2018.01.07.

1.

Kép: Jézus, a keze áldásra téve.

Hang: Beszélni kell.

 

Jézus: Beszélni kell az Igazságról, de csak azoknak, akik fogékonyak rá.

2.

 

Hang: Egyedül Én vagyok.

Kép: Egy kéz elém tesz egy teljesen leégett fehér gyertyát, melyet most oltottak ki.

 

Jézus: Egyedül Én vagyok az élet és halál Ura. Csak Én tudom, hogy kinek meddig kell élni itt a Földön.

3.

 

Hang: Lelkem örök tüzében égsz.

 

Jézus: Minden szentáldozáskor egyesülsz Lelkemmel is, melynek örök tüze lángra lobbantja a te lelkedet.

4.

 

Misén: Egy pap arról prédikál, hogy nincs lélekvándorlás.

Kép: Egy szenvedő lélek sötétszürkében, ki felfelé néz, a háta mögött lángok.

Kép: Mennyei Atya képe.

 

Jézus: Drága kislányom, az első kép bizonyítéka a ténynek, hogy nincs lélekvándorlás, amely azt hirdeti, hogy újra és újra le kell születnünk a Földre, hogy elérjük a végső tisztulást. Viszont ez a kép a tisztítóhelyről ad tanúbizonyságot nektek, mert ott kell mindenkinek megtisztulni. Ez a Mennyei Atya irgalmának tökéletes megmutatkozása.

5.

 

Kép: Jézus arca eltorzulva.

Kép: Több eltorzult emberi arc.

 

Jézus: Eredetileg mindannyiatokba az Én tökéletes ép arcomat teremtettük bele, és ezt kellett volna megőriznetek. Az Én eltorzult arcommal csak azt fejezem ki, hogy az Én arcomat rontottátok el magatokban. Azért mutatok több torz arcot a második képen, mert szinte minden ember eltorzította az Én tökéletes képmásomat.

6.

 

Luisa Piccarreta írásából: Az ember jóakarata szabja meg a Szeretet óceánjának határait.

Hang: Alkalmazkodom hozzád.

Kép: Jézus arca.

 

Jézus: Ez azt jelenti, hogy csak olyan mértékben tudod szeretni Istent és a felebarátaidat, amilyen mértékben akarod. Mivel neked adtam a szabad akaratot, alkalmazkodom ehhez a mértékhez.

7.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Isten akarata teremtett mindent a semmiből, ha azt visszavonná, minden elveszítené a létezését.”

 

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

 

Hang: Ha nem léteznél…

Jézus: Túl biztosak vagytok magatokban. Pedig hidd el, egyetlen gondolatommal megszüntethetném az egész világot. De nem teszem, mert teremtésemmel nagy terveim vannak. Mindenkit üdvözíteni akarok. Téged is. Ha nem léteznél, mert a világgal együtt eltüntetnélek, nem tudnál üdvözülni. A végső cél minden ember számára megadni az örök életet.

8.

 

Hang: Törvénykönyv ez benned.

 

Jézus: Ne gondolj különleges dologra, az Én 10 parancsolatom állandó törvénykönyv benned. A szerint éled életedet.

9.

 

Hang: Nekem ingyen… ingyen meg tudom szerezni ezt.

Kép: Egy kéz egy nagy tömött fehér zacskót tesz elém, az egész tartalmát nekem szánva.

 

Jézus: Nekem minden ingyen van. Nem kell érte semmi ellenszolgáltatást adni. Ezért neked is ingyen adom. Ez a csomag tele van az Én ingyen ajándékommal, szeretettel, irgalommal, kegyelemmel.

10.

 

Hang: Azt hajtogasd.

Hang: Nincsen igazán Bennem ellenállás.

Kép: Jézus balra fordulva.

 

Jézus: Te csak hajtogasd, hogy könyörüljek a bűnösökön. Ennek nem állok ellen.

11.

 

Kép: Egyiptomi fáraó.

 

Jézus: Ne imádd a bálványokat, mint egyes ókori népek, a pénzt, a hatalmat, a sikert. Imádd Uradat, Istenedet. Ez a te dolgod.

12.

Az újraházasodottak áldoztatásáról volt szó

 

Hang: Kibúvót találni mindenre.

 

Jézus: Ahogy telik az idő, egyre veszélyesebb a kiskapukat kihasználni. Vannak esetek, amikor érvénytelen szememben az engedély, amit kapnak a hívek. Sose keressetek kibúvót, szigorúan kövessétek Atyám tízparancsolatát, Én majd gondoskodom azokról a gyermekeimről, akik ki vannak zárva a szentségekből. Bízzátok Rám, Én majd Irgalmamban rendezni fogom lelkük állapotát.

13.

 

A testvéremmel a túlvilágról beszélgettünk.

Kép: A Mennyországban arról beszélgetünk a testvéremmel, hogy mi a földi életünkben valaha testvérek voltunk.

 

Jézus: Noha testvérek vagytok, utatok mégsem teljesen egyforma. De Földi életetek vége egyaránt a Mennybe torkollik. Mind a kettőtökkel más a tervem. Más feladatokat kaptatok.

14.

Misén:

 

Kép: Előttem áll egy személy, imára összetett kezei és karja látható, a ruhája fehéren fénylik, a ruha ujja bő, és hosszú.

 

Jézus: A Szentek típusát mutatom neked, akik nap mint nap buzgón imádkoznak értetek a Mennyben.

15.

 

Kép: Jézus a Szent Szívvel.

Kép: Egy kongó harang.

Kép: Jézus balra fordulva, ceruzával és papírral a kezében, jegyzetel.

 

Jézus: A kongó harang szentmisére hív, és az Úr Jézus kitárja a Szívét, karját, és úgy várja népét. Az Életkönyvbe feljegyzi azok nevét, akik betérnek a templomba.

16.

 

Hang: Az Oltáriszentség titka ez benned.

 

Jézus: Amikor Én, az Oltáriszentségi Jézus beléd költözök, ettől a perctől kezdve ontom szeretet- és irgalom sugaraimat a környezetedre.

17.

 

Hang: Éhes a szövetségre.

 

Jézus: Aki ki van zárva a Szentségekből, de valamikor részesült benne, éhezik és szomjazik az Istennel való szövetségre. Gondolok itt azokra, akik akadályozva vannak valaki által, vagy az újraházasodottakra.

18.

 

Hang: Betörsz ide.

Kép: Egy reptéren emberek várakoznak és nézelődnek, egy hosszú hajú, ősz férfi áll előttem.

Hang: Szabvány van.

 

Jézus: Buzgó imáid betörnek a haldokló lelkek közé, és segítenek nekik, hogy ne késsék le a repülőgépet, ami a Mennybe vagy a tisztítóhelyre viszi őket. Míg a haldoklókért imádkozol, különösen az Irgalmasság rózsafüzért, addig egyetlen lélek sem kési le a gépet.

19.

 

Hang: Nem alázza meg magát… ebben a célban.

 

Jézus: A gonosz kísértései közepette az Én választottam és a hozzá hasonlók nem alázzák meg magukat azzal, hogy bűnbe esnek, mert céljuk az örök élet elérése, és ebben a célban ez nagy akadály lenne.

20.

 

Hang: Sintérek vagytok.

Kép: Jézus jobbra fordulva.

 

Jézus: Drága engesztelőim, még ti is sintérek lehettek, ha Helyettem ítélkeztek.

21.

Misén, felajánláskor:

Eszembe jutott, hogy a Szent Vér nagy tisztító hatással bír.

 

Az oltáron lévő kehelyre fordították a figyelmemet.

Érzés: Mintha meg akartak volna itatni a kehely teljes tartalmával.

Hang: Idd ki Vérem kelyhét.

 

Jézus: Arra késztetlek kislányom, hogy képzeletben idd ki Szent Vérem kelyhét, mert hófehérre akarlak mosni. Olyan fehérre, mint amikor a frissen leesett hóra rásüt a nap, és szikrázik a fényben.

22.

 

Hang: Csillogtasd fel fényedet Énrajtam.

 

Jézus: Te önmagadtól nem tudsz ragyogni. Érints meg, és Belőlem csillogtasd fel a fényedet embertársaidra.

23.

 

Kép: Jobb kéz mutatóujjának ujjbegye, mely felfelé mutat.

 

Jézus: Mindig felfelé tekints, minden lépés előtt a Mennyre vesd tekintetedet!

24.

 

Kép: Egy férfi arca fehér képkeretbe van berámázva.

 

Jézus: Eljön az idő, mikor az antikrisztus képe mindenütt megjelenik méltó módon bekeretezve. Ez lesz a félrevezetés időszaka.

 

25.

 

Kép: Három részre oszló nyíl, Dél-Nyugat felé néz.

 

Jézus: A hatalmas Afrikából észak felé nyomul az új népvándorlás. A nyíl azért oszlik három részre, mert a nagy földrész minden részét magába foglalja, és Európának meg kell állítania ezt a nagy népözönlést. Ha nem sikerül, az iszlám lesz az uralkodó egész Európában. Imádkozzatok, harcoljatok, hogy ez ne következzen be.

26.

 

Kép: Egy agyvelő, piros erek a felszínén, véres.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Emberi agy.

Gondolat: Az Úr Jézus esetében  az Isteni Ige szállt a Lelkével együtt a tiszta testbe, de nekünk, embereknek a saját akaratunk révén kell megszereznünk a tudást.

 

Jézus: Két agyvelőt mutatok nektek, az Én Isten-Emberi agyamat, és a ti emberi agyatokat. Így szoktatok imádkozni: „Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen”. Igen, az Én Véremet adtam nektek. Ez által mentettelek meg titeket a pokoltól, és ma is ezzel tisztítalak benneteket. Tudásomat nem kellett fejleszteni, mert Magammal hoztam Isten-gyermeki adottságaimból. A ti agyatok küzdelmes és fárasztó tanulás által tökéletesedik. Feltámadásomkor ugyanez a Földön élő szervem került vissza az Égbe, és nem kellett fejlődnie, változnia, tökéletesednie. A ti agyatok a Földi halál után megszűnik létezni, és a lelketek a túlvilágon Isten tudásából fog részesülni. A feltámadáskor pedig tökéletes, mindent átfogóan gondolkodó, új agyat teremtek nektek. Legyetek hálásak érte.