2017.04.02.
1.
Hang: Mindig azt kérdezzed, hogy…
Jézus: Mindig azt kérdezzed, hogy megfelel-e akaratomnak, amit tenni akarsz.
2.
Hang: Felemelni benneteket.
Kép: Egy valaki térdel, az Úr felemeli őt magához.
Kép: Egy kígyó kúszik előre egy erdőben.
Jézus: Forrón szeretett engesztelő gyermekeim, választottjaim, követőim, ne aggódjatok, mindentől megóvlak benneteket, mert ha közeledik hozzátok ellenségem, a sátán, magasba emellek benneteket. Nem tud ártani nektek.
3.
Hang: A hitvédelemben fontos ez.
Jézus: A hitvédelemben nagyon fontos a Szentírás ismerete, a bátorság, és a mély Istenszeretet. Jelszavatok legyen: „Sosem szabad megtagadni Istent”.
4.
Hang: Tartalékolni.
Jézus: Közeledik a Figyelmeztetés, amikor egy időre nem lesz áram-, gáz-, vízszolgáltatás, zárva lesznek az üzletek, másutt pedig kifosztva, ezért gondoskodnotok kell élelemről, meleg ruháról, gyertyáról, vízről. Később, amikor fel akarják vétetni veletek a sátán pecsétjét, hasonlóan tartalékolnotok kell. Ugyanis, ha ellenálltok, nem lesz vizetek, nem szolgáltatják a gázt, az áramot, és a boltokban nem szolgálnak ki titeket. De ne féljetek, veletek leszek kicsinyeim, és élelmeteket, vizeteket megsokszorosítom.
5.
Hang: 15 Napcsoda.
Jézus: A nagy események bevezetőjeként jeleket mutatok az égen, 15 Napcsoda fogja az emberek figyelmét felkelteni. Járjatok égre emelt szemmel, ne pedig lefüggesztett fejjel.
6.
Hang: Veszedelemben.
Kép: Ahol imádkoznak, ott elhárulnak a veszélyek.
Jézus: Gyermekeim, miért nem imádkoztok többet, hiszen az ima, különösen a közösségben végzett ima elhárítja a veszedelmeket.
7.
Kép: Fókuszpontból vagy forrásból gyönyörű, csillámos fény folyik, mint a folyó, benne levelek, rózsaszirmok.
Jézus: Szentséges Szívem tárházából kegyelmemet és irgalmamat árasztom rátok. A rózsaszirmok végtelen szeretetem jelképei. A csillámos fény Isteni dicsőségem jelképe, amely magába zárja és beburkolja ezeket a szép ajándékaimat.
8.
Hang: Isten szájával élni.
Jézus: Nektek engesztelőknek, bárhová is mentek, Isten Igéjét kell hirdetni, mindig az Igazságról szólni.
9.
Mary K. Baxter: Amit a Pokolról mindenkinek tudni kell: „A gonoszok próbáltak megérinteni bennünket, de Jézus ereje visszatartotta őket.”
Érzés: Mivel a szeretet erőt is jelent, így a gonoszok nem tudnak hozzánk érni, csak amikor elgyengülünk a szeretetben. Mi Jézusból táplálkozunk, Jézusból merítünk erőt.
Jézus: A gonosz lelkeknek nagy a hatalma. Sokkal nagyobb, mint nektek, embereknek. De Én, az Isten, sokkal hatalmasabb vagyok náluk, és bármilyen helyzetben meg tudlak védeni benneteket tőlük.
10.
Az utakról volt szó, jobbra vagy balra.
Hang: Akkor nem ismered meg a ….
Kép: Kék fény
Jézus: Ha magadra hagyatkozol, saját értelmedre és szívedre, akkor nem tudod eldönteni, hogy melyik utat válaszd, a jobbra, vagy a balra vezetőt, a jó, vagy a rossz utat. Ezért hívj Engem, Én jövök, megmutatom neked a helyes utat.
11.
Az ajándékozásról, és annak öröméről volt szó.
Kép: Egy rózsaszín gyertya, benne egy gyönyörű szép fehér virág.
Jézus: A rózsaszín gyertya az ajándékozás örömét fejezi ki. Gyermekeim, azt szoktátok mondani: „adni jobb, mint kapni”, tehát boldoggá tesz téged, ha adhatsz. A fehér virág azt jelenti, hogy tiszta szívvel kell mindig adni, minden mellékgondolat, és ellenszolgáltatásra várás nélkül.
12.
A védőszentekről volt szó.
Jézus: Gyermekem, nem ti választjátok a védőszentjeiteket, hanem ők titeket.
13.
Kép: Jézus keresztje előtt egy leborult alak.
Jézus: Látomásban, a keresztem előtt, engesztelőknek típusát mutattam be neked, aki arcra borulva, a Nekem leginkább tetsző formában imádott Engem. Nagyon szeretem, ha ti engesztelők így imádkoztok.
14.
Hang: Be is tudna költözni…
Kép: Egy lefelé hajló virág.
Jézus: A lefelé hajló virág az Én engesztelőimet jelenti, akik imádattal tekintenek Rám. Sokukba be tudna költözni az alázat erénye, de büszkék a hitükre, a vallásgyakorlataikra, sok imájukra, és gondolatban megvetik azokat, akik nem elég vallásosak. Szeretném, ha beengednék szívükbe az alázatot, az egyik legszebb erényt.
15.
Hang: Jobban megnézni… a Biblia totál egyforma vele.
Kép: Egy nyitott könyv.
Ennek az átnézéséről volt szó.
Jézus: Felhívom Egyházam figyelmét, hogy jobban meg kell vizsgálni a magán kinyilatkoztatásokat, és nem elvetni szűrés nélkül, mert amelyik egyezik a Szentírással, azokban a szavak az Égből erednek.