Isten szemével

2018.02.05. 08:17

2018.02.04.

1.

Hang: Nem árulok zsákbamacskát.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Szeretnélek felkészíteni benneteket a rátok váró megpróbáltatásokra, és az azokat követő nagy örömökre. Nem rejtem el előttetek, amit feltétlenül tudnotok kell, a Nagyfigyelmeztetést, a várható keresztényüldözéseket, és a háborút. Ezt azért teszem, hogy gondolkodjatok el rajta, és lelketeket tisztítsátok meg, amennyire képesek vagytok rá.

2.

Hang: Hajtsátok meg fejeteket Előttem.

Jézus: A jövő eseményei már oly közel vannak, hogy az emberiségnek feltétlenül meg kell térnie. Minden teremtménynek meg kell hajtania a fejét előttem, mert Én vagyok az Örök Bíró, Ég és Föld Ura.

3.

Kép: Egy pap arról beszélt, hogy az éjjeli Szentségimádásért kitüntetés jár az Úr Jézustól.

Kép: Kis arany pénzérmek egymás mellett több sorban, hullámos elrendezésben.

Jézus: Az éjszakai Szentségimádás komoly áldozati jellegénél fogva Égi kincseket jelent nektek, erre vállalkozó gyermekeimnek. Az atya a látomásodban az Én szavaimat mondta, az ilyenek külön kitüntetésben részesülnek, mert feláldozzák éjszakai nyugalmukat.

4.

Szentségimádáson: Valakiért a Szent Vér imákat imádkoztam.

Kép: Irgalmas Jézus.

Értelmemben gondolat: Az enyém az irgalom gyakorlása.

Jézus: Az irgalmasság lelki cselekedeteihez tartozik, ha valakiért imádkoztok. Kéritek a megtérését, a tisztítóhelyről való szabadulását, vagy kéritek a gyógyulását. Én meghallgatom imáitokat, kegyelemmé alakítom, és elküldöm ezeknek a lelkeknek.

5.

Éjjeli Szentségimádásra készültem, amikor két társam kérte, lélekben vigyem el őket is magammal.

Kép: A lelkük mellettem mentek az utcán, majd a kápolnában velem együtt térdeltek az Oltáriszentség előtt.

Jézus: Ezzel a látomással bemutattam neked, hogy milyen fontos odafigyelni mások kéréseire, teljesíteni akaratukat, mert rendkívül sokat segítesz nekik, ha komolyan veszed, hogy hozzád fordultak.

6.

Azon gondolkodtam, hogyan oldjak meg egyes problémákat, amivel egyes társak hozzám fordultak.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Értelmemben gondolat: Ne féljek, minden az Úr irányítása alatt van.

Jézus: Ne félj kislányom, megoldhatatlan feladatokat nem adok neked. Csak olyan felebarátodat irányítom hozzád, akin te meg Én, mi ketten tudunk segíteni, el tudjuk látni tanácsokkal, vigasztalásokkal.

7.

Misén arról prédikáltak, hogy Salamon király a szív éberségét, nyitottságát kérte, és hozzá megkapta az Úrtól a bölcsességet is.

Érzés: Így lehet velünk is, ha olyat kérünk az Úrtól, ami Neki tetszik.

Jézus: Én nemcsak szerető és irgalmas Isten vagyok, hanem a hála is betölti Szentséges Szívemet. Tapasztalhattad, ha egy kicsi jót teszel, Én szinte azonnal már itt a Földön páratlanul nagy ajándékban részesítelek.

8.

Kép: Valaki a kezét a számra teszi, hogy ilyet ne mondjak, vagy ezt nem akarja hallani, vagy hogy hallgassak.

Jézus: Azért tettem a szádra a kezem, hogy belevéssem a szívedbe, hogy ha fáj valami a lelkedben vagy a testedben, senkinek ne panaszkodj, csak Nekem.

9.

Arról volt szó, hogy ki a testvér, mert lélekben lehet, hogy közelebb állhat valaki, mint a hús-vér rokon.

Érzés: Azokat, akik az Úr akaratát teljesítik, és igyekeznek az Úr 10 parancsolata szerint élni, azokat az Úr „családi kötelékkel” köti össze lélekben.

Jézus: Azok a teremtményeim érzik közel egymáshoz magukat, akiknek egyaránt Én vagyok lelkük középpontjában. Nálatok is így van ez, engesztelőim. Természetes, hogy nagyon kedves számotokra a vér szerinti hozzátartozó, de nem biztos, hogy a lelketek egy húron pendül velük. Jobban érzitek magatokat egyik-másik lelki társsal, aki előtt fel tudjátok tárni lelketek mélységeit.

10.

Egy Arab országról, Katarról volt szó. Gondolatban összehasonlítottam Magyarországot Katarral.

Kép: A Magyar Országház nagy fényben ragyogott.

Érzés: Valószínűleg azért, mert ott van a Magyar Korona.

Kép: Mintha egy láthatatlan mérlegen lett volna a két ország, egymás mellett, a kép bal oldalán a Magyar Országház, felette a Háromszög Isten szemével, Katar a kép jobb oldalán. A láthatatlan mérleg serpenyői megbillentek, a Magyar Országház nagyon felemelkedett, Katar pedig a mélyre süllyedt. Mintha Katar épületei nem maradtak volna érintetlenül, hanem rombolás folyt.

Kép: Egész Budapest hatalmas fényben ragyog.

Jézus: Magyarország és a Magyar Korona a legbiztonságosabb hely, mert nemzetetek fel fog emelkedni. De Katar a bálványimádás központja véglegesen el fog tűnni.

11.

Arról volt szó, hogy mi lehet majd 5 év múlva Németországban, és ugyanakkor Magyarországon.

Kép: Németországban fejvesztett rohanás, sötétség, felperzselt fák, halottak az úton.

Kép: Magyarországon nyugalom, vagy viszonylag nyugalom Németországhoz képest.

Kép: Boldog, ragyogó arcok.

Jézus: Balgaság gazdag jövőről álmodni Németországban. A bűnök e mezején nagy pusztulás lesz. A képen is mutatom neked a tüzet és sötétséget. Magyarország, mivel Édesanyátok oltalma alatt áll, megmenekül. De amikor eljön a Nagyfigyelmeztetés, összeszedem az enyéimet északról, keletről, délről és nyugatról, kiválogatom őket, és megmentem. Ők az Én Egyházam tagjai, arcukon ragyogó fény lesz. El fogják nyerni az Új Világot.

12.

Kép: A Magyar Korona fehér párnába vagy lepedőbe ágyazva, a Korona tetején az országalma, szintén fehér lepedőbe ágyazva.

Jézus: Atyám felemeli a Magyar Szent Koronát Magyarország jelképével, az almával együtt. Isten tenyerén vagytok.

13.

Kép: Politikusok egymás mellett állnak egy sorban előre néznek észak-kelet felé fordulva, majd az egyik közülük hátra felé fordítja a fejét, rám nézve.

Jézus: Kislányom, az ima nem hatástalan. Mindig van, akit megérint, egyiket előbb, a másikat később. Ez a politikus háláját fejezi ki neked a tekintetével, mert érzi, hogy imádkozol érte.

14.

Hang: Megváltoztatta az egyéniséget.

Kép: Az Oltáriszentségből nagy sugarak áradnak.

Jézus: A legnagyobb ajándékom, hogy veletek maradtam az Eucharisztiában. Képes vagyok nemcsak táplálni, tisztítani az embert, hanem megváltoztatni az egyéniségét, gőgösből alázatosat, az irigyből nagylelkűt, az anyagiasból szerényet, egyszerűséget kedvelőt alkotni.

15.

Hang: Míg le nem vetkőzöd magad ezt.

Jézus: Kegyelmeim tárházát addig nem nyitom meg neked, míg nem vetkőzöd le magadról indulatosságodat, amikor lelki sebeket kapsz.

16.

Olvastam a szenvedéssel kapcsolatban: „Bizonyos fokú lelki érettség nélkül Istennel az egyesülés nem jöhet létre.”

Jézus: Gyermekeim, amíg el nem éritek lelketek teljes kiüresítését, szakítást a világgal, abszolút alázatot, engedelmességet, tiszta átlátszó szeretetet, addig nem érhetitek el az előttetek álló nagy kegyelmet, egyesülést Velem. Ó kicsinyeim, törekedjetek e sok jóra, mert e fokozata a fejlődéseteknek nagyon nagy lelki örömökkel jár.

17.

Olvastam a szenvedéssel kapcsolatban: Jézus: „A Földi élet minden egyes pillanata kihatással lehet az egész örökkévalóságra.”

Gondolat: Pl: ha egy „A” pontból el akarunk jutni egy „B” pontba, nem mindegy, hogy egyenesen, jobbra vagy balra fordulva indulunk el. Lehet, hogy az egyik úton ezek közül találkozunk valakivel, aki a segítségünkre szorul, vagy tanácsot kell adni neki, míg ha a másik úton indulnánk el, nem találkozunk senkivel. A találkozás pedig megváltoztathatja nem csak a társunk életét, hanem a miénket is.

Jézus: Az igaz, hogy ez a röpke élet rövid, de minden pillanata nagy kihatással van örök életetekre. Igyekezzetek megtölteni szeretettel, alázattal, áldozatokkal ezeket a pillanatokat. Busásan meg foglak jutalmazni titeket érte.

18.

Olvastam a szenvedésről: Jézus: „Ha szenvedésben éltek, tudjátok, hogy ugyanakkor az Én szeretetemben vagytok.”

Olvastam továbbá, hogy minden szenvedést az Úr enged meg, Ő adja azokat, azért, hogy a lelki fejlődésünk útja lerövidüljön. Ha nem adna az Úr szenvedést, a lélek ellustulna, elaludna. Sok ember azért imádkozik, hogy az Úr elvegye tőlük a szenvedést, mert gondolják, az a jó, ha nem éri el őket szenvedés, és könnyű, vidám életet élnek. Ha az Úr elvenne tőlük azt a szenvedést, amit Ő ad, ellentmondás lenne, a visszájára fordulnának a dolgok.

Jézus: A szenvedés misztériuma nagyon mély értelmű. Akit szeretek, annak sok szenvedést adok. Csakhogy az Én teremtményeim nagy része vonakodik a szenvedés elfogadásától. Míg el nem ér egy fejlettségi fokot, hogy megérti ezt, addig könyörög a gyógyulásért és enyhülésért. Ezzel azután kacskaringóssá teszi lelki fejlődésének útját. Aki viszont hálás és elfogadja a keresztet, amit megengedek neki, az hihetetlenül gyorsan, egyenesen repül felém, a tökéletesség felé.

19.

Olvastam a szenvedésről: „A megváltó műben vesznek részt azok, akik elfogadják a nehézségeket, keresztet, szenvedést.

Jézus: Ó, milyen boldogan tekintek arra a gyermekemre, aki hálás szeretettel elfogadja a keresztet, amit megengedek neki, mert segítőtársat látok benne a megváltás művében. Fájdalmait hozzáilleszti az Enyémhez, és úgy ajánlja fel a lelkekért az Atyának. Így segít Nekem a megváltó munkámban. Az Atya ugyanis ezt a felajánlást belehelyezi a Szívébe, átalakítja kegyelemmé, azután leszórja a Földre a rászorulóknak.

20.

Olvastam a szenvedésről: „Aki vétkezik, annak viselnie kell a következményt is, az Örök Rend Törvénye így szabályozza ezt.”

Jézus: Ne gondoljatok arra, ha bűnt követtek el, és meggyóntátok, ezzel már kész is minden. Az tény, hogy a szentgyónás szentségében lemostam vétkeiteket. De ez a bűn nem marad következmény nélkül. Lehetséges, sőt, biztos, ha súlyos volt, le kell vezekelnetek. Csak ezzel szűnnek meg a következmények. Ezt, amit mondtam egy könyvben, az Örök Rend Törvénye szabályozza. Minden bűnért bűnhődni kell.

21.

Olvastam, hogy Európában káosz lesz, szervezett támadás lesz Angliában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, és lehet, más helyen is

Kép: Németországból a vendégmunkások, pl: horvátok tömegesen áramlanak vissza Horvátországba, amely a Nagy-Magyarország része volt.

Jézus: Az utolsó időkben az egész Nagy Magyarország, mint Anyám választott népe, biztonságban lesz. Ezért mutattam neked ezt a képet, hogy özönlenek haza a vendégmunkások.

22.

Kép: Egy lány elém jött, letérdelt, majd a hátára feküdt, mintha meghalt volna.

Jézus: Ez a lány azoknak a fiataloknak a típusát örökíti meg, akiknek a lelke haldoklik a paráznaságban, a házasságtörésben, és a fajtalankodásban. Lelkük hozzád megy segítségért.

23.

Kép: Egy valaki a jobb kezét egy húsdarab oldalára helyezi.

Érzés: Ez egy szív.

Hang: Jé, nem is rossz üzlet.

Jézus: Drága gyermekeim vigyázzatok, mert ebben a zavaros világban elterjedtek a hamis gyógyítók. Üzletet látnak a kézrátétellel történő gyógyításban. Gondoljatok a reiki tanfolyamokra. A gonosz vezeti őket, meg is gyógyítja a betegeket, de démonokat telepít rájuk. Ezek a gyógyítók legjobban arról ismerhetők fel, hogy pénzt fogadnak el, ebből az üzletből élnek.

A bejegyzés trackback címe:

https://uzen.blog.hu/api/trackback/id/tr6613678764

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.