Isten szemével

2020.07.01. 09:07

2020.06.30.
1.
Hang: Lesz-e Nagyfigyelmeztetés?
Jézus: A Nagyfigyelmeztetés kivétel nélkül mindenkinek meglepő és megrázó lesz. A bűnbánat olyan mértékű lesz benned, amilyent még soha nem tapasztaltál.
2.
Egy üzenetben olvastam, hogy a Szűzanya azt mondta a kiválasztottjának, hogy a szorongattatások ideje 2019-ben kezdődött, és 2026-ban lesz vége az antikrisztusi kornak, és 2023-ban várható nagy valószínűséggel a Nagyfigyelmeztetés.
Gondolat: Salamon királynak az Ószövetségben az Úr mondta, ne imádjon hamis isteneket, mert el fogja venni királyságát, és szét fogja szórni a népet.
Gondolat: 2019-ben történt az, hogy a Pachamama szobrok előtt borultak le a Vatikánban egyesek az Egyházból is, így feltételezhető, hogy ez egy fordulópont.
Jézus: Drága gyermekem, az emberiségre váró események időpontját egyedül Atyám tudja. Az engesztelések hatására az antikrisztus uralmát lehet, hogy meg fogja rövidíteni. A 2019-es év bizony meghatározó a modern bálványimádás területén. Tehát, vagy 7 évről van szó, vagy kevesebbről. Több évről nem valószínű.
3.
Hallottam egyeseket úgy nyilatkozni, hogy a Covid-19 vírus járvány biológiai világháború.
Gondolat: Lehet, hogy ez a világháború kezdetét jelentheti, és közben hallani lehet a különböző sztrájkokról, felvonulásokról is…
Jézus: Nyugodtan tekinthettek úgy ezekre a mai vírusokra, mint a háború kezdeteire. A sztrájkok, a forradalmak és az egymást követő járványok viszik bele az emberiséget a III. világháborúba. Ezért nagy szükség van a Nagyfigyelmeztetésre, hogy az emberiség többsége megtisztulva kerüljön bele ebbe a nagy káoszba és szorongattatásokba. Egészen más szemmel fogják nézni a történéseket, ha a Szentlélek felvilágosítja őket, és megtérnek. Óvakodni fognak a vakcinák elfogadásától, és a jó oldalra állnak. A tömegek így megmenekülnek attól, hogy az Antikrisztust fogadják.
4.
Hang: Csatlakozásban vagyunk.
Jézus: Vigyázzatok gyermekeim, mert a technológia rohamos fejlődése teljesen kiszolgáltat benneteket a háttérhatalomnak. Ti magyarok ne legyetek büszkék arra, hogy csatlakozhattok az 5G technológiához. Fejlett szellemi tartalékaitokat kihasználják a szabadkőművesek, és ha engedelmeskedtek, elősegítitek saját pusztulásotokat. Az 5G arra szolgál, hogy minden okos műszert rákapcsoljanak a központi elektromágneses trafókra, pl: automata gépkocsikat, okostelefonokat, okos TV-t, stb, hogy központilag irányítani tudják a háttérből, és ellenőrizni tudják, hogy ki hova utazik, miről társalog, és mi mindenre készül. Sajnos, nemcsak ezekkel az okos tárgyakkal tudnak ártani az emberiségnek, hanem a régi hagyományos telefonokkal, diktafonokkal, és más műszerekkel, mert ezeket is követni tudják, és információkat tudnak szerezni általuk. Ezért gyermekeim, óvatosak legyetek ezekkel a műszaki cikkekkel, telefonokkal, mert amit a közelükben beszéltek, azt mind képesek lehallgatni a háttérhatalom emberei. Amikor beszélgettek, inkább a szabadban legyetek, és ne legyenek a közeletekben a telefonok és egyéb műszerek. Szomorúan nézem, hogy az Én magyarjaim készségesen csatlakoznak ehhez az öngyilkossághoz.
5.
Hang: Internettel… semmiféle bajt nem okoznátok.
Jézus: Az internettel, amennyiben ismereteitek gyarapítására, az információk bővítésére használnátok csupán, semmiféle bajt nem okoznátok. De sajnos ez is olyan találmány, amely a totál kontroll eszköze. Teljesen kiszolgáltatjátok az adataitokat, a facebookon még az arcotokat is az ellenségnek.
6.
Arról volt szó, hogy fontos mindenre figyelni.
Jézus: Fontos, hogy a legkisebb dolgokra is figyeljetek, óvatosak legyetek, ne szolgáltassátok ki magatokat a háttérhatalomnak. Bizony ez a hatalom már hatékonyan működik. Gyűjti az adatokat, elraktározza, és akkor használja majd fel, amikor büntetni akar.
7.
Hang: Ezt is magyaráztam egyszer.
Jézus: Már évekkel ezelőtt néhány választottamat megnyugtattam, hogy azok a titkos információk, melyekről egymás között beszélgetnek, az igaz, hogy le lesznek hallgatva, de mikor elérkezik a Nagyfigyelmeztetés, végtelen szeretetemben, az engesztelők védelmében az okos műszerekről minden nyomot el fogok tüntetni. Viszont, a Nagyfigyelmeztetés után végtelenül óvatosnak kell lennetek, a legjobb, ha szabadban beszélgettek a kényes témákról, ahol semmiféle telefon, diktafon és más egyéb műszer ne legyen nálatok. Mert ami ott el fog hangzani, az nem lesz letörölve. Azokat fel tudják használni ellenetek.
8.
Kép: Egy toronyóra barna lábakkal füves területen.
Jézus: Ezzel az órával arra figyelmeztetlek benneteket, hogy lelketeket készítsétek fel, mert elkezdődtek a járványokkal a szorongattatások, folytatódnak a forradalmakkal, sztrájkokkal, külső-belső harcokkal, és nagyon fontosnak találom, hogy mire beköszönt a Nagyfigyelmeztetés, lelketekben csak tisztaság és szeretet legyen. Lelketek legyen olyan üde és tiszta, amit e képen a friss pázsittal elétek tárok.
9.
Hang: Kemény időket élünk itt.
Jézus: A végső idők apostolai vagytok, az első nemzedék, amely át fogja élni a nagy szorongattató eseményeket. Ne féljetek semmitől, ami majd bekövetkezik, mert állandóan veletek leszek. A tenyeremen hordozlak titeket és családjaitokat.
10.
Hang: Hibáztunk.
Hang: Ez kíséri az embert egész végig.
Jézus: Az első emberpártól kezdve a világtörténelmen keresztül ti emberek a természeteteknél fogva hibát hibára halmoztatok. Így lesz ez végig az Én dicsőséges eljövetelemig. Attól kezdve megszűnnek a hibák, bűnök, és mint királyotok vezetni foglak benneteket.
11.
Hang: Beismerni… nem tudsz…
Hang: A szavazatok 2/3-a.
Hang: Amíg a keresztény jobboldal 2/3-os többséggel jelen van, addig a leglényegesebb kérdések megoldhatók lesznek hazátokban. A baloldal sok ballépést követ el, de képtelen beismerni. Még a legnyilvánvalóbbakat is védelmébe veszi.
12.
Hang: Belgium… az utolsó
Hang: Németország.
Jézus: Az Európai Unió a végsőkig fogja ellenezni a nemzeti államiságot, és célul tűzi ki az egységes világhatalom megalapítását. Németország és Franciaország támogatja ezt az álláspontot, de ők nem végig, mert lassan rádöbbennek, hogy szükség van az országhatárokra. Fulladoznak a migránsáradattól.

13.
Hang: Szétszórásban lesz részetek.
Jézus: Ahogy peregnek az események és jön a járvány második hulláma, úgy szórnak széjjel benneteket, és megint karanténba zárnak. Megszűnnek újra az engesztelések és a szentmisére járások, így szakítanak el benneteket egymástól. Egységben lenne az erő, de ezt ők nem akarják.
14.
Hang: Gyorsított küzdelem ez.
Jézus: Mivel elkezdődtek az emberiségre váró nagy események, sietni kell, hogy az Én kegyelmemmel egészen legyőzd a kísértéseket, megerősödjön benned a bátorság.
15.
Hang: Az elsődlegesek éppolyan fontosak, mint a másodlagosak.
Jézus: Itt gondolj Mária és Márta eltérő feladataira. Az igaz, hogy az ember lelkében, ha jó keresztény, első az Isten és a lelke. A második helyen állnak az állapotbeli kötelességek. De Én azt mondom nektek, le kell jönnötök az áhítatos imádság hegyéről, hogy a környezetetekben gyakorolni tudjátok az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, hogy szeretetet adjatok a körülöttetek élőknek. Tehát, mindkét feladat egyensúlyban kell, hogy legyen egymással. Ha az imádságra hivatkozva kibújtok a szeretetcselekedet kötelessége alól, bizony bűnt követtek el.
16.
Hang: Ami neked nehéz, az Nekem könnyű.
Kép: Jézus balra fordulva.
Jézus: Csak egy példát mondok neked erre, hogy számodra nagyon nehéz feladat egy hitetlen vagy közömbös embert megtéríteni. Nekem viszont könnyű. Olyan kegyelemmel érintem meg, ami mélyen hat rá. Lehet az valami lelki öröm, ami átjárja a szívét, de lehet egy nagy szenvedés, ami felébreszti álmából.
17.
Hang: Felszámolták a társadalmi rendet.
Jézus: Majd, ha megszületik az Új Világrend, minden, ami a nemzetállamban eddig volt, meg fog változni. A fontos döntéseket nem a kormány vezetői hozzák majd, hanem a világ urai. Az igazságszolgáltatás sem a nemzet kezében lesz, hanem a világi bíróság kezében. Megszűnik a demokrácia, mint olyan, és helyébe lép a rabszolgaság, amely teljes engedelmességet és kiszolgáltatottságot fog jelenteni.
18.
Hang: Egy országban vagy velünk.
Jézus: Elvileg, az Én Isteni szememben ti magyarok a Nagy-Magyarországban éltek. Ha átmész a leszakadt országrészetekbe, szinte úgy érzed, hogy otthon vagy.
19.
Hang: Begyűjtése lesz ennek.
Jézus: Angyalaim az elragadtatáskor láthatatlanná teszik, és begyűjtik az Enyéimet.
20.
Hang: Ott van a kiömlött.
Kép: Kiömlött főzött, passzírozott paradicsom a földön.
Jézus: Egészséges biotermékek hamarosan eltűnnek, és helyükbe lépnek az agyonpermetezett, mesterségesen termelt élelmiszerek.
21.
Hang: Húzd ki magad.
Jézus: Húzd ki magad minden olyan dologból vagy utasításokból, ami testednek és lelkednek ártalmas.
22.
Hang: Meg kell gondolnod.
Jézus: Alaposan meg kell gondolnod, hogy elfogadod-e a kikísérletezett oltóanyagokat a vírusok ellen.
23.
Hang: El kell adnod a lakásokat.
Jézus: Gyermekeim, ha követni akartok, ne ragaszkodjatok az anyagi dolgaitokhoz.
24.
Kép: Egy férfi jobbra megy, majd visszafordul hozzám, és mosolyogva kezet fog velem
Jézus: Az emberek a hosszú 2 hónap után megszokták, hogy nem szabad érintkezni egymással. A férfi jelképezi ezt a helyzetet, ezért gondolkodik egy kicsit, és csak utána fog kezet veled.
25.
Kép: Jézus lefelé néz Dél-Nyugat felé.
Jézus: Nézem az Észak-Afrikából igyekvő sok migránst. Azt hiszik, Európában jobb dolguk lesz. Pedig hamarosan itt is minden tönkremegy és elszegényedik.
26.
Hang: Haditervem.
Jézus: Itt a gonosz elleni harcra gondolok, üzeneteimmel arra buzdítalak, hogy nyisd fel az alvók szemét a gonosz terveiről, amit kieszelt az emberiség ellen.
27.
Hang: Előrelátó.
Jézus: Nagyon jól teszed, ha az érdeklődőknek beszélsz a cselekről és ravaszságokról, a gonosz tervekről, amik várnak az emberiségre. Így nem éri őket váratlanul. Segítesz a tisztánlátásban.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr5416078880

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása