Isten szemével

2020.03.18. 06:37

2020.03.17.

1.

Hang: Szakíts a hagyományos gyógyszerekkel.

Kép: Valaki egy fehér cserepet tart a kezében egy növénnyel, levág a növényről 1-1 levelet, majd megeszi.

Jézus: A természetes gyógynövények sokkal hatékonyabbak, gyorsabban meggyógyulsz tőlük. Nincs semmi mellékhatásuk. Ezeket ajánlom neked.

2.

Olvastam: Athanasius Schneider püspök Dominus est írásában: A püspök édesanyja korát idézte fel és a kommunizmus idejét, amikor a papokat táborokba gyűjtötték, és szentmise nem volt nyilvánosan engedélyezve. Rejtve tudott csak 1-1 pap szolgálni, azt is ritkán, és volt olyan eset is, hogy a hívők 20 évig maradtak szentmise nélkül. A lelki áldozást kellett gyakorolniuk hosszú időn keresztül.

Gondolat: Az Úr lassan ráébreszt minket, hogy eljön az idő, amikor nem lesz nekünk sem lehetőségünk minden nap szentmisére járni, akármikor szentségekhez járulni, amikor eszünkbe jut, és lassan készít fel bennünket az antikrisztusi korra .

Érzés: A vírus fertőzés rohamos terjedése következtében nem tudunk személyesen a templomban Húsvétot ünnepelni, sőt az Eucharisztikus Kongresszus megrendezése is veszélybe kerülhet az idén Magyarországon.

Jézus: Drága gyermekeim, lassan-lassan hozzászoktatlak benneteket, hogy le kell mondanotok a szentmiséről és a szentségekről. Én a jövőt nem árulom el, de rátok bízom, hogyan vélekedtek a közelgő Húsvéti ünnepekről, és a várva várt nagyszabású Eucharisztikus Kongresszusról. Ez a vírus egyre jobban erősödik, és elborítja az egész világot. Ti csak lélekben maradjatok a közelemben, vigyázzatok lelketek tisztaságára, és csak addig menjetek a szentmisére, amíg nem jelent veszélyt számotokra.

3.

Hang: Ezt most Magyarország sem tudja átírni.

Kép: Egy asztalnál egy néhány ember ül, az egyikük egy táblát emel fel, és mindenki a táblára néz. Homokos tengerparton van az összejövetel.

Jézus: A világ leggazdagabb emberei már tervezgetik az erősebb, hatékonyabb új vírust, a tábla felirata ezt tartalmazza. Uralni akarják a világhatalmat, és szerintük tenni kell valamit, mert túl sok az ember. A magyar politikusok szorongva nézik, de a fenyegető veszélyből hazátok nem maradhat ki. Mária országa vagytok, ezért minden ilyesmi enyhébben fog érinteni titeket.

4.

A koronavírusról, Magyarországról és Európa gazdaságáról volt szó.

Kép: Európa fekete, süllyed. Magyarország lelassul az emelkedésben, megáll, majd ugyancsak süllyedni kezd, de nem olyan nagy mértékben, mint Európa.

Hang: Nemcsak máshol, hanem ebben is vannak szabályok, amely néhol…

Hang: Pandémia.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Hang: Megvédelek benneteket.

Hang: Rendkívüli helyzet ez

Kép: Szűzanya jobbra fordulva.

Jézus: Ezzel a süllyedést ábrázoló képpel azt mutatom nektek, hogy Magyarország is nehéz helyzetbe kerül egészségileg, gazdaságilag, de nem süllyed olyan mélyre, mint a nyugat- és észak-európai országok. Ez is megerősíti, hogy Édesanyátok a ti Pátrónátok. Ne aggódjatok, hogy nem lesz elég ennivalótok, Én már régóta látom, hogy a jövőben leáll a termelés, bezárnak az üzletek. Mégis gondoskodunk rólatok. Mindenütt szabályokat hoznak az új élethelyzetre, amely nálatok nem mindig azonos más országok rendelkezéseivel. Az biztos, hogy kivétel nélkül minden országot meglátogat ez az általános járvány.

5.

Az aktuális kor problémáiról volt szó.

Hang: Sok meglepetésben lesz részetek.

Hang: Újabb és újabb meglepetésben lesz részetek.

Jézus: Az egyik meglepetés fájdalmasan fog érinteni benneteket, mert új és új vírusok terjednek majd el. A másik meglepetés, az Én Isteni szeretetemből árad felétek, ugyanis sok gyógyítót támasztok a világban, akik segítenek a fertőzött embereken.

6.

Olvastam: Maria Valtorta: Jézus: „Én is nagyon éreztem az Atya szigorát Irántam, mint a víz, amely árad, és nekiront egy gátnak, és óráról órára emelkedik, bizonyságul az állat-emberek ellen, akik nem akarták megérteni, hogy ki vagyok.”

Kép: Fény.

Érzés: Mi mégsem érezzük Isten teljes szigorát a földön, mert az Úr Jézus sok kegyelmet áraszt ránk.

Jézus: Bizony mondom nektek, hogy Atyám igazságosságát el sem tudjátok képzelni, fel sem tudjátok fogni. Szinte megállíthatatlanul árad a bűnös, gonosz emberiségre. De itt vagyok Én, és ezt az áradatot képes vagyok enyhíteni. Rendkívül nagy áldozatot vállaltam értetek, amelyből oly sok irgalom árad rátok, hogy kiegyensúlyozza Isten igazságosságát.

7.

A lelkek finomságáról és durvaságáról volt szó.

Kép + Érzés: Minél finomabb egy lélek, a szeretet annál finomabb hullámát tudja érzékelni, magába szívni, és annál gyorsabban tud fejlődni. Minél durvább egy lélek, a finom hullámokat nem érzékeli, sőt, kellemetlennek érzékelheti.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről .

Jézus: Hogy mennyire jó az ember, abból lehet lemérni, hogy mennyit tud felfogni a felé áradó emberi vagy isteni szeretetből.

8.

Kép: Felülről nézem a képet, egy királyi koronát hoznak elém bíbor színű bársonypárnára helyezve, majd tőlem jobbra viszik. A királyi korona bíbor színű bársonyból volt, fehér volt a szegélye, a korona tetején arany kereszt.

Jézus: Az Én mennyei koronámat mutatom neked. Ha az emberek nem tisztelik az Én Királyságomat, imádkozz, böjtölj, és hozz sok áldozatot. Mindehhez hozzáteszem irgalmamat.

9.

Hang: Most nyitottam ki az ajtót.

Kép: Fehér lépcsők vezetnek felfelé, a lépcsők alján őrség áll.

Jézus: A Mennyországot az Én angyalaim őrzik, és csak az léphet be, aki egészen megtisztult.

10.

Kép: Szürke színű a kép, egy 10-12 éves mezítelen gyermek, mintha elesett volna, mintha a purgatóriumban lenne.

Jézus: Sajnos a gyerekek sem bűntelenek, ekkora gyermek, mint akit mutattam a képen, a purgatórium középső fokozatára is kerülhet. Imádkozz ezért a gyermekért.

11.

Kép: Keresztek, feszületek vannak földre dobva.

Hang: Nincsenek otthon.

Jézus: A jövőt mutatom neked, amikor üldözőitek a keresztjeiteket a földre dobják és tapossák, titeket pedig elhurcolnak a kivégzőhelyre.

12.

Olyan lelki testvérekről volt szó, akik támogatják egymást.

Kép: Egy fehér tömör gömb, amely a gyermekláncfű fújókájához hasonlít, de tömör, mint a felhő .

Jézus: Örülök az olyan lelki testvéreknek, akiknek olyan erős a hite, hogy nem fújja el a szél, és bátran támaszkodhatunk rájuk.

13.

Arról volt szó, amikor egyesek elrontják a barátságot.

Hang: Hagyd, ne sajnáld!

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A hang azt jelenti, hogy a barátságot nem szabad erőltetni. Aki szánt szándékkal bosszant, megbánt, azzal nem kell folytatni a barátkozást.

 

14.

Arról volt szó, hogy Isten ereje magában Jézus nevében is benne van, amely segítségével az ember el tudja hárítani a kísértéseket.

Jézus: A gonosz teljesen tisztában van vele, hogy Jézus nem más, mint a második Isteni Személy, Aki megváltotta a világot, legyőzte az örök halált, és megnyitotta a Mennyország kapuit. A gonosz ezért fél még a nevemtől is. Hiszen kivettem a kezéből szegény eleső gyermekeimet.

15.

Olvastam Maria Valtorta írásában: Jézus: „A szeretet megszűnésével megszűnne az engesztelés lehetősége, és Isten haragja eltörölné a poklot, amivé a Föld vált. A Földnek tehát szeretnie kell, ha létezni akar.”

Fausztina nővér naplójából: A kicsinyek szenvedése és áldozata tartja fenn a világot, e nélkül a világ nem létezne.

Jézus: Bizony, a szeretetnek nagy szerepe van az emberiség életében. Ha csak gonoszság lenne, Atyám már rég eltörölte volna a Földet. Kicsiny engesztelő nyájam, a ti szeretetetek és folytonos engesztelésetek teszi lehetővé, hogy fennálljon ez a bűnös Föld. Ezért arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a közömbös és szeretetlen emberekért, hogy ők is csatlakozzanak hozzátok. Csak így menekülhet meg a Föld.

16.

Arról volt szó, hogy egyetlen lélek megmentése is hatalmas dolog.

Jézus: Azért olyan nagy dolog csupán egy lélek megmentése is, mert egyetlen lélek a Mi szemünkben többet ér az egész teremtett anyagi világnál.

17.

Olvastam Maria Valtortanál: Jézus arról beszélt apostolainak, hogy amikor a Mennybe visszatér, a szeretetből fog táplálkozni.

Hang: A szeretet a lélek igazi tápláléka.

Kép: Valaki táplálkozik, a földi étel csak a testet táplálja .

Jézus: A testben élő embernek még szüksége van ételre, ami táplálja az anyagi testét. Ha majd elhagyja ezt a testet, és szellemi testével a túlvilágra jut, ott már nem lesz szüksége földi értelemben vett élelemre. Mikor a Mennybe kerül, a szeretet lesz a tápláléka.

18.

Olvastam Maria Valtortanál: Amikor Jézus a földre született, hogy megváltsa a világot, Isten cselekedetéből született, melyet béke kísért. De amikor a föld saját akaratából szüli meg a Megváltót az emberek cselekedete által, azt nem kíséri béke.

Érzés: Ez azért van, mert Isten a békét hordozza magában. Az ember cselekedete Isten segítsége nélkül a gonosz által van vezérelve, amely a békétlenséget hordozza magában.

Jézus: Első eljövetelemkor, mikor Édesanyám a világra szült, nagy békességet és szeretetet hoztam az emberiségnek. De mikor az emberiség bűneivel keresztre feszített Engem, békétlenség és szeretetlenség lett úrrá a földön.

19.

Hang: Nem ígérhetem meg neked ezt.

Jézus: Nem tárhatom fel előtted, hogy hogyan alakul a sorsod a jövőben, mert ezt el kell takarnom előled egy fátyollal.

20.

Olvastam: Eben Alexander A Mennyország létezik c. könyvében: „A gonoszságra azért van szükség, mert nélküle nem valósulhat meg a szabad akarat, anélkül nincs fejlődés, előrehaladás, nincs esélyünk azzá válni, amivé Isten vágyik tenni minket.”

Hang: A szükséges rossz.

Jézus: Isten azért engedi meg a gonoszságot, mert csak ez által működhet az emberekben a választási lehetőség a jó és rossz között. A szeretet és a jóság önmagában a sötétség nélkül nem tudna fényleni, világítani. Isten a Saját képmására teremtette az embert. Csak úgy tudná véglegesen széppé formálni, ha az ember, akit alakít, soha nem esne el. Kell, hogy erény és bűn egyaránt létezzen a világban.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr915616030

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása