Isten szemével

2020.12.16. 11:29

2020.12.15.

1.

Kép: Emberek egy hatalmas ajándékdobozt vesznek körül. A doboz embernagyságú, kék a színe, és arany csillagok vannak rajta.

Jézus: Az Én engesztelőim földi életük után nagy mennyei ajándékra számíthatnak. Ez békével és örömmel tölti majd el őket.

2.

Álom: Telefonon beszélgettem valakivel. A beszélgetésünket más hangok is zavarták, amit a telefonban hallottunk.

Hang: Megfigyelésben lesz részetek.

Jézus: Óvatosak legyetek, mert már most megfigyelnek titeket az ellenséges elemek, ezért ne foglalkozzatok a telefonban kényes kérdésekkel.

3.

Ferenc pápa Szent József évet hirdetett meg.

Kép: Egy nagy csomagot engednek le egy kötélen egy csigán keresztül, mint az építkezésen, majd azon a helyen, ahol a csiga van, egy csodálatos napsütés volt.

Érzés: Szent József valamiképpen nagy segítségünkre van.

Kép: Valami áthidalás történik a káoszos időben, mintha magasabb síkon történnének dolgok, és kevésbé érezzük a szenvedés súlyosságát.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Arany fény.

Jézus: Most, az idők végén Isten megengedi, hogy az emberiségre ránehezedjen a megpróbáltatás súlya. De az Én gyermekeim, akik lélekben magasabb szinten vannak, ezeket a szenvedéseket enyhébben fogják érezni.

4.

Hang: Lerövidítem az időt erre.

Jézus: Az engesztelők imája nagyban elősegíti, hogy megrövidüljenek a nehéz napok.

5.

Az eseményekről volt szó napjainkban.

Hang: Sok minden apróság megváltoztat mindent.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Hang: Itt minden perc számít.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Az előttetek levő idő a felkészülés ideje, és ha a lelketeket alaposan előkészítitek a rátok váró szenvedésekre, és a szabadidőtöket imával, fohászokkal töltitek, akkor mindent könnyebb lesz elviselni. Nehogy azt higgyétek, hogy csak a hosszú rózsafüzérek számítanak, hanem a jócselekedetek, a felajánlások, és a rövid fohászok is.

6.

Hang: Nagy sietséggel ez bennetek.

Jézus: Az események nagyon közel vannak, siessetek az előkészületekkel (gyónás, szentáldozás, böjt, ima).

7.

A levegőről volt szó.

Kép + Érzés: Olyan mérgezett lesz a levegő, hogy mi magunk fogjuk a maszkot feltenni a saját védelmünkben.

Jézus: Ellenségem terveiben szerepel a levegő és víz megmérgezése.

8.

Hangom: Uram, Téged nem tudunk értékelni kellőképpen, míg el nem vesznek Téged tőlünk.

Érzés: De a földi életben nem tud Istennek gátat vetni senki, mert a lélekben, a lélek legbensőbb részében él.

Hang: Ha beengedjük Őt.

Hang: A penitenciád ez.

Jézus: Nektek, akik hozzászoktatok a gyakori szentáldozáshoz, szentgyónáshoz, elégtétel ez a vírusos idő.

9.

Hang: Ez a könnyebbek közé tartozik.

Jézus: A penitenciából ez csak a kezdet. A folytatás, a keresztényüldözés sokkal keményebb lesz.

10.

A FEMA táborokról volt szó, amelyek gyűjtőtáborok.

Hang: Kő kövön nem marad belőletek.

Jézus: FEMA táborokat létesítettek, hogy majd begyűjtsék oda azokat az embereket, akik ellenállnak a világi és egyházi követeléseknek. Ez mindenütt el fog terjedni.

11.

Olvastam: A lélek-szellem az ember benső része, amely az ember külsőbb rétege. A legbensőbb a lélek azon része, ahol Isten lakozik.

Érzés: Ha ez igaz, szabad akaratunkkal és Isten segítségével átváltoztathatjuk az egész bensőnket a legbensőbbre.

Érzés: Amikor úgy érzem, hogy az Úr a bensőmből szól, akkor valójában a lelkem legeslegmélyebb rétegeiből szól, és elárasztja fényével a lelkem többi részét is.

Kép: Az emberi lélek, mint a gömb, különböző rétegei vannak, mint a Földgolyónak. A legbensőbb réteg tűzben van, a lelkünk legmélyén is Isten van, mint a lobogó tűz, vagy tüzes jelenség. A Földgolyó külső rétege is kemény, az ember lelkét is sok dolog éri, amely megkeményíti a külső réteget. A lélek középső réteg képlékeny, ez kell, hogy áttörje a szívünk-lelkünk keménységét, hogy szeretetet gyakoroljunk. Ha áttörjük a külső kemény réteget, akkor ki tud törni és ömleni, ami bennünk van. Ha a keménység győz, ezáltal nem tudunk kiteljesedni sem, az Úr sem tud belőlünk mások felé munkálkodni.

Érzés: A lelkünk külső keménységét próbálja a gonosz még keményebbé tenni, az Úr pedig áttörni.

Érzés: A lélek legbensőbbjében lévő Isten még a legkeményebb szívűekből sem tűnik el, míg testben él a földön, Isten mindig szól a lelkiismereten keresztül. Az egyéni ítéletkor, ha az ember végleg megtagadja Istent, ez a tűz, ami a lélek legmélyebb rétegében van, kioltódik.

Jézus: Isten nem a lélek felszínén lakik, hanem a legbensőbb részében, még a legrosszabb emberben is. Ezt, a lélek legbensejét a gonosz már nem tudja elérni és zaklatni. Ez a tűz csak akkor tűnik el a lélekből, ha megtagadja Istent, és a pokolba hull.

12.

Hang: Ébredéssel ez nektek. Kemény ébredésetek lesz.

Kép: Jézus áldásra tette kezét.

Kép: A világban tiszta sötétség van, a szívek kemények.

Kép + Érzés: Nagyfigyelmeztetéskor úgy fogja lángba borítani a lelkünket az Úr, hogy a lelkünk legbensőjéből az Úr elindítja a történéseket. Külső történéseket is rendel hozzá a belső történésekhez, mert az embernek szüksége van, hogy saját testi szemeivel is lásson dolgokat.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor a világ emberei fel fognak ébredni. Látni fogják az Igazságot. Tévedéseiket, a bűneiket felismerik, annak a fénynek alapján, amely a bennük lévő legbensőbb szikrából árad ki. Ezt a fényt Szentlelkem úgy felerősíti, hogy mindent tisztán látnak Általa.

13.

Beteg édesanyámra gondoltam Nagyfigyelmeztetés után, hogy vajon meggyógyítja-e az Úr.

Jézus: Bízz Bennem gyermekem, édesanyáddal minden úgy fog történni, hogy lelke hasznára váljon.

14.

Karácsonyról volt szó.

Érzés: Engedjük Istennek, hogy a lelkünk legbensőbb rétegéből elárassza a lelkünk egyéb rétegeit.

Kép: Mi ha elfogadjuk Istent, Isten mélységeit fogadjuk magunkba. Ugyanúgy, ahogy haladunk előre, mind mélyebbre és mélyebbre kerülünk az Úr Lelkében.

Jézus: Most Karácsonykor csak úgy születhet meg bennetek a betlehemi kis Jézus, ha egész lelketek lángra gyullad. Az egyik képen az Én Isteni Lelkemet szimbolizálva mutatom neked, hogy a felszínétől kezdve a mélyéig fokozatokban ég a Lelkem. Csak akkor hatolhatsz Isteni Lelkem mélyébe, ha a te egész kis lelked a szeretettől lángra lobban.

15.

Olvastam: Az Ige, azaz a Világosság örökké Istenben és Istennél volt. A Világosság Istenben is van, és Isten körül is van.

Érzés: Isten körüli fény az Isten dicsősége.

Kép: Fénygömb körül egy fényudvar van, mely növekszik.

Jézus: Istent az Ő dicsőségének fénye burkolja be. Gyermekeink ezt az Isteni dicsőséget képesek növelni, emelni még egy keresztvetéssel is, áldozatokkal és dicsőítő énekekkel. Jócselekedetekkel is. Az Ő dicsőségét az ember nem halványíthatja. Még a legnagyobb bűnökkel sem. A gonosznak a kísértéseivel az a célja, hogy Isten dicsőségét enyhítse, de erre nem képes.

16.

Olvastam: Minden lét és alakulás Istennél, Istenben és Istenből volt.

Érzés: Akkor mi is Benne vagyunk, és az egész teremtett világ. Ha valaki élete végén megtagadja Istent, Isten kilöki magából.

Jézus: Itt a földön bármilyen hitetlen, közömbös, vagy bűnös is az ember, Isten Lénye veszi körül, Akiből ered az ő léte. Egyetlen dolog, amivel önállóságot kapott a Teremtőtől a szabad akarat. Ez dönti majd el, hogy Istené marad-e, vagy elvész örökre.

17.

Olvastam: Isten léte teljesen szabad, és annak is kell lennie, máskülönben nem lenne élet.

Érzés: Az embernek is teljesen szabadnak kellene lennie, hogy élni tudjon, de a gonosz megkötözi.

Jézus: Isten szabadsága annyit jelent, hogy senkitől és semmitől nem függ, csak Önmagától. Az ember szabadsága nem teljes függetlenséget jelent, mert egész élete Isten akaratától függ. Sajnos, ez a szabadság csak akkor érvényesül, ha tele van hittel és Istenszeretettel. Az ember szabadságát ellenségem veszélyezteti a kísértésekkel.

18.

Olvastam: Hogy Isten képmásai vagyunk, egy fenségérzetet ad nekünk. De hogy Istentől függünk, megalázottságot kölcsönöz. Ez ellen harcol az ember, mert szabad akar lenni. De mivel az ember olykor nem jó úton jár, ez a fenségérzet és méltóság elsötétül, elhalványodik, és amikor Isten hívja őt, megtagadja e méltóságot és fenségérzetet, mert nem ismeri fel.

Érzés: Ezért a fenségérzetért húzza le a gonosz az embert a sárba teljes erővel.

Érzés: Az Oltáriszentségben lévő Isten mindig felújítja bennünk e világosságot, fenségérzetet, méltóságot. Ez egy állandó harc az Úr és a gonosz között, míg mi itt élünk a földön.

Jézus: Az igaz ember, mint Isten képmása értékesnek érzi magát, és bizonyos méltóság tölti el. Természetesnek veszi, hogy teljes mértékben függ Istentől, és ez alázattal tölti el. A hitetlen ember nem tudja elfogadni, hogy valaki van fölötte, és függ tőle az élete. Benne is van bizonyos „méltóság” érzet, de ez hamis, mert nem más, mint gőg. Csak önmagában hisz, és úgy érzi, nem függ egy külső erőtől. Mert szerinte nincs is Isten.

19.

Olvastam: Jézus a Mennyei Atya ölében van.

Kép: Jézus szorosan a Mennyei Atya ölelésében van, a Szentlélek szorosan összeolvasztja Őket. Mi Bennük vagyunk, az igaz, mint „független” egyének, de a szabad akaratunkkal beengedjük Őket a lelkünk mélyére.

Jézus: A Szentháromság tökéletes szeretetegységben van Egymással összeolvadva. Ha a szabadakaratotok jól működik, beengeditek Őket a szívetekbe.

20.

Gondolat: Arról gondolkodtam, hogy mennyire ragaszkodunk a dolgainkhoz, elveinkhez, szokásainkhoz.

Érzés: Semmi földi dologhoz nem szabad ragaszkodni. Ahhoz sem, hogy egy imát kötelezően elmondjuk egy bizonyos időben. Az igaz, hogy valami rendszert ugyan kell tartani, hogy belénk rögződjön az imádkozás. De ha nem hagyjuk, hogy az Úr „megzavarjon” kívánságaival, nem hagyjuk Istent rajtunk keresztül munkálkodni, akkor ellentmondunk kívánságainak, meghívásának, akaratának.

Érzés: Csak ahhoz kell ragaszkodnunk, hogy Isten akaratát teljesítsük.

Kép: Jézus balra fordulva.

Jézus: Elismerem, hogy nektek gyermekeimnek nem könnyű Isten akaratát teljesíteni. Bizony sokszor próbára tesz benneteket, hogy ne a megszokott, berögzött dolgokat, feladatokat végezzétek, hanem közbejön valami más. Ilyenkor kell megőrizni türelmeteket, és rábízni magatokat, hogy Isten irányítson.

21.

A szabadságról, a szabad mozgásról, illetve annak ellentétéről volt szó.

Kép: Az ember meg van fosztva szabad mozgásától, pl: a lába nem viszi, ágyhoz kötött, vagy karanténba van zárva a Koronavírus miatt.

Kép + Érzés: Ahogy mi látogattuk az Urat a templomban, úgy látogat Ő is minket, és jön felénk.

Jézus: Most, az idők végén egyre több akadály lesz, ami miatt nem tudtok templomba járni. De ne féljetek, mert ha ti nem, akkor majd Én jövök hozzátok. Bízzatok Bennem!

22.

Érzés: Egyes tevékenységeink a szabadakaratunktól függnek, pl: ima, olvasás, Istennel való társalgás. De ha Isten valakit hozzánk küld, és meg kell szakítani tevékenységeinket, az alázatot követel tőlünk, lemondást a saját akaratunkról. Szeretetet gyakorlunk, ha segítünk. Isten előrelátó, tudja, hogy miért szakít meg minket tevékenységünkben, mert ezáltal sokkal nagyobbat akar nekünk adni.

Érzés + Kép: A külső történés sokkal kevésbé lényeges, mint a belső, azaz a lélek történései.

Hang: A lélek diadala ez benned.

Jézus: Van, mikor azért hagyom, hogy megszakítsanak valamiben, mert lelkednek jobban hasznára válik, ha valami mást teszel. Némelykor azért engedem, hogy abbahagyjál valamit, mert az Én szememben ez az új feladat fontosabb. Ha valamit megszakítasz egy másik dolog miatt, akkor tulajdonképpen a lelked győzedelmeskedik benned, ugyanis arra törekszel, hogy lehetőség szerint befejezd, amit csinálsz. Ha ez sikerül, győztél.

23.

A szentmisén a pap Jézus keresztáldozatáról beszélt.

Gondolat: A szabadságra, a szabad akaratra gondoltam.

Érzés: Amikor megfosztanak minket a szabadságunktól fizikailag, lelkileg nem tudnak.

Érzés: Jézus szenvedésének idején egy szusszanásnyi időt sem hagytak Neki megpihenni. De mindez a szabadakaratából fakadt. Előre elfogadta ezt.

Gondolat: Kértem az Urat, hogy segítsen a szenvedést elviselni.

Kép + Érzés: A segítség nem azt jelenti, hogy az Úr leveszi rólunk a terhet, és Ő szenvedi el helyettünk, hanem erőt ad nekünk annak elszenvedésében. Nekünk kell elszenvedni a kellemetlenségeket.

Jézus: Mikor Engem keresztre feszítettek, csak testileg fosztottak meg a szabadságomtól. Moccanni sem bírtam. A Lelkem szabadon szárnyalt, a megváltással volt elfoglalva. Így van ez veletek követőimmel, hogy amikor bezárnak, nem engednek templomba járni, a lelketek továbbra is vágyakozik utánam, és lélekben egyesül Velem.

24.

Misén a pap a sötétben élő állatokról beszélt.

Érzés: Ahogy ők is a tápláléklánc egy része, az állatvilágban egy pozíciót foglalnak el, speciális feladatokkal. Így van az ember is megteremtve. Az Úr az életünk végén azt nézi, hogy milyen jól végeztük feladatunkat ebben a pozícióban. De az ember mindig elégedetlen önmagával, mindig másvalaki akar lenni, mint aki. Ezt az elégedetlenséget a gonosz ülteti belé, és azt sugallja, hogy a másik ember sokkal jobb, szebb, stb. De mégis, könnyen előfordulhat, hogy egy professzor az Úr ítélőszéke előtt úgy áll, mint egy csöves.

Jézus: Isten terveiben, ahány ember van, annyiféle pozíció szerint él. El kell fogadnia mindenkinek azt a helyzetet, amit kapott. Aszerint lesz megítélve, hogy a maga pozíciójában hogyan tudott helytállni a szeretet, a szorgalom, a buzgóság, és az irgalom dolgában.

25.

Érzés: A lélek akkor él, ha a hallott Igét tettekre váltja, mert akkor termékeny. Ha csak az Igét hallgatja, de nem váltja tettekre, akkor még terméketlen, mintha csak éledezne a lelke. Totál halott a lélek akkor, ha se nem hallgatja az Igét, se nem gyakorol szeretetet.

Jézus: Az igaz, hogy a keresztény ember életében fontos, hogy Bibliát olvasson és imádkozzon, szentmisére járjon, de ha nem e szerint él, terméketlen. A léleknek csak akkor van örök élete, ha gyakorolja a vallását, és közben a szeretetet, sok jócselekedetet és áldozatot hoz. Csak az a lélek vész el, aki se a vallását nem gyakorolja, se a szeretetet, Istennel és felebarátaival szemben.

26.

Kép: Fogantatáskor a lélek belső rétegében beágyazva vannak kezdemények, mint virágkezdemények. Külső-belső hatásokra különböző módon kezdenek fejlődni. Valami nem fejlődik, valami pedig gyönyörű fehér virágcsokorrá válik.

Gondolat: Az életemre és lelki fejlődésemre gondoltam.

Kép: A lelkem az éretlenségből fejlődött lassan és fokozatosan.

Jézus: Az anyaméhben már megvannak a hajlamok a lélekben a jóra és a rosszra. Születés után, ahogy telnek az évek, az ember lelkére hatnak a szülők, a tanárok, a barátok és ellenségek, majd ezek után kifejlődnek az ember belső tulajdonságai. Itt természetesen szerepe van a gonosz kísértéseinek is. A fejlődés fokozatokban történik.

27.

Érzés: Minden jó gondolat Istennél van, és Ő ültet belőle az emberekbe, de az emberre hagyja, hogy mit valósít meg belőlük.

Jézus: Annyira szeretem gyermekeimet, hogy nem hagyom magukra őket. A célom, hogy üdvözüljenek. Ezt úgy támogatom, hogy pozitív gondolatokkal töltöm fel értelmüket. Mivel szabadakaratuk van, azt fogadják el ezekből, amit akarnak. Sajnos ellenségem is ad ötleteket rózsaszínbe csomagolva.

28.

Gondolat: Én is bűnös vagyok sajnos.

Hang: Nem sajnos.

Jézus: A bűnt nem kell sajnálnod, mert azért engedem meg neked, hogy alázatban tartsalak. Bűn nélkül, hófehér tisztán elítélnéd és lenéznéd meg-megbotló felebarátaidat. Ez a gőghöz vezetne.

29.

Hang: Az Égiek ilyet nem ígérnek.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Az Égiek a jövőből csak eseményeket ígérnek meg, de időpontot nem.

30.

Az Új Világról volt szó.

Hang: Nagy meglepetésben lesz részetek.

Jézus: A modern Egyház nem foglalkozik az Új Világ kérdéseivel. Valahogy a Jelenések Könyvét nem idézik eléggé. Pedig benne van az Új Világ, az Új Föld és Új Ég, amit Én választottjaimnak ígérek. Mivel ritkán hallanak róla az emberek, azt hiszik, 1000 év múlva lesz. Pedig most lesz hamarosan. Ez lesz a meglepetés.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr8416466418

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása