2023.01.02.

1.

XVI Benedek pápa meghalt 95 éves korában. Több korábbi jövendölés másképp szólt a pápáról. Ez nagy kavarodást és fejtörést okozott azok körében, kik követték az eseményeket.

Érzés: Mivel az engesztelés következtében haladékot kaptunk az Úrtól, így a korábbra betervezett események időben kitolódtak, vagy másképp alakultak.

Érzés: Az Úr mindig tud változtatni dolgokat a mi hozzáállásunktól függően, hogy hogyan engesztelünk és vezeklünk.

Hang: Ez így van.

Jézus: Drága kislányom, a szakadás már réges-régen elkezdődött. Hogy nem úgy történt, ahogy előre meg volt tervezve, az az Úr akarata volt. Úgy döntött, hogy most hívja haza Benedek pápát. .

2.

Kép: Amikor lemondást gyakorlok, vezeklek, imádkozok, vagy szeretetet gyakorlok, 1-1 darabkát adok a szívemből, és nyújtom az Úrnak. Az Úr az egy darabkából többet kreál, egy darabot belőle arra a szándékra használ fel, amire szántuk, a többit visszaülteti a szívembe, van, amikor más alakban.

Hang: Isten soha nem marad adós.

Jézus: Nagy örömet okozol, amikor szíved oltárán valami áldozatot mutatsz be Nekem. Akármilyen kicsiny ez az áldozat, Én azonnal valami kegyelemmel meghálálom neked.

3.

A Nagyfigyelmeztetésre gondoltam, amikor az Úr keresztje megjelenik az Égen.

Hang: Fényesítsd ki lelked tükrét.

Jézus: Benedek pápa halála után bizony hamarosan megindulnak a betervezett események.

4.

A Pesti Ferenceseknél mondták, a tetőt fel kell újítani, mert potyog a cserép. Rengeteg pénzbe kerül. Kértem az Urat, az őrangyalom segítségét, hogy nyerjenek valami pályázatot, teremtse elő az Úr a rá valót, nehogy ránk omoljon a templom.

Hang: Megígérem neked ezt.

Kép: Szent József.

Hangom: Szent József, segítsél nekünk.

Hang: Fogok.

Hangom: Uram, segíts, hiszen közös érdekünk a lélekmentés szempontjából. A legtöbb szentmisefelajánlás és gyóntatás van itt.

Hang: Fogok segíteni ezért.

Jézus: A te könyörgésed és másoké is meghallgatásra fog kerülni, Szent József fogja kiesdekelni.

5.

Hangom: Uram, add, még ha nem is mondok semmit, a gondolatom ott legyen Nálad.

Jézus: Én nemcsak a kimondott szót tudom felfogni, hanem minden gondolatodat is.

6.

Hang: Mindent emelsz a magasba.

Hang: A fölemelkedés után…

Jézus: Minden kívánságodat és gondodat Hozzám emeled. Ezután pedig megvizsgálom, és ha kell, segítséget nyújtok neked.

7.

Hang: Egyenlővé teszi magát az összes teremtménnyel.

Jézus: Édesanyám olyan szerény és alázatos, hogy egyenlőnek tartja magát a többi emberrel. Pedig nagyon nagy a különbség. Mégpedig az, hogy nem volt benne az eredendő bűn, és még a bűn árnyéka sem környékezte meg.

8.

Hang: Valld be ezt őszintén.

Jézus: Valld be ezt őszintén, ha valamivel nem tudsz megbirkózni. Én majd segítek neked.

9.

Hang: Nem akarok a tied lenni délutánonként, Én már reggel akarok a tiéd lenni.

Jézus: Arra vágyom, hogy egész nap légy Velem, beszélj Hozzám, kényeztess Engem.

10.

Hangom: Uram, emberileg teljes bukás vagyok.

Hang: Vajúdik az ember benned. Átalakuláson mész keresztül.

Jézus: Ahogy telik az idő, úgy alakulsz át egészen, az Én formáló kezemben.

11.

Vannak többek, kik úgy gondolják, hogy a Jézus név egy általános név volt abban az időben, és nem egyedülálló.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Jézus benső élete: Jézus: „Arra kértem Atyámat, adjon nevemnek olyan erőt, hogy mindazokat megmentse a rossztól, és megszabadítsa a pokolbeli ellenség üldözésétől, aki hittel és szeretettel ejti ki.” A Jézus név jelentése: Megváltó.

Érzés: Olyan sokkok érhetnek a jövőben, hogy nem fogunk tudni imádkozni, és csak ennyi jut az eszünkbe: Jézus és Mária.

Olvastam: Ördögűzők mondták, amikor a gonosz beszél a megszállottakon keresztül, soha nem mondja ki sem Jézus, sem Szűz Mária, sem a szentek neveit, csak körülírják.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Jézus benső élete: Jézus: „A gonosz lelkek, amikor kiejtik a Jézus nevet, mindannyiszor alázatosan tiszteljék azt. Hadd érezzenek kínt, ha említeni hallják Jézus nevét, hadd növekedjék gyötrődésük, mivel nem akartak meghódolni Jézus embersége előtt.”

Jézus: Csak egyedül Engem hívtak Jézusnak, hiszen egyetlen Megváltó voltam. Látod, a gonosz lelkek nem merik kimondani a nevemet, sem Édesanyámét. Inkább csak körül írják.

12.

Hang: Ezt most ő kérdezi.

Kép: Egy lány van a szószéknél a templomban, és felolvas.

Jézus: Te ezt kérdezted: „Uram, tetszik-e Neked a nők szereplése az oltárnál?”. Bizonyos feladatoknál örülök, ha nők is besegítenek, például a felolvasásnál. De jobban szeretem, ha diakónusok áldoztatnak.

13.

Hang: Nekem pozitív, nektek negatív van.

Jézus: Az Én lelkem erényekben teljesen pozitív, a ti lelketek a bűnök miatt negatív. A szentgyónás után pozitívvá váltok.

14.

Édesapámmal utaztam a villamoson.

Érzés: Mintha hintón utaznánk a Király felé.

Jézus: Jól gondolod, hogy kettőtök lelke egyre tisztább és nemesebb, és közeledtek Felém, a Királyhoz.

15.

Hang: Nincs… Alszik.

Hang: Meg kell tanulni, hogy mi az asztal…

Kép: Egy nő egy asztal előtt áll, indulatosan beszél és gesztikulál az asztalra mutatva.

Gondolat: Azt akarja mondani, hogy Isten nincs, vagy alszik, és az érvényes, amit az asztal mellett döntenek el.

Jézus: Az antikrisztus megjelenése után sokak szemében úgy tűnik, hogy vagy nincs Isten, vagy pedig alszik, és nem figyel a teremtményeire. Az asztal az antikrisztusi időben a lecsupaszított oltárt jelenti. A nő az antikrisztus egy vezető beosztottja, aki korlátlan uralmat akar létrehozni.

16.

Hang: Elemzője vagy ennek.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés után a sok megtért ember előtt meg kell magyaráznod, elemezned kell Isten Igéjét, a Szentírást.

17.

Kép: Egy karddal állok a kezemben, a kard a földet érinti.

Érzés: Ez a kard kétélű kard, mely Jézus szavát jelenti.

Kép: Fény.

Jézus: A kard kétfélét jelent, egyrészt Isten Igéje, másrészt fegyver a gonosz ellen. A kardod a végső időkben használnod kell.

18.

Hang: Naphosszat imádkozom benned.

Jézus: Amikor imádkozol, nem egyedül cselekszel, hanem benned és veled Én is imádkozom. Így vezetem az értelmedet.

19.

Hang: Látod, mennyi ötlettel szőlek át?

Jézus: Az ötleteidről azt gondolod, hogy te találod ki őket, pedig Én szövöm bele a gondolataid közé.