás, a fejlődés fogantatásotok pillanatától kezdve megállás nélkül, örökké tart. Itt a földön testetek és lelketek állandó változásban van, pozitív vagy negatív irányban. Halálotok után ez a fejlődés a túlvilágon folytatódik. Csak a kárhozat helye a kivétel. Ott nem növekszik, fejlődik az ember. A tisztítótűzben pozitív, felfelé irányuló változás vár az emberekre. A vezeklés és az érte mondott imák, szentmisék hatására a tisztuló lélek fokozatokon megy keresztül, míg eléri a tökéletes tisztaságot. Itt, a Mennyországban sem áll meg a változás. Ne úgy képzeljétek el, hogy ott örökkön örökké ugyanazon a szinten, dicsőségi színvonalon marad az üdvözült, hanem dinamikus változásban lesz része. Tanítják őket az angyalok, és mindig nagyobb dicsőségre tesznek szert. Mindig többet és többet kapnak Isten tudásából és bölcsességéből. Már az Új Világban is úgy lesz, hogy a magasabb lelki fokon állók segítik a fejletlenebbeket. Ennek következtében mindenki halad az életszentség felé. Ez a dinamikus változás Istentől kapott ajándék.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr5516406086

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása