Isten szemével

2020.12.09. 11:28

2020.12.08.

1.

Érzés + Hangom: Nagyon furcsa ez az élet.

Hang: Támogass Engem!

Jézus: Ne csodálkozz, az utolsó idők apostolai vagytok. Amiket ti éltek át és fogtok átélni, azokat egyetlen nemzedék se látta a múltban. A fontos, hogy e nehéz időben szorosan Mellettem állj, és bártan vallj meg Engem.

2.

Hang: A sötétség órája elkezdődött már bennetek.

Érzés: A sötétség óráit mindenki másképp éli meg a lelkiállapotának megfelelően.

Hang: Hatalmasat küzdesz te ezzel.

Jézus: Ez a járvány azt mutatja, hogy már elkezdődtek a szorongattatások. Te, és akik hasonlóan gondolkoznak, akik a világosság gyermekei, örömmel várják a jelek miatt az Én második dicsőséges eljövetelemet. Viszont, a világ fiai tele vannak félelemmel és aggodalommal, hogy mi lesz velük és családjukkal.

3.

A Nagyfigyelmeztetésről volt szó.

Hang: Végtelen önsajnálatba kezdtek ti.

Kép: Teljes sötétség van, sokan szörnyülködnek, visítoznak, a kezüket a fejükre, fülükre teszik, egyesek balra vannak fordulva, vagy éppen térdelnek.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés, bármilyen sok üzenet szólt róla, megrendíti az egész emberiséget.

4.

Jézus: Virrasztva kereslek Én téged.

Jézus: Éberen figyellek, hogy ezekben a nehéz időkben mit teszel a lelked és más lelkek érdekében.

5.

Kép: Jézus arca.

Hang: Nyílik már az Ég.

Jézus: A megpróbáltatások alatt sokan elgondolkoznak Rólam és a túlvilágról.

6.

Édesanyám betegségéről, szótlanságáról volt szó, mintha „vegetálna”.

Érzés: Fizikailag mintha le lenne gátolva, mintha „börtönben” lenne, mintha meg lenne kötözve. Ez egy nagy áldozat részéről. Olyan, mintha szüntelen „nyelvböjtöt” is gyakorolna.

Jézus: Hogy megengedem édesanyádnak ezt a hallgatagságot és semmittevést, az egyáltalán nem felesleges a lelkének. Kívülről ez értéktelennek látszik, de Én ezzel védem meg őt a ráleselkedő kísértésektől.

7.

Olvastam: Tisztítótűz: A tűz a Purgatóriumban a lélek tisztulását szolgálja, Isten Igazságosságából van, ezért sokkal fájdalmasabb hatású, mint a földön.

Érzés: A földön Isten irgalma van túlsúlyban, ez enyhíti Isten Igazságosságából fakadó szenvedést. Az emberek többsége nem akar önként megtisztulni a földön. De ha akar, Isten segít. Ebben az esetben kétszeres akarat érvényesül, az ember akarata és Isten akarata.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: A világban élő és gondolkozó gyermekeim vakul élik az életüket, és nem gondolnak arra, hogy ennek egyszer vége lesz, és mulasztásaikért a lelküknek felelnie kell. Jobb esetben a purgatórium vár rájuk, ahol Isten igazságosságának a megnyilvánulása következik. Milyen kár, hogy a legtöbbjükben nincs meg a földön a megtisztulásra való törekvés. Pedig, ha meglenne, sok segítséget kapna Tőlünk, Égiektől. A tisztítóhelyen már nem az irgalom működik annyira, hanem Isten igazságosságának alapján minden rossz gondolatért és cselekedetért vezekelniük kell.

8.

Olvastam: Tisztítótűz: Amit felebarátunkkal teszünk, azt Isten úgy veszi, mintha Ővele tennénk. Amit megtagadunk, azt Tőle tagadjuk meg.

Jézus: Az Én választottaim sok fontos feladatot kapnak Tőlem, amihez idő kell. Egyes gyermekeim rájuk akaszkodnak, felesleges kérésekkel zaklatják őket, és rabolják az idejüket. Az igaz, hogy a választottaimnak különösen fontos dolga, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, de a határvonalat az ilyen zaklatók előtt meg kell húzni.

9.

Olvastam: Mt 25,34: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!”

Érzés: Ahogy mi áldjuk az Urat, úgy áld az Úr minket. Ha mi Őt lépten-nyomon áldjuk, Ő is áld minket lépten-nyomon.

Érzés: Ha a Mennyei Atya nem áld meg minket Jézuson keresztük, nem léphetünk be a Mennyek Országába.

Jézus: Az utolsó napon azokat fogom Atyám áldottainak nevezni, akik életük folyamán az irgalmasság cselekedeteit gyakorolták. Mégpedig azért, mert szerettek és áldottak Engem. Természetesen azok is elnyerik a Mennyországot, akik csak életük végén térnek meg. Ez a tökéletes Isteni irgalom. Az Én ígéretem szerint csak azok foglalhatják el az Isten által készített helyüket a Mennyben, akik mindig a szeretet útján jártak.

10.

Olvastam: Mt 25,41: „Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült.”

Kép: Amikor a lélek ki van taszítva Isten kegyelméből, szeretetsugarából, az maga a sötétség és átok.

Hang: Isten maga az áldás.

Kép: A Szentháromság fénye van az angyalokban, kik teljes mértékben Istent szolgálják. Így lesz az emberi lélekkel is, ha a Mennyországba kerül.

Jézus: Az utolsó napon azokat, akikben életük folyamán nem volt szeretet, akik Nélkülem éltek, azokat az örök tűzre küldöm. Az Egyház megreformálásának képviselői tagadják, hogy létezik a pokol. Azt állítják, hogy ez nem fér össze az Isteni irgalommal. Ez oktalanság, mert beleütközik az Isten igazságosságába. Miféle Mennyország lenne az, ahová minden erőfeszítés nélkül bejuthatnak a legsötétebb, leggonoszabb gyermekeim? Csak úgy nyeri el a Mennyország létjogosultságát, ha ott az emberek ragyognak a tisztaságtól és szeretettől. Ezt a ragyogást és fényt Isten árasztja beléjük.

11.

Olvastam: Tisztítótűz: „A tisztuló lelkek egyetlen vágya, hogy viszonozzák azt az óriási szívességet, ha a földi ember segít nekik kiszabadulni, és a Mennybe jutni.”

Érzés: Isten is hálás, a tisztuló lelkek is hálásak, az emberi lélekbe is bele van ültetve a hála. A szenvedő lelkek tudják, hogy ők magukkal szemben tehetetlenek, ki vannak szolgáltatva másoknak, külső segítséggel tudnak csak gyorsabban a Mennybe jutni, ami nagyon fontos a számukra, így, mindenáron viszonozni próbálják. Isten hálából az engesztelésért, lélekmentésért minket sok ajándékkal, kegyelemmel halmoz el.

Hang: Sokszor érdemtelenül is, megelőlegezetten.

Jézus: A hála nem más, mint a Szentlélek Isten egyik szép gyümölcse az emberi lelkekben. Általában azokban erősebb ez a tulajdonság, akik már megtapasztalták a szenvedésben mások segítségét. Ezért van az, hogy a Purgatóriumban, ahol a lelkek magukra vannak hagyatva, nagy hálát éreznek azok felé, akik segítenek nekik a vezeklésben, hogy gyorsabban haladjanak a szabadulás felé. Nektek, akik imádkoztok értük és felajánlásokat tesztek a szegény lelkekért, nemcsak a tisztuló lelkek hálásak, hanem Mi, Égiek is. Hiszen azokon segítetek, akiket Mi nagyon szeretünk. Ti, akikben felfokozottan jelentkezik a hálaérzet, szomorúan tapasztalhatjátok, hogy ez az erény nincs meg mindenkiben. Ez azért van, mert gyenge a hitük és Istenszeretetük, vagy pedig azért, mert nem szoktak hozzá ahhoz, hogy mások a szenvedésükben segítenek nekik.

12.

Olvastam: Tisztítótűz: Bolognai Szent Katalinnak mondta az Úr: „Sok tiszteletet kaptam a szentektől, de még többet a megtisztult lelkektől.”

Érzés: Ez azért van, mert ők már tudják, mi az a borzasztó szenvedés, és nagyon jól tudják, hogy csak Isten kegyelmének köszönhetik szabadulásukat, másodsorban azoknak a földi embereknek, kik imát mondanak értük, misét ajánlanak fel, stb.

Érzés: Még ha szüntelenül leborulva lennék az Úr előtt, akkor sem tudnám kellőképpen kifejezni hálámat az Úrnak. Ez azért van, mert az anyagi világ eltakar, elfed, és elfeledtet dolgokat, nem ismerünk sok mindent. A tisztuló lelkeknek nincs ilyen problémájuk.

Jézus: Nem hiába igaz az a mondás, hogy a szenvedés nemesít. Minél többet szenvedett valaki, akár a földön, akár a Purgatóriumban, annál nagyobb a tisztelet és hála benne. Az igazak szívébe Én adtam azt az elégedetlenséget, hogy nem tud eléggé hálás lenni Nekem. Amíg itt a testben éltek, a gondolkodásotok még olyan állapotban van, hogy nem minden jó jut eszetekbe, amit tettem veletek. Ezért érzitek, hogy elégtelen a hálátok Irántam. De aki közületek a Purgatóriumba kerül, az már sokkal tisztábban lát, és emlékezni tud arra a sok kegyelemre, amit Tőlem kapott. Ezért a tisztuló lelkek hálája erőteljesebb.

13.

Olvastam: Tisztítótűz: Az általunk kiszabadult lelkek meg tudják rövidíteni tisztulásunk idejét, sőt, kieszközölhetik, hogy elkerüljük a Tisztítótüzet, sőt, olyan kegyelmeket tudnak kiesdeni számunkra, amilyenekről még csak nem is álmodtunk.

Hang: Viszonzásul ez.

Gondolat: A tisztuló lelkek is láthatnak dolgokat rólunk és a tulajdonságainkból.

Jézus: Bizony azok a lelkek, akiket imáitokkal és áldozataitokkal, felajánlásaitokkal a Mennyországba juttattatok, mindent viszonoznak nektek. Ők már a tisztítóhelyen is Isten tudásából egy bizonyos mértékig részesednek. Pl: beleláthatnak az itt maradottak életébe. Látják, amint imádkoztok értük. Látják, amikor jó vagy rossz irányba haladtok. Már ott imádkoznak értetek, és hazatérésük után még erősebb bennük a hála, és sok kegyelmet esdenek ki nektek.

14.

Szentségimádáson leborultam az Úr el, és kértem, hogy Karácsonykor nyitva legyenek a templomok Magyarországon, és lehetőleg máshol is.

Jézus: Már nemegyszer mondtam, hogy kérjetek, és kaptok. Amennyiben sokan könyörögnek, hogy a járvány ideje alatt zavartalanul folytatódhassanak a szentmisék, akkor meghallgatjuk kéréseteket.

15.

Az ágyamban ültem nekitámaszkodva egy párnának, tőlem balra a falon egy feszület, az Úr Jézus rajta.

Kép: A lelkem, papírral a kezében odafordul a feszület felé az Úrhoz, mutatja a papírt az Úrnak, és tanácsot kér Tőle, kérdezi az Úrtól, hogy tetszik Neki ez vagy az. Az Úr Jézus balra néz lefelé tekintve, készségesen segít.

Jézus: Ezzel a képpel jelenlétemet éreztettem veled. Tudd meg, minden pillanatban ott vagyok melletted, és figyelemmel kísérlek.

16.

A Szentmisén a pap arról prédikált, hogy a létszükségletre kellene leredukálni igényeinket, mint Keresztelő Szent János.

Kép: Én, barna ruhában, mint egy vándor ballagok a többiekkel tömött sorokban, mint amikor Mózes vezette a népet a pusztában. A legszükségesebb van velem, annak ellenére, hogy sok modern dolog vesz körül minket.

Jézus: A földi élet nem más, mint vándorút a túlvilág felé. Te is egyike vagy a vándoroknak. Az embereket két csoportba lehet osztani, a világ fiai és a világosság fiai. A világ fiai csak az anyagi dolgokkal törődnek, pénz, hatalom, siker, földi örömök, de a világosság fiai egyre jobban kiüresítik magukat, mint Keresztelő Szent János, mindig több és több dologtól megválnak, ami az anyaghoz köti őket, és így haladnak a tökéletesség felé. Te az utóbbiak közé tartozol.

17.

A Szentmisén a pap arról prédikált, hogy Isten gondolatai nem az ember gondolatai, az Ő útja nem olyan, mint az emberé.

Kép: Fényutak vannak egymás felett a magasban, vízszintesen helyezkednek el. Egy ideig megyek az alacsonyabb szinten levő úton, majd egy idő múlva a magasabb szinten levő útra kerülök. Amikor lefelé nézek a mélybe, szédületes látvány fogad.

Jézus: Nemcsak a túlvilágon vannak fokozatok a lelkeknek, hanem itt a földön is. A fényutak, amik a képen egymás felett láthatók, az életszentség útjára lépő földi gyermekeim lelki fejlődésének útjai. Ahogy telik az idő, mindig magasabb fokra lépsz. Mikor visszanézel, akkor látod, hogy milyen nagy utat tettél meg.

18.

A rendről, Isten rendjéről volt szó.

Kép: Egy piramis, ahol lépcsőzetes elrendezésben vannak a dolgok.

Hang: A dolgok rendjében van minden.

Gondolat: Ebben a világban hatalmas a zűrzavar, a káosz.

Kép: Az Úr a vírussal, és más, ránk zúdított szenvedéssel egy picit a rend felé irányítja a dolgokat.

Kép: A Szentháromság néz minket.

Jézus: A közmondás is mondja, hogy a rend a lelke mindennek. Isten az Ő rendje alapján rendet kíván teremteni a világban. Mivel e végső időkben nagy a fejetlenség, a káosz, az erkölcstelenség, a romlás, ezért megengedi a tisztító eseményeket. Pl: ezek közé tartoznak a járványok. A sok fertőzés és haláleset sokakban félelmet kelt, és bűnbánatot. A bezártság miatt és alatt eszükbe jut elgondolkodni az eddigi életükről. A családtagok végre együtt vannak, és bizonyíthatják egymás iránti szeretetüket. A forradalmak és háborúk szintén a káoszt alkotják. A sok veszteség és kár szintén elgondolkoztatja az embereket. A természeti katasztrófák a károsultak felé fordítják a jóérzésű embereket, hogy segítsenek rajtuk, a bajbajutottakon. A keresztényüldözés felerősíti gyermekeimben a hitet és Istenszeretetet, és döntésre indítja őket, hogy ki mellé álljanak. Ezt a küzdelmet a nagy rendetlenségben az egész Szentháromság figyelemmel kíséri.

19.

Jézus: Örök Istentől félni.

Jézus: A történelem folyamán a régi Istenfélelem kiveszett az emberiségből. Mivel már kevesen hisznek Istenben, a túlvilágban, a többség szíve megkeményedett. Nem félnek a bűnök következményeitől. Nem gondolnak arra, hogy sorsuk az Örök Isten kezében van, és ítélkezni fog felettük. A jelenlegi és elkövetkező csapások az Istenfélelmet is felkeltik az emberekben.

20.

Olvastam: A fény, az élet és a szeretet olyan szoros kapcsolatban vannak egymással, hogy szinte az egyik a másikból folyik.

Hang: Meg is kell szaporodnia ennek.

Olvastam: A fény egyetlen sugara is sok mindent tartalmaz.

Jézus: A mai világban csak szórványosan van jelen a szeretet. Gyermekeim csak azt az embert szeretik, aki jó hozzájuk. Az ellenségszeretet, amit annyira hirdettem közöttetek, megszűnt, mint olyan. Tele van ítélkezéssel a világ. Egyre jobban elsötétül a föld, mert hiányzik a fény, ami a szeretetből árad. Ti engesztelőim azon fáradozzatok, hogy szaporítsátok meg a szeretetet gyermekeim között. Egyetlen fénysugár, ami felőletek árad a többiek felé, képes másokat megváltoztatni, és jó útra terelni.

21.

Olvastam: Az Úr irgalma és igazsága vívnak egymással.

Érzés: Bennem is van egy harc egyesekkel szemben, az irgalom és az igazság harcol bennem, amikor arról van szó, hogy mikor kell segítséget nyújtanom, és a segítségnyújtás mikor éri el a kihasználás szintjét.

Jézus: Két ellentétes fogalom az irgalom és az igazságosság. Ez a kettősség nemcsak Istenben van meg, hanem bennetek is. Lelkiismereti kérdést csináltok abból, ha valaki rátok akaszkodik, és minden lényegtelen kérdésben a ti segítségeteket kéri olyan dolgokban, amiben ő is dönthetne. Megzavarodtok egy pillanatra, hogy vajon ilyenkor, ha visszautasítjátok, szeretetlenek vagytok-e. Azt javaslom nektek, hogy nagy szeretettel először hallgassátok meg. Ezzel irgalmatokról tesztek tanúságot. De a végén világosítsátok fel, hogy e kérdésben hallgassanak a lelkiismeretükre, kérjék a Szentlelket, hogy segítsen dönteni, hogy ne mindig mástól várják a támogatást. Ezekben a tanító szavakban az igazságosságotok kerekedik felül.

22.

Hang: Napirendem vagy.

Kép: Jézus balra fordulva, az Úr segít összegyűjteni a feladatokat.

Hang: Felolvasom benned ezt.

Hang: Számolgatom benned ezt.

Jézus: Benne vagy a napirendemben, úgy, ahogy elterveztem. Összegyűjtöm neked a feladatokat. Olvasgatom, és számolgatom, hogy lelkiismeretesen teljesíted-e ezeket.

23.

Olyan hívekről volt szó, akiknek nem olyan mély az Úrral való kapcsolatuk.

Jézus: Vannak gyermekeim, akik imádkoznak, szentmisére járnak, és ezzel kész a Velem való kapcsolatuk.

24.

Kép: Egy házikó ablakánál vagyok, és nézek kifelé. Szép rügyező faágat látok rózsaszín bogyószerű rügyekkel, mintha tavasz lenne. Nem evilági a látvány.

Jézus: A házikó a te földi helyedet jelenti. Jelenleg itt laksz. Azért nézel ki az ablakon, mert vágyódsz a magasabbrendű élet, az örök élet felé. A rózsaszín rügyeket bontó ág az örömteli örök tavaszt jelenti, a Mennyországot, ami vár rád.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr7416466416

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása