Isten szemével

2020.11.25. 10:54

2020.11.24.

1.

Hang: Fülelj!

Érzés: Az Úr szeretné, hogy jobban odafigyeljek minden szóra, minden mozdulatra, amit az emberek tesznek.

Jézus: Figyelj mindenre, mert a jobb oldal és a bal oldal mást és mást mond, de egyiknek sincs 100%-ig igaza.

2.

Kép: Egy kéz aláírt egy papírt, szerződést balra fordulva.

Hang: Halálra van ítélve… veszekedünk.

Jézus: Nagy politikai viták vannak, és az Európai Unió halálra van ítélve. Ereje meggyengül és szétbomlik.

3.

Hang: Amire eddig nagyon vigyáztál, egy pillanat alatt tönkremegy.

Jézus: Itt általában a bűnre célzok. A szentgyónás után annyira vigyázol, hogy semmivel ne bántsál meg, mégis jön a kísértés, és követik a helytelen gondolatok és szavak. Ehhez elég egy bántó szó.

4.

Az emberekről és a világi dolgokról volt szó.

Hang: Ez mind szemét.

Kép: Egy kéz lesöpör mindent és mindenkit a föld színéről.

Kép: Jézus szelíd arca, áldást ad.

Kép: Arany fény.

Jézus: Az anyagi világ, amit ti oly fontosnak tartatok, pl. a vagyon, a pozíció, a hírnév, mind értéktelen dolog, amely eltűnik, mert az ítéletkor ezeket Atyám semminek tekinti. Csak a lelki értékek maradnak meg, és ezekre kap áldást az ember.

5.

Kép: Egy alacsonyabb hosszú polc, észak-dél irányban helyezkedik el, nagyon sok, különböző konyharuha volt rajta élére állítva. Többek között volt fehér, kék kockás, csíkos.

Jézus: Ezek az Én törlőkendőim, minden teremtményhez való van közöttük, ezzel törlöm le a bűnnel beszennyezett lelketeket. Mindenkihez más kendő kell.

6.

Kép: Egy hosszúhajú nő hátra lendített fejjel az Ég felé néz. Ahol a hajzuhatag van, ott fekete eső esik.

Jézus: Ez a hosszúhajú, hátra lendített fejű nő az engesztelők jelképe. Azoké, akik Égre emelt szemmel könyörögnek az Egyházért. A fekete eső az eretnekségeket jelenti, melyek itt is, ott is megjelennek az egyházi vezetés ajkáról.

7.

Kép: Egy díszes épület bal felső sarkából hajlított fénysugarak indulnak lefelé.

Hang: Van miről beszélnünk.

Jézus: A díszes épület a választottaimnak a szimbóluma, akik üzeneteimmel megvilágosítják gyermekeim értelmét. Arról viszont beszélhetünk, hogy kik azok, akik befogadják szívükbe ezeket a fénysugarakat.

8.

A magzatokról, az abortuszról, a lombikbébikről volt szó.

Kép: Sokan vannak szájtátva.

Érzés: Sokan meg fognak lepődni, amikor az Úr az Igazság elé állítja majd őket.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: A mai világban mintha nem is hallottak volna gyermekeim a Tízparancsolatról. Abból is az ötödikről, hogy „Ne ölj!”. Nem is sejtik, hogy az abortusz halálos bűn, gyilkosság. A lombikbébi program pedig egy másik parancs ellen szól, mert az ember ezzel beleavatkozik Isten akaratába.

9.

Arról volt szó, hogy a papok kénytelenek kézbe áldoztatni.

Kép: Egy nagy kéz egy szürke kelyhet tart, majd egy szürke templomot egy nyélen, amit megdöntött balra.

Jézus: Hogy az Oltáriszentség a képen szürke kehelyben van, ez azt jelenti, hogy a kézben áldozással az Eucharisztia dicsőséges fénye elszürkül. A szürke templom a nagy kézben, amely megbillen, az Egyház ragyogásának a hanyatlását és megingását fejezi ki.

10.

Hang: Hatalmat.

Kép: Magasan a levegőben több nagy fehér gömb helyezkedik el.

Jézus: A végső idők prófétáinak hatalmat adok, hogy magasról hirdethessék szavaimat, melyek a megtéréshez vezetnek.

11.

Arról lehetett hallani, hogy több pap feküdt kórházban a koronavírus fertőzöttség miatt.

Kép: Valaki egy piros fedelű vastag könyvet becsuk.

Jézus: Választottaim többsége változatlanul tartja a világban a lelkigyakorlatokat. Ezért közülük többen elkapják a koronavírust. A piros könyv, amely becsukódott, az egyikük pályafutásának a befejezését mutatja.

12.

Kép: Egy fehér növény, mely lefelé néz. Az ága, szára olyan, mintha hópelyhek akotnák.

Kép: Arany fény.

Jézus: Ez a fehér növény a buzgó engesztelőim jelképe, akik vagy a közösségben, vagy otthon egyedül imádkoznak, böjtölnek, engesztelnek az emberiségre váró megpróbáltatások enyhítéséért.

13.

Kép: Két hüvelykujjal kinyomok valamit egy tartóból a föld felé, magamtól el.

Jézus: A te mozdulatoddal szimbolizálom az Én bűnbánó gyermekeimet, akik az adventi időben el akarnak távolítani magukból minden bűnt.

14.

Kép: Egy kialudt fehér gyertya, amit felülről nézek.

Jézus: A képen mutatom, hogy a koronavírus terjedése miatt egymás után állnak le az engesztelőcsoportok.

15.

Hang: Szinte nevetséges vagyok magamnak.

Kép: Egy kerekasztalnál álltam, 2 hívő ismerősöm ült az asztalnál egy számomra ismeretlen vendég társaságában.

Kép: Fehér-arany fény.

Jézus: Az asztal körül vallásukat gyakorló katolikusok voltak, és te Istenről, a Tízparancsolatról és a túlvilágról beszéltél hozzájuk. A vendég nem értett semmit, mert nem közületek való volt, és ebben a társaságban nevetségesnek érezte magát.

16.

Hang: Minél alázatosabb vagy, annál jobban tudsz Engem szolgálni.

Jézus: Ha egészen kicsinynek érzed magad, akkor érzed, hogy Rám kell támaszkodnod, nagy szükséged van Rám. Ezért sűrűn fordulsz Hozzám, és egyre szorosabb a kapcsolatunk.

17.

A leborulásról volt szó az Úr előtt.

Érzés: Ez a gyakorlat is erősíti a hitet, alázatot, ezért nagyon dühös a gonosz. Ezzel a cselekedettel is távol lehet tartani egyes kísértéseket, támadásokat a gonosz irányából.

Jézus: A leborulás a külső és belső tisztelet legszebb megnyilvánulása. Ezzel elismered, hogy szinte eggyé válva a földdel, végtelenül nagynak tartasz Engem, Ég és föld Urát. Természetesen ellenségemnek ez egyáltalán nem tetszik. De ez a mozdulat, amit teszel nem engedi, hogy ártson neked.

18.

Hang: Sötétségbe burkollak benneteket ezért.

Kép: Egy hinta.

Kép: Egy út, mely úgy kanyarog, mint a csigaház.

Jézus: A földi élet bánatai, örömei, mint a hinta, föl-le járnak veletek. De ha ráléptek az életszentség útjára, mint csigavonalra, már nem tudtok lefelé haladni, hanem egyre följebb és följebb mentek.

19.

Hang: Nagy ütközetben lesz részetek.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés után egy pár héttel nyilvánosságra lép az antikrisztus, és megkezdődik a harc köztetek és ellenségem között.

20.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A föld megtisztításának órája nem a „miértek” órája lesz, hanem a hit, a remény és a szeretet órája lesz, az irgalmasság és az Isteni Igazság órája lesz”.

Érzés: Azonnal készen kell állni cselekedni, imában, lemondásban egyaránt, mert a filozofálgatás időhúzás lesz.

Jézus: Akkor már késő lesz vacillálni, kérdezősködni, azonnal dönteni kell, hova állsz és mit képviselsz. Bizony lesznek kísértések a gonosz részéről, a hatalom, a hírnév, a gazdagság ígérgetése, a másik oldalon pedig az Én hívó szavam a megtérésre és az örök életre.

21.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Nem Isten idézi elő a pusztulás óráját, hanem csupán csak megengedi, hogy a sátán maga idézze elő vereségét. A sátán fogja elindítani a borzalmas vihart, melyben a Szűzanya közbeavatkozása miatt a sátán a rövidebbet húzza.”

Kép: Többekkel az első vonalban állunk a Szűzanya zászlaja alatt, mint teljesen felfegyverzett katonák.

Jézus: A sátán máris elindította a harcot teremtményeim ellen a koronavírus létrehozásával és veszélyes vakcinákkal. Azután majd folytatja a külső-belső háborúkkal és a keresztényüldözéssel. Az emberiség kiirtását a III. világháborúval akarja véghezvinni, de Atyám ezt leállítja a háromnapos sötétséggel, amikor is nyilvánvalóvá válik a gonosz legyőzése. Ez alatt az évekig tartó harcban ti gyermekeim, engesztelőim és választottaim eltökélt katonáim lesztek.

22.

Hang: A Szűzanyának nincs mit veszíteni.

Jézus: A Szűzanya abszolút győztes lesz, a végén Ő tiporja össze a sárkány fejét.

23.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Az egyedülálló összecsapást a minden Győzelem Királynőjének diadala fejez be”.

Érzés: Ez a Világ Győzelmes Királynője, mely kapcsolatban van a magyarokkal.

Kép: A magyarokat szorongatják, mintha egy emberre egy nagy súly, vagy megerőltetés nehezedne, de nem roppan össze alatta teljesen.

Hang: Megéri e megerőltetés, mert nagy dicsőségben lesz részetek.

Jézus: Míg a régi nagy erős gazdag európai népek egészen lesüllyednek morálisan és gazdaságilag egyaránt, addig Mária országa, a magyar nép bátran felveszi a harcot a gonosz tervei ellen, és kitart hite mellett. A Nagyfigyelmeztetés után az ellenzék nagy része is felzárkózik a keresztény hit mellé, és így hazátok hitben és szeretetben felemelkedik. A világ Győzelmes Királynője segít benneteket a nagy dicsőség elérésében.

24.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A kicsi és apró dolgokkal is lehet nagy dolgokat művelni, és nagy eredményeket elérni. Ne törődjetek azzal, hogy meglátjátok-e az eredményt. Isten csak ritkán engedi meg futólagosan látni”.

Érzés: Ez azért van, hogy a hitünket erősítse, „vaktában” cselekedjünk.

Érzés: Magyarország felemelkedése nem evilági szemmel lesz látható, hanem a Kereszt útja fog oda vezetni, hasonlóan, mint az Úr Jézus feltámadásához és győzelméhez.

Jézus: Miközben a keresztény magyar nép egységesen, megtisztulva harcol a hit felemelkedéséért a Szűzanya oltalmával és segítségével, nem látja még az eredményt, a lelki felemelkedést. De ez nem baj, mert próbára tesz benneteket Atyám, hogy kitartotok-e a végsőkig a szent cél érdekében. A ti népetek szenvedésének utolsó vércseppjei emlékeztessenek titeket a keresztemről hullott vérpatakjaimra, a halálomra, és a dicsőséges feltámadásomra.

 

25.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A sietség nem Isten jellemvonása, mert Isten mindenkinél jobban tud várni”.

Hang: Ez megrögzött.

Kép: Jézus balra fordulva.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Isten ellenségei azonban nem tudnak várni, mert sarkallja őket az őrült vágy, hogy minél több termést gyűjtsenek be abból, amit az emberek közé elvetettek. Ezért válnak vakmerővé és zsarnokká”.

Gondolat: Az ember sem tud várni, azonnal akar mindent.

Jézus: Isten végtelenül türelmes, nem siet el semmit, mert a végső célja, hogy minden gyermeke üdvözüljön. A sátánnak is hasonlóak a tervei, de ellenkező irányban. Mindenkit meg akar kaparintani és kárhozatba vetni, csakhogy ő mindent elsiet. Nem tudja a dolgok végét kivárni, és gyűlöletében minél hamarabb akarja áldozatait elveszejteni.

26.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A „spiritizmus” megidézi a rejtett erőket, amik a pokolból származnak, és eszköz arra, hogy elterjesszék a földön a sötétség birodalmának országát. Nem mindig van ott szenvedés, ahol jelen vannak a rejtett erők.”

Kép + Érzés: Az ezotériát gyakorlók ezeket az erőket széthintették, és már készen áll a terep a gonoszoknak.

Érzés: Ezek az erők előbb-utóbb kifejtik hatásukat. Érdemes szenteltvizet, exorcizált vizet, szentelményeket használni.

Jézus: Az ezotéria démonokat telepít azokra, akik foglalkoznak vele. Ezek a démonok először meglapulnak, és jótékony hatást fejtenek ki, mintha használnának az embereknek, de később egyre nagyobb bajba sodorják őket. Akár a megszállottságig és öngyilkosságig is elviszik őket. Ezeknek az áldozatoknak szabadító imát kell kérni, meg kell gyónni, viselniük kell a szentelményeket, és gyakorolni kell a vallásukat. Bizony ellenségem a New Age-el elkészítette a terepet az emberek bekerítéséhez.

 

 

27.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Az ördögűzést végzőnek szentnek, imádkozásban elmélyült embernek kell lennie, használnia kell az összes engedélyezett eszközöket, amilyenek a szentelmények. Ezek hatása annak hitétől és kegyelmi állapotától függ, aki azokat használja”.

Olvastam: Maria Valtorta: Iskarióti Júdás sikertelen volt az ördögűzésben és a betegek gyógyításában, amikor az Úr Jézus kiosztotta e kegyelmeket az apostolainak, így Júdás mágushoz és egyéb trükkökhöz folyamodott a siker érdekében.

Jézus: A szabadítást és ördögűzést csak az vállalhatja, aki szent életet él, még a bocsánatos bűnöktől is óvakodik. Azon kívül mélyen hisz abban, hogy az Én Nevemben el tudja űzni a gonoszt. Fontos az alázat is, hogy ne saját erejéből, hanem az Én Nevemmel vállalja az ilyen feladatot.

28.

Az Úr Jézus erényeiről, tulajdonságairól volt szó.

Jézus: Az erényeim sokszínűek, mint a szivárvány.

29.

Hang: Tervrajzom ez veled.

Jézus: Előre megterveztem az egész életedet.

30.

A vidám emberekről volt szó.

Jézus: Vannak olyan szentéletű emberek, akik állandó búskomorságban és könnyhullatásban élnek. Szeretem őket, mert a Velem való mély együttérzés tükröződik bennük. De még inkább kedvemre valók, akik nem könnyek között beszélnek Hozzám, hanem mosolyogva, derűsen, néha még felszabadultan, viccelődve. Az igazi keresztény embernek a vidámság az egyik legkedvesebb erénye.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr5716435266

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása