Isten szemével

2017.11.20. 08:21

2017.11.19.

1.

Kép: Valaki bal kezével, 45 fokos szögben mutat az Ég felé.

Jézus: Az Őrangyal mutatta neked, hogy mindig az Ég felé emeld tekintetedet.

2.

Hang: Sok lim-lom.

Hang: Elgondolkodtatja az embert, hogy tényleg nincs sok időnk.

Kép: Egy nő balra fordulva mondja ezt.

Hang: Szándékod szerint békében.

Jézus: Annyi sok fölösleges dolog van a lelketekben, sok minden foglalkoztat, ami lényegtelen. Nem is gondoltok arra, hogy alig van már időtök ezekre a földi dolgokra, a lelketeket kell előkészíteni. Te kislányom, a békét szeretnéd megtalálni, de hiába keresed itt a Földön, a teljes béke odaát van.

3.

Irgalmas órában:

Kép: Mellettem egy gyorsan író toll.

Érzés: Mindent leír, amit mondok, csinálok.

Jézus: Ez azt jelenti, hogy amit az Irgalmasság órájában imádkoztok ti engesztelők, akkor minden szavatokat feljegyezzük az Élet Könyvébe.

4.

Síró férfi hang: Miután elhagy, itt hagy… nagyon fog fájni.

Kép: Egy folyosón csukott ajtók vannak jobb és bal oldalt, a folyosón egy fiú, ki kinyit egy jobb oldali ajtót.

Jézus: A folyosó a tisztítóhelyet szimbolizálta, ahol sok hely van. A fiú egyik ajtón benyitott, hogy elfoglalhassa helyét.

5.

Hang: Minden áron… minden nemzetnek.

Jézus: Minden áron meg kell őriznie hitét minden nemzetnek.

6.

Érzés: Az Európai Unió, mivel erőszakoskodik egyes dolgokban, szét fog esni, mint bármelyik birodalom a történelem folyamán.

Hang: Hamarosan.

Jézus: Az Európai Unió a mai formájában valóban meg fog szűnni, de majd az antikrisztus megjelenésével egy új világrend jön létre, melyben megszűnnek a határok, összekeverednek a népek.

7.

Kép: Egy fa, melynek nincsenek levelei, és tüskés.

Jézus: A hitehagyás idején, mely már nagyon közel van, megszűnik az emberek egymás iránti szeretete, bizalma, a gőg és az önzés, a támadó, tüskés magatartás jellemzi őket.

8.

Hang: Takarítani ezt benned… meghálálni.

Kép: Egy sártömeg.

Jézus: A végső időkben így szólok hozzátok: „Teremtésem, a lelked olyan, mint egy sártömeg. Ki kell takarítani ezt belőled, hogy mire jön az ítélet, megállhass előttem. Nem győzöd majd meghálálni, hogy engedelmeskedtél”.

9.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Heródes gonoszsága és lelki felkészületlensége olyan mértékű volt, hogy nem érdemelte meg, hogy reá nézzek, vagy egy szót is szóljak hozzá. Ha megtettem volna, még bűnösebbé vált volna, minden szavam, tekintetem egy újabb köteléket formált volna közte és Köztem”.

Érzés: Így vagyunk mi is azokkal, kik nincsenek még felkészülve arra, hogy befogadják a hitet. Mind jobban akarunk valakit meggyőzni, annál jobban ragaszkodik a téves álláspontjaihoz.

Jézus: Mint ahogy Heródest az Én csodáim sem tudták volna megváltoztatni, ugyanolyan öntelt és gőgös maradt volna, ugyanúgy e század hitetlen embereit sem lehet a meggyőzéssel a hit útjára vezetni. Erőszakkal senki sem fog hinni. Imádkozni kell értük, és így nem vesznek el.

10.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus az ember szabad akaratát királynőnek nevezte, mely legbecsesebb az össz teremtett dolog közül. A Nap, Hold, csillagok, a Föld minden teremtménye szép, de nem ad neki vissza szeretetet. Csak az ember képes Istennek adni szeretetet saját szabad akarata által.

Jézus: A szabad akarat Isten nagyon értékes ajándéka az embernek. Kiváltságos ajándék, Én az ajándékok királynőjének nevezem. A növényeknek, állatoknak és dolgoknak nincs szabad akarata. Csak az ember képes ennek az ajándéknak a felhasználásával szeretetet és hálát adni Teremtőjének. Milyen kár, hogy sok ember nem él ezzel a lehetőséggel.

11.

Luisa Piccarreta írásából: Arról volt szó, hogy az Isteni akarat mindenek felett áll. Az Isteni akaratnak van alávetve a bölcsesség, a szeretet kiáradása, és minden más.

Jézus: Gyermekeim, legalább ti engesztelők gondolkozzatok el azon az igazságon, hogy Isten akaratának minden alá van vetve. Semmi sem teljesülhet, amit Ő nem akar. És minden teljesülhet, ami benne van a szándékában.

12.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Jöjjetek, hogy a szenvedély, a feltörekvés, részegség, mámor, és az érzékiség iránti szomjatokat Véremmel csillapítsátok, és Isteni Véremben megtaláljátok minden gonoszságotokra az orvosságot”.

Érzés: Ez is csak akkor érvényes, ha szabad akaratunk által el is hisszük, és vágyunk rá.

Jézus: Az Én Szent Testem és Vérem csak azoknak tudja átjárni a belső érzéseit, akaratát, gondolkodását, és csak azokat tudja tisztítani, frissíteni, erősíteni, és vigasztalni, akik mélyen elhiszik Nekem az Én valóságos jelenlétemet az Oltáriszentségben. Ez vonatkozik arra az esetre is, mikor csak szokásosan, automatikusan veszitek magatokhoz az Én Testemet, Véremet. Akkor nem tudom kifejteni úgy hatásomat.

13.

Luisa Piccarreta írásából:

Jézus imája a Mennyei Atyához: „Add, hogy a Vér örök akaratunkban keringjen, hogy védelmezze az embert, és hogy az ember is védhesse magát Igazságszolgáltatásunk előtt.”

Érzés: Az Isteni Igazságszolgáltatás olyan erős és komoly, hogy mindenekfelett áll, hogy Irgalomért kell esedeznünk. Az Úr saját Vérét irgalomból ontotta ki értünk.

Jézus: Ti gyermekeim el sem tudjátok képzelni, hogy az Én Szent Vérem a szentáldozáskor nemcsak a gonosz kísértéseitől óv meg titeket, hanem az Isteni Igazságszolgáltatás előtt is védelmet nyújt lelketeknek. Ugyanis Atyám annyira tiszteli és szereti Szent Véremet, amit értetek ontottam, hogy ha látja nyomát lelketeken, képes minden tartozásotokat az Én áldozatomért eltörölni.

14.

Maria Valtorta írásából: Arról volt szó, hogy egyes emberek szívében a Törvény létezése olyan, mint a megkövült erdő a sivatagban. Az elszáradt fa, ha elégetik, ugyan meleget tud adni, de ha megkövül, akkor már semmire sem lehet használni. A megkövült oázis is olyan a sivatagban, amely távolról csalogat, amelyhez oda megy az ember hűst keresve, de sajnos csalódnia kell, és ezzel is csak az idejét veszíti.

Érzés: Ha az Úr törvényeit nem helyesen élve használjuk fel, mi is olyanokká válunk, mint a megkövült fa. Sem mi, sem mások nem tudnak belőle hasznot nyerni a lelkük javára. A Törvény megreformálása még jobban hozzásegít ehhez.

Jézus: Az őskeresztények idejében még élt a Törvény az emberek szívében. Ahogy telnek az évszázadok, és eltorzítják a Törvényeket, engedményeket tesznek, átírják, a régi örök életű Törvény, a 10 parancsolat meghal, eltűnik a szívekben. A várható reformok ezt még jobban elmélyítik a hagyományok nélkülözésével.

15.

Arról volt szó, hogy fájdalmas az, amikor az ember áldozatot hoz, de úgy tűnik, feleslegesen.

Érzés: Mekkora fájdalom az is, amikor az Úr Jézus áldozatát nem fordítjuk hasznunkra.

Jézus: Azok az emberek, akik nem hisznek Bennem, és nem szeretnek Engem, nem tudják felhasználni megváltó áldozatomat, tehát, saját lelkük számára elherdálják.

16.

Kép: Egy nagy, barna kenyér.

Jézus: Imádkozd rendszeresen: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”. Ez kettőt jelent, az Oltáriszentséget, és a betevő falatot.

17.

Hang: A fény el fog aludni.

Érzés: Nekünk kell ragyogni, mint a nap.

Jézus: Ha az engesztelő csoportok megszűnnek, ha nem virrasztanak, és nem működnek a Szentségimádások, a fény ki fog aludni. Ezt ne engedjétek, tápláljátok a fényt szívetek szeretetlángjával.

18.

Kép: Egy csomó egy madzagon.

Jézus: Ha életetekben van valami nyomasztó gond, megoldhatatlan probléma, forduljatok Hozzánk, Édesanyám és Én majd megoldjuk.

19.

Kép: Két oszlop növekszik egymás mellett, az egyik egy idő múlva gyorsabban nő, majd ráhajlik, beborítja a másikat.

Jézus: Gyermekeim lelke különböző sebességgel fejlődik. Vannak, akik jobban használják fel a kegyelmeket, és magasabbra nőnek. Mások pedig lemaradnak. A nagyobb és erősebb védelmezőn ráhajlik a gyengébbikre, és segít növekedni neki.

20.

Kép: Tölcsér alakú mélyedés a tengerben.

Jézus: A tenger az ember lelke, a tölcsér alakú mélyedés a bűn, amely lehúzza a lelket a mélybe. Van, akinek sok kisebb-nagyo

Isten szemével

2017.11.13. 16:43

2017.11.12.

1.

Egy kis faluban a templomtéren egy katolikus és egy protestáns templom van egymás mellett.

Kép: Mintha a két templom eggyé válna.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor a különböző vallások hívei Szentlelkem felvilágosítására megismerik az Igazságot, elfogadják a szentségeket és Édesanyám tiszteletét. Együtt fogják dicsőíteni a Szentháromságot.

2.

Kép: Egy dombon lévő birtokon felkapcsolnak egy lámpát.

Jézus: A kép azt szimbolizálja, hogy az engesztelő lelkek kiemelkednek a mindennapi szürkeségből. Világítanak másoknak.

3.

A prédikáló papról volt szó.

Érzés: Az Isteni háromszögből és szemből vibráló sugarak érnek el, melyek feltöltik a testem sejtjeit.

Jézus: A prédikáló pap az Én eszközöm, tehát ajkán keresztül Én szólok hozzád. A szem a háromszögben a Szentháromságot jelenti, azért láttad vibrálni, mert a prédikáció alatt kegyelemsugarakat ontottunk rátok, a hívekre.

4.

Érzés: Amikor egy ember szívből imádkozott, éreztem lelkének lüktető, pozitív kisugárzását, de amikor ugyanazt az embert negatív dolgok érték, negatív kisugárzást éreztem belőle, amikor megérintett.

Jézus: Az ember mozdulatai, arckifejezései, tekintete magukban hordozzák a lelki állapotát.

5.

Szentmisére járásról volt szó.

Kép: Egy virág, melynek szirmai szemmel láthatóan mozognak.

Jézus: Mielőtt szentmisére mész, díszítsd fel lelkedet szép erényekkel.

 

6.

Kép: Mintha egy kettétört cső lenne, amit látok, a vízszintes része kettős cső, mintha kettő csövet összeragasztottak volna, ebből füst árad. Vele 45 fokos szögben az ég felé egy szimpla cső van, melyből nem jön füst.

Jézus: A 45 fokos szögben, az Ég felé mutató cső azoknak a gyermekeimnek a jelképe, akik szeretnek és hisznek bennem, dicsőítenek engem, viszont a 2 fekvő cső, amiből füst jön ki, az elesett, bűnökben heverő emberek szimbóluma.

7.

Kép: Mintha egy sárga kocsi ketté vált volna széltében.

Jézus: A szentségi házasságban, a férfi és nő egy test, egy lélek. Ha elválnak, már sosem lesznek egész. És életük kárba megy.

8.

A házasságtörésről volt szó, hogy ilyenkor az ember ki van téve a gonosznak, mint egy préda.

Kép: Fehér angyalszárnyak.

Jézus: Minden házasságtörőnek van Őrangyala. Feladata nehéz, mert meg kell akadályozni, hogy védence ne tegye meg, amire készül. Ugyanis, nemcsak saját lelkét, hanem házastársa lelkét is romlásba taszíthatja.

9.

Kép: Olyan szemcsék, mint a tarhonya.

Jézus: Atyám szemében teremtményei olyan kicsiny szemcsék, mint a tarhonya. Nagynak képzelik magukat. Nem gondolnak arra, hogy ha Atyám türelme nem lenne olyan végtelen, mint amilyen, akkor egy mozdulattal eltaposhatná őket.

10.

Kép: Arany fényben egy férfi kalapácsot tart a jobb kezében az ég felé tartva, mintha rá akarna csapni valamire.

Jézus: Atyám így szól Hozzám: „Porrá töröm a Földet, ha nem változik meg az emberiség, akikért életedet adtad.”

 

11.

Arról volt szó, hogy tűzzé kell válnunk, hogy elviseljük a tüzet.

Jézus: Lángolni kell a lelketeknek, hogy el tudjátok viselni a fájdalom, a szenvedés tüzét. Az tud érdemszerzően szenvedni, akiben ég az Istenszeretet.

12.

Olvastam: „A csüggedés rontja a látást”.

Jézus: A csüggedés a hit gyengeségét jelenti. Az elkeseredett ember nem látja a sok rossztól, amit érez, Isten segítő kezét. Nem látja a hozzá jó szívvel közeledő felebarátok segíteni akarását. Nem látja a szenvedés értékét és érdemszerző lehetőségét.

13.

Olvastam: „A Földet letarolják, azért, hogy új élet jöhessen”.

Kép: Tüzet gyújtanak, majd újra vetnek.

Kép: Irgalmas Jézus.

Hang: Annyi magot vess, amennyit csak tudsz.

Jézus: A háromnapos sötétség után új Földet kaptok. A régit felgyújtják, hogy új, tiszta, boldog élet sarjadjon. Az Új Világban minden elölről kezdődik, sok magot vessetek, hogy majd aratni tudjatok. Én, az Irgalmas Jézus leszek a királyotok az Új Világban. Veletek fogok élni, letörlöm könnyeiteket.

14.

Kép: Egy kereszt közepén az Eucharisztia.

Kép: Egy fénylő kereszt.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Az emberek ma is keresztre feszítenek bűneikkel, és ezt a lelkemben érzem. Sokszor és súlyosan megbántanak az Eucharisztiában. A látomásban keresztem azért fénylik, mert egészen megdicsőítettem Magamat a Golgotán.

15.

Hang: Áteredő bűn.

Hang: Mi a teendő?

Kép: Egy teremben vagy szobában emberek csücsülnek, és nem tudnak mit csinálni, mintha gondolkodnának.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Ha meg van keresztelve valaki, ha nincs, az áteredő bűn rossz hajlamokat ültet a lelkébe. Már gyermekkortól tenni kell ez ellen okos neveléssel. Minden életkorban lelkiismeret vizsgálatot kell tartani, hogy a rossz hajtások lehulljanak. Az ember lelke nem nézheti tétlenül a folyamatos romlását, bűnei elharapózását, hanem bűnbánatot kell tartani, és keresni a gyónási lehetőséget. Mások lelkével is törődni kell.

16.

Kép: Egy fa korona, az alapja a magyar koronához hasonlított, de a korona alapja csupa tüske.

Jézus: A fa korona a magyar nemzetet ábrázolja. Régen ragyogott, aranylott a hittől és Istenszeretettől, ma elnehezült a bűnöktől és a békétlenségektől. Tele van tüskével, régi és új sebekkel.

 

Isten szemével

2017.11.06. 16:41

2017.11.05.

1.

Hang: Ezt élni kell.

Kép: Irgalmas Jézus.

Kép: Egy ág zöld levelekkel.

Kép: Eucharisztia egy kereszt két szárának találkozásában.

Jézus: Csak az tudja élni a hitét, aki elfogadja Tőlem legnagyobb ajándékomat, az Eucharisztiát. Az ág a zöld levelekkel Én vagyok, az ártatlan ifjú Jézus, akit kivégeztek. A zöld levél az Én ártatlan tisztaságomat, zsenge életemet jelképezi. Ha ezt tették a zöld ággal, mi lesz a sorsa a száraz ágaknak? Az Eucharisztia a kereszt középpontjában azt szimbolizálja, hogy ma is keresztre vagyok feszítve, de misztikusan, lélekben. Így még többet szenvedek, mint 2000 évvel ezelőtt.

2.

Kép: Egy férfi az igazolványomat nézi, forgatja.

Jézus: Ez a kép a te külön ítéleted szimbóluma. Az igazolvány az életed könyve.

3.

Kép: Egy rakéta vízszintes helyzetben, dél-nyugat irány felé irányítva, egy üvegvitrinben.

Jézus: Közel van a III világháború kirobbantása. A nemzetek atomfegyverekkel ijesztgetik egymást. Imádkozzatok a világ békéjéért.

4.

Hang: Átlátszó ez neked.

Jézus: Neked átlátszó, és egészen elhiszed, hogy földi életed után nem halsz meg, tovább élsz egy új dimenzióban. De a hitetleneknek ez ostobaság, és képzelődés. Ó, mennyire fognak csodálkozni.

5.

A reformáció 500. évfordulóját ünnepelték.

Jézus: Az egyház az Én testem. A reformációval szétszaggatták.

6.

Bruxelles-ben történt, hogy a reformáció 500. évfordulójakor katolikus fiatalok imádkozták a rózsafüzért hangosan egy református templomban az ünnep megülésekor, melynek az lett a vége, hogy rendőrök vitték ki a katolikus fiatalokat

Jézus: Azok a fiatalok túllőttek a célon, mert feltűnősködtek. Nem gondoltak arra, hogy tiszteletbe kellett volna tartaniuk a protestánsok ünneplését. Sokkal jobban tették volna, ha otthon a rejtekben engesztelték volna Szent Szívemet.

7.

Gloria Polo tanúságtételében: amikor megkeresztelnek valakit, az egyén homlokára egy tüzes, fénylő kereszt kerül, amelyet mi, földi szemeinkkel nem láthatunk, de a láthatatlan világban lévők ezt látják, ugyanúgy a gonoszok is

Bibliában: Mózes idejében az Úr megparancsolta Mózesnek, egy áldozati bárány vérével kenjék be a házukon lévő szemöldökfát és a két ajtófélfát, így amikor Ő átvonul Egyiptom földjén, és látja a vért, a pusztítót nem engedi belépni a házba, hogy rájuk hozza a csapást

Érzés: Ha behintjük a házunkat, birtokunkat szentelt vízzel vagy exorcizált vízzel, akkor ez is látható kellene, hogy legyen, amely megvédi otthonainkat a gonoszok és a pusztítás ellen

Jézus: Jól gondolod kislányom, a szenteltvíz megvédi a házat a gonoszok támadásától, mert valamilyen úton-módon érzékelik a szentelt víz erejét.

8.

Maria Valtorta írásából:

Jézus meggyógyította valaki édesanyját, ki megköszönte azt Neki. Jézus válaszolta neki: „Hittel érdemelted ki. Bármekkora is az Én erőm, hit nélkül nem tud működni”.

Érzés: Valakinek a hite mindig szükséges a gyógyuláshoz.

Jézus: Én ma is gyógyítok, mint 2000 évvel ezelőtt, mikor köztetek jártam, de a gyógyuláshoz kell, hogy a beteg, vagy a hozzátartozója hinni tudjon bennem.

 

9.

Maria Valtorta írásából: Egy házban különböző tevékenységek folytak, de egy kicsit céltalannak tűnt, míg be nem lépett a házba az Úr Jézus az apostolaival

Érzés: Isten jelenléte rendet parancsol a rendetlenségben, a munkának, tevékenységnek akkor van értelme, amikor tudatában vagyunk, hogy az Úrnak tesszük. Amikor nem gondolunk az Úrra, a tevékenységeink üresekké válnak.

Jézus: Jól látod gyermekem, mert nélkülem a munka értelmetlen, céltalan. Ha van is célja, az kizárólag földi. Pl: a meggazdagodás. Viszont, ha valaki úgy végzi a feladatát, hogy jelenlétemben érzi magát, Nekem tesz mindent, az Én örömömre, akkor munkája azonnal értelmet kap.

10.

Maria Valtorta leírása Jézusról, amikor Jézus kifejezte erős akaratát: „Jézus hangja metszően éles, szemében villámok cikáztak, leírhatatlan dominánsság a magatartásában”.

Érzés: Sokan nem veszik az Urat komolyan, gondolják, mindent meg lehet tenni, ami kedvük telik.

Jézus: Az emberek Engem végtelenül szelíd, birkatürelmű, tehetetlen bábnak képzelnek, akivel mindent lehet csinálni, lehet mindig, újra és újra megbántani, és felelőtlenül ígérgetni neki. Ez nem így van. Én nemcsak irgalmas, szelíd és jóságos Isten vagyok, hanem igazságos, erős, határozott, és követelő Isten is. Megkövetelem a bűnbánatot, az alázatot, és az imádást gyermekeimtől.

11.

Maria Valtorta írásából:

Jézus egy bűnbánóról beszélget egy olyan férfival, ki a bűnbánó személy múltjába kapaszkodva ítélkezett. Jézus válasza: „Ő alázatosságában eltörli bűnét, te gőgösségeddel megkettőzöd minden vétkedet.”

Jézus: Az alázat a legfontosabb erény az emberben. Az alázatosak bármennyit vétkeznek, eltörlöm bűneiket a bűnbánat által. Az öntelt, gőgös ember bűneit, mivel nem tudja megbánni, nemcsak hogy nem törlöm el, hanem még meg is kettőzöm. A gőg a legtaszítóbb lelki tulajdonság előttem.

12.

Maria Valtorta írásaiból:

Jézus: „A pesszimizmus mindig a tagadáson alapszik…”

Jézus: A pesszimista ember azért keseredik el, azért lát mindenben rosszat, mert vagy nem hisz Isten jóságában, mindenhatóságában, erejében, vagy nagyon gyenge a hite. A pesszimista ember, ha valami nem sikerül neki, bűnbakot keres, aki legtöbbször Isten. És ha túl sok negatív hatás éri, egészen kiábrándul, és lassan eljut odáig, hogy tagadni fogja Isten létezését.

13.

Maria Valtorta írásából:

Jézus egy leütött denevérről: „Ne bántsuk! Él, és az élethez ragaszkodik.”

Vannak olyan egyének, kik nem sajnálják az állatokat bántani.

Jézus: Kislányom, az állatok is Isten szeretett teremtményei. Nem szabad bántani, vagy ok nélkül elpusztítani őket. Természetesen, vannak olyan állatok, melyeket Isten táplálékul adott nektek. Azoknak kíméletesen kell kioltani életét. Azután vannak kártékony állatok, melyeket nem hagyhattok elterjedni. Ezekre nem vonatkozik, hogy bűn irtani őket. Az állatoknak csak ez az egy földi élete van, ezért adjatok nekik szeretetet, gondoskodást.

14.

Maria Valtorta írásából:

Jézus az apostolokkal arról beszélgettek, hogy egyes bűnök elkövetésénél Isten az enyhítő körülményeket is számításba veszi, míg Iskarióti Júdás tiltakozott az enyhítő körülmények ellen az ítélet során. Jézus válasza erre: „Nem jó véglegesen ítélkezni, mert az angyalok örök könyvekbe írnak fel mindent, és az adott napon mondhatják: legyen neked a saját igéid szerint.”

Jézus: Tanuljatok tőlem irgalmat. A bűnös embert soha ne ítéljétek el, az nem a ti dolgotok. Ha mégis így tesztek, amikor eljön az időtök, ti is olyan keményen lesztek elítélve, mint amilyen keményen ítélkeztetek itt a Földön mások fölött.

 

15.

Maria Valtorta írásából:

Jézus: „Mindazokat, akik az ördög munkája következtében váltak bolonddá, némává, süketté, vakká, azokat a szülők, barátok, hozzátartozók hozzál el Énhozzám, de akinek a gonosz szellemét szállta meg, azok csupán saját szellemük kereső munkájával juthatnak el a szabadsághoz. Azért is van, hogy nem csupán szabadulást, de bűnbocsánatot nyernek. Mondhatnám: jutalmul, mert saját akaratuk tette meg az első lépéseket az ördög uralma alóli szabaduláshoz”.

Gondolat: Akit saját maguk keresték fel Jézust szabad akaratuk révén, bűnbocsánatot is nyertek, ellenben akiket mások vittek oda, azok csak szabadulást nyertek el.

Jézus: Mikor köztetek jártam, betegeket hoztak Hozzám, akik tehetetlenségükben segítséggel tudtak elérni Engem, ezért őket meggyógyítottam. A megszállottakat, akiknek a lelkét támadta meg ellenségem, nem tudták elhozni általában a hozzátartozók, mert volt közöttük olyan, aki nem akart Hozzám jönni. Az ilyennek nem tudtam segíteni. De voltak közülük, akik saját akaratukból jelentkeztek nálam, és mivel láttam szándékukat, akaraterejüket, nemcsak hogy megszabadítottam őket, hanem bűneiket megbocsátottam.

16.

Kép: Egy valaki királynői trónon ül, átlátszó celofánpapírba van becsomagolva, mint egy ajándék. Ez háromszög alakú.

Jézus: Ha a Szűzanyáról, mint szívetek királynőjéről beszélsz felebarátaidnak, akkor tulajdonképpen odaajándékozod Őt nekik.

17.

Arról volt szó, hogy ki tud megállni Isten színe előtt.

Jézus: Isten az Ő kegyelmeivel képes arra, hogy teremtményét tökéletessé tegye a nagy találkozásra. Ehhez az kell, hogy az ember teljesen odaadja, felkínálja szabad akaratát Urának, betartsa az Ő parancsait, a 7 keresztény erényt gyakorolja, amelyek: az alázat, a nagylelkűség, a türelem, a mértékletesség, a törvénytisztelet, a buzgóság, és a tisztaság.

 

 

Isten szemével

2017.10.30. 12:40

2017.10.29.

1.

Hang: Új Karácsony lesz.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

 

Jézus: A Karácsony ünnepét illetően Rómában bizonyos újítások lesznek, kimondottan a liturgia szövegében. Hogy ezek az újítások miből állnak, előre nem mondom meg nektek, mert úgyis tapasztalni fogjátok.

2.

 

Olyan lélekkel találkoztam, aki nagyon hasonló gondolkodású, mint én.

 

Jézus: Atyám minden lelket másnak teremtett. Nem létezik két egyforma lélek. A lélekvándorlás tana téves, amely szerint ennek vagy annak a lelke későbbi időkbe beleköltözik egy emberbe. Ugyanis mindenkinek külön lelke van, és ez a lélek nem ismétlődhet. Viszont előfordul, hogy két lélek gondolkodása, érzelemvilága, felfogása nagyon hasonlít egymásra. Atyám tervében benne van, hogy néha ilyen lelkek rátaláljanak egymásra. Nem vagytok egyformák, de nagyon hasonlóak. Mindezt azért engedi meg Atyám, hogy örömöt okozzon az ilyen két léleknek, és erősítsék egymást.

3.

 

Azt figyeltem, hogy az emberek, lelkek hogyan hatnak egymásra.

Érzés: Egy-egy ember, lélek egy-egy világot képvisel, jelenléte vagy hiánya nagyban befolyásolja a másik ember életét.

 

Jézus: Minden egyes lélekre, akit Atyám megteremtett, szükség van a Földön. Ugyanis, ezek a lelkek akár pozitív, akár negatív gondolkodásúak vagy viselkedésűek, mélyen hatnak a környezetükre. Befolyásolják a Földön élők életét és egész lelkét. A hiányuk vagy veszteséget jelent a környezetének, vagy egyenesen fellélegzést.

4.

Kápolnában imádkoztam:

 

Kép: Egy virág, mint egy labda, de csupa tüskével van tele.

 

Jézus: Azokat a lelkeket mutattam meg neked ezzel a tüskékkel borított virággal, akik megközelíthetetlenek, mélyen magukba zárkóznak, és még a szeretetet sem tudják elfogadni.

5.

 

Rózsafüzért imádkoztam.

Kép: Sötét háttérben a Föld felszínéről egy pontból egy fehér fényes fénysugár tört az Ég felé, majd benne egy még fényesebb fehér fénysugár.

 

Jézus: Azt mutattam neked, hogy a rózsafüzér imáid egy ragyogó fehér fénysugár alakjában haladnak az Ég felé, és azok a szavaid, amelyeket elmélkedve, szemlélődve küldesz Felém, még jobban megfényesítik imád sugarát.

6.

Szentségimádás alatt:

Kép: Egy nagy szív, a tetején egy kereszt, a szív körül fénysugarak

Jézus: A szentségimádás alatt az Én Szentséges Isteni Szívemet láttad a tisztaság és ártatlanság keresztjével, ragyogó fénysugarak azért vették körül, hogy Isteni dicsőségemet hangsúlyozzák.

7.

Misén:

 

Kép: Egy nagy gyertya, mint egy oltár.

 

Jézus: Az oltár a szentmisét jelenti, a gyertya az Én teljesen elégő áldozatomat. A kettő összeolvad, mert minden szentmisében az Én szenvedésem és kínhalálom, és feltámadásom ismétlődik.

8.

Misén:

 

Kép: Egy szem, mely nézett engem, majd a mellettem lévőre tekintett.

 

Jézus: Atyám szeme, az Ő átható tekintete minden teremtményén rajta van, minden pillanatban figyel.

9.

 

Kép: Egy személy fehér kapucnival a fején.

Kép: Egy emberfej, kinek oroszlán vonásai vannak.

Jézus: Az Antikrisztus megjelenése után uralma alá akar hajtani minden embert. Miután elfogadtatta magát, és sokan hódolnak neki, első dolga lesz a szerzetesek és papok eltávolítása.

Isten szemével

2017.10.16. 13:09

2017.10.15.

1.

Irgalmasság órájában:

Hang: Vegyél Engem észre.

 

Jézus: Két okból származik a szétszórtság, vagy az emberi gyengeségből, fáradtságból és gondokból, vagy a sátán támadásából. Vegyél észre, itt vagyok melletted. Hozzám beszélj, ne a falnak.

2.

 

Hang: Hogy alázatosak maradjanak terveid.

 

Jézus: Elképzeléseidet, terveidet mindig az Én akaratomnak rendeld alá. Arra gondolj, hogy egyedül semmit nem tudsz megoldani, mert kicsi és gyenge vagy. Mindenben, amit tervezel, támaszkodj rám.

3.

 

Kép: Egy pap, fekete szemüveggel, és fekete cilinder a fején.

Érzés: Ez egy olyan pap, akit eltávolítottak a hivatásából.

 

Jézus: A képen azoknak a bátor papoknak a típusát mutatom be, akik a hagyományos gondolkodásuk miatt az Egyház vezetése előtt el lesznek marasztalva.

4.

 

Kép: Egy ökölbe szorított kéz egy asztalon, vízszintes helyzetben.

Hang: Bírói asztalon.

 

Jézus: Az antikrisztus, ha hatalomra kerül, először a nyájas, szelíd arcát fogja mutatni, majd kemény ököllel le fog csapni a hagyományokat őrző, igazságot képviselő gyermekeimre.

5.

 

A világi életben töltött elvesztegetett időről volt szó.

Érzés: Ha világi dolgokkal azért foglalkozunk, hogy szeretetet adjunk másoknak, és nem saját gyönyörűségből, ez olyan, mint amikor a mammont váltjuk be Égi kincsekre.

Jézus: Teljesen nem szakadhattok el a földi dolgoktól, hiszen itt éltek. Ha a világi dolgokkal olyan értelemben foglalkoztok, hogy saját örömötöket, kedveteket lelitek benne, akkor ti engesztelők elvesztegetitek drága időtöket. Nem mentitek közben a lelkeket. De ha azért veszitek ki részeteket a földi dolgokból, mert azzal másnak örömet szereztek, és lelkéhez közelebb kerültök, akkor gyakoroljátok a szeretetet, így mennyei kincseket szereztek magatoknak. Pl: vendégségben - ha le is mondtatok az édességről - a kínált süteményt fogadjátok el, hogy a vendéglátót ne bántsátok meg. Ha viszont ilyenkor visszautasítjátok a kínálást azzal, hogy böjtöltök, tulajdonképpen kérkedtek az áldozataitokkal.

6.

Kép: Egy darabokra hullott kancsó, mely össze lett ragasztva.

 

Jézus: A törött kancsó, amely össze van ragasztva, az ember lelke. A bűn az, amely teljesen össze tudja törni a lelket. Sokkal jobban, mint a sértések és bántások, vagy a fizikai betegségek. A szentgyónásban újra egész lesz a lélek, de mint a kancsód, a ragasztás nyomai megmaradnak. Ezek azok a tartozások, melyek csak vezekléssel múlnak el, vagy a tisztítóhelyen, vagy a földi szenvedéssel.

7.

 

Hang: Szellemi adósságod ez.

 

Jézus: Sokan azt gondolják, hogy a szentgyónás és a penitencia elvégzése után már nincs semmi adósságuk Felém. Már egészen tiszta a lelkük. Az igaz, hogy megbocsátottam a bűneiket, de le kell vezekelniük a szentgyónás és bűnbánat utáni tartozásukat. Ez a levezeklés lehet szenvedés felajánlása, valami jócselekedet, önmegtagadás, vagy lemondás valamiről, amit szeret az ember, vagy teljes búcsú, amelyben benne vannak mindezek. Amíg ez nem történik meg, addig a lélek adós Nekem, és ha közben meghal, a tisztítóhelyre kerül. Onnan addig nem kerülhet ki, míg az utolsó fillérig ki nem fizette adósságát.

8.

Egy átlagemberre vonatkoztatva:

 

Érzés: A szeretetlenség rövidíti az ember életét, a szeretet hosszabbítja.

 

Jézus: Mindenkinek meg kell halnia egyszer, de az élet időtartama általában attól függ, hogy mennyi szeretet, békesség, nyugalom van az emberben. Aki tele van gyűlölettel, haraggal, nemcsak másokat mar, saját lelkét is, és ezzel a stresszel árt az egészségének. Hamarabb meghal. Aki viszont az Én békémet, nyugalmamat, türelmemet és szeretetemet éli meg nap mint nap, az az ember sokkal hosszabb életű lesz.

9.

Érzés: Ha nem vesszük figyelembe a teljes igazságot, hanem csak azt, ami nekünk tetszik, könnyen félrevezethetjük magunkat, és becsapódhatunk. Ha így éljük le életünket, az Úr ítélőszéke elé kerülve nagyon meg fogunk lepődni.

Jézus: Az emberek egy része azt hiszi, hogy tévedhetetlen. Állít valamit, ami szerinte igaz, és próbálja meggyőzni a társait róla. Pedig nincs igaza, mert olyan hatás érte, ami félrevezette. Az ilyen ember árt a lelkének, mert hisz a hazugságokban, amit hirdet. Bűnbe keveredik, és mikor ítélőszékem elé kerül, felelnie kell előttem. Milyen más az olyan gyermekem, aki nyitott szemmel jár, látja a hamisságot, és hűségesen kitart az Igazságom mellett. Hiszen Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet. Az ilyen gyermekem elnyeri az üdvösséget, és Mennyei kincseket szerez magának.

10.

Érzés: Gyorsan is meg lehet tenni dolgokat, de annak olyan hatása lehet, mint a nagy erejű esőnek, mely a felszínre hat, míg ha ugyanazt lassabban tesszük meg, az olyan, mint a csendes eső, mely a föld mélyebb rétegeibe is beszivárog. Pl: akik hosszú éveken át hűségesen gyakorolják hitüket, azoknak mélyebb a begyökerezésük, mint azoknak, kik csak nemrég kezdtek el foglalkozni a hit kérdéseivel.

Jézus: Kislányom, jól látod, idő kell a lelkek nevelésére. Egy olyan felebarátot, aki még a lelki fejlődés alapfokán jár, nem lehet lerohanni magas követelményekkel. Nem lehet elvárni tőle, hogy járjon hétköznap is szentmisére, legyen napi áldozó, és mondjon le az összes élvezeti cikkről. Elijesztjük az ilyen embert. De ha adunk időt neki a fejlődéshez, követjük a fokozatosság elvét, először kevesebbet kérünk tőle, aztán egyre többet, akkor sokkal többre megyünk vele. Több idő alatt, de elérjük célunkat, hogy megtérjen, és új ember váljék belőle.

11.

Kép: Egy olyan gyaloghintót visznek valakik, melynek alakja hasonló a jeruzsálemi Dominus Flevit kápolnához, amely egy könnycseppet mintáz, és a tetején a fatimai Szűzanya szobor. A gyaloghintó arany színű volt, és fénylett.

Kép: Egy menet, egy királyi gyaloghintót visznek kék ruhába öltözött katonák. A menet lassan halad előre.

Jézus: Akik vitték a gyaloghintót a Szűzanya szoborral, azok ti voltatok engesztelők, akik együtt éreztek a Szűzanya könnyeivel. A kék ruhás katonák a Máriás lelkületű papok voltak, és a Szűzanyát vitték.

12.

 

Valaki támogatásáról, segítéséről volt szó.

Hang(1): Szűken adok.

Hang(2): Jól megrakottan.

Kép: Egy nagyon dagadó erszényt csörgetnek.

Kép: Mennyei Atya képe, mosolyog.

 

Jézus: Az első hang azokat a gyermekeimet képviselte, akik nem sokat törődnek a szűkölködőkkel. A másik hang a nagylelkűeket, akik fontos feladatnak tartják, hogy támogassák azokat, akik rászorulnak. Ők példaként tekintenek Atyámra, aki túlcsorduló mértékkel, dagadó erszénnyel jutalmaz meg benneteket, akik irgalmáért és segítségért esedeznek.

13.

 

Hang: Gyönyörű.

Kép: Egy piramis alakú vár, melynek tetején piros zászló lengedezett.

 

Jézus: Ezt a várat azok az engesztelőim lakják, akik elfogadják, és felajánlják a szenvedést minden panaszkodás nélkül. Jelképük a vér színe, a piros zászló. Ez gyönyörű az Én szememnek, mert ők az Én követőim.

14.

 

Azokra a szeretteimre gondoltam, akik fizikailag távol vannak tőlem.

Kép: Fehér rózsa.

Kép: Kék fény.

Kép: Jézus arca.

 

Jézus: A fehér rózsa az Atyám jelképe, a kék fény az Édesanyámé, és a harmadik Én Magam vagyok. Mi hárman összekötő kapocs vagyunk közted és a tőled távol lakók között. Ők is, és te is, rajtunk keresztül szeretitek egymást.

 

 

Isten szemével

2017.10.09. 08:10

2017.10.08.

1.

Hangom: Uram, én nem akarok semmit sem magamtól, én azt akarom, amit te akarsz.

Kép: Egy sötét alak a két kezével befogta a fülét.

 

Jézus: Drága kislányom, ellenségemnek nem tetszik, ha akaratodat aláveted az Enyémnek, ha Hozzám ragaszkodsz, ezért fogta be a fülét.

2.

 

Kép: Egy férfi egy úton halad előre egy erős fényű gyertyával a kezében, majd leguggol, és a gyertyát is a föld felé közelíti.

 

Jézus: A gyertyát vivő férfi az engesztelés szimbóluma. Környezetében mindenhova viszi, a hit fényét, az Én világosságomat, és ahol meg-megáll, ott nagyobb a sötétség, és több időt tölt közömbös, hitetlen gyermekeim között.

3.

Keresztelőn:

Kép: Egy rózsaszínű propeller, melynek 3 lapátja van. A propeller áll, nem működik.

Jézus: Nagy a lemaradás a keresztelésekben, és ha olyan gyorsan követnék egymást a keresztelendők, mint a működő propeller lapátjai, akkor sem tudná az emberiség utolérni magát.

4.

 

Érzés: Amikor Jézusról beszélek valakinek, én is erősödöm lelkileg.

 

Jézus: Amikor valakinek Rólam beszélsz, mindkettőtökre szeretetem és irgalmam sugarait ontom. Ezért érzed úgy, hogy a te lelked is feltöltődik rajongó Istenszeretettel.

5.

 

Kép: Egy gyönyörű szép bíbor liliomvirág a kék égen lebeg

 

Jézus: A bíbor színű tűzliliom Én vagyok, kínszenvedésem jelképe, amely az Égen ragyog, emlékeztetőül a megváltott emberiségnek.

6.

 

Kép: Nagy, jól megrakott polcok előtt áll egy személy.

 

Jézus: Választottjaim lelkét telerakom erényekkel. Ők nemcsak saját lelkükkel törődnek, hanem ezeket a jó tulajdonságokat osztogatják felebarátaiknak, hogy ők is meggazdagodjanak általa.

7.

 

Kép: Egy leány elhagyta a bíbor színű papucsát.

 

Jézus: Ez a leány azokat az engesztelőket jelképezi, akik ijedtségükben megfeledkeznek a vértanúságukról. Levetik magukról félelmükben, mint egy papucsot.

8.

Kép: Egy lány, csukott szemmel fekszik egy ágyon, fehér a párnája és a takarója, a homloka is fehér kötszerrel van bekötve, de a homloka véres.

Jézus: Az a véres homlokú leány sok választottam, hős engesztelőm típusa, akiket fejbe fognak lőni.

9.

 

Kép: Egy felkelő nap, melynek nincsenek sugarai.

 

Jézus: Vannak gyermekeim, akiknek csak botladozik a hite, emelkedik a lelke, de csak saját magával foglalkozik, az ő saját fejlődésével, és nem ontja még sugarait környezetére.

10.

 

Kép: Fehér fényben egy angyal megfújja a harsonát.

Hang: Háború lesz.

 

Jézus: Isten egyik Angyala megfújja a harsonát, mert igen közel vannak az emberiségre váró események. Szélcsend van, háború előtti csend.

11.

Kép: Villám, mely nem ágazik széjjel, és célirányosan csap le

Jézus: Atyám haragja hamarosan lesújt az engedetlen nemzetekre, kontinensekre. Természeti katasztrófákkal sújtja, mintegy előre jelezve irgalmának eljövetelét, a Nagyfigyelmeztetést.

12.

Hang: Legyél gyors

Kép: Egy ágyon fekszik valaki, csak a feje látszik

Kép: Valaki leguggol egy falnál, és a ruhájába nyúl a mellkasánál, mintha a szívét akarná kivenni

Jézus: A nehéz időkben, amikor nagy lesz a zűrzavar, a te környezetedben gyorsan kell cselekedned. Akik tévelyegnek, azokat a jó oldalra kell irányítani. Bátorítani kell őket, segíteni vezetni, a sebesülteket ellátni, megszervezni az ápolásukat. A kétségbeesett embereket, kik az öngyilkosság szélén állnak, vigasztalni és támogatni kell.

13.

 

Egy ismerős elhunyt hozzátartozóját kértem, segítsen imáival a nehéz időkben.

Kép: Egy szürke fényű kéz kezét nyújtotta, és megfogta a kezem.

 

Jézus: Jól gondolod kislányom, hogy az üdvözült és tisztuló lelkekhez kell fordulnotok abban a nehéz időkben. Ők kieszközlik számotokra a segítséget.

14.

2017.10.07.-én, szombaton, a Rózsafüzér Királynője ünnepén Lengyelország határaira az emberek kivonultak imádkozni négy rózsafüzért a hazájukért és Európáért, melyhez más országokból is csatlakoztak

 

Kép: Halvány rózsaszín buborékok egy nagy halomban.

 

Jézus: A kép, amit mutattam neked, az Én gyermekeim egységét, összefogását, és tettre készségét, hazaszeretetét mutatta be.

15.

Misén:

 

Kép: Fehér fényben egy hármas levél, mely lefelé néz, a középső levélen egy kampóra felfüggesztett Mennyei kosár.

 

Jézus: A fehér hármas levél a Szentháromság jelképe. A középső a Mennyei Atya, tőle jobbra Én vagyok, és balra a Szentlélek. A kampón egy ajándékkosár van, Égi kincsekkel megrakodva azok számára, akik tele vannak szeretettel, alázattal, áldozatokkal, és lemondásokkal.

Bérbaltavár

2017.08.20. 19:15

Hosszú előkészítő munka után 2017. augusztus 27-én megáldotta dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a bérbaltavári tanítók és papok tiszteletére készített emlékoszlopokat, valamint a falu fölötti hegyen felállított fénykeresztet és keresztutat. Az ünnep szentmisével vette kezdetét. Homíliájában dr. Székely János a hit megvallásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott, hogy a kimondott igen betölti az ember szívét és lelkét, élete ragyogni, sugározni kezd és így válik erős sziklává, amelyre építeni lehet: családot, hivatást. A szentmisét követően a templom mellett felállított, a település egykori tanítóinak és papjainak nevét felsoroló, valamint a falu népi szakrális nevezetességeit bemutató emlékoszlopokat áldotta meg a megyéspüspök. Végül a közösség a falu fölötti hegyen folytatta az ünneplést, ahol egy fénykeresztet és keresztutat áldott meg dr. Székely János.

http://bonumtv.hu/emlekoszlopokat-aldottak-meg/

Isten szemével

2017.07.23. 12:46

2017.07.22.

1.

Gyógyító és szabadító lelki nap volt, ahová vendég papok is meg voltak hívva. Aznap este volt egy koncert a fővárosban. Egy olyan külföldi előadó volt, aki nem Istennek szolgált, hanem inkább az ellenségnek. A papok közösen imádkoztak értük, az Úr szabadító és gyógyító sugarát és erejét küldték a helyre, ahová a koncertet tervezték, hogy a hallgatóság lelke ne károsodjon.

Kép: Egy aranyos színű, áttetsző búra vette körül a hallgatókat, és a helyet. Ahogy a zene hatására jöttek elő a gonoszok, sok gonosz lélek a búra falának ütközött, és nem, vagy kevésbé tudtak a lelkekre hatni.

Kép: Az előadóművész térdre kényszerült.

Jézus: Amilyen mértékben sokasodik a bűn a Földön, olyan mértékben terjed az Isteni kegyelem. Az Én erőm messze fölülmúlja a sátánét. A vendégpapok buzgó és lelkes imája térdre kényszerítette a sátánista énekest, mintegy megakadályozva, hogy valami nagy bajt okozzon a résztvevő közönségnek.

2.

Hang: Hét szigonnyal megvédjük a helyzetet.

Kép: Egy férfi arca, ki ezt mondta.

Jézus: Szent Mihály így szól: Mi Arkangyalok heten vagyunk. Ne féljetek gyermekeink, mert mindegyikünk kezében ott a fegyver, amellyel megvédünk benneteket a megpróbáltatások idején. Forduljatok Hozzánk bizalommal.

3.

Kép: Valamit két részre szakítanak.

Jézus: Közeledik az ideje annak, hogy két út marad mindenki számára, az antikrisztus útja, vagy az Oltáriszentség Édesanyámmal. Harmadik út nincs. Ezzel az emberiség kétfelé szakad.

4.

Kép: Egy közeg, víz. Jobb oldalról vér kerül bele, majd szétoszlik a vízben, felülről pedig valami más jut bele.

Jézus: A víz az emberi lélek szimbóluma, a vér az ő felajánlott szenvedése, és ami felülről árad a lélekbe, az Én kegyelmem.

5.

Hang: Megmutatom neked, hol vannak Krisztus királyai.

Jézus: Őrangyalod így szól: Gyere, megmutatom neked, hogy az Égben hol helyezkednek el Krisztus királyai, akik a legnagyobb dicsőséget érték el. Rögtön a Szeráfok után következnek, és ezek a vértanúk: a fehér és piros vértanúk, és a szüzek.

6.

A jó pásztorról szóló példabeszéd.

Kép: Bárányok egy akolban, a kerítést lassan kezdik lebontani, mintha egyes bárányok megrészegedtek volna valamivel, már nem látszanak józannak.

Jézus: Az akol az Egyház, a bárányok ti vagytok, a hívek. Ellenségem, a gonosz kívülről leselkedik rájuk, és rombolja a kerítést. Hazug, álnok szavaival egyeseket megrészegít, és elcsábít.

7.

Kép: Egy valaki egy fehér piramisban halad felfelé, a csúcs felé. Egy idő után visszatér a mélybe, hogy másoknak is segítsen.

Jézus: A piramis nem más, mint a lélek fejlődésének útja. Alul vannak a frissen megtértek, akik még küszködnek a halálos bűnök ellen. Feljebb, középen nagyon sok gyermekem halad fölfelé, akik a bocsánatos bűnök ellen harcolnak. Legfelül a teljes tisztaságra törekvők igyekeznek elérni az életszentséget, amely a piramis csúcsa. Ők nemcsak önmaguk lelkére gondolnak, hanem vissza-visszatérnek az út elejére a mélybe, és megértő szeretettel támogatják a botladozókat.

8.

Kép: Egy drapp színű virág a mennyezeten.

Jézus: A drapp virág a földhöztapadt, Isten nélkül élő ember jelképe. A drapp mennyezet azt szimbolizálja, hogy el van zárva a lelke a fényes, boldogító túlvilágtól.

9.

Kép: Egy fehéres halványsárgás tölcsérvirág néz lefele, mintha egy szalagra lenne felakasztva.

Kép: Egy mennyezetre sok szalag van felragasztva, amelyen egy-egy lefelé néző tölcsérvirág függ.

Jézus: Az Én választottjaim nemcsak saját maguk lelkével törődnek, hanem lehajolnak az elmaradottakhoz, és mint megannyi csengettyű hirdetik nekik az Igémet.

10.

Amikor ima hangzik el.

Kép: Egy hullámzó tenger, amely partjára kiülnek a lelkek. Alig várják, hogy a hullám elérje őket, mert enyhülést hoz számukra.

Jézus: A lelkekért mondott imáid soha nem vesznek kárba. Kegyelemmé alakítom, és elküldöm azoknak a felebarátoknak, akiknek a lelke várva várja segítségedet.

11.

Hang: A titokzatos koldus.

Kép: Egy barlangban, vagy alagútban egy szerzetes járkál gyors léptekkel fel-alá, kapucnival a fején.

Jézus: A titokzatos koldus annak a szerzetesnek a típusa, aki még nem találta meg a helyét az Egyházszakadás idején. Nem tudja, melyik utat válassza. Fél az Igazság mellé állni, fél az üldöztetésektől, de ugyanakkor szeretne az Én hűséges gyermekem maradni.

12.

Amikor olyanokat kell meghallgatni, akik terhünkre vannak, csipkelődnek, panaszkodnak.

Jézus: Drága gyermekem, végig kell hallgatnod a kellemetlen, érzékenykedő, panaszkodó gyermekeimet, de ha a beszédjük valami bűnt rejt magába, pl: szeretetlenséget, vádaskodást, ítélkezést, túlzott önsajnálatot, akkor a végén bátran meg kell mondani, hogy mi az, ami részéről bűn volt a beszélgetésben.

13.

Érzés: Amikor az Úr keresztet ad, akkor erőt is ad annak elviseléséhez.

Jézus: Nagyon kevés az olyan gyermekem, aki képes arra, hogy keresztet kérjen. A kereszttel növelem a szenvedés elviseléséhez az erőt.

14.

Hang: Tisztázni ezeket a köveket.

Hang: Nem túl bonyolult.

Jézus: Minden ember életében vannak terhek (kövek), melyeket cipelnie kell: egy nehéz férj, egy igazságtalan főnök, egy fárasztó, raplis öreg beteg a házban, egy rakoncátlan gyermek, stb, és ezeket a szívedben és értelmedben tisztázni kell. Abból kell kiindulni, hogy egyik sem véletlen. Minden a te lelki fejlődésedet szolgálja. Így, már nem is olyan bonyolult a megértése.

15.

Egy oltárképen: Noé bárkája, amikor az állatok vonulnak be a bárkába, fehér galamb a bárka felett.

Érzés: Mi most kapaszkodunk fel az Egyház bárkájára, mert közeledik a vihar és a megpróbáltatás.

Jézus: Egyházatok nem vész el, csak megtisztul. Maradék népem felszáll az Egyház bárkájára, és az Én kiválasztott, legbátrabb pap fiaim vezetésével megindul az üdvösség útján. A fehér galamb Én vagyok, aki elhozza nektek az Új Világot.

16.

Lehallgatások lehetősége a templomokban.

Jézus: Ne féljetek ettől, mert az Én legbátrabb papjaim akkor már nem a nyilvános templomokban fognak gyóntatni, hanem pincékben, lakásokban, barlangokban, stb.

17.

Egy alkalommal egy pap a tengerparton tartotta a szentmisét a híveknek, kivitte oda az oltárt, és a szentmise megtartásához szükséges egyéb kelléket.

Jézus: A szertartás a fontos, és nem a hely. A szentmise, akár a természetben van, akár a templomban, akár egy lakásban, egyaránt az Én szenvedésemnek és kínhalálomnak megújulását tartalmazza.

18.

Kép: Legfelül van a Szentháromság trónja, alatta bolygók és pályáik, és kép legalján van a Föld.

Jézus: Isten mindennek a Teremtője, és az Ura. Ő teremtette a naprendszereket, az egész világűrt, és így, magát a Földet is.

19.

Olvastam: Ádám és Éva történetéről volt szó: A bukás után a sötétség az elrejtőzés kényszere miatt állandósult a Földön.

Érzés: Ha hívjuk a Fényt, a Fény jön, de ha nem hívjuk, akkor nem jön. Vannak olyanok, kik azt mondják: Én is elvagyok, és Isten is a saját világában.

Jézus: Az áteredő bűn miatt beleivódott minden ember lelkébe a hajlam a bűnre, és a bűn, mint sötétség rátelepedett, és állandósult a Földön. Ezt a sötétséget el lehet oszlatni a Világossággal, amelyet ti emberek kegyelem formájában Tőlem kaptok. Csak hívjatok, és segítek nektek. Megtöröm a bűn hatalmát a Földön.

20.

Hang: A szeretet áldozattal jár.

Hang: Áldozattal kezd.

Hang: Az Élet Igéivel kezd.

Jézus: Nem elég, ha az ember óvakodik a bűnöktől, hanem naponta gyakorolni kell az áldozatot. Csak az képes erre, akiben nagy a szeretet. Az áldozaton kívül nagyon fontos, hogy nap mint nap keresd a kapcsolatot az Én Igémmel. Akár a Szentírás olvasásával, akár a napi szentmisén, az Evangélium hallgatásával. Ez táplálja a lelkedet.

21.

Hang: Betervezett dolgok.

Kép: Jézus torinói leples arca.

Kép: Egy térkép útvonalakkal. Olyanok, melyek a jövőben kellene, hogy beteljesüljenek.

Jézus: Minden emberrel terveim vannak. Élete minden perce meg van tervezve Nálam. De mivel szabad akaratotok van, nem mindig haladtok az Én elképzelésem útjain.

Isten szemével

2017.07.17. 17:40

2017.07.16.

1.

Hang: Isten állandóan mondja, szeressétek egymást.

Jézus: A szeretet a legfontosabb erény. A külön ítéletkor elsősorban ezt vizsgálom nálatok.

2.

Hang: Ma az Angyaloké vagyok, holnap a Szentháromságé.

Jézus: Melléd rendeltem egy Őrangyalt, aki vezet és vigyáz rád itt a Földön. Ha lelked elhagyta testedet, és beléptél a Mennybe, már nincs szükséged az Őrangyalodra, Mi, a Szentháromság veszünk körül.

3.

Kép: Több papír, a minden sor elején egy időpont, majd mellette írás. Az egyik időpont 5:37-et mutatott.

Jézus: Azt mutattam neked ezeket az írásokat, mert mindent feljegyzek, ami veled történik.

4.

Kép: Egy fehér fényű kéz ökölbe szorítva.

Jézus: Atyám keze összeszorult, öklét mutatja nektek, mert hiába engedi meg a katasztrófákat a világban, még sincs megtérés. Nem elég az ima és engesztelés.

5.

Hang: Ketten beszélgetnek… és az egyik leköpte a…

Kép: Egy valaki homlokáról verejtékcsepp hullott nagyon látványosan.

Kép: Mennyei Atya szigorú tekintete.

Jézus: A világban történő természeti katasztrófákról beszélgettek, pl: a legújabb víznyelőkről, mely házakat nyelt el, az erős viharokról, mely fákat csavart ki tövestől, és az egyik megjegyezte, hogy ez Isten büntető keze. A másik dühében leköpte ezt a képzeletbeli kezet. Én nemcsak 2000 évvel ezelőtt hullattam verítékemet a keresztúton, hanem a bűnök miatt és a hitetlenség miatt ma is áztatom vele a Földet. Atyám egyre nagyobb haragot érez Lelkében, és le akarja állítani a bűntengert és hitetlenséget.

6.

Vidéken utazva, parlagon heverő földek.

Érzés: Sokszor a mi szívünk-lelkünk is megmunkálatlan.

Jézus: Ó, milyen sok az üres lelkű teremtményem. Gondolkodásuk felületes, csak az anyagi javakkal és örömökkel, gondokkal törődnek, elhanyagolják lelkük legbenső részét. Parlagon hagyják, nem vetik be az Én Igém magjaival.

7.

Érzés: Az ima elősegíti az Isteni Ige befogadását is, a jobb megértését.

Jézus: Az ima nem más, mint Velem való elmélyült beszélgetés. Ez alatt alkalmam van Igéimet belétek ültetni. Aki nem imádkozik, azzal ezt a kegyes dolgot nem tudom megtenni.

8.

Kép: Ausztrália, mint kontinens.

Jézus: Ti, Európaiak, példát vehetnétek Ausztráliáról, mert elzárkózik a migrációtól, félti keresztény hagyományait. Ezért mutatom neked Ausztráliát.

9.

Valtorta Mária írása:

Júdás Jézusnak: „Te képtelen vagy megérteni az emberi szempontokat. Itt a Földön élünk. Erről sohasem feledkezz el! A Földön a földi törvények és gondolatok uralkodnak. Te az Ég módszerét próbálod alkalmazni itt, abban az Égben mozogsz, amely szívedet betölti, és mindent ebben az Égi fényben ítélsz meg. Milyen Istenien alkalmatlan vagy arra, hogy miközöttünk, romlott teremtmények között éljél… Én tartok attól, hogy mivel mindenkitől tökéletességet vársz el, nagyon sok ellenséget szerzel.”

Gondolat: Ha Krisztust követjük, alkalmatlanok vagyunk a világi emberek dolgaihoz. Ellenben, ha földiesen élünk, alkalmatlanok vagyunk Isten Országához. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy melyik utat választja.

Jézus: Ti, akik követtek Engem a szeretetben és szenvedésben, a tanításaim szerint éltek, ugyanolyan helyzetben vagytok, mint Én voltam kortársaimmal. Még az Én szűk körömben, apostolaim között is vádolt az egyik, hogy nem tudom megérteni az emberi szempontokat. Ti, ha a világi környezetbe kerültök, és véditek tanításomat, törvényeimet, ellenszenvet vívtok ki magatoknak. Élhetetlennek és maradinak, és régimódinak tartanak titeket. Próbáljatok meg szólni a paráználkodás és házasságtörés ellen, azonnal letámadnak. Ítéljétek csak el az abortuszt, amely alávaló gyilkosság, azonnal védelmébe veszik ezt a nagy bűnt. Igaz ez az eutanáziával és az újraházasodottak áldozásával kapcsolatban is.

10.

Valtorta Mária írása:

Júdás Jézusnak a farizeusokkal kapcsolatban: „Kompromisszumra kell jutni velük, alkalmazkodni hozzájuk, hogy barátainkká váljanak.”

Jézus szava mennydörgésként Júdásnak: „Ezt aztán Júdás, soha! Az Igazságban, a tisztességben, és az erkölcsös viselkedésben nincs helye alkunak, vagy engedményeknek.”

Gondolat: Ha kompromisszumot kötünk a bűnös élettel, elveszítjük Isten barátságát.

Kép: Egy egyén, amikor hall egy bűnt, a bűn iránti undorral összehúzza magát, így jobban elhatározza ragaszkodását az Isteni parancsokhoz, így fényesebbé válik.

Jézus: Legyetek erősek kicsinyeim, soha ne támogassátok a bűnt! Nyissátok fel a szemét azoknak, akik rossz útra akarnak lépni, vagy már rajta vannak. Lelketek kifényesedik ettől, mert mások lelkével is törődtök, nemcsak a sajátokéval.

11.

Mária Valtorta írása: Többen vádolták Jézust, hogy Mária Magdolnát, kinek bűnbánata őszinte volt, feloldozta a farizeus Simon házában, nyilvánosan.

Gondolat: Isten bárhol és bármikor feloldoz egy őszinte bűnbánót.

Jézus: Bárhol történik a mély bűnbánat, Én mindenhol, és bármikor megbocsátok nektek. Ez a történet arra tanít titeket, hogy minden gyónási lehetőséget, ha szükségetek van rá, használjatok ki.

12.

Mária Valtorta írása: Jézusnak mondták, mivel Mária Magdolnát feloldozta a farizeus Simon házában, Jézus elveszítette Simon barátságát.

Jézus válasza erre: „Találtam ellenben egy lelket. Megéri, hogy elveszítsünk egy szegényes, földi barátságot, ha vissza tudjuk állítani egy lélek barátságát Istennel.”

Gondolat: Sokszor mi is így vagyunk életünk során, sok korábbi ismerőst és barátot veszítünk el.

Jézus: Az igaz, hogy a bűnbánó leány segítségével Simont, mint barátot elveszítettem, de egy sokkal értékesebb barátot találtam magamnak, Mária Magdolnát. Ti is így vagytok gyermekeim, mert sorba maradoznak le rólatok a földiesen gondolkodó régi barátok, szinte meg sem ismernek titeket. De újak jönnek helyettük, akik elfogadják az Én szavaimat, és egy húron pendülnek veletek.

13.

Mária Valtorta írása: Mária Magdolna a farizeus Simon házában való feloldozás után nem ment haza testvéréhez Mártához, így Márta kétségbeesve szaladt Jézushoz, és panaszkodott. De előtte Jézus mindent előre megmondott Mártának, hogy mi fog történni testvérével, Mária Magdolnával. Márta úgy viselkedett, mintha mindent elfelejtett volna, vagy mintha Jézus semmit sem mondott volna.

Jézus Mártának erőteljesebb szavakkal: „Elég legyen! Megkövetelem: higgyél szavamnak! Elvárom, hogy nagylelkű légy!... Amit Én mondok, az mindig igaz. Mi okod van, hogy ne higgyél nekem?”

Gondolat: Sokszor mi sem hiszünk Jézus szavainak, akár a Szentírásból, akár más üzenetekből, és kétségbe esünk, feleslegesen. Többször előfordul, hogy a másik ember csak akkor tudja összeszedni magát kétségbeesésében, ha határozott szavakkal fordulunk feléje, máskülönben a kétségbeesés visszaránt a probléma megoldásában.

Jézus: Vannak Márták a mai világban is, akik aggódnak, kétségbe esnek, és nektek engesztelőknek az a dolgotok, hogy ilyenkor ne babusgassátok őket, és ne törölgessétek könnyeiket, hanem úgy, mint Én Mártát, tegyétek helyre, kissé keményebb szavakkal, hogy bízni kell Bennem. A bizalmatlanság a hit gyengéje.

14.

Mária Valtorta:

Jézus szavai Mártának a gonoszról, Márta kétségbeesésére: „Rajtad áll bosszút örökre elveszített zsákmánya miatt. Azt kellene most eltűrnöm, hogy te, aki mindig erős voltál, most annyira elveszítetted értelmedet, hogy egy hirtelen, ostoba felindulásból te akarnál az ördög prédájává válni? Azt kellene megélnem, hogy húgod visszaszerzett hite miatt te a saját, nagyszerű hitedet veszítenéd el, azt a hitet, melyet oly nagyra becsültem benned? Nem tudod, hogy amikor Isten győzelmet arat a sátán felett, amikor kénytelen a prédáját elhagyni ez a lény, minden lény fáradhatatlan kínzója, ez a lény, aki fáradhatatlan tolvaja Isten jogainak, minden késedelem nélkül, azonnal új préda után néz?”

Gondolat: Istenbe, és Isten szavaiba való hit nagyon nagy érték, amely szabaddá tesz. A hit ápolja, és fenntartja az Isten és ember közötti bizalmat, és kapcsolatot. Mivel ezt az Úr nagyra becsüli, ennek a megbomlása nagy szomorúságot okoz az Úrnak, és a hit kérdésében visszaesünk.

Jézus: Máriát kiszabadítottam a sátán karmából, és testvérére akarta vetni magát. A kétségbeesésbe kergette. Figyeljétek meg, hogy ellenségem, ha veszteség éri, azonnal keres valakit, akit uralma alá hajthat. Mennyire fáj Nekem, a ti szerető Jézusotoknak, ha nem bíztok abban, amit ígérek nektek, és kételkedésetekkel a gonosz karmaiba vetitek magatokat. Pedig olyan nagyra becsültem Belém vetett hiteteket. Bízzatok Bennem, soha ne essetek kétségbe.

15.

Mária Valtorta írása:

Jézus Mártának a szenvedésről: „Nem tudod, hogy egy harmadik szereplő kínszenvedései, aki mert jó és hűséges, s így ellenáll a támadásoknak, az egyik legjobb áldozat a lelki gyógyulásra azok számára, akik még bizonytalanok? Ezt a lelki segélyt akarod megtagadni húgodtól?... A te kínlódásod, szenvedésed volt az erő, amely elvezette a húgodat, irányt mutatott számára, ahol béke honol.”

Gondolat: Sokszor szenvedések érnek, de nem fogjuk fel ésszel, hogy az Úr ezeket a szenvedéseket használja fel mások megmentésére.

Jézus: Álljatok ellen a gonosz ravasz támadásainak, amikor valakit meg akartok menteni, szenvedéseteket, mint erőt felhasználom szeretteitek megmentésére, megtérésére.

16.

Mária Valtorta írása:

Jézus Mártának: „Tudnod kell, hogy mindaz, ami az egész teremtett világban történik, összefügg minden más eseménnyel. Minden cselekedetnek óriási hatása van az összes többire, mind a természet, mind a szellem világában.”

Gondolat: Ha valakit Isten igaz szavaira tanítunk, az a valaki kezd megváltozni életmódjában, gondolkodásában, jobban ellenáll a gonosz támadásainak, példát mutatva másoknak is. Így, az ő szívét jobban ki tudja nyitni az Isten felé, majd az Úr jobban el tudja őt érni kegyelmeivel. Ezáltal, az Őrangyal is hatásosabban tudja beteljesíteni a feladatát az illetővel kapcsolatban.

Jézus: Vigyázzatok szavaitokra és cselekedeteitekre, mert minden, amit tesztek, kihatással van mindenre, a szellemi világra, és felebarátaitok cselekedeteire. Ha jót tesztek, az tovább gyűrűzik, és új magokat vettek mások lelkébe. Ő ettől megváltozik, és másoknak tovább hinti a magokat. Ha rosszat tesztek, bűnötök tovább terjed, és megfertőzi a lelkeket.

17.

Maria Valtorta írása: Mária Magdolna Szűzanyát kereste fel a farizeus Simon házában való feloldozás után.

Jézus Mártának erről: „Szűz Mária, a tengernek csillaga szólította magához a szeretet hullámain üzenve. Odahívta szeretetből, néma és mégis aktív hívással… Őt egy sugár hívta magához, követte, és elérte.”

Gondolat: A szeretetnek nagy ereje van szavak nélkül is, de azok tudják megérezni ezt, akik akarattal fordulnak Isten felé, és eléggé ki tudták üresíteni lelküket, hogy Istent keressék.

Jézus: Ti engesztelők, hiába közvetítitek szavaimat a szegény bűnösnek, a földhöztapadtnak, ha nincs bennetek iránta vonzó szeretet. Csak a ti szeretetetek képes erényeket kifejleszteni üres lelkekben.

18.

Maria Valtorta írása: Jézus mondta, megáldja a két testvért, Mártát és Mária Magdolnát, mire Mária Magdolna elsírta magát, mert nem érezte magát méltónak az áldásra.

Gondolat: Pont a frissen megtért lelkeknek van szükségük Isten áldására, mert ez emeli fel a lelkület, úgy, mint a szellő a pihetollat, egyre magasabbra és magasabbra.

Jézus: Az áldásra szükség van, az áldás felemeli a lelket. Leginkább annak kell, aki nagyon mélyről jött. Az áldás nemcsak felemelő, hanem tisztító jellegű is. Drága engesztelőim, sokszor áldjátok meg egymást az Én nevemben. Ez megerősíti lelketeket.

19.

Érzés: Nem ok nélkül volt szokásban az a családban, hogy a szülő, édesapa, édesanya megáldotta gyermekeit, ugyanez vonatkozik Ábrahámra, Izsákra, Jákobra, és másokra, amikor az elsőszülöttjeiket áldották meg haláluk előtt.

Jézus: Az áldás az átok ellentéte. Míg az átok gonosz lelkeket telepít az emberekre, addig az áldás szép erényeket ültet a lélekbe, szeretetet, hálát, örömöt.

20.

Valtorta Mária írása: Többen is megkeresték Szűz Máriát a bűnbánók, és mások közül, akik nem mertek direkt módon Jézushoz fordulni. Szűzanya bátorította őket fel Jézussal való találkozásra.

Érzés: Így van ez a mai emberrel is.

Jézus: Édesanyám már földi életében is segített Nekem, a lelkek térítésében. Hozzám vezette azokat, akik nem mertek felém fordulni. Most ugyanez történik. A bűnben elmerült teremtményeim Édesanyámon keresztül jutnak el Hozzám, hogy megtisztítsam őket. A választottjaimra is jellemző, hogy először Édesanyám szívéhez közelednek, és Ő Hozzám vezeti őket.

21.

Maria Valtorta írása:

Jézus a zarándokokról, akik felkeresték Őt vándorlása során: „Láthatjátok, milyen fáradtak és bizonytalanok azok, akik még nem kapták meg az Én igazságom biztonságát, míg azok, akik megértették szavaimat, éhessé váltak rá, és éhségüket semmiféle más tanítás nem csillapítja.”

Gondolat: Mintha a Szentlélek beleültetne az emberbe egy hajtóerőt, vonzalmat Isten iránt azokba, akik már megízleltek valamit Istenből, és szabad akaratuk révén hajlandók követni Őt.

Jézus: A mai zarándokok is olyanok, mint a régiek voltak. Egyesek repesnek a boldogságtól, hogy találkozhatnak Velem és Édesanyámmal. Készítik a lelküket az úton, végig imádkoznak, énekelnek. Ők azért ilyen lelkesek, mert az Írásokból, a szentmisékből és szentáldozásokból, a gyakori szentgyónásokból már ismerik Igazságaimat. Ők éheznek, és szomjaznak utánam. De a zarándokoknak egy rétege unja az imádkozást, kitekintget az ablakon, elfecsegi az időt, és panaszkodik, hogy milyen fárasztó az ülés. Mikor megérkezik, megrohamozza a bódékat, és vásárolni kezd a csecsebecsék közül. A szentmisén ásítozva vesz részt. Kegyelmek elől bezárja a lelkét. Itt is, nektek engesztelőknek apostolkodnotok kell. Fel kell hívni a figyelmüket az igazi benső értékekre, ami vár rájuk.

22.

Mária Valtorta írása:

Jézus a zarándokoknak, kik felkeresték Őt: „Bennetek a lélek uralkodik, és mondja a testnek: „Örvendezz, hogy én uralkodom fölötted! A te boldogságodért teszem. Amikor a végső feltámadás után velem újra egyesülni fogsz, nagyon szeretni fogsz azért, amiért keményen fogtalak, és akkor bennem második üdvözítődet fogod látni”. Nem így beszél a ti lelketek? Tudom én, bizony így”.

Gondolat: Nem mindegy, hogy a test viszi a lelket oda, ahol a vágyait kielégítheti, vagy inkább a lélek viszi oda a testet, ahová a lélek kívánja.

Jézus: Milyen boldog lehet az a gyermekem, aki kordában tudja tartani a testét, amikor a test és a lélek egybe van zárva. Kevesen fedezik fel, hogy a léleknek kell uralkodni benne, és a testnek engedelmeskedni kell. Ha a lélek erőtlen, a test lehúzza magával. Ez azzal jár, hogy a kísértéseket nem tudja legyőzni, és a testet felhasználva a sátán hatalmába kerül. De amelyik lélek jól használja fel a szabad akaratot, legyőzi a test rendetlen kívánságait, akaratát, és mintegy második Üdvözítő, segít a léleknek az üdvösség felé haladni.

23.

Maria Valtorta írás:

Jézus magyarázza a példabeszédet a szántóföldben elrejtett kincsről, amikor az ember háromszoros áron vette meg az aranyeret rejtő földet: „Értékesítsétek a múlandó dolgokat, hogy megszerezzétek a Mennyek birodalmát! Adjatok el nyugodtan mindent a világi ostobáknak, akik vágynak tulajdonotokra, és ne törődjetek azzal sem, ha kinevetnek a rossz alkuért! Azzal se törődjetek, hogy ezáltal a világ szemében ostobának tűntök. Mert ha így tesztek, Mennyei Atyátoknak örömöt okoztok, és Ő azzal fog megjutalmazni titeket, hogy a rendelt időben helyet biztosít számotokra Birodalmában.”

Gondolat: Mérlegelni kell, hogy mi a fontosabb számunkra, hogy jól járunk-e a földi dolgok értékesítésével, vagy inkább Mennyei kincseket gyűjtünk.

Jézus: Mennyire sajnálom azokat a gyermekeimet, akik földhöz tapadtak, gyűjtik a pénzt, építik a kacsalábon forgó házakat, veszik az autókat, és tengerparti nyaralásukkal töltik drága idejüket. Ezek a földi javak, mint fű elszáradnak, és megsemmisülnek. Semmit sem visznek magukkal belőlük. Lelkük ott fog állni Előttem, kezük üres lesz. Ők azok, akiknek a szemében nektek ostobaság Istennel, túlvilággal, és lelki dolgokkal foglalkozni. Butaság böjtölni, mindenről lemondani, önmegtagadásokat végezni. „Csak egyszer élsz” mondják. Ne törődjetek az ilyen véleményekkel, ti csak értékesítsétek a mulandó dolgokat az Égi kincsekért. Jutalmatok nagy lesz az Égben.

24.

Az ember vonzerejéről volt szó.

Jézus: Szoktam mondani, hogy ne legyen különb a tanítvány mesterénél. Én, a ti Jézusotok, sem 2000 évvel ezelőtt, sem ma nem vagyok vonzó kivétel nélkül mindenki számára. Vannak, akiket taszítok. Sose vágyódj a földi szeretet után, te csak eggyel törődj, hogy Én mit gondolok rólad.

 

Isten szemével

2017.07.10. 22:14

2017.07.09.

1.

Kép: Gombaszerű füst, mint az atombomba, a gomba kalapjában a háromszög, mely a Szentháromságot jelképezi, majd benne Isten szeme.

Jézus: A Szentháromág a háború borzalmaiban is veletek van.

2.

Kép: Térdelve, majd leborulva vagyok az Úr előtt, a hátamon egy helikopter propeller.

Jézus: Ha leborulva imádsz Engem, lelked egyre jobban emelkedik Hozzám.

3.

Kép: Szent II János Pál Pápa járókerettel jön balról, Benedek Pápa közvetlenül mellette, és más fehérruhás személyek is körülveszik.

Jézus: Az Egyház 2000 éves hagyományai gyenge lábon állnak. Benedek pápa szomorúan, és együtt érzően kíséri az eseményeket. Vannak hagyománytisztelő, lángoló lelkű bíborosok, püspökök és papok, akik próbálnak segíteni a beteg, legyengült Egyháznak.

4.

Kép: Drappos-fehéres színben, töviskoronás Jézus, arccal a föld porát érve fekszik a földön kifeszítve.

Jézus: Sajnos, Egyházamban a legújabb törekvések arra irányulnak, hogy kínszenvedésemet kisebbítsék, eltakarják a hívek szeme elől, és az emberiség sorsáról, szenvedéséről, szegénységéről beszéljenek. A humanizmus kezdi gyökereit megvetni.

5.

Kép: Egy nagy boríték fekszik a földön, mely telis-tele van angol írással.

Jézus: Ezt a nyelvet beszélik legtöbben, ezért angolul írunk az Égből az emberiségnek. A borítékot teleírtuk e fontos szavakkal: megtérés, bánat, béke, egyetértés, szeretet.

6.

Hazudós Jakab film részleteit nézve:

Érzés: Az embernek nagy a szabadság vágya, így képes téves utakat is választani, ha az jobban megfelel az elképzeléseinek. Ez a mai világra is jellemző, amikor a szabadelvűséget követik, mint pl: abortusz, eutanázia, homoszexuálisok házassága, stb. Az ember gondolja, ha hátat fordít Isten törvényeinek, elnyeri a szabadságot, de ez által nem veszi észre, hogy ez által esik igazi rabságba, megkötözöttségbe, majd a legvégén lelki halálba.

Jézus: Az emberek elferdült szabadságvágya már a reformáció kezdetén 500 éve Egyházszakadást okozott. Most, a mai világban hasonló tendenciák kezdődnek, nagyobb szabadságot akarnak adni a híveknek. A tervezett reformok, mint pl: az eutanázia és abortusz engedélyezése, az újraházasodottak áldoztatása, a szentségi házasságok érvénytelenítésének könnyebbé tétele, mind-mind kielégítik gyermekeim szabadságvágyát egy bűnös, rossz irányba. Szegények, a bűn rabláncainak fogságába kerülnek a laza engedmények által, ellenségem megkötözöttjeivé válnak.

7.

Érzés: Amikor Isteni rendben élünk, jól érezzük magunkat, amikor ettől eltérünk, nem érezzük jól magunkat. Ez igaz a megtévedtekre is, mert egy idő után saját maguk olyan környezetet képesek létrehozni maguk körül, amely számukra is elviselhetetlen, amelyből megpróbálnak kitörni, de maguk sem tudják, hogyan. Mintegy ördögi körben vergődnek, kielégíthetetlen vágyakkal, és a velejáró lelki békétlenség taszítja őket újabb bűnök megtételére.

Jézus: A bűnös élet az embernek az elején szabadságnak látszik, és jól érzi magát benne. De ahogy halmozódnak a bűnök, megundorodik, megcsömörlik, és valójában menekülni akar ebből az állapotból. Az ilyen szegény gyermekeimen segítenetek kell, szavakkal, meggyőzéssel, és ha ez nem eredményes, imával, szentmisével, böjttel.

8.

Arról volt szó, hogy az ember, mikor meglátja saját magát az Igazság tükrében, saját magát ítéli el.

Kép: Aki elfordul Istentől, szinte vadállattá válik.

Jézus: Annak az embernek, aki állattá válik, annyira el kell szakadnia Tőlem, hogy még az Isteni szikra is kihúnyjon benne, amit beleültettem. A gonosz hatalmába keríti, minden természetes jót, amivel született, kiöl belőle. Az ilyen gátlástalanná, aljassá, elvetemültté válik. Ellenségem martaléka lesz.

9.

Érzés: Sokan csak azért keresik az Urat, hogy gyógyulást nyerjenek.

Jézus: Drága gyermekem, a hála nagyon szép lelki tulajdonság, de nem minden ember rendelkezik vele. Sokan természetesnek veszik, hogy egészséggel, anyagi javakkal látom el őket.

10.

Hang: Az emberi kötődésed ez.

Mária Valtorta írásban Jézus mondta: Míg Ő tanított, az apostolok nagyon földies gondolkodásúak voltak, és valójában a szentek is azok, míg élik földi életüket, csak kisebb mértékben.

Jézus: Az emberi lélek változó. Eleinte földhöztapadt a gondolkodása, ragaszkodik az anyagi javakhoz, a földi örömökhöz, az élvezeti cikkekhez, könnyű szórakozásokhoz. De ha sikerül jó kapcsolatot teremtenie Velem, ha növekszik a hite Bennem, Én teljesen átformálom. Kezd Égre emelt szemmel járni, és jó értékrendet épít fel magában. Első helyen áll a lelke, és Én, az ő Teremtője, és csak utána következnek a teremtmények, és a földi javak. Elérkezik odáig, hogy egyre jobban elszakad a világtól, a pénz, a siker, a földi örömök értéktelenné válnak számára. Ez a lélek fejlődésének útja.

11.

Valtorta Mária írásából: Jézus mondta: „Az Úr nem követeli a villámgyors megtérést.”

Valtorta Mária írásából: egy példabeszéd: „Egy földdarab tele van kövekkel, nagyobbakkal, kisebbekkel egyaránt. A föld megtisztítása úgy történik, hogy először a legnagyobb köveket távolítják el, majd azok eltávolítása után jöhet a kisebb kövek, kavicsok eltávolítása.”

Jézus: Nehogy azt hidd kislányom, hogy amikor nekifogtam lelked formálásának, egyik percről a másikra alakítottalak. Idő kellett hozzá, apránként fejlesztettem ki benned a pozitív tulajdonságokat.

12.

Érzés: Az Úr, miután egy szintre emelt a lelki fejlődés útján, hagy egy kis időt nekünk, hogy tevékenykedjünk, majd csak azután tud minket az Úr tovább vinni a lelki fejlődés útján

Jézus: Van, aki észreveszi ezt a fokozatosságot, van, aki nem. Pedig Én mindenkit lépésről-lépésre nevelek.

13.

Mária Valtorta: Őrangyalom mondja: „Istennél a dolgok egymásra épülnek… Isten műve egymásra épülő folyamatokból áll, amelyben az egyik dolog a másikból következik.”

Érzés: Ez az életünk minden pillanatára is vonatkozik, a történelem folyamatára, és a földi- és túlvilági életre is

Jézus: Már a Szentírás első lapjain is olvashatjátok, hogy hogyan épülnek egymásra a dolgok a világ teremtésében. Az egymásra épülés Isteni szabályát mindenféle területen láthatjátok. Egymásra épülnek pl: a generációk, a géneket átadva utódaiknak. Egymásra épülnek a történelem eseményei, a különböző korszakok. Egymásra épülnek a különböző életformák, a földi élet, és az utána következő, túlvilági élet, és azon belül a fokozatok is egymás után jönnek.

14.

Valtorta Mária: Őrangyalom mondja: „Isten az örökkévalóság, így az állandóság is.”

Kép: Egy út, amely állandó kiszélesedést mutat előre haladva.

Jézus: A képpel azt mutattam neked, hogy a lélek változik, egyre nagyobb, teljesebb lesz. Viszont Isten változatlan, mindig ugyanaz.

15.

Valtorta Mária: Őrangyalom mondja: „A Szentháromság rányomta pecsétjét és hasonlatosságát cselekedeteire.”

Érzés: Elég csak kitekinteni a teremtett világra, a természet világára, a növényvilágra, az állatvilágra, és az emberre is, hogy meglássuk benne a változatosságot, a végtelenséget. De ugyanúgy, a mi tevékenységeink, a dolgokhoz való hozzáállásunk, beszédünk bennünket, a lelkünket tükrözi vissza.

Jézus: Gondolj bele, hogy saját hasonlatosságunkra teremtettünk benneteket. Ha mi rányomjuk pecsétünket cselekedeteinkre, akkor ti teremtmények is rányomjátok. A ti tetteitek, gondolataitok, szavaitok megmutatják a többieknek egyéniségeteket.

16.

Mária Valtorta: Őrangyalom mondja: Az Angyalok is nagyon változatosak. Ha saját magukkal, szépségükkel dicsekednének, a gőg ütne fel a fejét közöttük, így Ők is mehetnének egyenesen a pokolba. Csak az számít közöttük, ki hogyan teljesítette az Isten, a Mennyei Atya akaratát.

A Szentírásban is az Úr Jézus azt mondta: „Az az eledelem, hogy a Mennyei Atya akaratát teljesítem.”

Érzés: Nekünk, embereknek ugyanígy kellene eljárnunk, a Mennyei Atya akaratát teljesítve.

Jézus: Isten mindenkit más feladattal bízott meg, amikor megteremtette. Minden ember azt tartsa fontosnak, hogy tőle telhetően a legjobban teljesítse a rábízott feladatot.

17.

Arról volt szó, hogy az Úr Szent Vére az Angyalok itala.

Jézus: Az Angyalok mély együttérzéssel nézték végig kínszenvedésemet a Földön. Ezért, úgy ajándékoztam meg Őket, hogy misztikusan itatom őket Szent Véremmel, mintegy lelki áldozásban. Hasonló ahhoz, mikor belétek szállok a fizikai jelenlétem nélkül lelki áldozásban.