Isten szemével

2018.09.10. 10:08

2018.09.09.

1.

Egy fiú életsorsáról volt szó, aki gyógyszeres kezelés alatt állt, és a Cenacolo közösséghez szeretett volna csatlakozni. A feltétel az volt, hogy a gyógyszereket el kellett hagyni.

Jézus: Drága kislányom, mondd meg ennek a szegény fiúnak, hogy gondolkozzon el rajta, hogy mi a fontosabb, a test, vagy a lélek. És ha rádöbben az igazságra, hogy a lelke a fontosabb, mert az örökké élni fog, akkor a jobbikat fogja választani, a Cenacolot. Ott ellátást kap, szeretetet, és erős hitet.

2.

Egy lelki testvérnek egy pillanatban azt mondtam, hogy a szolgája vagyok. Erre ő azt mondta, hogy én szabad ember vagyok, és nem a szolgája. Erre eszembe jutott az a Bibliai idézet, mikor az Úr Jézus mondta, Ő szolgálni jött a világba, és nem uralkodni.

Érzés: A szeretet másokat szolgál, és szolgálatra indítja a lelket.

Jézus: Ezt a lelki testvéredet egy fontos tanításban részesítetted, mert felvilágosítottad arról, hogy ti emberek, úgy, mint Én valamikor, nem uralkodni jöttetek a világra, hanem szolgálni másokat.

3.

Svédországi választások napján a misén:

Kép: Egy nagy hegy, mely azonos nagyságú gömbökből állt

Kép: Egy háromszög

Jézus: A nagy fehér hegy az ő országukat jelképezi, és a kis gömbök a lakosságot. Az utána következő háromszög az egységet fejezi ki a svéd gyermekeim között. Ez az egység még nincs meg, imádkoznotok kell érte.

4.

Kép: Egy oltár, melynek a lapja kerek volt, az asztal lába egy kehely fogójára emlékeztetett. Az oltáron egy bárány, mely jobbra néz. A kép fehér fényű volt.

Jézus: A fehér asztal, amit láttál, azért volt kerek, mert egy nagy Oltáriszentséget szimbolizált, a lába pedig az Én vérem kelyhére emlékeztetett. A bárányba Engem, az áldozatot kell beleképzelned, mert a szentmisén a Szentségek felmutatása közben történik az Én szenvedésem és halálom. Én vagyok a ti örök áldozati bárányotok.

5.

Kép: Két fehér fényű kéz imára van téve, észak-nyugat felé fordulva.

Hang: Megvárunk.

Jézus: A fehér összetett kéz Édesanyám imádkozó keze, Aki a nagy bűnökben élő Svédország felé tekint. Várjuk, Édesanyám is, és Én is, hogy imádkozz értük, mert sok múlik azon, hogy a szavazáskor hogyan döntenek.

6.

Hang: Újra fáj a hasa… tünetei

Kép: Egy szemüveges férfi egy asztalnál tevékenykedik, valamit össze akar ragasztani, valaminek a részecskéit keresi az asztalon

Kép: A férfi arca közelről, úgy tűnt, egy elhunyt rokon

Jézus: Ez a férfi egy tisztuló gyermekem volt a rokonságodból, akinek még sokat kell vezekelni, és mivel a bűnöktől darabokra tört a lelke, próbálja összeragasztani.

7.

Hang: Mindent otthagyni… Németországban.

Jézus: Azokhoz a Magyarokhoz szólok, akik most ott dolgoznak és laknak. Térjenek haza, Magyarországra, mert ez a hely lesz a legbiztonságosabb számukra.

8.

Medjugorjeban, Krizevacon, a keresztutat járva a XII. állomásnál énekeltük: ”Királyi zászló jár elöl…”

Kép: Nagy Magyarország térképe, Angyalok viszik a Nagy-Magyarország címerét.

Kép: Nagy-Magyarországról egy erő vagy fény terjed a környező országokra, Európára, majd az egész világra

Jézus: Azt mutatom neked, hogy országotokat megtisztítom, felemelem, és tőletek átterjed az engesztelés világossága egész Európára, és a Föld minden országára.

9.

Hang: Sivárságom közepette élsz

Jézus: Körülnézek a Földgolyón, és alig találok hitet és Istenszeretetet. Ebbe a sivárságba ültettelek bele.

10.

Kép: Egy fekete bőrű kislány arca, majd barna szemei.

Jézus: Imáiddal és szentmiséid felajánlásával gondolj a távoli Afrika szegény népire is, mert őket ugyanúgy szeretem, mint titeket.

11.

Kép: Egy nagy kés vág valamit

Jézus: Imáidat kegyelemmé alakítom, és sok apró részre szeletelem, hogy kioszthassam a rászorulók között.

12.

Kép: Egy pici bucka, majd egy kéz mutatja, hogy a buckát át kell ugorni.

Jézus: A bucka a képen a bűnöket jelenti. Arra figyelmeztetlek benneteket, hogy ezeket át kell ugrani.

13.

Hang: Kérlek, találj meg mindent magadban.

Jézus: Minden nap végezz lelkiismeret vizsgálatot, kérd a Szentlelket, hogy segítsen benne, és így könnyebben megtalálhatod az aznap elkövetett bűnöket, vagy hibákat. Ezzel a módszerrel a rejtett bűnök is feltárulnak előtted.

14.

Hang: Hogy felfedd magadat.

Jézus: Önmagad előtt kell felfedni magadat lelked mindennapi vizsgálatával. Nem előttem, mert Én ismerlek, minden rezdülésedet látom. Hanem saját magad előtt.

15.

Hang: Gyere velem… a magányban.

Jézus: Kislányom, ne búslakodj magadban, hanem amikor bántanak, ne másnak panaszkodj, hanem gyere Hozzám. Mindig veled vagyok.

16.

Hang: Hogy lássam, honnan jöttök haza.

Jézus: Figyelemmel kísérem Földi életeteket, hogy lássam, hogyan zajlik az, hogyan használjátok fel a kapott időt, mennyi szeretetet adtok, és mennyi hit van a lelketekben. Hoztok-e magatokkal lelki kincseket, vagy üres lélekkel jöttök haza.

17.

Olvastam egy üzenetben: Mennyei Atya: „Akarom, hogy felismerjék életüket és világra szóló küldetésüket”.

Gondolat: Mindenki feladata a hit átadása másoknak, és segíteni a lelkeket a Mennyországba jutni.

Jézus: Aki felismeri magában Atyám küldetését, annak a tulajdonságai egyre jobban fényesednek, csiszolódnak, tökéletesednek. De aki Istentől távol élve nem tudja mivégre teremtette Isten a Földre, annak a lelke és a benne lévő tulajdonságok elsorvadnak.

18.

Hang: Feltételes módban ez benned.

Jézus: Gondolj arra, mi lett volna belőled, ha elnyomod magadban a hívásomat, félreállítod a hitedet, és elmerülsz a világ örömeiben és gondjaiban. Milyen messze lennél Tőlem.

19.

Kép: Fehér kövek, mintha sótömbök lennének.

Jézus: A fehér kövek letisztult lelkek, hasonlóak az érett búzakalászhoz. Hamarosan jönnek az angyalok, felemelik őket a piszkos kövek közül, és az Én Mennyei raktáromba helyezik őket.

20.

Olvastam: A zsidók mondták Jézus ítéleténél, hogy Jézus vére hulljon rájuk.

Kép+érzés: Minden, ami a Földön történik, a Mennyei trón előtt játszódik, hasonlóan, mint egy színházban, és minden azonnal tud teljesülni, ha az Úr úgy akarja

Kép: Mennyei Atya, majd a Szentháromság a trónon ül, mint király, és irányítja a dolgokat, ha kell, hagy dolgokat menni a maguk útján, ha kell, beleavatkozik.

Jézus: Gyermekeim, nagyon vigyázzatok, hogy se magatoknak, se másoknak rosszat ne kívánjatok, mert beteljesülhet. A képen azt magyarázom neked, hogy Isten nem tétlenül és gondolkodás nélkül trónol a Mennyországban, hanem figyelemmel kíséri minden gondolatotokat, érzelmeteket és cselekedeteket, és amikor szükségét látja, beleavatkozik az életetekbe. Sokszor előfordul, hogy valami rosszat akartatok tenni, a rosszabbik utat akartátok választani, gondolván, hogy ez hasznotokra válik, de Isten megakadályozta.

21.

Hang: Nem tudod magad felismerni.

Jézus: Én ezzel arra utalok, hogy más lelkét és benne a jót és a rosszat jobban ismered, mint a sajátodat. Ugyanis, az ember elfogult önmagával. Az önszeretet megakadályozza abban, hogy a kicsiny bűnöket felismerje, és inkább hibának látja. Bezzeg másokban bűnnek érzékeli.

22.

Hang: Hogy megduplázzam szeretetedet.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel

Jézus: Lepjél meg Engem sok áldozatos jócselekedettel, önmegtagadással, hogy megduplázhassam benned az Isten- és felebaráti szeretetet.

23.

Kép: Egy fehér hármas levél körül három villám van, a villámok különböző helyekről csapnak a levél különböző pontjaira.

Jézus: A levél egy tiszta lélek jelképe. Őt is támadja ellenségem sokféle bűnnel, de leginkább a hiúsággal, a gőggel, és ítélkezéssel.

24.

Kép: Fehér kezek simára nyomkodnak valamit egy vízszintes talajon.

Jézus: Isten kezei megformálják az emberek lelkét.

25.

Kép: Egy tárgy egy másik tárgyon súrlódik

Jézus: Minden emberi közösségben, legyen az család, barátság, engesztelő csoport, előfordulnak surlódások. Ezáltal csiszolják, alakítják egymás lelkét, és Én ezt megengedem.

26.

Egy tanúságtételben egy férfi mesélte, hogy a Mennyországban találta magát az Úr Jézus jelenlétében. Azt tapasztalta, mintha őt szeretné az Úr a legjobban. Azt is látta, hogy minden lélek és Isten közötti szeretet más és más, azaz azt a szeretetet, amit ő tud adni az Úrnak, azt másik lélek nem tudja adni, így ha ő nem ad Istennek szeretetet, azt más nem tudja helyettesíteni szeretetével.

Jézus: Gyermekeim, a színről színre való találkozásunkkor végtelen szeretetemet nem egyformán fogjátok érezni. Pedig Én mindenkit a legjobban szeretek. Úgy, mintha csak egyedül lenne a világon. Nektek teremtményeimnek a Felém sugárzó szeretete mivel különböző egymástól, nem helyettesíthető egymással. Mindegyik léleknek más az illata, más a szeretetének íze és intenzitása.

27.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Minél nehezebben teljesíti kötelességét valaki, annál nagyobb érdemet szerez vele Isten szemében.”

Gondolat: Számtalanszor tapasztaltam az életben, ha egy cél felé haladunk, nem mindegy, hogy egyenes, sima, könnyű úton megyünk, vagy olyan úton, amely tele van tüskével, és mások mindenáron meg akarnak állítani a tovább haladásban.

Jézus: Az a jótett, ami nagyobb áldozatot követel, sokkal nagyobb értéket jelent Isten előtt.

28.

Arról volt szó, hogy vannak, akik a születésnapot semmibe veszik, a névnapot viszont megünneplik.

Gondolat: A fogantatásunk pillanatát nem ismerjük, de tudunk a születésünk napjáról. A születésnap azért fontos a mi életünkben, mert lehetővé teszi a Mennyországra való születésünket.

Jézus: Igazad van kislányom, a születésnap sokkal fontosabb ünnep a névnapnál. Két születésnapotok van mindannyiótoknak. Az egyik a Földi, amikor édesanyátok méhéből kiléptek, a másik pedig, amikor testetekből kilép a lelketek, a Mennyei születésnap. Ez a második csak azokra vonatkozik, akik nem kárhoznak el. Sajnos nekik nincs Mennyei születésnapjuk.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr1114259387

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.