Isten szemével

2018.04.16. 09:34

2018.04.15.

1.

Gondolat: Fontos tudnunk, hogy honnan jöttünk, mit keresünk a Földön, és hová tartunk, mert így van célja és értelme az életünknek. Azt is fontos tudnunk, hogy milyen nemzethez tartozunk, mert a szerint adott az Úr feladatokat, pl: a magyaroknak az engesztelést.

Jézus: Nem mindegy neked, hogy miért is éltek itt a Földön, és hová tartotok. Minden ember végső célja az örök élet. Az is lényegbevágó, hogy érzed a hovatartozásodat a hazádban.

2.

Arról volt szó, hogy a papokért nagyon fontos imádkozni, nehogy megtévedjenek és tévútra térjenek az alakuló zűrzavarban.

Jézus: Nektek engesztelőknek és egyben híveknek nagyon fontos feladatotok a papokért imádkozni. Ezekben a végső időkben rendkívül nagy támadásnak vannak kitéve ellenségem részéről. Különösen, mióta alakulnak a reformok, kétségek között vannak, hogy hogyan szolgáljanak Engem a Szentmisében és gyóntatásban.

3.

Olvastam: Jézus kínszenvedésekor Ő, saját Maga engedte meg a történéseket, Ő akarta így. Ha nem akarta volna, nem így történtek volna meg a dolgok.

Érzés: Mi is, a saját életünkben akarattal vállalhatunk szenvedést. Ezáltal visszaadhatunk a bűneinkért járó adósságból, és másokért is engesztelhetünk.

Jézus: Én, a ti Megváltótok a cselekedeteitekben és a gondolataitokban elsősorban az akaratot nézem. Nem az a fontos szememben, hogy az a jócselekedet, amit annyira akartok meg is történjen, hanem az, hogy a szándék meglegyen hozzá. Hiába szenved az olyan gyermekem, aki ezt a keresztet zúgolódva vissza akarja utasítani. Csak annak a szenvedésnek van értéke, amely összefonódik a jó szándékotokkal.

4.

Olvastam: Áthidalhatatlan szakadék választja el a hitetlen embert Istentől, mert csak a szeretet épít hidat Hozzá.

Érzés: Az utat az Úr Jézus építette meg, de az utat a saját szabad akaratunk teszi járhatóvá.

Kép: Az Úr már egy utat megépített, mely le van fedve, el van takarva előttünk. Amikor gyakoroljuk a szeretetet, fényből épül út előttünk, először egy gyenge ér formájában, mely utána erősödik. További szeretet gyakorlása közben az út szélesebbé és szélesebbé válik.

Jézus: Az az ember, akiben nincs Isten- és felebaráti szeretet, az képtelen eljutni Istenhez. Az ilyen teremtményem előtt, mint ahogy a képen mutattam, a Felém vezető út le van fedve szeretetlenséggel. A Hozzám vezető utat boldogan megnyitom, ha látom buzogni a szeretetet, amely a lefedett úton először erecskét képez, és a növekvő szeretet hatására kiszélesedik, folyóvá duzzad, és teljesen megnyílik felém az út.

5.

Gondolat: Az utunk elején másoktól tanulunk, mások útjait követjük, de egy idő után a saját utunkat kell kitaposni, és azon haladni tovább.

Jézus: Amikor Isten életre hívott benneteket, mindegyiketeknek egymástól eltérő utat jelölt ki. Mindenkinek ezt a testhezálló utat kell járni, mert ha letér erről az útról, eltéved. Hiába próbálsz leutánozni egy Szentet és úgy elérni a Mennyországot, neked az életutadon egészen más feladatokat adok, amelyek ugyanoda visznek téged, mint azt a Szentet, az Örök Életbe.

6.

Olvastam: Jézus Mennybemenetele a megváltás művét zárta le.

Érzés: Ez nem igaz, mert a megváltás műve a világ végéig tart.

Jézus: Mikor olvasol egy könyvet, fontos, hogy közben nyitott szemmel olvass a sorok között. Bizony rátalálhatsz tévedésekre. Ez például a Szentírással ellentétes, súlyos tévedés, mert a megváltás a világ végéig tart.

7.

Tüntetések Magyarországon:

Azon gondolkodtam, mi lenne, vagy mi lett volna, ha azok lennének a hatalmon Magyarországon, kik a magyar kormány és a Kereszténység ellen munkálkodnak

Kép: Egy mérleg, melynek bal serpenyőjében egy milliárdos ember áll, a jobb serpenyőben pedig a magyar miniszterelnök, harci ruhában, harci fegyverzettel. A milliárdos ember pillanatok alatt a földön találja magát, míg a magyar miniszterelnök a magasba kerül.

Érzés: A tüntetők mintha a Magyar Szent Korona ellen tüntetnének, de mégsem tudnak róla.

Jézus: Ezeket a tüntetéseket, ahogy más országokban is, ez a spekuláns milliárdos szervezi. Dühében ilyesmivel próbálkozik, de nem lesz eredménye. Nehogy azt hidd, hogy a fiatalok többségének, kik kimennek tüntetni, egyáltalán eszébe jut a Szent Korona. Ők a kormány ellen tüntetnek tehetetlen haragjukban.

8.

Olvastam: Magyarországot választotta a Mennyei Atya a világ Betlehemévé.

Érzés: Ezért fontos számunkra a normafai kápolna megépülése is a Szent Anna Réten.

Érzés: A magyarországi választásokkal kapcsolatban Isten érdeke nem az volt, hogy az ellenzék győzzön, mert ha lebontották volna a magyar határokat védelmező kerítést, az idegen népáradat özönlése miatt nem maradhatott volna fenn a kereszténység Magyarországon sem. Magyarországnak pedig döntő szerepe van a Kereszténység fennmaradásában, nemcsak Európában, hanem az egész világon.

Jézus: A Mennyei Atya hazátoknak fenséges szerepet adott, mert Betlehemhez hasonlította, amelyben megszületett a Megváltó. Ezzel a választással megindult a Kereszténység megszületése Magyarországon, és megszületett a remény a Kereszténység megmaradásához, nemcsak nálatok, hanem későbbiekben az egész világon.

9.

Kép: Egy térkép, ahol Magyarországot fehér szín jelöli. Azokban az országokban, amelyekből Magyarországot támogatják, és csatlakoznak a Keresztény elvekhez, fehér foltok jelentkeznek a térképen

Jézus: Hazátok bátorságotokkal, eredményes szavazásotokkal példát mutatott Európa más nemzeteinek.

10.

Haladékot kértem az Úrtól a jövőre vonatkozó eseményekkel kapcsolatban.

Kép: Egy piros zászlón fehér kereszt, hasonlít a svájci zászlóhoz.

Kép: Egy csomóban sok kéz, mely kardot tart. Mindegyik kard az Ég felé mutat.

Jézus: A zászlóban a piros szín az Én megváltó Vérem, a fehér kereszt a Kereszténység, amely az Én Vérem által születhetett meg. Nehogy azt higgyétek kicsinyeim, hogy a sikeres választással mindent elértetek. Most kezdődik csak igazán a harc. A sok kéz a széleskörű nemzeti összefogást jelképezi az elkövetkező harcban.

11.

Arról volt szó, hogy az Úr Jézus engedelmes volt a Mennyei Atyának.

Érzés: Az életünk folyamán sokszor kell a között választanunk, hogy embernek vagy Istennek és parancsainak engedelmeskedünk.

Jézus: Az alázat és engedelmesség két fontos erény, kéz a kézben járnak. Csak az alázatos ember tud engedelmeskedni, hogy alávesse magát a másik akaratának. Megfontolandó viszont, hogy az utolsó idők reformjainak születése közben mi az, aminek engedelmeskednetek kell, és mi az, aminek nem. Figyeljétek a változásokat, és egészen addig engedelmeskedjetek, amíg az utasítások nem szállnak szembe a Szentírással, és a benne megfogalmazott Tízparancsolattal. Erre a szituációra érvényes, hogy Istennek kell szót fogadni, és nem az embernek.

12.

Egy videóban Gabriele Amorth atya, a híres ördögűző pap Szűzanya fatimai jelenéseiről beszélt. Beszélt Oroszország felajánlásáról is a Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez, melyet Szűzanya kért annak idején. Mivel sorozatban a pápák úgy látták, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy a nyilvánosságra hozzák az üzenetet, Oroszország felajánlása II János Pál Pápára hárult. Maga Amorth atya szervezte meg Vatikánban az ünnepséget, és a Szűzanya szobrát is elhozták Vatikánba Fatimából. II János Pál Pápát a világ politikusai vették körbe az ünnepségen, így ők azt mondták a pápának, hogy nem nevezheti meg Oroszországot a felajánláskor, ahogy annak idején kérte a Szűzanya. Így II János Pál Pápa nem szíve szerint cselekedett.

Jézus: Abban az időben nemcsak a Pápára, hanem az egész Egyházra nagy fenyegetettséget jelentett volna, ha II János Pál Pápa szíve szerint felajánlja Oroszországot. Diplomatikusan kellett gondolkodnia a Katolikus Egyház fennmaradása érdekében. Vannak ilyen kivételek, hogy a jó érdekében a kisebb rosszat fogadjuk el.

13.

Egyes elméletek szerint Isten engedte meg Ádámnak és Évának a bűnbeesést az Édenkertben.

Jézus: Hogy Ádámnak és Évának Isten engedte meg az engedetlenséget, ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Isten a bűnt soha senkinek nem engedte meg. Egészen más a helyzet azokkal a gyermekeimmel, akiknek Atyám megengedi, hogy kisebb bűnöket elkövessenek annak érdekében, hogy a bennük levő hajlamok miatt nehogy gőgössé váljanak. Ádámban és Évában viszont az engedetlenség előtt még nem volt semmi bűnre vezető hajlam, és így nem lettek volna gőgösek a Paradicsomban.

14.

Hang: Éppúgy furulyázik, mint táncol.

Jézus: Egyenes, őszinte ember úgy beszél, ahogy cselekszik, és úgy cselekszik, ahogy beszél.

15.

Hang: Ő az Őrangyal az Őrangyalok között.

Jézus: A láthatatlan Őrangyalokon kívül vannak olyan emberek, nagyon jó lelki testvérek, akik nemcsak saját lelkükre vigyáznak, hanem őrzik a többiek lelkét. Őszintén, szeretettel figyelmeztetik őket hibáikra, de ugyanakkor segítik őket, gyakorolják az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit velük szemben. Ezek a lelki testvérek a legjobb Őrangyalok a Földön.

16.

Kép: Egy egyén saját nemzetére jellemző ruhát visel. Egy idő után tagjai: kezei, lábai, stb folyamatosan más nemzetiségűre cserélődnek. A végeredmény már teljesen más egyént mutatott.

Jézus: A jövőből mutattam neked egy képet, hogy Európa nemzetei összeolvadnak. Eltűnnek a határok, összekeverednek a kultúrák és vallások.

17.

Kép: Egy díszes ruha kapucnival ki van terítve, mint egy kiállításon.

Jézus: A nagy Szent szerzetesek emlékét ápoljátok és őrizzétek.

18.

Kép: Egy fiú és egy lány egy lugason jönnek kézen fogva egy ív alatt. Majd a fiú és a lány helyén 1-1 fehér liliom jelenik meg majdnem összefonódva, majdnem egyek.

Hang: Lüktető.

Jézus: A tiszta szerelmet ábrázolja ez a kép, olyan férfit és nőt, akik Isten áldásával egy test és egy lélek lesznek. Tisztaságban élik le életüket. Egyszerre lüktet a szívük értem.

19.

Kép: Egy barna, hosszú hajú lány a kijárati ajtóhoz szalad egy folyosón, ketten a karjánál fogva próbálják visszatartani. A lány az ajtó kulcslyukán kikukucskál, ki szeretne menni, de nem tud, mert nem engedik.

Jézus: A leány egy haldokló lelke, aki most lépett ki a testéből, és futva igyekszik a túlvilág felé. A vágy olyan erős benne, hogy kikukucskál a kulcslyukon, hogy lásson valamit. Angyalok fogják le, mert még nem jött el az ideje.

20.

Hang: Ráncigálják a magyarokat, éppúgy, mint a németeket.

Jézus: Szegény magyar népet ide-oda ráncigálják, egymás ellen fordítják. A németeket szintén nem hagyják megszokott, békés életet élni, őket a rengeteg migráns háborgatja, cibálja, ráncigálja.

21.

Egy lelki testvérrel való találkozáskor:

Kép: Az Őrangyalaink átölelik egymást.

Jézus: Ne csodálkozz kislányom, mert az Őrangyalok mind ismerik és szeretik egymást, és örülnek, ha rajtatok keresztül összetalálkoznak.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr3913944946

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.