Isten szemével

2019.07.22. 17:52

2019.07.21.

1.

Kép: Egy nagy formájú vastag dosszié vagy füzet, melynek első oldalán egy fehér papírlap van, rajta írja: „Magánkinyilatkoztatások”. Ezt a dossziét éppen becsukták a szemem láttára, mert nyitva volt, így tudtam csak elolvasni a címét

Jézus: Választottjaimnak nagyon sok magánkinyilatkoztatást adunk Mi Égiek, de ezeknek nagyon nagy százalékát nem fogadja el Egyházam. Én összegyűjtöm őket ebben a dossziéban, mert nagyon értékesek.

2.

Kép: Egy érett búzaföld mellett tömött sorokban emberek haladnak előre, díszruhában vannak. Vannak közöttük felnőttek is, gyermekek is. Nagyon vidámak, táncolnak, sőt hangszeren is játszanak egyesek. Az emberek 2-3-as sorokban haladtak, a sor nagyon hosszú volt, nem láttam a végét, de az elejét sem.

Jézus: A vidám, zenélő emberek az üdvözült lelkek. Örömmel szemlélik, hogy testvéreik, a földön élők megértek az aratásra.

3.

Olvastam: Medjugorjeban eltörlik a kézben áldozást. Ha felmerül a szentségtörés veszélye, nem áldoztatják meg a híveket. Előfordulhat Szentostya lopás is, amelyet okkultisták használnak fel, akár fekete miséken semmisítenek meg.

Kép: Jézus megáldoztat mindenkit.

Amikor Szentostya lopásról volt szó:

Kép: Oltáriszentség, de nincs ragyogása, matt.

Jézus: Egy akkora tömegben, mint amilyen Medjugorjeban van, bizony csak úgy lehetne megakadályozni a visszaéléseket, hogy kötelezővé tennék a nyelven való áldozást. Az első képpel csak azt mutatom neked, hogy a pap csupán eszköz, mindig Én áldoztatok. Második képet ellenségem adta neked, ugyanis az átváltoztatott Oltáriszentségből semmilyen körülmények között nem vonulok ki. Inkább elszenvedem, ami Rám vár.

4.

Hang: Engem borzalmas állapotba elvinni… borzalmas állapotban ez.

Jézus: Azért veszélyes a kézből áldozás, mert közben bárki elvihet Engem okkult összejövetelekre, ahol borzalmas megszentségtelenítés és megsemmisítés vár Rám. Legrosszabb, amit az Oltáriszentségben elszenvedhetek.

5.

Hang: Nem tudok visszaemlékezni, hogy hova bújjak el.

Kép: Lángok esnek az égből, és ezt egy valaki mondja, aki nem tudja, hogy hová bújjon.

Jézus: A háromnapos sötétség idején egy kétségbeesett ember szavai ezek. Azért nem emlékszik, hogy hová bújjon, mert nem engedte, hogy felkészítsék az utolsó időkre. A lángok fel fogják emészteni.

6.

Arról volt szó, hogy amikor rejtekhelybe kell vonulni, milyen módon fogunk majd oda eljutni.

Jézus: Minden engesztelőm tudni fogja, hogy a veszélyben hová kell mennie, mert Szentlelkem sugallatokkal fogja vezetni.

7.

Hang: Új Világrend lesz.

Jézus: Az Új Világrendet a szabadkőművesek, az illuminátusok hozzák majd létre. Az alapelvük a következő: az ember az Isten. A szabadkőművesek a háttérből irányítanak. Az Új Világrend előtt káoszt készülnek teremteni az egész világban. Azt követi a III világháború, melyből, mint a béke embere tűnik elő, az Antikrisztus. Ő pedig nekifog az Új Világrend felállításának.

8.

Hang: Európa nagyjai beszéltek, mekkora szükség volt…

Kép: Egy emberekből álló bizottság tagjai.

Jézus: Nagy szüksége volt Európának, hogy az Európai Bizottság élére új elnököt válasszanak. A képen mutatom az Európai Parlamentet, ahogy tagjai egymással vitatkoznak, beszélnek. Ti, Európai népek úgy érzitek, hogy lesz valami pozitív változás.

9.

Hang: Május közepén: Magyarország, Lengyelország, és Csehország.

Jézus: Tavaszra e három ország kezd nagyobb tekintélyre szert tenni a nyugat-európai vezetők előtt.

10.

Hang: Nincsen közvélemény kutatás?

Jézus: Több nyugat- és észak-európai országban tabuként kezelik a migrációs válságot. A nép nem mer őszintén nyilatkozni.

11.

Arról volt szó, amikor egy Isteni üzenetet író kiválasztott egy idő után felismeri, hogy téves üzenetet írt, és elismeri a hibát mások előtt is, nem törődve azzal, hogy mások mit gondolnak róla, mert neki egyedül Isten véleménye számít.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről, komolyan néz, de nagyon boldog.

Jézus: Örömmel tölt el engem, mikor azt látom, hogy egy választottam beismerni botlását, még akkor is, ha emiatt valaki hiteltelennek tartja.

12.

Arról volt szó, hogyan tudunk Isten jó eszközei lenni.

Jézus: Csak úgy tudsz jól használható eszközöm maradni, ha lelked végig alázatos, szeretettel eltöltött, és tiszta marad.

13.

Érzés: Mire eljön a Nagyfigyelmeztetés, lelkileg ki kell csiszolódnunk, meg kell tisztulnunk, mert a sok frissen megtért miatt nem fogunk tudni gyakran szentgyónáshoz járulni, sőt, őnekik kell majd segíteni.

Jézus: Ha ti, választottjaim, a Nagyfigyelmeztetésre nem is lesztek teljesen tökéletesek, de törekednetek kell a lehető legnagyobb tisztaságra, tudásra és felebaráti szeretetre. Ti fogjátok majd vezetni a frissen megtértek tömegét.

Isten szemével

2019.07.15. 17:49

2019.07.14.

1.

Hang: Ennek a vége felé tartunk.

Jézus: Az irgalmi időszaknak vége felé tartunk. Készüljetek fel, mert hamarosan bekövetkezik az igazság ideje.

2.

Hang: Nincs semmid e nélkül.

Jézus: A te hitedre gondoltam. E nélkül semmid sincs.

3.

Hang: Lepecsételt ajkak.

Jézus: Hallgatnod kell az Egyházban történő változásokról, míg meg nem nyitom ajkad.

4.

Az életemre és nehézségeire gondoltam.

Hang: Megszenvedni érted ezt.

Kép: Jézus balra fordulva viszi a keresztet, hol fehér a ruhája, hol piros .

Jézus: A Kálvárián érted is vittem a nehéz keresztet. A korbácsütések között ott volt a te korbácsod is, a te bűneid jelképe. Ezek az ütlegelések fehér ruhámat pirosra festették.

5.

a)

Arról volt szó, amikor mások előtt megtagadnak.

Hang: Nagy alázatra teszel szert ezzel.

Hang: Megsebzett.

Kép: Jézus a keresztről néz lefelé.

Jézus: Mikor hűtlenül elhagynak, megsebzettnek érzed magad. A keresztről nézlek ilyenkor, és arra gondolok, hogy nekem is voltak ehhez hasonló élményeim. Hidd el, amikor otthagy valaki, növekszik az alázat benned. Lelki hasznodra válik, hogy felajánlod azokat Nekem, akik ilyen sebeket okoznak.

b)

Érzés: Átérzem azt, amikor az ember az Istent a saját céljaira használja fel.

Hang: Saját céljaimra használlak.

Jézus: Soha ne érezd, hogy mikor kérsz Tőlem valamit, kihasználsz engem. Meghallgatlak, és mindig boldogan segítek. Én is használlak téged, a legnemesebb céljaimra. Elsősorban a bűnösök és közömbösök megtérésére, a haldoklók megmentésére.

6.

Sebzettségemben leborultam a templomban, senkinek és semminek érezve magam.

Hang: Értékes vagy számomra.

Jézus: Amikor leborultál a templomban, Szentlelkem hatalmas alázattal borított be. Úgy érezted, senki és semmi vagy. De számomra nagy érték vagy. Azért vagy értékes, mert már fogantatásod pillanatában Isteni szikra került beléd, és keresztelésedkor Isten fogadott gyermekévé lettél. Gondolkozz el azon, hogy aki Isten gyermeke, lehet-e egy értéktelen semmi.

7.

Hang: Kifejezni tégedet a saját fényeiddel.

Jézus: Minden lélek más és más. Nincs két teljesen egyforma. A te lelked kisugárzása, fényei is különböznek minden más lélekénél.

8.

Arról volt szó, hogy Isten mellett nem érzem magam olyan picinek, megalázottnak, mint más emberek előtt.

Jézus: Drága kislányom, soha ne vágyódj mások elismerésére. Az alázatnak éppen ez az ismérve, hogy valaki nem vágyódik az emberek dicséretére. Aki mindig önmagáról beszél, a saját, ajándékba kapott kegyelmeiről, az nem alázatos, nem gondol arra, hogy minden érdem Istené, és nem az övé.

9.

Hang: Te még csak gyermek vagy.

Jézus: Ezt azért mondom neked kicsim, mert még van benned nevelni valóm. A tökéletességig még sokat kell növekedned.

10.

Kép: Egy fekvő csukott szemről éppen lehajtottak egy kendőt vagy leplet. A szempillák is látszottak.

Jézus: Kislányom, lélekben lépj be sziklasíromba. Ott fekszik letakart holttestem, és Édesanyám egy pici részletét, csukott szememet mutatja neked. Úgy tekints testemre, hogy ez a test ugyanolyan Szent, mint Lelkem, amely kirepült belőle.

11.

Olvastam: A szeretet közelebb hozza egymáshoz a hasonló érzésűeket, és egyesíti őket a tökéletesedés útjának közös megtételére.

Kép: Két vagy több arany fény vagy pötty összejön, csatlakozik egymáshoz, sokkal gyorsabban haladnak előre együtt, mint külön-külön.

Jézus: A világi és hívő emberek összekeveredve együtt vannak, nem találják meg a közös nevezőt, és nem tudnak előrelépni. Nem tudnak fejlődni. De hasonló érzésűek, akikben lobog a hit és a szeretet, találkoznak egy közösségben, a hasonló érdeklődés és Istenszeretet egyre jobban közelebb hozza őket a tökéletesedéshez. Ezt mutatom neked a képen, ahol a fényes pöttyök gyorsabban haladnak együtt. A közösségekben fontos az egység.

12.

Olvastam: A Szeretetet a Bölcsesség irányítja, és az Akarat valósítja meg.

Luisa Piccarreta írásából: Isten Akarata az Isteni Bölcsesség felett áll

Jézus: Amikor Isten megteremtette az embert, bölcsességében a szeretetet is létrehozta. A szeretetet beleültette az ember szívébe, és Isteni bölcsességében ezt a szeretetet irányítani akarja. De ez a szeretet csak úgy tud működni a teremtményben, ha az ember akarata megengedi, hogy létrejöjjön. Ha az ember akarata meggátolja a szeretetet, akkor azt Isten bölcsessége nem tudja irányítani.

13.

Olvastam: A Szellemvilágban a magasabb rendűek az alacsonyabb rendűeket teljesen átlátják, a gondolatok nem rejthetők el.

Gondolat: A Szentháromság ismeri minden gondolatunkat, de mi emberek nem ismerjük az Övét.

Jézus: Ez azt jelenti, hogy a Szentháromság, a Szűzanya, mint a legnagyobb Szent, a Szentek, és Angyalok teljesen beleláthatnak a szenvedő egyház és a küzdő Egyház tagjainak a gondolataiba. Teljesen átlátják őket. Viszont ti, emberek, nem láthatjátok a szenvedő lelkek és a Szentek gondolatait. Még a kárhozottakét sem.

14.

Olvastam: A piramis csúcsán Isten áll, Ő tart mindent egybe, mindent átlát, és minden lény vágyakozásának a csúcspontja Ő.

Hang: Isten vágyakozik.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A piramis a három részből álló teljes Egyházat jelenti. A megdicsőült lelkeket, a Földön élőket, és a tisztuló lelkeket. Az Egyháznak minden tagja vágyakozik Isten után, aki mindenki fölött áll, e képzelt piramis csúcsán. Csak a kárhozott lelkek, akik elszakították magukat Istentől, nem vágyakoznak Rá. De nemcsak a teremtmények vágyakoznak Isten után, hanem Isten is vágyakozik az emberek után.

15.

Olvastam: A piramis szellemi megfelelése: egy mindenkiért, és mindenki egyért. A piramis építőkövei sincsenek önmagukért, hanem valamennyi az egészért. Úgy, a Szellemvilágban sincs senki önmagáért, senki sem dolgozik és él csupán csak a saját előrehaladásáért.

Hang: A teremtés célja ez.

Olvastam: Az „én” megtartása és biztosítása szükséges, és ez éppúgy szükséges a többiek megtartása és az egész fennmaradása érdekében is.

Hang: Fontos építőelemei vagytok ennek

Kép+Érzés: Isten segít a legjobban az előrehaladásban, személyes kifejlődésünkben, amikor átadjuk Neki a szabad akaratunkat

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Jézus: Gondoltál-e már arra gyermekem, hogy mire való is az ima, a böjt, és az áldozat. Arra, hogy ennek a szellemi piramisnak a tagjai ne önzően magukra gondoljanak, hanem egymásra, a teljes egészre. A piramis minden köve felelős az összesért. Ezért imádkoznak egymásért a győzedelmes, a küzdő, és a szenvedő Egyház tagjai. Nemcsak az egészért kell küzdeni a köveknek, hanem önmagukért is, hogy fennmaradjanak. Nélkülük szegényebb lesz az egész építmény. Mindenki fontos építőeleme ennek a szellemi piramisnak.

16.

Olvastam: A létra Isten felé végtelen, amely felfelé megy, de a legfelsőbb fokot senki sem érheti el, mert az Isten benseje. Isten onnan látja tisztán teremtményét.

Jézus: Hogy Isten bensejét senki nem érheti el, azt jelenti, hogy Isten mindenkinek ad a bölcsességéből, a szeretetéből, a tudásából, az irgalmasságából, az igazságosságából, de teljesen nem lehet Őt kimeríteni, teljesen nem adja oda Magát.

17.

Olvastam: A Teremtés jelszava: „dolgozzatok mind szeretettel a Szeretet által a Szeretetért”.

Olvastam: A bukott szellemek hozzájárulnak Isten birodalmának támogatásához.

Érzés: Ez úgy valósul meg, hogy a bukott szellemeket az Úr eszközként használja fel.

Kép: Arany fény.

Jézus: Isten szeretetre teremtett benneteket, fáradozzatok azért, hogy ez a szeretet megmaradjon bennetek. Ezzel a szeretettel megvalósítjátok Isten Országát az emberekben. A gonosz lelkek bármennyire hihetetlen, szintén hozzájárulnak Isten Országának építéséhez. Képzeljetek el egy választottat, aki az ördög jóvoltából hamis képet lát, és hamis szavakat hall. Szegény elkeseredik, amikor rájön, és lázadni kezd: „Miért engedted meg Uram?” És akkor Isten így válaszol: „Azért, mert ezzel alázatodat növelem, mert megmutatom, hogy te is tudsz halálos bűnt elkövetni, lázadni. Így belátod, hogy nem vagy tévedhetetlen, mert ha soha nem buknál el, gőg és büszkeség töltene el. És lenéznéd a többi választottamat, aki néha-néha elcsúszik”. Ez csak egy példa ahhoz, hogyan csiszolja Isten a gonosz által bűnbe esett lelket. Így használja fel a kísértést, hogy minden rosszból jót hozzon elő.

18.

Olvastam: A szív az anyagi és a szellemi életnek egyaránt a szimbóluma.

Kép: A szív szellemi és anyagi értelemben is teljesen össze van fonódva egymással. Akkor jó, ha szellemi felé irányítjuk az anyagi szívünket, mert az felemel. Ha a szívünk az anyagi felé húz, az lehúz minket.

Jézus: A szív nem más, mint az érzelmek szimbóluma. A közömbös és hitetlen, bűnökben elmerült teremtményeim szíve az anyagi értékekhez vonzódik. A szexhez, a gazdagsághoz, a sikerhez, az élvezeti cikkekhez, a szórakozáshoz. Viszont, az Engem szerető, hívő engesztelő gyermekeim a szellemi értékekhez ragaszkodnak, a szeretethez, az irgalmasság cselekedeteihez, áldozatokhoz, böjthöz, lemondásokhoz, önmegtagadásokhoz. Az anyagi szimbólum mélyen lehúzza a lelket, a szellemi szimbólum, a nemes érzelmek és cselekedetek felemelik a teremtményt Istenéhez.

19.

Olvastam: Nem az átélvezett gyönyörök, hanem csakis az elszenvedett fájdalmak teremthetik és hozhatják meg az ember számára az üdvösség Mennyei fokozatát.

Érzés: Az örömök vigasztalásul jönnek.

Jézus: Drága engesztelőim, ha jót akartok lelketeknek, ne vágyakozzatok a szellemi örömök után. Én úgyis megajándékozlak benneteket azokkal, ha vigasztalni akarlak titeket szenvedésetek után. Inkább a szenvedésre vágyakozzatok, amely előkészíti számotokra a Mennyországot.

20.

Vízbe mentem úszni, de a holmimat a vízparton hagytam, többek között a füzetem is köztük volt, amibe jegyzetelem az Úr szavait.

Kép+Érzés: A cuccaimra az Őrangyalom vigyáz a vízparton.

Jézus: Kislányom, nem kell aggódnod, vigyázok minden holmidra. Hiszen az Én értékes szavaim is köztük vannak.

Isten szemével

2019.07.08. 19:19

2019.07.07.

1.

Olvastam: A Mennyországban a lélek éppúgy mindenütt ott van, mint ahogy sehol sincs. Nincs tér, sem jobbra, sem balra, sem lent, sem fönt.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Érzés: Ha ez igaz, akkor az egész univerzum Isten szívében van, minden cselekedet, minden gondolat benne van

Jézus: A földi test béklyóiból kiszabadult lélek, amely már a Mennyországban él, megszabadult minden korláttól. A tér és idő korlátaitól. Egyszerre egyidejűleg bárhol ott lehet, ahová kívánkozik. Az Én Szívem befogadóképessége korlátlan, ezért úgy képzeld el, hogy az egész teremtett világ benne van.

2.

Olvastam: Isten nagyon távol van tőlünk Földiektől, de mégis közel van hozzánk

Érzés: Ez csak úgy lehet, hogy mi az Ő kihelyezett porcikái vagyunk, és Ő bennünk él, amennyire mi hagyjuk Neki

Jézus: Isten Szívében az élők és holtak lelkei egyaránt benne vannak. Ezt a tényt a földi emberrel leginkább akkor érezteti Isten, amikor megtörténik a szentáldozás. Teljesen egyesül vele. Nemcsak Teste és Vére, hanem Lelke és Istensége is. Ti, mindnyájan, emberek a Földön az Én kihelyezett kicsiny részeim vagytok. A földi halál és tisztulás után a Mennyben is részeim vagytok.

3.

Olvastam: A legelvetemültebb gonoszság és legkirívóbb diszharmónia fel tud oldódni Isten áldásában és kegyelmében

Kép: A gonoszság, mint egy szikla, mely a szeretet hatására morzsolódik, hol apróbb szilánkok, kövek hullanak le róla, hol széthasad. Ahol nem gyakorolják a szeretetet, ott a kőszikla nagyobbodik.

Jézus: A bűnös ember lelke Isten kegyelme és irgalma nélkül egyre keményebbé válna, és elkárhozna. Isten viszont nagy jóságában és szeretetében a bűnös ember lelkébe bűnbánatot és szeretetet gerjeszt. Ez a szeretet képes a sziklává keményedett gonoszságot szétmorzsolni.

4.

Olvastam: Hasonló hasonlót keres, a szeretetet érző is csak ilyet ölel magához

Érzés. De ha olyan embert ölelünk magunkhoz, aki nem hasonló hozzánk, nem úgy gondolkodik, mint mi, meg kell erőltetni magunkat, hogy szeretetet gyakoroljunk irányában

Jézus: Mikor közétek jöttem a Földre, a fogat fogért, szemet szemért felfogást felcseréltem egy egészen új törvénnyel, az ellenségszeretettel. A szívetekbe ültetem, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik csak azt szeretik, aki jó hozzájuk. Aki hasonló az ő lelkükhöz. Éppen ezért minden közösségbe, családba, munkahelyre, engesztelő közösségbe széthintettem olyan gyermekeimet, akik nehezebben tudnak alkalmazkodni. Akiket nehezebb szeretni. Így teszlek próbára benneteket, gyermekeimet ellenségszeretetből.

5.

Olvastam: Az embernek semmije sincs, Istent sem képzelhetjük magunk elé, és nem tehetünk semmi olyat, aminek a gyökerei részben a szellemi, részben az anyagi világba ne nyúlnának vissza

Hang: Bemutatom Magamat

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Gondolat: Semmit sem tanulunk magunktól, hanem mindent másoktól tanulunk, akár az őseinktől, akár a kortársainktól

Jézus: Az ember értelme és lelke azért képes fejlődni, mert azoktól, akik körülötte élnek és tapasztalataik vannak, sok mindent eltanul. Itt nemcsak a tudomány alapjairól van szó, a földi ismeretekről, amelyek a világi élethez kellenek, hanem azokról az ismeretekről is, amelyek által lelke egyre tájékozottabb lesz, és fejlettebb.

6.

Olvastam: A világunkban egy hatalmas világóra van. Ezt Isten Szeretet-Akaratának hajtóereje működteti. Ez az az erő, mely Isten lényegét alkotja. Isten Szellemi- Isteni- Személyi élete abból áll, hogy Isteni Szeretet-Akaratból teremt mindent, vezet, és fenntart

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Jézus: Isten a világot szeretetében és akaratában hozta létre. De nemcsak megteremtette, hanem irányítja, őrzi, fenntartja. Ez vonatkozik a szellemi és anyagi világra egyaránt. Az ember a szellemi és anyagi világnak egyaránt része. Hiszen a teste anyagból van, a lelke szellemi eredetű. Különböző tulajdonság csírákat ültet bele az emberekbe, személyenként mást és mást. Amit Ő ad, mivel szeretet-akaratából van, az tiszta és jó. Ezeknek a csíráknak a kifejlődésében nagy szerepe van a környezeti hatásoknak, az öröklődéseknek, és a kapott szabad akaratnak. Aki bölcsen használja fel a szabad akaratát, az nem rontja el ezeket a csírákat, hanem lassan-lassan Teremtőjének tetszően fejleszti tovább magában.

7.

Olvastam: A szeretet vonzalom valami után. Vonzódni annyi, mint meghajolni. Ez elhajlás az egyenes vonaltól, mely egy ívet alkot. Két ív egy kört, ellipszist vagy tojás alakot ölt, ha egymással egyesülnek, vagy egymásba zárkóznak. A kör, ellipszis vagy tojás alak a kezdet és vég nélküli végtelenséget fejezi ki, tehát Isten lényegét.

Érzés: Két vagy több ember csak akkor szeretheti egymást, ha meghajolnak egymás előtt, nemcsak az egyik akarata teljesül, és ezt a szeretetet Isten tartja össze

Kép: A kört, ellipszist, vagy tojás alakot nemcsak két ember alkothatja, hanem több is, akik egységben vannak, pl családok, imacsoportok, vagy más csoportosulások is

Kép: Irgalmas Jézus

Jézus: Az ember társas lény, és szeretetre teremtette Isten. A szeretet-vonzalom nem más, mint meghajlás másik akarata előtt. Aki erre nem képes, és csak a saját önző akaratát veszi figyelembe, az nem tud összekapcsolódni mással, egy szeretet-vonzalom kapcsolatba. Viszont, aki képes akaratát alárendelni másnak, a többiek akaratát elfogadni, meghajolva szeretetkapcsolatot tud létesíteni. Az összekapcsolódáskor a két meghajló ember egy teljességet kifejező ívet alkot, amely a kezdet és a vég nélküli végtelenséget, tehát magát Istent fejezi ki. Tehát, az igazi szeretet csak Istenen keresztül történhet, akár két ember, akár egy közösség között.

8.

Olvastam: Minden lélek egy piramispályán halad előre Isten felé irányulva. A piramis vége a lélek fejlődési csúcsa. Hogy a lelkek előre tudjanak haladni, különböző feladatokat kell betölteniük.

Kép: A piramis végtelen magasságba tör, nem lehet elérni a végét, mert Isten végtelen

Kép+Érzés: A piramisban az előrehaladás úgy viszonyul egymáshoz, hogy ahogy nő a tudásunk, annál jobban magunkévá tudjuk tenni Isten tudományát, és tudunk haladni Isten felé. Fokozatosan elhagyjuk az anyagi világhoz való kötődésünket.

Kép: Mintha légballonnal akarnánk emelkedni, de csak úgy tudunk magasabbra jutni, ha kidobjuk a felesleges terheket

Jézus: A piramis nem más, mint a lélek fejlődésének szimbóluma. Ti emberek ráléptek az első fokra, és ahogy alakul, fejlődik a lelketek, úgy juttok egyre feljebb. Ha bűnöket, hibákat követtek el, egy kicsit visszacsúsztok, de aztán a bűnbánat által, és az Én kegyelmemmel újra fölfelé kapaszkodtok a csúcs felé. Minél hajlíthatóbb egy lélek, annál több feladatot adok neki ezen az úton. Ha engedelmes, és teljesíti, amit kérek, gyorsabban halad felfelé. Minél több dolgot elhagy régi életéből, ami a világhoz közötte, annál könnyebben halad fölfelé. Ez nem más, mint a lélek kiüresítésének megvalósítása. Amikor ez sikerül, akkor éri el a végtelen magasságokban rá váró csúcsot.

9.

Olvastam: Egyetlen szellemi lény, Angyal, emberi lélek sem láthatja Istent olyannak, amilyen Ő valójában, mert belehalnának. Mindenki úgy látja Istent, amilyen a bensője, a saját szellemi fejlettségi fokának megfelelően, amennyit Istenből felfogni képes.

Jézus: A Teremtő és gondoskodó Isten teljes valóságában még a legnagyobb Szentnek sem mutatkozik meg. Nem láthatja az Ő mélységeit, az igazságát, az irgalmát, a jóságát, a szeretetét, csak bizonyos mértékben merítheti ki. Ugyanis, egy lélek sem lenne képes elviselni az Ő tökéletességét. Nem egyformán részesül belőle minden üdvözült. Aki itt a Földön nagyon magas fejlettségi szintre jutott, az többet láthat belőle, aki alacsonyabb lelki tudást szerzett életében, az kevesebbet. Mégis teljesen boldogok mind a ketten.

10.

Olvastam: Minden létezőnek az „élet” az alapelve, az élet pedig nem más, mint a tevékenység. Így, a szellemvilágban nincs megállás, ott is mindenki tevékenykedik.

Gondolat: A Földi életben is minden emberrel történik valami, minden ember tevékenykedik valamivel, senki sem áll mozdulatlanul.

Jézus: Az üdvözültek osztályrésze a Mennyben állandó mozgás, változás, és fejlődés. Kivétel nélkül minden léleknek van feladata, és boldogan tevékenykedik. Nem egy dolga van a sok közül, hanem izgalmas, változatos feladatok. Az egyik a tanulás, ami az Isteni tudásból való folyamatos részesedés. Képzeljétek csak el, hogy elétek tárul minden, ami érdekelt a Földön, és nem találtatok rá választ. Látod a kezdeteket, a teremtést, a történelmet, és az ok-okozati összefüggéseket. A lélek egyre jobban szomjazik a Mennyei ismeretek után, és ez a vágya rendre teljesül.

11.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Az Isteni Akaratban nincs olyan, hogy enyém, tied a Teremtő és a teremtmény között, hanem minden közös”.

Jézus: Isten teremtette az embert, és mivel szabad akaratot adott neki, lelke nemcsak az Övé, Aki teremtette, hanem magáé az emberé is. Minden, ami a lélekben van, kettőjüké. Addig közös minden Isten és a teremtménye között, amíg a kegyelem állapotában van. Amint elkövet egy halálos bűnt, a lelke elszakad Istentől, és az övé lesz és a sátáné. A kegyelem és a bűnbánat visszaemeli az igaz életbe, attól kezdve lelke újra mindkettőjüké.

12.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Abban a lélekben, amelyik elfogadja Isten akaratát, nincs értelme az emberi akaratnak. Ez olyan, mint egy kisgyermek egy nagy tudású tudós mellett, aki elámul, hogy az ő tudása semmi a tudóséhoz képest. Ilyen a lélek Istenhez képest. A kicsi a nagy nélkül valakinek érzi magát, de a nagy mellett kisebbnek érzi magát, amint ami.

Jézus: Az az ember, aki teljesen elfogadja Isten akaratát, tisztában van azzal, hogy Istenhez képest ő egy porszem, és csak Isten akarata teljesüljön minden ügyében, mert Ő szereti legjobban a világon, a legjobbat akarja neki. Tehát, az ilyennek semmi szüksége nincs a saját akaratára.

13.

Luisa Piccarreta írásából: Minden lépés, amit tesz az ember az Isteni Akaratban, az Isteni élet. Az a lépés, amit nem teszünk meg, az ennek az Isteni életnek a megfosztása. Az Isteni életben van öröm, szeretet, stb, ami visszahat Istenre, de ettől Istent is megfosztjuk.

Érzés: Ebben az esetben többszörösen lopunk, szeretetet lopunk Istentől is, és embertől is

Jézus: Ha a teremtmény igyekszik betartani Isten parancsait, és az Ő akarata szerint él, Isteni életet folytat. Ha elesik, főleg súlyos bűnnel, akkor ezt az Isteni életet, amit eddig élt, megfosztja. De nemcsak saját lelkét fosztja meg, a saját életét, hanem Istent is megrövidíti a megdicsőülésben, és a felebarátját is, aki ellen vétkezett. Tehát, a lopás tripla.

14.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Isten munkálatának van egy rendje. Pl: a teremtés célja az ember volt, de előtte megteremtette a helyet, és mindent körülötte, hogy legyen hová, ahova el tudja helyezni az embert

Érzés: Nagyon fontos az előkészület. Így, a Földi életünk is előkészület az örök életre. A Földi életünktől függ, hogy milyen életet fogunk élni a túlvilágon.

Jézus: Drága kislányom, nektek, embereknek, mielőtt nekiálltok egy feladatnak, mindent elő kell készíteni hozzá. Neked pl: az üzenetek rögzítéséhez időt és helyet kell biztosítani, szabaddá kell tenni az értelmedet. És csak ezután tudod fogadni a kegyelmeimet. Az Én, a tieidnél is nagyobb kaliberű feladataimat is előkészítettem. Társat akartam Magamnak, a Szentháromságnak, egy szabad akarattal rendelkező szerető, gondolkodó embert. Nem állíthattam bele a semmibe, ezért egy anyagi világot teremtettem neki. Ahhoz is elő kell készülnie az embernek, hogy egyszer majd bejut az örök életbe. Be kell töltenie lelkét tisztasággal és szeretettel, de előbb ki kell üresíteni magát szenvedéssel, áldozatokkal, önmegtagadásokkal. Látod kicsim, mindenhez előkészület kell.

15.

Egy ismerősöm mesélte, hogy a nagynénje elesett, és szinte tehetetlenné vált. A nagynéninek ugyan vannak gyermekei, de külföldön élnek, és ő öregotthonba kényszerül.

Kép: Ha a családtagok magukhoz vennék a nagynénit, az igaz, e kereszt nehéz, de rövid és egyenes utat tenne meg a lelkük az üdvösség útján. Ha a családtagok nem vállalják a nagynénivel való nehézségeket, pl: öregotthonba adják, vagy mást rendelnének mellé, egy nagyobb kerülőutat tesznek meg az egyenes út helyett, és hosszabb időre van szükség, mire visszakerülnek az egyenes útra.

Jézus: Ilyen esetben mindenkinek arra kellene gondolnia, hogy ő is leeshet a lábáról, és tehetetlenné válhatna. Vajon örülne-e egy öregotthonnak. Első és legfontosabb ismerősöd lelkének, hogy a szeretetet válassza. Így, egyenes úton haladhat az üdvösség felé. Ha öregotthonban hagyja a nagynénjét, még sok megpróbáltatás, szenvedés, szeretetcselekedet várna rá, amivel ezt a mulasztást ki tudná egyenlíteni.

16.

Kép: Zöldeskék vagy kékeszöld szem, aranyos csillagocskákkal van tele

Jézus: Atyám a legszebb szemmel ajándékozott meg Engem, kékeszöld, csillagokból álló szemmel.

Isten szemével

2019.06.16. 09:31

2019.06.16.

1.

A bíborosról volt szó, és a szentségek megmaradásáról a magyar Egyházban.

Jézus: Drága kislányom, ha a bíborosotok kitart a szentségek mellett, az ország egyházmegyéi is követni fogják. Pl: egyáltalán nem mindegy, hogy megmarad-e az Oltáriszentség hazátokban, vagy elvész, vagy elveszíti jelentését.

2.

Csíksomlyóra utaztam a Pünkösdi búcsúra.

a)

Érzés: A magyarokat a csíksomlyói Szűzanya nem hagyja elveszni, tévútra térni.

Érzés: Nagyon erős ott a Szűzanya ereje.

Jézus: Jól gondolod kislányom, hogy a Szűzanya mindent helyre tesz az erdélyi magyarokban.

b)

Érzés: Szép szép, hogy eljöttünk Csíksomlyóra, de nekünk ott van a Normafa, amely ugyanúgy Szűzanya kegyhely. Az igaz, hogy még nincs felépítve a kápolna, de az emberek élő kövei a templomnak.

Kép: Világ Győzelmes Királynője.

Kép: Budapest, Duna part.

Jézus: A képpel, mely a Világ Győzelmes Királynőjét mutatta teneked, azután Budapestet, a Dunapartot, eszedbe juttattam, hogy nektek is van egy nagyon értékes zarándokhelyetek, a Normafa, ahol van egy élő kövekből álló engesztelő kápolna. Becsüljétek meg ezt a nagyon értékes helyet.

c)

A szabadtéri oltár mögött a tömegben két fekete, halálfejes zászlót lobogtattak. Imádkoztam, hogy a rossz dolgok ne fertőzzék meg a zarándokok lelkét.

Kép: A fekete zászlók lekókadnak, leolvadnak

Kép: Csak azokat fogják a fekete zászlók megfojtani, akik hozták, és ha nem térnek meg, de másokra nem fog hatni.

Jézus: Nem kerülte el a figyelmedet a két halálfejes zászló. Sátánisták próbálkoztak, de képben mutattam neked, hogy jelképeik eltűnnek. Rossz szándékaik vissza fognak hullni a lelkükre.

d)

Exorcizált vizet hintettem az útra, a templomra, ahol elhaladtunk, hogy az esetlegesen megbújt gonosz lelkek elmeneküljenek.

Kép: Fehér fény áradt ott, amerre hintettem a vizet.

Érzés: Az Ég teljesen kinyílt, az Ég ontja kegyelmeit azokra, akik eljöttek a Szűzanyához Csíksomlyóra.

Jézus: Nagyon jól tetted, hogy vittél magaddal exorcizált vizet, és az esetleg bepiszkolódott helyeket meglocsoltad, még a templomot is. Ennek következtében gazdagon áradt kegyelmünk fénye.

3.

Csíksomlyón az esti misén:

Kép: Jézus a kereszten, de fejjel lefelé.

Jézus: Ezt a képet nem Én adtam, hanem ellenségem, hogy megzavarjon téged a sátánisták fordított keresztjével.

4.

Csíksomlyóra utazva Magyarország elszakadt területeit néztem.

Hang: A nemzetek.

Kép: Krisztus Király, áldásra téve két keze.

Érzés: A Nagyfigyelmeztetéskor a nemzetek is tudni fogják, hogy nem a saját területükön vannak.

Kép: Arany fény.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Veled együtt szemléltem az anyaországtól elszakadt területeket. A nemzetek meg fognak világosodni Trianont illetően.

 

5.

Kép: Jézus a földön fekszik szenvedve, nyitott a szája, a testén mi emberek, mint vérszívók. Amely emberek gyümölcsöző életet élnek, ott az Úr testén különbözőféle és színű virágok nyílnak.

Jézus: Nemcsak 2000 évvel ezelőtt szenvedtem az emberek miatt, hanem ma is. A sok bűnös, megátalkodott, Engem gyűlölő gyermekem parazitaként szívja Szent Véremet. Azok a hűséges engesztelőim, akik tiszta életet élnek és követnek Engem szeretetben és szenvedésben, hálájukat Irántam dicsőítő énekekkel, imákkal fejezik ki, és hálából virágokkal köszöntenek Engem, így vigasztalnak a többiek szeretetlenségéért.

6.

A pápai találkozóról volt szó.

Kép: Konfliktus a pápa és egyes magyar hívek között.

Jézus: A képen azt mutatom neked, hogy a felvilágosult, hagyományokat tisztelő engesztelő magyar hívek konfliktusba kerülnek az Egyházi vezetés által szervezett reformokkal. A magyar népnek ez a bátor rétege Mellettem áll, és Édesanyám mellett. Ígérem, hogy a Nagyfigyelmeztetés után ezek a bátor harcosok majd megsokasodnak. Így fog nemzetetek felemelkedni.

7.

Kértem anyukámat, hogy imádkozzon értem, hogy az életemet be tudjam teljesíteni Isten akarata szerint, ne tagadjam meg az Urat.

Jézus: Mikor szüleidre gondolsz, hogy imádkozzanak érted, a legjobbat teszed. Ők azok, akikre mindig számíthatsz. Bárhol is lesznek, amikor ellenségeid kezébe kerülsz, imádkozni fognak érted, hogy meg ne tagadj Engem. Ugyanis, az ember egyedül gyenge, hogy félelmét legyőzze.

Isten szemével

2019.06.03. 09:16

facebook_1559804572415.jpg2019.06.02.

1.

A csíksomlyói pápai látogatásról volt szó, mely eljöttét sok magyar várta.

a)

Kép: Egy kecskefej ördögi pofával.

Jézus: Drága gyermekem, azért mutattam neked ezt a kecskefejes képet, mert a Szentírás tetején, amit megcsókolt, látható volt a televízióból, hogy egy kecskefej volt.

b)

A prédikációban kétszer is elhangzott ez a mondat: „Mária, tanítsd meg egybeszőni a jövőt”.

Jézus: A pápa által kiejtett, kétszer is kimondott szöveg, hogy: „Mária, tanítsd meg egybeszőni a jövőt”, azt fejezi ki, hogy az Egyházak közötti ellentéteket el kell simítani. Ez a törekvés elősegíti a Világegyház létrejöttét.

c)

A pápa a romániai látogatása során mondta, hogy „senki ne felejtse gyökereit”.

Jézus: Itt arra céloz a pápa, hogy nem szabad elfelejteni a népeknek saját szokásait, hagyományait.

d)

A csíksomlyói misén a záróéneket a magyar himnusszal kezdték, több pap együtt énekelte a hívekkel, de valami oknál fogva a pápa nem várta meg a végét, hanem megcsókolva az oltárt kivonult a körülötte lévő papokkal.

Jézus: Amikor egy sportesemény van, hogy a magyar csapat külföldön szerepel, és megnyeri a mérkőzést, akkor a drukkerek a himnusz alatt vigyázzban állva várnak. Nagy fokú tiszteletlenség volt a pápa és a többi pap részéről, hogy nem várták meg a magyar himnuszt, hanem kivonultak.

e)

Kép: A pápa egy hegy tetején áll, egy olyan nagy hógombócot akar legördíteni a hegyről, mint amekkora ő saját maga. Ez a hógolyó olyan nagy lavinát csinál, amelynek visszafordíthatatlan következményei vannak.

Jézus: A pápa nehéz feladat előtt áll. Az egymással ellentétben álló, különböző Egyházakat, vallásokat egybe akarja gyúrni, egy nagy gombóccá alakítani, majd lavinaként az emberiségre zúdítani, mint egységes Világegyházat.

f)

A pápai prédikációban feltűnt, hogy sok mindenről volt szó, pl a zarándoklatról is, és a Szűzanyát is megemlítették, de Jézusról vagy a Szentháromságról, ami a lényeg, egyetlen egy szó sem esett.

Jézus: A prédikációjában szó volt a népek közötti párbeszédről, hogy össze kell fogni, hogy csak együtt lehet eredményt elérni, de csak Édesanyámról szólt, minket, a Szentháromságot bizony meg sem említette. Ezt hiányoltam.

2.

Kép: A magyar miniszterelnök egy emelvényen beszél, egy tömeg, emberek sokasága van a háta mögött. A miniszterelnök jobb kezével egy zöld szívű, kör alakú táblát emel a magasba, hasonlóan, mint amikor a vasutasok indítják a vonatokat.

Jézus: Vezetőtök azt mutatja a magyaroknak és a többi európai népnek, hogy kövessék őt, mert szabad az út a migráció megfékezéséhez, és nemzeteik szuverenitásához.

3.

Utazás során a természetet néztem, és a szabadság jutott eszembe. Az a szabadság, amikor az országot nem árasztja el ellenség.

Kép: Krisztus Király, Aki nagyon nagy arany fényt sugároz Magából. Ez tartja vissza az ellenségeinket.

Kép: Arany fény.

Jézus: Térjetek meg drága kis magyarjaim, imádkozzatok, sokat imádkozzatok a békéért, mert az Én erőm hatalmas. Képes leszek enyhíteni a rátok váró háború borzalmait és pusztító hatását.

4.

Kép: Három fa áll, akácfa a közepén, erős szél fújja őket.

Kép: Egy fa, melynek csak a lombja látszik, a törzsét víz lepte el.

Jézus: Atyám már megelégelte a bűnök tengerét, és lesújt keze a világra. Természeti katasztrófák rázzák meg a Földet: szélviharok, áradások, földcsuszamlások, vulkáni kitörések.

5.

A budapesti katasztrófáról volt szó, amikor egy turista hajócska elsüllyedt egy nagyobb hajó alá a Dunán.

Kép: Az elhunyt turisták fehér ruhában lebegtek a Föld felett mosolyogva.

Gondolat: A nagyobb hajó kapitányát elítélték, holott ő maga is sokkot kapott, amikor meghallotta, hány turista tűnt el és halt meg. Bizonyára nem szándékosan okozta a balesetet.

Jézus: Az emberi ítélet szerint, ha valaki tömeges halált okoz rossz szándék nélkül, azt nem mentesíti a büntetés alól. Ha majd Atyám haza szólítja, és Elém kerül, figyelembe fogom venni, hogy a sokkos állapot miatt tehetetlen volt, és nem tudta elkerülni a szerencsétlenséget. A képen azt mutattam neked, hogy az áldozatok közül sokan üdvözültek. De volt köztük néhány olyan ember, akik életükben elkövetett bűneik miatt a tisztítótűzbe kerültek. Imádkoznotok kell értük. Az ítéletkor nem vettem figyelembe vallási hovatartozásukat. A szeretet és a tisztaság alapján döntöttem, hogy hová kerüljenek.

6.

Hang: Készülök.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Hang: Beteljesülések lesznek, beteljesülésben lesztek.

Kép: Fény.

Jézus: Közeledik második dicsőséges eljövetelem, régi vágyatok be fog teljesülni. Hozom az Új Világot, amely a béke, a szeretet, és az öröm világa lesz.

7.

Egy misén arról prédikáltak, hogy egyes beszédeket elferdítenek. Említette pl. hogy Mindszenty bíboros arra buzdította a híveket, hogy tartsanak ki a Keresztény hitük mellett, mások pedig azt mondták róla, hogy visszaköveteli az államtól az Egyházi birtokokat. Egy másik esetet is említett, hogy egy pap arra buzdította a híveket, hogy olyan pártokra szavazzanak, akik a Keresztény értékeket képviselik, és az ő szavait is teljesen félreértelmezték.

Érzés: Ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyelni, és értelmesen, világosan kell beszélni, példákkal, gondolatokkal alátámasztva őket, nehogy kiforgatható legyen.

Kép: Fehér és arany fény.

Jézus: Közeledik az az idő, amikor fel kell állnotok, és nyíltan színt kell vallanotok. Fontos, hogy világosan fogalmazzatok, hogy ne lehessen félreérteni. Ne féljetek, Lelkem veletek lesz. Sugallni fogja a szavakat nektek.

8.

Hang: Bátran!

Hang: A könyv… tudod, hogy mi van a könyvben.

Kép: Egy férfi mondta ezt, ki balra tekint, és komoly arcvonásai vannak.

Kép: Arany fény.

Jézus: Bátran álljatok ellen a hamis misekönyvnek, ami megmutatja nektek, hogy hol tartanak a reformok.

9.

Hang: Szétosztás.

Kép: Olyan emberek állnak sorban Szentáldozáshoz, akik kézbe fogadják a Szentostyát.

Jézus: Egyre többen vannak, akik kézben áldoznak, pedig ezzel nagy fájdalmat okoznak Nekem.

10.

Azokért imádkoztam, akik megtagadják az Isteni Irgalmasság művét.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről, nagyon komoly arcvonással.

Hang: Nagyon komoly megrovásban lesz részetek.

Kép: Jézus arca.

Arra gondoltam, ha elvesszük az Isteni Irgalmasság tiszteletét, és meghagyjuk csak a Jézus Szíve tiszteletét:

Kép: Egy teljesség összeomlik.

Hang: Nincs Szív irgalmasság nélkül.

Jézus: Akik gátat vetnek az Isteni Irgalmasság művének terjesztésében, azok nagy kárt okoznak az emberek szívében. Ezért nagy büntetésben lesz részük. Az emberi szív egyaránt vágyik az igazságosságra és az irgalmasságra. Ha elveszik tőle az irgalmasságot, és csak az igazság szerint ítélik meg őt, egészen összeomlik, reménytelen lesz.

11.

Hang: Angyalszövetség.

Jézus: Az Angyalok a ti legnagyobb segítségetek, támogatóitok, és legjobb barátaitok. A bölcs ember nem hagyja ki gondolkodásából, életéből az Angyalokat, akik Isten felé vezetik, és szövetséget köt velük.

12.

Hang: Nem engedélyezhetem Magamnak ezt.

Érzés: Az Úr nem engedheti meg, hogy teljesen tönkre tegyék az Egyházat, hogy ne maradjon magja a hagyományos Egyháznak, mert máskülönben az emberek elkárhoznának.

Jézus: Nem engedélyezhetem Magamnak, hogy ellenségem, a gonosz elrabolja Tőlem teremtményeimet. Hiszen minden báránykámmal el kell számolnom Atyám előtt.

13.

Maria Valtorta írásából: Szűzanya Jézussal beszélgetett Jézus születéséről. Szűzanya azt panaszolta el Jézusnak, hogy nem tudta eltanulni az Angyalok himnuszát, dalát. De Jézus azt mondta, hogy az Angyalok éneke elégtelen lett volna, mert Neki a Szűzanya szeretete kellett. Az Angyalok Szűzanyától tanultak.

Érzés: Mivel Jézusnak emberi szeretetre van szüksége a Földön, az emberi szeretet elégíti ki Őt, nem elég az Angyali ének a mi szeretetünk helyett. De mi sokat tanulhatunk az Angyaloktól.

Jézus: Édesanyám szeretete hasonló az Enyémhez. Még az Angyalok sem tudnak úgy szeretni, mint Ő. Ti emberek pedig még az Angyalok szeretetétől is elmaradtok. Tanuljatok az Angyaloktól és az Édesanyámtól szeretni. A szeretetet tudom bennetek emberekben legjobban értékelni.

14.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Aki kegyelmet kér, annak áldozatot kell hoznia”.

Hang: Fizetséged ez.

Jézus: Annak a gyermekemnek, aki sok-sok áldozatot képes hozni (ima, önmegtagadás, böjt, szenvedés elfogadása, stb), nagyobb esélye van kegyelmi ajándékokra. Hiszen ezekkel az áldozatokkal fizet az ajándékaimért. Jobban örülök az olyan magatartásnak, amikor valaki nem kéri a kegyelmet, hanem arra törekszik, hogy alázatosan és szerényen sok-sok lelket mentsen Nekem. Az ilyen gyermekem kérés nélkül megkapja az ajándékomat.

15.

Maria Valtorta írásából: Arról volt szó, hogy mi lesz egy év múlva. Jézus mondta: „Kár távoli időpontokról elmélkedni mostani helyzetünkben, amikor még a holnap is bizonytalan”.

Hang: Betöltetlen.

Gondolat: Sokszor előfordul az, hogy sok mindent tervezünk akár a következő napra, de mégsem úgy alakul.

Jézus: Legyetek olyan, mint a gyermek, ne törődjetek a múlttal, és ne gondoljatok folyton a jövőre, hanem a mára gondoljatok. Sokszor hiába tervezgettek, nem úgy teljesedik be a jövőben, ahogy szeretnétek. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek közeli és távoli céljaitok.

16.

Maria Valtorta írásából: A fény ünnepe megünnepléséről volt szó. Jézus: „Bárhol is fogjátok tölteni a jövőben a fény ünnepét, az a hely Szent lesz, ha azért lesztek ott, hogy Isten akaratát betöltsétek”.

Gondolat: Ez alátámasztja azt, hogy nem hiba nekünk elmenni a Normafához engesztelni.

Jézus: Az Én szavamat konkretizálhatjátok az engesztelésre is. Bárhol jöttök össze, ha imáitokkal, Szentmiséitekkel, dicsőítésetekkel Isten akaratát teljesítitek, megszentelitek a helyet.

17.

Maria Valtorta írásából: a lemondásról volt szó, hogy a lemondásunk valamiről másoknak segít.

a)

Jézus mondta: „Egy kis kanálnyi mézről történő lemondás megszenteli magát a mézet is… Az egyetemes szeretet szent összefüggésében soha és semmi nem megy veszendőbe”.

Jézus: Kislányom, a lemondás az áldozatnak egy fajtája. Ha valamiről lemondasz, akkor részt veszel az emberiség egyetemes szeretetében. Mert ezzel a lemondással valahol valakit javakhoz juttatsz, lelki, vagy testi javakhoz. Olyan, mintha valakinek adnál valamit.

b)

Kép: Egy nagy gömbben vagyunk benne mi emberek. Benne a gömbben van egy bizonyos erő, amely állandó nagyságú, de nem azonos mértékben van elosztva az emberek között. Ha pl. én megvonok magamtól egy bizonyos erőt, nyilvánvalóan többlet lesz valahol máshol.

Jézus: Ti teremtményeim, egy egységes gömbben vagytok, ellátva különböző anyagi és szellemi javakkal, különböző mértékben. Te is ott vagy közöttük. Ha lemondasz valamiről, az más javára fog szolgálni, mert az egész gömbben a javak mennyisége változatlan marad. Csak a szétosztás változik.

18.

Maria Valtorta írásából: A lemondásokról volt szó, Jézus összehasonlította egy gyermek lemondását az édességről és egy vértanú lemondását az életéről. Jézus: „Más a mérték a kettő között. De egy vértanút lemondások készítik elő a lelkében, amelyekkel ő már gyermekkorától készült arra, hogy Isten és felebarát iránti szeretetét bemutassa”.

Gondolat: Az egyik lemondás a másik után teszi képessé az embert arra, hogy nagy áldozatokat is tegyen. Minden fokozatosan alakul ki az emberben.

Jézus: Csak az képes a legnagyobb áldozatot meghozni, az életét adni másokért, aki az apró áldozatsorozatok árán hozzászokott a lemondásokhoz.

19.

Hang: Meg szeretném beszélni veled ezt.

Jézus: Az egész emberiséget érintő eseményekről szeretnék beszélni veled. Nem az időpontot akarom jelezni, mert azt senkinek sem mondom, csak azt, hogy hogyan segíts felebarátaidnak felkészülni a Nagyfigyelmeztetésre.

20.

Kép: Egy fiú és egy lány egymás kezét fogva áll egy emelvényen, víz jön ki belőlük, mint a szökőkút.

Jézus: Engesztelőket mutatok neked, akik azért tudnak olyan sokat imádkozni és dicsőíteni, mert Szent Szívemből, az Élő Víz Forrásából töltöm fel a lelküket.

Isten szemével

2019.05.27. 07:34

2019.05.26.

1.

Egy idős nénit látogattam meg engesztelés helyett. Azon gondolkodtam, hogy jól cselekedtem-e.

Jézus: Drága kislányom, Szent Pál a Szeretet Himnuszában megmondta, hogy mindennél fontosabb a szeretet. Az engesztelés azért lényeges cselekedet, mert a közös imának nagyon nagy ereje van. Nemcsak saját lelkedet tökéletesíti. De azért, ha valaki rászorul segítségedre, és te ezt megtagadod az engesztelés miatt, akkor bizony hibát követsz el.

2.

Az interneten, a facebook egyik Katolikus csoportjában az egyik tag olyan írást küldött szét, amely szerint nem jó a Fausztina nővér naplója és az Irgalmasság műve, és Szent II János Pál pápát nevezték eretnek pápának, aki elfogadta ezt a művet. Többen is felszólaltak a mű megvédése érdekében, de mindennek a vége az lett, hogy aki elfogadja, és imádkozza az Irgalmas rózsafüzért, ki lett közösítve a csoportból.

Érzés: A tömegeket könnyen tévútra vezetik a különböző tévhitek, és azok terjesztése.

Hang: Gondolkodni kell.

Jézus: Legszívesebben eltörölném az internetet a szemetek elől. A sok igazság, szép és jó közé a gonosz embereivel belecsempészi a hazugságokat. II János Pál, az Én Szent pápám itt van Velem a Mennyben. Az Irgalmasság műve az egyik legfontosabb az Istenszeretet és felebaráti szeretet tökéletesítésében az emberiség számára. Atyám Fausztina nővért választotta ki erre, és az Én igaz pápám támogatta az Irgalmasság elterjesztését. Ez az eretnekség, amit ott a facebookon olvastál.

3.

Az Európai Parlamenti választásokról volt szó.

Kép: Európa lángol, főleg a nyugati része.

Kép: A magyar miniszterelnök dél-nyugat felé néz. Egyszer lángok, máskor sok ember van a háta mögött, mintha tüntetés lenne.

Jézus: Ha a bevándorlást támogató erők kerekednek felül, Európa kultúrája, Kereszténysége és gazdasági élete összeomlik. A lángoló tűz ezt jelenti. Ennek a veszélye dél-nyugat felől érkezik. Mint tapasztaltátok, a politika ravasz módon képes fellázítani a tömegeket. Ha jól sikerül az EP választás, akkor sem lesz béke és nyugalom országotokban.

4.

Hang: A Szűzanya kérése számodra ez.

Jézus: A Szűzanya azt kéri tőled, hogy a környezetedet készítsd fel a közelgő Nagyfigyelmeztetésre. Ne félj most már beszélni erről azoknak, akik kinyitják a szívüket, és befogadják. Még mindig rengetegen nem tudják, mi vár rájuk.

5.

Fausztina nővér naplójából: Fausztina nővér látomásban látta, hogy egy oltáron helyet kellett, hogy foglaljon. De előtte egy utat kellett, hogy megtegyen az oltárhoz. Az útján sokan dobálták őt mindenfélével. Azt érezte, azokat szerette jobban, kik rákényszerítették, hogy gyorsabban foglalja el a helyét.

Érzés: A szenvedés lerövidíti az időt és az utat a végleges helyünk elfoglalásához.

Jézus: A lelki sebek, amit ellenségeid okoznak, hozzásegítenek téged ahhoz, hogy egyre jobban tökéletesedj, és még közelebb kerülj Szentséges Szívemhez. Ha mindenki kedves, kényeztető lenne veled, sokkal lassabban fejlődnél.

6.

Fausztina nővér naplójából: Fausztina nővért Őrangyala elvitte a purgatóriumba, de őt nem égették a lángok.

Gondolat: A láng mindenkit a saját bűneinek megfelelően éget, a szenvedő lelkek a saját tisztítótüzüket szenvedik el. Fausztina nővér azért nem érzett fájdalmat a tisztítótűzben, mert az életútja még nem tartott ott, ő még a Földi életét élte.

Jézus: A tisztítótűz az Isteni Irgalmasság helye. Atyám ajándékba adta a bűnös emberiségnek. Nélküle szinte mindenki elkárhozna. Ott a lelkek elfogadják a büntetésüket, és tele vannak reménnyel, hogy egyszer majd vége lesz. Az Isteni Igazságosság helye is a tisztítótűz. Ugyanis, sok millió fokozata van, és mindenki a bűneinek megfelelő helyen tartózkodhat. Fausztina nővért nem égethették a lángok, mert még nem halt meg, és így testben nem érzékelt semmit.

7.

Hang: Angyali karban énekelsz.

Jézus: Amikor ott térdelsz az Oltáriszentség előtt, láthatatlanul ott vannak az Angyalok. Imádnak Engem. Leborulva, énekelve. Te is ezt teszed, mikor ott vagy a Szentségimádáson.

8.

Kép: Egy csukott szekrény előtt a padlón három tárgy helyezkedik el egymás mellett. Az első tárgyról nem tudtam megállapítani, hogy mi, a középső egy lángoló szív volt, a harmadik pedig egy fehér kockára hasonlított.

Jézus: A Biblia volt az első tárgy. A szekrény azokat a lelkeket szimbolizálja, akik nem nyílnak ki az Én lángoló Szívem előtt, tanításom előtt, és az erények előtt.

9.

Hang: A lélek működése ebben van.

Jézus: A lélek működése a hit erejében van. Akinek sziklaszilárd a hite, annak a lelke kifogástalanul működik. A világi dolgok távol vannak tőle. Az Ég felé emeli tekintetét. Betartja a Tízparancsolatot. De akinek nincs hite, vagy csak pislákol, azt lehúzzák a bűnök. Nem tud fejlődni, kinyílni. A gonosz könnyen kísértheti.

10.

Kép: Az Ég felé nézek, sötét felhők borítják az Eget, sok a halott körülöttem.

Jézus: A sötétség a Föld mai állapotát jelenti, mert a bűn mindent befeketít. A halottak a megátalkodottak, a lelki halottak, akik nem tudnak, és nem akarnak felkelni a bűnből.

11.

Hang: Félnek tőletek, mint a tűztől.

Jézus: Félnek tőletek engesztelőktől a bűnben és hitetlenségben élő felebarátaitok, mert nem mernek rajtatok keresztül beletekinteni sötét lelkükbe.

12.

Misén:

Kép: Jézussal vagyok egy asztalnál, félig fekvő pozícióban, az asztalon lévő tálba mártjuk a kenyeret.

Érzés: Tele van a szám, de az étel ízét nem éreztem. Mintha bőséges lakomán vettem volna részt.

Jézus: Ti, akik valami hiányában éheztetek, jöjjetek asztalomhoz, és Én jóllakatlak benneteket.

13.

Hang: Én nagyon sok vért veszítettem.

Jézus: Ki szeret jobban annál, mint aki életét adja barátaiért? Én Véremet az utolsó cseppig kiontottam értetek.

Isten szemével

2019.05.20. 08:33

2019.05 19.

1.

Olvastam az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye lapjában, hogy a 2020 évi Eucharisztikus Kongresszus fő témája lesz a szolidaritás és a népek közötti párbeszéd, barátság.

Egy idős néni adott interjút az 1938-as év Eucharisztikus Kongresszusáról, ki fontosnak tartotta a jó lelki élményt. De mind ezek ellenére nem sokkal, Magyarország a II világháborúban találta magát.

Érzés: Hasonló a helyzet ma is, mint akkor. Most is az Eucharisztikus Kongresszus előtt állunk, és az Úr üzeneteiből tudjuk, lesz III világháború, de nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Sok függ a 2020-as évi Eucharisztikus Kongresszustól. Ha az engesztelők és más hívők felkészülnek a Kongresszusra, és méltóképpen megünneplik az Oltáriszentséget, az Úr megkönyörülhet Magyarországon egy adott mértékben.

Jézus: Mélységesen elszomorít, hogy az Eucharisztikus Kongresszuson, amely azért jött létre, hogy elmélyüljön az Oltáriszentség iránti imádat, fő témájául tűzi ki a szolidaritást és a népek közötti párbeszédet. Az előadásokban szó lesz az Oltáriszentségről is, de sajnálatosan a háttérbe szorul. Az egész ünnep hangulatára a humanitás, az emberközpontúság lesz a jellemző.

2.

Arról volt szó, hogy mit tegyünk akkor, amikor nem engedélyezik a papok, hogy térdelve áldozzunk.

Jézus: Azt ajánlom, hogy csak olyan helyen térdelj le az áldozáskor, ahol ismerős vagy, és tudod, hogy megengedik. És ahol nem tudsz letérdelni, ott mindig ajánld fel ezt a lemondást a sok méltatlan áldozásért.

3.

Horvátországban tartózkodtam, kértem az Urat, még a káoszos idők előtt hívja haza a horvátokat a nyugat-európai országokból.

Kép: Egy kéz mutat Horvátország felé a nyugat-európai országok felől.

Jézus: Ezen láthatod, hogy Én is úgy, mint te, Szívemből kívánom, hogy az idegenben lévő horvátok minél hamarabb térjenek haza.

 

4.

Horvátország területére gondoltam, ahol épp tartózkodtam.

Kép: Ég, lángol minden körbe-körbe, Nyugat-Európában is, egyedül észak-keletre, ami Magyarországot jelöli, nyugalom van és béke. Magyarország erős védőfallal van körülvéve, egy erős kéz védi.

Jézus: Ez az utóbbi kép arra utal, hogy a jövőben nagy megpróbáltatások lesznek mindenütt, de az Én magyarjaimat, Édesanyám tulajdonát erős fallal védem meg.

5.

A horvátokért imádkoztam.

Kép: Egy falevéllel teli fa, melyet erős szél rázott, de a falevelek nem estek le a fáról.

Jézus: A lombos fa, mely az erős szélben rázkódik, Horvátország szimbóluma. Ennek a népnek is, mint nektek, tisztulnia kell. Ezért nem védhetem meg minden megrázkódtatástól. Rájuk is illik, amit Natália nővérrel nektek üzentem, Horvátország tisztul, de nem pusztul el.

6.

Horvátország egy városában, Slavonski Brod központjában van egy kis templom, melynek oltárképén Szent István király ajánlja fel Magyarországot és népét a Szűzanyának, ki karján a kis Jézus tartotta. Ebben a templomban imádkoztam azért, hogy az Úr lángra lobbantsa e város lakói hitét.

Kép: A papok a gyóntatószékekben ülnek, és sok ember vár gyónásra.

Kép: A templom lángba borult, de nem égett le.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés után mindenütt, így Horvátországban is megindul, fellángol a hitélet. A frissen megtértek nagy elszántsággal és lelkesedéssel, bűnbánattal a szívükben sietnek megszabadulni bűneiktől. A templomok tele lesznek lángoló szívű hívekkel. Ez a kis Szent István templom is.

7.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Az emberi lélek valódi tápláléka Isten látása”.

Gondolat: Ez alátámasztja azt, hogy egyesek, akiket az Úr a Mennyországba vitt, nem beszéltek arról, hogy szükségük volt táplálkozni, mint a Földi élet során.

Kép: Fény.

Jézus: Amikor majd kiszabadultok testetekből, és lehull rólatok minden földi salak, bűn, beléptek Isten országába. A legnagyobb ajándék, amit ott kapni fogtok, hogy színről színre láthatjátok Istent. Ez valódi táplálékotok lesz, betölt titeket tudással, szeretettel, tökéletesedéssel.

8.

Kép: Arany ovális érem, rajta ötágú csillagok vannak.

Jézus: Az ötágú csillag ma kommunista jelkép, de ez nem mindig így volt. Láthatod, hogy vannak csodás érmek, melyeken a Szűzanyát sok-sok ötágú csillag veszi körbe. Ez valamikor a Kereszténység jelképe volt. Ezt akartam neked ezzel a képpel érzékeltetni.

9.

Hang: Átalakították.

Kép: Egy nagy piros fedelű könyv van kinyitva, fehérek a lapok benne, de nem tűnt fel, hogy a lapokon lett volna-e írás.

Jézus: Szomorú Szívvel mondom neked, hogy a régi hagyományos misekönyvet átalakították. Hamarosan találkozni fogtok vele.

10.

Kép: Felülről nézem a képet, legalább 4 asztal van egymás mellett. Az egyik közülük szív alakú, és fehér abrosz van rajta

Jézus: A Mennyben csak tiszta lelkek élnek egymás mellett nagy szeretetben.

11.

Hang: Jézus jelmondata ez.

Jézus: Nem az a fontos, hogy téged szeressenek, hanem, hogy te szeress.

12.

Kép: Jézus gyönyörű képe. Fehér a ruhája, arany szálak voltak benne. A két keze áldásra van téve, a karjai és kezei körül lángok, lobogó tűz volt. Maga a tűz piros színű, de voltak benne arany árnyalatok is. Jézus fején arany korona, felette pedig egy kereszt lebegett.

Jézus: A hófehér ruhám tisztaságomat jelenti, az arany díszítések, hogy szenvedésemmel megdicsőítettem Magamat, a lobogó láng körülöttem, amiből arany fények sugároztak, a tüzes szeretetemet jelenti irányotokban. Hiszen Én Magam vagyok a szeretet.

13.

Leborultam egy templomban.

Kép: Egy töviskorona, függőleges helyzetben áll, irgalmas fénysugarak áramlanak ki belőle.

Kép: Jézus a keresztről néz le rám, töviskorona volt a fejemen. Én felülről néztem a képet.

Jézus: Végtelen irgalmam tett képessé arra, hogy a töviskoronával járó szenvedéseimet vállaljam értetek. Választottaim nemcsak a szeretetben, hanem a szenvedésben is követnek Engem.

14.

Az Őrangyalom tevékenységeiről volt szó.

Kép: Az Őrangyalom énekel, kotta van a kezében.

Jézus: Az Őrangyal ezen a képen azt mutatja neked, hogy míg te a Szentségimádáson beszélgetsz Velem, imádkozol, addig Ő helyetted énekel.

15.

Hang: Az Angyaloknak kell ez belőled.

Jézus: Az Angyalok azt várják védenceiktől, hogy gondoljanak Rájuk, Rájuk figyeljenek, és kérésekkel halmozzák el. Tőled is ezt várják.

16.

Franciákért, németekért, és más nemzetiségűekért imádkoztam.

Kép: Gyorsan növő fű.

Kép: A németeknél visszamaradás van, mintha egy kéz lenyomná, és nem engedné a növekedésben.

Amikor az olaszokról volt szó:

Kép: Olaszország térképe fehérben.

Kép: Pio atya balra fordulva, jobb keze áld.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Hang: A lengyelek.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Mikor a nemzetekért imádkozol, fényes sugarak lövellnek ki az ajkadból, és felszállnak a Mennyei Atyához. Ő a Szívébe helyezi, kegyelemmé alakítja, és rászórja a különböző nemzetekre. E kegyelem hatására egyre többen térnek meg. Ellenségem eszközeivel, a szabadkőművesek csoportjaival gyengíti, lenyomja a német keresztényeket. Hitük nagyon elsorvadt. Az olasz gyermekeim szívében viszont él a hit. Jó úton jár Lengyelország is. Szent II János Pál sokat imádkozik hazájáért az Égben. Pio atya pedig Olaszország nagy védnöke.

17.

Hang: A Katolikusok Katolikusok voltak.

Kép: Az emberek kezébe illetve hónuk alá helyeznek 1-1 dossziét.

Jézus: A Katolikus vallás hűen megőrizte tanításomat. Nem reformálta meg a szavaimat. Régen ez így volt. De a II Vatikáni Zsinat óta az Egyház vezetői változtatásokat hoztak. 500 évvel ezelőtt pedig a nagy reformátorok kiszakadtak Egyházamból, és a híveket reformjaikkal elfordították a régi, Katolikus hagyományoktól.

18.

Kép: Keresztekkel mennek a hívők a csíksomlyói pápai találkozóra. Szinte harc, csata folyik azok között, akik a hagyományos Egyházat akarják és azok között, akik inkább a reformáció felé hajlanak.

Jézus: Lesznek olyan gyermekeim, akik szívvel-lélekkel mennek a csíksomlyói pápalátogatásra, mert látni és hallani szeretnék a pápát. De lesznek olyanok, akik kíváncsiságból mennek, hogy hallanak-e majd tőle valami újdonságot, hagyományokba ütköző szavakat. Ezért, meg fog történni, amit a képen mutatok, hogy lesznek heves szóváltások, nézetkülönbségek.

 

19.

Érzés: Akik gyengébbek lélekben, azokat mind el fogja távolítani az Úr a földi életből a káoszos időszakban, pl a felhőkbe emeli őket az elragadtatás során.

Jézus: Jól gondolod kislányom, azokat a gyermekeimet, akik érzékenyebbek, félősebbek, gyengébbek, elszólítom a büntetés előtt. Vagy úgy, hogy Angyalaimmal elragadtatom őket, vagy egyszerűen a Figyelmeztetés alatt a nagy bűnbánattól sokkot kapnak, és meghalnak. Nekik nincs értelme végig kínlódni a szorongattatásos időt, mert nem lesz erő bennük a feladatok elvégzéséhez.

Isten szemével

2019.04.29. 11:34

2019.04.28.

1.

Fausztina nővér naplójában Isten igazságosságáról volt szó.

Jézus: Isten igazságossága és irgalma tökéletes egyensúlyban van egymással. Nektek, teremtményeknek szükségetek van mindkettőre. A lélek a Mennyben Isten bölcsességében részesül, és ezáltal megérti, hogy nemcsak az irgalomra, hanem az igazságosságra is rászorul az ember. Ha nem lenne Istenben igazságosság, a Mennybe olyan lelkek is bekerülnének, akik megkeserítenék a többiek életét. Tehát, nem lenne örök boldogság. A tisztítóhely és a pokol két fontos megjelenési formája Isten igazságosságának. Egy képpel szemléltettem neked, hogy az én példámra neked is irgalmasnak kell lenni. Az ember irgalmassága képtelen felérni az Istenével.

2.

Az Isteni Irgalomról volt szó.

Érzés: Az Irgalom azért szükséges, hogy közelebb húzzon az Igazsághoz, és hogy majd könnyebben megállhassunk Isten Szent színe előtt.

Jézus: Mivel két pólus van a világon, Isten és a gonosz, a jó és a rossz, ezért az ember sajnos gyakran megbotlik a kísértések miatt. Ha Isten nem emelné fel és benne hagyná bűneiben, egyre jobban elkeseredne, és eltávolodna a hite Istentől. De mivel létezik az irgalmasság, Isten megbocsátó szeretete, a teremtmény mindig, újra és újra fel tud állni az eleséseiből, és képes a megigazulás felé közeledni.

3.

Fausztina nővér naplójában arról volt szó, hogy minden bűnös lélek megtérése áldozatot kíván.

Jézus: Azzal, hogy valaki megtér, egyre több világi dologról kell lemondania. Régi szokásairól, kedvteléseiről, mert csak így tud igazodni a Tízparancsolathoz. Tehát, áldozatok nélkül, lemondások nélkül egyáltalán nem lehet megtérni. Ez a lélek fejlődésének az útja.

4.

Kép: Egy rendház mellett áll valaki dél-nyugat felé fordulva, és ujjával nemet mutat.

Jézus: E képpel arra hívom fel a figyelmedet, hogy óvakodni kell a dél-nyugatról közeledő bevándorlókkal szemben. Ők azok, akik veszélybe sodorhatják Európa Kereszténységét.

5.

Az EU parlamenti határozatokról volt szó.

Kép: Jézus balra fordulva.

Hang: Amit megszüntetni nem lehet.

Jézus: Befogadó országokban élő migránsok jelenlétét már nem lehet megszüntetni. A kitoloncolás csődöt mond.

6.

A különböző népekről, nemzetekről, és az ő feladatukról volt szó.

A magyar nemzetre gondoltam.

Kép: Magyar korona, majd egy magyar huszár.

Kép: Szűzanya mosolyog.

Kép: Jézus mellett állok magasan a Föld felszíne felett, és a különböző nemzetiségűekre mutat.

Jézus: Kislányom, azért emeltelek a Föld fölé, hogy távolról összességében nézd a nemzeteket. Mindegyik néptől mást és mást várok, mert mindegyik másra képes. Édesanyám azért mosolyog a képen, mert különös szeretettel szereti a magyarokat.

7.

Szűzanya egyik üzenetében mondta, hogy minden szentképéhez más és más kegyelmeket társít.

Jézus: Mindegyik szentkép, amit a kezedbe kapsz és elmélkedsz felette, más és más gondolatokat szül. Csak az érzelmek hasonlóak, amit belőled fakaszt a kép, mert mindegyik növeli Mennyei Édesanyád iránti szeretetedet. Néhány példát említek, pl a medjugorjei autentikus Szent család kép Szűzanyája az anyai örömöt és Jézus emberré válásának csodáját ébreszti fel benned. A fájdalmas Anya, ahogy tartja Szent Fiát, a pieta, segít magad elé képzelni a legtökéletesebb Édesanya hatalmas fájdalmát halott Fia felett.

 

8.

Egy lelki testvérrel arról beszélgettünk, hogy mit választanánk ebben a pillanatban, a Mennyországot, vagy a földi életet. Én erre a kérdésre azt válaszoltam, hogy a földi életet választanám, mert most még tudok tevékenykedni másokért, Mennyei kincseket gyűjteni, de a Mennyországban már nem.

Jézus: Erre a kérdésre a vallásukat gyakorló jó Keresztények többsége úgy válaszolna, mint te. Úgy érezné, hogy még van feladata itt a földi életben. Rábízná magát Istenre. De a választottak közül vannak néhányan, akikkel már megízleltettem a Mennyország gyönyörűségét, már alig várják, hogy abban az örökké tartó örömben élhessenek.

9.

Maria Valtorta írásából: az Úr Jézus meggyógyított egy leprást valaki közbenjárására, ki súlyos bűnt követett el, de ugyanakkor figyelmeztette a gyógyultat a bűnei súlyos következményeiről, és annak kijavításáról

Jézus: Én a gyógyításoknál először mindig a lélek állapotát nézem. Ha mégis gyógyítok egy bűnös embert, azt azért teszem, hogy mély bűnbánattal bocsánatot kérjen Tőlem, és jó irányba változzon. Ha ti gyermekeim valakivel rosszat tettetek, és utána meggyóntátok, megbocsátottam ugyan nektek, de a rossz tettnek következményei vannak. Pl: egy rágalmazással egy életre tönkretettétek valaki hírnevét. Ezért a tartozásotok megmarad. Ha lehet, helyre kell hozni a hibát, és utána levezekelni a tartozásotokat: szenvedéssel, sok-sok imával, szentségimádással. Ha ez nem történik meg, akkor a földi életeteket követően a tisztítóhelyen kell sokkal keményebben vezekelni. Ha ti gyermekeim valami jó cselekedetet hajtotok végre, annak értékes gyümölcsei vannak. Pl: ha egy gondokkal terhelt felebarátotokat végig hallgatjátok és megvigasztaljátok, a lelke felüdül, érzi a szereteteteket, és ha szomorú embert lát, példátokat követve ő is vigasztalni kezd.

10.

Arról volt szó, hogy mi történik azokkal, akikkel kapcsolatban vagyok.

Kép: Egy fa, vannak vastagabb és vékonyabb ágai is, rajtuk pedig különböző gyümölcsök. Minden ág vagy ágacska különböző gyümölcsöt hoz.

Jézus: Az élet fájával azt illusztrálom, hogy azok a gyermekeim, akikkel foglalkozol, más és más gyümölcsöket teremnek. Az egyikben a megbocsátó szeretetet fejleszted ki, a másikban az irgalmasságot, a harmadikban az együttérző szeretetet, a negyedikben az Istenszeretetet tökéletesíted.

11.

A családfámért imádkoztam.

Kép: Egy fa, amelyben fehér fény árad. Gyümölcsök vannak a fán, melyek a családtagokat ábrázolják. Ahogy a fehér fény árad rajtuk keresztül, kisebb-nagyobb szürke vagy fekete foltok mutatkoznak meg bennük, hasonlóan, mint egy röntgen felvételen.

Jézus: A családfával mutatom neked, hogy minden ősödet érinti a kegyelem, akikért imádkozol, de vannak, akiknek még fejlődniük kell, tisztulniuk kell, hogy bejuthassanak országomba.

12.

A nagycsütörtöki utolsó vacsoráról volt szó.

Jézus: A Szentmisén az átváltoztatáskor évezredek óta mindig az történik, amit Én cselekedtem. A kenyeret az Én Testemmé, a bort az Én Szent Véremmé változtattam át. Ezen a gyönyörű hagyományon legnagyobb szomorúságomra változtatni fognak. Letagadják jelenlétemet, és ettől kezdve nem lesz helyetek a templomban. Már nem az Én házam lesz.

13.

A panaszkodásról volt szó.

Jézus: Drága kicsim, nektek teremtményeknek nagy erőfeszítésbe kerül lenyelni a bántásokat, sértéseket, és szívedbe eltemetve hordozni a fájó sebet panaszkodás nélkül. A lelki fejlődésnek egy nagyon magas foka, ha valaki fájdalmában egyáltalán nem panaszkodik társainak, csak Nekem. Még magasabb szint, Nekem sem panaszkodik, hanem megköszöni a szenvedést, amit megengedtem. Ha fejlődni akarsz, ezt az utat járd.

Isten szemével

2019.04.15. 20:15

2019.04.14.

1.

Kép: Egy vödörrel merítek egy tüzes tóból, hogy megöntözzem az embereket a tüzes vízzel. A tó szintje nem apad, hanem nő. Minél többet merítek belőle, annál jobban nő.

Jézus: Ahogy kimeríted a lángot, és adod az embereknek, nemhogy apadna, hanem még nő a szintje. Hiszen ez maga a szeretet, és a szeretet azáltal, hogy osztogatod, nem fogy el, hanem gyarapodik.

2.

Maria Valtorta írásából: Jézus arról beszélt, hogy bódítóital az öröm, hogy elviseljük a szenvedést. Ez történt Jézussal is a jeruzsálemi bevonuláskor.

Jézus: Atyám tudta, hogy közeledik a megváltás ideje, a nagy szenvedésemé, ezért ízleltette meg Velem a jeruzsálemi bevonulás diadalittas örömét.

3.

Gondolat: Ahogy az Oltáriszentség megalapítása az utolsó vacsorán Jézus előrehozott áldozathozatala volt, ugyanúgy volt Jézus jeruzsálemi bevonulása is az Ő győzelmének előrehozott diadala a sátán felett. Szükség volt arra, hogy az apostolok, a tanítványok, és mások is mindezt a saját szemükkel lássák és átéljék, mert különben Jézus kínszenvedését és kínhalálát teljes kudarcnak vélték volna.

Jézus: Drága kislányom, kronológiai sorrendben először történt a jeruzsálemi bevonulásom diadala, és csak napokkal később történt feltámadásom, amely legyőzte az örök halált. Tehát, a jeruzsálemi virágvasárnappal megelőlegeztem a hatalmas győzelmemet. Az Oltáriszentség megalapítása, mivel nálam nincs idő, megelőzte kínszenvedésemet és kínhalálomat, és mint diadal, az Egyház Szentmiséin bontakozok ki úgy igazán. Ezt a diadalt is előre hoztam.

4.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Mindenkiben megbújik egy másik személyiség, amely a legsúlyosabb időkben előbújik belőle: hős, szent, cinikus, áruló, elvetemült semmirekellő, aki a nehéz időkben megszökik a nehézségek elől. Ti is ilyenek vagytok. Ne is tagadjátok. Kiolvasom a tudatotokból.”

Voltam én is olyan helyzetben, amikor egy csoporttal egy sátor alatt akartuk elfogyasztani az ebédünket. Egy hirtelen vihar ért el bennünket. Mindenki különbözőképpen reagált. Volt, aki segített az ebédet menedék alá vinni, volt, aki a sátrat segített lebontani, hogy ne menjen teljesen tönkre, de olyan is volt, aki nézte a többieket.

Jézus: Minden ember megváltozik, ha egy nyugodt szituációból valami problematikus, nehéz helyzetbe kerül. Van, aki megijed, elbújik, vagy megfutamodik, van, aki mások segítségére siet, és van, aki képes feláldozni magát a közösségért. Ezt azért mondom, mert közeledik a ti megpróbáltatásotok ideje is. Akkor lehet majd megismerni, kinek milyen fejlett a lelke. Én, mint a ti Megváltó Istenetek olvasok a gondolataitokban, látom, hogy milyen helyzetben hogyan fogtok viselkedni.

5.

Maria Valtorta írásából: Jézus arról a templomról beszélt, amelyet Ő épít. A templom maga az Egyház. A templom sziklából épül, ami maga Jézus feláldozott Teste.

Kép: Egy templom, mely Oltáriszentségekből áll, amikor szentáldozáshoz járulunk, mi beépülünk ebbe a templomba

Kép: Egy templom, mely különböző kövekből áll. Vannak elmállott, töredezett kövek, de vannak ép, sarkos, csiszolt kövek is. Az építőkövek maguk az emberek.

Jézus: Egyházamat templomként mutatom be neked, az Egyház az Én Testem, és ti vagytok az építőkövei. Ezt az Egyházat ezredeken át formálja Atyám, az Ő szeretete, és alakítja az emberiség szeretete és gyűlölete. Az építőkövei nem egyformák. Vannak Egyházamban nemes lelkű emberek, ők az ép sarkos és lecsiszolt kövek. Nem csupán a szentáldozással épültök be Egyházamba, hanem az első 3 Szentséggel, a keresztséggel, a szentáldozással és a bérmálkozással. Így lesztek teljes jogú tagjai az Én élő templomomnak.

6.

Maria Valtorta írásából: Jézus arról beszélt, amikor a születésekor az Angyalok hirdették: béke a jóakaratú embereknek. Egy római katonának Jézus a lelki békéről beszélt, ami megmarad a háborús időszakban is, és amiért az ember a háborúban is megmarad emberi méltóságában, a viselkedése nem válik állatiassá.

Érzés: Jézus születésekor az Angyal is ezt a lelki békét hirdette. A Szentháromság rózsafüzérben is azt imádkozzuk, hogy: Dicsőség Neked Jézus, hála Neked Jézus mindenért, különösen a lelki békédért. Maga Jézus hozza nekünk a lelki békét. Ugyanakkor a jóakaratú ember a jóra törekvő embert akarja jelenteni.

Jézus: Mint ahogy az Angyal hirdette, születésemmel békét hoztam a jóakaratú embereknek. Mi is a béke, és mit is jelent a jóakaratú ember kifejezés? Az Én békém nem a ti békétek. A ti békétek törékeny és ideiglenes. Az Én békém szilárd és örök. Olyan békét adok nektek, amely nem az eseményektől, a hangulatotoktól függ, hanem egy állandó örömet a lelketekben. A másik szó a jóakaratú ember. Akiben ez az erény megvan, az soha nem akar ártani másoknak, a szándéka mindig tiszta. Áldozatos, és szeretetteljes. Mindig a jóra törekszik.

7.

Mária Valtorta írásából: Jézus arról beszélt, hogy a homlok az ember testén a legméltóságteljesebb pont. Minden ember egy koronát visel a fején addig, míg a gonosz azt le nem rántja, bűnökbe nem sodorja, és az ember tekintetét a föld felé nem irányítja. Minden teremtmény között az ember az egyedüli, mely a homlokát, fejét az ég felé emelheti, miközben minden állat lefelé, a föld felé néz.

Jézus: Isten mindenkit jónak teremt, Mennyei koronával várja, azt akarja, hogy üdvözüljön. De ebbe ellenségem beavatkozik, és meg akarja fosztani teremtményeimet az üdvösség koronájától. Egyedül az ember jár emelt fővel az élővilágból. Az állatok lefelé néznek. A sátán erre akar mindenkit kényszeríteni. És ezt azért teszi, hogy elszakítsa Istentől és a túlvilágtól, hogy a Földi dolgokra terelje a figyelmét.

8.

Arról volt szó, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy minél több irgalomban részesüljünk.

Hang: Hogy elnyerjed a boldogságomat.

Kép: Őrangyalom balra fordulva.

Jézus: Minél több boldogságot fogadsz be az Én Szívemből, annál több irgalomban részesítelek. Őrangyalod ennek nagyon örül. Tehát, nem szabad, hogy lehúzzanak a gondok, a bajok, a szenvedések és sértések, hanem meg nem szűnő örömmel merülj el az Én Szívem szeretetében.

9.

Maria Valtorta írásából: Jézus a saját kínzásáról beszélt, arról a kínzásról, amelyik nem lándzsával és botokkal történik, hanem magától az Úrtól jön. Ebben a szenvedésben ketten a kínzók, az Úr hiánya, és a démon jelenléte. A keserűséget csökkenti az áldozatban élő szeretet, a vigasztaló Szentlélek szeretete, és az Angyalok könnyei. Az efféle szenvedést csak kevesen ismerik, de még kevesebben vállalják.

Jézus: Amikor lelki szenvedés ér benneteket, két dolog áll fenn, a sátán kísértése embereken keresztül, és a teljes elhagyatottság érzése. Úgy érzitek, még Én is elhagytalak benneteket. De ez csak érzés, mert ilyenkor vagyok legközelebb hozzátok. Csak akkor képes csökkenni a titeket beborító fájdalom, ha a neheztelést, haragot felváltja a megbocsátó szeretet. Ez pedig Nélkülem nem megy. Kérnetek kell ilyenkor Szentlelkemtől a Szeretetlángját, hogy vigasztaljon vele, és töltsön be általa az ellenségszeretet. Ne feledkezzetek el ilyenkor Szent Mihályt hívni, és az Őrangyalotok oltalmát kérni.

10.

Arról volt szó, hogy ha mások helyett szeretnénk elmondani imát. Egy pap egy alkalommal arról prédikált, hogy mások helyett nem imádkozhatunk, ez olyan, mintha mások helyett akarnánk enni.

Jézus: Drága kislányom, az imát ne helyettük mond, hanem értük. Így fogadom el.

11.

Kép: Az Úr előtt álltam, és kértem tőle valamit.

Érzés: Az Úr az, aki fizet, az Úr az, Aki ad valamit.

Jézus: Azt mutattam neked e képpel, hogy ha valakinek kérsz tőlem valamit, nemcsak meghallgatom, hanem teljesítem is, kegyelmekkel segítek rajta.

12.

Hang: Szivárványokban lobban fel ez benned.

Jézus: A szeretet, amit Nekem küldesz, mindig más és más színekben, formákban árad Felém.

13.

Hang: Muszáj védelmezned Engem.

Hang: Egyedülálló.

Jézus: Eljön az idő, mikor majd kiforgatják Igémet, és ítélkezve, rágalmazva szólnak Rólam. Ekkor el fogom várni tőled, hogy védj meg Engem. Lehet, hogy egyedül fogsz állni ellenségeim, rosszakaróim között.

14.

Hang: Teljesítmény fokozására ez benned.

Jézus: Vigyázok egészségedre, és megvédelek külső-belső ellenségedtől, hogy a rád bízott feladatokat maximálisan tudd teljesíteni.

15.

Kép: Én, mint harcos, tüzes kardot emeltem fel a magasba.

Jézus: Kardot adok a kezedbe, üzeneteimet és a rózsafüzért. Ezek használatával egyre erősebben tudsz harcolni a lelkekért.

Isten szemével

2019.04.08. 12:12

2019.04.07.

 

1.

Helmut Lungenschmisdt tanúságtétele: A Szűzanya elvitte őt egy kórházba, ahol abortuszhoz készülődtek. A Szűzanya belebújtatta lelkét az anyaméhbe, hogy át tudja érezni a magzat érzéseit. Míg nem nyúlt hozzá az orvos, jól érezte magát az anyaméhben, de amikor az abortusz elkezdődött, nagy fájdalmat érzett, mert az orvos elevenen tépte szét a magzatot. Levágta a karjait, lábait, majd kiszippantotta őt teljesen összeroncsolva. Helmut kérdezte a Szűzanyát, tudja-e a magzat, hogy őt meg fogják ölni. A Szűzanya azt mondta, igen, röviddel az abortusz előtt a magzat tudja, hogy őt meg fogják ölni. És nem úgy, ahogy azt az emberek gondolják, hogy nem érez semmit. Utána Helmut azt látta, hogy a magzat lelke nagyon sírt, és teljes hangerővel kiáltozott, hogy maga az egész Ég megrendült, és így állt a Mennyei trón előtt, kérdezve az Urat, hogy miért kell, hogy ez megtörténjen. Az Úr Jézus könnyei is folytak a megrendüléstől és a fájdalomtól. Ez történik minden egyes abortusz végrehajtásakor.

Gondolat: Eszembe jutott, egyetemista koromban nekem is el kellett menni egy olyan gyakorlatra, amelyen szülés helyett abortuszt kellett végignézni. Ugyan csak az orvos köpenyét láttam hátulról, de nagy fájdalom járt át engem is, és annyira meg voltam rendülve, hogy napokig nem tudtam magamhoz térni. Kértem az Urat, hogy engedje meg, hogy találkozhassak majd e magzattal a Mennyországban, amikor eljön annak az ideje.

Jézus: Mikor jelen voltál valamikor egy abortuszon, lelked ugyanúgy átélte a kis magzat fájdalmait, mint Helmut lelke. Bizonyára félelmet is éreztél, és a fizikai fájdalomnak megfelelően lelki fájdalmat. Ígérem neked kislányom, hogy ha megkereszteled azt a régi pici magzatot, találkozni fogsz vele a Mennyben. Hálás lesz neked.

2.

A Magyar Szent Korona látogatásánál:

Érzés: A Korona méltósága megrendített, mintha megelevenedett volna előttem Szent István király, a pápa, aki adta neki a koronát, az igaz hit, Jézus, mint Király, és maga Jézus Királysága.

Jézus: A Magyar Szent Korona méltóságának titka, amit éreztél abban áll, hogy Szent István a Magyar Koronát fölajánlotta Édesanyámnak. Ez a Korona ezután Patrónátoké lett. Ezért fogott el megrendülés, és mély tisztelet iránta.

3.

Misén a pap arról prédikált, hogy a Szűzanya a magyarokat meg akarja tanítani szenvedni.

Kép: Egy arany kehely, mely ¾-ig volt tele.

Kép: Egy arany kehely, mely tele van.

Kép: Egy arany kehely, melyből kicsordul a tartalma.

Jézus: Édesanyám látja és tudja, hogy a magyarok is olyanok, mint a többi nép, és választottjai nem egészen egyformák. Az egyik kevesebb, a másik több áldozatot tud hozni. Az, amelyik kevesebb áldozatot hoz, annak a gyermekemnek a lelkéhez illik az a kehely, amely háromnegyedig van tele az ő áldozataival. Amelyiknek a kelyhe tele van, az többet tud vállalni a lelkekért a szenvedésből. Akinek kelyhe kicsordul, az hasonlít legjobban Rám, mert mérhetetlenül sok áldozatot tud hozni másokért. Ezt tanította Édesanyám nektek, a magyar népnek.

4.

Hang: A legutolsó bűn, a legutolsó bűneid.

Kép: Valaki egy fehér cédulát nyújt nekem.

Jézus: Mutatom, ha a szentgyónás után teljes búcsút végzel, letörlöm tartozásaidat, és olyan lesz a lelked, mint egy fehér lap.

5.

Szentségimádáson voltam, amikor eszembe jutott, amikor illetlen beszédért szólunk a másiknak.

Kép: Az egyik Angyal az Oltáriszentség mellett egy kicsit jobban meghajtotta magát.

Jézus: Az Angyalok sem szeretik az illetlen beszédet, és észreveszik, ha valakit figyelmeztetsz erre.

6.

A misén az Evangéliumban a tékozló fiú történetéről volt szó.

Kép: A Mennyei Atya szivárvány színekben van.

Jézus: Azért volt a Mennyei Atya szivárvány színekből, mert azt érzékeltette veled, hogy minden ember más színű a lelkét illetően, és mindenféle bűnt irgalmasan meg kell bocsátanod.

7.

Olvastam: A bukott angyaloknak az emberi bűn ad erőt és hatalmat.

Gloria Polo tanúságtétele: 1-1 abortusz 1-1 gonosz lelket szabadít ki a pokolból és juttat a Föld felszínére, hogy azok is gyötörjék az emberiséget.

Kép: Erőhatások: a szeretet gyakorlása a pozitív erőt növeli, mert pozitív erőt kell belefektetnünk a szabad akaratunk által, és ez Isten dicsőségét is növeli, a bűn pedig a negatív erőt növeli, és ez által a gonosz hatalmát. A gonosz a negatív erőből táplálkozik.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A bűnnek nagy a hatalma teremtményeim fölött. Hol egyik, hol másik bűnbe esnek bele, és ezzel a negatív erő szabadul fel, mely táplálja a gonosz erejét és hatalmát. Ezért inkább gyermekeim a jót cselekedjétek, mert azzal pozitív erő születik, és gyengül a sátán hatalma.

8.

Olvastam: A büntetések harmad-negyedízig mennek a leszármazottaknál, de csak akkor, ha nem bánják meg őket.

Gondolat: Ha pl. van egy család, ahol az egyik szülő hajlamos a házasságtörésre, és az élete végén megbánja bűnét, a gyermekei ugyanúgy lehetnek házasságtörők, mert példát láttak odahaza. Csak akarattal állhatnak ellen, hogy ne legyenek ők is házasságtörők.

Jézus: Ha a 3-4 emberöltővel ezelőtt élt ősök meg is bánják bűneiket, meggyónják, attól még a hajlamot átöröklik utódaikra. A büntetés viszont annál az utódnál nem következik be, aki szilárd akarattal szembeszáll a kísértővel, és legyőzi a hajlamot. Ehhez nemcsak az ő akarata kell, hanem Atyám kegyelme is.