Isten szemével

2020.11.18. 22:16

2020.11.17.

1.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus mondta Margit asszonynak: „Ez a szeretet, ami benned van, nem érte még el a csúcspontját”.

Érzés: Mindig jobban és jobban lehet szeretni.

Kép + Érzés: Ha kidobjuk magunkból a bűnöket, a világi dolgokat, akkor a fény, ami bennünk van, megnövekszik, kifényesedik.

Gondolat: Mikor éri el bennünk a szeretet a csúcspontját?

Érzés: Ezt az ember nem tudja egymaga elérni, sőt, ha el is éri, nem tudja szüntelenül fenntartani.

Hang: Hullámzó.

Kép: Egy hullámvonal, mely egyszer fönt, máskor lent van. Többször van lent, mint fönt.

Jézus: A szeretet két forrásból tud növekedni, az egyik forrás Isten kegyelme, a másik forrás pedig ti vagytok, gyermekeim. A szeretet csúcspontjának az elérése elsősorban a ti hozzáállásotokon múlik. Ha minden erőtökkel azon vagytok, hogy egyre jobban kiüresítsétek magatokat a világi dolgokból, akkor egyre növekszik bennetek a szeretet. Ha figyelmetek szétszóródik és elkezdtek többet foglalkozni a földi dolgokkal, a szeretet alacsonyabb lesz.

2.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Minél többet adtok ti Nekem, annál többet adok Én nektek. Bőkezűségem arányban lesz ajándékaitokkal.”

Kép + Érzés: Amikor megszületünk, az Úr már eleve ellát minket ajándékokkal, felruház minket a képességeink szerint. A mi szabad akaratunk dönti el, hogy amivel rendelkezünk (amit az Úr nekünk előre odaajándékozott), mennyit adunk vissza Neki, illetve hogyan használjuk fel az embertársaink felé nyújtott szeretetben.

Érzés: Elgondolkodhatok, hogy mit adhatok még az Úrnak.

Jézus: Az átlagember, aki úgy él, hogy elmerül a világban, nem szokott azon gondolkodni, hogy mit kapott Istentől lelki ajándék formájában, és mit kell abból visszaadni. Az Én választottjaim, így te is, bizony elgondolkoznak azon, hogy milyen sok hálával tartoznak. Elsősorban, amiért megváltottalak. Ezért, az Én választottjaim minden igyekezetükkel próbálják meghálálni, amit kaptak Tőlem. De csak próbálgatják, mert amit Én adok, annak csak a töredékét tudják visszaadni. Én olyan nagylelkű vagyok, még ezért a kicsiért is gazdagon megjutalmazom.

3.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus mondta: A testi kín ahhoz képest semmi volt, hogy Lelkében mit szenvedett el. Mindenki bűnét magára vette, ezért agonizált.

Gondolat: Úgy vette mindezt Jézus magára, mintha Ő követte volna el.

Érzés: Ennek következtében egy hatalmas nagy nyomás nehezedett a lelkére.

Hang: Elviselhetetlenül fájt ez Nekem.

Érzés: Hol van az ember ehhez képest, a legkisebb lelki kínt nem képes elviselni.

Kép: Mennyei Atya kitárt karral.

Érzés: A Mennyei Atya kéri tőlem, próbáljak magamra vállalni ilyen-olyan szenvedést, legfőképp, amit Ő küld nekem, még ha kicsi is. Sok kicsi sokra megy, és minden számít.

Kép: A kis felajánlások olyanok, mint a fehér homokszemnyi gyöngyök, a nagy felajánlások olyanok, mint a nagy gyöngyök.

Jézus: Tapasztalhattad kislányom, hogy a lelki szenvedés sokkal nehezebben elviselhető, mint a testi. Elég sok apró lelki szenvedés múlik el anélkül a te életedben, hogy különösebb jelentőséget tulajdonítanál neki. Pedig nagyon sokat jelent. Atyám is arra kért téged, hogy az apró megaláztatásokat, szenvedéseket is ajánld fel a lelkek megmentéséért, ne csak a nagyokat. A sok kicsi szenvedés és felajánlása nagyra nő az Én szememben.

4.

Hang: Történetek… Itt van helyette a rózsafüzér.

Kép: Valaki a rózsafüzért tartja a kezében.

Jézus: A mai világban annyi minden történik, politikai események, gyilkosságok, terrorcselekmények, járványok, de azzal nem változik semmi, hogy folyton ezekről beszélgettek. Többet ér, ha előveszitek a rózsafüzért, engeszteltek, imádkoztok.

5.

Érzés: Jézus megelőlegezetten élte át az egész történelem kínjait, mintegy központjaként mindennek. Csak az idő és események lefolyása nem valósulhatott meg egyszerre, hanem szét lett húzva. A mostani idők adják és adták Neki a legnagyobb szenvedést. Lelkében újra átéli mindazt, mint a kínszenvedéskor. Látva, hogy mi történik manapság, nagyon összeszorul a Szíve.

Kép: Jézus vérrel verejtékezik jobbra fordulva.

Jézus: Kínszenvedésemet és kínhalálomat nemcsak a kortársaim bűneiért kellett vállalnom, hanem a rákövetkező korszakok bűneiért is. A mai kor vétkeiért is szenvednem kell a lelkemben. Ezt mutatom ezen a képen, hogy a mai világ bűneiért is vérrel kell verejtékeznem.

6.

Hang: Ilyen sok beszéd.

Hang: Tied lesz a jutalom.

Jézus: Sokan panaszkodnak, méltatlankodnak, elégedetlenkednek. Felesleges a sok beszéd. Sokkal nagyobb érték van az elfogadásban és a hallgatásban.

7.

Kép + Érzés: A földi élet olyan, mint egy színház, vagy egy színjáték. Itt nincs főszereplő, hanem mindenki főszerepet játszik a maga módján. A nézők a túlvilágiak, kik sugallataikkal segítenek.

Hang: Nagy harcban van lelketek.

Jézus: A történelem egy nagy színjáték, és ti emberek játszátok el ezt a darabot. Mindenki a saját életével a darab főszereplője. A nézők Mi vagyunk a túlvilágról. Akár a Menny lakóira, akár a tisztuló lelkekre gondolok, mindannyian nagy szeretettel nézzük végig a játékotokat. Közben be-besegítünk nektek, hogy segítsünk az ellenségetekkel folytatott harcban. Ez az ellenség a gonosz, aki el akar rabolni Tőlünk.

 

8.

A templomba léptem, hogy szentmisén vegyek részt.

Érzés: Méltóságteljes érzés öntött el.

Kép + Érzés: A templomban Isten fénye felnagyítja az ember lelkét, annak méltóságát, mint egy nagyító. Amikor a világi életben tevékenykedünk, ez nem érezhető.

Jézus: A templomba járók közül csak azoknak a lelke válik ünnepélyessé, mikor belép a templomba és érzi magát méltóságban, aki nagyon mélyen hívő ember. A felszínes gondolkodású, aki csak szokásból megy el a vasárnapi szentmisére, nem érzi azt a varázsos hangulatot, amit te szoktál, amikor szentmisére vagy szentségimádásra mész. Egy bizonyos fejlettségi fokra kell jutni ahhoz, hogy a templomba lépéskor fenséges hangulatba kerüljön az ember. Tehát, az Isten fénye csak azt a lelket tudja felnagyítani a szentmisén, aki nagyon mélyen szereti Őt, és hisz Benne.

9.

Hang: Ezt nem kellett volna lassan kiszedni, hanem tovább vinni.

Kép: Egy valaki jobbra fordulva a kezével mutatja, hogy valami szétterjed.

Jézus: Atyám végtelenül türelmes. Hagyja egymás mellett növekedni, fejlődni a jókat és a rosszakat. És mikor eljön az idő, csak akkor válogatja ki a jókat és viszi őket a megérdemelt helyre.

10.

Hang: A magokat.

Hang: Az okosak már készülődnek.

Jézus: Azok, akik Isten Igéjét nemcsak olvassák, hanem élik is napjainkban, azok ma a végső időkre készítik a lelküket, hogy csak tisztaság és szeretet legyen benne, mikor kiárad Szentlelkem.

11.

Hang: Nagyon óvatosan akarom bevezetni ezt.

Jézus: Nagy türelemmel és óvatosan, sok-sok jellel vezetem be a rátok váró nagy eseményeket, így a Nagyfigyelmeztetést, és az azt követő büntetést is.

12.

Hang: A szenvedését.

Hang: Az egészhez a hozzáfűzni valóm ez.

Hang: Okosan.

Jézus: Atyám teremtményei szenvedését használja fel a föld megtisztítására. Gyermekeim ehhez a szenvedéshez hozzáfűzik, ami tőlük telik, az imádságaikat és engeszteléseiket. Akik Engem követnek, okosan viselkednek, mert nem háborognak a látottakon, hanem belátják, hogy minderre szükség van, mert csak ezek árán érik el az örök boldogságot.

13.

Hang: Én is megnéztem az ő táskáit, és ő is az Enyémet.

Jézus: Megnéztem ellenségem hálóját, hogy kik és mennyien akadtak bele, de ő is megnézte az Enyémet, hogy kiket ragadtam ki a kezéből.

14.

Hangom: Uram, segíts!

Kép: Egy zsák, mely a földön hever, a szája felém tárul, a nyíláson keresztül látszik, hogy tele van mindenféle jóval, bőségesen.

Jézus: Mivel engedelmes, Engem követő gyermekem vagy, a hazatérésedkor gazdagon megjutalmazlak majd mindenféle jóval.

15.

A koronavírusra gondoltam.

Kép: Egy erő távol tart, visszatart a kórháztól.

Érzés: Az Úr nagyfokú védelemben részesít, de ez nem azt jelenti, hogy nekem nem kell vigyáznom, és bárhova mehetek, bármit megtehetek.

Kép: Jézus lefelé néz.

Jézus: Az igaz gyermekeim, hogy megígértem nektek engesztelőknek, hogy vigyázok rátok, és segítek, hogy ne kapjátok el a koronavírust. De ez nem azt jelenti, hogy gondolkodás nélkül rohanjatok a veszélybe. Kerüljétek az olyan helyeket, ahol többen tömörülnek, különösen a belső terekben, ahol nem lehet tartani egymástól a távolságot. Én csak akkor tudom tartani az ígéretemet, ha engedelmeskedtek, és ti is vigyáztok és tartózkodtok a veszélyektől.

16.

Kép: Egy valaki egy hatalmas karamellás cukorkát tolt el egy csomótól délkelet irányba.

Jézus: A csomó az interneten megjelenő üzenetek és hozzászólások kavalkádját jelentik. A karamellás cukorka a látomásban a hamis üzeneteket képviseli, melyeket nem szabad elfogadnotok.

17.

Hangom: Nincs kompromisszum a gonosszal.

Kép: Egy háromszög.

Hang: Jövő év.

Kép: Egy piramis, melyet tömött, egymásra helyezett arany tömbök alkotnak.

Hang: Tekintély.

Jézus: Téged a Szentháromság vezet. Ne félj, sohasem fogsz kompromisszumot kötni a gonosszal. Mivel erősen terjed a járvány, hamarosan be fogják vetni a vakcinát. A jövő évben már biztos. Nincs az a legdrágább kincs, amely arra kényszerítene téged, hogy vedd fel a vakcinát. Ezzel sokaknak példát fogsz mutatni, és tekintélyt szerzel a szavamnak.

18.

Kép: Egy arany eszköz, amely egy csúzlira hasonlít, van nyele, a szárai egy félgömböt alkotnak, a két szár között egy kifeszített húr.

Jézus: Ezzel az összefüggéstelen ártalmatlansággal ellenségem össze akar zavarni.

19.

Valakitől megtagadtam anyagi segítséget. Kértem az Urat, Ő segítsen az illetőnek.

Jézus: Van olyan nagylelkűség, aminek megvan a határa. A jelen esetben nagyon bölcsen gondolkodtál, mikor megtagadtad a segítséget egy valakitől. Ez nem irigység, hanem ebben a helyzetben igazságos és okos döntés.

20.

Kértem az Urat, azokra a hithű papokra, akiket mások tönkre tesznek és miattuk hátrányos helyzetbe kerülnek, tekintsen úgy, mint a mártírokra.

Kép: Egy tömjénező, füstölő.

Kép: Egy kehely talpa.

Jézus: A hagyományosan gondolkodó fiaim oltáráról még tömjénfüst száll Felénk. Egyikük-másikuk még kétszín alatt áldoztat megdicsőítve Engem a hívek szívében. Ehhez a mai világban nagy bátorság kell. A nyelvre történő áldoztatáshoz is. Már megkezdődtek az Egyház vezetése részéről az ellenérzések, hogy melyik pap próbálkozik ezekkel a Nekem tetsző liturgikus formulákkal. Bizony, ezek az úgynevezett „engedetlenségek” következményekkel járhatnak.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr7816450540

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása