Isten szemével

2017.06.05. 17:24

2017.06.04.

1.
Kép: A felhős égen egy háromszög, melynek alsó része rózsaszín, a felső része sárga, ahogy a lemenő nap megvilágítja azt.

 

Jézus: Gyermekeim, imádkozzatok az egységért, hogy egyek legyetek Velünk a Szentháromsággal, és egymással is, mert csak így lesztek boldogok, és csak így éritek el az üdvösséget.
2.
Hang: Készülj, készülök!
Jézus: Készítsd a lelkedet, tisztítsd meg egészen, gyakorolj sűrűn bűnbánatot, hogy teljes tisztaságban várd eljövetelemet.
3.

 

Szent Vér imák közben.
Kép: Arany fény.
Hang: Naponta ezt.

 

Jézus: Az arany fénnyel azt jeleztem neked, hogy a Szent Vér imák rendkívül értékesek, és ha nagyobb lépésekkel akarsz haladni az életszentség felé, minden nap imádkozd el.
4.

 

Kimerültség miatt nem tudtam imádkozni.

 

Kép: Egy hosszú sorban piros és fehér rózsák váltogatták egymást, az első rózsa a sorban piros volt
Jézus: Kislányom, ha fáradt vagy, hogy egyáltalán nem tudsz imádkozni, akkor csak nézz Engem, és Én téged nézlek, így beszélgessünk pihenésképpen. Azt a hosszú láncot a piros és fehér rózsákkal azért mutattam, hogy ha imádkozol, akár gondolatban, akár szavakkal, akár szóbeli imával, akár szívimával, imád folyamatos legyen, és imáidban az áldozat és a szeretet Irántam váltogassák egymást.
5.
Kat Kerr: A Menny felfedése: „Mint mindig, most is Isten jelenléte járt át mindent és mindenkit. Nekem ez szinte elviselhetetlen volt, valószínűleg azért, mert nem voltam állandó lakos.”
Más forrás: Isten jelenléte és kegyelme mindent és mindenkit beborít a Földön, de az ember nincs tudatában. Csak akkor tudatosul benne Isten védelme a földi életben, amikor elhagyja a földi életet, és már megváltoznak a dolgok körülötte.
Valtorta Mária: Az Őrangyalom mondja: „A Földön Isten lakik az emberben, a Mennyben az ember lelke lakik Istenben”.
Érzés: A Földön Isten bennünk is lakozik, és egyidőben körülöttünk is van, és ugyanez van a Mennyországban is.
Jézus: Isten a földi életben is, és a Mennyországban is bennetek és körülöttetek van egyszerre. Bennetek lakik, és ti pedig benne.
6.

 

Kép: Nagy szemek felettem, és nagyon néznek.

 

Jézus: Az Égiek, tehát a Szentháromság, az Angyalok és Szentek állandóan figyelemmel kísérnek itt a földön. Úgy viselkedj, hogy ők mindent látnak.
7.

 

Misén felemelik az Oltáriszentséget.

 

Kép: Az Oltáriszentség helyén egy nap, mely nagy fénnyel világít
Pap mondta egy misén prédikáció közben: Mindazok, kik nem követik az Úr Igéjét, és nem táplálkoznak az Úrral, sötétségben vannak.
Szent Pio atya gondolata: Az ember inkább elviseli a fizikai sötétséget, a napfény hiányát, mint Isten hiányát.
Szent II János Pál pápa: Az egész hetünk felkészülés kellene, hogy legyen a vasárnapi szentmisére és a szentáldozásra, mivel ez a pillanat a hetünk fénypontja.
Jézus: Én vagyok a ti világosságotok, Nélkülem elvész a lelketek.
8.

 

Hang: Isten országáért felelős vagy.

 

Jézus: Ti választottak nemcsak saját lelketekért vagytok felelősek Előttem, hanem mások lelkéért is. Ugyanis a lelkek, akiket példátokkal és tanításotokkal megmentetek, népesítik be Országomat.
9.

 

Kép: Leborulva vagyok az Oltáriszentség előtt.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről, mélyen éreztetve velem, hogy a tekintete keresztüllát rajtam.

 

Jézus: A leborulva imádkozás a külső tiszteletadás legmagasabb formája. Miközben így imádkozol, ott állok feletted, és fényemmel belehatolok lelkedbe, annak minden zegébe és zugába.
10.
Olvastam: Egy reklám vagy film forgatása közben a gyenge színészre rátelepszik a gonosz, és a gonosz a színészen keresztül terjeszti a gonoszságokat és erkölcstelenségeket.
Érzés: Egy reklám vagy film közönség elé terjesztése rengeteg embert meg tud fertőzni egyszerre, de ugyanakkor ugyanazokat az embereket nagyon nehéz a jó irányba vinni.
Érzés: Ha egy csoportban van egy olyan, aki gyenge a hitében, és aki az Isteni üzenetekben nem, vagy kevésbé hisz, a gonosz rossz sugallatokat ad neki, és ezzel képes fertőzni a környezetét.
Jézus: Vannak durva, erkölcsöt sértő reklámok, melyeket nem szabad szó nélkül hagyni nektek választottaknak, hanem fel kell hívni a figyelmet a romboló hatásukra. Ez a ti kötelességetek. Ha igaz üzeneteimben valaki nem hisz, és ezzel a kételkedéssel megfertőzi a többieket, szintén nem szabad hallgatni ilyenkor, hanem meg kell védenetek Engem, Aki küldi az üzeneteket.
11.
Olvastam: „Senki sem független a többiektől”.
Érzés: Senki nem mondhatja, hogy nincs köze a másikhoz. Egyesek, akik nem hisznek Istenben, azt gondolják, függetlenek, nincs közük a hit dolgaihoz, pedig őket ugyanúgy használja a gonosz eszközként, és hatnak a Keresztény hívőkre is.
Jézus: Az emberek szavaikkal és cselekedeteikkel erősen hatnak egymásra. A hitetlenek a többieket eltávolítják a hittől, vagyis Tőlem, viszont a mélyen hívő vallásos gyermekeim közelebb hozzák a környezetükben élőket Hozzám.
12.
Hang: Te a mi imáink hatására nősz
Érzés: Ahogy mi is másokért imádkozunk, úgy mások is imádkoznak értünk, úgy, mint más földön élő emberek, az Angyalok és Szentek, és Purgatóriumban szenvedő lelkek
Jézus: Mi Égiek, miközben figyelünk téged, imádkozunk érted az Atyához, és ez által tökéletesítjük lelkedet.
13.
Egy tanúságtételből: „Amikor imádni kezdtem az Urat, egyre jobban kezdett az Úr ragyogni, és fényt kibocsátani magából”.
Érzés: Nemcsak imádkozni fontos, hanem teljesíteni is Isten akaratát
Jézus: Ennek a gyermekemnek a lelke nagyon fejlett, és tisztában van azzal, hogy az ima és a cselekedet egyaránt fontos a szememben. Viszont öröm tölti el, ha a látomásban mutatom neki, hogy imája által növekszik mennyei dicsőségem.
14.
Hang: Tényleges méreteket öltesz szememben, kinagyítva látok mindent.
Kép: Szabadszemmel nézve egy miniatűr kép, de egy nagyító minden részletet megjelenít felnagyítva azt
Érzés: Ami picinek tűnik a Földön, az nagy a Mennyben. Minden apróság, amit teszünk, nagyon fontos
Jézus: Ha valakinek lelki tanácsot adsz, és ő fejlődik ettől, te kicsinynek látod a szerepedet, de Én, az Úr ezt a jótettet nagy dolognak érzékelem. Ti emberek hajlamosak vagytok arra, hogy bűneiteket bagatell, apró dolognak tartsátok, amit nem is érdemes megbánni. De Én ezeket komoly véteknek tartom a szeretet ellen, és míg meg nem gyónjátok, elraktározom magamban.
15.

 

Kép: Fehér rózsa.

Isten szemével

2017.04.24. 20:52

2017.04.23.

1.
Kép: Egy hegyen, fehér háttérben egy valaki várakozik, a fehér ruháját szél lobogtatja.
Jézus: Én állok ott a hegyen, a fehér hegyen, az életszentség legmagasabb pontján, és várom gyermekeimet, hogy legyőzve az akadályokat kapaszkodjanak fel Hozzám.

2.
Vianney Szent János jutott eszembe.
Kép: Hosszan tartó piros fény.
Jézus: A piros fény Vianney Szent János áldozatos életét jelképezte.

3.
Kép: Egy szív alakban idilli tájkép, patak, rét, a szív kontúrja zöld növénnyel, és szép virágokkal van tele.
Jézus: Az engesztelők szívében boldogan tartózkodom, sétálok, pihenek, mert különleges szépségekkel kényeztetnek Engem. Erényekkel, lemondásokkal, önmegtagadásokkal.

4.
Hang: Az angyalok szertartása ez veled.
Jézus: Mikor imádkozol, közben az Angyalok is együttműködnek veled. Amikor keresztet vetsz, Ők is keresztet vetnek. Amikor dicsőíted a Szentháromságot, Ők is dicsőítenek. A szándékaidat sugallataikkal segítik összegyűjteni. A rózsafüzért és egyéb imákat együtt mondják veled.

5.
Hang: Millió szem néz téged.
Jézus: Amikor azt gondolod, hogy senki sem lát, az egész Szentháromság figyelmes szemmel néz téged. Akkor is, ha jót teszel, akkor is, ha rosszat. De nemcsak Mi láthatunk, hanem a Menny lakói is, az Angyalok és Szentek, ezek közül az Őrangyalod egészen közelről. Még a tisztuló lelkek is engedélyt kapnak, hogy betekintést nyerjenek életedbe.

6.
Hang: Meghajlás… meghajlással köteles.
Jézus: Az Oltáriszentség előtt mindenki meghajlással köteles tiszteletet adni. De még jobban örülök, ha térdet is hajtanak előtte.

7.
Mary K. Baxter: Amit a Pokolról mindenkinek tudni kell című könyvéből: A Pokolnak ember alakja van, mint Krisztus testének. Van keze, lába, gyomra, szíve, és más része is.
A szívről:
- A gonosz erők, démonok, gonosz szellemek áramlanak ki belőle, ezek sok gonosz dolgot visznek végbe
- A legelviselhetetlenebb bűz árad a szívből.
- Koromsötétség honol a szívben.
- Kétségbeesett kiáltozás mindenfelé.
- A sátán trónja egy oltár előtt, amelyen a Halál könyve.
Mivel a gonosz Istent utánozza mindenben, így Isten szívéről a felsoroltak ellentéte igaz
Isten szíve:
- Isten ereje árad belőle.
- A legeslegfinomabb illat árad a szívből.
- A legeslegfenségesebb fény, világosság, ragyogás.
- A szereteten kívül a legnagyobb öröm és boldogság árad a szívből.
Érzés: Újra és újra az tárul elénk, hogy minden jó vagy rossz a szívből indul ki, így a mi szívünkből is, amelyből gondolat fejlődik ki, majd cselekedet, az erénnyé vagy bűnné, amely rátapad a lélekre. A bűn megfelelő megbánás és szentgyónás nélkül szinte rákeményedik a lélekre, majd ennek sokszoros gyakorlása után a lélek már annyira összeolvad e tulajdonságokkal, hogy szinte eggyé válik vele. Ezért érdemes folyton a jót gyakorolni, hogy eggyé válhassunk a jóval.
Jézus: Drága kislányom, jó a meglátásod a gonosz szíve és az Én Szentséges Szívem összehasonlításakor.

8.
Azon töprengtem, hogy most az a cél, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozattól.
Kép: Az Úr előtt kígyózó, tömött sorokban állnak az emberek. Az Úr rám nézett, és sugallta, hogy imádkozzam értük.
Jézus: A Földön minden pillanatban meghal valaki. Ezért nagyon sokan várakoznak külön ítéletre Előttem, az Örök Bíró előtt. Egyik választottamnak megígértem, hogy ha Irgalmasság órájában elmondjátok az Isteni Irgalmasság rózsafüzért a haldoklókért, akkor, míg tart az ima, egyetlen haldokló sem vész el.

Isten szemével

2017.04.18. 08:33

2017.04.17.

1.
Jézus sebeiről, arcáról, és vonásairól volt szó a torinói leplen.
Jézus: Ez a kép feltámadásom fenséges pillanatában keletkezett, mégpedig úgy, hogy e nagy esemény alatt benső fényességem akkora energiát termelt, hogy ráégette valódi képmásomat az anyagra. Azt akartam, hogy megmaradjon nektek az Én igazi Isteni arcom formája.

 

2.
Kép: Amikor bűnt követünk el, az Úr Jézust dobáljuk kövekkel, nyilakkal, és minden más eszközökkel. Amikor megbánjuk, meggyónjuk bűneinket, akkor abbahagyjuk Jézus dobálását, de a nyílt sebek ott vannak rajta, tátonganak, és véreznek. Az Úr sebei csak akkor gyógyulnak ténylegesen, amikor elégtételt adunk bármilyen formában.
Jézus: Jól látod gyermekem, hogy nem elég megbánni és meggyónni bűneiteket, hanem elégtételt kell adni érte. Ez az elégtétel lehet valami jócselekedet, lemondás, áldozathozatal, önmegtagadás, melyekkel gyógyítod sebemet, melyet okoztál Nekem.

 

3.
Amikor az ember ítéletet mond a másik ember felett.
Érzés: Ha mi ítélkezünk, kivesszük Isten kezéből az ítélet jogát, így minket is meg fognak ítélni, amikor eljön a mi időnk. Ha némán elviseljük „keresztre feszítettségünket”, csak akkor tudja Isten megvalósítani terveit rajtunk.
Jézus: Az ítélkezéssel kárt okoztok saját lelketeknek, mert titeket is meg fognak ítélni, ha elkövetkezik az órátok. Kárt okoztok felebarátotoknak is, akit megszóltok, mert romboljátok tekintélyét, belegázoltok becsületébe. Sokkal jobban teszitek, ha sérelmek miatt nem panaszkodtok, csak nekem sírjátok el bánatotokat, mert így Hozzám lesztek hasonlóak, aki némán tűrte a bántalmakat.

4.
A nagypénteki kereszthódolat alatt gondolatok a Húsvét ünnepéről, és Jézus áldozatáról:
- A kereszt, amin az Úr Jézus feláldoztatott, az az Oltár.
- Jézust szinte széttépték keresztre feszítéskor, az ízületek eltávolodtak egymástól, mivel elméretezték a lyukak távolságát a kereszten, ez hasonlít a kenyértörésre, amelyet szintén darabokra törnek.
- Az összes vére kihullott, mint a teljesen kifacsart, kipréselt szőlőé.
- Azért feláldozott bárány, mert teljesen ártatlan volt.
- Mint ahogy Mózes idejében felemelték a rézkígyót, hogy aki ránéz, gyógyulást nyerjen, így az Úr Jézust is felemelték, hogy akik ránéznek, gyógyulást kapjanak az Ő sebei és áldozata által.
- Mózes idejében a Húsvét kivonulást jelentett Egyiptomból, azaz szabadulást a rabságból, de Jézus áldozatával ugyanez a szabadulásunkat jelenti a gonosz karmaiból.
- Ábrahámot Isten felszólította, hogy áldozza fel a fiát, de ő egy kossal lett felcserélve, de Isten ténylegesen feláldozta Fiát.
- A fa: Ádám és Éva az alma elfogyasztásával, Istennel szembeni engedetlenséget tanúsítottak, míg Jézus a keresztfán a tökéletes engedelmességet.
Jézus: Drága kislányom, a kereszt nagypénteki felmagasztalásakor a Szentlélek Istentől kaptad a megrendítő hasonlatokat. Nyugodtan írd le az üzeneteim közé mindet, mert helytállóak. Sokan ennél a szertartásnál nem gondolnak semmire, csak esetleg arra, hogy életemet adtam értük a kereszten. Adj nekik ébresztő gondolatokat a szívükbe.

5.
Kimerültség érzése öntött el, az Úrtól kértem erőt, hogy méltóképpen meg tudjam ünnepelni a Húsvéti szent napokat.
Érzés: Az álmosság ellenére úgy éreztem, a testem minden porcikája fel lett töltve erővel.
Jézus: Ne félj gyermekem, a legnagyobb nehézségek között is veled vagyok, bátorítalak, erőt adok, felfrissítelek, úgy, mint annak idején Atyám tette Velem.

6.
Nagypénteki szertartáskor, amikor a lábmosás zajlott.
Kép: Az Úr az én lábamat mossa.
Kép: Az én kezemben kancsó, és a karomon egy törölköző.
Kép: Az Úr, töviskoronával a fején, kiszúrt szemmel.
Jézus: Az első képpel az alázat fontosságát tanítom nektek. Én, Ég és Föld Ura megalázom Magam, és megmosom a lábadat. A második kép arra ösztönöz benneteket, hogy kövessetek Engem, mert nem uralkodni születtetek a Földre, hanem szolgálni. A harmadik képpel együttérzésedet óhajtom növelni.

7.
Érzés: Epe íze a számban.
Jézus: Egy cseppet éreztettem veled abból a keserűségből, amit azon gyermekeim okoznak, akik semmibe veszik kínszenvedésemet és kínhalálomat.

 

8.
Olvastam: Amikor Jézus a kereszten függött, epéből és ecetből álló keverékkel átitatott szivacsot nyomtak a szájába. Így, a keveréket Jézus kénytelen volt lenyelni. Ez a maró folyadékkeverék úgy felmarta az ostorozás során már összezúzott belső szerveit, hogy víz került Jézus szívébe. Ez a víz tisztult meg a szívben Jézus Szent Szívének szeretetlángja által. Amikor átszúrták Jézus oldalát, a Szent Szívben összegyűlt Szent Vér és a szeretetláng által megtisztított Víz ömlött ki. E nélkül nem alakulhatott volna meg az Egyház.
Jézus: Az Én Egyházam Szent Vérem ontása nélkül nem születhetett meg. Ezzel a Vérrel váltottam meg és tisztítottam meg gyermekeimet, a Víz által az örök élet Vizét nyújtom nektek, ezzel itatlak benneteket. E nélkül nem lenne a csodálatos sok szellemi öröm, és nem tapasztalhatnátok a könnyek ajándékát. Van, aki már itt a Földön kortyolhat az Örök Élet Vizéből, melynek forrása az Én szent Szívem, de van, aki csak a Mennyben ízlelheti meg először.

9.
Arról volt szó, hogy valakivé válik az ember, ha megfelel azoknak a próbatételeknek, eseményeknek, amit Isten tervezett el vele, amit átél itt a Földön, mint pl: Jézus Krisztus Királlyá lett, Szűzanya az emberiség Anyjává.
Jézus: Minden emberrel más és más tervem van. Ezt csak úgy tudom beteljesíteni, hogy próbák elé állítom. Aki kiállja a próbát – legtöbbször a szenvedés próbáját – csak azzal érem el célomat. Aki gyenge, az lemarad a fejlődésben, elbukik a próbákban.

 

10.
Ezekiel 36,27: „Az Én lelkemet oltom belétek…”.
Egyes elgondolások szerint, miután szentáldozáshoz járulunk, Jézus csak addig van bennünk, míg a szentostya fel nem oldódik a gyomrunkban.
Jézus: Az Oltáriszentség azért óriási ajándék számotokra, mert nemcsak testem és Vérem költözik belétek, hanem Lelkem, és Istenségem is. A Lelkemmel együtt pedig a legszebb lelki tulajdonságaim. Ezek a szeretet, az irgalmasság, ezek a tulajdonságok fokozottan élnek bennetek. Már nem te akarsz, hanem Én, már nem te szeretsz, hanem Én.
11.
Kép: Bohócruhába öltözött egyének vannak az oltárnál, és misét tartanak.
Érzés: Az Úr kénytelen engedelmeskedni nekik, de nagy fájdalommal száll le az oltárra.
Kép: Az Úr szinte lemeztelenítve, szomorúan néz.
Érzés: Az Úr nagyon komolyan veszi a dolgokat, majd számon kéri tőlünk az ahhoz való hozzáállásunkat, amikor az ítélőszéke elé kerülünk.
Jézus: Az olyan szentmiséken, ahol felszentelt gyermekeimből hiányzik az átélés és áhítat, az imádat, mély szomorúság tölt el. Mégis elfogadom az átváltoztatásukat, leszállok közétek az oltárra, hogy Szent testemmel és Véremmel, Lelkemmel és Istenségemmel egyesülhessetek. Vigasztaljatok azzal ti hívek, hogy testetekkel és lelketekkel egyaránt hódoljatok Nekem, szeressetek Engem, és imádjatok a szentmisében.

12.
Kép: Mint a hóesés, prédikáció alatt a szentmisén.
Jézus: Mutattam neked, hogy a szentbeszéd alatt Égi kegyelmeim gazdagságát hullajtom rátok.
13.
Az ébrenlétről és az alvásról volt szó.
Jézus: Gyermekeim közül nagyon sokan becsukják szívüket-lelküket, alszanak, észre sem vesznek Engem, hogy ébresztgetem őket. Ők sajnálatra méltóak.

14.
Kép: Egy matrac a földön.
Jézus: Engesztelők, hozzátok szólok, ne a kényelmet keressétek, hanem hozzátok az áldozatokat, mert a lélek fejlődésének ez a harmadik útja. Aki az igazak útjára lép, először elhagyja a halálos bűnöket, majd a bocsánatos bűnöktől is menekül, végül elkezd áldozatokat hozni.

15.
Kép: Országunk határainál tömegek ülnek, és várakoznak.
Hang: Imádkozz, hogy ne jöjjenek.
Én: Kértem az Angyalokat, erősítsék meg határainkat, hogy meg tudjuk védeni Kereszténységünket és hitünket.
Kép: Fehér Angyalszárnyak.
Kép: Az Angyalok szorosan egymás mellé álltak az ország határvonalán.
Jézus: Gyermekeim, az imának hatalmas ereje van. Bízz bennem, Angyalaimmal segíteni fogok hazátoknak.

16.
A kézbe áldozásról volt szó.
Kép: Valaki térdelve áldozik, és a nyelvére fogadja az Oltáriszentséget.
Jézus: A II vatikáni zsinat reformokat hozott be, és Én türelmesen alkalmazkodom Egyházam változtatásaihoz. Mégis nagy fájdalom van a Szívemben, mikor kézben, és állva áldoznak gyermekeim. Imádkozzatok engesztelők, hogy újra bevezessék a hagyományos külső tiszteletet, a térdelve, és nyelven áldozást.

17.
Hang: A legszebb korszak ez.
Jézus: Új Ég és Új Föld születik, a Földre leszáll az Új Jeruzsálem, Egyházamra nézve a legszebb korszak ez.

18.
Olvastam: Jézus lelke nem viselte magán a sebeket, miután kiszállt a meghalt testből, csak a feltámadás után, amikor a lélek összeolvadt a feltámadt testtel.
Érzés: Mi is magunkon fogunk viselni csak ránk jellemző jegyeket a feltámadásunk után.
Jézus: Az Én feltámadt testem legfőbb ismertetőjele szent sebeim. Amikor ti is feltámadtok Mennyei dicsőségetekre, egyéniségeteket, karaktereteket, mint ismertető jegyet fogjátok viselni. Szépségetek azon múlik, hogyan éltétek le földi életeteket, hogy mennyire voltatok közel Istenhez, mennyire szerettétek Őt, és mennyi áldozatot hoztatok.

Isten szemével

2017.04.10. 18:02

2017.04.09.
1.
Hang: A hiúság törlesztésében fáradozz.
Jézus: A hiúságot a megaláztatásaid sorozatával tudod törleszteni. Arra kérlek, ezeket a lelki sebeket fogadd el engesztelésül a hiúságaidért.
2.
Kép: Az oltárnál a padlón szétfolyt vér van, a paténa is a földön.
Jézus: Eljön az idő, amikor kíméletlenül megszentségtelenítik az Én Szent átváltoztatott Véremet. Megtámadják a templomokat, szétdobálják a szentostyákat, és a padlót itatják Szent Véremmel. Ennek következtében a Szívem szerint való felszentelt szolgáim a maradék Oltáriszentségekkel rejtekbe vonulnak. Ekkor, már nem járhattok a templomba, mert az nem Isten háza többé, hanem az ellenségemé.
3.
Kép: Egy valaki kezében egy kétélű, csillámos kard a földnek nekiszegezve. Mintha csak egy jelre várakozna, mert egy kicsit jobbra-balra forgatja a kardot.
Jézus: Ez a szimbolikus alak arra hívja fel a figyelmeteket drága engesztelőim és követőim, hogy készüljetek fel a harcra. Ellenségem beveti erőit, lelketeket el akarja pusztítani. De ti, fegyvereteket, kétélű kardotokat, az imát, rózsafüzért, böjtöt, áldozatokat vessétek be.
4.
Kép: Egy angyal arca közelről, előbb oldalról, majd szemből.
Kép: Az angyal egy kelyhet tart a kezében.
Kép: Jézus arca.
Jézus: Szegény küzdő Egyházamnak Szent Véremet küldöm vigaszul és védelmül Szent Mihály keze által. Hamarosan Magam jövök, hogy a szorongattatásokból kiemeljelek benneteket, és elhozzam nektek a csodálatos Új Világot. A Mennyei Angyali karok vezére Szent Véremmel a gonosz ellen és kísértései ellen beborítja lelketeket, és így oltalmaz meg titeket ellenségem karmaitól.
5.
Kép: Két kis angyalszobor egy szekrény polcának legalján. Nagyon aranyos kinézetűek, fehér a ruhájuk, rózsaszín masni a hajukban, rózsaszín fény áradt belőlük.
Jézus: A Szenteket és Angyalokat ábrázoló szobrok a szívetekben életre kelnek, és örömmel, boldogsággal töltenek el akkor is, ha a Keresztényüldözéskor darabokra törik őket.
6.
Hang: Mint a nap… belenézni a tükörbe… gyümölcsöt hoz.
Kép: Egy nap.
Kép: Egy félbevágott piros tégely az asztalon, egy kéz mutatja határozottan, hogy nézzek bele a tégelybe.
Hang: Nem kell lázadoznia.
Hang: Hogy felmelegedjen a szívetek.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor a Szentlélek apró fényével mindegyiketek lelkét átvilágítja, és egy misztikus tükörben mindenkinek megmutatja lelke állapotát. Ez az esemény sok megtérést és bűnbánatot hoz. A piros tégely a rengeteg halott vérét jelképezi, akik nem élhetik át ezt a katarzist. Mindenki el kell, hogy fogadja Szentlelkem ítéletét, nem lázadozhat ellene. A rengeteg megtérés láttán gyermekeimnek felmelegszik a szíve. Megerősödik a hite és Istenszeretete.
7.
Hang: Hogyhogy? Az már nem érvényes ránk ott?
Kép: Egy fehér gyertya, melynek belsejéből lila színű viasz tör elő a felszínre.
Jézus: A fehér gyertya a földön élő tiszta életű, igaz gyermekeim lelkét jelképezi. A belőle kibuggyanó lila viasz a bűnbánatukat jelenti, mely újra és újra előtör belőlük. A tájékozatlan felebarátaid hangját fejezi ki a hang, amit hallottál, akik nem is tudják, hogy a tisztítóhelyen már nem tudnak imádkozni magukért, és bűnbánatukkal nem tudják enyhíteni szenvedésüket.
8.
Elgondolkodtam egyes szavak mélyebb jelentésén, úgy, mint: gyarló, bűnös ember.
Kép: Az Úr, töviskoronával a fején, könnyezik.
Hang: Gyertek Hozzám Atyám áldottai.
Kép: Egy élő szív.
Jézus: A gyarlóság kivétel nélkül minden ember sajátja. A gyengeséget, a hibákat jelenti. Ezzel nem okoztok fájdalmat nekem. Viszont a bűn a kísértésbe való beleegyezés. Következménye nemcsak az ember lelkében és társai lelkében jelentkezik, hanem Bennem mély fájdalmat okoz. A képen ezért viselek töviskoronát, és ezért sírok. A megbánt, meggyónt bűnöket elrejtem Atyám szeme elöl, de azokat, amelyek bűnbánat nélkül benne maradnak gyermekeim lelkében, meg fogják látni az utolsó napon. Kicsiny, bűnbánó gyermekeim, nektek fogom majd mondani, gyertek Hozzám Atyám áldottai. Jaj lesz a többinek. Az Én Szívem ma is él, dobog, lüktet értetek, ne bántsátok meg folyton bűneitekkel.
9.
Arról volt szó, hogy a gonosz sűríti a sötétséget.
Érzés: A gonosz világosság nélküli, így, ahová megy, maga után vonja a sötétséget. Ez a sötétség a beszédre is igaz. Ezért kell nagyon világosan, érthetően, és egyértelműen beszélni, ahogy az Úr is mondta, az „igen igen legyen, a nem pedig nem”, mert csak így tudjuk továbbadni a világosságot.
Kép: Egy valaki tömegnek beszél. Aki érti, amit mond, abban világosság gyúl, mint ahogy felkapcsolódik egy kis lámpa, aki nem érti a beszédet, abban megmarad a sötétség.
Jézus: Ti a Világosság Fiai vagytok, a világosságban érzitek jól magatokat. A gonosz a sötétséget szereti, és arra törekszik, hogy elhomályosítsa gondolataitokat és érzelmeiteket. Úgy van, ahogy gondolod, hogy ha egy szónok világosan és szépen fejezi ki magát, sokan megértik, és fény gyullad a lelkükben. Különösen, ha egy hitszónok szól. Ugyanakkor, mindig vannak olyanok, akik félreértik, vagy nem fogják fel szavait, esetleg nem is akarják megérteni, ezért belül sötétségben maradnak. Ez azért van, mert ellenségem uralja a szívüket.
10.
Érzés: Körbe vagyunk véve sok olyan dologgal, mely lefoglalja szemünket, érzékszerveinket, pl íz világunkat, amelyek csalogatnak, hogy azokat birtokoljuk. Mennyivel nehezebb így a tekintetünket az Ég, és az Úr felé emelni, kevesebb figyelmet fordítani a földi dolgokra és azokhoz való kötődésekre. Erős szabad akarat árán valósulhat ez meg.
Jézus: A világ tele van kísértésekkel, a reklámok, a filmek, a kirakatok teljesen lekötik érzékeiteket, torkosságra, paráznaságra, pazarlásra és még más egyéb bűnökre csábítanak, de az Engem szerető gyermekeim nem törődnek a világi dolgokkal, szemüket Reám függesztik, lelküket tisztán tartják, nem engedik beszennyezni. Szabad akaratukat bölcsen használják föl.

 

 

Isten szemével

2017.04.02. 11:16

2017.04.02.
1.
Hang: Mindig azt kérdezzed, hogy…
Jézus: Mindig azt kérdezzed, hogy megfelel-e akaratomnak, amit tenni akarsz.
2.
Hang: Felemelni benneteket.
Kép: Egy valaki térdel, az Úr felemeli őt magához.
Kép: Egy kígyó kúszik előre egy erdőben.
Jézus: Forrón szeretett engesztelő gyermekeim, választottjaim, követőim, ne aggódjatok, mindentől megóvlak benneteket, mert ha közeledik hozzátok ellenségem, a sátán, magasba emellek benneteket. Nem tud ártani nektek.
3.
Hang: A hitvédelemben fontos ez.
Jézus: A hitvédelemben nagyon fontos a Szentírás ismerete, a bátorság, és a mély Istenszeretet. Jelszavatok legyen: „Sosem szabad megtagadni Istent”.
4.
Hang: Tartalékolni.
Jézus: Közeledik a Figyelmeztetés, amikor egy időre nem lesz áram-, gáz-, vízszolgáltatás, zárva lesznek az üzletek, másutt pedig kifosztva, ezért gondoskodnotok kell élelemről, meleg ruháról, gyertyáról, vízről. Később, amikor fel akarják vétetni veletek a sátán pecsétjét, hasonlóan tartalékolnotok kell. Ugyanis, ha ellenálltok, nem lesz vizetek, nem szolgáltatják a gázt, az áramot, és a boltokban nem szolgálnak ki titeket. De ne féljetek, veletek leszek kicsinyeim, és élelmeteket, vizeteket megsokszorosítom.
5.
Hang: 15 Napcsoda.
Jézus: A nagy események bevezetőjeként jeleket mutatok az égen, 15 Napcsoda fogja az emberek figyelmét felkelteni. Járjatok égre emelt szemmel, ne pedig lefüggesztett fejjel.
6.
Hang: Veszedelemben.
Kép: Ahol imádkoznak, ott elhárulnak a veszélyek.
Jézus: Gyermekeim, miért nem imádkoztok többet, hiszen az ima, különösen a közösségben végzett ima elhárítja a veszedelmeket.
7.
Kép: Fókuszpontból vagy forrásból gyönyörű, csillámos fény folyik, mint a folyó, benne levelek, rózsaszirmok.
Jézus: Szentséges Szívem tárházából kegyelmemet és irgalmamat árasztom rátok. A rózsaszirmok végtelen szeretetem jelképei. A csillámos fény Isteni dicsőségem jelképe, amely magába zárja és beburkolja ezeket a szép ajándékaimat.
8.
Hang: Isten szájával élni.
Jézus: Nektek engesztelőknek, bárhová is mentek, Isten Igéjét kell hirdetni, mindig az Igazságról szólni.
9.
Mary K. Baxter: Amit a Pokolról mindenkinek tudni kell: „A gonoszok próbáltak megérinteni bennünket, de Jézus ereje visszatartotta őket.”
Érzés: Mivel a szeretet erőt is jelent, így a gonoszok nem tudnak hozzánk érni, csak amikor elgyengülünk a szeretetben. Mi Jézusból táplálkozunk, Jézusból merítünk erőt.
Jézus: A gonosz lelkeknek nagy a hatalma. Sokkal nagyobb, mint nektek, embereknek. De Én, az Isten, sokkal hatalmasabb vagyok náluk, és bármilyen helyzetben meg tudlak védeni benneteket tőlük.
10.
Az utakról volt szó, jobbra vagy balra.
Hang: Akkor nem ismered meg a ….
Kép: Kék fény
Jézus: Ha magadra hagyatkozol, saját értelmedre és szívedre, akkor nem tudod eldönteni, hogy melyik utat válaszd, a jobbra, vagy a balra vezetőt, a jó, vagy a rossz utat. Ezért hívj Engem, Én jövök, megmutatom neked a helyes utat.
11.
Az ajándékozásról, és annak öröméről volt szó.
Kép: Egy rózsaszín gyertya, benne egy gyönyörű szép fehér virág.
Jézus: A rózsaszín gyertya az ajándékozás örömét fejezi ki. Gyermekeim, azt szoktátok mondani: „adni jobb, mint kapni”, tehát boldoggá tesz téged, ha adhatsz. A fehér virág azt jelenti, hogy tiszta szívvel kell mindig adni, minden mellékgondolat, és ellenszolgáltatásra várás nélkül.
12.
A védőszentekről volt szó.
Jézus: Gyermekem, nem ti választjátok a védőszentjeiteket, hanem ők titeket.
13.
Kép: Jézus keresztje előtt egy leborult alak.
Jézus: Látomásban, a keresztem előtt, engesztelőknek típusát mutattam be neked, aki arcra borulva, a Nekem leginkább tetsző formában imádott Engem. Nagyon szeretem, ha ti engesztelők így imádkoztok.
14.
Hang: Be is tudna költözni…
Kép: Egy lefelé hajló virág.
Jézus: A lefelé hajló virág az Én engesztelőimet jelenti, akik imádattal tekintenek Rám. Sokukba be tudna költözni az alázat erénye, de büszkék a hitükre, a vallásgyakorlataikra, sok imájukra, és gondolatban megvetik azokat, akik nem elég vallásosak. Szeretném, ha beengednék szívükbe az alázatot, az egyik legszebb erényt.
15.
Hang: Jobban megnézni… a Biblia totál egyforma vele.
Kép: Egy nyitott könyv.
Ennek az átnézéséről volt szó.
Jézus: Felhívom Egyházam figyelmét, hogy jobban meg kell vizsgálni a magán kinyilatkoztatásokat, és nem elvetni szűrés nélkül, mert amelyik egyezik a Szentírással, azokban a szavak az Égből erednek.

Isten szemével

2017.03.27. 18:00

2017.03.26.
1.
Kép: Egy hegy, melynek hegyes csúcsát hó borítja. Mintha tudnám, hogy ez egy vulkán, amely most még nyugalomban van, de hamarosan ki fog törni.
Hang: A hegy az Egyházat jelenti, mely kiemelkedni látszik a világból. Most még nyugalomban van, de bármikor bekövetkezhet az Egyházszakadás. Megindul a szétválasztódás pap és pap között, hívek és hívek között.  Ez robbanásszerű lesz.
2.
Kép: Egy hóvirág
Kép: Egy áttetsző hóvirág, melynek virágát egy kéz tartja felfelé.
Jézus: A hóvirág az ember lelkét ábrázolja, amikor nyomasztják a gondok, bajok. A másik kép azt szimbolizálja, hogy az, aki Felénk fordul, vigasztalást kap tőlünk. Felemeljük a lelkét, és bizakodással töltjük el.
3.
Hang: Írtam ezeket.
Kép: Padlón ültem sok játék között, volt ott labda, és más is. Egy fiatal férfi állt felém fordulva papírral a kezében.
Jézus: Eddigi egész életedet lejegyeztem életed könyvében, még a kicsi gyermekkorodat is.
4.
Hang: Nem hiányoztatok.
Kép: Egy teremben egy étellel megrakott hosszú asztal, mintha svédasztalos teríték lett volna. Az asztalfőn állt egy kövér szakács fehér szakácsköpenyben, fehér szakácssapkával a fején. Az asztal körül vendégek álltak.
Jézus: Minden szentmisémre meg szoktam hívni gyermekeimet, és ti engesztelőim sosem hiányoztatok asztalomnál.
5.
Hang: Annyit várakoznak még.
Kép: Arany fény.
Kép: Irgalmas Jézus kép.
Jézus: Fájó szívvel gondolok arra, hogy az Én szegény tisztuló gyermekeim milyen sokat várakozhatnak még a purgatóriumban. Ha letelik az idejük, irgalmam várja őket a ragyogó fényben.
6.
Hang: Szeretett
Hang: Roskadó vállaidon ez.
Kép: Egy nagy, ezüstös színű hópehely.
Jézus: Az Én szeretett gyermekeim roskadó vállaikon viszik a terheket, amelyeket Én adtam, de az Én terhem könnyű, mint a hópehely.
7.
Kép: Fehér hópehely
Kép: Egy neonsárgás színű hópehely, melyben egy emberi alak van
Jézus: A neonsárgás fényű hópelyhek az Én választottjaim, akik hitükkel, szeretetükkel, és jó példájukkal világítanak környezetüknek.
8.
Kép: Három darab gyertya, mely hetes számot mutat, azaz: 777.
Kép: Egy hetes szám: 7.
Jézus: A Szentháromság a hét szentséget, mint rendkívüli nagy segítséget ajándékozza nektek, és szinte beleégeti lelketekbe. Ez által tud könnyebben és gyorsabban fejlődni lelketek.
9.
Hang: Kettőnk együttes munkája adja meg ezt.
Hang: Valamit elindítottam benned.
Érzés: Az Úr egy kezdőlökést ad valamire az életben, majd ha mi azt elfogadjuk szabad akaratunk által, beteljesítjük azt. Nekünk kell dolgozni azon, az Úr támogat, segít kegyelmekkel, de nem Ő teszi meg helyettünk a kellő lépéseket.
Jézus: Ha valami tervem van veled, hogy tégy meg valamit Nekem, akkor elültetem először benned a kezdő gondolatot. A folytatást rád bízom, de nem hagylak magadra. Segítelek, irányítalak, ellenőrizlek. Végső soron a beteljesedés kettőnk közös eredménye.
10.
Hang: Utolsó Földi mérföldkövét.
Jézus: Sok ember, mikor eléri utolsó Földi mérföldkövét, elkezd gondolkodni eltelt életén.
11.
Hang: Nagycsütörtökhöz méltó esemény ez.
Kép: Piros csillámos fény.
Jézus: Ami most történik a Földön, a sok katasztrófa, halálesetek, járványok, terrorizmus, migráció, az Egyházon belüli villongások, arra engednek következtetni, hogy Egyházam keresztútja előtt áll, Nagycsütörtök előszenvedéseit éli.
12.
Hang: Egyszer tovább végezzük, egyszer meg tovább viseljük.
Jézus: Már mondtam, hogy mindig együtt dolgozunk. Ha nehéz a terhed, a feladatod, segítek neked, hogy töretlenül tovább végezd. Amikor pedig elviselhetetlennek tűnik, már áldozatokat is követel, akkor megkönnyítem terhedet, hogy tovább tud viselni.
13.
Hang: Nem szabad fölmenni a hegyre.
Jézus: Ez a hang a gonosztól jött, aki nem akarja, hogy egyre följebb juss az életszentség felé.
14.
Hang: A fától nem látod az erdőt.
Jézus: Néha előfordul, hogy valakinek a hibája annyira eléd tárul, hogy nem látod meg mögötte az erényeit.
15.
Hang: Elegendő… úgy sem éled túl.
Kép: Egy villa, a nyele sokszorosan görbült.
Jézus: Ha az eszköz használhatatlan, a kitűzött célt nem lehet elérni vele.
16.
Hang: Haldokló pillanaton… Sok haldokló utastársad van.
Jézus: Gyermekeim haldokló pillanatain sok múlik. Bárhogy éltek, az alatt még megmenthetik magukat.
17.
Hang: Nagyon tisztába lenni azzal, hogy.
Hang: Felfújt effektus.
Jézus: Véleménynyilvánítás előtt nagyon tisztában kell lenni azzal, hogy mi is történt valójában, mert ellenkező esetben eltorzított, felfújt esetté válhat bármi, ami történt.
18.
Hang: Itt lassan a… égig érnek majd.
Kép: Egy nő babakocsit tologat, majd egyszer csak elengedi, előrelöki a babakocsit, ő pedig hátra marad.
Jézus: Itt lassan a bűnök Égig érnek majd. Ugyanis a szülők magukra hagyják gyermekeiket, nem Nekem nevelik őket, hanem a sátánnak szolgáltatják ki. Elengedik őket már kicsi korukban, és a vesztükbe rohannak.

 

Isten szemével

2017.03.20. 09:34

2017.03.19.
1.
Mások kisegítéséről volt szó.
Kép: Kamillavirág ültetvény.
Jézus: A kamillavirág sok mindenre jó, mindenféle bajban segít. Fontos, hogy lelkedben végeláthatatlan sok segíteni akarás legyen. Ne fáradj bele.

2.
Kép: Fehér hótakaró vastagon beborít mindent.
Jézus: Most, a nagyböjt idején gyakran bánjátok meg bűneiteket, mert a bűnbánat minden vétséget eltakar a szemem elől.
3.
Hang: A nézőpontod megváltoztatására törekedj.
Hang: A körülményekhez alkalmazkodnod kell.
Hang: Szent Vérem által nősz.
Jézus: Ne törődj azzal, hogy háttérbe szorítanak, ne zavarjon, hogy nem ismernek el. Bárhová kerülsz az életben, a körülmények úgy fognak alakulni, hogy egyesek becsülnek, és sokra tartanak, mások irigykednek rád, és a hátad mögött megszólnak. Alkalmazkodj ezekhez a körülményekhez, gondolj Rám, mikor köztetek jártam, Én is így voltam. Leráztam Magamról a negatív megjegyzéseket, és végeztem a munkámat. Szent Vérem, melyet a szentáldozáskor magadhoz veszel, növelni fogja benned az alázatot.
4.
Kép: Egy akadály előtt állok, egy tenyéren vagyok, az visz előre.
Jézus: Ne félj, nem vagy egyedül, a tenyeremen hordozlak, és Velem minden akadályt le tudsz győzni.
5.
Többször találkoztam az „átistenülés” szóval.
Érzés: A Földön szívjuk magunkba az Isteni tulajdonságokat a gyakorlásuk által, mint pl: szeretet, béke, türelem, stb. Amennyire itt a Földön teljesedünk ki bennük, annyit viszünk át magunkkal a túlvilágra.
Jézus: Amikor majd a Mennybe kerültök, Mennyei Atyám átad nektek az Ő Isteni lényegéből, mindenkinek más és más mennyiségben. De nem mindent ad át, tehát, az átistenülés korántsem jelenti azt, hogy Istenek lesztek. Nagyon jól érzed, hogy már itt a Földön is a tökéletesedés során egyre több erény, Isteni tulajdonság fejlődik ki bennetek.
6.
Hang + Kép: Nefelejcs
Jézus: A nefelejcs, mint virág arra emlékeztet titeket engesztelőim, hogy szinte a nap minden percében jussak eszetekbe, ne felejtkezzetek el Rólam, még akkor sem, amikor nagyon elfoglaltak vagytok. Ilyenkor elég Nekem egy szeretetteljes fohász, és lángra gyullad tőle a Szentséges Szívem.
7.
Hang: Ha lehet, érezd otthon magad.
Kép: Gyerekjátékok között vagyok.
Jézus: Érezd magad mindig kicsinek és gyöngének. A hatalmas Istenednek gyermeke vagy.
8.
Hang: Egyétek… ima…
Kép: Asztalnál ülünk, az Úr az asztal mellett áll, és mondja ezeket.
Hang: Nem kell felidézni ezt.
Jézus: Minden szentmisén asztalomhoz várlak benneteket. Az élet kenyerét kínálom nektek. Sajnos, nem mindenki járul asztalomhoz bűntelenül. Én mélyen a szívekbe látok. Imádkozzatok, hogy bűneiteket Szent Véremmel letöröljem. A jelentéktelen, apró bűneiteket nem kell felidézni, mert azokat szentáldozás alatt lemosom a Szentostyában lévő Szent Véremmel. Tehát, ha szíveteket nem nyomja komoly, súlyos bűn, bátran járuljatok asztalomhoz.

 

PRÓFÉCIÁK MAGYARORSZÁGTÓL

2017.03.15. 07:00

 

 

 


 


A Szentlélek üzenete magyar népünknek.

"Örüljön a szívetek és ujjongjatok, mert elérkezett az idő, hogy tiszta gyolcsruhába öltözzön nemzetetek és letaszítsák a trónról a félrevezetőt. Ne félj te kicsiny nyáj, elérkezett megváltástok napja, mint felékesített menyasszonyt foglak titeket bemutatni a Vőlegénynek, aki oly rég óta vár már rátok. Örüljetek, újra mondom, örüljetek! Szeretetem csodát művel a szívekben,leoldom rólatok a bűnök köpenyét, és mint felékesített menyasszonyt viszlek benneteket Uratok és Megváltótok örömére. Újra mondom, ne félj te kicsiny nyáj, örüljetek, végtelenül örüljetek! Elérkezett a nagy nap, már itt van a küszöbön, mikor ajtót nyittok és befogadjátok, aki oly régóta kopogtat. Ne félj hát, csak dicsőíts, mert elérkezőben az Úr nagy napja, már itt is van. Nyissátok meg szíveteket és érezni fogjátok, hogy igaz minden szó, ami ajkamról elhangzik, mert én vagyok a Szent, akit küldtek, a Lélek, aki elárasztja nemzeteteket, és az szétválik, mint konkoly és a búza. Itt az idő kedveseim, dicsőítsetek hát, dicsőítsetek, újra mondom, dicsőítsetek!"
Ez a prófécia egy hódmezővásárhelyi római katolikus testvértől jött: "Az Úr Jézus kéri, hogy ezt az üzenetét minél gyorsabban terjesszük, mert közel van az Ő áthaladásának napja."

2015. 10.10.

Kedveseim, elérkezett az engesztelésnek a leghatékonyabb ideje. Minden erőtökkel és teljes szívetekből kell imádkoznotok, hogy mindaz, amit az Úr eltervezett Magyarország lelki felemelkedéséről, az most megvalósulhasson! Óriási a felelőssége minden engesztelőnek, mert kezében égő mécsest kell tartania. Ezért szítsátok fel a lángot, és derekatok legyen felövezve, mert az események rendkívül gyorsan bekövetkeznek. Csak az imádság által fogjátok tudni felvértezni magatokat. Ne hagyjátok, hogy megtévesszenek titeket a világban és az egyházban bekövetkező változások! Imádkozzatok nagyon a magyar egyház lelki feltámadásáért, hogy országotokat ne tudja a sátán megtéveszteni és félrevezetni. Bízzatok Jézusban és erősen kapaszkodjatok a Szűzanyába is, mert nem hagyják, hogy a nyáj elvesszen, hanem hogy újjáépüljön a düledező egyház.

Anna Terézia

 

Ünnepi kegyelmek.

Égi kegyelmek zápora

2015. 08. 15. Szombat.

Az Irgalmasság órájában Jézus ezeket mondta:

„Mindazok, akik naponta 15:00-16:00 óra között imádkozzák az általam kért rózsafüzéreket, jutalmuk nem marad el, mert Én a kegyelmeket megsokasítom és szétosztom a magyar nemzet minden területén. Ez az óra most már nemcsak irgalmasságom órája, hanem az engesztelők órája is. Ez az óra tartja egységben engesztelő gyermekeimet, ugyanis Szentlelkem titokzatos módon a lelketeket összeköti. Engesztelésetek mögött látom a magyarok jövőjének virágzó korszakát. Angyalaim imáitokat és áldozataitokat felhasználják arra, hogy a Földre leszálljon minél előbb a Mennyei Jeruzsálem. Ugye tudjátok, gyermekeim, hogy ha a magyar nép megtér, akkor Én országotokat magasra fogom emelni. Küldetéseteket maga Atyám határozta meg itt a Földön, amely nem más, mint az engesztelés és az emberiség megmentése.”

Láttam Szűz Máriát, ahogyan kiemeli kebléből Szeplőtelen Szent Szívét és hozzá hasonlóan Jézus is kiemelte Szentséges Szívét, majd úgy helyezték egymáshoz a két Szent Szívet, hogy az eggyé olvadt. A két Szív fölött megjelent a Mennyei Atya, aki áldását adta rá és ebből az áldásból a Naphoz hasonló fénysugarak áradtak a Két Szent Szívre és még több fénysugár áradt ki Magyarországra. A fényben megpillantottam az engesztelő kápolnát és Jézust hallottam, aki így szólt: „Az engesztelő kápolna akkor fog megépülni, amikor a magyar egyház igent mond a szeretetlángra és az irgalmasság üzenetére. Amikor ez megtörténik attól a perctől kezdve Én, a Fiú felemelem nemzeteteket és megújítom életeteket. Áldásom által a magyar nép örökkön-örökké élni fog.

A Mennyei Atya maga elé hívatta Szent Mihályt és így szólt hozzá: „Azt akarom, hogy te légy a magyar nép kísérője. A kezedbe helyezem pálcámat, hogy a magyaroknak megmutasd a tökéletes egységet legszentebb leányommal. Ahogyan Izrael nagy prófétái mellé állítottam angyalokat, úgy most tégedet Magyarországhoz állítalak. Azt kívánom tőled, hogy te légy az összefogója Magyarország angyalainak, hogy velük együtt vezesd el a magyarokat az Új Paradicsomba. E mellett odaadom neked Szent Fiam fényes övét, hogy azzal körülvedd Magyarország határait. Ez védelmet fog nyújtani a bevándorlókkal szemben, akiket azért küldenek országotokba, hogy lázadást robbantsanak ki ellenetek. Készítsd fel a magyar nemzetet a jó harcra, beleértve a kormányt is!” Szent Mihály így válaszolt: „Szűz Mária országa olyan közel áll szívemhez, hogy örök hazámként tekintek rá, úgy miként a Mennyországra. Védelmem biztosítéka lesz annak, hogy a magyar nép mindig Isten felé haladjon.”

A Mennyei Atya átölelte Orbán Viktort és azt mondta neki: „Fiam, azt akarom, hogy tetteidet mindig Szentlelkem vezérelje. Amíg kiállsz hazád keresztény értékeiért és megteszel mindent, hogy Magyarország kiemelkedjen Európa országai között ebben a tekintetben, Én kezemet nem veszem le rólad (életed biztonságban lesz) és utadat egyenessé teszem. Tégy meg minden óvintézkedést, hogy a bevándorlást feltartóztasd! Így országotok haladékot kap a háború kirobbanása előtt arra, hogy időben felkészülhessen.”

Szűzanya: „Nemzetetek dicsőségben fog fényeskedni Isten Szent Színe előtt, mert Szeplőtelen Szívem diadalához nélkülözhetetlen a magyar nép részvétele.”

2015. 08. 20. Csütörtök.

A Mennyei Atya előtt térdelt Szent István király és így szólt: „Atyám, Te sok kegyelmet ajándékoztál Magyarországnak, és tudom, hogy milyen csodálatos terved van a magyarokkal. Az engesztelés fellendült a közösségekben, ám a gonosz nem maradt tétlen. Vannak, akik csalódást okoznak Neked, de Te irgalmas tekinteted nem fordítod el tőlük, így én is remélek abban, hogy egykor tisztán fognak látni. Az engesztelők, szövetségkötéseikkel, jóságos Arcodat magukra irányították, mert kedvedet találtad bennük. Ma a Te kegyelmed által a magyar egyház az én napomat ünnepli. Ezen ünnep alkalmával megengeded nekem, hogy Szent Színed előtt Szűz Máriával együtt, aki szívemnek a legkedvesebb, közbenjárjak a magyar nemzetért. Így azt kérem Atyám, hogy a magyar nép felismerje a Te Akaratodat és Krisztus keresztjébe kapaszkodva állja meg a helyét ellenségeivel szemben. Én megtapasztaltam a harcok során a szenvedést, a halált és a nyomorúságot, de a Te kezed által arattam győzelmeimet.  Most a magyaroknak üldözésben lesz részük és sokan fognak külföldre menekülni, mielőtt a háború kitör. Védelmed Szent Mihály arkangyal által a küzdelemben meg fogja erősíteni a magyarokat. Hiszem Atyám, hogy Krisztus követői mindig fenn fognak maradni a Földön.

A Mennyei Atya lehajolt Szent István királyhoz és azt mondta: „Fiam, látom királyi szíved mennyire közel áll a magyar néphez annak ellenére, hogy látod, milyen sokan hátat fordítanak Nekem. Fel akarom ébreszteni a magyarok szívét, hogy lássák a Szűzanyát és hallják különleges hívását. A Világ Győzedelmes Királynője és az ő országa már kezdettől fogva megformálódott Atyai Szívemben, ahol szeretetem örökkön örökké él. Leányom Szeplőtelen Szent Szíve és az ő közbenjárása oly annyira megindítja Szívemet, hogy miatta sokszor változtatok döntéseimen és másképpen alakítom a világban zajló eseményeket. Szent Fiam legyőzte a halált, ezért hamarosan legszentebb leányomnak is győzedelmeskednie kell az ősi kígyó felett, aki számtalan lelket tart a bűn rabszolgaságában.”

Láttam, hogy a Mennyei Atya előhozatta az angyalokkal Szűz Mária győzelmi koronáját (a magyar Szent Koronát) és jobb kezével felemelte, miközben így szólt a Mennyország minden lakójához:Most áldásom háromszorosan is rászáll szeretett leányom győzelmi koronájára, hogy a magyar nép Szűz Mária szívén keresztül előmozdítsa a Szentháromság tiszteletét és imádását az egész világban. Azt akarom, hogy a magyarok számára az Oltáriszentség legyen az egyetlen védőbástya. Jöjjetek Hozzám, magyar szentek! Hozzatok magatokkal fáklyákat, hogy szeretetem tüzével nyújtsam meg azokat! Menjetek, és látogassatok meg minden gyermekemet, akik szívük ajtaját megnyitják előttetek! Gyújtsátok lángra szívüket, hogy igaz hittel fordítsák tekintetüket Szent Fiamra és helyezzék karjaiba önmagukat, akin keresztül Én szemlélem őket. Szeretetem tüze minden gyermekemet másképpen fogja megérinteni, befogadóképességüknek és  nyitottságuknak megfelelően.”

Láttam a szenteket, ahogyan végigjárták az országot és mindenhová betértek, ahova a Szentlélek vezette őket. Végül láttam a Szűzanyát, ahogyan bement a parlamentbe. Először a Szent Koronához ment, és azt szemlélte, hogy mennyi magyar ember szíve lobog ott (akik megtették a felajánlást) és mély szeretetében áldását adta ezekre az emberekre és családjaikra. Aztán tovább ment, és mindenhova betért az épületben, hogy Krisztus világosságával elűzzön onnan minden bukott angyalt, akik hátráltatni akarják országunk felemelkedését azáltal, hogy védelmét tönkreteszik. Majd láttam, hogy a Szűzanya átöleli Orbán Viktort és azt mondta neki: „Fiam, Isten mindig a szívedet nézi. Látja, hogy hazád iránti szereteted vezérli szavaidat és tetteidet. Én veled vagyok, és imádságommal támogatlak téged, hogy lépteidet semmi ne zavarja meg. Légy erős, és ha nehézségek lesznek Magyarországon, akkor tekints Fiamra, és Ő megnyugtatja szívedet, hogy bölcsen tudj cselekedni és a magyar népet megtartsd az ősi hitben, amely a kereszténységben rejlik. Boldog leszel, ha mindig helyet adsz nekem a szívedben! Áldásom adom rád és a családodra.”

Mária Magdolna.

Az engesztelő kápolna ügye

Szent Anna-rét

 

2015.08.08.

Jézus: „Gyermekeim, engesztelő kápolnátok ügye Atyám Szent Színe előtt van. Ő látja mi mindent tesztek azért, hogy Édesanyám kérésének eleget tegyetek. Bizony mondom nektek, hogy minden imádság és szentmise, amelyet a Szent Anna-réten elvégeztek, nem vész kárba. Egy olyan kegyelmi özönt indítottatok el vele, amely hamarosan még több magyar ember szívét meg fogja érinteni. Immár elindultatok a beteljesülés felé! Mert ti elővételeztétek azt, ami iránt mindig is vágyódtam. Nincs kápolnátok, mégsem jelent ez számotokra akadályt abban, hogy ott legyetek és engeszteljetek. Ti vagytok az a maroknyi csapat, akiken keresztül Édesanyám kinyilvánítja Üdvözítő akaratomat. Megváltó tervemben ugyanis az engesztelés, mint hivatás páratlan helyet foglal el Szentséges Szívemben. Ne korholjátok Egyházamat, hiszen az Egyház Én vagyok! Tehát, aki felszentelt szolgáimról csak egy rossz szót is mond, az átkot von magára.Hallom az engesztelő magyarok könyörgéseit, de mellette látom, hogyan ítélkeznek papjaim felett, akik nemcsak a kápolnát utasítják el, hanem a szeretetlángot is. Akik ezt teszik, áldás helyett átkot szórnak a nemzetre.  (Kommentár: Ezek kemény szavaknak hangzanak, de valójában az ember minden szava és tette vagy áldást, vagy átkot közvetít. Vigyáznunk kell tehát, hogy amit egyik kezünkkel felépítünk, azt a másikkal le ne romboljuk!) Még nem álltok készen arra, hogy kápolnátok megépüljön! Még nem tudtátok úgy átadni kezembe sorsotokat, ahogyan azt Én elvárom tőletek. Édesanyám győzelme azután érkezik el, miután az Antikrisztus felfedte kilétét a világnak. Tisztában vagytok az eseményekkel, amelyek arra intenek titeket, hogy felkészüljetek. Most már ne halogassátok a konkrét felkészülést, mert váratlanul fognak rátok zúdulni az események. Kitartásotok akkor termi meg méltó gyümölcsét, ha engedelmesek és hűek maradtok Akaratomhoz. Kápolnátok fel fog épülni, amint eljön annak alkalmas ideje.”

Mária Magdolna

 

Kegyelmek a kápolnáért küzdőkre való tekintettel

Égi kegyelmek zápora

2015. 05. 02, Szombat.

 

Mennyei Atya szent trónján ült, Magyarországra nézett és így szólt Szent Fiához: „Fiam, a magyar nép mindig közel lesz Atyai Szívemhez. Mert a magyar engesztelők egyszerű életükkel és az életszentségre való törekvésükkel kiemelkednek minden nemzetből, amelyeket szüntelenül szemlélek a világban. Úgy döntöttem, hogy a mai napon megajándékozom őket, hiszen látom, hogy most már sokadik alkalommal összegyűlnek a Szent Anna réten és egységben harcolnak az engesztelő kápolna fölépítéséért. Ez a nép még nem tudja, hogy a kitartásuk eredménye milyen nagy gyümölcsöket fog hozni szeretett hazájuknak.”

A Mennyei Atya levette koronáját és így folytatta: „Legszentebb leányom által ez az ország meg fogja dicsőíteni Szent Nevemet. Leveszem a koronámat, mert azt akarom, hogy a magyar engesztelők merjenek közeledni Hozzám. Én irgalmat akarok, és nem igazságosságot! Sok magyar ember fog meghalni az elkövetkezendő időkben, és lesznek köztük olyan lelkek, akik elfoglalhatják helyüket jobbomon, és onnan fogják szemlélni nemzetük állapotát és dicsőséges jövőjét. A magyarok nagy kegyelmet kaptak Tőlem, és azt kérem, hogy legyenek ezért a kegyelmekért szüntelenül hálásak. Azt akarom, hogy jobban megismerjenek Engem, és amikor elesnek, úgy emeljék fel tekintetüket bűnbánatukban az égre, hogy tudják, Én nem vetem meg őket gyarlóságaik miatt, hanem szeretetemmel megerősítést küldök számukra. Ám vigyázzanak, mert rengetegen beleesnek a vakmerő bizalom bűnébe! Én mindent megbocsátok nekik Általad és Szent Lelkem által, aki átvizsgálja lelküket és kiengeszteli őket Velem. A Szentlelkem ellen elkövetett bűnök, a megátalkodottságban való megmaradás, oly súlyosak az Én szememben, hogy nincs rájuk megbocsátás. Ne feledkezzenek meg az istenfélelem erényéről, amely alázatban tartja őket és megadja nekik a kegyelmet, hogy ne essenek bele a gőg bűnébe! Nincs nagyobb fájdalma Atyai Szívemnek, mint amikor egy gőgtől áradó lélek ad számot életéről az ítéletkor. Az ilyen lelkek mindig emlékeztetnek Engem Lucifer bűnére. Nagyon szeretem a magyar népet! Azt kívánom, hogy szavaimat úgy fogadják szívükbe, mint szeretetem intéseit.”

Jézus és a Szűzanya Szent Anna-réten a dombon lévő kereszthez mentek, és elültettek a kereszt tövében egy fehér liliomot és egy piros rózsát. Jézus így szólt Édesanyjához: „Édesanyám, hozz Elém minél több engesztelő lelket, akiken keresztül megenyhíthetem Atyám szívét az emberiség bűneivel szemben. Bár isteni irgalmasságomat Lengyelországban nyilatkoztattam ki, mégis Magyarországról fog kiindulni általad a megújulás gyümölcse, és dicsőségemben e nemzeten keresztül fogom kibékíteni egymással a világ minden népét. A béke része lesz Szeplőtelen Szíved győzelmének. Édesanyám, te vagy az Én társmegváltó segítségem. Mindazok, akik a te oltalmad alatt vannak, különleges módon részesednek a Fiú szeretetében. Hozzád hasonlóan tetszésemet akarom lelni bennük. Amikor a különítélet során egy bűnbánó magyar ember szemébe nézek, akkor Téged látlak bennük, és irgalmas szívem megesik rajtuk. Ugyanezt a kegyelmet akarom adni minden más nemzethez tartozó gyermekemnek. Irgalmam forrása elegendő minden ember számára. Édesanyám, meríts irgalmas szeretetemből, ajándékozd meg vele magyar gyermekeidet, hogy az életükben irgalmasak legyenek és mentsék Nekem a lelkeket.”

A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője levette piros palástját és beterítette vele az egész Szent Anna rétet, közben azt mondta: „Mindazokat az embereket, akik lábukkal érintik ezt a szent magyar földet és imádkoznak a Világ Győzelmes Királynőjéhez, Én palástommal betakarom, és elrejtem őket Édesanyai Szívemben, ahol irgalomra találnak és megmenekülnek Isten Szent Haragjától.”

Mária Magdolna.


Magyarország szerepe Isten terveiben

Magyarország engesztelő hivatása

2012. 07. 22, Vasárnap.

A Golgota hegyén Jézus nagyon szenvedett a kereszten. Sokszor feljajdult fájdalmában. A pápa a kereszt előtt térdelt és sírva figyelte Jézus minden kínszenvedését. Segíteni akart Jézuson, de ő maga is gyenge volt. Ekkor Jézus így szólt hozzá: „Fiam, ahogyan a bűn egyre jobban növekszik a földön, úgy szenvedéseim is egyre nagyobbak lesznek. Veled együtt hordozom az Egyház keresztjét, mert egyedül képtelen lennél végigvinni keresztedet. Nézz fiam, Szent Szívemre! Látod a sok sebet? A legnagyobb fájdalmakat felszentelt gyermekeim okozzák Nekem. Lelkükben hatalmas kárt tesznek, melyet csak bűnbánattal és őszinte szentgyónással tehetnek jóvá. Hol találok olyan embereket, akik készek engesztelni értük?” A Szűzanya is jelen volt, aki így szólt: „Fiam, tekints rá országomra!” Jézus letekintett országunkra és azt mondta: „Ez az ország a bűn mocsarában van. De látok olyan embereket, akik törekednek kimászni ebből a mocsárból és másokat is kisegítenek belőle. Ezek a jócselekedetek nagyon kedvesek előttem.” Majd így folytatta: „Azt üzenem engesztelő gyermekeimnek, hogy most elsősorban felszentelt fiaimértengeszteljenek. A családjukat ne féltsék. Én gondoskodni fogok róluk.” Láttam a Sátánt, aki kezét minden papra rá akarta tenni. A Szűzanya könnyes tekintettel mondta nekünk: „Gyermekeim, csak a szeretet képes megmenteni a papokat, különben elvesznek. Hozzatok áldozatokat értük! Helyezzétek őket Édesanyai Szeplőtelen Szent Szívembe!” A Sátán hallotta a Szűzanya szavait, ezért gyűlöletében hangosan azt kiáltotta: „Elpusztítani nem tudom, de tönkre tudom tenni ezt az országot!”  Jézus a következőt mondta országunkról: „Magyarország az Én szememben olyan hely, ahol a seregem nagy része tartózkodik. Édesanyám készít fel titeket az egész emberiségre váró harcra. Ebben a harcban nyilvánvaló lesz számotokra, hogy kik lesznek a ti ellenségeitek.”Ehhez a sereghez sokan csatlakoztak, akik messziről jöttek. Jézus: „A világ többi területén élő hűséges gyermekeim is csatlakoznak hozzátok, mert a szeretet és egység erőt ad nektek a harcra, mely egyre közelebb van.” Ezután Róma fölött megjelent Jézus Szentséges Szent Szíve, Magyarország felett pedig a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szíve. Ez a két Szent Szív elválaszthatatlan volt egymástól. Mindkét Szent Szíven jelen volt a szeret lángja. Ez a láng olyan volt, mint egy fényes híd, mely összeköt minket a Mennyei Atyával.

2012. 07. 25, Szerda

Egy szeráf angyal lélekben egy olyan helyre vitt, ahol a Szentháromság tartózkodott. Isten engedte, hogy a Sátán is jelen legyen. A Mennyei Atya odament a Földhöz. Tekintetében nagy szomorúságot láttam. Majd megengedte, hogy lássam, mi történik a Földdel. A Föld alatt a pokol volt. Ahogyan az emberek milliói vétkeztek, úgy egyre jobban megnyíltak a pokol kapui. Mi magunk törjük fel a pecséteket azáltal, hogy vétkezünk. Így szabad utat adunk a gonosz lelkek sokaságának, hogy köztünk legyenek. Ekkor a Mennyei Atya így szólt: „Nagy fájdalommal figyelem az emberiség sorsát. A bűn folyamatosan terjed, mely nemcsak a környezetet mérgezi meg, hanem teremtményeim lelkét is. Ezt nem nézhetem tovább! Cselekedni fogok! Teremtményeim ellent mondanak törvényeimnek és nem veszik figyelembe figyelmeztetéseimet. Azért adok oly sok üzenetet a világnak, hogy felismerjék az igazságot. Az igazság pedig Én vagyok. Hamarosan a világra helyezem igazságos kezemet!” Erre Jézus így szólt: „Atyám, tudom, kevés az idő. Az irgalmasság ideje rövid időn belül lejár és a kapuk bezárulnak.” Mennyei Atya: „Így van Szent Fiam. Miután Szentlelkem beteljesíti a próféciákat, az embereknek be kell majd látniuk, hogy Én valóban létezem. Mindazok, akik ellenem fordulnak, egyenesen a vesztükbe rohannak. Mert szabad akaratuk az, ami oda vezeti őket. Ez a személyes találkozás döntő fordulat lesz az emberiség sorsában.” A Szentlélek is bekapcsolódott a párbeszédbe és így szólt: „Atyám, eljövetelem sokakat meg fog menteni, és sokakat fog elragadni a halál.” Mennyei Atya: „Igen. De az engesztelések még megváltoztathatják a körülményeket. Ezeket az engeszteléseket látni kívánom, melyeket Natália nővér leányom által kinyilatkoztattam.” Sátán gyűlölettel azt mondta: „A bűn markában tartom Magyarországot! Ez az ország sohasem fog felemelkedni Hozzád! Gondoskodni fogok arról, hogy az engesztelések ne bontakozhassanak ki!” Mennyei Atya így felelt: „Hallgass Sátán! Te csak annyit tehetsz, amennyit Én megengedek neked. Ezt az országot meg akarom menteni.” A szentek és angyalok sokasága megjelent a Szentháromság körül. Atyánk így szólt: „Jöjj, elém legszentebb leányom.” A Szűzanya úgy jelent meg, mint a Világ Győzedelmes Királynője. Letérdelt a Mennyei Atya előtt, aki így szólt hozzá: „Szeretett leányom! Azt akarom, hogy az egész világ elismerjen téged, mint a Világ Győzedelmes Királynőjét. Te vagy a biztos menedék az emberiség számára. Oltalmat nyújtasz mindazoknak, akik hozzád menekülnek. Szent kívánságom az, hogy teremtményeim a te példádon keresztül győzedelmeskedjenek a Sátán felett.” A Szűzanya így válaszolt: „Atyám, én bízom szavaidban és abban is, hogy terved meg fog valósulni. Védelmezni akarom országomat, mint egy édesanya gyermekét.” Miután a Szűzanya kimondta ezeket a szavakat, megjelent Magyarország fölött, kitárta kezeit és szomorúan így szólt: „Ó, drága magyar népem! Mikor fogadtok el engem? Az ellenség össze akarja tiporni nemzeteteket. A veszteteket akarja. Várok a helyemre, amelyet Szent Fiam jelölt ki e magyar földön! Csak úgy menthetlek meg titeket, ha megépül az engesztelő kápolna. Akkor ismét eljövök, hogy meglátogassam népemet. Az ígért kegyelmek el vannak készítve, melyek az országnak rendkívüli segítséget nyújtanak.” A Szűzanya így szólt a magyar papokhoz„Gyermekeim, ismerjétek fel végre, hogy édesanyai védelmem nélkül elvesztek! Az Úr akarata szent. Számos bizonyíték igazolja Natália nővér által adott üzeneteink hitelességét. Nyissátok ki szíveteket, és halljátok meg hívó szavaimat! Ez az ország arra teremtetett, hogy engesztelő ország legyen. Országotok a többi nemzettel összehasonlítva igen kicsiny. De Atyám felemeli a kicsinyeket és a szeretetben naggyá teszi! Szent tervében áll, hogy ez ország engesztelései által mentse meg a világot.”

Ezután a Mennyei Atya kezében tartotta az engesztelő kápolnát. Ebben a kápolnában egy trónt láttam. Erre a trónra ültette Máriát, mint a Világ Győzedelmes Királynőjét, mert kezdettől fogva Őt találta méltónak arra, hogy ezt az országot irányítsa. Mindazok, akik belépnek a kápolnába és meglátogatják a Szűzanyát, megkapják a megtérés kegyelmét. A Szűzanya vezetésével pedig a bűnbánat és az engesztelés útján fognak haladni.

Natália nővér így szólt az engesztelőkhöz: „Országotok a Szűzanya vezetése alatt nagy védelemben lesz. A végső ütközetben Királynőtök oldalán fogtok győzedelmeskedni a Sátán felett, melyről tudomása lesz az egész világnak.”

 

2012. 07. 26, Csütörtök

Natália nővér: „Drága magyar testvéreim! Mióta a Szentháromság és a Szűzanya közelében vagyok, megértettem, hogy Magyarországnak milyen fontos szerepe van Isten tervében. A Szűzanya úgy tekint erre az országra, mint az ő egyetlen örökségére. Ha Szent István király nem ajánlotta volna fel a Szűzanyának országotokat, már rég elvesztetek volna. Ó, ha tudnátok, milyen nagy szeretettel tekint rátok a Szűzanya! Sajnos, a történelem során végig kellett járnotok a keresztutat, és meg kellett tapasztalnotok azt a szenvedést, melyet Krisztus vállalt értetek. De Édesanyátok egy pillanatra sem hagyott magatokra titeket. Végig mellettetek volt, ahogyan Szent Fia mellett is. Szüntelenül imádkozott és közbenjárt értetek. A Szűzanyának köszönhetitek, hogy ez a kicsi ország még mindig fennmaradt a világban, amit oly sokan meg akartak szerezni. A Sátán tisztában van azzal, hogy ez az ország okozza majd az ő vereségét. Ezért akarja megakadályozni az engesztelő kápolna megépítését. Mert ha ez az ország meghajolna a Szűzanya, mint a Világ Győzedelmes Királynője előtt, akkor egy olyan világméretű engesztelő mozgalom indulna ki Magyarországról, mely az egész világon elterjedne. Isten szent akarata, hogy Mária engesztelő országa legyetek! Az engeszteléssel nagyon sok léleknek kiesdethetitek Isten irgalmát. Imádkozzatok azért a szándékért, hogy elegendő számú engesztelő lélek legyen! Eljön az idő, amikor a magyar nép az engesztelések által nem fog többé vétkezni, tiszta és erkölcsös életet fog élni, nem fog káromkodni, és tisztelettel ejti ki majd Szűz Mária nevét. De ez csak az engesztelő kápolna létre jötte után fog megvalósulni. Ó, magyar testvéreim, országotok a Szűzanya kezében van. Engedjétek, hogy Királynőtök elfoglalhassa méltó helyét köztetek. Az ő kormányzásával szebb jövő áll majd előttetek. Akkor tanúi lesztek Királynőtök győzelmének, mely a Sátán bukását jelenti. E győzelem után olyan világban fogtok élni, melyről mindig is álmodoztatok. Az Új Paradicsomban teljes lesz boldogságotok. Belépésetek feltétele: az állandó bűnbánat gyakorlása, a szentségek vétele, az engesztelés, és ami a legfontosabb, hogy a magyar nép elismerje végre a Szűzanyát, mint a Világ Győzedelmes Királynőjét. Imádkozom értetek, hogy ez az ország be tudja teljesíteni azt a küldetést, melyet Isten rá bízott.” Újból láttam az engesztelő kápolnát, közelében ott állt az engesztelő szerzetesek kolostora. Egy hatalmas bazilika is épült ott. A bazilika előtt megjelent a Világ Győzedelmes Királynője, aki így szólt az emberekhez: „Jöjjetek kicsinyeim! Engeszteljétek Velem együtt szenvedő Atyátokat, akit oly sok súlyos bűnnel megbántottak!” Az engesztelő közösségek is itt gyűltek össze. Itt egy igazi zarándokhely fog létre jönni. Ide minden bűnös ember meghívást kap. Az emberek között voltak olyanok, akik szomorúan mentek a kápolnához. Ruhájuk sok fekete folttal volt tele. De amikor kiléptek a kápolnából, nagy boldogságot láttam arcukon és ruhájuk oly tiszta volt, mint a hó. Ez az engesztelés gyümölcse lesz.

Szűzanya: „Gyermekeim, ebben a kápolnában sok csoda fog történni, mivel személyesen fogtok velem találkozni. Sokan fognak látni engem, de nem mindenki. Viszont, jelenlétemet mindnyájan meg fogjátok tapasztalni érezhető módon. Mindez sok ember testi-lelki gyógyulására fog válni.”

Mennyei Atya: „Azt akarom, hogy az engesztelő kápolna olyan hely legyen, ahol az emberek nemcsak Velem engesztelődnek ki, hanem egymással is. A világ engesztelő központja Magyarország. Fontosnak tartom, hogy a kiengesztelődés itt is megvalósuljon és elterjedjen az egész világon. Gyűljetek össze a Nevemben gyermekeim, és engeszteljetek az emberiség bűneiért! Akkor meg fog térni az egész emberiség.”

Egy virágos kertben jártam, ahol Égi Édesanyánk is jelen volt. A Szűzanya figyelte a virágokat, melyek között rózsák is voltak. Más virágokon a bimbók is látszottak. Ekkor a Szűzanya így szólt: „Gyermekeim, a rózsák az engesztelőket jelképezik. Bízom abban, hogy még nagyon sok rózsa fog kinyílni. Mindig gondoskodni fogok rólatok, és nem engedem, hogy elhervadjatok. Attól tudtok növekedni a legjobban, hogy rám bízzátok magatokat.” Amikor Magyarország és az Egyház elfogadja a Szűzanyát, mint a Világ Győzedelmes Királynőjét, akkor láttam a feltámadt Jézust megjelenni országunk fölött. Szent Sebeiből ragyogott a fény, mely fények országunkra sugároztak. E kegyelmek hatására a magyarok sokasága a jó útra lépett. A Szűzanya vezetésével pedig belépést nyertünk az Új Paradicsomba.

Szentáldozáskor így kérdeztem Jézust: „Uram, valóban minden meg fog valósulni, amit ma megmutattál?” Ő azt felelte: „Igen, mégpedig a ti imáitok hatására.”

 

A bátorság rózsafüzére

Rózsafüzérek

 

Magyarország térképét láttam, melynek közepén a Szűzanya térdelt és imádkozott. Jézus odament szent édesanyjához egy hatalmas fénykarddal a kezében. Ezt a kardot Jézus Magyarország középpontjába helyezte. E kardra piros betűkkel ez volt ráírva: Istenhez hűséges, engesztelő harcosok fegyvere. A kard fénye belepte egész Magyarországot, melynek határait azok az angyalok őrizték, akik felvették a harcot az égben a bukott angyalok ellen. Az angyalok egymás kezét fogták, tekintetüket az égre emelték, ahol jelen volt a Mennyei Atya, aki fehér, ragyogó ruhát viselt és fején arany koronát. A Mennyei Atya levette az arany koronát és nagy szomorúsággal így szólt a magyarokhoz: Drága magyar népem! Meddig várjak még a ti megtérésetekre? Túl sok lehetőséget kínálok fel nektek, hogy időben helyrehozhassátok lelketek állapotát. Aki a bűnös életet választja, az nem méltó az én országomra. Nem szolgálhattok két úrnak egyszerre! Döntsetek, de jól gondoljátok meg, kit választotok, mert utána már késő lesz! Hamarosan elküldöm Szentlelkemet a világra. Mindenkinek kivétel nélkül megmutatom kereszten függő Szentfiamat, azokat a sebeit, melyeket a sok bűn elkövetésével okoztatok neki. Bizony, bizony mondom nektek, éljetek halálra készen! Kevés az idő! Óvjátok lelketek tisztaságát, járuljatok szentségekhez, de ami a legfontosabb, hogy mentsétek a lelkeket addig, míg van rá időtök. Megáldalak titeket a jó felkészülés lelkületével, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.”

Ezután láttam Szent Mihály arkangyalt, Szent István királlyal. Szent István így szólt a magyar engesztelőkhöz: „Drága engesztelő harcosok! Nagy küzdelem vár rátok, mely sok mindenben megnyilvánul majd. Fel kell vennetek a harcot a sátánnal! Ne engedjétek a gonosznak, hogy győzedelmeskedjen felettetek! Sose féljetek, csak bízzatok Isten szeretetében és irgalmában! Imádkozzatok a magyar egyházért, mert bizony, oda is befészkelte magát az ellenség! Gyakoroljátok a bűnbánatot, és legyetek irgalmasak, mert akkor Isten is irgalmazni fog nektek! Segítsetek egymásnak! Ne engedjétek, hogy a bűn felemésszen titeket! Mint királyotok, mélyen szívemen viselem sorsotokat. Készüljetek! Veletek vagyok, és a magyar szentekkel együtt imádkozom értetek.” Utána Szent Mihály odament az engesztelők vezetőjéhez, és így szól hozzá: „A legnagyobb feladatot bízták rád az égiek. Készítsd fel az embereket a harcra! Mondd meg nekik, hogy csakis szeretetegységgel tudjátok kivédeni a sátán támadásait!” Szent Mihály a fényes kardot az engesztelők vezetőjének adta, és azt mondta: „Segíteni fogok a harcban. Most pedig menj, és üzend meg harcostársaidnak, hogy fegyverkezzenek fel, és álljanak készen az idők végének legfontosabb küzdelmeire!” A Szűzanya megáldotta az engesztelők vezetőjét.

Ezután a Szentlélek Istent láttam, aki kezében egy gyönyörű rózsafüzért tartott, és így szólt hozzánk: „Gyermekeim, a Mennyei Atya áldásával, egy újabb fegyvert adunk a kezetekbe, mégpedig a bátorság rózsafüzérét. Szükségetek van a bátorság erényére, mert életetek folyamán még sok harcban, és üldöztetésben lesz részetek.”

Bátorság rózsafüzére.

Keresztre: Hiszekegy

Nagy szemekre: Drága Szentlélek Istenünk, esedezve kérünk, add meg kegyelmed által a bátorság erényét! Segíts nekünk, hogy kitartó lélekkel tudjunk küzdeni legfőbb ellenségünk, a sátán ellen!

Kis szemekre: Szent Mihály arkangyal, légy a mi segítségünk, és tanítsd meg nekünk a szeretet és bátorság általi kitartó küzdelmet!

Befejezés: Drága Édesanyánk, tudjuk, hogy imáiddal, nagy szeretettel segítesz minket a nehéz küzdelemben. Bízunk édesanyai szeretetedben és abban, hogy segítséged által győzedelmeskedni fogunk a sátán felett.

Ígéretek:

Szentlélek: Ezen rózsafüzér által megadom hűséges gyermekeimnek azokat a kegyelmeket, melyek nemcsak megnövelik lelkükben a bátorság erényét, hanem erőt is adnak nekik ahhoz, hogy az üldöztetés során kitartóan ki tudják állni a kegyetlen kínszenvedéseket, megaláztatásokat, mindazt, amit az ellenség ellenük fog cselekedni. Emellett, megadom nekik végtelen nagy szeretetemben hitük bátor megvallásának kegyelmét.

Szent Mihály arkangyal: Megtanítom nektek, hogyan kell teljesen az Úrra hagyatkozni, és hogyan kell szembenézni félelmetekkel, melyet az ellenség ad a szívetekbe, hogy bátortalanná tegyen titeket, és gyáva módon feladjátok a küzdelmet.

Szentáldozás alatt, mikor magamhoz vettem az Úrjézus szent testét, Jézus szólt hozzám: Gyermekem, szeretetemmel megerősítelek, bátor harcossá teszlek, hogy félelem nélkül tudj szembenézni a sátánnal. Ne feledd, mindent szeretettel kell véghezvinni, mert csakis ez által tudsz győzedelmeskedni.

Szentáldozás után Szent Mihály arkangyal harci ruhába öltöztetett fel. Pajzsot, kardot, sisakot és egy szép rózsafüzért is adott nekem. Szent Mihály: A rózsafüzér, az egyik legfontosabb fegyver, mely nagy segítséget nyújt neked a nehéz küzdelemben.

 

 

 

MAGYARORSZÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK 1.

(Elektronikusan közzétéve az Engesztelők Lapján: http://engesztelok.hu/) Az Istentől származó próféciák általában figyelmeztetések, bátorítások. A bennük szereplő, jövőre vonatkozó ígéretek általában feltételesek, legtöbbször imádsághoz, életünk megváltoztatásához, a megtéréshez kötöttek. Az itt következő próféciák is ilyenek, és pap által átvizsgáltak. Akiken keresztül kaptuk ezeket, azoktól Isten egyelőre rejtettséget kíván. De prófétai nevet adott mindkettőjüknek. Egyiküket Mária Magdolnának hívja, ő egy középiskolás diák, másikuk, Veronika Márta, egy fiatal családanya. A szeretetláng 2011.03. Szűzanya bevezetett bennünket egy fehér lángoszlopba. Szűzanya: Ez a láng lesz gyermekeim, a ti életetek forrása! Tartsátok életben ezt a tüzet, melyből sok láng kerül át más és más gyermekekre. Jézus: szívünk együtt dobbanjon szeretetben, szenvedésben. A Szűzanya és az angyalokból álló hadsereg áll Magyarország fölött az egyik oldalon, a másik oldalon a gonosz egy hatalmas hadsereggel. Készülnek a harcra. A sátán a fekete kezét rátette Magyarország térképére, de a Szűzanya lábával rátaposott a kezére és azt mondta: nem engedem, hogy a gonosz rátegye kezét országomra. Ez az ország a Szűzanya védelme alatt áll.

(Mária Magdolna)

Mennyei Atya a magyarságnak 2011.03.

Mennyei Atya: "Drága magyar gyermekeim! Ne kételkedjetek abban, hogy a Szűz Mária országa vagytok-e, vagy sem. Mert miután Szent István felajánlotta országotokat, azóta Égi Édesanyátok országa lettetek. Sok kegyelemmel árasztalak el benneteket nagy szeretetemben, hogy általa kitarthassatok az Irántam való hűségben és szeretetben. Legyetek gyermeki lelkületűek! Mert az ilyen lelkek kerülnek be egyenesen a Mennyek Országába. Bízzátok Égi Édesanyátokra lelketeket, aki megtanítja nektek, hogyan kell azon az úton haladni, melyet kijelöltem számotokra. Imádkozzatok azért, hogy egymással egységben legyetek! Mert az egység által egyek lesztek Velünk, Égiekkel, így a Szűzanya vezetésével győzelmet arathattok ellenségetek, a sátán felett, akinek nagy célja, hogy szétválasszon titeket. Sajnos még sok bűnös ember él ebben az országban. Ezért a ti feladatotok, engesztelő gyermekeim, hogy imádkozzatok testvéreitek megtéréséért. Égi Édesanyátok sokszor jár értetek közben Szent Színem előtt. Legyetek hálásak iránta, mert ha Ő nem imádkozna értetek, akkor elvesznétek! Legyetek kitartóak! Mert csakis a kitartó országok maradhatnak fenn a világon, akik minden hitüket és reményüket Belénk, Égiekbe vetik! Mutassatok példát más testvéreitek számára egységetek és szeretetetek által!" Ezután a Mennyei Atya a Szentlélekre mutatott, aki fényes emberi alakban jött el közénk, majd így folytatta: „Gyermekeim, Szentlelkem eljövetelekor mindannyian meg fogtok térni! Így hatalmas kegyelmem által, újból visszatérítem országotokat a Szűzanyához, aki nagy örömmel karjaiba vesz és elvezet benneteket az új világba, ahol nincs többé bűn, csak szeretet.” Utána mindannyian (több millió ember) egy fényes rózsafüzért alkottunk, melynek középpontjában a Szűzanya állt, fölötte pedig ott volt az Úr Jézus a kereszten. A Szűzanya előtt egy atya volt, a magyarországi engesztelők vezetője. Térden állva imádkozott Égi Édesanyánkhoz, aki imáját meghallgatva közbenjárt Szentfiánál. Az Úrjézus meghallgatván édesanyja kérését, nagy fájdalmaiban feltekintett az égre és a Mennyei Atyához imádkozott. A Mennyei Atya, hatalmas emberi alakban Szentfia keresztje felett állt és megáldotta országunkat, hogy mindvégig megmaradhassunk az Égiek kegyelmében és az irántuk való hűségben és egységben az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Utána felemelte előttem az Úrjézus Szent Testét, melyen ezt a feliratot láttam. „Engesztelő Magyarország.” (Mária Magdolna)

Natália nővér üzenete a magyar engesztelőknek 2011.06.07:

Drága magyar testvéreim! Jézussal együtt nagy szeretettel figyeljük országotok sorsát. Imádkozzatok állhatatosan, hogy az Úr megóvjon titeket minden nagyobb természetfeletti katasztrófától! Közel van Megváltótok második eljövetele. De előtte eljön a Szentlélek, aki megtisztítja lelketeket, és felkészít titeket mindarra, amit Isten prófétái által megjövendölt. Testvéreim, használjatok ki minden lehetőséget, amíg csak van rá időtök! Óvakodjatok a bűntől, végezzetek szentgyónást, járuljatok a szentségekhez tiszta lélekkel. Ezek a ti utolsó mentőövetek. A sátán egyre több lelket tart karmai között. Mentsétek ki onnan testvéreiteket! Ti is boldogok lennétek, ha hallanátok, hogy értetek imádkoznak. Kérjétek a Szűzanyát, hogy védelmezzen édesanyai szeretetével a gonosz minden támadásától és kísértésétől! A gonosz nem véletlenül akarja megszerezni a ti lelketeket is, mert higgyétek el, számára nagy ellenfelet jelentetek, mivel imáitok által milliónyi lelket raboltok el tőle, akik örökké hálásak nektek, hogy kiszabadítottátok őket a gonosz hatalmából. A Szűzanya, mint Győzedelmes Királynőtök édesanyai szeretetében egész országotokat betakarta kék palástjával. Így a sátán nem tudja nemzeteteket kiirtani a föld színéről. Testvéreim boldogok lehettek, mert nagy a ti közbenjárótok. Befejezésül elmondom nektek, hogy Jézus szent terve, hogy hazátokat kiemelje jelenlegi rossz állapotból, és a világ engesztelő központjává tegye, melynek hatalmas kegyelmét maga a Szűzanya esdette ki számotokra. Isten áldása legyen rajtatok, magyar testvéreim! (Mária Magdolna)

Pünkösdi látomások 2011. 06.12.

A Szentek Magyarország határain. Szűzanya: A magyar szenteket Nagy Magyarország határvonalaira állítom. Mögöttük, nekik háttal állnak a többi szentek, és ők a Földet ölelik körbe. Én, szerető Édesanyátok, Magyarország közepén helyezkedem el. A négy égtájra, védelmetekre szerető Fiam szentjeit helyezem: északra Szent István királyt, délre Boldog II. János Pál fiamat, Keletre Szent Györgyöt helyezem és őrző angyalaimat, nyugatra Szent Mihályt állítom az angyalok sokaságával. Felettem a Szentháromság helyezkedik el. A Szentlélek szorosan fölöttem van. Mennyei Atyámhoz könyörgök, és kérem segítségét elesett gyermekeim megmentésében. Arra kérem, egyesítse Szeretetlángom tüzét a Szentlélek tüzével.

Így könyörgöm: „Mennyei Atyám, könnyeimmel kérlek, mentsd meg eleső magyar gyermekeimet! Mentsd meg őket a pusztulástól, az ellenség karmaiból! Kérlek, légy irgalmas és könyörületes szegény eleső gyermek

Isten szemével

2017.03.05. 12:52

2017.03.05.
1.
A lelki békéről volt szó.
Hang: Fontos.
Érzés: Azért fontos, mert ha fel vagyunk zaklatva, nemcsak hogy nem látunk tisztán, hanem kifejezetten rossz döntéseket tudunk hozni.
Jézus: Drága kislányom, rendkívül fontosnak tartom, hogy vigyázzatok lelketek békéjére, mert ha háborog a lelketek, nem tudtok imádkozni, eltávolodtok Tőlem, elborítanak a nyugtalanító gondolatok. Arról nem is beszélve, ellenségem táptalaja a feldúlt ember lelke. Sokkal könnyebben támadható. Haragot, gyűlöletet, ellenszenvet kelt benne. Ha béke van a szívetekben, megtelik irántam és felebarátaitok iránt szeretettel és együttérzéssel.

2.
A rendszeres ima fontosságáról volt szó.
Hang: Kitisztítja ezt benned.
Jézus: Az ima nemcsak azért fontos, hogy rendszeressé váljék és ezzel állandó kapcsolatban legyetek velem, hanem azért is, hogy a helytelen, negatív gondolatokat, érzéseket eltávolítsam belőletek, és csak a magasztos, tiszta dolgok töltsenek be titeket.

3.
Érzés: Nagyon nehéz feltétlen szeretetet gyakorolni olyan ember iránt, akiben ott bujkál az ellenség.
Hang: Hit és bizalom nélkül mit sem ér az egész.
Jézus: Csak az tud itt a Földön válogatás nélküli, feltétel nélküli szeretetet adni, aki Belőlem, a Szeretetből táplálkozik. A hitetlen ember is tud szeretni, de csak azt, aki szimpatikus, kedves, és jó hozzá. De ti, engesztelők, az Én választottjaim, Engem utánozva legyőzitek a kellemetlen benyomásokat, és szeretettel szóltok olyanokhoz is, akik nehezebb emberek.

4.
Előfordul, hogy olyan emberrel találkozunk, aki erősen világias gondolkodású.
Jézus: Ellenségem, a gonosz, próbál olyan emberekkel is összehozni téged, aki nemcsak, hogy erősen kötődik a világhoz, hanem gőgös, öntelt, és bizonyítani akarja előtted, hogy nem helyes, ahogy gondolkozol. Élhetetlennek tart. Nagy tévedésben van, mert a gőg miatt a lelke a pokol felé halad. Ne szomorkodj, amikor ilyennel találkozol, hanem csak imádkozz érte, ő szánalomra méltó.

5.
Kép: Egy piramis alakú gyertya, melynek alapja áttetsző, fehér, a csúcsa felé haladva sárga színűvé válik, a csúcsa ragyog, világít.
Jézus: A piramis alakú gyertya az engesztelőket jelenti. Az alját foglalják el azok a tagok, akik imádkoznak ugyan, de unottan, szétszórtan. Középtáján a gyertyának azok vannak, akik igyekeznek összeszedni lelki tulajdonságaikat, és figyelmesen, odaadóan imádkoznak. A csúcsát azok az engesztelők képezik, akik ima alatt ragyogó fényben, lángban égnek, teljesen átadják magukat Nekem.

6.
Kép: Egy szem, melynek a jobb felét letakarja a szemhéj, majd teljesen lecsukódik.
Jézus: Ahogy fogy az ember élete, egyre kevesebb dolog érdekli, és a végén egészen kialszik az érdeklődése.

7.
Kép: Egy papírzacskót tartok a kezemben, mely félig van tele gömbszerű dolgokkal. Egy kéz a papírzacskóba tesz valamit.
Jézus: Aki lelki kincseket gyűjt magának, az végül úgy jár, hogy Én még többet adok neki, megtetézem a kincseit. Aki pedig nem foglalkozik a lelkével, egy szál kincse sincs, annak nem tudok adni semmit.
8.
Kép: Egy piros lepel egy szárítókötélen, a lepel egy idő után fényessé válik.
Jézus: A Keresztények piros vére, mely az üldözések alatt megfesti a földet, a Mennyben nagy dicsőséget, fényességet hoz a lelküknek.

9.
Hang: Összeomlásnak nézünk elé.
Jézus: Utolsó időket élitek, a bűn elhatalmasodott, az erkölcs összeomlott.

10.
Hang: Megőrzésre szánt tárgyak ezek.
Jézus: A Keresztényüldözések alatt az általad féltve őrzött becses tárgyaid ne legyenek szem előtt, rejtsd el őket, és féltve őrizd.

11.
Hang: Erősebbek lesztek.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor Szentlelkem nemcsak megvilágítja lelketeket, és megvilágítja bűneiteket, hanem hallatlan erőt és bátorságot ad szíveteknek. Úgy fogjátok érezni magatokat, mint az apostolok, mikor az első Pünkösdkor csodálkoztak, hogy „mik voltunk, és mivé váltunk”.

12.
Kép: Egy piros tégely, amelyből kivesznek egy kisebbet, majd abból is egy kisebbet, és így tovább, hasonlóan az orosz babákhoz.
Jézus: A legnagyobb tégely Én vagyok, a ti Jézusotok. Azért piros, mert Szent Véremmel festettem be. Azért is piros, mert forró szeretetemet jelképezi. A kisebb tégelyek ti vagytok gyermekeim, és a méretetek attól függ, hogy mennyit vagytok képesek befogadni belőlem.

13.

Isten szemével

2017.02.27. 09:35

2017.02.27.
1.
Olyan emberek társaságába kellett mennem, kik nem teljesen az Úr tanításai szerint élnek, de mégis szeretettel kell feléjük fordulni.
Kép: A tíz parancsolat kő rózsaszín színben.
Jézus: Azoknak a bűnös embereknek a viselkedését, akikkel beszélgetned kell, szereteted alapján kell mérlegelned.
2.
Hang: Mércéd vagyok.
Jézus: Nemcsak azért váltam emberré, hogy megváltsalak benneteket, hanem azért is, hogy megmutassam nektek, hogyan kell leélni ezt a földi életet. Gondolataidat, érzéseidet, cselekedeteidet mindig Hozzám hasonlítsd. Legyek a te mércéd.
3.
Hang: Egyedi adomány ez.
Jézus: A földi élet egyszeri és megismételhetetlen ajándék, amit Istentől kaptok.
4.
Hang: Azért legyen egy kicsivel több, muszáj.
Kép: Egy tál vízben rózsaszirmok.
Jézus: Ahogy telik az idő, gondoskodj róla, hogy mindig több és több legyen a szeretet benned, ma egy kicsivel jobb legyél, mint tegnap voltál.
5.
Kép: Egy sárga szív, melynek széle aranyból van és csillog, mintha egy városban egy park dísze lenne.
Jézus: Szeretném, ha a lakóhelyedet az Én hatalmas szeretetem fénye töltené be.
6.
Kép: Rózsaszín és sárga rózsák, a szirmok szélei száradtak.
Jézus: Gyermekeim, a szívetekben sosem száradjon el a szeretet, frissen éljen, világítson, vigasztaljon másokat.
7.
Hang: Vigasztalhatatlan az élet.
Kép: Egy férfi beszél nekem csukott szemmel.
A németországi életről volt szó.
Jézus: Európa sorsa kilátástalan a helytelen politikai állásfoglalás miatt. Különösen Németország szenved sokat a migráció veszélye miatt. Ezért mutattam neked a panaszkodó férfit.
8.
Hang: Próbálok az utolsóba.
Kép: Egy férfi feküdt a fűben, lábait felhúzva maga felé.
Jézus: A kegyelemből kiesett ember próbál az utolsó lehetőségbe kapaszkodni, hogy felálljon. Nem fog elveszni, mert az akarat működik benne.
9.
Hang: Hosszú, sima zsebeimbe.
Hang: Valamit akar.
Kép: egy hosszú, fehér színű zseb, melynek a szája szélesebb az aljánál
Jézus: Az oktalan ember mindenáron el akarja rejteni bűneit, hibáit, ezért össze-vissza gyűjtögeti, ahelyett, hogy megbánná, és meggyónná. Előttem elrejteni semmit sem lehet.
10.
Kép: El akarok bújni az Úr elől, de szüntelenül ott állok előtte.
Jézus: Drága gyermekeim, jól jegyezzétek meg, hogy Előlem nem lehet elrejtőzni, mint ahogy Káin megpróbálta, mert Én mindent látok, mindig ott vagyok veletek. Látom a kísértést, és látom, hogy legyőzöd-e, vagy belebuksz. De ne aggódj, ha felindítod a bűnbánatot magadban, megbocsátok, és újra fehér lappal folytathatod.
11.
Kép: Egy rozoga hídon vagyok bekötött szemmel, az Úr vezet. A híd egy mély mélységet ível át. Ha látnám, hogy milyen úton kell mennem, nagyon félnék, és megijednék.
Jézus: A rozoga híd az életed útja, amin jársz, az alatta lévő mélység veszélyeket, bűnöket jelenti. Én, a te Urad Istened mindig fogom a kezedet, és csukott szemmel is Rám bízhatod magad. Nem engedek meg mindent látni, de hitet adok neked és a gyermeki ráhagyatkozás ajándékát, amellyel bátran haladhatsz az úton.
12.
Kép: Egy versenykorcsolyázó a föld felszíne felett, a levegőben pörgött.
Érzés: Az Úr üzenetein gondolkodva, a jövőbeli történelmi események elhalványodtak, a lélek állapota az, ami fontos.
Kép: Fekvő helyzetben lebeg valaki a levegőben.
Jézus: Az első képpel azt mutattam be, hogy mennyire fontos elszakadnotok a földi dolgoktól, a második képben, amikor üzeneteimen gondolkodtál, azt mutattam nektek, gyermekeimnek, hogy nem a test a fontos, a jólét, a gazdagság, a siker, hanem a lelketek tisztasága, az erények gyűjtögetése, amely szabaddá tesz titeket a megkötözöttségtől.
13.
Hang: Ő is elment Rómából.
Hang: Ki fogunk menni, és sanyargatni.
Jézus: A gonosz arra számít, hogy ti, az Én híveim és katonáim megfutamodtok a Keresztényüldözés alatt, és megtagadtok Engem. „Hogy ez sikerüljön nekünk”, mondja a gonosz, „sanyargatni fogjuk a Krisztuskövetőket”. Ó, ne félj gyermekem, erőt adunk nektek, és legyőzitek félelmeiteket.
14.
Kép: Egy kehely bor és egy fa képe egymáson.
Jézus: Szent Véremmel táplálom életedet.
15.
Kép: Egy kehely felett Isten Igéje és az Oltáriszentség egymás mellett lebegett.
Érzés: Isten Igéjének és az Oltáriszentségnek együttesen van nagy ereje életünkben. Ha csak Isten Igéjét hallgatjuk, és nem járulunk szentáldozáshoz, vagy ha nem hallgatjuk Isten Igéjét, és csak szentáldozáshoz járulunk, mintha hiányozna valami.
Jézus: A szentmisének két része van, a tanítói és az áldozati része. Az egyik a másik nélkül befejezetlennek tűnik. E két fő rész egymást tökéletesen kiegészíti.
16.
Hang: A lélek illata ez.
Jézus: Minden lélek más. Az egyik a jócselekedeteivel tűnik ki, a szolgálataival. A másik a lélekmentéssel. A harmadik a buzgóságával az ima terén. Mindegyiknek más az illata.
17.
Kép: Piros háttérben szürke füst száll fel.
Jézus: A Figyelmeztetéskor oly sok halott lesz, hogy az emberek kénytelenek elégetni őket. A halottak füstje száll az ég felé.
18.
Kép: Egy fehér ruha, csillogó szalaggal a bal oldalán.
Jézus: Azt mutatom, hogy nagyra értékelem a földi örömök megvetését, és az önmegtartóztatást. A fényes csík különleges Égi nagy ajándékot jelent, a szüzek kiváltságát.
19.
Kép: Sárga lepke aranyos, ezüstös csillogással
Jézus: A lepke annak a lelkét szimbolizálja, akik áldozatos, tiszta, alázatos, törvényt betartó életet élnek itt a Földön.
20.
Kép: Egy rózsaszín gyertya közepén egy kémcső
Jézus: Ti engesztelők próbálkoztok, kísérleteztek, hogy milyen ima tetszik Nekem. Van, aki összegyűjti az őseitől a rengeteg kis imát, és minden nap elimádkozza. Van, aki a hagyományos rózsafüzérekre esküszik. Van, aki kevés szóbeli imával is megelégszik, és szívimával szól Hozzám. Nekem teljesen mindegy, az a fontos, hogy szeretetből szóljon az ima.
21.
Hang: Romolhatatlanságban lesz erőd. Romolhatatlanságban veszel erőt.
Jézus: Az első mondat azt jelenti, hogy a romolhatatlan élet szerzi meg számodra az üdvösséget. A második mondat a jövőről szól, mikor is a romolhatatlanság a feltámadásod pillanatában a legnagyobb ajándékod lesz, melyben erőt veszel magadnak a fizikai törvények felett.
22.
Érzés: Az Úrtól kérni sokat, de tudni kell kérni, nem akármit, és nem akárhogyan.
Hang: Engedd szabadon ezt.
Jézus: Vannak dolgok gyermekem, melyeket teljesen Rám kell bíznod. Hiszen ezeket csak Én tudom megoldani. Kérés nélkül is megteszem.
23.
Hang: Méltó.