2018.07.29.

1.

Kép: Piros pápai ruhában jön elém II János Pál pápa megviselt öreg arccal, mintha fájna neki valami.

Jézus: II János Pál pápa tudása ott a Mennyben kiszélesedett, és látja az Egyház jövőjét. A sok baj miatt, amely reátok zúdul, olyan fájdalmas az arca.

2.

Egyes helyeken, ahol kevés a hívő, pap hiányában nem tartanak misét.

Kép: Egy templom előtt tolonganak az emberek, nem férnek be a templomba.

Jézus: Kislányom, nem véletlenül kaptad ezt a képet. A Nagyfigyelmeztetés után gyökeres változás következik az emberek lelkében. Tömegek lepik el a templomokat, és szinte kevés lesz a pap a sok gyermekemhez.

3.

XII Piusz pápáról olvastam, hogy sokan bírálták őt, mások pedig hálálkodtak neki, mert a II. világháború alatt sokak életét mentette meg.

Jézus: XII Piusz szent életű, igaz helyettesem volt. Az utána következő Egyházi vezetők közül élesen bírálták őt a tradicionális felfogása miatt. Az igazság képviselői mindig sértegetéseknek, igazságtalan elítéléseknek vannak kitéve.

4.

Szentségimádás alatt:

Kép: Szentáldozáskor újból és újból belénk ültetik az Élő Vizek Forrását, amely az Úr Jézus Szent Szívéből tör elő. Ha a Forrást nem folytjuk el, nem teszünk gátat elé, szeretet folyóvá válik, amely minket teljesen eltölt. Mivel nem tudjuk magunkban tartani, így kitör belőlünk mások irányába. Ez akár víz, akár fény alakjában áradhat.

Jézus: Az Oltáriszentségben nemcsak az Én Testem és Vérem rejtőzik, hanem onnan ered az Élő Vizek forrása. Aki a szentségimádáskor nemcsak verbális imákat mond, hanem elmélyülve néz Engem, tapasztalhatja, hogy ebből a Forrásból elárasztom a szívét, és minél tovább néz, annál jobban megtöltöm vele a szívét. Így aztán az ő elteltével a forrás szeretetfolyóvá és folyammá alakul, és kitör a lélekből, elárasztva azokat, akikkel beszél, és e szeretetben Engem, az Ő Jézusát megfürdeti.

5.

A magyar miniszterelnök hangja: Elismerem, Kereszténynek… tekintélyem.

Jézus: Ti engesztelők sokat imádkoztok a keresztény magyarságért, de még nagyon messze vagytok tőle. Mindenesetre ilyen vezetőtök, aki meg meri vallani a hitét ország-világ előtt, még nem volt. Elismeri az ő keresztény voltát. A Mi Égi támogatásunkkal és az ő bátor kiállásával tekintélyt szerzett a világ vezetői és népei előtt.

6.

Hang: Nem másnak kell elemezni a lelkünket.

Jézus: A lelked egyedül a te tulajdonod. Más embernek nincs joga ahhoz, hogy bírálgassa, kritizálja. A lelkiismeret vizsgálat arra való, hogy saját lelkedet szedd szét apróra, és találd meg benne a jót és a rosszat.

7.

Hang: Világgyőzelemre viszlek benneteket.

Jézus: Nem hiába választott ki Édesanyám Magának benneteket. Tudta, hogy a harcban Mellé állok Én, az Ő Fia, és kettőnk vezetésével felemelkedik nemzetetek a világ fölé. Belőletek terjed szét a szomszédos országokon keresztül az engesztelés műve.

8.

Arról volt szó, hogy szükség volt-e Magyarországnak Trianonra, amely szétszabdalta a Nagy-Magyarországot.

Jézus: A Trianoni szétszabdalás a gonosz és csatlósai műve volt. Bizony nem volt erre szükségetek. De a mai kormány gondoskodik a leszakadt magyarokról, védi őket az igazságtalanságoktól, és ez a mentalitás megnöveli a magyarság erejét.

9.

Kép: Egy ismerős egy asztalnál ül tollal a kezében, és felfelé néz.

Érzés: Szomjazik Istenre, de talán még maga sem tudja, hogy mennyire.

Jézus: A testbe zárt lélek még nem tudja felismerni érzelmeit, ragaszkodásának fokát Istenhez, és ezért sejti, hogy ő voltaképpen milyen nagyon szereti Istent. A képen mutatom ismerősödet, mégpedig az ő lelkét, ahogy Égre tekintve el van telve az irántam érzett szeretetével.

10.

Kép: Egy barlangban több ember volt, egy pillanatra megvilágítottak valamit egy zseblámpával a távolban, valami rejteket, amit általában nem szoktak megmutatni.

Jézus: A barlang a sötét jövőt jelenti, amit eltakarok az emberek előtt. Ebben a sötét jövőben vannak szomorú, félelmetes dolgok, de vannak örömteli, győzedelmes percek. A képpel azt érzékeltetem, hogy néhány választottamnak fel fogom villantani a jövőt a maga valóságában.

11.

Szentmisén:

Kép: Fehéren fénylő kezek.

Jézus: A szentmise alatt a templom mindig tele van Szentekkel és Angyalokkal.

12.

Tövissel koronázásról volt szó.

Hang: Úgy fájt.

Kép: Az Úrnak úgy fáj valami, mint a tövissel koronázás, Jézust a hajánál fogva húzzák hátrafelé.

Jézus: Teremtményeim bűnei, melyeket az értelmük és szívük teremt, akkora fájdalmakat okoznak Nekem, mintha tövist szúrnának a homlokomba.

13.

Egy férfi azt mondta, hogy neki meg kell, hogy mondja valaki, hogy az üzeneteket elhiggye-e vagy sem.

A válaszom erre: „Akkor mi ebben a nehézség, ha más hitére támaszkodunk, elvégre mindenki a saját hitére van rábízva?”

Jézus: Az ilyen önállótlan gyermekemnek azt tanácsolom, hogy hallgasson a szívére és értelmére, amikor valami Égből jövő üzenetet hall. Nem követ el bűnt, ha nem hiszi el. Csak az a fontos, hogy higgyen Istenben és a túlvilágban. De sajnos az ilyen kételkedő sok vigasztalásról és gyönyörűségről lemarad.

14.

Kép: Egy négyzet alakú fadoboz van a földön, mintha tabernákulum lenne. Egy férfi kinyitja a fadobozt, egy másvalaki pedig térdre ereszkedik előtte.

Hang: Senki sem méltó hozzá.

Jézus: Ma az a divat, hogy a pap engedélyt ad a híveknek, hogy kinyissák a tabernákulumot, és kitegyék az Oltáriszentséget. Pedig csak felszentelt kezek tehetnék ezt meg.

15.

Hang: Most bevonul a barlangba, és onnan kezdve nem jön elő.

Jézus: A hamarosan bekövetkező szétválasztódás után a maradék igazi Egyházam rejtekbe vonul, és ott marad dicsőséges eljövetelemig.

16.

Hang: Felismerhetetlen részed ez.

Jézus: A lelkednek van egy olyan része, amely a jó cselekedeteket, áldozatokat, önmegtagadásokat őrzi. Ezt senki nem ismeri, csak te meg Én.

17.

Hang: Hagyj engem békén, ott van a te küldetésed.

Kép: Valaki rám mutat.

Jézus: Te csak foglalkozz a küldetéseddel, amivel megbíztalak. Ne vágyakozz más kegyelmek után.

18.

Hang: Nem hisznek Nekem.

Hang: A szívek királyságának az érkezése.

Jézus: Már annyi választottamon keresztül megígértem, hogy elérkezik dicsőséges eljövetelem napja, amit a szeretet és béke országa követ, az Én szeretetem királysága, de sajnos nem hisznek Nekem.

19.

Hang: Felsőbb szférába emelni benneteket.

Jézus: A lelki fejlődésnek különböző szférái vannak. Minden vágyam, hogy teremtményeimet egyre magasabbra emeljem. A felsőbb szférában már eltűnnek a kísértések, béke és szeretet uralja a lelket.

20.

Hang: Az alázatost… én leszek az alázatos, én leszek a jámbor.

Kép: Egy valaki asztalnál ül, és szót akart volna érteni valakivel, de mintha nem sikerült volna neki. Az asztalon pálcikák vannak szétterítve, mint a nap.

Jézus: Az alázatost nagyra becsülöm, kiemelem a teremtményeim közül. Ugyanis ő az, aki követ Engem az alázatosságban és jámborságban. A meggyőzés és magyarázkodás nem az Én asztalom. Ezt mutatom neked a képpel.

21.

Gondolat: Amikor a lélek uralja a testet, a léleknek ki kell szolgálnia a testet, pl: táplálkozáskor, türelmesnek kell lenni betegségben, és egyéb.

Jézus: Amíg testben vagy, a lelked kiszolgálja a testedet, mert másképpen nem tud fennmaradni. De ez a test olyan gyenge, hogy a nehezebb feladatokra a léleknek kényszerítenie kell.