Isten szemével

2018.10.01. 02:41

2018.09.30.

1.

Szent Gellért püspök és vértanú ünnepén:

Gondolat: Mivel Szent Gellért püspök Szent István király mellett volt, és maga tanította Szent Imre herceget is a hitre, mi Magyarok neki is köszönhetjük hitünket.

Jézus: Jól gondolod, hogy Szent Gellért püspöknek sokat köszönhet hazátok, hogy Keresztény országgá vált.

2.

Kép: Egy ruha, a nyakánál a gallér helyén egy arany szalag, mely nincs megkötve. A szalag mellmagasságig ér. A ruha előbb álló helyzetben van, majd fekvő helyzetben.

Jézus: Akik a Nagyfigyelmeztetés után az engesztelők közül tanításra lesznek kiválasztva, ezt az arany szalagot hordják majd a nyakukban, ez lesz az ismertető jelük, hogy Isten után szomjazó gyermekeim könnyen rájuk találjanak.

3.

Kép: Egy szakadék, a mélyben van valaki. Én a magasból nézem őt.

Hang: De miért szavaztatok?

Jézus: Van egy közmondásotok, „egyszer hopp, máskor kopp”. Ez igaz a politikai életre is. Nézzetek körül a világban, egyik-másik politikus, mikor úgy érzi, hogy a csúcson van, lezuhan a mélybe, a szakadékba.

4.

Arról volt szó, hogy Magyarország szavazott azzal kapcsolatban, hogy nem fogad illegális bevándorlókat.

Hang: Kereszténységet… itt Kereszténység lesz.

Kép: Jézus sárga ruhában, a Szent Szíve is látszott.

Olvastam az EU parlamentről, Magyarország ellenes jelentésekről, és Magyarország helyzetéről.

Hang: Védeni kell benneteket ezért… védekezni kell.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Európa nagy bajban van, mert veszélybe kerül az elhatalmasodó bevándorlással a Kereszténység. Ezt nem tűrhetitek, védekeznetek kell. Ne féljetek, Édesanyám és Én ebben a kemény harcban mellettetek állunk.

5.

Kép: Egy lakásban egy ablaknál öt férfi áll egymás mellett, fekete ruhában vannak, a fejükön is fekete csuklya, fegyver van náluk. Az utcára néznek az ablakon kifelé, és lesik a járókelőket.

Jézus: A nyugat- és észak-európai országokban a növekvő migráció miatt elterjedt a terrorizmus. A terroristák ellepik a lakásokat, megölik az ott lakókat, és figyelő állásokat állítanak föl maguknak, ahonnan meggyilkolhatják a járókelőket. Bizony sehol nincs biztonság. Legyetek hálásak Atyámnak, hogy országotok és a titeket körülvevő baráti országok még biztonságban élhetnek.

6.

Misén az Evangéliumban az volt, hogy aki megvallja az Úr Jézust és a hitét az emberek előtt, maga Jézus is megvallja őt a Mennyei Atya előtt. A pap arról prédikált, hogy ma Európában leveszik a kereszteket a templomokról, és bátorság hiánya van a hit megvallásában.

Jézus: Az Európában élő gyermekeim hite nagyon próbára van téve. Már több országban az iszlám bevándorlókra tekintettel leveszik a templomokról a kereszteket. Több embert iszlám hitre próbálnak kényszeríteni. Bizony többen behódolnak. Gyáván féltik az életüket. De az Én igaz gyermekeim bátran megvallanak Engem az emberek előtt, akár életük árán is. Sajnos eljön az idő, hogy nemcsak Közel-Keleten fogják üldözni a Keresztényeket és zsidókat, hanem Európában is.

7.

Boszniáért és Hercegovináért imádkoztam, ahol vannak Katolikusok, pravoszlávok, és muzulmánok is. Ebben az országban van Mária jelenés, Medjugorjeban, már hosszú éveken át.

Kép: Egy birtokon voltam, a birtok felett egy nagy barna kereszt lebegett. A mecsetek körbe-körbe, amerre a szemem ellátott, leomlottak, mint a kártyavár.

Jézus: Az országot, amiért imádkoztál megszentelte Édesanyám sűrű jelenéseivel. Ez az ország ezért nem veszhet el, ott minden gyermekem át fog térni a Keresztény hitre.

8.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Atyám és Édesanyám áldásának birtokában sokkal boldogabb vagyok, mintha a világ királlyá választana”.

Kép: Arany fény.

Gondolat: Ez alátámasztja azt, hogy a világi hatalom, pozíció semmit sem ér Isten áldásához képest, vagy Isten áldása nélkül.

Jézus: Ne törekedjetek a világi hatalomra, hírnévre, mások elismerésére, tekintélyre, hanem legyetek szerények és alázatosak, őrizzétek lelketek tisztaságát, mert sokkal boldogabbak lesztek így itt a Földön és a Mennyben egyaránt.

9.

Egy Norvég férfi tanúságtételében olvastam: látta a Keresztényeket, ahogy fölemelkednek a levegőbe, és látta az Urat a felhőkben Angyalokkal. Látta, hogy a Keresztények hogyan hagyják maguk mögött cipőjüket, ruháikat, és minden mást, és hogyan kapnak gyönyörű hófehér ruhákat, majd egymás kezét fogva kört alkottak, és emelkedtek fölfelé az Úr felé.

Jézus: Most még hihetetlen a világ számára, de bizony meg fog történni az elragadtatás. Tiszta szívű gyermekeimet testestül-lelkestül láthatatlanná téve Angyalaim kiemelik a többiek közül, és ők minden anyagi dolgot otthagynak. A megszentelő kegyelem fehér ruháját adom rájuk, és viszem őket biztonságos helyre.

10.

Kép: Egy gömb alakú, arany külsejű tárgy. Egy pillanatban a gömb szétnyílt, és láttam, hogy piros béléssel van a gömb kibélelve, és van benne valami, ami nagyon értékes. A kinyílt gömb egy idő után becsukódott. A kinyílás-csukódás hasonlított egy szemhez.

Jézus: Szeretett Egyházamat, mint legkedvesebb kincsemet, arámat tekintetemben hordozom. Nem hagyom magára.

11.

Arról volt szó, amikor olyan sokat kell tenni másokért, hogy önmagunkra nem jut idő.

Kép: Irgalmas Jézus.

Kép: Egy kenyér, amit széttépnek.

Kép: Jézus a kereszten.

Jézus: Gyermekem, kövess Engem, látod, szinte széttéptek az emberek, amikor köztük jártam. Ne törődj vele, hogy minden idődet elrabolják, és nem tudsz magaddal foglalkozni. Miközben segítesz nekik, a saját lelkedet is táplálod, erősíted, gazdagítod.

12.

Misén, amikor a pap felemeli a kelyhet az oltárnál.

Kép: Mi emberek, mint megtört gömbök az oltár körül, felemeljük áldozatainkat az Ég felé, de annak sugárzása az Ég felé meg van törve, tökéletlen. Amikor a pap felemeli a Szentostyát vagy kelyhet, abból tökéletesség áramlik az Ég felé sugár alakjában.

Gondolat: Az Úr áldozata az egyetlen tökéletes áldozat, az Ő áldozata révén tudjuk mi emberek a mi tökéletlen áldozatainkat bemutatni.

Kép: Háromszög.

Hang: Tökéletes.

Jézus: Az Én áldozatom, amely a szentmisén történik az egész Szentháromság közreműködésével, tökéletes áldozat. A ti szenvedéseiteket és áldozataitokat ebben a tökéletes áldozatban elmerítve kell, hogy felajánljátok. Így válik az is tökéletessé.

13.

Kép: Az Úr mellkasi része előttem, gyönyörű bíbor ruhában van, a jobb kezét a Szent Szívére helyezte.

Kép: Fény.

Hang: Javulni.

Jézus: Igaznak és bűnösnek egyaránt javulni kell, hogy Szent Szívemet most már senki ne bántsa meg.

14.

Misén a pap beszélt Jézus megtestesüléséről, emberré válásáról, és az Oltáriszentségről.

Kép: Jézus felnőtt emberi alakban, de nagy fény sugárzik belőle, amit az ember szabad szemmel nem lát, mert az anyagi test a fény kisugárzását elfedi.

Kép: Az Oltáriszentségből is nagy fény árad, és amikor szentáldozáskor magunkhoz vesszük, a fény beborít minket, és bennünk ragyog.

Jézus: Megmutattam neked képekben, hogy Én és az Oltáriszentség ugyanaz vagyok, és kegyelmem fényét ontom a szentmisén résztvevő gyermekeimre.

15.

Kép: Mennyei Atya, nagyon szigorú.

Hang: Parancs!

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Atyám arca azért volt szigorú, mert már nem akarja tovább tűrni a hitetlenséget és gonoszságot, a Tízparancsolat semmibe vevését. De az Én irgalmas Szent Szívem további türelemért könyörög Hozzá.

16.

Hang: Isteni matematika.

Kép: Imára tett kezek balra fordulva, egy pillanatra úgy tűnt, mintha Pio atya sebes kezei lettek volna.

Jézus: Atyám Isteni logikájával támasztja alá, hogy miért nem kezdődtek el eddig az emberiségre váró nagy események. Látja az engesztelők kitartó imáit, áldozatait, kiszámolja, hányan tértek már meg a Figyelmeztetés első ígérete óta, és még mindig vár a megtérőre, mert mindenkit üdvözíteni akar.

17.

Szürke kép: Egy hosszú teremszoba, ahol jobbról-balról ágyak sorakoznak sűrűn egymás mellett. A baloldali ágysornál, az egyik ágy szélénél egy férfi ült velem háttal egy széken fehér hálóruhában.

Jézus: A háború alatt és után rengeteg beteg és haldokló lesz, készítsetek helyet nekik a középületekben. Azért láttad szürkében, mert ez a jövőben lesz, és nagyon nyomasztó feladat lesz.

18.

Kép: Egy összehajtott szürkés ruha.

Kép: Egy felfelé vezető lépcső alatt egy szerzetes nővér világosabb szürke ruhában és fátyolban, a fátyol széle fehér. A szerzetes nővér térdelve összegöngyölödik, a kezével a ruháját gyűri, sirat valamit.

Jézus: Az antikrisztus uralma alatt a nagy keresztényüldözéseket a szerzetesrendek feloszlatásával fogják kezdeni. A nővér siratja a rendjét.

19.

Egy férfi tanúságtételében, kit az Úr Jézus a pokolba vitt el: a férfi az ott lévőket kérdezte, hogy miért vannak ott, de mindegyik azt felelte, hogy az Úr mindenkit hívott magához, de ők voltak azok, akik megtagadták az Urat.

Egy alkoholista mondta, aki a pokolban szenvedett: „amikor elhagytam a földi, fizikai testemet, az üvegeket is ott kellett hagynom, de magammal hoztam az én bűnös vágyamat, bűnös kívánságaimat”.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Érzés: Akár pozitív, akár negatív érzések, vágyak, ezeket felerősödve visszük tovább a túlvilágba.

Jézus: Miután az ember lelke kiszabadul a test béklyójából, érzékei és érzelmei felerősödnek. A Mennyországban boldogabb lesz, mint a Földön volt, a Tisztítótűzben szomorúbb és bánatosabb lesz, mint mikor a Földön élt, és jobban fog szenvedni, mint a földi szenvedései között. A pokolban sokkal jobban fog gyűlölni, dühöngeni, keseregni és szenvedni, mint itt a Földön valaha tette. Ez azért van, mert a túlvilág egy másik dimenzió, amelyben minden kiteljesedettebb, erőteljesebb. Ugyanis már nem gátolja a test.

20.

Hangom: El akarok felejteni dolgokat.

Kép: Egy kis összegyűrt fehér papírcsomó, amelyet egy kéz elvesz. A kéz mozdulata olyan, mintha valamit magasan átugorna.

Jézus: Atyám segít neked, hogy tudj elfelejteni nyomasztó, kellemetlen dolgokat. A képen az összegyűrt papírcsomó ezeket jelképezi. Az életedből Isten kihagyja, átugorja ezeket a Számára már jelentéktelen dolgokat.

21.

Olvastam egy üzenetben: Jézus: „Ahol az emberek elutasítják az Oltáriszentséget, mint utolsó mentőövüket, ott nem marad kő kövön semmi.”

Olvastam: Amikor a második világháború végén ledobták az atombombát Japánban Hirosimában, nem túl messze a robbanás helyétől egy nyolctagú jezsuita közösség imádkozta a rózsafüzért az Oltáriszentség előtt. Ők élve maradtak, miközben körbe-körbe szinte porrá vált minden. Ugyanúgy, amikor természeti katasztrófa, földrengés ért el egy területet, mint pl: New York vagy más, csak a Szűzanya szobra maradt meg épen, míg minden más porrá zúzódott.

Jézus: Megmentem azokat a lakóhelyeket, ahol rendszeresen szentségimádásokat tartanak, közösségekben összejönnek, engesztelnek, virrasztanak.

22.

Olvastam egy üzenetben: Jézus: „Az Én szeretetem a legnagyobb fegyver a gonoszság megállítására”.

Kép: A szeretet, mint egy nagy, arany fal, mely piros lángokban ég. A falnak nekiütközik egy erő, a gonosz ereje, mely a becsapódás következtében széthullik.

Jézus: Annak az embernek, aki tele van Istenszeretettel és felebaráti szeretettel, nem tud ártani a gonosz, mert a kísértések a belőle áradó szeretetsugaraktól lepattannak róla.

23.

Olvastam üzenetben: Jézus: „Az ördög ott tud igazán kibontakozni, ahol nem talál ellenfelet”.

Gondolat: A Bibliában is olvashatjuk, amikor Jézus arról beszélt, hogy ördögűzés után a gonosz lélek bolyong, majd visszatér a korábban elhagyott lélekhez 7 másik társával.

Érzés: A gonosz visszatérése akkor lehetséges, ha nem gyakorolja az ember megfelelően a hitet és a szeretetet, a lelke nem töltődik ki Istennel.

Jézus: Aki nincs felvértezve lelki fegyverekkel, bűnbánattal, hittel, Istenszeretettel, megbocsátó szeretettel, azt nagyon könnyen legyűri ellenségem. Szinte felkínálja magát neki. De aki használja ezeket a lelki fegyvereket, azt nem tudja megközelíteni.

24.

Egy lelki testvérrel beszélgettünk a Karmelita rend keresztjéről.

Kép: Egy valaki mellkasára több, 4-5 szerzetesrend keresztjét tűzték ki.

Jézus: A szerzetesrendek egységben vannak egymással, mert mindnyájan az igaz, hagyományos Kereszténység képviselői, de mindegyiküknek megvan a sajátossága, az egyénisége.

25.

Misén egy pap arról beszélt, hogy egyes kutatók megállapították, hogy az agyban van egy rész vagy lebeny, amely akkor aktiválódik, amikor imádkozunk, elmélkedünk, elmerülünk Istenben. Ha nem imádkozunk, nem elmélkedünk, az agynak az a területe nem aktiválódik.

Érzés: Egy alkalommal úgy éreztem, hogy minden porcikámban szétestem. Így mentem el szentmisére, és így járultam szentáldozáshoz. A szentáldozás után azonnal éreztem az Oltáriszentség óriási erejét, mely a fejemben kezdte kifejteni a hatását, majd a mellkasomban, törzsemben, majd kezeimben, lábaimban. A szentmise után úgy mentem ki a templomból, mint egy gyógyult ember.

Jézus: Az embernél az agy az eszköz, és a lélek az úr. Lélek nélkül az agy nem működik. A lélek az agyat arra inspirálja, hogy gondolatokat termeljen. Ezek a gondolatok aktiválják az érzelmeket és a cselekedeteket. Ezért, amikor mély lelki élményed van, az először az agyadban kezdődik el, és lassan betölti az egész lényedet.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr5614286099

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.