2018.10.21.

1.

Hang: Nem lehet ilyen a pápa… hideg igazolás.

Jézus: A pápának tisztelni kellene a hagyományokat. A humanitás és szolidaritás hangoztatása hideg igazolása a hamisságoknak.

2.

VI Pál pápa szentté avatásáról volt szó.

Kép: Egy hatalmas virág gyönyörű szép szirmokkal.

Jézus: A nagy virág gyönyörű szirmaival az Én Egyházamat jelenti. A II Vatikáni Zsinat reformjaival ezeket a szirmokat kezdte megnyirbálni.

3.

Kép: Normafa arany színben ragyog. A dombok, a fű, a fák, a levegő, minden arany színű.

Jézus: Égi áldást szórunk a Szent Anna rétre és az ott engesztelőkre.

4.

Arról volt szó, hogy szeretnének Európai határokat létrehozni.

Kép: Magyarország határát fehér fényű vonal rajzolja ki, olyan Magyarország, mint egy szigetország.

Jézus: Drága kis Magyarjaim, Édesanyám kedves választott népe, még sokat kell harcolnotok a szuverenitásotokért, a szabadságotokért, de nemzetetek fenn fog maradni, és fel fog emelkedni a többi nemzet fölé.

5.

Azokért az országokért imádkoztam, ahol bejönnek a migránsok Európába, úgy mint: Görögország, Olaszország, Spanyolország.

Kép: Fehér vonal Európa déli határain, a fehérség észak felé tolódik.

Hang: Behódolni nektek.

Magyarország helyzetére gondoltam.

Kép: Magyarország fehéren fénylik Európában.

Hang: Páratlan dicsőségben lesz részed Magyarország.

Jézus: Addig sikerül visszatartani a migránsokat, amíg a fehér vonal tart a képen. De sajnos a tömeg akkora, hogy ez a fehér határvonal egyre északabbra hatol. Nem szabad behódolni nektek Keresztényeknek, mert az Iszlám vallás egészen beborítana. A második képen a hazátok fehéren fénylik, mert Édesanyátok és az egész Szentháromság segítségével kormányotok és a nép bátorságával megmenekültök az ellenségtől, és páratlan dicsőségben lesz részetek.

6.

Európáról volt szó.

Hang: Összeomlás előtt áll.

Jézus: Európa összeomlását a rossz migrációs politika fogja okozni.

7.

Álom: Bemondták a TV-ben: a muzulmánok kezdték Medjugorje-t figyelni drónokkal a magasból.

Jézus: Ez az álom azt jelenti, hogy a muzulmánok fontos támadási pontnak látják Medjugorje-t, melyet szüntelenül elárasztanak a Keresztény zarándok csoportok. Akár tömeggyilkosságokat is tervezhetnek. Az ő vallásuk szerint a Keresztények irtása Allah szemében erény. De ne féljetek kicsinyeim, mert Édesanyám a zarándokokat hatalmas palástjával beborítja.

8.

Kép: Egy hajón többen voltak, a hajó ablakán egy drón szállt be, követett valakit.

Jézus: Ez az álom a jövőről szól. A hajó és a rajta lévők a rejtekben működő, bujdokoló, hűséges engesztelők jelképe. A drón pedig üldözőiket, az antikrisztus embereit jelképezi.

9.

Hang: Üres lángok, üres vágyak.

Kép: Egy dombon kis lángok egymás mellett.

Jézus: Vannak földi vágyak, ami után lángoltok, de ezek a lángok üresek, értéktelenek. Pl: vágy a siker, a hatalom, a pénz, és az anyagi javak után. Ezek összehasonlíthatatlanok a Mennyei boldogság iránti vággyal, az Irántam égő forró lánggal, amelyek hatalmasak.

10.

Egy ünnepi misén hangversenyszerű énekeket énekeltek, nem tudtam átérezni azokat.

Érzés: Egy miseének akkor tudja átjárni a lelkemet, ha én is ismerem az éneket és én is énekelem.

Jézus: Mi Égiek a szentmisén elhangzó minden énekben tudunk gyönyörködni, de a legjobban az tetszik nekünk, ha a híveknek ismerős szövegeket és dallamokat hallunk, mert akkor mindenki együtt dicsőít Minket a szentmisében.

11.

Egy faluban voltam, azon gondolkodtam, hogy menjek-e el a temetőbe.

Fizikai érzés: Mintha egy súly nehezedett volna rám.

Érzés: Ha elmegyek, annak súlya van, nem üres cselekedet.

Kép: Szürke színű lelkek, örömujjongással fogadnak a két kezüket az Ég felé emelve.

Kép: Egy liliom sziluettje.

Jézus: Nagy ereje van annak a cselekedetnek, ha elmész a temetőbe, és imádkozol a lelkekért. Egy képen mutattam neked, mennyire boldogok, hogy tisztul a lelkük, és egy másik képen, a liliom sziluettjével azt fejeztem ki, hogy közülük egyesek egészen megtisztulva röppentek fel a Mennybe.

12.

Hang: Mindenki haza jött, és mosolyog.

Kép: Egy fel-fel néző tölcsér virág.

Jézus: Mindig nagy boldogság tölt el, ha látom hazaérkezni gyermekeimet. Gyönyörködöm a mosolyukban. A felfelé néző tölcsérvirág az ő szimbólumuk.

13.

Kép: Egy barlangban vagy egy bányában voltam, egy nagy fekete tartály közeledett felém, mely egy szemetes konténerhez hasonlított.

Jézus: A barlang vagy bánya nagy bűnökben fetrengő emberek helye, de élőké, akiket menteni akarsz. A tartály, ami közeledik feléd a sátán, aki meg akarja akadályozni munkádat.

14.

Kép: Teljes légzőrendszer fehéren fénylett. Látszott a gége, a légcső, és a tüdő is

Jézus: Csak annak van földi élete, aki lélegzik. Ha kiszáll a lelke, megszűnik lélegezni. A lélek szó a lélegzésből származik, vagy fordítva. Ilyen nagy a szerepe a légzőrendszernek a földi életben.

15.

Hang: Minden áldozatod kedves.

Az áldozat a szeretet felső foka. Ezért olyan kedves Nekem. Csak az tud áldozatot hozni, aki nagyon szeret.

16.

Hang: Be kell számolni, hogy miket csináltatok, miket beszéltetek Velem mostanában.

Kép: Egy folyó partján egy Karácsonyfa, tűzijátékszerűség a tetején és ágain.

Jézus: A Karácsonyfa az Én állandó ünneplésem jelképe. A tűzijátékszerű fények rajta a jócselekedetek, áldozatok, az elmélyült beszélgetések Velem, az elmélkedések, és szemlélődések szenvedésem és életem felett.

17.

Hang: Kőből-porból tüzestó.

Jézus: Az anyaghoz való görcsös ragaszkodás a pokolba, a tüzes tóba vezet.

18.

Hang: A Szűzanya Önmagától nem mond a sátánról véleményt.

Kép: Szűzanya.

Jézus: Édesanyám tudja, hogy még a sátánt is Atyám teremtette. Akkora szeretet van Benne, hogy nem mond róla véleményt, pedig ő a legnagyobb ellensége.

19.

A talajvízről volt szó.

Hang: Ez följön.

Kép: Egy férfi jobbra fordulva áll egy mélyedésnél, ahol víz jön fel.

Hang: Ez tisztátalan.

Jézus: Szennyvízhez hasonlítom a pokolból feljövő démonokat, akik elárasztják a Földet kísértésekkel. A kísértések tisztátalanok, védekezzetek lelki fegyverekkel, bűnbánattal, imával, a szentségek felhasználásával.

20.

Hang: Nem tudom, hogy funkcionálhat-e, mint világítótorony.

Kép: Két férfivel egy templomtoronyban voltam, a harang működését néztük felfelé nézve. Épp jött valaki a templomtoronyba vezető lépcsőkön, majdnem felért.

Jézus: A templomok azért vannak, hogy megvilágítsák az utat gyermekeimnek. Sajnos nem minden templom szolgál világítótoronyként. Sok közülük összeroskad, rommá válik, mert nem törődnek vele. A képen Én haladok fölfelé hozzátok a toronyba. Meg akarom vizsgálni, hogy vajon fog-e világítani nektek. Nagyon sok múlik azon, hogy ki a templom „gazdája”, plébánosa, aki gondoskodik róla, és az Én házamat népszerűvé teszi-e.