Isten szemével

2018.11.19. 15:10

2018.11.18.

1.

Szabadtéri oltárt terveznek elhelyezni Budapesten a Normafánál, a Szent Anna réten. Ezzel kapcsolatban különböző üzenetek láttak napvilágot, és nagyon különbözőek a vélemények ezzel kapcsolatban, mely újra megosztja az engesztelő közösségeket. Az üzenetek egyike szerint a Szűzanya sír a szabadtéri oltár miatt, mert ez nem az, amit kért, hogy felépüljön a Világ Győzelmes Királynője kápolna, a másik üzenet szerint pedig Szűzanya nagyon örül neki, mert ez kezdete valaminek.

Kértem a Szűzanyát, ültesse belém az Ő érzéseit ezzel kapcsolatban.

Érzés: Semmi negatív érzésem nem volt a szabadtéri oltárral  kapcsolatban.

Olvastam: Medjugorjéban történhetett, hogy egy jelenés alkalmával többen voltak jelen, és különböző tárgyakat nyújtottak a Szűzanya felé, hogy áldja meg őket. A Szűzanya egy kis dobozkát csókolt meg lehajolva. Azt mondta, azért tette, mert egy alkalommal az Oltáriszentséget vitték benne egy beteghez.

Gondolat: Ha egy dobozkának ekkora értéke van, melyben egy alkalommal vittek Oltáriszentséget, akkor milyen nagy egy oltár értéke, még ha szabadtéri oltár is, amelyet felszentelnek, és rendszeres Szentmise áldozatot mutatnak be, ahol maga az Úr Jézus jelenik meg az átváltoztatás folyamán. Ezek szerint egy szabadtéri oltár felállítása csakis örömet szerezhet Szűzanyának, és nem szomorúságot.

Arra gondoltam, hogy mi a különbség akkor, amikor felállítják a szabadtéri oltárt  Szent Anna réten, és amikor nem:

Kép: Amikor a szabadtéri oltár a Szent Anna réten van, dupla erősségű aranyfény sugárzik az Égből.

Egyeseknek az jutott eszébe, mi lenne, ha a Szent Anna réten kezdenének ásni, hogy felépíthessék a kápolnát.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Hang: Nem kell bohócot csinálni magadból.

Jézus: Az Anna rét a sok bemutatott szentmise által és engesztelés által már eleve megszentelődött hely. Azzal, hogy egy szabadtéri oltárt fognak odaépíteni a Szűzanya tiszteletére, nagy örömöt fognak kelteni az Égiekben. Látom, hogy egyesek siettetni akarják a várva-várt kápolna felépülését, és engedetlen terveket táplálnak a szívükben. Nem kell feltűnősködni, bohócot csinálni magatokból, mert ezzel csak rontanátok a helyzeten. Egyházi engedély nélkül nem szabad semmiféle lépést kezdeni ebben az ügyben.

2.

Egy ismerősöm erősen gondolkodott azon, hogy kire hagyja a házát, mert már idősebb korban van, de a családtagjaival nincs jó viszonyban, így nem akarja a gyermekeire hagyni az örökséget. Különben nagyon szereti a Szűzanyát. Azt tanácsoltam neki, hogy bízzuk a Szűzanyára az örökséget, amibe ő beleegyezett.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Szűzanya mosolygott.

Érzés: Mintha tetszett volna az Égieknek az ötlet.

Jézus: Kislányom, a legjobban válaszoltál erre az örökségi gondra, mert Édesanyám majd kezébe veszi az ügyet, és úgy rendezi el, ahogy a legjobb lesz. Az Égiek annak örülnének a legjobban, ha a családtagok kiengesztelődnének egymással.

3.

Egy alkalommal, mikor Szentségimádásra mentem, egy Szentmise kezdődött, de csak egy hölgy vett részt a Szentmisén, így úgy döntöttem, hogy inkább a Szentmisén veszek részt.

Jézus: Minden esetben a Szentmise első helyen áll. Még akkor is, ha választanod kell a Szentségimádás és a Szentmise között.

4.

Olvastam egy üzenetben, hogy az Úr Jézus arra emlékeztetett, hogy mi emberek nem vagyunk más, mint por és hamu.

Hang: Alázat.

Hang: A dicsőség foka nő benned.

Hang: Kamatoztatni benned ezt

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Abban az üzenetben azért jegyeztem meg, hogy ti emberek nem vagytok más, mint por és hamu, mert az alázatotokat akartam ezzel a mondattal növelni. Az alázat rendkívül fontos erény. Az alázat egyre jobban növeli majd benned a Mennyben dicsőséged fokát. Attól függ, hogy mekkora dicsőségben lesz ott részed, hogy mennyire kamatoztattad magadban a Földön az alázatot.

5.

Az áldozathozatalról volt szó.

Kép: Egy oltárnál sok pap van egymás mellett, és szinte egymásba folynak. Ünnepi miseruhában vannak, és a kezüket felfelé emelve felajánlanak valamit.

Értelmembe ültetett gondolat: Bárha a papok mindenüket felajánlanának. Ha tudnának, hogy mekkora értéke van ennek, nem késlekednének.

Jézus: A képen azokat a felszentelt szolgáimat mutattam, akik szívüket-lelküket egészen Nekem szentelik. Fájó szívvel tekintek azokra a pap fiaimra, akik serénykednek, fejlesztik az Egyházközösségüket ugyan, de a hívek lelkével és saját lelkükkel nem sokat törődnek. A Szentmiséket, a gyóntatásokat, és a többi szentség kiszolgáltatását elvégzik, de lelkesedés, lángolás és szív nélkül.

6.

Egy távoli rokonom jutott eszembe, ki már korábban meghalt. Kértem az Urat, hogy merítse őt és családtagjait Irgalma óceánjába.

Kép: A kép szürke színű, egy Mennyei kéz közülük mindenkit belemerít az óceánba.

Jézus: Csak kérj minél többet gyermekem. Minden szavadat meghallgatom, és ami Atyám és az Én akaratommal megegyezik, azt teljesítem. Látod, a kért lelkeket kérésedre azonnal irgalmammal borítottam be.

7.

Az Úr egy választottján keresztül kérte, hogy Magyarország határainak védelme érdekében lehetőleg a papok szervezzenek meg saját körükben Szentségimádásokat, mert az ellenség meghatványozta erejét és sokszoros erővel támadja Magyarország déli határát.

Olvastam Kapisztrán Szent Jánosról: „Kapisztrán a Jézus-monogramot ráfestette azokra a zászlókra, melyek alatt Nándorfehérvárnál (1456) a török ellen harcoltak. Az egykorú leírások szerint a Hunyadi és Kapisztrán vezérelte sereg ajkán Jézus nevével győzte le a törököket.”

Assisi Szent Kláráról olvastam: „1240-ben, amikor II. Frigyes szaracén katonái átvonultak Umbrián, veszedelem fenyegette a kolostort is. A katonák úgy vélték, könnyű zsákmány lesz a város falai előtt védtelenül álló kis kolostor. Mikor feltűntek a környéken, az apácák megrémültek, csak Klára anya nem veszítette el a bátorságát. Imádságban így könyörgött: ,,Uram, óvd meg a te szolgálóidat, akik magukat nem tudják megvédeni ebben a veszedelemben!'” Akkor egy fiú hangja szólalt meg: „Mindig megőrizlek titeket!” Klára megparancsolta a nővéreknek, hogy tovább már ne féljenek. Betegágyát a kolostor kapujához vitette, és megkérte a kolostor papját, hogy hozza ki az Oltáriszentséget a támadók ellen. A szaracénok pedig, akik már fenn voltak a falakon, ebben a pillanatban rémülten meghátráltak. Néhány évvel később, amikor Aversai Vitalis állt seregével Assisi előtt, ugyancsak Klára imádsága fordította el a veszedelmet”.

Jézus: Az Oltáriszentségnek akkora ereje van, hogy bármekkora tömeget képes megállítani a határoknál. Ezért lenne jó, ha minden pap fiam e felszólítást elfogadná, és kérésemet teljesítené.

8.

Fehér képsorozat: Egy kereszten az Úr Jézus, majd átalakul egy karddá, melynek hegye lefelé néz. Ezek után egy fehér vékony alakú egyén jelenik meg.

Kép: A kardot, melynek a hegye lefelé nézett, megfordítják, úgy, hogy a hegye az Ég felé nézzen.

Jézus: Emberré váltam, majd kereszthalállal meghaltam értetek. Azért jöttem, hogy kardot hozzak nektek a világra. Ez a kard azt jelenti, hogy megjelenésemtől fogva keresztemmel kettéválasztottalak titeket embereket. Az egyik oldalon állnak, akik hisznek Bennem és szeretnek Engem, szembe velük a másik oldalon, akik nem fogadnak el, és egyenesen gyűlölnek Engem. Az utolsó napig folyik a harc e két oldal között. Ezt a harcot, a kardot Én hoztam a világra. Ezért látod, hogy a kard a végén „mintha befejezné a harcot“, megfordul, a hegyén áll, és az Én dicsőséges fehér alakom bontakozik ki belőle.

9.

Kép: A sötétben hajótöröttek vannak a tengerben, egy kövérebb ember nekitámaszkodott egy úszó tárgynak, egy világító lámpást tartott a bal kezében, és ordított a fájdalomtól.

Kép: Fény.

Jézus: A hajótöröttek az antikrisztus uralma alatt megtévedt felebarátaitok, akik lelküket és testüket elvesztették. De az engesztelők imái fényt árasztanak rájuk, aminek a hatására sokan megtérnek, és irgalomért kiáltozva Istenhez fordulnak.

10.

Hang: Szívcsere.

Jézus: Képzed bele magad a hozzád forduló felebarát helyzetébe, élj vele egy kicsit, mintha ő te lennél. Meglátod, sokkal jobban meg fogod érteni őt.

11.

Hang: Ha nem haragszol.

Hang: Szív... szívemre hallgatsz.

Hang: Én mindig azt fogom tudni.

Jézus: Csak akkor tudsz szeretetet adni, ha nem haragszol a megbántódra. De ez egyedül nem megy. Csak akkor tudod megoldani, ha a te kis szíved az Én megbocsátó szeretetemre hallgat. Én mindig tudni fogom a te nagy erőfeszítéseidet, amikor legyőzöd a haragot, és belőlem merítesz szeretetet.

12.

Azért imádkoztam, hogy mielőbb minél több zsidó ismerje el Jézus, mint Megváltót, még a Nagyfigyelmeztetés előtt.

Hang: Megtisztelsz ezzel.

Kép: Irgalmas Jézus.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: Hogy az Én választott népem nem fogad el, és nem ismer el Engem, az nagy fájdalom a Szívemnek. Ezt a fájdalmamat enyhíted, mikor imádkozol megtérésükért. Ők öltek meg, mégis boldogan leszek irgalmas velük. Atyám is várja a Felé fordulásukat.

13.

Egy üzenetben olvasták, hogy a vad hajtásokat le fogják vágni.

Kép: Gyökerestül ásnak ki és tépnek ki növényeket, fákat.

Arról beszélt valaki, hogy köveket fognak felforgatni.

Kép: Köveket forgatnak meg, melyek alján rengeteg féreg mászik egymás hegyén-hátán. Az, ami eddig el volt takarva, a napvilágra jön, felfedik a titkokat, ami eddig rejtekben volt.

Jézus: Nagyon bűnös ez a világ. Gyermekeim elvadultak, Atyám parancsait lábbal tapossák, és nem akarnak megtérni. Azt, aki még élete utolsó pillanatában sem gyakorol bűnbánatot, tövestül fogom kitépni a Szívemből, és a tűzre vetem, az örök tűzre. Nyüzsgő férgek a szememben ők, akik bárhogy is rejtőzködtek, most végül felszínre kerültek.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr4514404332

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.