Isten szemével

2019.01.28. 12:54

2019.01.27.

1.

Én az Eucharisztikus Kongresszusról volt szó.

Kép: Egy kicsúcsosodó hegy, a hegy csúcsa gyémántból vagy drágakőből áll.

Jézus: Az emberiségnek adott ajándékaim közül kimagaslik az Eucharisztia. Az Én dicsőségem fénye tölti be. Üdvösségeteket jelenti az Oltáriszentség.

2.

Hang: Szembetűnő ebben.

Kép: Egy orvos ül, jobbra fordulva beszél valakikhez. Az orvos alatt egy arany folyó vagy arany takaró van.

Jézus: Az orvos Én vagyok, a beteg világ orvosa. A bűnösökért jöttem a Földre, és miután meggyógyítom őket, arany fénybe burkolom őket, amely a Mennyei örök fények felé irányítja mindegyiküket.

3.

Kép: Egy fehér ködfelhő, fényből. A kép bal oldalán egy vár helyezkedik el, melynek tetején egy idősebb, fehér szakállas, hosszú hajú férfi áll jobbra fordulva. A férfi két kezében egy fehér galambot tart, melyet szabadon enged.

Jézus: A vár a Mennyország jelképe, és a Mennyei Atya áll a tetején. Eljött az idő, és elengedi a Szentlelket, hogy figyelmeztesse az emberiséget.

4.

Hang: Jobb irgalmasságot gyakorolni, mint vádolni.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel, áldásra van téve a jobb keze.

Jézus: Ne vádoljatok, és ne ítélkezzetek, inkább legyetek irgalmasok egymással, mint Én veletek. Gondoljatok bele, hányszor elítélhettelek volna benneteket bűneitek miatt, de Én türelmesen vártam, és irgalmat gyakoroltam felettetek. Ha ehhez tartjátok magatokat, bőséges áldásban lesz részetek.

 

5.

Hang: Hatalmas nagy kegyelem.

Kép: Egy szem, arany fény sugárzik belőle. A szemben egy háromszög van, a háromszög mellett balra egy sas, mely a 4 Evangélium egyikét jellemzi.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A Mennyei Atya szemét mutatom neked az arany fénnyel, amely a hatalmas nagy kegyelem áradását jelenti az emberiségre, a szemben látszó háromszög a Szentháromság állandó jelenléte, és a sas Isten Igéje, amit elküldött nektek.

6.

Kép: Egy régi korú színházban egy zeneszerző, ősz paróka a fején, pirosas a ruhája, balra fordulva a páholyok felé néz felfelé, többen állnak körülötte.

Kép: Egy színpadon egy színpadi jelenet zajlik, több színésszel.

Jézus: Az élet színpadán sok-sok ember áll, és várják az elismerést. Pedig nem az emberek véleménye számít, hanem az Istené. Sok ember eltakarja a valódi arcát, színészkedik.

7.

Hang: A valutám… a valutád ez.

Jézus: Jócselekedeteidért az Én valutámmal, Mennyei kincsekkel fizetek neked. A te valutád, amit Nekem adsz, a lelkek, akiket megmentesz Nekem.

8.

Kép: Valaki elém jött egy injekciós tűvel.

Jézus: Semmi szín alatt sem engedjétek a chippet belétek ültetni.

9.

Arról volt szó, hogy amikor annyira el vagyunk foglalva, hogy nem jut idő pihenésre.

Olvastam Vianney Szent Jánosról, hogy annyira el volt foglalva, hogy állva evett.

Kép: Egy háromszög, vér folyik belőle.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: A háromszög az egység jelképe is. Kötelességed a szervezeted egységére is ügyelni. Ezért egyél, és pihenjél. Tested a Szentlélek temploma, vigyázz rá.

10.

Hang: Lehet ostromló imád ez.

Jézus: Az Irgalmasság rózsafüzére a leginkább alkalmas arra, hogy ostromold vele az Eget, és leesd vele irgalmunkat.

11.

Kép: Egy kéz nyújtja Jézus Szívét, látszik rajta az oldalseb a szív bal oldalán, az oldalsebből egy vércsepp buggyan ki.

Jézus: Ezzel a képpel azt mutattam neked, hogy Lelkemben ma is szenvedek, véremet hullatom misztikusan az elkövetett bűnök miatt.

12.

Hang: A miniszterelnöknek ez.

Hang: Hallod? Oroszországban ez.

Hang: Ki szólította meg Netanjahut?

Jézus: Ebben a ’19-es évben megsokasodnak a megpróbáltatások. Nehezebb lesz, mint a tavalyi év. A nagyhatalmak erősödnek, összecsapnak, és nagyon közel van a III. világháború.

13.

Hang: A sötétség ünnepe következik most.

Hang: A sötétség ünnepére nagyon…

Jézus: A sötétség erői ünnepelni fognak, mert a háborúban sok ember életét veszíti, és felkészületlen lesz a halálra.

14.

Hang: Ünneplőbe öltöztetni szíveteket.

Jézus: Úgy jöjjetek a szentmisékre, hogy öltöztessétek szíveteket ünneplőbe. Lelketeket mosdassátok meg Szent Véremmel, hogy ragyogó, tiszta lélekkel vehessetek magatokhoz az Oltáriszentségben. Így lesz boldog a találkozásunk.

15.

Kép: Egy fehér fényes nyitott könyvecske.

Kép: A fehér könyvecskét valaki kezében tartja és olvassa, balra fordulva.

Jézus: Mindannyiótoknak van a Mennyországban Élet Könyve. Ebbe mindig bejegyzem cselekedeteiteket, a jókat arannyal, a rosszakat feketével. Egy-egy szentgyónás után és teljes búcsú után minden rossz feljegyzést törlök. Vigyázzatok, hogy ne kelljen feketével írnom. A külön ítéletkor szeretném, ha csupa arany betű szerepelne benne.

16.

Hang: Villámokban fürdesz.

Jézus: Amikor pillanatokig tartó, de nagy intenzitású szellemi örömöt érzel, hatalmas szeretetet, akkor kegyelmeim villámaiban fürdetlek.

17.

Hang: Felfedni titkaimat benned.

Jézus: Akkor fogom felfedni titkaimat benned, amikor lelked elhagyja testedet, és személyesen találkozunk.

18.

Hang: Jó lenne, ha meg tudnék maradni benned.

Kép: Egy pap jobbra fordulva, egy kalapot tart a jobb kezében, mintha indulni készülne valahova.

Jézus: Itt azokra a felszentelt fiaimra gondolok, akik el akarják hagyni hivatásukat. Ó, bárcsak megmaradnának szolgálatomban. A lelkük nagy veszélyben van.

19.

Hang: Előre foglaltatik ez.

Hang: A halottak.

Kép: Egy haldokló pap

Jézus: A Földi élet ideiglenes. Csak a túlvilág örök. Atyám szabja meg, hogy ki meddig él. A halottak nemcsak hiszik, hanem tudják, mi van a Földi élet után. Felszentelt fiaim nemcsak önmaguk lelkéért felelősek, hanem a hívekért, ha nem megfelelően gondozták őket.

20.

Arról volt szó, amikor nem érnek célba a jó szavaink, jócselekedeteink.

Hang: Minden szóért megjutalmazlak.

Kép: Mennyei Atya.

Hang: Akkor is megjutalmazlak érte.

Jézus: Ezzel azt akartam mondani neked, hogy nem az eredmény a fontos, hanem az akarat és a cselekedet. Te csak szolgálj Engem, és mentsd a lelkeket.

21.

Hang: A megtisztulásnak nagy ereje van… ragyogsz a folyóban.

Jézus: Én a bűnbánatra, és a szentgyónásra gondoltam ezzel a hanggal. A szentgyónás után úgy érzi magát az ember, mintha kicserélték volna. Nagy benne az elhatározás, hogy ezután nem bánt meg Engem, és az embereket. Elmerül az Én irgalmam fényében. Tele van hálával, és boldog, békés, nyugodt. Ekkora változást hoz nektek a megtisztulás.

22.

Hang: A gonosz ravaszságán múlik ez.

Jézus: A gonosz ravaszságán múlik, hogy kit mivel és hogyan tud elcsábítani. Mindenkinek van egy gyenge pontja, ami könnyebben támadható. Ő ezt jól ismeri.

23.

Kép: Jézus lefelé néz, töviskorona a fején, gúnytábla a nyakában, nádszál a kezében.

Hang: Lángolok.

Hang: Isteni akaratomban részes.

Jézus: Míg a töviskoronázás kínjait éltem át, irántatok érzett Isteni szeretetemmel lángoltam. Atyám akarata élt Bennem.

24.

Kép: A Pieta szobor, Szűzanya karjaiban tartja a halott Jézust. A szobor előtt egy kissé balra, egy fehér fényű Angyal látható féltérden, jobbra fordulva.

Kép: Fény.

Hang: Mutatója vagy ennek.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Fény.

Hang: Ünneplője vagy ennek.

Jézus: Engem, a halott Jézust imád a te Őrangyalod. Ugyanis, nemcsak a Lelkem, hanem a Testem is Szent. A keresztút 12. állomásánál továbbra is borulj le Előttem, a halott Jézus előtt. Ezt tanítsd másoknak is. Ünnepeld ne csak feltámadásomat, hanem halálomat is. Ezzel váltottalak meg benneteket.

25.

Arról volt szó, hogy a tudományok hogyan néznek a fogantatásra.

Kép: Két ivarsejt találkozásakor, amikor egy emberi élet kezdődik, egy hatalmas arany fény csillan fel, amikor az emberi lélek a testbe száll.

Kép: Két ivarsejt találkozása, amikor állat fogan, nincs fény.

Jézus: A tudomány nem tesz különbséget az emberi és az állati fogamzás között. De ti hívő gyermekeim tudjátok, hogy az a legnagyobb különbség az ember és az állat között, hogy az emberbe Isten a fogantatás pillanatában lelket lehel. Így a magzat egy emberi életkezdemény. Az állatnál viszont Isten lehelete elmarad. Őt Földi életre rendelte. Csak Földi életre. Az állat Földi élete az anyagot tekintve ugyanúgy indul, mint az emberé, csakhogy egyenként nem lehel bele semmit, mert az állat anyag marad, élő anyag. Az életet a teremtéskor adta neki.

26.

Hang: Azt átugrom.

Jézus: Amit egy ember életében lelke szempontjából nem tartok fontosnak, azt átugrom. Csak a lényeges dolgokat vizsgálom, ami a túlvilágon számít.

27.

Kép: Az Eucharisztikus Kongresszus körmenetén az Oltáriszentséggel a nagy Magyar Szentek is lépdelnek a Földön élő emberek között. A menet jobbra megy.

Jézus: Nemcsak a Szentek, hanem az Angyalok is ott járnak majd köztetek a Szentekkel együtt. Ez az Égben is nagy eseménynek fog számítani.

28.

Kép: Egy templomban áll a vőlegény, a menyasszony, körülöttük a vendégsereg. Egy nagy alak átöleli őket.

Hang: Én a férjemhez tartozom.

Kép: Fehér lepke.

Jézus: Az Egyházi esküvő nagyon fontos az Én szememben. Én öleltem át a vőlegényt, a menyasszonyt, és a rokonságot. Egészen a halálig örök kapocs a házasság. A fehér lepke nem más, mint a boldog menyasszony lelke.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr8414642984

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.