2020.03.08.

1.

A ragaszkodásról volt szó.

Hang: Ne ragaszkodj senkihez.

Érzés: De azért mégis szeretteinkhez kötődünk, ragaszkodunk hozzájuk.

Jézus: Ezzel a két sugallattal különbséget teszek előtted a helyes és a rendetlen szeretet között. Helyes a szeretet, ha arra szolgál, hogy az irgalom testi-lelki cselekedeteit gyakorold valakivel. Rendetlen a szeretet, ha valakit az emberek közül bálványként imádsz, és rajongsz érte.

2.

Arra gondoltam, nem lenne rossz exorcizált szenteltvizet szétszórni azokon a helyeken, ahol az Eucharisztikus Kongresszus lesz majd

Jézus: Ellenségem, a gonosz démonaival együtt nagyon fel lesz dúlva azokban a napokban. Ellepik a járdákat, az utakat, az épületeket, az embereket. Nagyon jól teszitek, ha szétszórjátok az exorcizált szenteltvizet.

3.

Arról volt szó, hogy Szűzanya össze fogja zúzni a sátán fejét a sarkával.

Kép: Szűzanya egy sor elején megy, mi engesztelők megyünk utána.

Érzés: Mi vagyunk a Szűzanya sarka.

Jézus: Édesanyám nagyon számít rátok engesztelőkre. A ti imáitok, felajánlásaitok, böjtjeitek, szenvedéseitek és lemondásaitok segítenek neki összetaposni a sátán fejét. Ti vagytok az ő sarka.

4.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: A Gecemáni kertben Jézus szorongást és kísértést látott maga felé gomolyogni, mint rémképekkel teli felhőket.

Pio atya annak idején azt mondta, ha látnánk a bűnöket megtestesülve, akkor nagyon elborzadnánk tőle.

A kérdés az volt, hogy Jézus miként látta maga előtt a bűnök rémképeit.

Jézus: Úgy képzeld el kislányom, hogy a bűnöket úgy láttam, hogy képekben lejátszódtak Előttem. Pl: láttam a gyilkost, ahogy végez az áldozatával. Láttam a házasságtörőt, aki elmerül a kéjben. Láttam a rablót, ahogy kifosztja a másik ember házát.

5.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Jézus az apostoloknak mondta, mielőtt imádkozni arrébb vonult: „Maradjatok itt, és virrasszatok. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek”.

Kép+Érzés: Az ima, mint fény tör az Ég felé, és folyamatos kapcsolatot tart fenn a Mennyei Atyával. Az ima fénye távol tart néhány kísértőt, és az esetleges kísértés is gyengébb.

Jézus: Ha a Gecemániban az apostolok hallgattak volna Rám, és buzgón imádkoztak volna, nem aludtak volna el, mert imájuk fénye elkergette volna az elalvást okozó gonosz démonokat.

6.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: A sátán Jézus körül mozgott a Gecemáni-kerti barlangban rettenetes alakban, egyre borzasztóbb képekben vonultatta el a világ bűneit Jézus lelke előtt. Ugyanúgy, mindent kigöngyölített Jézus életéből eléje, és kegyetlenül vádolta Jézust mindenért.

Érzés: A sátán a mi életünkben is nagyon fel tud nagyítani dolgokat, és bűntudatot ébreszt bennünk, amely össze tud minket törni, mert nem vagyunk elég erősek.

Érzés: Jelenleg a koronavírus esetében is, és az Egyház különböző intézkedései szempontjából is elferdítheti, és rosszabb helyzetben vázolhatja fel a valóságot.

Hang: Ez mind átverés.

Jézus: A sátán Rajtam is próbálgatta, hogy bűntudatot ébresszen Bennem. Aljas bűnökkel vádolt, de egyik sem volt bűn. Vigyázzatok gyermekeim, mert ravaszul titeket is be tud csapni, mikor apró hibáitokat elétek tárja, mint nagy, megbocsáthatatlan bűnt. Ilyenkor mély bűntudatotok van, mert azt hiszitek, hogy valóban megbántottatok Engem. Pl: minden alap nélkül ellenszenvet támaszt valamelyik szeretett felebarátotokkal szemben, és elhiteti veletek, hogy milyen rosszindulatúak és szeretetlenek vagytok. Pl: most, ezekben a napokban az Egyházvezetés határozata alapján, a koronavírusra hivatkozva csak kézben lehet áldozni, nem szabad a szenteltvizet használni, és a szentmisén kezet fogni. Ezt a gonosz arra használja föl, hogy az engesztelőkben bűntudatot kelt, amiért a kezükben mernek Engem fogadni. Ez átverés a sátántól. Ez nem a ti bűnötök, és nem is azé, aki a kezetekre teszi az Oltáriszentséget, hanem az lesz felelősségre vonva, aki ürügyet találva kieszelte.

7.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Jézus mondta a 3 apostolnak: Péternek, Jakabnak és Jánosnak nagycsütörtökön a Gecemáni kertben: „Ha még 33 évig élnék, tanítanék, gyógyítanék, az sem volna elég mindannak megtevésére, amit holnapig kell véghez vinnem”.

Gondolat: Ez is bizonyítja, hogy a szenvedés lerövidíti az időt a lelki fejlődésben.

Érzés: A hosszan tartó betegségem elviselése többet ér az Úr szemében, mintha az eddigi hétköznapi feladataimat végezném.

Jézus: Bizony úgy van, ahogy Emmerich Katalinnak mondtam, hogy a 3 évig tartó munkálkodásom a földön a megváltásban közel sem tudott akkora eredményt elérni, mint a keresztutam és kereszthalálom. Így vagy te is kislányom. Minden feladat fontos, amit elvégzel a szolgálatomban, de a betegségeddel összehasonlíthatatlanul több lelket mentesz Nekem.

8.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Amikor Jézus látta a bűnök rémképeit, felajánlotta Magát engesztelő áldozatul, és Magára esdett minden büntetést, szenvedést.

Gondolat: Jézus újra megerősítette, újra felajánlotta engesztelő áldozatát, annak ellenére, hogy ez volt a küldetése.

Érzés: Nekünk ugyanezt kell tennünk, amikor arra kerül a sor, hogy újabb szenvedéssel ajándékoz meg az Úr

Jézus: Engesztelőim, mindenben követnetek kell Engem, még abban is, hogy mikor rátok tör a szenvedés, zokszó nélkül elfogadjátok, és mások bűneiért engesztelitek Atyámat. Én miattatok engeszteltem Őt, mikor Magamra vettem bűneiteket.

 

9.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Az angyalok vágytak Jézust vigasztalni, így a Mennyei Atya előtt álltak. Látták, hogy a Mennyei Atya karjában tartja Jézust, az isteni természetét és isteni akaratát, és közöttük, körülöttük a Szentlélek Isten.

Kép: Jézus isteni természete a földről az Égbe száll, egyenesen a Mennyei Atya ölelésébe, és hátra hagyja Jézust, mint embert a földön.

Jézus: Gyermekem, volt valami, amivel fokoztam a megváltás nagyságát. Az Én isteni természetemet, akaratomat felküldtem Atyámnak, hogy karjaiban tartson, miközben Én, mint ember véghez viszem a megváltást. Miközben Én emberként szenvedtem a földön, addig a Mennyben az Én Atyámat és az Én isteni természetemet a Szentlélek fénye ölelte át.

10.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Szűzanya is szenvedett, sokat látott Jézus szenvedéséből a Gecemáni kertből. Jozafát-völgyébe ment a Szűzanya Mária Magdolna és Szalóme kíséretében. Szűzanya kinyújtotta karját az Olajfák hegye felé fordulva, mert lélekben látta Jézust vérrel verejtékezni, majd olyan mozdulatokat tett, mintha le akarta volna a véres verítéket törölni Jézus arcáról. Jézus ezt megérezte, és mintegy segítséget keresve nézett utána. Ez a kölcsönös részvét sugarak alakjában jelent meg, melyet egymás felé küldtek.

Gondolat: Minden gondolatnak van sugara, amit nem láthatunk szabad szemmel.

Érzés: Ez mi közöttünk is működik. Pl: Amikor Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségen volt fogságban, egyszer csak minden ok nélkül eltört a szemüvege. Ebből az eseményből tudta, hogy meghalt az édesanyja.

Jézus: Édesanyám végtelenül tiszta, és tökéletes lélek volt. Ezért megérdemelte, hogy kapjon akkora kegyelmet, hogy tudatában legyen, hogy Velem mikor mi történik. Mikor szenvedéseimet érzékelte, de még nem lehetett Mellettem, Felém fordult végtelen nagy együttérzéssel. Ezt Én megéreztem, és viszonoztam neki ezt az érzést. Ez a nagy együttérzés fénysugárként hatolt egymás felé. Ti köztetek is vannak ilyen részvétsugarak, csak láthatatlanok.

11.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Az angyalok felvonultatták Jézus szeme előtt a szentek seregét a jövőből.

Jézus: A szentek e seregébe beletartozott minden üdvözült, aki második dicsőséges eljövetelemig valamikor bejutott a Mennybe.

12.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: A szentek különböző öltözéket viseltek, a szentek koronáján különböző színű, alakú, illatú virág volt, amelyek az erényeket, áldozatokat, szenvedéseket ábrázolták. A szentek sokasága harmóniában volt egymással, egymást kiegészítve óriási diadalkoronaként vették körül Jézus Szívét. Mindegyikük ugyanabból a Napból eredtek: az Oltáriszentségből és Jézus szenvedéséből.

Gondolat: Ez olyan, mint amikor a fehér fény egy prizma felszínére esve többféle fényre bomlik, mint a szivárvány.

Jézus: Emmerich Katalinnak ez a csodálatos látomása a szentekről arra tanít titeket, hogy a szentek mind különböznek egymástól, de mindannyian Belőlem erednek.

13.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Miután az angyalok megmutatták Jézusnak képekben, hogy milyen kínt kell kiállnia, Jézus mint haldokló rogyott össze vérrel verítékezve. Egy nagyobb angyal jött Jézushoz hosszú, lengő, bojtokkal díszített papi ruhában, a kezében egy kehely, mint amilyen az utolsó vacsorán volt, a kehely nyílásánál pedig egy vörösen fénylő kenyérdarab volt. Az angyal Jézus szájába helyezte a vörös kenyeret, megitatta a kehely tartalmával. Jézus ekkor természetfeletti módom megerősödött, búbánat és nyugtalanság nélkül fogadta el a szenvedést, és ment az apostolokhoz.

Gondolat: Mivel Jézus isteni természete már az Égben volt a Mennyei Atya ölelésében, az angyal Jézus emberségét Jézus Istenségével áldoztatta meg, amely szintén az Eucharisztia része, és ez adott Jézusnak természetfeletti erőt. Hiszen, amikor mi is megáldozunk, a Szent Eucharisztiában Jézus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét vesszük magunkhoz.

Jézus: Kislányom, a Szentlélek nyilatkoztatta ki nálad azt a megállapítást, hogy mikor az angyal hozta Nekem a megerősítést, a kehelyben a Szent Vért és fölötte csillogó, pirosan fénylő kenyeret, akkor tulajdonképpen az angyal közreműködésével az Én emberségemet áldoztattam meg az Én isteni természetemmel.

14.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Jézus Kaifás börtönében, egy pincében egy oszlophoz volt kötve, a két pribék éppen pihent, és nem kínozták Jézust. Jézus a saját fényében fürdött. Amikor az első fénysugár bevetődött a pince kis ablakán, Jézus megköszönte a Mennyei Atyának a küldetését, amely után az ősatyák epedtek, és ami után Ő is sóvárgott, miután megszületett a földre, és mondta: „Meg kell kereszteltetnem Magam keresztséggel, és mennyire sürgős ez Nekem, míg be nem teljesedik”.

Gondolat: Nekünk is mindent, minden küldetést meg kellene köszönnünk az Úrnak, mert nem ok nélkül bízták azt a dolgot ránk.

Gondolat: Ez a keresztség valójában a keresztre feszítés, mely különbözik a mi megkeresztelésünktől.

Kép: Amikor egy pap megkeresztel valakit, fény formájában az Úr véráldozata kerül rá, mint egy pecsét.

Jézus: Ó, mennyire vártam azt a pénteket, amikor beteljesedik Atyám akarata. A börtönben a pirkadat első perceiben megköszöntem a nemes feladatot Atyámnak. Az igaz, hogy János megkeresztelt Engem, de Én vártam a pillanatot, amikor Vérem teljes kihullatásával megkeresztelhetem Magamat, mert az a pillanat nagyon fontos, hogy beteljesedjen.

15.

Olvastam: Emmerich Katalin: Jézus Kínszenvedése: Amikor Ádám és Éva ki lettek űzve a Paradicsomból, az Olajfák hegyén találták magukat, és abban a barlangban gyászoltak és csüggedtek, ahol Jézus szenvedett, és vérrel verejtékezett.

Érzés: Nem véletlenül kellett Jézusnak ott, ugyanazon a helyen elkezdeni a szenvedését.

Jézus: Ahol a bűnhődés elkezdődött az első emberpárnak, ugyanazon a helyen, az Olajfák hegyén Nekem, a második Ádámnak kínszenvedésemmel és kínhalálommal kellett kiengesztelni Atyámat Ádám és Éva, és utódjainak bűneiért.

16.

Kép: Egy díszes miseruha.

Hang: Vereséget.

Jézus: A díszes miseruha a mai hierarchikus Egyházat jelenti. Egyben azt az Egyházat, amely elkezdett modernizálódni. Ebben az Egyházban megindult a szakadás. A reformok nem mindenkinek tetszenek. Nagy vereséget jelenthet, ha az Egyház egyik része olyan változásokat vezetne be, amely szembe fordulna a szentségekkel, a Tízparancsolattal, és megváltoztatná az örök érvényű Szentírás szavait, ha elbagatellizálná a bűnöket, és nem tanítaná az utánuk járó felelősségre vonást. Mindezek megvalósulása komoly vereséget jelentene a hitéletben.