Isten szemével

2018.11.26. 15:11

2018.11.25.

1.

Világméretű Szentségimádás volt Krisztus Király előestéjén. Lehetőleg regisztráltatni kellett magunkat az interneten, ahol nyomon lehetett követni, hogy az egész világon hányan vesznek részt a Szentségimádáson. A templomok helyét, ahol Szentségimádás volt, fénylő ponttal jelezték a térképen. Magyarország csupa fényben úszott az Európai országokhoz és a világ más országaihoz képest.

Érzés: Főleg Magyarország imái és hitélete éltetik és tartják fenn az egész világot szellemi szinten.

Jézus: Drága kislányom, a világtérképen látottakból megtudhattad, hogy hazátok élen jár a vallásgyakorlatokban. Pedig itt is gyermekeimnek csak néhány százaléka jár Szentmisére, és még sokkal kevesebb Szentségimádásra. Hogy mégis vezettek ezen a téren, az annak köszönhető, hogy Édesanyám választott országa vagytok, Szent István felajánlotta Neki Magyarországot. Szomorú a lelkem, hogy az egész világon oly kevesen gyakorolják vallásukat gyermekeim. Titeket, drága kis magyarjaim kérlek fel, hogy egyre többet imádkozzatok a hitetlen és közömbös világ megtéréséért. Én mindenkit meg akarok váltani, és ebben számítok a ti segítségetekre.

2.

Hang: Miért nem jöttök el?

Jézus: Az elmúlt évezredek alatt szebbnél-szebb, többnél-több templomot építettek tiszteletünkre, de ezek szinte konganak az ürességtől. A városokban megtelnek a padok, de a kisebb helységekben alig látok Szentmisére járókat. Folynak az engesztelések házaknál itt is, ott is, de általában a templomba nem engedik be az engesztelőket. Bezárva, magányosan, szomorú Szívvel várok rátok a tabernákulumban. Gyűjtögetem, tervezgetem a kegyelmeket, amit ki akarok osztani, de a templomok zárva vannak, és ti az otthonaitokban tartózkodtok. Miért van ez? Azért, mert ahogy az évszázadokkal távolodtok az Én tartózkodásomtól, szenvedéseimtől és feltámadásomtól, úgy hidegül el egyre jobban a szívetek Tőlem. Már nem tartjátok bűnnek a hűtlenséget és hálátlanságot, és a tízparancsolat ellen elkövetett többi bűnt. A különböző Istenellenes ateista elméletek szintén hozzájárultak ahhoz, hogy elszakadjatok Tőlem és Atyámtól. Engesztelőim, mutassatok példát arra nézve, hogyan kell újra Felénk fordulni.

3.

Hang: Így óvom meg az igaz otthonotokat.

Jézus: Azokra az otthonokra, ahol béke, szeretet, Istenszeretet, és közös családi imádkozás van, a keresztényüldözések idején különös gondot fordítok, láthatatlanná teszem ezeket az ellenségek előtt.

4.

Hang: Ez mindent megér.

Jézus: Ha az életedben jó értékrendet állítasz föl, az mindent megér. Első helyen álljon Isten és a lelked, második helyen a család és a felebarátok, harmadik helyen a munka, és a negyedik helyen a pihenés, szórakozás.

5.

A villamoson utazva láttam egy béna fiút kerekes székben.

Hang: Engesztelő társam vagy.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A kerekes székben ülő béna fiú a szenvedésével engesztel a saját és a világ bűneiért, te pedig az imáiddal.

6.

Kép: Valaki lábán barna csizma, majd leveti a csizmát.

Jézus: A kép azt a gyermekemet ábrázolja, aki elhatározza, hogy vállalja a lelki fejlődés nehéz útját, de aztán nincs lelki ereje hozzá, meggondolja magát.

7.

Kép: Egy nagyon vastag, piros fedelű, kisebb méretű könyv. A könyvet a hátsó fedele és az utolsó lap között nyitották ki, ahol egy vékonyabb füzet volt található, melyen a saját kézírásomat ismertem fel.

Jézus: Drága kislányom, a te írásaid és a Szentírás, mind a kettő az Én Igém.

8.

Kép: Nagy sárga csillagok.

Kép: Egy pápa, pápai tiara a fején, régebbi korokból való.

Kép: Egy pápa pápai trónon ül jobbra fordulva, aranyszínű pápai tiara a fején, fehér kesztyű a kezén, arany gyűrű a jobb gyűrűsujján. Úgy tűnt, mintha ez a pápa jó régen élt volna.

Jézus: A régi pápák a maitól eltérő, díszes öltözékben és trónon jelentek meg, amivel nem saját gazdagságukat, hatalmukat fitogtatták, hanem mint az Én utódaim, az Én Főpapi nagyságomat, az Irántam való mélységes tiszteletet, a külső tiszteletet fejezték ki. Ma ez megváltozott.

9.

Arról volt szó, hogy az ember olykor magatehetetlennek érzi magát.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Fény.

Jézus: Mindenkinek vannak nehéz lelki pillanatai, amikor letörtnek érzi magát. Kövess Engem, olvashatod a Szent könyvekben, hogy mennyi ellenségem volt, és mennyi megaláztatás, sikertelenség vett körül. Meríts erőt Belőlem.

10.

Hang: A dolgok sűrűjében találod magadat.

Kép: Nagyméretű alakok vesznek körül, emberek és Angyalok egyaránt.

Jézus: Amikor úgy érzed, hogy el vagy halmozva munkával, gondokkal, problémákkal, és alig tudsz helyt állni, akkor nem vagy egyedül. Az Égből küldöm neked a segítséget, Angyalaimat és Szentjeimet.

11.

Kép: Egy személy egy sötét színű, nagyon bő csuhában balra fordulva, kapucnival a fején. Az emberből semmi nem látszik, csak a bő ruha.

Jézus: A kép ijesztőnek tűnik, mert a halált ábrázolja. De a haláltól ne féljetek, mert átlépés e fejletlen földi világról a túlvilágra. Azért mutatom neked, mert a Nagyfigyelmeztetéskor rengeteg embert el fog vinni. Imádkozz azokért, akik majd akkor meghalnak, hogy el ne kárhozzanak. Hiszen akikért imádkozol, az el fogja kerülni a poklot.

12.

Hang: Felszínre kerülnek a dolgok.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: A külön ítéleten és a végítéleten a legelrejtettebb dolgok is kiderülnek. De csak azok a bűnök, amelyeket nem bántak és nem gyóntak meg. Ez nagy vigasztalás nektek. Szent Szívem irgalma ezen a téren is végtelen.

13.

Hang: Hogy fejlődhet… hogy mit mond ez a világ.

Kép: Egy számomra ismeretlen, gyűrű alakú eszköz, amelyet űrkutatáshoz használtak.

Kép: Egy villám.

Jézus: Atyám nektek adta a Földet és az egész világmindenséget, hogy ismerjétek meg. De ti túlzásba estetek, és túl akarjátok szárnyalni a teremtést. Nehogy azt higgyétek, hogy a végtelenségig engedjük a tudomány merész lépéseit. Gondoljatok a lombik bébikre és a klónokra, amivel utánozni akarják Istent, pedig Ő az élet és a halál Ura. Ha nem hagyják abba ezeket a kísérletezéseket, Atyám haragja lesújt rájuk.

14.

Hang: Győzelemre hívlak meg benneteket.

Jézus: Engesztelőim, hozzátok szólok. Kardot adok kezetekbe, a rózsafüzért és a böjtöt, az önmegtagadásokat és áldozatokat, ezekkel győzzétek le a körülöttetek rajzó kísértéseket. Naponta imádkozzátok azt a Szent Mihály imát, amely 50 000 lelket taszít a mélybe.

15.

Hang: Itt van mindjárt.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Az Én második dicsőséges eljövetelem hamarosan bekövetkezik. Nem is sejtitek, milyen rohamszerűen követik majd egymást a nagy események, amelyek megelőzik. Le fogom rövidíteni a szenvedések, megpróbáltatások idejét.

16.

Hang: Hogyhogy nem tudod?

Kép: Egy fiú balra néz, a fején, a bal füle felett van egy négyzet alakú tárgy, valami lehallgató, mely arra való, hogy őt hallgassák le, vagy manipulálják, vagy ő hallgasson le másokat.

Jézus: Ha még nem tudod, elmondom neked, hogy ezután nagyon óvatosnak kell lenned, mert vannak kijelölt emberek, akiknek az a feladatuk, hogy lehallgassák a telefonkészülékeket, és ellenőrizzék az internetre feltett titkos közlendőket.

17.

Kép: Egy nagyméretű valaki, kinek szíve helyén egy feketeség van, két karjában tart egy erőtlen embert.

Jézus: Ellenségem azokat a haldoklókat szedi össze, akik még az utolsó pillanatban is elutasítanak Engem, és nincs bennük bűnbánat.

18.

Hang: Forr a világ.

Jézus: Nézz körül kislányom, akármerre nézel, tele van a világ tüntetésekkel, sztrájkokkal, robbantásokkal, gyilkosságokkal, és a migránsok betódulásával, most már nemcsak Európába, hanem a többi kontinensbe is. Növekszik a gyűlölet, a harag, az ellenségeskedés, a terror, az emberek, és a nemzetek szívében. Ezek mind a Nagyfigyelmeztetés előjelei.

19.

Hang: Plusz 2 darab doboz van.

Kép: Egy férfi egy asztalnál áll velem szemben, egy dobozra mutat.

Jézus: A három legfőbb Keresztény erényt mutatom neked. Az ember a hit dobozára mutat. A sziklaszilárd hit van benne. De az örök élethez ez nem elég, ott van még a remény és a szeretet doboza.

20.

Kép: Egy felhő felett egy csillag, majd a csillag helyett a fatimai Szűzanya jelent meg.

Jézus: Ne csak Rólam beszélj, és ne csak Hozzám irányítsd gyermekeimet, hanem Mennyei Édesanyádhoz is, Aki tárt karokkal várja őket, és közben akar járni értük.

21.

Hang: Nincs menekvés… háború.

Kép: Egy leány ment át egy úton lévő zebrán, majd az édesanyjával találkozott, elbúcsúzott tőle, a karjait is lengette, majd visszafordult, átment újra a zebrán, és arra ment, amerről jött.

Jézus: Sok gyermek elbúcsúzik a szüleitől, mert külföldre költözik. De azért időnként haza jön látogatóba, majd újra elhagyja otthonát. Drága magyarjaim legjobb, ha hazátokban maradtok, mert ez a legbiztonságosabb hely.

22.

Hang: Olvasottak… tragédiák.

Jézus: Sok természeti katasztrófáról, terrortámadásokról, belharcokról hallhattok és olvashattok. Ezek tragédiába fordulnak. Sok-sok család gyászol. Imádkozz a halottakért és hozzátartozóikért.

23.

Hang: Hogy ne büntessünk.

Jézus: A büntetésnek mindenképpen meg kell történnie, de Atyámmal és a Szentlélekkel arra törekszünk, hogy minél több ember megtérjen, és ezáltal enyhíthessük a büntetést.

24.

Hang: Mindezt muszáj megértened.

Hang: Mindez azért van, hogy megértsétek.

Jézus: A szenvedés misztériumát, bármilyen nehéz, meg kell értened. Azért adom a szenvedést, hogy megértsétek, hogy azzal rendkívüli nagy érdemeket lehet szerezni. Saját lelkednek, és másoknak egyaránt.

25.

Kép: Egy háromszög, melynek körvonalát emberek alkotják.

Jézus: Mindnyájan ti emberek Istenben, tehát a Szentháromságban éltek és léteztek.

26.

Hang: A várakozási idő lejárt.

Jézus: Meghosszabbítottuk a várakozást sok-sok évvel, évtizeddel, de most már eljött az idő. Sok millió ember megtért azóta, és Atyám küldi Szentlelkét, hogy végre leszálljon a Földre, és rendet csináljon.

27.

Hang: Nem megszüntetni jöttem a világot.

Jézus: Azért váltam emberré, hogy megmentsem az emberiséget a kárhozattól. Nem megszüntetni akarom a világot, hanem második eljövetelemmel újjá teremteni.

29.

Olvastam: Pio atyához egy pap ment gyónni, ki azt gyónta meg, hogy előfordul, hogy nem imádkozza el a breviáriumot, a zsolozsmát. Pio atya erre megpofozta a papot, és mondta neki, hogy azáltal, hogy nem imádkozza el, meglopja az Egyházat.

Érzés: Hívőként, ha nem is imádkozok el mindent, amit terveztem, mégis megajándékozom vele az Urat.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: A papok mulasztásait más mértékkel mérjük. Te, ha az idő rövidsége miatt el is hagysz valami imát, az elmondottakkal megajándékozod az Egyházat és Engem.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr1914404338

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.