Isten szemével

2020.12.02. 11:26

2020.12.01.

1.

A virrasztásról volt szó.

a)

Érzés: A virrasztás a lélek ébrenlétét jelenti, azaz az Úrral való szüntelen kapcsolatot.

Jézus: Az adventi szentbeszédek arra irányulnak, hogy lelketek virrasszon, mindig legyetek készen az Én eljövetelemre. Jól értelmezed, hogy nem az a lényeg, hogy koromsötétben történjen a virrasztó imátok, mert elfogadom a nap bármelyik percében.

b)

Többen panaszkodtak, hogy éjszakánként nem tudnak kellőképpen aludni, mindig korán ébrednek fel. Nem tudnak mást csinálni, mint imádkozni.

Jézus: Az éjszakai 3 és 4 óra körüli engesztelés, virrasztás még értékesebb, nagyobb áldozat, mint az Irgalmasság órái alatt történő imádkozás.

2.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Ne mondj semmit. A csend mindent elmond.”

Érzés: Ez azért van, mert a lélek kisugárzása az, amely beszél az Úrhoz.

Hang: Beszélsz, beszélsz, beszélsz.

Jézus: Természetes, hogy a hosszú Szentségimádás alatt ti gyermekeim egyszer csak kifogytok a gondolatokból. Azt gondoljátok, hogy ez egy üres járat, nem ér semmit. Ha nem engeditek, hogy értelmetek elkalandozzon Rólam, akkor is Velem vagytok, a lelketek úgy tele van Velem, hogy ha nem is tudtok Rám gondolni, az értelmetek helyett ő beszél belőletek.

3.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Gyermekem, egyáltalán nem számít, hogy mit gondolsz magadról. A lélek beszél belőled.”

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Nem az számít, hogy neked mi a véleményed magadról, hanem az a fontos, hogy a lelked mit mond belőled Nekem. A lélek soha nem színlel. A tiszta igazságot közli Velem.

4.

Egy alkalommal, imádkozás közben azon kaptam magamat, hogy a testemet, gondolataimat nem tudom kontrollálni. A lelkemet hallottam beszélni az Úrhoz, függetlenül attól, hogy a fizikai testem mit imádkozott.

Jézus: Választottaimat időnként megszakítom a szóbeli imában, és nagy szeretetemben arra kényszerítem az érzelmeit kikapcsolva, hogy csupán a lelke szóljon Hozzám. Ilyenkor nagyon mély a szeretetkapcsolat Köztem és köztük. Ennek az a neve, hogy nyugalmi ima.

5.

A kegyelem ruhájáról volt szó.

Kép: A kegyelem ruhája ránk van szabva, ahogy növekszünk, úgy nő az is. A kegyelem ruhája fehér, az erények, a lemondások a díszek rajta.

Jézus: A kegyelem ruháját csak olyan gyermekeim hordhatják, akik megőrzik magukat a halálos bűnöktől. De ha rájuk is esik 1-2 folt a bocsánatos bűnökből, a fehér ruhájuk még megmarad. Ezt a fehér ruhát még tökéletesebbé tehetik lemondásokkal, áldozatokkal, és a szenvedéseik felajánlásával. Ez a sok plusz jó úgy takarja be ezt a szép fehér ruhát, hogy még tündöklőbbé teszi.

6.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: A kiválasztott hölgy szenvedett. Jézus: „Veled szenvedtem, sőt többet szenvedtem, mint te.”

Jézus: Vegyünk egy példát erre kislányom. Tételezzük fel, hogy valaki mélyen megsért téged. Emiatt Én először azért szenvedek, mert átérzem a fájdalmadat. Másodszor azért szenvedek, mert fáj a Szívem a rosszakaródért, hogy ezzel a lépéssel ártott saját lelkének.

7.

Hangom: Szabadíts meg Uram önmagamtól.

Kép: Én, mint egy gömb, akin az Úr sugara sugárzik át.

Érzés: A magam szabad akaratával kell küzdeni, és az akadékoskodásommal.

Kép: Arany fény.

Jézus: Gyermekem, nagyon tetszik ez a vágyakozás benned, hogy erősítsem meg a szabad akaratodat a zavaró akadékoskodások ellen. Egyedül nem tudsz győzni, csak az Én támogatásommal.

8.

Az Új Világról volt szó.

Érzés: Az Új Világ mintha egy köztes világ lenne a mostani világ és a Mennyország között. Az ottlétünket nagyban befolyásolják az evilági dolgaink. Az ottani feladataink nagyban függnek a mostanitól, amit ebben a világban teszünk.

Jézus: Gyermekeim, nagy gondot fordítsatok a jelenlegi földi életetekre, mert a jövőben betöltött szerepetekben döntő fontosságú lesz. Nemcsak a mennyei üdvösségben, hanem már az Új Világban is. Az igaz, hogy az Új Világban már nem lesz bűn és nagy lesz a szeretet, de az ott élők különbözni fognak egymástól. Aki nagyon szorgalmas és törekvő volt, az az Új Világban is sokat munkálkodik. Aki szerette a kényelmet a földön, annak majd az Új Világban küzdenie kell, hogy legyőzze ezt magában. Aki a földön rengeteg áldozatot, önmegtagadást hozott, az az Új Világban is bővelkedni fog ebben. Aki viszont földi életében lanyha volt az áldozatosságban, az majd az Új Világban kézzel-lábbal próbálja behozni a lemaradását.

9.

Kép: Egy valaki tágra nyílt szemmel néz valakit, kissé leguggolva szemléli és fürkészi, majd alulról is nézi az illetőt.

Jézus: Itt a földi életben mindenkit, így téged is nagy figyelemmel kísérlek, hogy a lelked hogyan fejlődik, és hogy majd az Új Világban milyen feladatkört bízzak rád.

10.

Hang: … előestéjén vagy.

Jézus: Az egész emberiség és te is a végső időkben élsz. Nagy események előtt állsz. Ezek közül először a Nagyfigyelmeztetéssel találkoztok.

11.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Minden megbérmált személy be van sorozva az Egyház nagy hadseregébe, mint „katona”. Ennek a hadseregnek a legfőbb kötelessége az, hogy harcoljon a közös ellenség ellen”.

Gondolat: Sokan úgy vélekednek, hogy ha „felnőtt”, a gyermek majd saját maga eldönti, hogy akar-e tovább templomba járni, vagy sem. Így, sokan elhagyják a templomba járást és a hitet.

Érzés: Túl sok a rossz katona.

Jézus: A bérmálkozás szentsége éppen arra való, hogy megerősítse a hitet, és a Katolikus Egyházhoz tartozást a gyermekek lelkében. Sajnos, sokan úgy érzik, hogy a bérmálkozás után abba kell hagyni a vallásgyakorlatokat. Se szentmise, se szentségek, és így lassan elszakadnak Tőlem. Az ilyen langyosakra hogyan számíthatok majd a nagy harcban, a sátán és serege elleni harcban?

12.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Akik (a papokra is vonatkozik) az ördög áldozatai, azoknak semmi hatalmuk sincs e lények felett.

Gondolat: Sokan vannak magas pozíciókban ilyenek.

Jézus: Aki tanítani, szabadítani, vagy gyógyítani akar, azoknál alapkövetelmény a becsületes, tiszta, erkölcsös élet. Szokták mondani, hogy bort iszik és vizet prédikál. Ez a mondás találó, mert többen vannak, akik jó útra akarnak vezetni bűnösöket, de nem sikerül nekik, mert nem tudnak példát mutatni.

13.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Megváltani annyit jelent, mint kiszabadítani a lelkeket a gonosz lélek zsarnokságából”.

Érzés: Akkor a megváltás segítői vagyunk imáinkkal, áldozatainkkal a lélekmentésben.

Jézus: Én mindenkiért meghaltam, és mindenkit megváltottam, aki ezt képes elfogadni. Nektek engesztelőknek az a feladatotok, hogy azt is megmenekítsétek a kárhozattól, aki visszautasít Engem. Megváltó társakká kell válnotok imával, böjttel, áldozatokkal, és szenvedéseitek felajánlásával.

14.

Arról volt szó, hogy Isten ellenlábasa Lucifer és az angyalok légiói, akik követték őt, és a napjainkban is mindent megtesznek az ember ellen, és hogy irtsák az embereket.

Hang: Lázadás.

Kép: Mennyei Atya arany fényben, áldásra tette jobb kezét.

Jézus: Ellenségem Lucifer a legszebb, a legfényesebb és legokosabb angyal az Én megtestesülésem miatt végtelenül irigy és féltékeny lett. Nem volt képes arra, hogy a megtestesült Igét imádja. Azon gondolkodott, az ember nála sokkal alacsonyabb rendű teremtmény, miért is kellene fejet hajtani előtte. Fellázította az angyalok harmad részét. Az első emberpárt becélozta magának, és engedetlenségre csábította. Minden embert azóta is ellenségének lát, gyűlöl és féltékeny rá. Napjaitokban ezzel magyarázható, hogy a háttérhatalmat, mint eszközt maga mellé állította, és az egész emberiséget bűnökbe sodorja. Így akarja megakadályozni az Én megváltásomat. De ne féljetek, Atyám mindannyiatokat megáld, és a megpróbáltatások közben megment benneteket a kárhozattól. Ti engesztelők segítő eszközei vagytok ebben.

15.

Arról volt szó, hogy miért terjed a vírusfertőzés Magyarországon olyan nagymértékben.

Jézus: Kislányom, nézz körül országotokban, és megtapasztalhatod, hogy telis-tele vagytok bűnnel, paráználkodással, házasságtörésekkel, fajtalankodásokkal, hitetlenséggel és gyűlölködésekkel. Már hogy is ne érdemelné meg ez a nemzet, hogy kivegye részét a büntetésekből, ami az egész emberiséget érinti. Meg kell tisztulnotok, hogy keresztény Magyarországként felemelkedhessetek. Amúgy láthatjátok, hogy azok közé az országok közé tartoztok, ahol aránylag gyengébb ez a vírus.

16.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Mivel a Szeretetet a szeretet élteti, éhezem.”

Érzés: Így van ez az embernél is.

Gondolat: A szeretet próbája a szenvedés.

Jézus: Mint ahogy ti emberek, ha szerettek valakit, elvárjátok, hogy viszontszeressen, Én is úgy vagyok ezzel, hogy éhezem a gyermekeim szeretetére. Még a szeretetmorzsákat is összeszedegetem. Még ha csak annyi időd marad, hogy hálás szeretettel, egy sóhajjal gondolj Rám, Én ezt a sóhajt is elraktározom. A szereteteteket úgy tudjátok megmutatni Nekem, hogy képesek vagytok áldozatot vállalni. Ilyen pl. a hajnali mise, ilyenkor Karácsony előtt. Bizony, álmosak vagytok, nehéz felkelni. Még nagyobb bizonyítéka a szereteteteknek, ha a szenvedéseiteket panasz és zúgolódás nélkül elfogadjátok és felajánljátok a lelkekért. Az szeret Engem igazán, aki így gondolkodik.

17.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: Én ugyanolyan türelmetlen vagyok, hogy feloldódjak a szívedben, mint amilyen te vagy, hogy feloldódj Bennem.”

Érzés: Az Úr ülteti belénk ezt az érzést.

Jézus: Az Én gyermekeim szívébe beleültettem egy ellenállhatatlan vágyat, hogy szeretni tudjanak Engem. És mivel Én vagyok a szeretet, eredendően Bennem van egy még nagyobb vágy, hogy ti gyermekeim szeressetek Engem, hogy olvadjatok össze a szívemmel.

18.

Hang: Várja a legszentebbet, a legszentebbiket… biztosan várja.

Kép: Lángoló Szívű Szűzanya délnyugat felé néz.

Jézus: Édesanyám a jövendő Új Jeruzsálem felé néz, várja az Én második dicsőséges eljövetelemet.

19.

Hang: Sietni kell.

Hang: Beléptél ebbe.

Hang: Hosszú lesz.

Jézus: Készíteni kell a lelkedet, mert máris beléptél az emberiségre váró megpróbáltatások idejébe. Ez az idő hosszú és fájdalmas lesz. De ne félj, veled vagyok.

 

20.

Hang: Én sem aludtam.

Jézus: Amikor hajnalban fent vagy, Én is együtt virrasztok veled.

21.

Hang: Sokkal nagyobb az értéke ennek. Nem akarsz egyet?

Jézus: Szenvedéseket mutatok neked testi és lelki értelemben. Ezek sokkal értékesebbek minden másnál. Kérsz-e egyet ezekből?

22.

Hang: Ezek Rólam szólnak.

Kép: Fény.

Jézus: A rózsafüzér titkai mind egytől egyig Velem foglalkoznak. Imádkozzátok, hogy minél jobban belevéssem Magamat a lelketekbe.

23.

Arról volt szó, hogy olyan rövid az idő mindenre, hogy nem marad idő mind a négy hagyományos rózsafüzért elimádkozni a többi ima között.

Jézus: Megértelek benneteket engesztelő gyermekeim. Az igaz, hogy nagyon fontos a Szűzanya 4 rózsafüzére a lélekmentés szempontjából, de megértelek benneteket, hogy nem tudjátok elhelyezni többi sok ima között. Egyszerűen elfogy az időtök. Azt kérem tőletek, hogy legalább minden nap egyet a 4 közül válasszatok ki, és mondjátok el elmélkedve, a Szűzanya Szeplőtelen Szívének és az Én Szentséges Szívemnek örömére.

24.

Kép: Valaki egy nagy kupacot csinált valamiből, nem szépen elosztva.

Hang: Nem szabadott volna ilyen rendetlenül összehányni a dolgokat.

Jézus: Azt mondja a közmondás, hogy a rend a lelke mindennek. Figyeld meg kislányom, hogy aki kiegyensúlyozott, aki tisztán tartja a lelkét, akinek van egy értékrendje, annak mindez rá van írva a külsejére és a lakására is. De aki lélekben szétszórt és kapkodó, nincsenek céljai, csak úgy a pillanatnak él, annak feldúlt a lakása, neveletlenek, rendetlenek a gyermekei, és a munkájában is rendetlen. Tehát a léleknek teljes rendben és egyensúlyban kell lenni, hogy valaki békét, nyugalmat, összeszedettséget sugározzon magából.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr6016466410

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása