Isten szemével

2019.06.03. 09:16

facebook_1559804572415.jpg2019.06.02.

1.

A csíksomlyói pápai látogatásról volt szó, mely eljöttét sok magyar várta.

a)

Kép: Egy kecskefej ördögi pofával.

Jézus: Drága gyermekem, azért mutattam neked ezt a kecskefejes képet, mert a Szentírás tetején, amit megcsókolt, látható volt a televízióból, hogy egy kecskefej volt.

b)

A prédikációban kétszer is elhangzott ez a mondat: „Mária, tanítsd meg egybeszőni a jövőt”.

Jézus: A pápa által kiejtett, kétszer is kimondott szöveg, hogy: „Mária, tanítsd meg egybeszőni a jövőt”, azt fejezi ki, hogy az Egyházak közötti ellentéteket el kell simítani. Ez a törekvés elősegíti a Világegyház létrejöttét.

c)

A pápa a romániai látogatása során mondta, hogy „senki ne felejtse gyökereit”.

Jézus: Itt arra céloz a pápa, hogy nem szabad elfelejteni a népeknek saját szokásait, hagyományait.

d)

A csíksomlyói misén a záróéneket a magyar himnusszal kezdték, több pap együtt énekelte a hívekkel, de valami oknál fogva a pápa nem várta meg a végét, hanem megcsókolva az oltárt kivonult a körülötte lévő papokkal.

Jézus: Amikor egy sportesemény van, hogy a magyar csapat külföldön szerepel, és megnyeri a mérkőzést, akkor a drukkerek a himnusz alatt vigyázzban állva várnak. Nagy fokú tiszteletlenség volt a pápa és a többi pap részéről, hogy nem várták meg a magyar himnuszt, hanem kivonultak.

e)

Kép: A pápa egy hegy tetején áll, egy olyan nagy hógombócot akar legördíteni a hegyről, mint amekkora ő saját maga. Ez a hógolyó olyan nagy lavinát csinál, amelynek visszafordíthatatlan következményei vannak.

Jézus: A pápa nehéz feladat előtt áll. Az egymással ellentétben álló, különböző Egyházakat, vallásokat egybe akarja gyúrni, egy nagy gombóccá alakítani, majd lavinaként az emberiségre zúdítani, mint egységes Világegyházat.

f)

A pápai prédikációban feltűnt, hogy sok mindenről volt szó, pl a zarándoklatról is, és a Szűzanyát is megemlítették, de Jézusról vagy a Szentháromságról, ami a lényeg, egyetlen egy szó sem esett.

Jézus: A prédikációjában szó volt a népek közötti párbeszédről, hogy össze kell fogni, hogy csak együtt lehet eredményt elérni, de csak Édesanyámról szólt, minket, a Szentháromságot bizony meg sem említette. Ezt hiányoltam.

2.

Kép: A magyar miniszterelnök egy emelvényen beszél, egy tömeg, emberek sokasága van a háta mögött. A miniszterelnök jobb kezével egy zöld szívű, kör alakú táblát emel a magasba, hasonlóan, mint amikor a vasutasok indítják a vonatokat.

Jézus: Vezetőtök azt mutatja a magyaroknak és a többi európai népnek, hogy kövessék őt, mert szabad az út a migráció megfékezéséhez, és nemzeteik szuverenitásához.

3.

Utazás során a természetet néztem, és a szabadság jutott eszembe. Az a szabadság, amikor az országot nem árasztja el ellenség.

Kép: Krisztus Király, Aki nagyon nagy arany fényt sugároz Magából. Ez tartja vissza az ellenségeinket.

Kép: Arany fény.

Jézus: Térjetek meg drága kis magyarjaim, imádkozzatok, sokat imádkozzatok a békéért, mert az Én erőm hatalmas. Képes leszek enyhíteni a rátok váró háború borzalmait és pusztító hatását.

4.

Kép: Három fa áll, akácfa a közepén, erős szél fújja őket.

Kép: Egy fa, melynek csak a lombja látszik, a törzsét víz lepte el.

Jézus: Atyám már megelégelte a bűnök tengerét, és lesújt keze a világra. Természeti katasztrófák rázzák meg a Földet: szélviharok, áradások, földcsuszamlások, vulkáni kitörések.

5.

A budapesti katasztrófáról volt szó, amikor egy turista hajócska elsüllyedt egy nagyobb hajó alá a Dunán.

Kép: Az elhunyt turisták fehér ruhában lebegtek a Föld felett mosolyogva.

Gondolat: A nagyobb hajó kapitányát elítélték, holott ő maga is sokkot kapott, amikor meghallotta, hány turista tűnt el és halt meg. Bizonyára nem szándékosan okozta a balesetet.

Jézus: Az emberi ítélet szerint, ha valaki tömeges halált okoz rossz szándék nélkül, azt nem mentesíti a büntetés alól. Ha majd Atyám haza szólítja, és Elém kerül, figyelembe fogom venni, hogy a sokkos állapot miatt tehetetlen volt, és nem tudta elkerülni a szerencsétlenséget. A képen azt mutattam neked, hogy az áldozatok közül sokan üdvözültek. De volt köztük néhány olyan ember, akik életükben elkövetett bűneik miatt a tisztítótűzbe kerültek. Imádkoznotok kell értük. Az ítéletkor nem vettem figyelembe vallási hovatartozásukat. A szeretet és a tisztaság alapján döntöttem, hogy hová kerüljenek.

6.

Hang: Készülök.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Hang: Beteljesülések lesznek, beteljesülésben lesztek.

Kép: Fény.

Jézus: Közeledik második dicsőséges eljövetelem, régi vágyatok be fog teljesülni. Hozom az Új Világot, amely a béke, a szeretet, és az öröm világa lesz.

7.

Egy misén arról prédikáltak, hogy egyes beszédeket elferdítenek. Említette pl. hogy Mindszenty bíboros arra buzdította a híveket, hogy tartsanak ki a Keresztény hitük mellett, mások pedig azt mondták róla, hogy visszaköveteli az államtól az Egyházi birtokokat. Egy másik esetet is említett, hogy egy pap arra buzdította a híveket, hogy olyan pártokra szavazzanak, akik a Keresztény értékeket képviselik, és az ő szavait is teljesen félreértelmezték.

Érzés: Ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyelni, és értelmesen, világosan kell beszélni, példákkal, gondolatokkal alátámasztva őket, nehogy kiforgatható legyen.

Kép: Fehér és arany fény.

Jézus: Közeledik az az idő, amikor fel kell állnotok, és nyíltan színt kell vallanotok. Fontos, hogy világosan fogalmazzatok, hogy ne lehessen félreérteni. Ne féljetek, Lelkem veletek lesz. Sugallni fogja a szavakat nektek.

8.

Hang: Bátran!

Hang: A könyv… tudod, hogy mi van a könyvben.

Kép: Egy férfi mondta ezt, ki balra tekint, és komoly arcvonásai vannak.

Kép: Arany fény.

Jézus: Bátran álljatok ellen a hamis misekönyvnek, ami megmutatja nektek, hogy hol tartanak a reformok.

9.

Hang: Szétosztás.

Kép: Olyan emberek állnak sorban Szentáldozáshoz, akik kézbe fogadják a Szentostyát.

Jézus: Egyre többen vannak, akik kézben áldoznak, pedig ezzel nagy fájdalmat okoznak Nekem.

10.

Azokért imádkoztam, akik megtagadják az Isteni Irgalmasság művét.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről, nagyon komoly arcvonással.

Hang: Nagyon komoly megrovásban lesz részetek.

Kép: Jézus arca.

Arra gondoltam, ha elvesszük az Isteni Irgalmasság tiszteletét, és meghagyjuk csak a Jézus Szíve tiszteletét:

Kép: Egy teljesség összeomlik.

Hang: Nincs Szív irgalmasság nélkül.

Jézus: Akik gátat vetnek az Isteni Irgalmasság művének terjesztésében, azok nagy kárt okoznak az emberek szívében. Ezért nagy büntetésben lesz részük. Az emberi szív egyaránt vágyik az igazságosságra és az irgalmasságra. Ha elveszik tőle az irgalmasságot, és csak az igazság szerint ítélik meg őt, egészen összeomlik, reménytelen lesz.

11.

Hang: Angyalszövetség.

Jézus: Az Angyalok a ti legnagyobb segítségetek, támogatóitok, és legjobb barátaitok. A bölcs ember nem hagyja ki gondolkodásából, életéből az Angyalokat, akik Isten felé vezetik, és szövetséget köt velük.

12.

Hang: Nem engedélyezhetem Magamnak ezt.

Érzés: Az Úr nem engedheti meg, hogy teljesen tönkre tegyék az Egyházat, hogy ne maradjon magja a hagyományos Egyháznak, mert máskülönben az emberek elkárhoznának.

Jézus: Nem engedélyezhetem Magamnak, hogy ellenségem, a gonosz elrabolja Tőlem teremtményeimet. Hiszen minden báránykámmal el kell számolnom Atyám előtt.

13.

Maria Valtorta írásából: Szűzanya Jézussal beszélgetett Jézus születéséről. Szűzanya azt panaszolta el Jézusnak, hogy nem tudta eltanulni az Angyalok himnuszát, dalát. De Jézus azt mondta, hogy az Angyalok éneke elégtelen lett volna, mert Neki a Szűzanya szeretete kellett. Az Angyalok Szűzanyától tanultak.

Érzés: Mivel Jézusnak emberi szeretetre van szüksége a Földön, az emberi szeretet elégíti ki Őt, nem elég az Angyali ének a mi szeretetünk helyett. De mi sokat tanulhatunk az Angyaloktól.

Jézus: Édesanyám szeretete hasonló az Enyémhez. Még az Angyalok sem tudnak úgy szeretni, mint Ő. Ti emberek pedig még az Angyalok szeretetétől is elmaradtok. Tanuljatok az Angyaloktól és az Édesanyámtól szeretni. A szeretetet tudom bennetek emberekben legjobban értékelni.

14.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Aki kegyelmet kér, annak áldozatot kell hoznia”.

Hang: Fizetséged ez.

Jézus: Annak a gyermekemnek, aki sok-sok áldozatot képes hozni (ima, önmegtagadás, böjt, szenvedés elfogadása, stb), nagyobb esélye van kegyelmi ajándékokra. Hiszen ezekkel az áldozatokkal fizet az ajándékaimért. Jobban örülök az olyan magatartásnak, amikor valaki nem kéri a kegyelmet, hanem arra törekszik, hogy alázatosan és szerényen sok-sok lelket mentsen Nekem. Az ilyen gyermekem kérés nélkül megkapja az ajándékomat.

15.

Maria Valtorta írásából: Arról volt szó, hogy mi lesz egy év múlva. Jézus mondta: „Kár távoli időpontokról elmélkedni mostani helyzetünkben, amikor még a holnap is bizonytalan”.

Hang: Betöltetlen.

Gondolat: Sokszor előfordul az, hogy sok mindent tervezünk akár a következő napra, de mégsem úgy alakul.

Jézus: Legyetek olyan, mint a gyermek, ne törődjetek a múlttal, és ne gondoljatok folyton a jövőre, hanem a mára gondoljatok. Sokszor hiába tervezgettek, nem úgy teljesedik be a jövőben, ahogy szeretnétek. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek közeli és távoli céljaitok.

16.

Maria Valtorta írásából: A fény ünnepe megünnepléséről volt szó. Jézus: „Bárhol is fogjátok tölteni a jövőben a fény ünnepét, az a hely Szent lesz, ha azért lesztek ott, hogy Isten akaratát betöltsétek”.

Gondolat: Ez alátámasztja azt, hogy nem hiba nekünk elmenni a Normafához engesztelni.

Jézus: Az Én szavamat konkretizálhatjátok az engesztelésre is. Bárhol jöttök össze, ha imáitokkal, Szentmiséitekkel, dicsőítésetekkel Isten akaratát teljesítitek, megszentelitek a helyet.

17.

Maria Valtorta írásából: a lemondásról volt szó, hogy a lemondásunk valamiről másoknak segít.

a)

Jézus mondta: „Egy kis kanálnyi mézről történő lemondás megszenteli magát a mézet is… Az egyetemes szeretet szent összefüggésében soha és semmi nem megy veszendőbe”.

Jézus: Kislányom, a lemondás az áldozatnak egy fajtája. Ha valamiről lemondasz, akkor részt veszel az emberiség egyetemes szeretetében. Mert ezzel a lemondással valahol valakit javakhoz juttatsz, lelki, vagy testi javakhoz. Olyan, mintha valakinek adnál valamit.

b)

Kép: Egy nagy gömbben vagyunk benne mi emberek. Benne a gömbben van egy bizonyos erő, amely állandó nagyságú, de nem azonos mértékben van elosztva az emberek között. Ha pl. én megvonok magamtól egy bizonyos erőt, nyilvánvalóan többlet lesz valahol máshol.

Jézus: Ti teremtményeim, egy egységes gömbben vagytok, ellátva különböző anyagi és szellemi javakkal, különböző mértékben. Te is ott vagy közöttük. Ha lemondasz valamiről, az más javára fog szolgálni, mert az egész gömbben a javak mennyisége változatlan marad. Csak a szétosztás változik.

18.

Maria Valtorta írásából: A lemondásokról volt szó, Jézus összehasonlította egy gyermek lemondását az édességről és egy vértanú lemondását az életéről. Jézus: „Más a mérték a kettő között. De egy vértanút lemondások készítik elő a lelkében, amelyekkel ő már gyermekkorától készült arra, hogy Isten és felebarát iránti szeretetét bemutassa”.

Gondolat: Az egyik lemondás a másik után teszi képessé az embert arra, hogy nagy áldozatokat is tegyen. Minden fokozatosan alakul ki az emberben.

Jézus: Csak az képes a legnagyobb áldozatot meghozni, az életét adni másokért, aki az apró áldozatsorozatok árán hozzászokott a lemondásokhoz.

19.

Hang: Meg szeretném beszélni veled ezt.

Jézus: Az egész emberiséget érintő eseményekről szeretnék beszélni veled. Nem az időpontot akarom jelezni, mert azt senkinek sem mondom, csak azt, hogy hogyan segíts felebarátaidnak felkészülni a Nagyfigyelmeztetésre.

20.

Kép: Egy fiú és egy lány egymás kezét fogva áll egy emelvényen, víz jön ki belőlük, mint a szökőkút.

Jézus: Engesztelőket mutatok neked, akik azért tudnak olyan sokat imádkozni és dicsőíteni, mert Szent Szívemből, az Élő Víz Forrásából töltöm fel a lelküket.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr3514881170

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.